Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Februari

vrijdag 29 februari

Grote Zilverreigers verbleven op de Strabrechtse Heide (13exx) en de Patersgronden (1ex). Bergeenden verbleven bij de zinkplas (div.exx). Een vroege Zomertaling werd waargenomen op het Beuven (1m). Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (3exx). Een Krooneend verbleef eveneens op het Beuven (1m). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (10exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Patersgronden (1rs). Slechtvalken verbleven in het centrum van Eindhoven (2ad). Flinke groepen Scholeksters (43exx, visvijver Reusel) en Wulpen (zinkplas) verbleven in De Kempen. Een Zwartkopmeeuw werd waargenomen bij het Beuven (1ad z). IJsvogels werden gezien bij de Patersgronden (2exx). Goudvinken verbleven in de zuidelijke Kempen (8exx).

donderdag 28 februari

Grote Zilverreigers verbleven op en om het Beuven (24exx). Bergeenden verbleven bij het Beuven (2exx). Een Krooneend werd gezien op het Beuven (1m). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (9exx). Grote Zaagbekken verbleven eveneens bij het Beuven (4exx). Een Kuifleeuwerik werd gezien bij station Eindhoven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart verbleef langs de Goorloop/Helmond (1ex). Een mogelijke Rouwkwikstaart werd waargenomen bij Lierop (1ex).

woensdag 27 februari

De 1e (?) zingende Tjiftjaf voor dit jaar in De Kempen werd gehoord in het Buulderbroek (1ex). Goudvinken verbleven in de zuidelijke Kempen (2exx).

dinsdag 26 februari

Een Grote Gele Kwikstaart verbleef in Gestel/Eindhoven (1ex).

maandag 25 februari

rietganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (4exx). Pijlstaarten werden gezien bij de zinkplas (9exx). Een Krooneend verbleef op de visvijver/Vlasrootvennen (1m). Grote Zaagbekken verbleven bij de zinkplas (2exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Langakkers (1rs). Een Grutto werd wederom waargenomen bij de zinkplas (1ex). Houtsnippen werden gezien bij het E3-Strand (2exx). Een Goudvink werd waargenomen in een tuin in Leende (1ex).

zondag 24 februari

Grote Zilverreigers verbleven bij het Beuven (22exx), Jansborg (1ex), Witrijt (1ex), Soerendonks Goor (3exx), de Diepenhoek (1ex) en bij de Cote d'Or (1ex). Wilde Zwanen verbleven langs de Jansborg (max.8exx) en het Soerendonks Goor (6exx). Mogelijk betreft het hier exx. van dezelfde groep. Een gemengde groep van riet- en kolganzen vloog op van de Strabrechtse Heide (ca.150exx). Toendrarietganzen verbleven langs de Paaldijk (11exx). Bergeenden verbleven bij de zinkfabriek (6exx) en het Beuven (2exx). Pijlstaarten werden gezien bij de zinkplas (6exx), Soerendonks Goor (3exx), telpost Strabrecht (5exx) en op het Beuven (14exx). Brilduikers werden gezien bij de Cote d'Or (10exx) en bij het Beuven (13exx). Grote Zaagbekken verbleven bij het Beuven (19exx) en vlogen over telpost Strabrecht (2exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1m), telpost Loozerheide (1rs), Paaldijk (1ex), Groote Heide/Leende (1ex) en bij Someren Heide (1rs). Slechtvalken verbleven bij de Loozerheide (2exx) en trokken over telpost Loozerheide (2exx). Goudplevieren verbleven bij Industrieterrein Budel (2exx). Een Grutto werd waargenomen bij de zinkplas (1ex).


