Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juni

zaterdag 30 juni

Wespendieven werden gezien bij het Soerendonks Goor (4exx). Een mogelijke Kleine Vliegenvanger werd gemeld uit de omgeving van Eindhoven Airport. De waarneming is voorlopig opgenomen in afwachting van het oordeel van de commissie VINK.

vrijdag 29 juni

Geen bijzondere meldingen.

donderdag 28 juni

Kwartels werden gehoord op het Kranenveld (4exx)

woensdag 27 juni

Wespendieven werden gezien bij op de Strabrechtse Heide (2exx). Een Kwartel werd gehoord op de Strabrechtse Heide (1ex). 


Nachtzwaluw; Strabrechtse Heide; 27-6-2007 (Rob Bouwman)

dinsdag 26 juni

Een Kraanvogel was aanwezig bij Cranendonck tussen Maarheeze en Soerendonk. Witgatten vlogen over de Keyenhurk (3exx). 

maandag 25 juni

Een Rouwkwikstaart werd vandaag gefotografeerd bij Lierop. 


Rouwkwikstaart; Lierop; 25-6-2007 (Robert Kastelijn)

zondag 24 juni

Wespendieven werden gezien bij het Kranenmeer (3exx), bij Heerendonk (1ex), bij de Maaij (2exx), bij landgoed Valkenhorst (1ex) en bij de zinkfabriek (2exx) . Een Kwartel werd gehoord bij de Ponywei; Soerendonk (1ex), een exemplaar vloog over Eindhoven (1ex). Een Witgat was aanwezig op het Grafven (1ex). IJsvogels waren aanwezig bij Heerendonk (1ex) en in de Maaij (2exx). 

zaterdag 23 juni

Een Kwartel werd gehoord bij Gijzenrooi (1ex). Een IJsvogel was aanwezig bij Ekkersweijer (1ex). 

vrijdag 22 juni

Een Wespendief werd gezien bij de Langakkers; Leende (1ex). 

donderdag 21 juni

Geen bijzondere meldingen.

woensdag 20 juni

Ook vandaag werden er weer Vale Gieren in de Kempen gemeld. Een groep van 14 exemplaren vloog tussen 17:45 en 18:15 boven Bergeijk. Kwartels werden gehoord nabij Riethoven (1ex) en Geijzenrooi (2exx). 

dinsdag 19 juni

De influx van Vale Gieren in Nederland en BelgiŽ heeft ook de Kempen bereikt. Om12:15 vloog een groep van 18 exemplaren over winkelcentrum Woensel; Eindhoven. Om 12:30 werd 1 exemplaar gezien over de Stratumse Dijk; Eindhoven. Om 12:40 vlogen 5 exemplaren over Strijp; Eindhoven. Om 14:20 werden 2 exemplaren gezien over Tongelre; Eindhoven. Om 18:35 werd een 1 exemplaar waargenomen overvliegend bij Waalre. 


Vale Gieren; Srijp; Eindhoven; 19-6-2007 (Frank Neijts)


Vale Gier; Waalre; 19-6-2007 (Jan Erik Kikkert)

Wespendieven werden gezien op de Loozerheide (2exx). Bruine Kiekendieven waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (2exx). Witgatten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op het Grafven (1ex). 

maandag 18 juni

Een Zwarte Wouw vloog vandaag over het Soerendonks Goor (1ex). Wespendieven werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex), bij de Coevering; Geldrop (1ex) en boven de Meelakkers (2exx). 

zondag 17 juni

Wespendieven werden gezien bij Sterksel (2exx), bij Kranenveld (2exx) en bij het Ringselven (3exx). Witgatten waren aanwezig bij de zinkplas (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de zinkplas (2exx). Visdieven werden waargenomen bij het Ringselven (2exx). Een IJsvogel was aanwezig bij het Ringselven (1ex). Een mogelijke 1ste zomer Rouwkwikstaart werd gezien bij Sterksel (1ex). 


Wespendief; Sterksel; 17-6-2007 (Robert Kastelijn)

zaterdag 16 juni

Een Visarend is nog altijd aanwezig in de Maaij (1ex). Mogelijk (?) hetzelfde exemplaar vloog over de omgeving van Valkenswaard (1ex). IJsvogels werden gezien bij Achtereind (1ex), in de Maaij (minstens 3exx) en bij het E'hovends Kanaal; Brandevoort (1ex). Een Snor werd waargenomen bij het Ringselven (1ex). Bij de Langakkers; Leende verbleef vandaag een Europese Kanarie (1ex). 


