Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Januari

donderdag 31 januari

Geen bijzondere meldingen ontvangen.

woensdag 30 januari

Een Grote Zilverreiger werd gezien bij de Patersgronden (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij de Langakkers (1rs). Kuifleeuweriken werden waargenomen bij Station Eindhoven (2exx).

dinsdag 29 januari

Een Grote Zilverreiger werd gezien bij de Neterselse Heide (1ex). Bergeenden verbleven bij de zinkplas (div.exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien aan de Buizerd/Reusel (1vr) en bij de Moerbleek (1vr). Een IJsvogel werd waargenomen bij landgoed De Utrecht (1ex). Klapeksters verbleven bij de Moerbleek (1ex) en het Kroonven/Bladel (1ex). Kruisbekken werden gezien bij landgoed De Utrecht (ca.15exx).

maandag 28 januari

Heilige Ibissen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (7exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx), zinkplas (1ex) en de Ringselvennen (2exx). Bergeenden verbleven bij de zinkplas (5exx). Een Brilduiker verbleef op de zinkplas (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij Latestraat/Netersel (1rs), de Neterselse Heide (1rs) en de Langakkers (1rs). Een Houtsnip werd gezien op de Loozerheide (1ex). Kruisbekken werden gehoord op de Neterselse Heide (2exx).

zondag 27 januari

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (20exx, slaapplaats), Groote Heide/Leende (2exx), Paaldijk (2exx), Soerendonks Goor (1ex), Diepenhoek (1ex), De Maaij (3exx), Enderheide (2exx) en de Ringselvennen (1ex). Wilde Zwanen werden gezien bij het Beuven (17exx), Someren Heide (2exx), Vlaamseweg (19exx), Hoekerbeemden (5exx) en de Maaijer Heide (3exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (1ex), Someren Heide (16exx), Jansborg (18exx), Vlaamseweg (40exx) en het Molenbroek (18exx). rietganzen vlogen over Someren Heide (35exx), De Maaij (6exx) en het Beuven (65exx). Toendrarietganzen werden gezien langs de Jansborg (177exx). Een Casarca verbleef bij het Molenbroek (1ex). Bergeenden verbleven bij de zinkplas (5exx). Brilduikers verbleven op de zinkplas (2m), Cote d'Or (6exx), De Maaij (1ex) en het Beuven (14exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (22exx) en het Goorven (1vr). Nonnetjes verbleven op het Goorven (5exx). De Buffelkopeend die enige tijd geleden werd ontdekt bij Legerplaats Oirschot werd ook vandaag weer waargenomen op de Lansard en later bij de Legerplaats Oirschot. Helaas bleek de vogel geringd (zie foto). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij De Maaij (1m) en de Groote Heide/Leende (1m). Een Slechtvalk werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). De 1e Scholekster dit jaar werd gemeld van het Soerendonks Goor (1ex). Een Boomleeuwerik werd gezien bij het Diessens Broek (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart verbleef eveneens bij het Diessens Broek (1ex). Klapeksters verbleven bij Mierlo (1ex), Groote Heide/Leende (1ex), De Malpie (1ex) en de Landschotse Heide (1ex).


Buffelkopeend (escape), Legerplaats Oirschot ; 27-1-2008 (Rob Bouwman)

zaterdag 26 januari

Grote Zilverreigers werden gezien bij De Maaij (1ex), Patersgronden (1ex), Soerendonks Goor (4exx), Paaldijk (2exx), Gastelse Heide (1ex) en het Beuven (6exx). Wilde Zwanen werden gezien bij de Jansborg (16exx), de Vlaamse Weg (3exx) en De Maaij (6exx, opvl). Kleine Zwanen werden waargenomen bij de Jansborg (67exx). Toendrarietganzen werden gezien langs de Jansborg (ca.300exx). Een Bergeend verbleef bij het Hageven (B) (1ex). Brilduikers verbleven op het Beuven (min.6exx). Een Grote Zaagbek werd gezien bij het Goorven (1vr). Nonnetjes verbleven eveneens op het Goorven (3exx). De Buffelkopeend die enige tijd geleden werd ontdekt bij Legerplaats Oirschot werd weer eens waargenomen, deze keer op de Lansard (1ex). Helaas kon nog niet met zekerheid worden vastgesteld of de vogel geringd was.


