Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Augustus

vrijdag 31 augustus

Grote Zilverreigers waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (7exx). Een Ooievaar vloog over het Soerendonks Goor (1ex). Een Visarend was aanwezig op het Beuven (1ex). Wespendieven werden gezien bij het Beuven (1ex) en op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Regenwulp vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4xx). 

donderdag 30 augustus

Een/de? Pontische Meeuw van de Zuid-Willemsvaart werd vandaag weer waargenomen (1ad). IJsvogels werden gezien in de Baest (2exx). Goudvinken werden gezien in de Baest (2exx). 

woensdag 29 augustus

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (3exx). Een Zomertaling werd gezien op de zinkplas (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (2exx). Grauwe Kiekendieven werden waargenomen op telpost Loozerheide (1onv) en telpost Strabrechtse Heide (1ringst). Visarenden werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en op het Beuven (1ex). Wespendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx), over telpost Loozerheide (2exx) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (4exx). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx). Zwarte Ruiters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (10exx). Groenpootruiters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Witgatten werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx). IJsvogels waren aanwezig bij het Ringselven (3exx). Een Draaihals werd waargenomen op de Loozerheide(1ex).  Duinpiepers werden gezien op telpost Loozerheide (2exx) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart was aanwezig bij het Ringselven (1ex). Een Rietzanger was aanwezig bij het Ringselven (1ex). Een Klapekster was aanwezig in de Rusthoek (1ex).

dinsdag 28 augustus

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (5exx), op het Grafven (1ex) en op het Soerendonks Goor (3exx). Een Zwarte Ooievaar was aanwezig in de Rusthoek (1ex); een ander exemplaar vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Wespendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (18exx) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (4exx). Visarenden waren aanwezig op het Beuven (1ex) en in de Maaij (1ex). Een Bruine Kiekendief was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Bontbekplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (3exx) en op het Marijkeven (1ex). Witgatten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Oeverloper werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). IJsvogels werden gezien nabij Lungendonk;Helmond (1ex), in de Maaij (1ex) en op het Soerendonks Goor (1ex). Een Draaihals werd waargenomen bij het Beuven (1ex). Een Grote Gele kwikstaart vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Klapekster was aanwezig in de Rusthoek (1ex).

maandag 27 augustus

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (1ex), op het Grafven (1ex) en in de Maaij (1ex). Een Zwarte Ooievaar was aanwezig op het Grafven (1ex). Wespendieven werden gezien bij de Herbertusbossen (1ex) en over de Groote Heide (1ex). Een Visarend was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). Een Bruine Kiekendief vloog over het Soerendonks Goor (1ex). Een Roodpootvalk vloog over het Ringselven (1onv man).  IJsvogels waren aanwezig in de Maaij (2exx). Een Draaihals werd waargenomen op de Loozerheide (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over de Herbertusbossen (1ex). Een Braamsluiper werd gezien op de Langakkers (1ex). 

zondag 26 augustus

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (5exx), het Grafven (2exx) en het Scheidingsven 1ex). Een Zwarte Ooievaar was aanwezig op het Grafven (1ex). Een exotische invasie in de Kempen werd veroorzaakt door Heilige Ibissen  bij de zinkplas (3exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex) en een Rode Ibis  bij het Soerendonks Goor (1ex).  Wespendieven werden gezien oven de Coevering; Geldrop (2exx), bij het Beuven (1ex)en boven Lierop (1ex). En Visarenden verbleven op het Beuven (1ex) en in de Maaij (1ex). Een Blauwe Kiekendief was aanwezig bij het Soerendonks Goor (1ex). Slechtvalken werden waargenomen  bij de zinkfabriek (2exx). Een Morinelplevier vloog over de Loozerheide (1ex). Een IJsvogel was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). 

zaterdag 25 augustus

Een Zwarte Ooievaar vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx).  Visarenden waren aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex) en het Beuven (ex). Wespendieven werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (5exx), over telpost Loozerheide (4exx) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx). Goudplevieren waren aanwezig bij de zinkplas(3exx). Zwarte Ruiters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Draaihalzen waren aanwezig op het Nederlandse deel van de Plateaux (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart was aanwezig in veldhoven (1ex). Duinpiepers werden waargenomen optelpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart was aanwezig in Veldhoven (1ex). Een Klapekster was aanwezig in de Rusthoek (1ex).

