Waarnemingen van Vogels in de Kempen
December

maandag 31 december

Grote Zilverreigers werden gezien op de Strabrechtse Heide (4exx). Brilduikers verbleven op het Beuven (4exx). Grote Zaagbekken werden gezien op het Beuven (min.11exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (2exx, m+rs), bij Someren Heide (1vr) en op de Neterselse Heide (wrsch.3exx, slaapplaats). Klapeksters werden gezien bij het Diepmeerven/Groote Heide (1ex), Valkenhorst (1ex, mogelijk 2exx), Kranenveld (1ex) en er vloog een ex. over het Beuven (1ex). Kruisbekken vlogen over de Strabrechtse Heide (4exx).

zondag 30 december

Een Roerdomp werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij de Patersgronden (1ex), Ringselvennen (1ex), nabij Gastelse Heide (1ex), Beuven (7exx, slaapplaats), Soerendonks Goor (1ex), Paaldijk (1ex) en de Diepenhoek (2exx). Wilde Zwanen werden gezien langs de Paaldijk (13exx) en de Jansborg (6exx). Kleine Zwanen werd waargenomen langs de Paaldijk (17exx), Jansborg (18exx) en bij Someren Heide (5exx). Kolganzen verbleven bij Someren Heide (ca.50exx) en vlogen over telpost Loozerheide (120exx). rietganzen werden waargenomen bij het Beuven (14exx), over telpost Loozerheide (147exx) en bij Someren Heide (ca.550exx). Toendrarietganzen verbleven langs de Paaldijk (26exx) en de Jansborg (30exx). Kleine Rietganzen verbleven bij Someren Heide (3exx). Een Pijlstaart verbleef op de zinkplas (1m). Brilduikers verbleven op het Beuven (5exx). Grote Zaagbekken werden gezien op het Beuven (6exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Groote Heide/Leende (2exx, m+vr) en de Langakkers (1rs). Een Smelleken werd gezien ten NW van de Achelse Kluis (1ex). Slechtvalken verbleven bij de Loozerheide (2exx). Een Pontische Meeuw verbleef langs de Zuid Willemsvaart/Helmond (1ad). Een Waterpieper werd gezien langs de Paaldijk (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij Leenderstrijp (1ex) en over Heeze (1ex). Klapeksters werden gezien bij de Hasselvennen/Leenderbos (1ex), Landschotse Heide (1ex), Buulderbergse Heide (1ex), boswachterij Hapert (1ex), Kranenveld (1ex), Reuselse Moeren (1ex), Galberg/Leenderbos (1ex) en de Groote Heide/Leende (1ex). Een Goudvink vloog over omg. Leende (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij boswachterij Hapert (tot.10exx) en het Leenderbos (1ex).

zaterdag 29 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij de Patersgronden (1ex), Gastelse Heide (1ex), Strabrechtse Heide (3exx), Soerendonks Goor (3exx), Jansborg (2exx) en de Diepenhoek (2exx). Wilde Zwanen werden gezien langs de Paaldijk (17exx). Kleine Zwanen werd waargenomen langs de Paaldijk (36exx). Kolganzen vlogen over Geldrop Coevering (99exx). rietganzen vlogen over Geldrop Coevering (10exx). Een Pijlstaart verbleef op de zinkplas (1m). Een Krooneend werd eveneens waargenomen op de zinkplas (1ad.m). Brilduikers verbleven op het Beuven (3exx). Grote Zaagbekken werden gezien op het Beuven (1m) en in de Diepenhoek (1m ovl).


Groenling, Lage Mierde ; 29-12-2007 (Kees van Limpt)

Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1m), Cartierheide (8exx, slaapplaats) en bij de Jansborg (1ex). Een Pontische Meeuw verbleef op de zinkplas (1ad). Klapeksters werden gezien bij de Hasselsvennen/Leenderbos (1ex), Gastelse Heide (1ex), Grafven (1ex), Cartierheide (2exx), Galberg/Leenderbos (1ex) en de Dijksche Heide (1ex). Kruisbekken werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (15exx).