Buffelkopeend, Lansard ; 26-1-2008 (Ruud Bouwman)

Blauwe Kiekendieven verbleven op de Gastelse Heide (1rs), Cartierheide (10exx, slaapplaats) en De Plateaux (1m). Een Witgat werds waargenomen bij het Hageven (B) (1ex). Pontische Meeuwen werden gezien langs de Zuid Willemsvaart (1ad+1ex 2w). IJsvogels werden gezien bij De Maaij (1ex), landgoed De Utrecht (1ex) en het Hageven (B) (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij de Strabrechtse Heide (1ex) en Waterzuivering Eindhoven (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart verbleef bij Waterzuivering Eindhoven (1ex). De Tjiftjaf met goede kenmerken van Siberische Tjiftjaf werd ook vandaag wederom waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Vuurgoudhanen verbleven in landgoed De Utrecht (div.exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (3exx), Cartierheide (1ex) en in agrarisch gebied in de omgeving van landgoed De Utrecht (1ex). Goudvinken werden waargenomen bij landgoed De Utrecht (2exx).


Pontische Meeuw, ZW Vaart ; 26-1-2008 (R.J.Kastelijn)

vrijdag 25 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) en het Soerendonks Goor (3exx). Wilde Zwanen werden gezien bij de Jansborg (19exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij de Jansborg (50exx). Toendrarietganzen werden gezien langs de Jansborg (ca.200exx). Brilduikers verbleven op de zinkplas (5exx). Slechtvalken verbleven bij de Loozerheide (2exx). De Tjiftjaf met goede kenmerken van Siberische Tjiftjaf werd ook vandaag wederom waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Klapeksters verbleven bij telpost Loozerheide (1ex). Schaapskooi/Soerendonk (1ex) en de Putberg (2exx).


Sijs (man), Lage Mierde ; 25-1-2008 (Kees van Limpt)

donderdag 24 januari

Grote Zilverreigers werden gezien bij Valkenswaard (6exx). Een gemengde groep ganzen (grotendeels Kol- en Grauwe Ganzen) verbleef bij Sterksel (div.exx). Een Brilduiker verbleef bij het Keelven (1ex). Een Blauwe Kiekendief vloog rond bij het Peelven (1ex).

woensdag 23 januari

Grote Zilverreigers werden gezien bij de Ringselvennen (1ex), Soerendonks Goor (1ex) en bij de Landschotse Heide (1ex). zwanen (Wilde of Kleine) werden gezien op de Landschotse Heide (10exx). Wilde Zwanen werden gezien bij de Jansborg (10exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij de Jansborg (60exx). Toendrarietganzen werden gezien langs de Jansborg (90exx). Kolganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (50exx). Klapeksters werden gezien bij De Pan (1ex) en de Landschotse Heide (1ex). Een Bergeend verbleef op het Sterksel Kanaal (1ex). Een Brilduiker verbleef bij de Ringselvennen (1ex). Een Grote Zaagbek werd waargenomen op het Sterksels Kanaal (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Langakkers (1rs), Oerle (1vr) en de Landschotse Heide (2exx). Een IJsvogel werd eveneens gezien op het Sterksels Kanaal (1ex).