vrijdag 24 augustus

Er werd wederom een flinke groep Ooievaars gezien in de Kempen; dit maal over telpost Loozerheide (68exx). Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (14exx) en over telpost Loozerheide (3exx); exemplaren waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (4exx) en de Loozerheide (div.exx). Visarenden werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij de zinkfabriek/Loozerheide (2exx). Groenpootruiters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een IJsvogel was aanwezig op het Beuven (1ex). Duinpiepers vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Een Klapekster was aanwezig in de Rusthoek (1ex).

donderdag 23 augustus

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (4exx) en op het Soerendonks Goor (1ex). Zwarte Ooievaars werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx) en op het Grafven (2ad). Bijzonder grote groepen Ooievaars vloog over telpost Strabrechtse Heide (116exx en 50exx). 


Ooievaars; Strabrechtse Heide; 23-08-2007 (Robert Kastelijn)

Extreme trek van Wespendieven werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (224exx) en over Gestel; Eindhoven (37exx); exemplaren waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (5exx) en bij het Ringselven (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een vroeg Smelleken vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Slechtvalk was aanwezig bij de zinkfabriek 1ex). Groenpootruiters vlogen over het Ringselven (6exx). Bosruiters vlogen over het Ringselven (6exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). 

woensdag 22 augustus

Wespendieven werden gezien op de Langakkers; Leende (1ex) en bij het Soerendonks Goor (ex).  Visarenden werden waargenomen over de Loozerheide (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). . Een Morinelplevier was ca. 10 minuten aanwezig op een akker op de Loozerheide om vervolgens met een groepje Kieviten weg te vliegen (1ex). Een Zwarte Stern was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). 

dinsdag 21 augustus

Een klein deel van de groep Ooievaars bij Valkenswaard werd vandaag nog gezien (3exx). Zwarte Ooievaars werden gezien over het Beuven (2exx) en op het Grafven (1ex).  Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (12exx); wellicht een deel van deze vogels zat later ook op het Grafven (1ex) en het Henneven (2exx). Wespendieven werden gezien over de Strabrechtse Heide (1ex) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide(3exx). Geelpootmeeuwen waren aanwezig op een akker bij Gastel (5ad). Een IJsvogel was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). 

maandag 20 augustus

Ooievaars waren aanwezig bij de Zeelberg; Valkenswaard (38exx). Een Wespendief was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig op het Soerendonks Goor (5exx). Duinpiepers waren nog aanwezig op de Loozerheide (4exx). 


Ooievaars; Valkenswaard; 20-08-2007 (Johan Lazaroms)

zondag 19 augustus

Zwarte Ooievaars werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (4exx), over telpost Loozerheide (1ex) en in de Rusthoek; Strabrechtse Heide (1ex). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Grafven (1ex) en op het Beuven (2exx). Een Rode Wouw vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Grauwe Kiekendief werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ringst.). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op het Beuven (1ex). Visarenden verbleven op het Soerendonks Goor (2exx). Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (17exx), over telpost Loozerheide (7exx) en waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (5exx), bij het Soerendonks Goor (2exx), in de Maaij (2exx) en op de Loozerheide (6exx). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx). Een Goudplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Regenwulpen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (9exx). Groenpootruiters werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (32exx). Bosruiters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx) over het Soerendonks Goor (3exx). Witgatten vlogen over het Soerendonks Goor (3exx). Geelpootmeeuwen vlogen over telpost Loozerheide (3ad). Een Visdief werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). IJsvogels waren aanwezig op het Eindhovens Kanaal (1ex), in de Maaij (2exx) en op de Ringselvennen (2exx). Een Draaihals was aanwezig op het High Tech Park; Veldhoven (1ex). Duinpiepers werden gezien op telpost Loozerheide (7exx). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over het Soerendonks Goor (1ex). Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex).

zaterdag 18 augustus

Een Zwarte Ooievaar vloog over telpost Strabrechtse Heide (1onv). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (4exx). Een Purperreiger was aanwezig op de Grote Zilverreigerslaapplaats op het Beuven en vloog later naar N (1juv). Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx) en waren ter plaatse op de Strabrechtse Heide (5exx) en nabij Vessem (6exx). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op het Beuven (1ex). Een Regenwulp vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Zwarte Ruiter werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Oeverloper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). IJsvogels waren aanwezig op het Beuven (1ex), op het Withollandven (1ex) en op de langakkers; Leende (1ex). 


