Waarnemingen van Vogels in de Kempen
April

maandag 30 april

Geoorde Futen werden gezien op de zinkplas (6exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx). Brandganzen werden gezien op telpost Loozerheide (3exx). Zomertalingen werden waargenomen op het 's-Heerenven (2exx). Visarenden werden gezien bij de Ringselvennen (1ex), omgeving Valkenswaard (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Zwarte Wouwen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx, samen) en telpost Loozerheide (2exx, vlak na elkaar). Een Grauwe Kiekendief vloog over de Patersgronden (1ad m). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1m) en telpost Loozerheide (2exx). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx).


Zomertortel, De Pan/Maarheeze ; 30-4-2007 (Rene Weenink)

Groenpootruiters werden waargenomen op het 's-Heerenven (16exx) en bij de zinkfabriek (1ex). Bosruiters werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (5exx) en op het 's-Heerenven (6exx). Oeverlopers waren aanwezig op de zinkplas (1ex) en bij het van Abbemuseum; Eindoven (1ex).. Een Tureluur verbleef bij de zinkplas (1ex). Kemphanen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (17ex) en verbleven op het 's-Heerenven (17exx). Een Bokje werd waargenomen op de Loozerheide (1ex). Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Dwergmeeuwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Zwarte Sterns werden gezien bij de zinkplas (2exx). Een Zomertortel werd gezien bij De Pan (1ex). Een Kuifleeuwerik verbleef bij Meerhoven (1ex). Een Roodkeelpieper vloog over telpost Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten waren aanwezig nabij het van Abbemuseum; Eindhoven (2exx). Een Noordse Kwikstaart vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Buidelmees verbleef bij de Loozerheide (1ex).

zondag 29 april

Geoorde Futen werden gezien bij het Beuven (3exx) en op de zinkplas (3exx). Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Beuven (1ex). Zomertalingen werden waargenomen op het Grafven (2m), op het s-Heerenven (1pr) en over telpost Strabrechtse Heide(1m). Een Visarend vloog over de Ringselvennen (1ex). Een Rode Wouw vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Bruine Kiekendief werd gezin op telpost Strabrechtse Heide (1ex).  Een Grauwe Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx). Een Smelleken vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Kluten werden gezien op het 's-Heerenven (2exx). Regenwulpen waren aanwezig op de Molenvelden; Knegsel (15exx). Groenpootruiters werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx) en op de zinkplas (3exx). Een Bosruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Witgat vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Oeverloper was aanwezig op de zinkplas (1ex). Kemphanen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (22exx). Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Dwergmeeuwen waren kort aanwezig op het Beuven (9exx). Een Witwangstern was kort aanwezig op het Beuven (1ex). Een Velduil is nog altijd aanwezig op de Loozerheide (1ex). Een Rouwkwikstaart werd waargenomen bij de Bosrand; Geldrop (1ex). Een Noordse Kwikstaart vloog over telpost Loozerheide (1ex). De eerste (?) Spotvogel van dit seizoen werd  waargenomen bij de Achelse Kluis (1ex). Beflijsters waren aanwezig op de Loozerheide (3exx) en bij het 's-Heerenven (6exx). Een Putter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Appelvinken werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx). 

zaterdag 28 april

Geoorde Futen werden gezien bij het Beuven (7exx) en in de Malpie (8exx)  Ooievaars vlogen over de Coevering; Geldrop (3exx). Brandganzen werden gezien op telpost Loozerheide (2exx) en op het Beuven (2exx). Bergeenden waren aanwezig op het Marijkeven (2exx) en bij de zinkplas (2exx). Een Witoogeend was aanwezig in de Malpie (1ex). Rode Wouwen vlogen over de Strabrechtse Heide (1ex) en over de patersgronden (1ex). Een Zwarte Wouw vloog over de Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en telpost Strabrechtse Heide (2exx). Grauwe Kiekendieven werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ringst) en nabij de Maaij (1 ringst). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (2exx), telpost Strabrechtse Heide (2exx) en waren aanwezig op de Groote Heide (2exx). Groenpootruiters werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (3exx) en bij de zinkplas (2exx). Bosruiters werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (3exx). Witgatten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een Oeverloper was aanwezig bij de zinkplas (1ex). Kemphanen vlogen over telpost Loozerheide (1ex). Dwergmeeuwen vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Zwarte Sterns werden gezien bij de zinkplas en op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Velduil werd weer gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Draaihals was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Beflijsters vlogen over telpost Loozerheide (2exx) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). De eerste (?) Wielewaal van dit seizoen werd waargenomen bij de patersgronden (1ex). Een Braamsluiper werd waargenomen in Heeze (1ex). Snorren werden waargenomen bij het Ringselven (2exx). Buidelmezen werden waargenomen in de Maaij (2exx). 