Kruisbek, Strabrechtse Heide ; 29-12-2007 (Rob Bouwman)

vrijdag 28 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij De Maaij (2exx) en de Diepenhoek (1ex). Een gemengde groep kol- en rietganzen werd waargenomen bij Sterksel (ca.600exx w.v. 550 riet). Kolganzen vlogen over Eindhoven Airport (67exx). Kleine Rietganzen verbleven bij Sterksel (2exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij Someren Eind (1rs) en tussen Steensel en Eersel (1ad.vr). Een Houtsnip werd opgestoten op de Cartierheide (1ex).  IJsvogels werden gezien bij De Maaij (2exx). Klapeksters verbleven op de Cartierheide (2exx) en de Strabrechtse Heide (2exx). Kruisbekken werden waargenomen bij de Cartierheide (7exx) en boswachterij Hapert (div.exx).

donderdag 27 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij De Maaij (1ex), Diepenhoek (1ex) en omgeving Soerendonks Goor (3exx). Een gemengde groep kol- en rietganzen werd waargenomen bij Sterksel (ca.600exx w.v. 550 riet). Kolganzen vlogen over het Soerendonks Goor (12exx). Kleine Rietganzen verbleven bij Sterksel (2exx). Blauwe Kiekendieven werden wederom waargenomen bij de Langakkers/Leende (1onv.m) en het Kranenveld (1ex). IJsvogels werden gezien bij De Maaij (2exx). Klapeksters werden gezien bij de Groote Heide/Heeze (1ex, zuidelijk deel) en de Patersgronden (1ex). Kleine Barmsijzen werden gezien in De Kempen (6exx). barmsijzen verbleven in de zuidelijke Kempen (ca.15exx).


Kleine Barmsijs, 27-12-2007 ; Kempen (Wil Smets)

woensdag 26 december

Een gemengde groep kol- en rietganzen werd waargenomen bij Sterksel (ca.600exx w.v. 500 riet). Kleine Rietganzen verbleven bij Sterksel (2exx). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1m). Klapeksters werden gezien bij Valkenhorst (1ex) en de Neterselse Heide (1ex).

dinsdag 25 december

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Peelven (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Kolganzen vlogen over telpost Loozerheide (42exx). rietganzen vlogen over de Ringselvennen (130exx). Een gemengde groep riet- en kolganzen verbleef bij Sterksel (ca.150exx). Een Blauwe Kiekendief werd wederom waargenomen bij de Langakkers/Leende (1onv.m). Slechtvalken verbleven bij de Loozerheide (2exx). Een barmsijs werd waargenomen in de omgeving van Leende (1ex). Goudvinken werden gezien in de omgeving van Leende (4exx).


Kerkuil, Langakkers/Leende ; 25-12-2007 (Rob Bouwman)

maandag 24 december

Voor meer foto's van vandaag zie Multimedia

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien in omgeving Soerendonks Goor (7exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Wilde Zwanen werden gezien langs de Paaldijk (19exx). Kleine Zwanen werd waargenomen langs de Jansborg (34exx). Toendrarietganzen verbleven langs de Paaldijk (9exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Weijerkens (1vr) en de Langakkers (1rs).


Blauwe Kiekendief, Langakkers ; 24-12-2007 (Marijn Heuts)

Witgatjes werden waargenomen bij waterzuivering Hapert (3exx). Een Pontische Meeuw werd gezien bij Helmond (1ad). IJsvogels werden gezien bij landgoed De Utrecht (1ex) en waterzuivering Hapert (1ex). Een winterse Boomleeuwerik vloog over de Gastelse Heide (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart verbleef eveneens bij waterzuivering Hapert (1ex). Klapeksters werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ex), Boksheide/Eersel (1ex), Weijerkens (1ex), Moerbleek/Hooge Mierde (1ex) en bij het Kranenveld (1ex). Europese Kanaries verbleven in de omgeving van Leende (3exx). barmsijzen werden eveneens in omgeving Leende gezien (2exx) en bij de Groote Heide (1ex).


