Waarnemingen van Vogels in de Kempen
September

zondag 30 september

Roerdompen verbleven bij De Maaij (2exx). Ooievaars werden waargenomen langs de Paaldijk/Leenderstrijp (2exx) en later waarschijnlijk dezelfde exx opvliegend bij het Soerendonks Goor (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Waschven (1ex), het Grafven (7exx), De Maaij (4exx), ten W van De Maaij (1ex), telpost Patersgronden (1ex), telpost Strabrecht (2exx), telpost Loozerheide (2exx), Groote Heide/Leende (2exx) en over Sterksel (1ex). Krooneenden werden gezien bij het Soerendonks Goor (4exx). Een Brilduiker verbleef bij de zinkplas (1m). Rode Wouwen werden gezien bij De Maaij (1ex) en telpost Patersgronden (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Strabrecht (3exx) en telpost Loozerheide (5exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Patersgronden (3exx) en telpost Loozerheide (2exx). Smellekens vlogen over telpost Strabrecht (2exx), telpost Loozerheide (7exx) en De Maaij (1ex). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (2exx). 


Smelleken, De Maaij ; 30-9-2007 (Tom Heijnen)

Kraanvogels vlogen over telpost Patersgronden (2exx). Een Goudplevier vloog over telpost Loozerheide (1ex). IJsvogels werden gezien bij De Maaij (4exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Patersgronden (1ex) en bij Bergeijk (1ex). Een Beflijster werd gezien op telpost Patersgronden (1ex). Klapeksters verbleven nabij telpost Strabrecht (1ex) en op de Loozerheide (1ex). Een Europese Kanarie vloog over Langakkers/Leende (1ex). Een Kruisbek werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Barmsijzen vlogen over telpost Strabrecht (1ex) en Vaarle (1ex).

zaterdag 29 september

Een Ooievaar werd waargenomen langs de Paaldijk/Leenderstrijp (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij Valkenswaard (5exx), het Beuven (3exx) en het Grafven (6exx). Krooneenden werden gezien bij het Soerendonks Goor (min.3exx). Een Visarend werd gezien bij Valkenswaard (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (min.2exx). Een Kraanvogel werd waargenomen in de Rusthoek (1ex). Een Bonte Strandloper werd gezien bij Valkenswaard (1ex). Een Groenpootruiter werd waargenomen bij Valkenswaard (1ex). IJsvogels werden gezien bij Valkenswaard (1ex).

vrijdag 28 september

Een Krooneend werd gezien op de Ringselvennen (1vr). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (4exx). Een Slechtvalk werd gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (1ex). Een Bonte Strandloper werd gezien bij de zinkplas (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen telpost Loozerheide (3exx). Een Roodkeelpieper werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). 

donderdag 27 september

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (8exx). Krooneenden werden gezien bij het Soerendonks Goor (min.2exx). Visarenden werden gezien op telpost Loozerheide (2exx). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Loozerheide (3exx) en telpost Strabrecht (3exx). Smellekens vlogen over telpost Strabrecht (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Een Grote Pieper werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Klapekster verbleef nabij telpost Strabrecht (1ex).

woensdag 26 september

Grote Zilverreigers vlogen over telpost Loozerheide (1ex), telpost Strabrecht (2exx), verbleven bij het Beuven (8exx) en De Maaij (7exx). Krooneenden werden gezien bij het Soerendonks Goor (4exx) en bij de Ringselvennen (1vr). Een Visarend werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ex) en telpost Loozerheide (2exx). Een zeer vroege Ruigpootbuizerd werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (2exx). Zeer bijzonder waren de Jager-spec's die werden waargenomen op telpost Loozerheide (5exx). Zwarte Sterns vlogen rond bij de zinkplas (2exx). Een Grote Pieper werd gezien op telpost Loozerheide (1ex).