vrijdag 27 april

Zomertalingen waren aanwezig op het s-Heerenven (1pr). Een Zwarte Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Een Grauwe Kiekendief werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1m). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx). Een Roodpootvalk vloog over telpost Strabrechtse Heide (1onv vr). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (1ex). Kemphanen waren aanwezig op de zinkplas (1ex) en het Marijkeven (2exx). Groenpootruiters waren aanwezig op het s-Heerenven (6exx). Bosruiters werden gezien op het s-Heerenven (2exx). Een Witgat vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Velduil werd wargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Beflijsters vlogen over telpost Loozerheide (2exx). 


Fluiter; Strabrechtse Heide ; 27-4-2007 (Rob Bouwman)

donderdag 26 april

Een Rode Wouw vloog over de Strabrechtse Heide (1ex). Een Zwarte Wouw vloog over de Strabrechtse Heide (1ex). De tweede kalenderjaar Steppekiekendief die gisteravond (ca 20:15) nabij het s-Heerenven; Strabrechtse heide werd ontdekt werd vanmorgen weer terug gevonden op dezelfde plek. De vogel verbleef korte tijd in een klein struikje alvorens door een overvliegende helikopter te worden verjaag. Gelukkig werd de vogel al snel weer terug gevonden in een eik waar hij een klein uurtje heeft gezeten. Omstreek 8:30 vloog de vogel op en verdween over de bossen in oostelijke richting. Indien aanvaard door het CDNA betekend dit het eerste geval in de Kempen. Voor een foto impressie van de vogel (foto's van gisteren) klik hier.


Steppekiekendief; 1ste zomer man; Strabrechtse Heide ; 26-4-2007 (Rob Bouwman)

Groenpootruiters waren aanwezig op het s-Heerenven (10exx). Bosruiters waren aanwezig op het s-Heerenven (3exx). Een Witgat werd gezien op het s-Heerenven (1ex). Kemphanen waren kort aanwezig op het Marijkeven (14exx). Een Zwartkopmeeuw vloog over de Strabrechtse Heide (1ex). Beflijsters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (min. 2exx). Een Nachtegaal was aanwezig op de Galgenberg; Strabrechtse heide. Een Grauwe Klauwier werd kort waargenomen nabij het s-Heerenven (1m). Een Goudvink werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex). 

woensdag 25 april

Een Grote Zilverreiger was aanwezig op de Patersgronden (1ex). Een Rode Wouw vloog over het Soerendonks Goor (1ex). Zwarte Wouwen werden gezien op het Soerendonks Goor (1ex) en bij het Ringselven (1ex). Een STEPPEKIEKENDIEF werd gemeld van de Strabrechtse Heide (1 1ste zomer man).


Steppekiekendief; 1ste zomer man; Strabrechtse Heide ; 25-4-2007 (Robert Kastelijn)

Een Smelleken werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Een Tureluur was aanwezig bij de zinkplas (1ex). Een Groenpootruiter was aanwezig bij de zinkplas (1ex) en op het Grafven (1ex). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op het s-Heerenven (1ex). Bosruiters waren aanwezig op het s-Heerenven (3exx). Oeverlopers waren aanwezig op het Soerendonks Goor (2exx) en bij de zinkplas (1ex). Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij het Ringselven (4exx) en op het Marijkeven (1ex). Beflijsters waren aanwezig bij de schaapskooi; Soerendonk (6exx), op de Patersgronden (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). De eesrte (?) Fluiter werd waargenomen in de Coevering; Geldrop (1ex). De eerste (?) Grauwe Vliegenvanger van dit seizoen werd waargenomen in Reusel (1ex). 