IJsvogel, waterzuivering Hapert ; 24-12-2007 (Rob Bouwman)

zondag 23 december

Roerdompen werden gezien bij de Ringselvennen (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij De Pan (2exx), Gastelse Heikant (1ex), Kranenveld (1ex) en de Patersgronden (2exx). Wilde Zwanen werden gezien bij de Paaldijk (18exx). Kleine Zwanen verbleven eveneens langs de Paaldijk (30exx). Eerder deze dag werden bij het Soerendonks Goor kleinere aantallen Wilde- en Kleine Zwanen gezien. Kolganzen vlogen over de Loozerheide (3exx). rietganzen vlogen over de Loozerheide (10exx) en de zinkplas (3exx). Een gemengde groep riet- en kolganzen verbleef bij Sterksel (ca.250exx). Een Kleine Rietgans verbleef nog steeds bij Sterksel (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij het Dorven (1onv.man). Slechtvalken werden waargenomen bij de Ringselvennen/Loozerheide (2exx) en Eindhoven/Centrum (1ex).


Slechtvalk (probeert Wilde Eend te slaan), Ringselvennen ; 23-12-2007 (Pol Boonen)

Pontische Meeuwen werden gezien langs de Zuid Willemsvaart bij Helmond (2exx). Een IJsvogel verbleef langs de Dommelbeemden bij Veldhoven (1ex). Roodborsttapuiten werden gezien bij de Patersgronden (2exx) en bij Helmond (1m). Baardmannetjes werden gezien bij de Ringselvennen (min.5exx). Klapeksters werden waargenomen bij het Kranenveld (1ex), Valkenhorst (1ex), Leenderbos/Hasselsvennen (1ex) en de Patersgronden (1ex). barmsijzen werden waargenomen in het Leenderbos (2exx) en bij Nuenen (1ex). Goudvinken werden waargenomen in De Kempen (8exx). Kruisbekken werden waargenomen bij Valkenhorst (div.exx), Leenderbos (min.11exx) en de Patersgronden (5exx).


Klapekster, Kranenveld ; 23-12-2007 (Wil Smets)

zaterdag 22 december

Grote Zilverreigers werden gezien langs de Paaldijk (1ex) en de Patersgronden (1ex). Wilde Zwanen werden gezien bij de Paaldijk (12exx). Kleine Zwanen verbleven eveneens langs de Paaldijk (30exx). Een gemengde groep riet- en kolganzen verbleef bij Sterksel (ca.250exx). Een Kleine Rietgans verbleef eveneens bij Sterksel (1ex). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Oirschotse Heide (1rs) en de Landschotse Heide (2rs, slaapplaats). Een Slechtvalk werd jagend waargenomen bij Sterksel (1onv.vr). IJsvogels verbleven langs de Dommelbeemden bij Veldhoven (1ex) en bij Ekkersweijer (2exx). Klapeksters werden waargenomen bij het Kranenveld (1ex), Scheidingsven (1ex), Landschotse Heide (1ex), Langakkers (1ex), Grijze Steen (1ex), Cartierheide (1ex), Patersgronden (1ex) en de Oirschotse Heide (1ex). Goudvinken werden waargenomen in De Kempen (8exx). Kruisbekken werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (5exx) en de Oirschotse Heide (2exx).


Zwarte Mees, Strabrechtse Heide ; 22-12-2007 (Marijn van Oss)

vrijdag 21 december

Een Grote Zilverreiger verbleef bij de Patersgronden (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij het Hulsterbroek/Geldrop (1ex). Goudvinken verbleven nabij de Groote Heide/Leende (6exx).

donderdag 20 december

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Een Grote Zilverreiger verbleef langs de Paaldijk (1ex). Een Grote Zaagbek was aanwezig op de Ringselvennen (1ex). en Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij de Langakkers/Leende (1rs. Een Pontische Meeuw verbleef aan de Kanaaldijk-Noord/Eindhoven (1ad). Baardmannetjes werden gezien bij de Ringselvennen (7exx).

woensdag 19 december

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien nabij het Soerendonks Goor (5exx), Jansborg (1ex) en bij Someren Heide (2exx). Wilde Zwanen werden gezien bij de Jansborg (3exx). Een gemengde groep Wilde- en Kleine Zwanen werd waargenomen langs de Paaldijk (39ex). Een gemengde groep riet- en kolganzen verbleef bij het Peelven (ca.200exx). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij het Peelven (1m). Een Pontische Meeuw verbleef langs de Zuid Willemsvaart bij Helmond (1ad). Kruisbekken werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (7exx).