Steenuil; Kempen; 16-6-2007 (Gerard Schouten)

vrijdag 14 juni

Geen bijzondere meldingen.

donderdag 14 juni

Geen bijzondere meldingen.

woensdag 13 juni

Wespendieven werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex) en bij Lierop (1ex). 

dinsdag 12 juni

Slechtvalken werden gezien bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx). 

maandag 11 juni

Geoorde Futen werden gezien op het Soerendonks Goor (3exx). Wespendieven werden gezien bij de schaapskooi; Soerendonk (2exx). Kwartels werden gehoord op het Kranenveld (2exx). Witgatten waren aanwezig bij de zinkplas (1ex) en op het Soerendonks Goor (2exx). Een Witwangstern was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). Zwarte Stern was aanwezig op de zinkplas (1ex). 


Witwangstern; Soerendonks Goor; 11-6-2007 (Rob Bouwman)

zondag 10 juni

Geoorde Futen werden gezien op het Grafven (2exx). Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Grafven (1ex). Bergeenden waren aanwezig bij Cote d'Or (4exx) en bij de zinkplas (1ex). Een Slechtvalk werd gezien bij het Ringselven (1ex). Een Witgat werd gezien bij Cote d'Or (1ex). 

zaterdag 9 juni

Geoorde Futen werden gezien op het Grafven (2exx). Een Woudaap werd gehoord in de Kempen (1ex). Een Porseleinhoen werd gehoord op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). Witgatten waren aanwezig op het Grafven (3exx), op het s-Heerenven (1ex) en op het Marijkeven (2exx). 

vrijdag 8 juni

Geen bijzondere meldingen.

donderdag 7 juni

Geen bijzondere meldingen.

woensdag 6 juni

Geoorde Futen werden gezien op het Grafven (4exx). Een Visarend vloog over het Grafven (1ex). Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx) en bij de Plateaux (1ex). Een Bruine Kiekendief was aanwezig bij de Plateaux (1ex) . Witgatten waren aanwezig bij het Hageven (B) (3exx). Een Zwarte Stern was aanwezig op het Beuven (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen bij de Plateaux (1ex). 

 
Wespendieven; Strabrechtse Heide; 6-6-2007 (Rob Bouwman)

dinsdag 5 juni

Geoorde Futen werden gezien op het Grafven (5exx). Een Zomertaling verbleef op het Grafven (1m).  Een Tureluur was aanwezig op de Landschotse Heide (1ex). Een IJsvogel werd gezien in de Maaij (1ex). 

nmaandag 4 juni

Geoorde Futen werden gezien op het Grafven (6exx). Een Woudaap werd gehoord in de Kempen (1ex). Zomertalingen waren aanwezig op het Grafven (2m). Een Bruine Kiekendief werd gezien bij de Strabrechtse Heide (1m).  Een Porseleinhoen werd ook vanavond weer gehoord op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Tureluur was aanwezig bij het Starven (1ex). Een Groenpootruiter was aanwezig bij het Beuven (1ex). Bosruiters was aanwezig op het Grafven (1ex) en op het s-Heerenven (3exx). Witgatten waren aanwezig bij het s-Heerenven (5exx) en op het Grafven (1ex). 

zondag 3 juni

Geoorde Futen werden gezien op het Grafven (3exx). Een Woudaap werd gehoord op een locatie in de Kempen (1ex). Bergeenden waren aanwezig bij de zinkplas (4exx). Zomertalingen waren aanwezig op het Grafven (1m) en op het s-Heerenven (1m). Wespendieven werden gezien bij de Meelakkers (1ex) en nabij het Soerendonks Goor (2exx). Bruine Kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1m) en bij de Ponywei; Soerendonk (1ex). Kwartels werden gehoord nabij de ponywei; Soerendonk (2exx). Een Porseleinhoen werd gehoord op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Groenpootruiter werd gezien bij het Scheidingsven (1ex). Een Bosruiter was aanwezig op het s-Heerenven (1ex). Zwarte Sterns waren kort aanwezig op Cote d'Or (2exx). IJsvogels waren aanwezig in de Dommelbeemden (3exx). Grote Gele Kwikstaarten waren aanwezig bij de Venbergse Watermolen (2exx). Een Appelvink vloog over de ponywei; Soerendonk (1ex).

zaterdag 2 juni

Een Geoorde Fuut werd gezien op het Ringselven (1ex). Een Wespendieven werden gezien op de Loozerheide (3exx). Een Bruine Kiekendief was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Een Kwartel werd  gehoord bij de Molenvelden; Knegsel (1ex). Een Porseleinhoen werd gehoord op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Noordse Stern was kort aanwezig op het Ringselven (1ex). 


Noordse Stern, tweede zomer; Ringselven; Budel-Dorplein; 2-6-2007 (Rob Bouwman)

vrijdag 1 juni

Geen bijzondere meldingen.