dinsdag 24 april

Geoorde Futen werden gezien bij het Beuven (5exx) en op de zinkplas (10exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Starven (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). Een Ooievaar vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Zwarte Wouw werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op het s-Heerenven (1ex).  Groenpootruiters werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex), bij de zinkplas (1ex) bij het s-Heerenven (18exx), bij het Starven (2exx) en bij het Grafven (1ex). Bosruiters waren aanwezig bij het s-Heerenven (6exx). Witgatten werden gezien bij het s-Heerenven (6exx). Een Oeverloper was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen op telpost Loozerheide (8exx), bij het Ringselven (2exx), over de Strabrechtse Heide (1ex) en op het Beuven (2exx). Dwergmeeuwen waren aanwezig bij de zinkplas (2exx). Zwarte Sterns waren aanwezig op het Beuven (3exx). De eerste Nachtzwaluw van dit seizoen werd waargenomen het laagveld/Hasselsvennen (1ex). Beflijsters werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx), ter plaatse op de Loozerheide (1ex) en op de Strabrechtse Heide (6exx). Snorren waren aanwezig bij het Ringselven (4exx). 

maandag 23 april

Geoorde Futen werden gezien op de zinkplas (2exx). Bergeenden waren aanwezig op de zinkplas (3exx). Zomertalingen werden gezien op de zinkplas (2m,1v). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (2exx) en over het Klein Meer; Vessem (1ex). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1vr). Slechtvalken werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en ter plaatse op de Loozerheide (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig op de zinkplas (1ex) en op het Soerendonks Goor (1ex). Oeverlopers werden gezien op de zinkplas (2exx). Kemphanen waren aanwezig op de zinkplas (2exx). Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Draaihalzen waren nog aanwezig op de Loozerheide (1ex) en bij het Ringselven (1ex). Beflijsters werden gezien op telpost Loozerheide (1ex), ter plaatse op de Loozerheide (1ex) en bij de schaapskooi; Soerendonk (1ex). Braamsluipers waren nog aanwezig bij het Ringselven (2exx). Snorren werden waargenomen bij het Ringselven (2exx). 

zondag 22 april

Geoorde Futen werden gezien bij het Beuven (5xx) en op de zinkplas (9exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (3exx) en in de Maaij (1ex). Purperreigers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Bergeenden waren aanwezig op het Marijkeven (2exx). Zomertalingen werden gezien op het Grafven (1pr) en op het s-Heerenven (1m). Visarenden vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over het Ringselven (2exx). Een Zwarte Wouw was kort aanwezig op telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en over telpost Loozerheide (2exx). Een Grauwe Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1m). Slechtvalken verbleven op de Loozerheide (2exx). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Een Regenwulp werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Tureluur vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Groenpootruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide en telpost Loozerheide (1ex). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op het Marijkeven (1ex). Een Witgat vloog over telpost Strabrechtse heide (1ex). Een Bosruiter was aanwezig op de zinkplas (1ex). Kemphanen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op telpost Loozerheide (7exx) en de vaarvennen (2exx). 


Zwarte Wouw; Loozerheide ; 22-4-2007 (Frank Neijts)

Een Dwergmeeuw was aanwezig op de zinkplas (1ex). Een Visdief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Zwarte Sterns werden waargenomen op het Soerendonks Goor (3exx). Draaihalzen waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) en bij het Ringselven (1ex). De eerste (?) Zomertortel van dit seizoen werd gezien in Reusel (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gemeld van de Dommelsche Watermolen (1ex), van de Run; Veldhoven (1ex), van de Coevering; Geldrop (1ex) en de Venbergse Molen (1pr). Beflijsters werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex), telpost Loozerheide (5exx), bij het s-Heerenven (6exx), bij het Ringselven (1ex) en op de Loozerheide (1ex). Papen werden gemeld van de Strabrechtse heideweg; Geldrop (1ex) en van de Loozerheide (2exx). De eerste (?) Tuinfluiters van dit seizoen werden gehoord op diverse plaatsen in de Kempen. Een Braamsluiper werd waargenomen bij de Plaetse; Heeze (1ex). Een Rietzanger was aanwezig op het Beuven (1ex). 