dinsdag 22 januari

Grote Zilverreigers werden gezien bij De Flaes (2exx, slaapplaats), Ringselvennen (1ex), Soerendonks Goor (19exx, slaapplaats), Paaldijk (3exx), Jansborg (1ex) en bij de Renheide (1ex). Wilde Zwanen werden gezien op het Soerendonks Goor (6exx), Paaldijk (8exx, opvl naar Jansborg) en bij de Jansborg (9exx). Kleine Zwanen vlogen over het Soerendonks Goor (20exx) en bij de Jansborg (59exx, waarschijnlijk deels de Soerendonkgroep). rietganzen vlogen over het Soerendonks Goor (ca.2000exx, een deel ingevallen). Een waarschijnlijke Taigarietgans werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex). Toendrarietganzen werden gezien langs de Jansborg (87exx) en de Diepenhoek (ca.300exx). Kolganzen verbleven langs de Paaldijk (42exx), in de Diepenhoek (ca.90exx) en vlogen over het Soerendonks Goor (12exx). De Witoogeend werd vandaag werderom gezien bij de HT-campus/Eindhoven (1m). Een Grote Zaagbek verbleef op het Goorven (1vr). Nonnetjes werden eveneens weer gemeld van het Goorven (6exx). Klapeksters werden gezien bij het Diepmeerven (1ex), Kranenveld (1ex) en Valkenhorst (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij Valkenhorst (1vr). Waterpiepers werden gezien in de Diepenhoek (6exx). De Tjiftjaf met goede kenmerken van Siberische Tjiftjaf werd ook vandaag wederom waargenomen bij de Ringselvennen (1ex).


Witoogeend (man), HT Campus/Eindhoven ; 22-1-2008 (Rob Bouwman)

maandag 21 januari

Geen bijzondere meldingen ontvangen.

zondag 20 januari

Grote Zilverreigers werden gezien bij De Flaes (6exx, slaapplaats), Soerendonks Goor (19exx, slaapplaats), Paaldijk (9exx), Ringselvennen (6exx, slaapplaats) en bij het Beuven (18exx, slaapplaats). Wilde Zwanen werden gezien op het Beuven (8exx), Vlaamseweg (8exx, mogelijk Beuvengroep) en bij de Jansborg (14exx). Kleine Zwanen verbleven op het Beuven (2exx), Vlaamseweg (6exx, w.o. mogelijk Beuven-exx) en bij de Jansborg (50exx). Taigarietganzen werden gezien bij Maarheeze (min.3exx). Toendrarietganzen werden gezien langs de Paaldijk (210exx), Mispeleindse Heide (274exx) en de Jansborg (7exx). Gemengde groepen riet- en kolganzen verbleven in de Diepenhoek (ca.3500 kol, ca.100 riet) en vlogen over sluis 10 bij Helmond (ca.100exx) en het Beuven (ca.250exx). Een Kolgans werd gezien bij de Mispeleindse Heide (1ex). Kleine Rietganzen verbleven bij Sterksel (3exx) en Maarheeze (1ex). De Witoogeend werd vandaag werderom gezien bij de HT-campus/Eindhoven (1m). Tevens vielen op deze plas kort 2 mogelijke wijfjes Kaneeltaling (escape) in. Brilduikers verbleven op het Beuven (11exx) en de Cote d'Or (5exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (18exx) en het Goorven (1vr). Nonnetjes werden gemeld van het Goorven (6exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Malpie (1vr), Vennebos/Hapert (1m), ten oosten van Netersel (1rs), Vlaamseweg (1m) en bij het Peelven (1m, mogelijk hetzelfde ex. als Vlaamseweg). Een Slechtvalk werd gezien bij de Mispeleindse Heide (1ex). Waterpiepers werden gezien nabij De Flaes (22exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij het Gat van Waalre (1ad). De Tjiftjaf met goede kenmerken van Siberische Tjiftjaf werd ook vandaag wederom waargenomen bij de Ringselvennen (1ex).

zaterdag 19 januari

Grote Zilverreigers werden gezien bij Valkenswaard (5exx, slaapplaats), Groot Malpieven (1ex), De Maaij (1ex) en in de omgeving van Soerendonk (6exx). Wilde Zwanen werden gezien bij de Jansborg (20exx). Kleine Zwanen verbleven bij de Jansborg (40exx). rietganzen vlogen over De Malpiebeemden (25exx). Grote gemengde groepen Toendrariet- en Kolganzen verbleven in de Diepenhoek (enkele 1000-den, merendeel Kollen) en vielen in op het verschillende lokaties op de Strabrechtse Heide (1000-den waarbij veel Kollen, slaapplaats). Een Kleine Rietgans verbleef in de Diepenhoek (1ex). Een Brandgans werd eveneens gezien in de Diepenhoek (1ex). Een Houtsnip werd waargenomen bij De Malpie (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij De Maaij (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij het Beuven (2exx) en in de Meelakkers (1ex). De Tjiftjaf met goede kenmerken van Siberische Tjiftjaf werd ook vandaag wederom waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Kruisbekken vlogen over het Beuven (2exx).