Putter, westelijke Kempen ; 19-12-2007 (Kees van Limpt)

dinsdag 18 december

Een Grote Zilverreiger werd gezien tussen Netersel en Casteren (1ex). Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (div.exx). Een Klapekster verbleef bij het Kranenveld (1ex). Grote Barmsijzen verbleven in een tuin in Geldrop (div.exx).

maandag 17 december

Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen op de Groote Heide/Heeze (1m). Een Klapekster verbleef op de Groote Heide/Heeze (1ex). Kleine Barmsijzen werden gezien bij Geldrop (ca.30exx). Grote Barmsijzen verbleven in Geldrop (ca.20exx).


Steenuil, Vloeieind ; 16-12-2007 (Kees van Limpt)

zondag 16 december

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien nabij het Soerendonks Goor (1ex), telpost Loozerheide (1ex), Patersgronden (1ex), Driebruggen/Valkenswaard (1ex), het Beuven (14exx, slaapplaats) en bij Leenderstrijp (1ex). Wilde Zwanen werden gezien bij de Jansborg (8exx), Leenderstrijp (4exx), het Beuven (6exx) en Someren Heide (10exx). Mogelijk vindt er tussen deze 3 4 locaties uitwisseling plaats en betreft het delen van dezelfde groep. Kleine Zwanen werden waargenomen langs de Jansborg (18exx) en bij Someren Heide (6exx w.o. 1 gekleurringd exemplaar A?U). Kolganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (14exx), het Beuven (8exx) en nabij Sterksel (ca.10exx). rietganzen verbleven nabij Sterksel (ca.80exx), telpost Loozerheide (108exx), over de Ringselvennen (12exx), het Beuven (199exx), vlogen over Someren heide (48exx) en over de Strabrechtse Heide (ca.250exx). Taigarietganzen werden gezien nabij Sterksel (min.2exx). Een Kleine Rietgans werd kort gezien nabij Sterksel (1ex). De onvolwassen Rotgans verbleef nog steeds bij het Soerendonks Goor (1ex).


Kleine Rietgans, Sterksel ; 16-12-2007 (R.J.Kastelijn)

Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (9exx) en het Soerendonks Goor (1vr). Het vrouwtje Topper werd weer eens gezien op het Beuven (1vr). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (11exx) en de zinkplas (3exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij Sterksel (1m) enbij de Ringselvennen (1m). Slechtvalken werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). IJsvogels verbleven bij de Loozerheide (1ex) en Eindhoven/Gestel (1ex). Roodborsttapuiten werden gezien bij de Rulse Dommelbeemden (2exx) en de Patersgronden (2exx). Vuurgoudhaantjes werden waargenomen bij landgoed De Utrecht (2exx). Kleine Barmsijzen werden gezien in Eindhoven Noord (2exx). Goudvinken verbleven bij Eindhoven Noord (5exx), bij Vessem (1ex), nabij de Groote Heide/Leende (7exx) en nabij Geldrop (min.5exx). Kruisbekken vlogen over de Patersgronden (min.2exx).