dinsdag 25 september

Een Zwarte Ooievaar vloog over telpost Strabrecht (1ad). Ooievaars vlogen over telpost Strabrecht (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx). Visarenden werden gezien op telpost Strabrecht (1ex) en bij het Beuven (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen bij Maarheeze (2exx) en op de Loozerheide (1ex). Kraanvogels vlogen deze morgen over het Elkerliek Ziekenhuis/Helmond (30exx). Een IJsvogel werd gezien bij Ooievaarsnest/Eindhoven (1ex). Een Klapekster verbleef nabij telpost Strabrecht (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Strabrecht (13exx). 

maandag 24 september

Grote Zilverreigers vlogen over telpost Loozerheide (1ex), telpost Strabrecht (2exx), verbleven bij het Beuven (8exx) en De Maaij (7exx). Visarenden werden gezien op telpost Strabrecht (2exx). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Strabrecht (1rs). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (3exx). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (2exx). Een Morinel vloog over telpost Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij Hoogeind/Helmond (2exx) en op telpost Strabrecht (1ex). Een zeer waarschijnlijke Roodkeelpieper werd gehoord op telpost Strabrecht (1ex). Een Duinpieper werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Bijzonder was een Grote Pieper die werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Klapekster verbleef nabij telpost Strabrecht (1ex).

zondag 23 september

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) en het Grafven (3exx). Pijlstaarten werden gezien op telpost Loozerheide (2exx). Smienten verbleven bij de zinkplas (5exx) en het Soerendonks Goor (2exx). Een Visarend werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Strabrechtse Heide (1vr). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (2exx). Bontbekplevieren vlogen over telpost Strabrecht (1ex) en  over de Galgeberg (1ex). Een Groenpootruiter vloog over telpost Strabrecht (1ex). IJsvogels werden gezien bij de Ringselvennen (1ex), Sterksel (1ex) en de Rulse Dommelbeemden (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij Geldrop Braakhuizen (1ex), Duizel (1ex), telpost Loozerheide (1ex), Eindhoven-Zuid (1ex) en op telpost Strabrecht (1ex). Een Duinpieper werd waargenomen op tnabij de Galgeberg/Strabrechtse Heide (1ex). Baardmannetjes werden gemeld van de Ringselvennen (min.2exx). Een Klapekster verbleef nabij telpost Strabrecht (1ex). Een Europese Kanarie vloog over telpost Strabrecht (1ex). 

zaterdag 22 september

Heilige Ibissen werden gezien bij het Soerendonks Goor (4exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx) en het Grafven (3exx). Smienten verbleven bij het Soerendonks Goor (2exx). Krooneenden werden gezien bij het Soerendonks Goor (4exx). Visarenden werden gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex), op telpost Strabrecht (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen bij de Ringselvennen (1onv) en telpost Loozerheide (1ex). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (2exx) en telpost Strabrecht (1ex). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (2exx). 


Rode Wouw, telpost Loozerheide ; 22-9-2007 (Roel Verbraak)

Een Bonte Strandloper werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). IJsvogels werden gezien bij de Ringselvennen (3exx) en het Soerendonks Goor (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex), bij de Ringselvennen (1ex) en op telpost Strabrecht (4exx). Een Klapekster verbleef nabij telpost Strabrecht (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Strabrecht (2exx), Loozerheide (1ex) en bij Knegsel (5exx). 

De 1e Kepen en Koperwiek dit najaar in de Kempen werden gezien op telpost Strabrecht.


Krooneenden, Soerendonks Goor ; 22-9-2007 (Rob Bouwman)

vrijdag 21 september

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) en het Grafven (3exx). Visarenden werden gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Wespendieven werden gezien op telpost Loozerheide (2exx). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (3exx). IJsvogels werden gezien bij Mierlo (2exx). Een Duinpieper werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Een Klapekster verbleef in de Rusthoek (1ex).

donderdag 20 september

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (1ex) en het Grafven (4exx). Een Visarend werd gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Zwarte Wouw werd gezien op telpost Strabrecht (1ex). Een Smelleken vloog over telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (2exx). Een late Koekoek vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Goudvink vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Ortolaan vloog over telpost Strabrecht (1ex).

woensdag 19 september

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx). Een Visarend werd gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex). Een Rode Wouw vloog over telpost Strabrecht (1ex). Een Wespendief werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Smelleken vloog over telpost Strabrecht (1ex). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (3exx). Een Zwarte Stern werd gezien op telpost Strabrecht (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij Gestel/Eindhoven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Een Duinpieper werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Een Klapekster verbleef in de Rusthoek (1ex).