Zanglijster, Budels Broek ; 24-2-2008 (Hennie Lammers)

Een Middelste Bonte Specht werd gemeld bij Budel (1ex). Een IJsvogel vloog over het Soerendonks Goor (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (2exx). Klapeksters verbeven op de Strabrechtse Heide (3exx), Loozerheide (1ex), Stevensbergen/Luyksgestel (1ex), Cote d'Or (1ex), Patersgronden (1ex) en het Kranenveld (1ex). barmsijzen werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex) en op telpost Strabrecht (1ex). Goudvinken werden gezien in de zuidelijke Kempen (1ex) en de oostelijke Kempen (2m). Kruisbekken werden waargenomen bij het Beuven (2exx).

zaterdag 23 februari

Grote Zilverreigers verbleven bij het Beuven (min.6exx), Patersgronden (1ex), Keyenhurk (5exx) en in de Diepenhoek (1ex). Wilde Zwanen verbleven langs de Vlaamseweg (22exx). Kleine Zwanen werden gezien langs de Paaldijk (1ex) en op de Landschotse Heide (13exx). Een grote gemengde groep Kol- en rietganzen verbleef kort in de Diepenhoek (ca.2000exx). Tevens verbleven minimaal 10 Taigarietganzen in deze groep. Een Kleine Rietgans verbleef in diezelfde groep in de Diepenhoek (1ex). Een Krooneend verbleef op het Groot Meer/Vessem (1m). Grote Zaagbekken verbleven bij de zinkplas (3exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij Someren Heide (1rs), Cartierheide (7exx, slaapplaats), Landschotse Heide (3exx, slaapplaats) en bij de Groote Heide/Leende (1m). Een Geelpootmeeuw werd waargenomen op de Zuid Willemsvaart bij Helmond (1ad). De 1e (?) zingende Boomleeuweriken werden gehoord op de Strabrechtse Heide. Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx) en de Strabrechtse Heide (2exx). Klapeksters verbeven op de Strabrechtse Heide (1ex), Cartierheide (2exx), Landschotse Heide (1ex) en het Kranenveld (1ex). Goudvinken werden waargenomen in De Kempen (3exx). Kruisbekken werden waargenomen bij het Beuven (2exx), Patersgronden (3exx) en de Hertgang (2exx).


Boomkruiper, Hertgang ; 23-2-2008 (Frank Neijts)

vrijdag 22 februari

Leuk waren de Ooievaars die over het Achtereind/Aalst vlogen vandaag (3exx). Bergeenden verbleven bij de zinkfabriek (div.exx). Brilduikers werden gezien bij de Cote d'Or (div.exx).

donderdag 21 februari

Een Witoogeend verbleef nog steeds bij de HT-campus te Eindhoven (1m). Een IJsvogel werd gezien bij het Evoluon/Eindhoven (1ex).

woensdag 20 februari

IJsvogels werden gezien bij Ekkersweijer (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij het Groot Goor/Helmond (1ex). Een Klapekster verbleef (net buiten De Kempen) bij het Oud Meer/Son (1ex).

dinsdag 19 februari

Een Grote Zilverreiger verbleef bij De Maaij (1ex). Wilde Zwanen verbleven nabij De Maaij (8exx). Kleine Zwanen werden eveneens gezien bij De Maaij (33exx). Deze groep Wilde- en Kleine Zwanen fourageren dus bij De Maaij, maar slapen bij de Velbo zandputten, net over de grens bij Lommel. Kolganzen werden waargenomen bij De Maaij (4exx). Een Blauwe Kiekendief verbleef wederom bij de Langakkers (1rs).

maandag 18 februari

Grote Zilverreigers verbleven bij De Flaes (2exx, slaapplaats). Kleine Zwanen werden waargenomen op het Goorven (13exx). Nonnetjes verbleven bij De Flaes (2vr). Een Blauwe Kiekendief verbleef jagend op de Landschotse Heide (1rs). Een Houtsnip werd gezien bij De Flaes (1ex). IJsvogels zijn gezien bij het Goorven (1ex) en De Flaes (2exx). Een barmsijs werd waargenomen in Eindhoven (1ex).

Uit de categorie "raar maar waar" stamt de waarneming van een Wild Zwijn dat door de rand van het Soerendonks Goor liep vandaag (1ex). Gisteren werden zelfs 5exx waargenomen achter het Soerendonks Goor aan Paaldijkzijde.


