Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Oktober

woensdag 31 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Grafven (6exx), telpost Strabrecht (1ex) en bij het Soerendonks Goor (6exx). rietganzen werden gezien op telpost Strabrecht (9exx). Een Witoogeend verbleef op de zinkplas (1vr). Brilduikers werden gezien bij de zinkplas (1ex) en bij de Cote d'Or (3exx). Slechtvalken werden gezien bij de Loozerheide (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Een Geelpootmeeuw verbleef op het Soerendonks Goor (1ad). Een IJsvogel verbleef bij het Soerendonks Goor (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx) en de zinkplas (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex) en Gestel/Eindhoven (1ex). Klapeksters werden gezien op telpost Strabrecht (1ex) en de Loozerheide (1ex). Een barmsijs werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Strabrecht (7exx).

dinsdag 30 oktober

Een Grote Zilverreiger trok over de Langakkers/Leende (1ex).

maandag 29 oktober

Een Grote Zilverreiger trok over de Langakkers/Leende (1ex).

zondag 28 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Grafven (5exx), Beuven (3exx), Valkenswaard (7exx), telpost Loozerheide (2exx), omgeving Leende (1ex) en bij het Soerendonks Goor (9exx, slaapplaats). Een Kleine Zwaan werd gezien op het Soerendonks Goor (1ad). Kolganzen vlogen over de Diepenhoek (10exx). rietganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca.90exx). Een Krooneend werd gezien op de zinkplas (1ad m). Een Visarend werd gezien op telpost Loozerheide (en later bij de Ringselvennen/zinkplas (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de zinkplas (1ex) en bij Valkenswaard (1ex). Slechtvalken werden gezien bij de Loozerheide (2exx). Houtsnippen werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx). Een Bokje werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Geelpootmeeuwen werden gezien bij Budel (2ad). Waterpiepers verbleven bij Valkenswaard (30exx) en het Soerendonks Goor (2exx). Klapeksters werden gezien bij Valkenswaard (1ex), het Starven (1ex) en op de Loozerheide (1ex). Goudvinken werden gezien op de Groote Heide (4exx). Kruisbekken werden gezien op telpost Loozerheide (9exx). Een IJsgors werd gezien op telpost Loozerheide (1ex).

zaterdag 27 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (8exx, slaapplaats, later deels verspeid over de Strabrechtse Heide), De Maaij (1ex) en bij het Soerendonks Goor (5exx). Kolganzen werden gezien op telpost Strabrecht (6exx). Een Pijlstaart verbleef op het Soerendonks Goor (1m). Een Brilduiker werd gezien bij de Cote d'Or (1vr). Een Nonnetje werd gezien bij de E3-strand (1m).  Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Groote Heide (min.1rs) en op de Strabrechtse Heide (min.1rs). Een Smelleken werd gezien op de Groote Heide (1ex). Slechtvalken werden gezien bij de Loozerheide (2exx). Een Goudplevier werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Bonte Strandloper verbleef bij de Cote d'Or (1ex). Een Houtsnip werd gezien bij de Langakkers/Leende (1ex). Een Bokje werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). IJsvogels verbleven bij De Maaij (2exx). Een Waterpieper verbleef bij de Patersgronden (1ex). Klapeksters werden gezien op de Patersgronden (1ex), Groote Heide (1ex), Cartierheide (1ex), Kranenveld (1ex) en de Loozerheide (1ex). Een barmsijs werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Een Europese Kanarie trok over de Langakkers/Leende (1ex). Goudvinken werden gezien nabij het Leenderbos (3exx). Kruisbekken werden gezien op telpost Strabrecht (6exx).

vrijdag 26 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx) en op de Patersgronden (1ex). Kolganzen werden gezien bij de Groote Heide (ca.10exx). Erg bijzonder was de Zeearend die rond de middag over de Loozerheide richting Z/ZW vloog (1onv). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Langakkers/Leende (1rs). Een Smelleken vloog over telpost Groote Heide (1ex). Een Houtsnip werd waargenomen op een begraafplaats in Eindhoven (1ex). Waterpiepers verbleven op de Groote Heide (1ex), Soerendonks Goor (3exx) en de Patersgronden (1ex). Klapeksters verbleven bij het Kranenveld (1ex) en op de Groote Heide (1ex). Goudvinken werden gezien op telpost Groote Heide (1ex) en overvliegend over de Groote Heide (1ex). Een IJsgors werd gezien op de Groote Heide (1ex).