Visarend, Ringselvennen ; 19-9-2007 (Roel Verbraak)

dinsdag 18 september

Een grote groep Kraanvogels vloog in de nacht van maandag op dinsdag over Dommelen. Een Noordse Nachtegaal werd geclaimd in een tuin te Reusel-Zuid (1ex).

maandag 17 september

Grote Zilverreigers werden gezien bij De Maaij (5exx). Een Visarend werd gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (2exx). Een Zomertortel werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). IJsvogels werden gezien bij De Maaij (2exx). Duinpiepers werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx).

zondag 16 september

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx), De Maaij (1ex) en de Ringselvennen (1ex). Een Brilduiker verbleef bij de Cote d'Or (1m). Visarenden werden gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex) en De Maaij (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex), zinkplas (1ex), telpost Loozerheide (2exx) en op telpost Strabrecht (2exx). Wespendieven werden gezien op telpost Strabrecht (1ex) en telpost Loozerheide (2exx). Een Smelleken vloog over telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (2exx). Een Bontbekplevier vloog over telpost Strabrecht (1ex). Een Groenpootruiter verbleef bij de Cote d'Or (1ex). Zwarte Sterns vlogen rond bij de zinkplas (2exx). Een Draaihals werd gezien bij Reusel (1ex). IJsvogels werden gezien bij de Langakkers/Leende (2exx), de Cote d'Or (1ex), de zinkplas (1ex) en De Maaij (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex), bij de Ringselvennen (1ex) en bij de Langakkers/Leende (1ex). Een Duinpieper werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Een Klapekster verbleef in de Rusthoek (1ex). Een late Wielewaal werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Een Ortolaan vloog over telpost Loozerheide (1ex).


Visarend, De Maaij ; 16-9-2007 (Wil Smets)

zaterdag 15 september

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx) en telpost Strabrecht (1ex). Een Visarend werd gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex) en op telpost Strabrecht (2exx). Wespendieven werden gezien op telpost Strabrecht (1ex) en telpost Loozerheide (2exx). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (2exx). Een Groenpootruiter werd waargenomen bij de zinkplas (1ex). Een Zomertortel werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Loozerheide (1ex). Duinpiepers werden waargenomen op telpost Strabrecht (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Ortolanen vlogen over telpost Strabrecht (2exx) en het Westelbeers Broek (1ex).

Een exotische, helaas ontsnapte verrassing werd bezorgd door de melding van een Racket-tailed Roller - Coracias Spatulata bij Budel.


Racket-tailed Roller - Coracias Spatulata, Budel ; 15-9-2007 (Ton van Dijck)

vrijdag 14 september

Een Grote Zilverreiger vloog over telpost Loozerheide (1ex). Zomertalingen werden gezien bij de zinkfabriek (3exx). Visarenden werden gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Wespendieven werden gezien op telpost Loozerheide (4exx). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (2exx). Geelpootmeeuwen verbleven bij de zinkplas (2exx). Een Pontische Meeuw verbleef bij de zinkplas (1ad).

donderdag 13 september

Ooievaars vlogen over telpost Loozerheide (14exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (3exx) en De Maaij (4exx). Visarenden werden gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex) en De Maaij (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex) en op telpost Strabrecht (2exx). Wespendieven werden gezien op telpost Loozerheide (2exx). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (3exx) en op telpost Loozerheide (1ex). Een Bontbekplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Zwarte Sterns vlogen rond bij de zinkplas (2exx). IJsvogels werden waargenomen bij De Maaij (1ex). Een Kruisbek vloog over telpost Strabrecht (1ex).