Wild Zwijn, Soerendonks Goor ; 18-2-2008 (Pol Boonen)

zondag 17 februari

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (25exx, slaapplaats), telpost Loozerheide (1ex), zinkplas (1ex), Kranenveld (1ex), Soerendonks Goor (1ex), Paaldijk (2exx), Diepenhoek (2exx) en Vaarle (1ex). Wilde Zwanen verbleven langs de Vlaamseweg (22exx). Een Kleine Zwaan werd gezien langs de Paaldijk (1ex). Kolganzen verbleven langs de Paaldijk (21exx), Peelven (3exx) en in de Diepenhoek (ca.100exx). Toendrarietganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca.1500exx), Beuven (47exx), Peelven (51exx) en bij het Soerendonks Goor (11exx). Bergeenden verbleven bij de zinkfabriek (10exx) en op het Beuven (1ex). Brilduikers werden gezien bij de Cote d'Or (11exx), zinkplas (3exx) en bij het Beuven (9exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (17exx) en de Cote d'Or (2exx).


Klapekster, Dorven ; 17-2-2008 (Rob Bouwman)

Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij de Jansborg (1rs). Slechtvalken werden waargenomen bij de zinkfabriek (2exx). Pontische Meeuwen werden waargenomen langs de Zuid Willemsvaart (2ad). Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij het Hulsterbroek (1ex) en in Geldrop Coevering (1ex). Klapeksters verbleven bij het Dorven (1ex), Hasselvennen (1ex), Galberg (1ex), Kranenveld (1ex), Putberg (1ex), Loozerheide (1ex) en de Gastelse Heide (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij het Beuven (1ex), Dorven (2exx) en telpost Loozerheide (3exx).


Patrijs, Soerendonk ; 17-2-2008 (Wil Smets)

zaterdag 16 februari


Blauwe Kiekendief, Langakkers ; 16-2-2008 (Marijn Heuts)

Grote Zilverreigers werden gezien op de Strabrechtse Heide (min.15exx), Landschotse Heide (min.10exx, slaapplaats), Soerendonks Goor (2exx) en De Maaij (1ex). Wilde Zwanen vlogen vanuit de Rusthoek richting zuid (18exx). rietganzen verbleven langs de Somerenseweg t.h.v. de Strabrechtse Heide (ca.50exx). Bergeenden verbleven bij de zinkplas (div.exx). Grote Zaagbekken verbleven op de zinkplas (min.1pr). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1rs) en bij de Langakkers (1rs). Een IJsvogel verbleef bij De Maaij (1ex). Klapeksters verbleven nabij het Grafven (1ex), Loozerheide (1ex), Neterselse Heide (1ex), Dorven (1ex) en op de Patersgronden (1ex). Goudvinken verbleven in de zuidelijke Kempen (7vr). Kruisbekken werden waargenomen op de Neterselse Heide (5exx) en bij het Leenderbos (min.3exx).


Torenvalk, 't-Hofke/Eindhoven ; 16-2-2008 (R.J.Kastelijn)

vrijdag 15 februari

Een Witoogeend verbleef nog steeds bij de HT-campus te Eindhoven (1m). Brilduikers werden waargenomen bij de Lansard (1pr). Hier verbleef eveneens weer de Buffelkopeend (1esc.). IJsvogels werden wederom waargenomen bij de Vlasrootvennen (2exx). Een Kuifleeuwerik werd weer waargenomen bij het Blixembosch/Eindhoven (1zp).

donderdag 14 februari

IJsvogels werden waargenomen bij de Vlasrootvennen (2exx). Een Klapekster verbleef nabij Weebosch (1ex).

woensdag 13 februari

Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Langakkers (1rs).