vrijdag 18 januari

Wilde Zwanen werden gezien op het Kromven/Landschotse Heide (13exx). De Witoogeend werd vandaag werderom gezien bij de HT-campus/Eindhoven (1m). De Tjiftjaf met goede kenmerken van Siberische Tjiftjaf werd ook vandaag wederom waargenomen bij de Ringselvennen (1ex).


mogelijke Siberische Tjiftjaf, Ringselvennen ; 18-1-2008 (Rene Weenink)

donderdag 17 januari

Een Grote Zilverreiger verbleef bij de Ringselvennen (1ex). Een jagende Slechtvalk werd gezien bij de zinkplas (1ex).

woensdag 16 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Ringselvennen (1vr) en op de Neterselse Heide (1rs). Een grote groep Wulpen vloog over de Neterselse Heide (ca.160exx).


Wulpen, Neterselse Heide ; 16-1-2008 (Kees van Limpt)

dinsdag 15 januari

Een Grote Zilverreiger verbleef bij de Ringselvennen (1ex). Een Kleine Zilverreiger werd eveneens gemeld van de Ringselvennen (1ex).

maandag 14 januari

Grote Zilverreigers werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) en de Jansborg (1ex). Wilde Zwanen werden gezien bij de Paaldijk (2exx), Jansborg (4exx) en langs de Vlaamseweg (15exx). Kleine Zwanen verbleven bij de Jansborg (34exx) en langs de Vlaamse Weg (19exx). Gemengde groepen Toendrariet- en Kolganzen verbleven bij Sterksel (ca.900exx, merendeel Toendrarieten). De Witoogeend werd vandaag werderom gezien bij de HT-campus/Eindhoven (1m). Blauwe Kiekendieven werden gezien langs de Paaldijk (m+rs) en bij de Langakkers (1rs). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij Bokt/Eindhoven (1ex) en Soeterbeek/Eindhoven (1ex). De Tjiftjaf met goede kenmerken van Siberische Tjiftjaf werd ook vandaag wederom waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Een Klapekster verbleef op de Langakkers (1ex).


mogelijke Siberische Tjiftjaf, Ringselvennen ; 14-1-2008 (Rene Weenink)

zondag 13 januari

Grote Zilverreigers werden gezien bij  De Maaij (2exx), De Wetering (1ex), Jansborg (1ex), Beuven (17exx), Soerendonks Goor (1ex), Ringselvennen (1ex) en in de Diepenhoek (1ex). Wilde Zwanen werden gezien bij de Hoekerbeemden (5exx), Jansborg (3exx), Beuven (10exx) en langs de Vlaamseweg (14exx). Kleine Zwanen verbleven bij Sterksel (58exx), Someren Heide (1ex) en langs de Vlaamse Weg (14exx). Grote gemengde groepen Toendrariet- en Kolganzen verbleven verspreid over de Diepenhoek (ruim 5000exx) en bij Sterksel (ca.600exx, merendeel Toendrarieten). Een gemengde groep riet- en kolganzen vloog over het Beuven (ca.550, merendeel rietganzen). Toendrarietganzen verbleven langs de Jansborg (92exx). Kolganzen vlogen over telpost Loozerheide (436exx). rietganzen vlogen over de Ringselvennen (85exx), Jansborg (50exx) en telpost Loozerheide (82exx). Kleine Rietganzen verbleven in de Diepenhoek (min.3exx). Brandganzen verbleven eveneens in de Diepenhoek (min.4exx). Een Bergeend verbleef op de zinkplas (1ex).