Visarend, De Maaij ; 13-9-2007 (Alie Bergsma)

woensdag 12 september

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (3exx) en het Kranenmeer (1ex). Visarenden werden gezien op de Loozerheide (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex) en op telpost Loozerheide (2exx). Een Blauwe Kiekendief vloog over het Soerendonks Goor (1m). Wespendieven werden gezien op telpost Strabrecht (1ex) en tp op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Smelleken vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Kanoet vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Pontische Meeuw verbleef langs de Zuid Willemsvaart bij Helmond (1ad). Een Dwergmeeuw verbleef kort bij het Soerendonks Goor (1onv). IJsvogels werden waargenomen bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex).

dinsdag 11 september

Ooievaars werden waargenomen op telpost Strabrecht (3exx).Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (5exx), het Platvoetje (1ex) en het Grafven (2exx). Een Visarend werd gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen bij het Beuven (1ex). Een Grauwe Kiekendief werd gezien op telpost Strabrecht (1rs). Een Wespendief werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Smelleken vloog over telpost Strabrecht (1ex). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (3exx) en op telpost Loozerheide (1ex). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Groenpootruiter werd gemeld van telpost Strabrechtse Heide (1ex). IJsvogels werden waargenomen bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex).

maandag 10 september

Een Ooievaar werd waargenomen bij Zeelberg/Valkenswaard (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Grafven (2exx) en het Platvoetje (1ex).

zondag 9 september

Een Zwarte Ooievaar vloog over in de omgeving van Valkenswaard (1onv). Een Woudaap werd gehoord bij Valkenswaard (1ex). Grote Zilverreigers werden verbleven bij het Beuven (6exx), omgeving Valkenswaard (2exx) en vlogen over de zinkplas (5exx). Zomertalingen werden gezien bij Valkenswaard (3exx). Smienten verbleven bij Valkenswaard (2exx) en het Soerendonks Goor (1ex). Visarenden werden gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Smelleken werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (2exx). Goudplevieren vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Een Bonte Strandloper verbleef op het Marijkeven (1ex). Een Krombekstrandloper werd gezien bij het Marijkeven (1ex). Een Oeverloper verbleef bij Valkenswaard (1ex). Groenpootruiters werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx) en bij Valkenswaard (1ex). Visdiefjes vlogen bij zinkplas (6exx). Een Noordse dief (Visdief of Noordse Stern) vloog bij de zinkplas (1ex). Een IJsvogel werd gezien langs het EIndhovens Kanaal (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart verbleef bij Valkenswaard (1ex).

zaterdag 8 september

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (2exx) en op telpost Strabrecht (1ex). Een Pijlstaart werd gezien op de zinkplas (1vr). De 1e Smienten dit najaar in De Kempen werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (17exx). Visarenden werden gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex ovl), zinkplas/Ringselvennen (1ex tp), Soerendonks Goor (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). Een Zwarte Wouw werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen bij het Beuven (1ex), telpost Strabrecht (2exx) en telpost Loozerheide (1ex). Wespendieven werden gezien op telpost Loozerheide (1ex) en tp op de Strabrechtse Heide (2exx). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek/Loozerheide (3exx) en op telpost Loozerheide (1ex). Een Goudplevier vloog over de zinkplas (1ex). Een Zilverplevier vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Morinelplevier vloog over telpost Strabrecht (1ex). Een Bontbekplevier werd waargenomen op telpost Strabrecht (1ex). Een Krombekstrandloper werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Tureluur werd gezien bij de zinkplas (1ex). Een Dwergmeeuw werd gezien bij de zinkplas (1onv). Een Klapekster verblijft nog steeds op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Goudvink vloog over telpost Strabrechtse heide (1ex).

vrijdag 7 september

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (3exx). Visarenden werden gezien bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen bij het Beuven (2exx). Wespendieven werd gezien op telpost Loozerheide (2exx), tp op de Loozerheide (1ex) en tp op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Smelleken werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken werden gezien nabij de zinkfabriek (2exx) en op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Bontbekplevier werd gezien bij het Marijkeven (1ex). Een Bonte Strandloper verbleef op het Marijkeven (1ex). Een Tureluur werd gezien bij de zinkplas (1ex). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (2exx). Zwarte Sterns vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Duinpieper vloog over telpost Loozerheide (1ex).

