Waarnemingen van Vogels in de Kempen
November

vrijdag 30 november

Een Grote Zilverreiger verbleef lbij het Soerendonks Goor (1ex). Kolganzen verbleven nabij het Soerendonks Goor (ca.60exx). Een barmsijs was aanwezig op de Langakkers; Leende (1ex). 

donderdag 29 november

Geen meldingen ontvangen.

woensdag 28 november

Grote Zilverreigers  werden gezien bij het Soerendonks Goor (5exx) en bij de zinkplas (1ex). Kleine Zwanen waren aanwezig op het Soerendonks Goor (12exx). Brilduikers waren aanwezig op het Soerendonks Goor (2vr). Pontische Meeuwen waren aanwezig op de zinkplas (4ad). Een IJsvogel werd gezien bij legerplaats Oirschot (1ex). Een Waterpieper was aanwezig bij het Soerendonks Goor (1ex). Leuk was de waarneming van een Zwartkop in Reusel (1vr). Kleine Barmsijzen waren aanwezig in Acht (10exx). Een Goudvink werd gezien in Acht. Een "trompet"Goudvink was eveneens aanwezig in Acht (1ex). 

dinsdag 27 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij De Maaij (2exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij De Maaij (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij legerplaats Oirschot (1ex).

maandag 26 november

Grote Zilverreigers werden gezien op de Strabrechtse Heide (3 a 4exx). Een IJsvogel was aanwezig in het Westelbeers Broek (1ex). Klapeksters waren aanwezig op de Langakkers (1ex), bij het Grafven (1ex) en de Landschotse Heide (2exx). Erg leuk was een Pestvogel die kort aanwezig was in Strijp (1ex). 

zondag 25 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (17exx), langs de Paaldijk, bij De Malpie (1ex) en over telpost Loozerheide (2exx). Wilde Zwanen waren aanwezig op het Soerendonks Goor (3exx). Kolganzen werden gezien op het Soerendonks Goor (1ex) en over telpost Loozerheide (14exx). rietganzen werden gemeld van het Soerendonks Goor (47exx). Toendrarietganzen werden gezien op het Soerendonks Goor (10exx). Een Pijlstaart was aanwezig op de zinkplas (1vr). Brilduikers waren aanwezig op Cote d'Or (5exx). Blauwe Kiekendieven waren aanwezig op de Langakkers (1ringst), de slaapplaats op de Cartierheide (2m,1vr); een exemplaar vloog over telpost Loozerheide (1ringst). Een Slechtvalk werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Goudplevieren vlogen over telpost Loozerheide (40exx). Een Waterpieper was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). Klapeksters waren aanwezig op de Cartierheide (1ex) en de Loozerheide (1ex). 

zaterdag 24 november

Grote Zilverreigers  werden gezien bij het Beuven (11exx)., bij het Grafven (2exx), de Keyenhurk (2exx) en bij het Soerendonks Goor (3exx). Wilde Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx). Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (9exx), het Beuven (2exx) en de Keyenhurk (12exx). rietganzen vlogen over de Strabrechtse Heide (110 exx). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (4exx). Een Grote Zaagbek werd gezien op het Beuven (3exx). Blauwe Kiekendieven waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (1m, 1ringst). Een Slechtvalk werd gezien bij het Ringselven (1ex). Een Pontische Meeuw werd weer gezien op de zinkplas (1ad). IJsvogels werden waargenomen in Acht (1ex) en Gestel (1ex). Klapeksters waren aanwezig op de Landschotse Heide (2exx) en op de Langakkers (1ex).  Goudvinken waren aanwezig in Acht (2exx) en de Buikheide (1ex). Kleine Barmsijzen werden gezien in Acht (7exx). Een barmsijs werd gezien op de Landschotse Heide (1ex). 