Zeearend, Loozerheide ; 26-10-2007 (Rob Bouwman)

Omdat de tellokatie is verschoven zal telpost Patersgronden vanaf vandaag genoemd worden als telpost Groote Heide.

donderdag 25 oktober

Brilduikers verbleven bij de Cote d'Or (4exx). Een Houtsnip werd waargenomen op de Loozerheide (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen in een tuin te Maarheeze (1ex). Een Klapekster verbleef op de Loozerheide (1ex).

woensdag 24 oktober

Een Ooievaar vloog over nabij Eindhoven Airport (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Patersgronden (2rs), Strabrechtse Heide (2rs) en jagend op de Loozerheide (2exx). Een Slechtvalk verbleef bij de Loozerheide (1ex). Waterpiepers werden waargenomen op telpost Patersgronden (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart verbleef nabij de Loozerheide (1ex). Klapeksters werden gezien op de Patersgronden (1ex), Strabrechtse Heide (1ex) en de Loozerheide (1ex). Een barmsijs werd waargenomen op telpost Patersgronden (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Patersgronden (7exx) en de Strabrechtse Heide (6exx).

dinsdag 23 oktober

Een Grote Zilverreiger werd gezien het Soerendonks Goor (1ex). Een Pijlstaart verbleef bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Rode Wouw werd gezien op de Patersgronden (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Patersgronden (2exx). Europese Kanaries werden gezien bij Leende (2exx). barmsijzen werden waargenomen op telpost Patersgronden (2exx). Goudvinken werden waargenomen op telpost Patersgronden (3exx). Een Kruisbek werd gezien op telpost Patersgronden (1ex).

maandag 22 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx), Grafven (6exx), Loozerheide (1ex), telpost Strabrecht (4exx), Patersgronden (1ex) en het Waschven (1ex). Kolganzen vlogen over telpost Patersgronden (2exx). Een Rode Wouw werd gezien op de Strabrechtse Heide(1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Patersgronden (1ex), de Loozerheide (2exx) en telpost Strabrecht (1m). Een Ruigpootbuizerd werd waargenomen op telpost Patersgronden (1onv). Een Smelleken werd gezien op de Loozerheide (1ex). Slechtvalken werden gezien tp op de Loozerheide (1ex) en overtrekkend op de Loozerheide (1ex). Een Velduil werd gezien op de Loozerheide (1ex). Een Waterpieper vloog over telpost Patersgronden (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex), Loozerheide (1ex) en de Patersgronden (1ex). Een barmsijs werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Goudvinken werden waargenomen op telpost Patersgronden (2exx) en telpost Strabrecht (1ex). Een Appelvink vloog over telpost Strabrecht (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Patersgronden (11exx).


Blauwe Kiekendief (met Zwarte Kraai), Loozerheide ; 22-10-2007 (Rene Weenink)

zondag 21 oktober

Een Roerdomp werd gezien bij De Maaij (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx), De Maaij (4exx), Grafven (7exx), telpost Strabrecht (1ex), omg. Groote Heide (2exx) en telpost Loozerheide (1ex). rietganzen werden gezien op telpost Strabrecht (9exx). Rode Wouwen werden gezien op telpost Loozerheide (1ex), bij De Pan (1ex) en telpost Patersgronden (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrecht (2exx), Strabrechtse Heide (1rs), Ringselvennen (1vr) en telpost Patersgronden (2exx). Een Ruigpootbuizerd werd waargenomen op telpost Strabrecht (2onv). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (2exx). IJsvogels werden gezien bij De Maaij (2exx) en Langakkers/Leende (1ex). Een Waterpieper werd waargenomen op telpost Patersgronden (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex), De Pan (1ex), Patersgronden (1ex), Kranenveld (1ex), telpost Loozerheide (1ex) en tp op de Loozerheide (1ex). barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrecht (2exx), De Maaij (1ex) en op de Patersgronden (1ex). Goudvinken werden waargenomen op telpost Strabrecht (1ex), bij Maarheeze (2exx) en telpost Loozerheide (1ex). Kruisbekken werden gezien tp op de Patersgronden (6exx), De Maaij (1ex), telpost Loozerheide (7exx), telpost Patersgronden (1ex), telpost Strabrecht (15exx) en Langakkers/Leende (6exx). Een IJsgors vloog over telpost Loozerheide (1ex).