Kleine Rietgans, Diepenhoek ; 13-1-2008 (R.J.Kastelijn)

Een Witoogeend werd gezien bij de HT-campus/Eindhoven (1m). Brilduikers verbleven op het Beuven (12exx) en de Cote d'Or (8exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (15exx) en het Goorven (1vr). Nonnetjes werden gemeld van het Goorven (6exx). Erg bijzonder voor dit jaargetijde was de Zwarte Wouw die werd gemeld in Hapert (1ex). Een Witgatje verbleef bij De Plateaux (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij De Maaij (1ex). Een Waterpieper werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). De Tjiftjaf met goede kenmerken van Siberische Tjiftjaf werd ook vandaag wederom waargenomen (en ook gehoord) bij de Ringselvennen (1ex). (veel foto's in Multimedia). Een goede geluidsopname kan uitkomst bieden. Een Klapekster verbleef op de Loozerheide (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij De Plateaux (3exx).

zaterdag 12 januari

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx), De Maaij (2exx) en langs de Keersop/Westerhoven (1ex). Wilde Zwanen werden gezien langs de Keersop/Westerhoven (9exx) en langs de Jansborg (16exx). Kleine Zwanen verbleven eveneens bij de Jansborg (58exx). Gemengde groepen Toendrariet- en Kolganzen verbleven kort bij Sterksel (ca1000exx), Someren Heide (ca.600exx, grotendeels de groep van Sterksel) en in de Diepenhoek (ca.150exx). Kolganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (45exx), bij De Maaij (1ex) en langs de Jansborg (1ex). Kleine Rietganzen verbleven bij Sterksel (1ex) en bij Someren Heide (1ex, ander dan bij Sterksel). Erg bijzonder was de waarneming van 2 IJseenden bij het E3-strand (2exx). Helaas werden de vogels de 13e niet teruggevonden. Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierheide (10exx, slaaplaats). Kraanvogels verbleven bij de Buikheide (6exx). Een IJsvogel werd gezien bij De Maaij (1ex). De Tjiftjaf met goede kenmerken van Siberische Tjiftjaf werd ook vandaag wederom waargenomen (en ook gehoord) bij de Ringselvennen (1ex) (veel foto's in Multimedia). Een goede geluidsopname kan uitkomst bieden. Een Klapekster verbleef op de Cartierheide (1ex).

Weliswaar 2km buiten De Kempen, maar langs de Ospelerweg (ten westen van De Groote Peel) verbleef vandaag nog steeds een Koereiger. De vogel zit soms vrij dicht langs de weg nabij huisnummer 10.


Koereiger, Ospelerweg/Groote Peel ; 13-1-2008 (Rob Bouwman)

vrijdag 11 januari

De Tjiftjaf met enkele goede kenmerken van Siberische Tjiftjaf werd ook vandaag wederom waargenomen (en ook gehoord) bij de Ringselvennen (1ex). De roep was i.i.g. afwijkend van Tjiftjaf, eerder herinnerend aan Goudvink.

donderdag 10 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) en De Maaij (3exx). Een gemengde groep Wilde- en Kleine Zwanen werd gezien langs de Jansborg (tot. 75exx). Een Bergeend werd gezien bij de zinkplas (1ex). Een IJsvogel verbleef bij De Maaij (1ex). De Tjiftjaf met enkele goede kenmerken van Siberische Tjiftjaf werd vandaag wederom waargenomen (niet gehoord) bij de Ringselvennen (1ex). barmsijzen werden waargenomen bij Bergeijk (11exx) en Budel (2exx, ovl).


mogelijke Siberische Tjiftjaf, Ringselvennen ; 13-1-2008 (Rob Bouwman)

woensdag 9 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Een flinke gemengde groep Toendrariet- en Kolganzen werd gezien in de Diepenhoek (ruim 5000exx, 50% Kol). Kleine Rietganzen verbleven in de Diepenhoek (3exx). Een Brandgans verbleef eveneens in de Diepenhoek (1ex). Klapeksters werden gezien bij Moerbleek/Hooge Mierde (1ex) en bij het Zwartven/Hooge Mierde (1ex). Een vogel met kenmerken van Siberische Tjiftjaf werd waargenomen (niet gehoord) bij de Ringselvennen (1ex).


mogelijke Siberische Tjiftjaf, Ringselvennen ; 9-1-2008 (Ton Geerts)


mogelijke Siberische Tjiftjaf, Ringselvennen ; 9-1-2008 (Henk Munsters)

dinsdag 8 januari

Een Klapekster verbleef op de Neterselse Heide (1ex).