Kleine Barmsijs, onvolwassen, Acht/Eindhoven ; 24-11-2007 (Frank Neijts)

vrijdag 23 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij de Patersgronden (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Een Roerdomp werd gemeld van het Ringselven (1ex). Een Klapekster verbleef op het Kranenveld (1ex).

donderdag 22 november

Een IJsvogel werd gezien bij het Ringselven (1ex). 

woensdag 21 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het het Soerendonks Goor (1ex) en het Ringselven (1ex). Brilduikers waren aanwezig op Cote d'Or (5exx). Een Slechtvalk werd waargenomen op de Loozerheide (1ex). Een Pontische Meeuw was aanwezig op de Zinkplas (1ad). Waterpiepers werden waargenomen bij Cote d'Or (1ex) en bij het Ringselven (1ex).  

dinsdag 20 november

Een Pijlstaart werd gezien bij het Soerendonks Goor (ex). Blauwe Kiekendieven vwerden gezien langs de Witsemdijk/Soerendonk (1m) en bij de Langakkers; Leende (1ringst.). Een Klapekster verbleef op het Kranenveld (1ex).

maandag 19 november

Een Kerkuil werd gezien bij de Langakkers/Leende (1ex).

zondag 18 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (14exx slaaplaats, later verspreid over de Strabrechtse Heide div.exx), telpost Loozerheide (1ex) en Kapellerput (1ex). Wilde Zwanen werden gezien bij het Beuven (3exx) en bij het Soerendonks Goor (3exx): mogelijk betreft het hier dezelfde exx. Kleine Zwanen verbleven op het Soerendonks Goor (9exx). Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (5exx) en het E3-strand (10exx). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (1ex), tp Loozerheide (1ex) en nabij De Pan (1m). Slechtvalken werden waargenomen nabij de zinkfabriek (2exx), telpost Loozerheide (1ad), Eindhoven (1ex) en Sterksel (1ad). IJsvogels werden gezien in de Herbertusbossen (1ex) en Acht (1ex). Waterpiepers verbleven bij het Beuven (1ex) en het Starven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij Kasteel Heeze (1ex). Vuurgoudhanen werden gezien in Acht (2exx). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex), nabij de zinkplas (1ex), Lange Bleek (1ex), Groote Heide/Heeze (1ex) en op het Kranenveld (1ex). Bijzonder was een Raaf die over telpost Loozerheide vloog (1ex). Een barmsijs werd gezien bij Acht (1ex). Goudvinken werden gezien in Acht (3exx) en bij het Starven (1ex). Kruisbekken werden gezien nabij het Keelven (10exx).


Slechtvalk, Strijp/Eindhoven ; 18-11-2007 (Frank Neijts)

zaterdag 17 november

Een Roerdomp werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien op de Strabrechtse Heide (4exx), telpost Loozerheide (1ex), in de Diepenhoek (1ex), Keyenhurk (2exx) en bij het Soerendonks Goor (2exx). Kleine Zwanen verbleven bij de Spreeuwselse Heide (3exx) en vielen in op het Soerendonks Goor (7exx). Kolganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (65exx). rietganzen werden gemeld van het Soerendonks Goor (ca.110exx). De Topper verbleef op het Beuven (1vr). Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (5exx), zinkplas (3exx), Cote d'Or (7exx) en Aquabest (2exx). Grote Zaagbekken werden gezien op het Beuven (4exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse heide (1rs), Loozerheide (1rs), Cartierheide (2exx, slaapplaats), Someren Heide (1ex) en nabij het Soerendonks Goor (1vr). Slechtvalken verbleven nabij de zinkfabriek (2exx). Een Houtsnip werd waargenomen nabij het Scheidingsven (1ex). IJsvogels verbleven bij Enode/Nuenen (1ex) en de Rulse Dommelbeemden (1ex). Waterpiepers verbleven bij het Beuven (1ex), Strabrechtse Heide Noord (1ex), Soerendonks Goor (2exx), Cote d'Or (2exx) en het Grafven (1ex). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (2exx), nabij de zinkplas (1ex), Cartierheide (1ex) en bij het Goorven/Neterselse Heide (1ex). barmsijzen werden gezien bij de Rulse Dommelbeemden (1ex) en nabij het Scheidingsven (2exx). Een Europese Kanarie vloog over de Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken vlogen over telpost Loozerheide (2exx).