zaterdag 20 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor(1ex), De Groote Heide/Leende (1ex) en telpost Patersgronden (1ex). De 1e Wilde Zwaan dit najaar werd gezien op telpost Strabrecht (1ex). Kolganzen werden gezien op telpost Patersgronden (3exx), telpost Loozerheide (89exx) en telpost Strabrecht (104exx). rietganzen werden gezien op telpost Patersgronden (7exx), telpost Loozerheide (21exx) en telpost Strabrecht (44exx). Rode Wouwen werden gezien op telpost Loozerheide (3exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrecht (1rs) en telpost Loozerheide (4exx). Ruigpootbuizerds werden waargenomen op telpost Loozerheide (2onv). Smellekens werden gezien op telpost Loozerheide (2exx). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (2exx). Kraanvogels vlogen over telpost Strabrecht (6exx). Waterpiepers werden waargenomen op telpost Strabrecht (2exx) en telpost Loozerheide (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Patersgronden (1ex), centrum Eindhoven (1ex) en telpost Strabrecht (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex), Leenderbos (1ex), telpost Strabrecht (1ex), het Kranenveld (1ex) en op de Loozerheide (1ex). barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrecht (1ex) en telpost Patersgronden (2exx). Een Goudvink vloog over telpost Strabrecht (1ex). Appelvinken werden gezien op telpost Loozerheide (2exx). Kruisbekken werden gezien op telpost Patersgronden (2exx), telpost Loozerheide (7exx), telpost Strabrecht (1ex) en het Leenderbos (ca.15exx). Bijzonder was een Grauwe Gors die over telpost Loozerheide vloog (1ex).


Sperwer, Langakkers/Leende ; 20-10-2007 (Marijn Heuts)

Een fraaie trekteldag met buiten de hierboven genoemde hoogtepunten flinke aantallen Houtduiven op de 3 Kempense telposten (totaal ca. 118.000exx) en flinke aantallen Buizerds op telpost Strabrecht (162exx, w.v. een bel van 137 !!)  en telpost Loozerheide (105exx).

vrijdag 19 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx). rietganzen werden gezien op telpost Loozerheide (7exx). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Patersgronden (3exx) en telpost Loozerheide (1ex). Een Smelleken werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (2exx) en op telpost Strabrecht (1ex). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Strabrecht (1ex). Kraanvogels vlogen over het Leenderbos (5exx). Een Velduil werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Waterpiepers werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Patersgronden (2exx) en telpost Loozerheide (2exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex), telpost Strabrecht (1ex), de Patersgronden (1ex) en op de Loozerheide (1ex). barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrecht (1ex) en telpost Patersgronden (8exx). Goudvinken werden gezien op telpost Patersgronden (1ex) en in het Leenderbos (4exx). Kruisbekken werden gezien op telpost Patersgronden (6exx), telpost Loozerheide (30exx), telpost Strabrecht (1ex) en in het Leenderbos (5exx).

donderdag 18 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx) en telpost Strabrecht (1ex). Kolganzen werden gezien op telpost Loozerheide (4exx). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Patersgronden (2exx). Een Smelleken werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Slechtvalken werden waargenomen op telpost Strabrecht (1ex), telpost Loozerheide (1ex met kenmerken van ssp. calidus: zie multimedia voor foto's) en bij tp op de Loozerheide (1ex). Een Kraanvogel werd gezien op telpost Patersgronden (1ex). Een IJsvogel werd gezien in Eindhoven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien op telpost Patersgronden (1ex). Een Waterpieper werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Beflijsters werden gezien op telpost Patersgronden (3exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex), telpost Loozerheide (1ex), tp op de Loozerheide (1ex) en op de Patersgronden (1ex). barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrecht (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Een Goudvink vloog over telpost Strabrecht (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Patersgronden (3exx), telpost Loozerheide (10exx) en telpost Strabrecht (2exx).

woensdag 17 oktober

Een Geoorde Fuut verbleef op de Cote d'Or (1ex). Een Brilduiker verbleef op de Cote d'Or (1vr). Smellekens werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx). Een Geelpootmeeuw verbleef op de Cote d'Or (1ad). Een IJsvogel werd gezien bij De Maaij (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart verbleef nabij De Maaij (1ex)

dinsdag 16 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (8exx), het Grafven (6exx) maar mogelijk een deel van de Beuven-vogels, bij de Patersgronden (1ex), op telpost Loozerheide (1ex) en op telpost Strabrecht (4exx). Een Blauwe Kiekendief verbleef op de Strabrechtse Heide (1rs). Smellekens werden waargenomen op telpost Strabrecht (1ex) en op telpost Loozerheide (4exx). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (2exx). Een Zilverplevier werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Waterpiepers werden waargenomen op telpost Strabrecht (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Loozerheide (2exx), Eindhoven Centrum (1ex) en in een tuin in Geldrop Oost (2exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex), tp op de Loozerheide (1ex), op telpost Strabrecht (2exx) en op telpost Loozerheide (1ex). barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrecht (4exx). Kruisbekken werden gezien op telpost Patersgronden (4exx) en telpost Strabrecht (7exx).