dinsdag 12 februari

Een Roerdomp verbleef bij de Ringselvennen (1ex). Heilige Ibissen verbleven op het Soerendonks Goor (2exx, slaapplaats). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (21exx, slaapplaats). Wilde Zwanen verbleven nabij De Maaij (8exx). Kleine Zwanen werden gezien bij de Jansborg (3exx). Kolganzen verbleven langs de Paaldijk (15exx). rietganzen vlogen over het Soerendonks Goor (33exx). Bergeenden verbleven bij de zinkfabriek (10exx). Brilduikers werden gezien bij de Cote d'Or (13exx) en bij de zinkfabriek (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Kraanvogels werden gezien bij het Beuven (10exx). Leuke aantallen Wulpen werrden gezien bij de zinkplas (ca.150exx). Tevens werden jodelende Wulpen waargenomen langs de Bekenweg te Westerhoven (1pr). Een zangpost van Kuifleeuwerik werd ontdekt bij het Blixembosch/Eindhoven (1ex). Klapeksters verbleven bij het Dorven (1ex) en het Kranenveld (1ex).

maandag 11 februari


Dwerguil, Leenderbos ; 11-2-2008 (Rob Bouwman)

Een Heilige Ibis verbleef op het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (5exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op het Kranenveld (1vr) en de Patersgronden (1m). Een Slechtvalk vloog boven het TU-terrein/Eindhoven (1ex). De Dwerguil van het Leenderbos is ook vandaag (door velen) weer fraai te zien geweest (1ex). Meer foto's hieronder en in de Multimedia. Klapeksters werden gezien op het Kranenveld (2exx), Groote Heide/Leende (1ex) en de Loozerheide (1ex).


Dwerguil, Leenderbos ; 11-2-2008 (Roel Verbraak)

barmsijzen werden waargenomen in het Leenderbos (div.exx). Een Appelvink vloog over het Leenderbos (1ex). Goudvinken verbleven in de zuidelijke Kempen (5vr). Een Noordse (trompetter) Goudvink verbleef eveneens in de zuidelijke Kempen (1vr). Kruisbekken vlogen over het Leenderbos (div.exx).


Dwerguil, Leenderbos ; 11-2-2008 (Frank Neijts)


Dwerguil, Leenderbos ; 11-2-2008 (Rene Weenink)

zondag 10 februari

Grote Zilverreigers werden gezien in de Diepenhoek (1ex), Beuven (27exx, slaapplaats !!), Soerendonks Goor (2exx), telpost Loozerheide, later bij zinkplas/Ringselvennen (2exx) en langs de Paaldijk (1ex). Wilde Zwanen werden gezien langs de Vlaamseweg (9exx). Kleine Zwanen werden waargenomen langs de Jansborg (3exx) en op het Soerendonks Goor/Paaldijk (4exx). Kolganzen verbleven langs de Paaldijk (5exx), in de Diepenhoek (ca.100exx) en vlogen over telpost Loozerheide (8exx). Toendrarietganzen verbleven bij het Beuven (19exx), Paaldijk (2exx) en in de Diepenhoek (ca.1500exx). Een Casarca verbleef bij het Beersbroek (1ex). Bergeenden verbleven bij de zinkplas (8exx). Een Witoogeend verbleef nog steeds bij de HT-campus te Eindhoven (1m). Brilduikers werden gezien op het Beuven (17exx), zinkplas (3exx) en de Cote d'Or (6exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (24exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Langakkers (1rs), Vlaamseweg (1m), Cartierheide (6exx, slaapplaats), Paaldijk (1m) en op de Strabrechtse Heide (1m). Slechtvalken werden waargenomen bij de zinkfabriek (2exx) en in Eindhoven (2ad). IJsvogels werden waargenomen bij het Beersbroek (1ex) en het Eindhovens Kanaal (1ex).


Dwerguil, Leenderbos ; 10-2-2008 (Nicky Hulsbosch)

Als klapper werd vandaag een heuse Dwerguil ontdekt in het Leenderbos !!

Kuifleeuweriken verbleven bij station Eindhoven (2exx). Waterpiepers werden waargenomen bij het Beuven (2exx) en de zinkplas (1ex). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex), Loozerheide (1ex), Cartierheide (1ex) en op de Langakkers (1ex). De 1e zingende Geelgors dit jaar in De Kempen werd gehoord bij het Beuven (1ex). barmsijzen werden waargenomen op de Oirschotse Heide (1ex) en Valkenswaard (2exx). Goudvinken verbleven in de westelijke Kempen (2exx) en vlogen over telpost Loozerheide (1ex). Kruisbek werden gehoord bij het Beuven (1ex) en vlogen over telpost Loozerheide (1ex).

zaterdag 9 februari

Een Roerdomp verbleef bij Valkenswaard (1ex). Een Heilige Ibis verbleef op het Soerendonks Goor (1ex). Een Ooievaar vloog over de weg Hapert-Casteren (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (7exx), Valkenswaard (1ex), Grafven (2exx), De Maaij (4exx) en langs de Paaldijk (3exx). Kleine Zwanen werden waargenomen langs de Jansborg (3exx) en op het Soerendonks Goor (4exx). Toendrarietganzen verbleven bij Valkenswaard (55exx). Bergeenden werden waargenomen bij de zinkplas (div.exx) en het Beuven (5exx). Pijlstaarten verbleven op de zinkplas (4exx). Een Witoogeend verbleef nog steeds bij de HT-campus te Eindhoven (1m). Brilduikers werden gezien bij de Lansard (4exx) en bij de zinkplas (div.exx). Grote Zaagbekken verbleven op de zinkplas (1pr). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij de Langakkers (1rs). Een Pontische Meeuw verbleef langs de Zuid-Willemsvaart bij Helmond (1ad). Een IJsvogel werd gezien bij de HT-campus/Eindhoven (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij Valkenswaard (2exx). Klapeksters verbleven bij De Pan (1ex) en op de Landschotse Heide (1ex). Een Appelvink werd gezien in een park in Eindhoven (1ex). Goudvinken verbleven in de Kempen (3exx) en bij Maarheeze (2exx). barmsijzen verbleven eveneens in de Kempen (2exx).


Roek, Someren Heide ; 9-2-2008 (Rene Weenink)

vrijdag 8 februari

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex) en op de Strabrechtse Heide (min.10exx). Wilde Zwanen werden gezien langs de Vlaamseweg (22exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Molenbroek (12exx). Toendrarietganzen vlogen over het Soerendonks Goor (120exx). Een Brandgans verbleef nabij het Peelven (1ex). Brilduikers werden gezien op het Beuven (2exx) en bij de zinkplas (1m). Een Grote Zaagbek verbleef op het Beuven (1m). Een Nonnetje werd gezien bij de zinkplas (1vr). Blauwe Kiekendieven vlogen rond op de Strabrechtse Heide (2exx). Leuke aantallen Watersnippen (ca.35exx) en Bokjes (3exx) werden gezien bij het Groot Meer. IJsvogels werden waargenomen bij Ekkersweijer (2exx). Een Waterpieper verbleef op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Klapekster werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex). Goudvinken verbleven in de Kempen (8exx). Een barmsijs verbleef eveneens in de Kempen (1ex). Een Leuke groep Geelgorzen verbleef bij het Rouwven (40exx).

donderdag 7 februari

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (div.exx), De Plateaux (1ex), De Maaij (1ex) en bij het Westelbeers Broek (1ex). Krooneenden verbleven op het Goorven (4exx). Pijlstaarten verbleven op het Goorven (1pr). Brilduikers werden gezien op het E3-strand (11exx). Een Grote Zaagbek verbleef op het Goorven (1vr). Nonnetjes werden gezien op het Goorven (3exx) en bij de zinkplas (1ex).