Rietgors, Groote Heide/Leende ; 17-11-2007 (Hennie Lammers)

vrijdag 16 november

Grote Zilverreigers werden gezien op de Strabrechtse Heide (3exx) en bij het Soerendonks Goor (2exx). Een gemengde groep Wilde- en Kleine Zwanen verbleef op het Soerendonks Goor (10exx). Brilduikers werden waargenomen bij de Lansard (3vr) en het Beuven (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij Hulsterbroek/Geldrop (1ex) en bij de Lansard (1ex). Een Pontische Meeuw verbleef op de Zuid Willemsvaart bij Helmond (1ad). Klapeksters verbleven bij de Langakkers/Leende (1ex) en op de Strabrechtse Heide (1ex).


Pontische Meeuw, Zuid Willemsvaart/Helmond ; 16-11-2007

donderdag 15 november

Een Grote Zilverreiger werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Wilde Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx). Een Kleine Zwaan werd eveneens gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Brilduikers werden waargenomen bij de Cote d'Or (3exx). Klapeksters verbleven langs de Witsemdijk/Soerendonk (1ex) en de Lansard (1ex).


Putter, Budel ; 15-11-2007 (Rene Weenink)

woensdag 14 november

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (4exx). rietganzen vlogen over telpost Strabrecht (5exx). De Buffelkopeend werd wederom gezien bij Legerplaats Oirschot (1ex). Brilduikers werden waargenomen bij het E3-strand (10exx) en de zinkplas (1ex). Een Grote Zaagbek werd gezien bij Legerplaats Oirschot (1ex). De Zwarte Zeeeend werd wederom gezien bij het E3-strand/Eersel (1onv).


Buffelkopeend, Legerplaats Oirschot ; 14-11-2007 (Rob Bouwman)

Een late Bruine Kiekendief werd gezien op telpost Strabrecht (1vr.kl.). Een Slechtvalk verbleef langs De Reusel (1ex). Een Scholekster verbleef bij Aquabest (1ex). Een Goudplevier werd gezien op telpost Strabrecht (1ex). Een Witgat werd gezien op legeplaats Oirschot (1ex). Een Pontische Meeuw verbleef op de zinkplas (1ad). Een Waterpieper vloog over telpost Strabrecht (1ex). Klapeksters verbleven bij De Plateaux (1ex), Groote Heide/Leende (2exx) en het Marijkeven (1ex). barmsijzen werden waargenomen bij de Plateaux (1ex) en telpost Strabrecht (2exx). Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (1ex), Philips Medical Systems Best (1ex) en telpost Strabrecht (1ex).


Slechtvalk, Vloeieind/Lage Mierde ; 14-11-2007 (Kees van Limpt)

dinsdag 13 november

De Zwarte Zeeeend werd wederom gezien bij het E3-strand/Eersel (1onv). Een IJsvogel werd gezien op de Langakkers/Leende (1ex).

maandag 12 november

Fraai (voorlopig ongeringd lijkend) waterwild in de vorm van een Buffelkopeend werd gezien bij Legerplaats Oirschot. Een Klapekster verbleef op de Langakkers/Leende (1ex).


Buffelkopeend, Legerplaats Oirschot ; 12-11-2007 (Erwin van Glabbeek)

zondag 11 november

Grote Zilverreigers werden gezien in de Diepenhoek (1ex), Beuven (12exx, slaapplaats) en de Ringselvennen (1ex). Wilde Zwanen verbleven op het Beuven (3exx). Kolganzen verbleven kort in de Diepenhoek (62exx) en vlogen over de zinkplas (6exx). Een Brandgans verbleef eveneens kort tussen de Kolganzen in de Diepenhoek. Een Witoogeend verbleef op de zinkplas (1vr). Brilduikers werden waargenomen bij het E3-strand (7exx), de zinkplas (1vr), Beuven (2exx) en de Cote d'Or (4vr). Een Grote Zaagbek werd gezien bij het Soerendonks Goor (1vr). Een Zwarte Zeeeend werd gezien bij het E3-strand/Eersel (1onv). Een Slechtvalk werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een Bonte Strandloper werd waargenomen bij de zinkplas (1ex). Leuke aantallen Wulpen vielen in bij de zinkfabriek (ca.100exx). Een Pontische Meeuw verbleef op de Zuid Willemsvaart bij Helmond (1ad). Dat het zeetrekgeweld nog niet voorbij was bleek wel uit de 2e waarneming van een Middelste Jager dit die laag voorbij vloog over bij de zinkplas (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij de zinkplas (1ex). Een Waterpieper werd gezien bij het Beuven (1ex).