Klapekster (biddend), Loozerheide ; 16-10-2007 (Rene Weenink)

maandag 15 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Grafven (4exx) en op telpost Strabrecht (1ex). Kolganzen werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx) en telpost Strabrecht (1ex). Rode Wouwen werden gezien bij het Beuven (1ex om 13:45u) en bij het Soerendonks Goor (1ex om 16:15u). Een Blauwe Kiekendief werd jagend gezien bij Biest-Houtakker (1vr). Smellekens werden waargenomen op telpost Strabrecht (2exx) en op telpost Loozerheide (3exx). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). Een IJsvogel werd gezien in Lage Mierde (1ex). Waterpiepers werden waargenomen op telpost Strabrecht (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Loozerheide (1ex), langs de Reusel (1vr), bij het Wilhelminakanaal (1ex) en telpost Patersgronden (3exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex), tp op de Loozerheide (1ex), op telpost Strabrecht (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrecht (1ex) en telpost Loozerheide (9exx). Kruisbekken werden gezien op telpost Patersgronden (7exx) en telpost Strabrecht (6exx).


Sperwer (en Zwarte Kraaien), Loozerheide ; 15-10-2007 (Rene Weenink)

zondag 14 oktober

Een Zwarte Ooievaar vloog over telpost Loozerheide (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (9exx) en op telpost Strabrecht (2exx). Kolganzen werden waargenomen op telpost Loozerheide (3exx) en telpost Strabrecht (12exx). rietganzen werden gezien op telpost Loozerheide (3exx) en op telpost Strabrecht (20exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (3exx) en tijdens een trektelling in Lierop (1m). Smellekens werden waargenomen op telpost Patersgronden (1ex) en tijdens een trektelling in Lierop (1ex). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (2exx) en op telpost Strabrecht (2exx). Kraanvogels werden gezien op telpost Patersgronden (2exx). 


Houtduiven, Loozerheide ; 14-10-2007 (Roel Verbraak)

Vandaag was er gigantische Houtduiventrek over oostelijk Nederland. Ook de telposten in De Kempen kregen hier hun deel van mee: 95385exx over de Loozerheide (een nieuw dagrecord), 42100exx over de Strabrechtse Heide en 25985exx over de Patersgronden (maar bijvoorbeeld ook een losse melding van een trektelling bij Lierop in de ochtend die al 5300exx opleverde). Totaal meer dan 170.000exx !!

Een Goudplevier werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Een Waterpieper werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Patersgronden (2exx). Beflijsters werden gezien op telpost Loozerheide (2exx). Een Baardmannetje vloog over het Soerendonks Goor (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex), Loozerheide (1ex) en op telpost Strabrecht (3exx). Een Europese Kanarie vloog over telpost Patersgronden (1ex). barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrecht (3exx), in Lierop (3exx) en telpost Patersgronden (1ex). Goudvinken vlogen over telpost Strabrecht (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Appelvinken vlogen over telpost Strabrecht (1ex) en telpost Loozerheide (2exx). Kruisbekken werden gezien op telpost Loozerheide (2exx), telpost Patersgronden (5exx) en telpost Strabrecht (3exx). Een Sneeuwgors werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex).