IJsvogel; Langakkers, Leende; 18-08-2007 (Marijn Heuts)

Een Klapekster was aanwezig bij het Marijkeven (1ex). Goudvinken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). 

vrijdag 17 augustus

Een Zwarte Ooievaar vloog over de Loozerheide (1ex). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Grafven (1ex) en het Beuven (3exx). Een Kleine Zilverreiger was aanwezig op het Grafven (1ex). Wespendieven vlogen rond bij het Henneven; Strabrechtse Heide (2exx) en op de Loozerheide (2exx). Een Bruine Kiekendief vloog nabij het Grafven en Beuven (1ex). Een Oeverloper was aanwezig bij de zinkplas (1ex). Een IJsvogel was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). 

donderdag 16 augustus

Een Zwarte Ooievaar was aanwezig op het Grafven (1ad). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Grafven (1ex) en het Beuven (4exx). Kleine Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (1ex) en bij de Raamsloop; Lage Mierde (1ex).  


Kleine Zilverreiger; Lage Mierde; 16-08-2007 (Kees van Limpt)

Een Wespendief vloog over de Ringselvennen (1ex). Een Bruine Kiekendief was aanwezig bij het Beuven (1ex). Een Bosruiter was aanwezig op het Grafven (1ex). Geelpootmeeuwen werden waargenomen bij het Ringselven (1ex) en het Beuven (1ex). IJsvogels werden waargenomen bij de Raamsloop (2exx). 

woensdag 15 augustus

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Grafven (2exx) en het Beuven (3exx). Een Kleine Zilverreiger was aanwezig op het Beuven (1ex). Zwarte Ooievaars waren aanwezig op het Grafven (4exx, mogelijk zelfs 7exx); een exemplaar vloog over het Beuven (1ex).  Wespendieven waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (2exx). Een Blauwe Kiekendief was aanwezig nabij het Kranenmeer (1 ringstaart). Witgatten waren aanwezig in de Rusthoek (2exx). 

dinsdag 14 augustus

Zwarte Ooievaars waren aanwezig op het Grafven (4exx) en en de vogel van de Raamsloop; Lage Mierde was ook nog aanwezig (1ex); een exemplaar vloog over de Loozerheide (1ex). Wespendieven waren aanwezig op de Loozerheide (4exx). Een Visarend vloog over de Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk was ter plaatse op de Loozerheide (1ex). Een IJsvogel was aanwezig op de Langakkers; Leende (1ex). 

maandag 13 augustus

Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Grafven (1ex). Zwarte Ooievaars waren aanwezig op het Grafven (1ad) en nabij Lage Mierde. De laatste vogel (geringde) was hier ook al aanwezig op ..., heeft een uitstapje gemaakt naar Zeeland en is vervolgens weer teruggekeerd op exact dezelfde locatie. Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (5exx) en de Herbertusbossen (1ex). Een Witgat was aanwezig op het Beuven (1ex). IJsvogels werden waargenomen op het Soerendonks Goor (1ex), in de Meelakkers (1ex) en de Herbertusbossen (1ex). Een Klapekster was aanwezig in de Rusthoek; Strabrechtse Heide (1ex).