donderdag 6 september

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (2exx) en de Ringselvennen (1ex). Een Zomertaling verbleef op de zinkplas (1ex). Een Pijlstaart vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Visarenden werden gezien bij de zinkplas (3exx) en op telpost Loozerheide (2exx). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij het Beuven (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1m). Wespendieven werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx) en tp op de Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken verbleven nabij de zinkfabriek (2exx). Bontbekplevieren werden gezien bij het Marijkeven (2exx). Een Bonte Strandloper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Krombekstrandloper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Kleine Strandloper werd gezien op het Marijkeven (1ex). Een Tureluur werd gezien bij de zinkplas (1ex). Een Witgat verbleef bij de zinkplas (1ex). Een Bosruiter werd waargenomen bij de zinkplas (1ex). Bijzonder voor onze regio was een Grote Mantelmeeuw die over telpost Strabrechtse Heide vloog (1ad). Zwarte Sterns vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een IJsvogel werd gehoord op de Strabrechtse Heide (1ex).

woensdag 5 september

Een Ooievaar werd waargenomen bij Zeelberg/Valkenswaard (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (1ex). Visarenden werden gezien bij de zinkplas (1ex) en op telpost Loozerheide (2exx). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Een Wespendief werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken verbleven nabij de zinkfabriek (2exx). Goudplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en telpost Loozerheide (1ex). Een Zilverplevier vloog over telpost Loozerheide (1ex). Bontbekplevieren werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex), zinkplas (1ex) en bij het Marijkeven (1ex). Een Kleine Strandloper werd gezien op het Marijkeven (1ex). Tureluurs werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij de zinkplas (1ex). Een Bosruiter werd waargenomen bij de zinkplas (1ex). Een Geelpootmeeuw verbleef bij de zinkplas (1ad). Zwarte Sterns vlogen over de zinkplas/Ringselvennen (4exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij Gastel (1ex). Een Duinpieper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex).


Ooievaar, Valkenswaard ; 5-9-2007 (Rob Bouwman)

dinsdag 4 september

Ooievaars werden waargenomen bij Zeelberg/Valkenswaard (3exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (2exx) en het Grafven (1ex). Visarenden werden gezien bij de zinkplas (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen bij het Beuven (1ex). Wespendieven werden gezien bij het Beuven (2exx) en op telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken verbleven nabij de zinkfabriek (2exx). Een Bonte Strandloper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Groenpootruiter werd gemeld van telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Geelpootmeeuw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Zomertortel werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex).

maandag 3 september

Visarenden werden gezien op telpost Loozerheide (2exx) en bij de zinkplas (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Wespendieven werden gezien op de telpost Loozerheide (2exx). Een Draaihals werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen bij de zinkplas/Ringselvennen (1ex).

zondag 2 september

Grote Zilverreigers verbleven op de Strabrechtse Heide (3exx). Visarenden werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) en bij de zinkplas (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx). Een Slechtvalk werd gezien bij de Loozerheide (1ex). Zilverplevieren vlogen over de Ringselvennen (2exx). Een Bontbekplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Draaihals werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). IJsvogels werden waargenomen bij de zinkplas/Ringselvennen (2exx). Een Appelvink vloog over Veldhoven Heikant (1ex).

zaterdag 1 september

Een Geoorde Fuut verbleef op het Beuven (1ex). Grote Zilverreigers verbleven op de Strabrechtse Heide (4exx). Visarenden werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex), de zinkplas (1ex) en het Soerendonks Goor. Bruine Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Wespendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx), op de Groote Heide/Leende (2exx) en tp op de Strabrechtse Heide (3exx). Draaihalzen werden gezien bij het Beuven (1ex) en de Ringselvennen (1ex). IJsvogels werden waargenomen op het Soerendonks Goor (1ex) en bij Waterzuivering Hapert (2exx). Een Cetti's Zanger werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Op de Cartierheide werd een Grauwe Klauwier gezien (1juv). De 1e Sijzen dit najaar in De Kempen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (3exx).