zaterdag 21 april

Geoorde Futen werden gezien bij het Beuven (6xx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (2exx) en op de Patersgronden (1ex). Bergeenden waren aanwezig op het Marijkeven (2exx) en bij de zinkplas (4exx). Zomertalingen werden gezien op het Beuven (1m) en over telpost Strabrechtse Heide (1pr). Een Visarend vloog over telpost Loozerheide (1ex). Zwarte Wouwen vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (4exx) en over telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Tureluurs werden waargenomen bij het s-Heerenven (2exx), het Soerendonks Goor (1ex) en bij de zinkplas (3exx) Groenpootruiters waren aanwezig bij het s-Heerenven (18exx) en bij de zinkplas (2exx). Zwarte Ruiters werden gezien bij het Marijkeven (2exx). Bosruiters waren aanwezig bij het s-Heerenven (4exx) en bij de zinkplas (2exx). Witgatten werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (23exx), telpost Loozerheide (1ex) en bij het s-Heerenven (5exx). Kemphanen werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (5exx), bij het Marijkeven (3exx), bij het s-Heerenven (5exx) en bij de zinkplas (1ex).  Zwartkopmeeuwen werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (7exx), over telpost Loozerheide (2exx), bij de zinkplas (1ex) en bij de Patersgronden (2exx). IJsvogels werden waargenomen bij de Patersgronden (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Beflijsters werden waargenomen bij het s-Heerenven (6exx), bij de Mierlobaan; Strabrechtse Heide (1ex) en op de Loozerheide (5exx). Toch altijd schaarse Braamsluipers in de Kempen waren aanwezig bij het Ringselven (2exx). Een Rietzanger was aanwezig op het Beuven (1m). Snorren werden gemeld van het Ringselven (minimaal 4exx). Een Buidelmees was aanwezig bij het Ringselven (1ex). 

vrijdag 20 april

Geoorde Futen werden gezien bij het Beuven (6xx). Een Grote Zilverreiger was aanwezig bij het Marijkeven (1ex). Bergeenden waren aanwezig bij de zinkplas (7exx). Rode Wouwen vlogen over de Strabrechtse Heide (2exx). Bruine Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx ovl). Een Slechtvalk is nog altijd aanwezig in Strijp; Eindhoven (1ex). Tureluurs werden waargenomen bij het Starven (1ex), bij de zinkplas (5exx) en over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Zwarte Ruiters werden gezien bij het Starven (7exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters werden waargenomen bij het s-Heerenven (14exx) en bij de zinkplas (1ex). Witgatten waren aanwezig bij het s-Heerenven (5exx). Kemphanen waren aanwezig bij het s-Heerenven (4exx). Beflijsters waren aanwezig bij het s-Heerenven (6exx). Braamsluipers werden waargenomen in Tongelre (1ex) en bij Budel-Dorplein (1ex). Snorren werden gehoord bij de Ringselvennen (3exx). 

donderdag 19 april

Geoorde Futen werden gezien op het Groot Vlasrootven; Veldhoven (2exx). Een Rode Wouw vloog over Heeze (1ex). Een Tureluur bevond zich bij het s-Heerenven; Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig bij het s-Heerenven; (10exx). Witgatten waren aanwezig bij het s-Heerenven (5exx). Kemphanen waren aanwezig bij het s-Heerenven (6exx). Zwartkopmeeuwen vlogen over het Starven; Strabrechtse Heide (2exx). Beflijsters waren aanwezig bij het s-Heerenven (4exx). Snorren werden waargenomen bij het Ringselven (4exx). De eerste (?) Bonte Vliegenvangers van dit seizoen werden waargenomen in de Coevering; Geldrop (2exx). 

woensdag 18 april

Geoorde Futen werden gezien op de zinkplas (4exx). Een Grote Zilverreiger vloog over de Groote Heide (1ex). Bergeenden waren aanwezig bij de zinkplas (6exx). een Cacarca was kort aanwezig op de zinkplas (1m). Zomertalingen waren aanwezig op het Soerendonks Goor (1pr). Een Bruine Kiekendief was aanwezig bij het Soerendonks Goor (1ex). Tureluurs vlogen over het Ringselven (3exx) en werden gezien bij de zinkplas (2exx). Groenpootruiters waren aanwezig bij de zinkplas (5exx). Zwartkopmeeuwen werden gezien op het Beuven (2exx). Snorren werden waargenomen bij het Ringselven (4exx). Een Buidelmees werd gehoord bij het Ringselven (1ex). 


Snor; Ringselven ; 18-4-2007 (Rob Bouwman)

dinsdag 17 april

Geoorde Futen werden gezien bij het Beuven (18xx) en op het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (2exx). Een Visarend was aanwezig bij het Ringselven (1ex). Groenpootruiters weren waargenomen bij het s-Heeenven; Strabrechtse Heide (3exx) en bij het Starven; Strabrechtse Heide (5exx). Witgatten werden gemeld van het s-Heerenven (6exx) en het Starven (5exx). Kemphanen waren aanwezig bij het s-Heerenven (2exx). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen over de Patersgronden (2exx). Een Rouwkwikstaart werd waargenomen bij het Kranenveld/Soerendonk (1ex 1z).