Zwarte Ooievaar; Lage Mierde; 13-08-2007 (Kees van Limpt)

zondag 12 augustus

Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Grafven (1ex). Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (6exx) en in de Maaij (2ex).  Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Slechtvalk vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Groenpootruiter werd gezien nabij het Grafven (1ex). Een Oeverloper was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). IJsvogels waren aanwezig in de Maaij (>1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen in Heikant; Veldhoven (1ex). Een Klapekster was aanwezig in de Rusthoek; Strabrechtse Heide (1ex). Een Kruisbek vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). 

zaterdag 11 augustus

Grote Zilverreigers waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (6exx). Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx) en op de Groote Heide (4exx). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Slechtvalk vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Regenwulp vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig bij de zinkplas (2exx). Witgatten werden gezien bij de zinkplas (2exx), bij het Beuven (1ex), op de Groote Heide (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Visdief was kort aanwezig op het Ringselven (1ex). IJsvogels waren aanwezig op het Eindhovens Kanaal (3exx). Een Klapekster was aanwezig in de Rusthoek; Strabrechtse Heide (1ex). 

vrijdag 10 augustus

Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Brilduiker is nog altijd aanwezig op de zinkplas (1vr/onv). Een Visarend vloog over het Grafven (1ex). Een Wespendief werd gezien in de Coevering; Geldrop (1ex). Een Slechtvalk verbleef op de Loozerheide (1ex).  Een Zilverplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Groenpootruiter was aanwezig op het Marijkeven (1ex) en bij het Waschven (1ex). Oeverlopers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx); en waren aanwezig op het Soerendonks Goor (3exx). Een Klapekster was aanwezig in de Rusthoek; Strabrechtse Heide (1ex). 

donderdag 9 augustus

Een IJsvogel was aanwezig op de Langakkers; Leende (1ex). 

woensdag 8 augustus

Witgatten werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (3exx). Een IJsvogel was aanwezig op op het Ringselven (1ex). 

dinsdag 7 augustus

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (1ex) en op het Grafven (2exx). Wespendieven werden gezien over Hoogeloon (3exx). Een Groenpootruiter was aanwezig op het Marijkeven (1ex). Een Appelvink vloog over de Patersgronden (1ex). 

maandag 6 augustus

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (2exx). Zwarte Ooievaars werden gezien bij het Grafven (1ad) en over telpost Strabrechtse Heide (1onv). Een Wespendief was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Witgat vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Bosruiter was aanwezig op het Marijkeven (1ex). Een Goudvink vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). 

zondag 5 augustus

Grote Zilverreigers werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx), over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij de Raamsloop )1ex).  Een Zwarte Ooievaar was aanwezig op het Grafven (1ad). De Rode Wouw welke gisteravond op de Strabrechtse Heide werd gezien vertrok vanmorgen richting het westen (1ex). Een Wespendief werd waargenomen op de Strabrechtse heide (1ex). Een Kwartel werd gehoord op de Groote Heide (1ex). IJsvogels werden waargenomen bij de Raamsloop (1ex) en bij de Volmolen (1ex). Goudvinken waren aanwezig in de Pan (3exx). 

zaterdag 4 augustus

Grote Zilverreigers waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (3exx). Een Zwarte Ooievaar was aanwezig op het Grafven (1ad). Wespendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (3exx) en de Patersgronden (1ex). Een Rode Wouw vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex).  Kwartels werden gehoord bij het Kranenveld (3exx). Groenpootruiters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Bosruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Witgatten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx).  Zwarte Sterns vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een IJsvogel verbleef bij de Langakkers; Leende (1ex). Een Klapekster was aanwezig in de Rusthoek; Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken vlogen over de Strabrechtse Heide (div exx.)


Zwarte Ooievaar; Grafven; 04-08-2007 (Jan Erik Kikkert)

vrijdag 3 augustus

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Grafven (5exx). Een Zwarte Ooievaar is nog altijd aanwezig op het Grafven (1ad). Ooievaars vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een IJsvogel was aanwezig op het Beuven (1ex). 

donderdag 2 augustus

Een IJsvogel werd waargenomen bij de Rul; Heeze (1ex). 

woensdag 1 augustus

Woudapen werden waargenomen in "de Kempen" (2exx). Wespendieven waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (2exx). Witgatten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (10exx). Een Oeverloper was aanwezig op het Beuven (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen op het Beuven (1ex). Een Rietzanger werd gezien bij het Beuven (1ex).