zaterdag 10 november

Roerdompen werden gezien bij De Maaij (1ex) en de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx), langs de Paaldijk (3exx), bij De Maaij (4exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Kolganzen vlogen over Sterksel (35exx) en de Loozerheide (30exx). Een Brilduiker verbleef op de zinkplas (1vr). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (min.4exx). Slechtvalken werden gezien bij de zinkplas (1ex) en in de omgeving van De Maaij (1ex). Bonte Strandlopers werden waargenomen bij de zinkplas (2exx). Erg fraai was de waarneming van een Middelste Jager die tijdens een bui kort bij de Ringselvennen inviel (1ex). Een Pontische Meeuw verbleef kort op de zinkplas (1ad). Zeer bijzonder was de Kleine Alk die voor de middag inviel en geruime tijd later nog werd teruggevonden op de zinkplas (1ex). IJsvogels werden gezien in Geldrop (1ex) en bij De Maaij (3exx). Waterpiepers werden gezien bij de zinkplas (3exx) en bij De Maaij (1ex). Een Klapekster werd gezien bij het Grafven (1ex).


Middelste Jager, Budel Dorplein ; 10-11-2007 (Frank Neijts)

vrijdag 9 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx). Vuurgoudhanen werden gezien in Maarheeze (2exx).


Vuurgoudhaan, Maarheeze ; 9-11-2007 (Rene Weenink)

donderdag 8 november

Geen bijzondere meldingen ontvangen.

woensdag 7 november

Een Ooievaar werd gezien op een lantaarnpaal te Vessem (1ex). De Topper verbleef op het Keelven (1vr). Een Geelpootmeeuw verbleef bij Randweg Budel (1ex 1w). Een IJsvogel werd waargenomen nabij Kasteel Heeze (1ex).


Geelpootmeeuw (1e winter), Randweg Budel ; 7-11-2007 (Rob Bouwman)

dinsdag 6 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx). Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx). Kolganzen werden gezien op het Soerendonks Goor (ca.40exx). De Topper verbleef op het Keelven (1vr). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx). Erg bijzonder was de Bladkoning die vandaag werd gezien in een groep mezen in Reusel (1ex).


Kleine Zwaan, Soerendonks Goor ; 6-11-2007 (Rene Weenink)

maandag 5 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Grafven (5exx), telpost Groote Heide (1ex), Soerendonks Goor (5exx) en het Beuven (6exx). Kolganzen werden gezien op telpost Strabrecht (41exx) en bij het Soerendonks Goor (div.exx). rietganzen vlogen over telpost Groote Heide (9exx). De Topper werd nog steeds gezien op het Beuven (vr, later opvl. richting Keelven). Kraanvogels werden waargenomen nabij Budel Dorplein (87exx) en op telpost Groote Heide (4exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Groote Heide (1m) en op telpost Groote Heide (1ex). Een Slechtvalk werd gezien boven de Karpendonkse Plas/Eindhoven (1ex). Dwergmeeuwen vlogen over telpost Strabrecht (18exx).De Noordse Stern vloog ook vandaag nog rond bij het Beuven (1ex). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). barmsijzen vlogen over telpost Strabrecht (2exx). Een Noordse Trompet-Goudvink werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Goudvinken werden gezien op telpost Strabrecht (2exx) en telpost Groote Heide (2exx). Een Appelvink vloog over telpost Groote Heide (1ex). Kruisbekken vlogen over telpost Strabrecht (3exx).

zondag 4 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (11exx, slaapplaats), De Maaij (min.4exx), telpost Loozerheide (1ex), Patersgronden (1ex) en het Soerendonks Goor (4exx). Kleine Zwanen werden gezien op telpost Strabrecht (6exx). Kolganzen werden gezien op het Soerendonks Goor (ca.15exx), telpost Loozerheide (36exx), telpost Strabrecht (17exx) en op telpost Groote Heide (1ex). Een Kleine Rietgans werd gezien in een groep Kolganzen over telpost Loozerheide (1ex). rietganzen vlogen over telpost Groote Heide (43exx), telpost Loozerheide (8exx) en telpost Strabrecht (23exx). Pijlstaarten verbleven op het Beuven (6exx) en op de zinkplas (2exx). Een lastige hybride Witoogeend x Tafeleend werd gezien op het Beuven (1vr, later op het Keelven). Een Topper verbleef nog steeds op het Beuven (1vr, later op het Keelven). Brilduikers werden gezien op de Cote d'Or (4exx).