maandag 7 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij De Flaes (1ex), Soerendonks Goor (1ex) en De Maaij (1ex). Wilde Zwanen verbleven langs de Jansborg (6exx). Een gemengde groep zwanen (geen knobbels) verbleef langs de Paaldijk (min.40exx). Kolganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (40exx). Een Grote Zaagbek verbleef bij De Maaij (1m). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Langakkers (1rs), nabij Moerbleek/Hooge Mierde (1m) en nabij het Neerven/Bladel (1vr).


Pimpelmees, westelijke Kempen ; 7-1-2008 (Kees van Limpt)

zondag 6 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij Beekloop/Westerhoven (1ex), De Maaij (2exx), Ringselvennen (2exx), Soerendonks Goor (17exx, slaapplaats) en in de Diepenhoek (1ex). Wilde Zwanen werden gezien langs de Paaldijk (min.10exx), langs de Eeuwselsedijk/Westerhoven (3exx) en de Jansborg (3exx). Kleine Zwanen werd waargenomen langs de Paaldijk (54exx). Kolganzen verbleven bij Someren Heide (ca.100exx), langs de Paaldijk (32exx), bij het Peelven (enkele exx) en bij het Soerendonks Goor (11exx). Toendrarietganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (ca.500exx), Peelven (ca.60exx) en bij Someren Heide (ca.650exx). rietganzen vlogen over de Paaldijk (ca.70exx), het Soerendonks Goor (ca.90exx), telpost Loozerheide (250exx) en verbleven langs de Paaldijk (110exx). Een Brandgans werd gezien bij Someren Heide (1ex). Brilduikers verbleven op de zinkplas (3exx) en bij de Cote d'Or (3exx).


Toendrarietgans, Sterksel ; 6-1-2008 (Rob Bouwman)

Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Langakkers (1rs) en bij het Peelven (1m). Slechtvalken verbleven in de Diepenhoek (1ad), bij de Loozerheide (2exx) en vloog over grenspark De Kempen (1ex). Een Witgatje verbleef bij waterzuivering Hapert (1ex). Kraanvogels verbleven bij de Enderheide/Bergeijk (10exx) en vlogen boven de A2 t.h.v. de Groote Heide (4exx). Een Waterpieper verbleef bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien over Geldrop Coevering (1ex), waterzuivering Hapert (1ex) en bij De Pan (1ex). Roodborsttapuiten werden gezien langs de Paaldijk (1ex) en bij de Zuid Willemsvaart (1m). Klapeksters werden gezien bij de Vessemse Vennen (1ex), Loozerheide (1ex), Straatseheide/Wintelre (1ex) en bij het Kranenveld (1ex). Een barmsijs werd waargenomen bij Budel Dorplein (1ex). Kruisbekken werden gezien bij grenspark De Kempen (8exx). Goudvinken vlogen over telpost Loozerheide (3exx) en verbleven bij Geldrop (5exx).

zaterdag 5 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (2exx), Grafven (2exx), Waschven (1ex), Scheidingsven (1ex), Diepenhoek (1ex) en De Maaij (2exx). Brilduikers verbleven op het Beuven (2exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (10exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1rs) en nabij De Maaij (1m). Kraanvogels werden gezien nabij De Maaij (34exx). Waterpiepers werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (3exx). Klapeksters werden gezien bij de simultaantelling op de Strabrechtse Heide (9exx).


Blauwe Kiekendief, De Maaij ; 5-1-2008 (Wil Smets)

vrijdag 4 januari


Kraanvogels, nabij Sterksel ; 4-1-2008 (Rob Bouwman)

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (3exx), Hageven/Belgie (1ex), Kranenveld (1ex), Soerendonks Goor (1ex) en bij de Paaldijk (1ex). Een gemengde groep van Wilde- en Kleine Zwanen verbleef langs de Paaldijk (ca.72exx). Brilduikers verbleven op het Beuven (5exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (16exx). Kraanvogels vlogen over Sterksel (9exx). Klapeksters werden gezien bij het Kranenveld (1ex) en het Hageven/Belgie (1ex). Goudvinken verbleven op de Strabrechtse Heide (3exx). Kruisbekken vlogen over het Beuven (5exx).