Kuifmees, landgoed De Utrecht ; 16-12-2007 (Frank Neijts)

zaterdag 15 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx) en ten zuiden van het Kranenveld (1ex). Wilde Zwanen werden gezien bij de Jansborg (3exx) en vlogen over Philips/Maarheeze (7exx). Kleine Zwanen werden waargenomen langs de Jansborg (18exx). Kolganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (14exx). rietganzen verbleven nabij Sterksel (66exx). Een Kleine Rietgans werd gezien nabij Sterksel (1ex). Leuk was een onvolwassen Rotgans die werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Brilduikers werden waargenomen op de Cote d'Or (4exx). Een Witgat werd gezien bij waterzuivering Hapert (1ex). Een Pontische Meeuw  werd waargenomen op de zinkplas (1ad). IJsvogels werden gezien bij landgoed De Utrecht (2exx) en de Vlasrootvennen (1ex). Een Waterpieper werd gezien ten zuiden van het Kranenveld (min.1ex). Een Grote Gele Kwikstaart verbleef bij Waterzuivering Hapert (1ex). Een Tjiftjaf verbleef bij waterzuivering Hapert (1ex). Klapeksters werden gezien bij het Grafven (1ex), De Pan (1ex) en het Kranenveld (1ex). Grote Barmsijzen werden gezien in een tuin in Woensel/Eindhoven (2exx). Een Goudvink werd gezien nabij Veldhoven (1ex). Kruisbekken verbleven bij landgoed De Utrecht (10exx).


Witgat, waterzuivering Hapert ; 15-12-2007 (Rob Bouwman)

vrijdag 14 december

Geen bijzondere meldingen ontvangen.

donderdag 13 december

Geen bijzondere meldingen ontvangen.

woensdag 12 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Kranenveld (3exx). Kolganzen vlogen over Philips/Best (27exx). rietganzen vlogen over Aquabest (62exx). Pijlstaarten waren aanwezig op de zinkplas (2m). Brilduikers werden waargenomen op de Cote d'Or (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij het Kranenveld (1rs) en het Soerendonks Goor (1rs, mogelijk hetzelfde ex als hiervoor). IJsvogels werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Klapeksters werden gezien bij het Zwartven/Hooge Mierde (1ex), Soerendonks Goor (1ex), en het Kranenveld (1ex). Goudvinken werden waargenomen bij Hooge Mierde (2exx).

dinsdag 11 december

Een Brilduiker verbleef op het Goorven (1m).

maandag 10 december

Een Slechtvalk werd gezien nabij het Strijp/Eindhoven (1ex).

zondag 9 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex), Beuven (15exx, slaapplaats), Gastelse Heide (1ex), Vlaamseweg (1ex) en langs de Paaldijk (9exx). Wilde Zwanen werden gezien bij het Beuven (3exx). Kleine Zwanen werden waargenomen langs de Jansborg (2exx). Kolganzen werden waargenomen langs de Paaldijk (45exx). rietganzen verbleven op het Beuven (46exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (9exx) en het Soerendonks Goor (1vr). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (26exx) en op de zinkplas (2vr). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Gastelse Heide (2exx), Beleven/Reusel (1ex) en de zinkplas (1rs). Slechtvalken verbleven bij de Loozerheide (2exx). Een Pontische Meeuw verbleef op de zinkplas (1ad). Klapeksters werden gezien bij de Gastelse Heide (1ex), Zwartven/Hooge Mierde (1ex), Dijksche Heide (1ex), Strabrechtse Heide (1ex) en de zinkplas (1ex). Leuk was een groepje Boomleeuweriken dat werd opgemerkt bij Nuenen (6exx). Een winterse Tjiftjaf verbleef bij Eindhoven Noord (1ex). Vuurgoudhaantjes verbleven eveneens in Eindhoven Noord (2exx). barmsijzen werden gezien bij Eindhoven Noord (3exx). Goudvinken werden waargenomen bij Eindhoven Noord (6exx). Een Kruisbek werd waargenomen bij het Beuven (1ex).


Goudvink, Eindhoven Noord ; 9-12-2007 (Frank Neijts)

zaterdag 8 december

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex), De Malpie (1ex) en langs de Paaldijk (6exx). Wilde Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx). Kleine Zwanen werden eveneens waargenomen op het Soerendonks Goor (20exx). Brilduikers werden waargenomen bij de Cote d'Or (1ex) en het Soerendonks Goor (1vr). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij Sterksel (2exx), Cartierheide (6exx, slaapplaats) en de zinkplas (1rs). Een Slechtvalk verbleef bij de Loozerheide (1ad). IJsvogels werden gezien bij De Malpie (2exx). Klapeksters verbleven bij het Kranenveld (1ex) en de Cartierheide (2exx). Een barmsijs werd gezien op De Malpie (1ex). Goudvinken werden waargenomen bij Valkenswaard (3exx). Een flinke groep Kruisbekken werd waargenomen bij landgoed De Utrecht (ca.30exx).