maandag 16 april

Geoorde Futen werden gezien bij de zinkfabriek (5exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (2exx). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Visarenden vlogen over telpost Loozerheide (1ex). en over telpost landschotse Heide (1ex). Een Rode Wouw vloog over de Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide (2exx). Een Kraanvogel vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Tureluur vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Witgatten vlogen over telpost Loozerheide (2exx) en telpost Landschotse Heide (7exx) en waren aanwezig in de Urkhovense Zegge (4exx). Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost Loozerheide (11exx). Een Grote Gele kwikstaart werd waargenomen in het centrum van Geldrop (1ex). Beflijsters werden waargenomen op telpost Loozerheide (11exx) en in de Urkhovense  Zegge (1ex). Een Nachtegaal werd gehoord in de Hoort (1ex). Een Snor werd gezien bij het Ringselven (1ex). 

zondag 15 april

Geoorde Futen werden gezien bij het Beuven (11xx) en bij de zinkfabriek (7exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (2exx), de Maaij (2exx) en over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een Ooievaar vloog over telpost Strabrechtse heide (1ex). Brilduikers werden waargenomen op het E3-strand (5exx). Visarenden werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (3exx), telpost Loozerheide (1ex) en bij het Ringselven (1ex). 


Visarend; Ringselven ; 15-4-2007 (Robert Kastelijn)

Een Rode Wouw vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (3exx), telpost Loozerheide (3exx) en telpost Patersgronden (1ex). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en op telpost Loozerheide (6exx). Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide/Ringselven (2exx) en op telpost Loozerheide (1ex).  Regenwulpen waren aanwezig op de Landschotse Heide (42exx), telpost Loozerheide (5exx), bij de zinkfabriek (1ex) en telpost Patersgronden (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (3exx), bij de zinkfabriek (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Witgatten werden gezien op de Strabrechtse Heide (3exx). Kemphanen werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx) en bij de zinkfabriek (1ex). Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (8exx) , telpost Loozerheide (6exx), telpost Patersgronden (1ex) en waren aanwezig bij de zinkfabriek (4exx). Bijzonder waren de langstrekkende Hoppen op telpost Patersgronden (1ex) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Van deze laatste staat een zeer matig (bewijs)plaatje bij multimedia. IJsvogels werden gezien 'somewhere' in de Kempen (1ex) en in de Maaij (1ex). Beflijsters werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (4exx), telpost Loozerheide (4exx) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (9exx) en de Loozerheide (8exx). De eerste (?) Braamsluiper werd gemeld uit de Gijzenrooise Zegge (1ex). De eerste (?) Sprinkhaanzangers werden gemeld van de Strabrechtse Heide (3exx). Snorren werden waargenomen bij het Ringselven (1ex). Een Europese Kanarie vloog over telpost Patersgronden (1ex). Een Appelvink vloog over telpost Loozerheide (1ex). 

zaterdag 14 april

Geoorde Futen werden gezien bij het Beuven (16xx) en bij de zinkfabriek (5exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (5exx) en in de Maaij (2exx). Purperreigers werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex)en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Ooievaars vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Visarenden werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex), telpost Loozerheide (2exx), telpost Landschotse Heide (2exx) en bij de Ringselvennen (2exx). Rode Wouwen werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (1ex), telpost Landschotse Heide (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Een Zwarte Wouw werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (11exx), telpost Loozerheide (6exx), telpost Landschotse Heide (2exx), telpost Patersgronden (2exx) en bij het Ringselven (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Smellekens werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Loozerheide (3exx). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx). Een Kraanvogel vloog over telpos Strabrechtse Heide (1ex). Regenwulpen vlogen over telpost Landschotse Heide (12exx) en over de Groote Heide (6exx). Tureluurs werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (2exx) en telpost landschotse Heide (1ex). Groenpootruiters werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex), bij Someren-Heide (1ex) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (2exx). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Witgatten werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (2exx), telpost Landschotse Heide (1ex), in de Maaij (1ex) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (3exx). Kemphanen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx) en bij de zinkfabriek (1ex). Zwartkopmeeuwen werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (5exx) en telpost Loozerheide (2exx). Een IJsvogel werd gezien in de Maaij (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gemeld van het Severijnpark; Eindhoven (1ex), bij de Venbergse Molen (2exx) en in de Coevering; Geldrop (1ex). Waterpiepers werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en ter plaatse op e Strabrechtse Heide (1ex). Beflijsters werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (4exx), telpost Landschotse heide (8exx), telpost Loozerheide (16exx) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (8exx). De eerste (?) Grasmus van het seizoen werd gemeld uit de omgeving van Mierlo (1ex). Snorren werden waargenomen bij het Ringselven (3exx). Een Goudvink vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). 