Krooneenden, Goorven ; 7-2-2008 (Rob Bouwman)

Blauwe Kiekendieven vlogen rond bij Someren Heide (1rs), De Plateaux (1m) en vielen in op de Cartierheide (5exx). Witgatjes verbleven bij waterzuivering Hapert (3exx). Bokjes werden opgestoten op de Cartierheide (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij waterzuivering Hapert (1ex). Een Klapekster verbleef bij het Kranenveld (1ex). Een barmsijs werd waargenomen bij De Plateaux (1ex). Kleine Barmsijzen verbleven in De Kempen (2exx) en in een tuin in Leende (2exx). Grote Barmsijzen verbleven in de centrale Kempen (8exx) en in de westelijke Kempen (12exx). Goudvinken-spec's werden in De Kempen gezien (4exx w.v. min 1 trompetter). Een Kruisbek vloog over het E3-strand (1ex).


Crested Caracara, Mierlo-Hout ; 7-2-2008 (Meindert Beerlage)
Deze vogel bleek ontsnapt uit het papagaaienopvangcentrum te Oerle

woensdag 6 februari

Grote Zilverreigers werden gezien bij de Paaldijk (6exx). Kleine Zwanen verbleven langs de Jansborg (3exx). Toendrarietganzen vlogen over de Keyenhurk (38exx).

dinsdag 5 februari

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (19exx, slaapplaats), Landschotse Heide (min.11exx, slaapplaats), Diepenhoek (1ex), Jansborg (1ex) en de Paaldijk (2exx). Wilde Zwanen verbleven langs de Vlaamseweg (21exx) en in de omgeving van De Maaij (8exx). Kleine Zwanen werden gezien bij de Vlaamseweg (32exx), Molenbroek (13exx) en langs de Jansborg (3exx). Toendrarietganzen vlogen over de Keyenhurk (38exx). rietganzen verbleven bij de Paaldijk (3exx). Bergeenden werden waargenomen bij de zinkplas (4exx). Brilduikers werden gezien op de Cote d'Or (8exx). Een Blauwe Kiekendief vloog rond in de Diepenhoek (1rs). Een Slechtvalk verbleef eveneens in de Diepenhoek (1ad). De 2 Kraanvogels verbleven nog steeds bij Someren Heide (2ad). Klapeksters verbleven op de Putberg (1ex) en bij het Beuven (1ex).


Wilde Zwanen, omgeving De Maaij ; 5-2-2008 (Alie Bergsma)

maandag 4 februari

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (4exx) en langs de Paaldijk (1ex). Kleine Zwanen verbleven langs de Jansborg (3exx). Een Blauwe Kiekendief vloog rond bij De Plateaux (1onv.m). De 2 Kraanvogels verbleven nog steeds bij Someren Heide (2ad). Een Witgatje verbleef bij De Plateaux (1ex). Een Houtsnip werd opgestoten bij het Hageven(B) (1ex).


Pontische Meeuw, Lierop ; 4-2-2008 (Rob Bouwman)

Pontische Meeuwen werden gezien langs de Zuid Willemsvaart bij Lierop (1ad) en bij de zinkplas (4ad). Een Waterpieper verbleef bij de zinkplas (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart verbleef bij de Plateaux (1ex). Klapeksters werden gezien bij de Langakkers (1ex) en De Plateaux (1ex). Kleine Barmsijzen verbleven in De Kempen (5exx). Grote Barmsijzen verbleven eveneens in De Kempen (5exx). Goudvinken-spec's werden in De Kempen gezien (min.3exx). Noordse Goudvinken verbleven eveneens in de Kempen (4exx, w.v. min 1 trompetter). Kruisbekken werden waargenomen bij De Plateaux (7exx).


Noordse Goudvink, Kempen ; 4-2-2008 (Frank Neijts)

zondag 3 februari


Heilige Ibissen, Soerendonks Goor ; 3-2-2008 (Joep Tomlow)