vrijdag 7 december

Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen op het Weijereind te Reusel (1m).

donderdag 6 december

Kleine Barmsijzen werden waargenomen in een tuin in Geldrop (9exx). Grote Barmsijzen werden eveneens gezien in diezelfde tuin in Geldrop (13exx).

woensdag 5 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (9exx). Wilde Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx). Kleine Zwanen werden eveneens waargenomen op het Soerendonks Goor (12exx). Een hybride Kuifeend x Tafeleend werd gezien op het Keelven (1ex). Brilduikers werden waargenomen bij de Cote d'Or (6exx), Soerendonks Goor (1vr) en bij het E3-strand (6exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij het Soerendonks Goor (1rs). Maarliefst 5 Klapeksters werden geteld op de Oirschotse Heide (5exx). Een Kruisbek verbleef bij de Langakkers/Leende (1m).


hybride Kuifeend x Tafeleend, Keelven ; 5-12-2007 (Rob Bouwman)

dinsdag 4 december

Geen bijzondere meldingen ontvangen.

maandag 3 december

Grote Zilverreigers werden gezien op telpost Loozerheide (1ex), Paaldijk (9exx), Soerendonks Goor e.o. (14exx) en bij de Ringselvennen (3exx). Wilde Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx). Kleine Zwanen werden eveneens waargenomen op het Soerendonks Goor (12exx). Kolganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (ca.50exx). Brilduikers werden waargenomen bij de Cote d'Or (6exx) en op de zinkplas (1m). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij Sterksel (1m) en op telpost Loozerheide (1rs). Een Pontische Meeuw verbleef tussen Budel en Soerendonk (1ad). Een Grote Mantelmeeuw vloog over het Soerendonks Goor (1ad). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen nabij Geldrop (1ex). Een winterkleed Rouwkwikstaart werd waargenomen op een akker nabij Soerendonk (1ex). Klapeksters werden waargenomen bij het Keelven (1ex) en op de Gastelse Heide (1ex).


Rouwkwikstaart (winterkleed met opvallend getekend koppatroon, deels gelijkend op subpersonata), Soerendonk ; 3-12-2007 (R.J.Kastelijn)

zondag 2 december

Een Grote Zilverreiger werd gezien bij de zinkplas (1ex). Pijlstaarten verbleven op het Soerendonks Goor (2m). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Weijerkens (1vr). Slechtvalken werden jagend waargenomen nabij de zinkplas (2exx). Pontische Meeuwen verbleven tussen Budel en Soerendonk (2ad).


Pontische Meeuwen, tussen Budel en Soerendonk ; 2-12-2007 (Rob Bouwman)

zaterdag 1 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij de zinkplas (1ex), Paaldijk (9exx), Soerendonks Goor (7exx), Patersgronden (1ex) en bij de Ringselvennen (2exx). Een mogelijke hybride Kuifeend x Topper verbleef op Aquabest (1ex). Het vrouwtje Topper verbleef op het Keelven (1vr). Brilduikers werden gemeld van het Beuven (5m). Grote Zaagbekken verbleven eveneens op het Beuven (19exx). Blauwe Kiekendieven vlogen rond bij het Beuven (1ex) en de Patersgronden (1ex). Slechtvalken werden jagend waargenomen nabij de zinkplas (2exx). Een mooie groep Wulpen verbleef op de Paardse Heide (270exx). Een Pontische Meeuw verbleef bij de de zinkplas (1ad). Een Waterpieper verbleef bij de zinkplas (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen nabij Geldrop (1ex). Klapeksters werden waargenomen bij het Keelven (1ex) en de Patersgronden (1ex).


mogelijke hybride Kuifeend x Topper, Aquabest ; 1-12-2007 (Rob Bouwman)