vrijdag 13 april

Geoorde Futen werden gezien op de Ringselvennen (3exx), bij het Beuven (12exx) en bij de zinkfabriek (12exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (5exx). Purperreigers werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx). Zomertalingen verbleven op het Beuven (2exx) en het Soerendonks Goor (1m). Brilduikers werden gezien op het Beuven (2vr). Visarenden werden gezien op telpost Loozerheide (1ex) en bij De Maaij (1ex). Een Zwarte Wouw werd gezien op telpost Loozerheide en verbleef kort ter plaatse bij de Ringselvennen (1ex). Rode Wouwen werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (2exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Strabrechtse Heide (1m). Smellekens werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en bij het Westelbeers Broek (1vr). Slechtvalken verbleven bij de Ringselvennen (1ex) en op de Loozerheide (1ex). 


Buidelmees, Ringselvennen ; 13-4-2007 (Marijn Heuts)

Groenpootruiters werden gezien op de Strabrechtse Heide (5exx). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Witgatten waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (2exx). Kemphanen verbleven eveneens op de Strabrechtse Heide (2exx). Regenwulpen werden gezien op telpost Loozerheide (7exx). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx). Een IJsvogel werd gezien bij het Westelbeers Broek (1ex). De eerste (?) Gierzwaluw van het seizoen werd gezien boven Nuenen (1ex). Beflijsters werden gezien op telpost Loozerheide (7exx), Strabrechtse Heide (8exx) en bij Heerendonk (1ex). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx). Buidelmezen werden gezien bij de Ringselvennen (4exx).

donderdag 12 april

Geoorde Futen werden gezien op het Beuven (17exx). Kraanvogels vlogen vandaag over Vaarle; Mierlo (4exx). Een Witgat werd waargenomen in de Gijzenrooise Zegge (1ex). Regenwulpen vlogen rond bij de Landschotse Heide (>100exx !!). De eerste (?) Koekoek van dit seizoen vloog over de Coevering; Geldrop (1ex). Beflijsters waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (7exx). 

woensdag 11 april

Geoorde Futen werden gezien op het Beuven (19exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen in de Maaij (1ex) en op het Beuven (2exx). Bergeenden waren aanwezig bij het Starven (1pr). Zomertalingen verbleven op het Beuven (3m,2v) en bij de zinkfabriek (1m). Een Smient was aanwezig op het Beuven (1m). De long staying Krooneend werd vandaag weer waargenomen op het Beuven (1m). Een Bruine Kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1v). Tureluurs waren aanwezig bij het Starven (5exx), bij het Soerendonks Goor (1ex) en bij de zinkfabriek (2exx). Groenpootruiters werden gezien bij het Starven (2exx). Een Zwarte Ruiter was aanwezig bij het Starven (1ex).  Witgatten waren aanwezig in de Maaij (1ex), bij de zinkfabriek (2exx) en bij het Starven (3exx). Een Regenwulp vloog over het Starven (1ex). Een Kemphaan was aanwezig bij het Starven (1ex) . Zwartkopmeeuwen werden waargenomen op het Beuven (4exx) en bij de randweg van Budel (6exx). Een IJsvogel werd gezien in de Maaij (1ex). Een Rouwkwikstaart werd gemeld van de Volmolen; Waalre (1m). Vroege Kleine Karekieten  werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx). Een Snor was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). 

dinsdag 10 april

Geoorde Futen werden gezien op het Beuven (6exx).  Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (2exx). Een Purperreiger werd gezien aan de Busschoor te Reusel (1ex). Een Smient was aanwezig op het Beuven (1m). Pijlstaarten waren aanwezig op het Beuven (12exx). Zomertalingen waren aanwezig op het Beuven (4m,1v). Brilduikers werden gezien op het Beuven (2v). Bijzonder was de waarneming van een koppel Middelste Zaagbekken op het Beuven. 