zaterdag 13 oktober

Een exotische verrassing werd verzorgd door Heilige Ibissen die kort invielen bij de zinkplas (5exx). Een Roerdomp werd gezien bij De Maaij (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (4exx), De Maaij (2exx), bij Gastel (1ex), over De Pan (3exx), Beuven (10exx), over de zinkplas (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Kolganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (3exx), vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en telpost Strabrecht (3exx). rietganzen werden gezien op telpost Loozerheide (1ex) en op telpost Strabrecht (11exx). Pijlstaarten werden waargenomen bij de zinkplas (4exx). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (2exx) en telpost Strabrecht (1m). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (3exx), telpost Patersgronden (1ex), telpost Strabrecht (1m) en tp op de Strabrechtse Heide (min.1rs). Smellekens werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx), telpost Patersgronden (1ex), bij de zinkfabriek (1vr) en telpost Strabrecht (1ex). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (2exx). Een Zilverplevier werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Een Bonte Strandloper werd eveneens waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Leuke aantallen Wulpen verbleven bij de zinkplas (90exx). Een IJsvogels werden gezien bij 't-Tipke (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Beflijsters werden gezien op telpost Patersgronden (2exx). Een Buidelmees werd gehoord bij het Soerendonks Goor (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex), tp op de Loozerheide (2exx), jagend bij de zinkplas (1ex), bij het Klein Kraanven/Groote Heide (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrecht (7exx) en telpost Patersgronden (1ex). Een Goudvink vloog over telpost Strabrecht (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Loozerheide (2exx) en telpost Strabrecht (1ex).


Noordse Kauw, Helmond ; 13-10-2007 (R.J.Kastelijn)

vrijdag 12 oktober

Een Geoorde Fuut verbleef op de Cote d'Or (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk verbleef bij de Loozerheide (1ex). Een Pontische Meeuw werd gezien langs de Burg. van Hooflaan in Veldhoven (1ad). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex) en bij de zinkplas (1ex). Een Beflijster vloog over telpost Loozerheide (1ex). Klapeksters werden gezien de Loozerheide (2exx) en bij De Pan (1ex). Een Appelvink vloog over telpost Loozerheide (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Loozerheide (8exx) en in De Pan (15exx).


Geoorde Fuut, Cote d'Or ; 12-10-2007 (Rob Bouwman)

donderdag 11 oktober

Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Beflijsters werden gezien op telpost Loozerheide (2exx).

woensdag 10 oktober

Een Geoorde Fuut verbleef op de Cote d'Or (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Grafven (5exx) en het Soerendonks Goor (1ex). Kolganzen vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Een Brilduiker verbleef op de zinkplas (1vr). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Strabrechtse Heide (1rs). Smellekens werden waargenomen op telpost Loozerheide (3exx) en op de Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (2exx). Een Goudplevier werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Een Zilverplevier verbleef kort bij het Soerendonks Goor (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex) en bij de zinkplas (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Loozerheide (4exx), telpost Patersgronden (2exx) en telpost Strabrecht (3exx). Beflijsters werden gezien op telpost Loozerheide (9exx), tp op de Loozerheide (2exx), op de Strabrechtse Heide (2exx) en telpost Patersgronden (1ex). Klapeksters werden gezien op telpost Strabrecht (2exx), tp op de Loozerheide (1ex) en op telpost Loozerheide (2exx). barmsijzen werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx). Een Appelvink vloog over telpost Loozerheide (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Loozerheide (1ex) en telpost Patersgronden (5exx).


Klapekster, Loozerheide ; 10-10-2007 (Rob Bouwman) 

dinsdag 9 oktober

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Grafven (3exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Smellekens werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en telpost Strabrecht (1ex). Een Slechtvalk werd waargenomen bij de Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Loozerheide (1ex), bij de Ringselvennen (1ex), telpost Strabrecht (1ex) en bij Lierop (1ex). Een Klapekster werd gezien op de Loozerheide (1ex). barmsijzen werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). 

maandag 8 oktober

Grote Zilverreigers werden verspreid over de Strabrechtse Heide gezien (9exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Smellekens werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx). Een Slechtvalk werd waargenomen bij de Loozerheide (1ex). Een Bokje werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Een Duinpieper werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). De 1e Waterpieper dit najaar in De Kempen werd eveneens waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Loozerheide (4exx), bij Valkenswaard (1ex) en bij Eindhoven-Zuid (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx) en op telpost Loozerheide (1ex). Een barmsijs werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Een Appelvink vloog over telpost Loozerheide (1ex).