Grote Zilverreiger, Soerendonks Goor ; 4-1-2008 (Wil Smets)

donderdag 3 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Een Grote Zilverreiger werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). De groep Wilde- en Kleine Zwanen verbleef weer langs de Paaldijk, Jansborg en bij het Soerendonks Goor (tot.50exx). Een flinke gemengde groep Toendrariet- en Kolganzen werd waargenomen nabij Sterksel (ca.2000exx, w.v. 2/3 deel Toendra's en 1/3 deel Kol). Kolganzen verbleven langs de Paaldijk (tot.12exx). Toendrarietganzen verbleven op het Beuven (35exx) en langs de Paaldijk (tot.56exx). Kleine Rietganzen verbleven op  het Beuven (1ex) en bij het Peelven (1ex). Een Brandgans werd gezien bij het Peelven (1ex). Brilduikers verbleven op het Beuven (5exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (9exx). Kraanvogels vlogen over de A2 bij Maarheeze (27exx). IJsvogels verbleven in De Pan (1ex) en bij De Maaij (1ex). Een Waterpieper vloog over het peelven (1ex). Een Klapekster werd gezien bij het Scheidingsven/Strabrechtse Heide (1ex). Kleine Barmsijzen werden waargenomen bij Bergeijk (5exx).

woensdag 2 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen langs de Paaldijk (1ex), bij Hoogeloon (1ex) en bij de Grijze Steen (1ex). Wilde Zwanen werden gezien langs de Jansborg (max.16exx). Een gemengde groep van Wilde- en Kleine Zwanen verbleef langs de Paaldijk (ca.70exx). Kolganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (14exx), Grijze Steen (11exx ovl) en bij Sterksel (ca.90exx). rietganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (33exx), Grijze Steen (35exx ovl) en bij Sterksel (ca.30exx). Een Grote Zaagbek verbleef nabij Sterksel (1m). Blauwe Kiekendieven werden gezien nabij het Kranenveld (1ex), Paaldijk (1ex) en op de Neterselse Heide (1rs). IJsvogels verbleven bij Sterksel (1ex) en langs de Aa bij Helmond (1ex). Een Klapekster werd gezien bij Moerbleek/Hooge Mierde (1ex). Goudvinken verbleven in de westelijke Kempen (2exx).


Grote Zaagbek (man), Sterksel Kanaal ; -02-01-2008 (Rene Weenink)

dinsdag 1 januari

Grote Zilverreigers verbleven bij de Patersgronden (3exx) en het Soerendonks Goor (1ex). Wilde Zwanen werden gezien langs de Paaldijk (3exx), Someren Heide (3exx) en de Jansborg (18exx). Kleine Zwanen werd waargenomen langs de Paaldijk (51exx) en de Jansborg (3exx). Kolganzen verbleven bij Someren Heide (ca.30exx), langs de Paaldijk (ca.40exx) en vlogen over het Rouwven (min.120exx) en het Soerendonks Goor (13exx). rietganzen werden waargenomen bij de Paaldijk (ca.200exx), over de Loozerheide (35exx) en bij Someren Heide (ca.600exx). Kleine Rietganzen verbleven bij Someren Heide (1ex) en de Paaldijk (1ex). Een Brandgans werd gezien bij Someren Heide (1ex). Brilduikers verbleven op de zinkplas (4exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Paaldijk (1rs). Een Slechtvalk werd gezien bij de Loozerheide (1ex). Een Goudplevier werd waargenomen op de Renheide/Soerendonk (1ex). Een Bonte Strandloper verbleef bij de zinkplas (1ex). Een Pontische Meeuw verbleef op de Zuid Willemsvaart bij Helmond (1ad). Een Waterpieper werd gezien langs de Jansborg (1ex). Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex), nčt buiten De Kempen bij de Akzo/Ringselvennen (1ex) en op de Neterselse Heide (1ex).