Middelste Zaagbekken; Beuven ; 10-4-2007 (Koos vd Mortel)

Tureluurs waren aanwezig nabij het Starven (4exx). Een Zwarte Ruiter werd gezien nabij het Starven (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig nabij het Starven (2exx). Witgatten werden waargenomen nabij het Starven (9exx). Een Regenwulp vloog over het Starven (1ex). Een Beflijster was aanwezig nabij het Starven (1ex). Een Snor was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). 

maandag 9 april

Geoorde Futen werden gezien bij de zinkfabriek (5exx). Een Ooievaar vloog over Eindhoven (1ex). Visarenden vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en over de Ringselvennen (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (3exx). Een Smelleken vloog over telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx). Regenwulpen werden waargenomen over de Ringselvennen (min 1ex) en over Veldhoven (1ex). Een Groenpootruiter was aanwezig bij de Zinkfabriek (1ex).  Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de zinkfabriek/Ringselvennen (6exx) en op telpost Loozerheide (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien nabij de Collse Molen (1ex). Beflijsters werden waargenomen over telpost Loozerheide (2exx) en nabij het Waschven; Strabrechtse Heide (1ex). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx). 


Tapuit; Schaapskooi, Soerendonk ; 9-4-2007 (Rob Bouwman)

zondag 8 april

Geoorde Futen werden gezien bij de zinkfabriek (15exx) en op het Beuven (6exx). Roerdompen werden waargenomen op het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (2exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Zomertalingen werden gezien bij de zinkfabriek (2m,1v). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). 


Rode Wouw; Loozerheide ; 8-4-2007 (Rob Bouwman)

Bruine Kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (2exx). Een Smelleken vloog over telpost Loozerheide (1ex). Tureluurs werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij de zinkfabriek (4exx). Wulpen waren aanwezig langs de Polderijk; Netersel (130exx). Kemphanen waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx). Zwartkopmeeuwen waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx) en bij de Ringselvennen (1ex). De eerste (?) Rietzanger van het seizoen werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). en Snor was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). Een ongeringde Raaf was kort aanwezig op de Loozerheide (1ex). Een Europese Kanarie was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). 

zaterdag 7 april

Geoorde Futen werden gezien op het Beuven (8exx) en bij Valkenswaard (18exx).  Roerdompen werden waargenomen op het Beuven (3exx) en bij Valkenswaard (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (4exx) en op de Patersgronden (2exx). Zomertalingen werden gezien nabij Valkenswaard (2m, 1v). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Smellekens werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx) en op telpost Patersgronden (1ex). De eerste (?) Boomvalken werden waargenomen over Eindhoven (2exx). Goudplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Kemphanen werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (23exx). Een Groenpootruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Tureluurs werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (5exx). Witgatten werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (4exx). Grote Gele Kwikstaarten waren aanwezig nabij Valkenswaard (1pr). Een Rouwkwikstaart werd gezien bij Valkenswaard (1v). Een Raaf vloog over telpost Loozerheide (1ex). 

vrijdag 6 april

Geoorde Futen werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Roerdompen werden waargenomen bij De Maaij (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx), het Beuven (2exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Een Casarca verbleef bij het Soerendonks Goor (1m). Zomertalingen werden gezien bij het Withollandven (1pr), het Beuven (1m) en bij het Soerendonks Goor (1pr). Een Witoogeend werd gezien bij het Hageven (B) (1m). Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (2vr). Witgatjes werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx). Tureluurs werden gezien bij het Withollandven (2exx). Regenwulpen werden gezien bij de zinkfabriek (1ex) en op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de zinkfabriek (4exx). IJsvogels werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) en bij het Genneper Park/Eindhoven (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen over Geldrop Coevering (1ex) en bij het Genneper Park/Eindhoven (1ex). Snorren werden gemeld van de Ringselvennen (2exx).


Casarca (man), Soerendonks Goor ; 6-4-2007 (Rob Bouwman)

donderdag 5 april

Een Geoorde Fuut werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Roerdompen werden waargenomen bij De Maaij (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij De Maaij (1ex) en de Landschotse Heide (1ex). Regenwulpen vlogen over de Landschotse Heide (>1ex). Een Visarend werd gezien bij De Maaij (1ex). Rode Wouwen vlogen over Geldrop (1ex) en over Knegsel (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Landschotse Heide (1rs). IJsvogels werden gezien bij De Maaij (2exx). De 1e (?) Huiszwaluwen dit voorjaar in De Kempen werden gemeld uit Geldrop (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij de Coll (1m) en Opwetten (1m). De 1e (?) zingende Gekraagde Roodstaart dit voorjaar in De Kempen werd gehoord op de Landschotse Heide (1ex). De 1e (?) Snor van dit voorjaar in De Kempen werd gemeld van de Ringselvennen (1ex).