Bokje, telpost Loozerheide ; 8-10-2007 (Rene Weenink)

zondag 7 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij De Maaij (4exx) en telpost Loozerheide (1ex). Kolganzen vlogen over telpost Loozerheide (2exx). rietganzen werden gezien op telpost Loozerheide (23exx), telpost Strabrecht (6exx) en Geldrop Coevering (4exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (2exx). Smellekens werden waargenomen op telpost Loozerheide (3exx), bij de Ringselvennen (1ex) en telpost Patersgronden (1ex). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (2exx) en bij Lierop (1ex). Een Velduil werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). IJsvogels werden gezien bij De Maaij (2exx), de zinkplas (1ex) en bij Mierlo (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Strabrecht (1ex), telpost Patersgronden (3exx), telpost Loozerheide (5exx), Groote Heide/Leende (1ex), Eindhoven-Zuid (1ex) en bij Geldrop Centrum (1ex). Een Buidelmees werd gehoord bij het Beuven (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrecht (2exx), telpost Loozerheide (1ex) en op telpost Patersgronden (1ex). Een Goudvink vloog over telpost Patersgronden (1ex). Appelvinken vlogen eveneens over telpost Loozerheide (3exx). Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (2exx) en telpost Patersgronden (9exx). Een IJsgors vloog over telpost Loozerheide (1ex).

zaterdag 6 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Grafven (10exx), Patersgronden (1ex), telpost Loozerheide (1ex) en op telpost Strabrecht (4exx). Kolganzen vlogen over telpost Strabrecht (43exx) en telpost Loozerheide (19exx). rietganzen werden gezien op telpost Strabrecht (77exx), telpost Loozerheide (1ex) en bij Someren Heide (2exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrecht (2exx) en telpost Patersgronden (1ex). Smellekens werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (2exx). 


Smelleken, Loozerheide ; 6-10-2007 (Roel Verbraak)

Een Geelpootmeeuw verbleef langs de Zuid Willemsvaart (1ad). IJsvogels werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex) en bij Mierlo (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Strabrecht (2exx), telpost Patersgronden (2exx) en bij Gijzenrooij (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx), Patersgronden (1ex), telpost Loozerheide (1ex) en bij Geldrop (1ex). barmsijzen werden waargenomen nabij de Patersgronden (1ex), telpost Loozerheide (2exx) en op telpost Patersgronden (2exx). Kruisbekken werden gezien op telpost Strabrecht (1ex) en telpost Patersgronden (1ex). Een Europese Kanarie vloog over telpost Strabrecht (1ex).


Geelpootmeeuw (adult), Zuid Willemsvaart ; 6-10-2007 (R.J.Kastelijn)

vrijdag 5 oktober

Een Roerdomp werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (4exx). Kolganzen vlogen over telpost Strabrecht (2exx) en telpost Loozerheide (1ex). rietganzen werden gezien op telpost Strabrecht (3exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien op telpost Strabrecht (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd eveneens op telpost Strabrecht waargenomen (1rs). Smellekens werden waargenomen op telpost Strabrecht (2exx) en op telpost Loozerheide (3exx). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). Zilverplevieren werden waargenomen op telpost Strabrecht (1ex) en later deze dag bij het Beuven (1ex). Een Groenpootruiter vloog over telpost Strabrecht (1ex). Een Grote Pieper werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Strabrecht (4exx) en op telpost Loozerheide (1ex). Een Beflijster werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Klapeksters werden gezien nabij het Marijkeven (1ex) en in de Rusthoek (1ex). barmsijzen vlogen over telpost Strabrecht (2exx).  Een Goudvink vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een IJsgors werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex).

donderdag 4 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Grafven (12exx) en het Beuven (2exx). rietganzen werden gezien op telpost Strabrecht (3exx). Smellekens werden waargenomen op telpost Strabrecht (2exx) en bij Someren Eind (1ex). Een Slechtvalk vloog over telpost Strabrecht (1ex). Een Zilverplevier werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Strabrecht (2exx) en bij Someren Eind (5exx). Een Beflijster werd waargenomen bij de Langakkers/Leende (1ex). Klapeksters werden gezien nabij het Marijkeven (1ex) en over telpost Strabrecht (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Strabrecht (3exx). Een barmsijs vloog over telpost Strabrecht (1ex). Een Sneeuwgors werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex).

woensdag 3 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Grafven (7exx) en telpost Strabrecht (2exx). Een Smelleken vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk vloog eveneens over telpost Strabrecht (1ex). Een Bontbekplevier werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Strabrecht (3exx). Beflijsters werden waargenomen op telpost Strabrecht (7exx).

dinsdag 2 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx). Krooneenden werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (3exx).

maandag 1 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Grafven (2exx) en telpost Loozerheide (1ex). Smienten verbleven bij de zinkplas (2exx). Een Smelleken vloog over telpost Loozerheide (1ex). Goudplevieren vlogen over telpost Strabrecht (6exx). Een Klapekster verbleef nabij telpost Strabrecht (1ex). Een Appelvink werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Kruisbek werd gezien op telpost Strabrecht (1ex).