Een Roodkeelduiker werd geclaimd bij Ekkersweijer (1ex). Heilige Ibissen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (8exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij de Hoekerbeemden (1ex), Valkenswaard (1ex), Renheide (1ex), Keyenhurk (10exx), zinkplas (1ex), Soerendonks Goor (1ex), Paaldijk (3exx), Jansborg (1ex) en het Beuven (19exx, slaapplaats). Wilde Zwanen verbleven op het Beuven (8exx), Vlaamseweg (20exx) en nabij De Maaij (9exx). Kleine Zwanen werden gezien bij de Vlaamseweg (32exx) en langs de Jansborg (3exx). Kolganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (ca.50exx). Toendrarietganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (75exx), Beuven (71exx), Paaldijk (62exx), Peelven (50exx) en in de Diepenhoek (ca.70exx). rietganzen vlogen over telpost Loozerheide (37exx) en vertrokken van de Landschotse Heide (ca.80exx). Een Brandgans verbleef bij het Peelven (1ex). Bergeenden werden waargenomen bij de zinkplas (3exx) en het Beuven (1ex). Pijlstaarten verbleven op de zinkplas (2exx). Brilduikers werden gezien op het Beuven (17exx), zinkplas (4exx) en op de Cote d'Or (7exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (21exx) en bij 't-Tipke (2exx).


Kraanvogels, Someren Heide ; 3-2-2008 (R.J.Kastelijn)

Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Groote Heide/Leende (1rs), Landschotse Heide (1rs), nabij Sterksel (1m) en langs de Paaldijk (1m). Slechtvalken werden gezien bij de Loozerheide (2exx). Kraanvogels verbleven bij Someren Heide (2exx). Pontische Meeuwen verbleven langs de Zuid Willemsvaart (2ad). IJsvogels werden gezien bij Geldrop (1ex), Leenderstrijp (1ex) en bij De Maaij (2exx). Waterpiepers verbleven op de Landschotse Heide (1ex) en bij het Beuven (2exx). Baardmannetjes werden waargenomen bij de Ringselvennen (3exx). Klapeksters verbleven bij de Ringselvennen (1ex), omgving Valkenswaard (1ex), Keyenhurk (1ex) en op de Oirschotse Heide (1ex). Goudvinken werden in De Kempen gezien (4exx). Noordse Goudvinken verbleven eveneens in De Kempen (4exx, w.v. min 1 trompetter). barmsijzen verbleven in De Kempen (7exx). Kruisbekken werden waargenomen bij het Beuven (2exx).


Aalscholver, Ringselvennen ; 3-2-2008 (Joep Tomlow)

zaterdag 2 februari

Roerdompen werden waargenomen bij de zinkplas (1ex) en bij de Ringselvennen (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij de rijksweg/A2 t.h.v. Budel (1ex), Grafven (3exx) en het Beuven (6exx). Een Pijlstaart verbleef op de zinkplas (1m). Een Witoogeend verbleef nog steeds bij de HT-campus te Eindhoven (1m). De 2 in januari gemelde talingen die op de HT-campus plas werden gezien zijn ook vandaag weer waargenomen. De vogels lijken erg veel weg te hebben van vrouwtje Kaneeltaling (escape). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (4exx). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij Someren Heide (1rs). Een Smelleken werd gezien bij Sterksel (1ex). Waterpiepers verbleven op het 's-Heerenven (min.20exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij Geldrop Coevering (1ex) en bij Gestel (1ex).


Grote Barmsijs, centrale Kempen ; 2-2-2008 (Frank Neijts)

Klapeksters werden gezien bij Mierlo (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Kleine Barmsijzen verbleven in De Kempen (4exx). Een Grote Barmsijs verbleef eveneens in De Kempen (1ex). Een barmsijs (spec) werd in de Kempen gezien (1ex). Goudvinken werden in De Kempen gezien (4exx). Noordse Goudvinken verbleven eveneens in de Kempen (4exx, w.v. min 1 trompetter). Kruisbekken werden gezien op de Strabrechtse Heide (tot.4exx). Een Sneeuwgors verbleef bij Sterksel. Rond 14:30u werd de vogel door hierboven vermeld Smelleken opgejaagd en is daarna niet meer teruggevonden...


Sneeuwgors, Sterksel ; 2-2-2008 (Rene Weenink)

vrijdag 1 februari

Een Grote Zilverreiger werd waargenomen bij De Plateaux (1ex). Een Witgatje verbleef bij De Plateaux (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart verbleef bij de Plateaux (1ex).