Snor, Ringselvennen ; 5-4-2007 (Hennie Lammers)

woensdag 4 april

Een Geoorde Fuut werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het het Soerendonks Goor (1ex), het Goorven (1ex) en vertrokken van de Landschotse Heide (2exx). Bergeenden verbleven bij het Westelbeers Broek (1pr). Een Zomertaling werd gezien bij het Soerendonks Goor (1m). Bruine Kiekendieven werden gezien bij de Groote Heide (1m) en de Ringselvennen (1m). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij schaapskooi Soerendonk (1rs). Een Smelleken werd gezien op de Loozerheide (1m). Klapeksters verbleven op de Loozerheide (1ex), de Landschotse Heide (1ex), de Neterselse Heide (1ex) en de Groote Heide (1ex).


Nijlgans (leucistisch), Soerendonks Goor ; 4-4-2007 (Rob Bouwman)

dinsdag 3 april

Geoorde Futen werden gezien bij het Beuven (6exx) en de zinkfabriek (8exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (5exx) en het Soerendonks Goor (2exx). Bergeenden verbleven bij Manege Meulendijks/Heeze (2exx). Zomertalingen werden gezien bij het Beuven (2exx). Brilduikers werden gezien op het Beuven (3exx) en de zinkfabriek (1pr). Een Bruine Kiekendief werd gezien bij het Beuven (1m). Witgatjes werden gezien bij het Starven (6exx). IJsvogels werden gezien bij De Maaij (2exx). Waterpiepers werden gezien bij het Starven (4exx).

maandag 2 april

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) en De Maaij (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (4exx), De Maaij (3exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Bergeenden verbleven bij Manege Meulendijks/Heeze (2exx) en bij De Maaij (1pr). Zomertalingen werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx). Een Krooneend viel in op het Beuven (1m). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Loozerheide (1vr) en bij het Beuven (1vr). Smellekens werden gezien op telpost Loozerheide (2exx). Een Slechtvalk verbleef bij de Loozerheide (1ex). Bontbekplevieren vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Witgatjes werden gezien in de Meelakkers (1ex) en over Geldrop Coevering (1ex). Waterpiepers werden gezien bij Manege Meulendijks/Heeze (3exx). Grote Gele Kwikstaarten verbleven in het Severijnpark/Eindhoven (1ex) en het Genneperpark/Eindhoven (1pr). Rouwkwikstaarten werden gezien op telpost Loozerheide (1ad m + 1ex 1z). Beflijsters werden waargenomen op telpost Loozerheide (4exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) en de Landschotse Heide (1ex).

zondag 1 april

Geoorde Futen werden gezien bij het Beuven (4exx) en bij de zinkfabriek (4exx). Roerdompen werden waargenomen bij het Beuven (2exx). Ooievaars vlogen over 't-Hout/Helmond (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (6exx). Bergeenden werden gezien bij het Beersche Broek (1pr). Zomertalingen werden gezien bij het Beuven (1pr) en het Beersche Broek (3exx). Pijlstaarten werden gezien op telpost Loozerheide (13exx). Brilduikers werden gezien op het Beuven (5exx). Een Krooneend werd gezien op het Beuven (1m). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (1pr). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Patersgronden (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1rs). Een Smelleken werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalk werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op de Loozerheide (1ex). Witgatjes werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex), het Beersche Broek (1ex)  en telpost Loozerheide (1ex). Kemphanen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (5exx). 


Blauwborst, Ringselvennen ; 1-4-2007 (Rob Bouwman)

Kraanvogels werden waargenomen over de Strabrechtse Heide (min.49exx), over de Loozerheide (35exx) en op telpost Strabrechtse Heide (1ex). IJsvogels werden gezien in de Rulse Dommelbeemden (2exx). Waterpiepers werden gezien bij het Starven (3exx), het Beuven (1ex) en bij Manege Meulendijks (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij de Opwettense Molen (1pr) en over Geldrop Coevering (1ex). Een Rouwkwikstaart werd gezien bij Sterksel (1ex vr/1z). De 1e (?) zingende Boompieper in De Kempen dit voorjaar werd waargenomen op de Landschotse Heide (1ex). De 1e (?) zingende Zwartkoppen dit voorjaar werden gehoord in Kasteeltuin Geldrop (1ex), Gennep/Eindhoven (1ex) en bij 't-Sang/Mierlo (1ex). Klapeksters verbleven op de Strabrechtse Heide (1ex) en de Loozerheide (1ex). Een Goudvink werd waargenomen op telpost Patersgronden (1ex).