hybride Witoogeend x Tafeleend (let op de lichte flank en daarop scherp afgetekende borst), Keelven ; 4-11-2007 (Marijn van Oss)

Een Visarend werd gezien bij de Cote d'Or (1ex). Slechtvalken werden gezien bij de Loozerheide (2exx) en in Eindhoven (2exx). Pontische Meeuwen werden gezien langs de Zuid Willemsvaart (1w en 2ad). Een Geelpootmeeuw werd eveneens gezien langs de Zuid Willemsvaart (1ex, 2w). De Noordse Stern vloog vandaag nog rond bij het Beuven (1ex). IJsvogels werden gezien op het Beuven (1ex) en De Maaij (3exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij Coll (1ex) en Hooijdonk (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (4exx), telpost Strabrecht (1ex), Loozerheide (1ex), Patersgronden (1ex) en bij het Kranenveld (1ex). Vuurgoudhanen werden gezien bij Coll (3exx) en Hooijdonk (1ex). barmsijzen vlogen over telpost Strabrecht (3exx). Een Noordse Trompet-Goudvink werd waargenomen bij Eindhoven Oost (1ex). Goudvinken werden gezien op telpost Groote Heide (1ex) en telpost Strabrecht (1ex). Kruisbekken vlogen over telpost Groote Heide (11exx), telpost Loozerheide (2exx) en telpost Strabrecht (5exx).


Visarend, Cote d'Or ; 4-11-2007 (Roel Verbraak)

zaterdag 3 november

Grote Zilverreigers werden gezien op de Strabrechtse Heide (10exx), over de zinkplas (1ex) en het Soerendonks Goor (3exx). Kolganzen werden gezien op het Soerendonks Goor (42exx). rietganzen vlogen over telpost Groote Heide (6exx). Een Witoogeend verbleef nog steeds op de zinkplas (1vr). Een Topper verbleef nog steeds op het Beuven (1vr). Brilduikers werden gezien op de Cote d'Or (3exx). Een Smelleken werd gezien bij het Rouwven (1ex). Slechtvalken werden gezien bij de Loozerheide (2exx) en op de Strabrechtse Heide (1ex).


Topper (vrouw, 2e vogel van rechts), Beuven ; 3-11-2007 (R.Kastelijn)

Een Kluut werd waargenomen op telpost Groote Heide (1ex). Een Goudplevier vloog eveneens over telpost Groote Heide (1ex). Een Witgat verbleef bij waterzuivering Hapert (1ex). Flinke aantallen Watersnippen verbleven bij het Groot Meer (55exx). Bokjes werden gezien bij het Groot Meer (4exx). Een 1e winterkleed Noordse Stern vloog kort rond bij het Beuven (1ex). IJsvogels verbleven bij het Soerendonks Goor (1ex), Ringselvennen (1ex) en 't-Tipke (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij het Grafven (2exx), het Soerendonks Goor (1ex) en 't-Tipke (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij waterzuivering Hapert (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx). Een Goudvink werd waargenomen op telpost Groote Heide (1ex). Kruisbekken werden gezien op de Strabrechtse Heidse (3exx) en telpost Groote Heide (1ex).


Noordse Stern (1e winter), Beuven ; 3-11-2007 (R.Kastelijn)

vrijdag 2 november

Een Witoogeend verbleef nog steeds op de zinkplas (1vr). Een Waterpieper werd waargenomen bij de zinkpklas (1ex). barmsijzen werden gezien op de Groote Heide (min.5exx).

donderdag 1 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven/Strabrechtse Heide (5exx). Grote aantallen Slobeenden verbleven op de zinkplas (450exx). Een Witoogeend verbleef nog steeds op de zinkplas (1vr). Een Topper werd gemeld van het Beuven (1vr). Brilduikers verbleven op het Beuven (2exx). Een Blauwe Kiekendief werd jagend waargenomen bij de Langakkers/Leende (1rs). IJsvogels verbleven bij de zinkplas (2exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx).