Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Maart

zaterdag 31 maart

Geoorde Futen werden gezien bij de zinkfabriek (5exx) en het Beuven (8exx). Roerdompen werden waargenomen bij De Maaij (1ex) en het Beuven (2exx). Ooievaars werden gezien over telpost Landschotse Heide (1ex), telpost Strabrechtse Heide (1ex), Someren Heide (1ex) en bij Lage Mierde (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij De Maaij (2exx), Paaldijk (1ex) en bij het Beuven (7exx). Bergeenden werden gezien op telpost Landschotse Heide (1ex) en tp op de Landschotse Heide (2exx). Zomertalingen werden gezien op telpost Landschotse Heide (5exx). Een Pijlstaart werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Brilduiker verbleef bij de zinkfabriek (1vr). Rode Wouwen werden waargenomen op telpost Patersgronden (1ex), telpost Loozerheide (1ex) en bij het Kranenveld/Soerendonk (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (1vr) en bij de Ringselvennen (1pr). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide/Ringselvennen (3exx) en op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Witgatjes vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Kemphanen verbleven bij de zinkfabriek (2exx). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de zinkfabriek (1ex 1z) en bij De Maaij (1ex). IJsvogels werden gezien bij De Oetert (1ex), De Maaij (1ex) en bij De Malpie (min.2exx). Waterpiepers werden gezien langs de Paaldijk (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij het Serverijnpark/Eindhoven (2exx). Een Rouwkwikstaart werd gezien bij Mierlo (1vr). De 1e (?) Tapuit dit voorjaar in De Kempen werd gezien in op de Strabrechtse Heide (1ex). Beflijsters werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx) en bij schaapskooi Soerendonk (1vr). Klapeksters verbleven op de Landschotse Heide (1ex), Loozerheide (1ex) en de Strabrechtse Heide (1ex). Een Goudvink werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij de Langakkers/Leende (2exx).

vrijdag 30 maart

Een Blauwe Kiekendief werd eveneens waargenomen op de Langakkers/Leende (1rs). Een Slechtvalk werd gezien bij de Loozerheide (1ex). Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de zinkfabriek (2ad). Een IJsvogel werd gezien bij Varenschut/helmond (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij de Collse Zegge (1ex). Een Rouwkwikstaart werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex 1z). De 1e (?) zingende Fitis dit voorjaar in De Kempen werd gehoord op De Malpie (1ex). Een Klapekster verbleef op de Loozerheide (1ex). 


Rouwkwikstaart (1z), Soerendonks Goor ; 30-3-2007 (Ruud Bouwman)

donderdag 29 maart

Roerdompen werden waargenomen bij De Maaij (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij De Maaij (2exx). Bergeenden werden gezien bij De Maaij (2exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien op de Langakkers/Leende (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd eveneens waargenomen op de Langakkers/Leende (1rs). Een Slechtvalk werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). IJsvogels werden waargenomen bij De Maaij (2exx). Waterpiepers werden waargenomen bij de Ringselvennen (10exx).

woensdag 28 maart

Geoorde Futen werden gezien op het Goorven (2exx). Roerdompen werden waargenomen bij het Beuven (3exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (4exx). Een Zomertaling werd gezien bij de zinkfabriek (1m). Rode Wouwen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (4exx !!). Bruine Kiekendieven werden eveneens gezien op telpost Strabrechtse Heide (4exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Landschotse Heide (1vr) en bij De Maaij (1ex). Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide (1pr) en telpost Strabrechtse Heide (2exx). Goudplevieren werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Tureluur werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Eveneens bij de zinkfabriek verbleef tussen de Grutto's minimaal 1 IJslandse Grutto (1ex). Kraanvogels werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (19exx). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de zinkfabriek (2exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx) en op de Landschotse Heide (1ex).


IJslandse Grutto, zinkfabriek Budel Dorplein ; 28-3-2007 (Rob Bouwman)

dinsdag 27 maart

Geoorde Futen werden gezien op het Beuven (2exx). Roerdompen werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex) en bij het Beuven (3exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx). Een Casarca vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Zomertalingen werden gezien bij het Soerendonks Goor (1pr) en het Beuven (4exx). Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (17exx). Grote Zaagbekken werden gezien op het Beuven (4exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Groote Heide (1m). Een Smelleken werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide (1pr). Tureluurs werden gezien op het Beuven (2exx). Witgatjes vlogen over telpost Landschotse Heide (6exx) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bij de zinkfabriek verbleef tussen de Grutto's minimaal 1 IJslandse Grutto (1ex). Kraanvogels werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide 's-morgens (51exx), telpost Strabrechtse Heide 's-avonds (tot.30exx), Koningshof/Veldhoven (min.55exx), telpost Loozerheide (9exx) en over Eersel (9exx). Waterpiepers werden gezien op telpost Landschotse Heide (1ex) en schaapskooi/Soerendonk (25exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). De 1e (?) niet-overwinterende Zwarte Roodstaart dit voorjaar werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Klapekster verbleef op de Loozerheide (1ex).


Kraanvogels, Loozerheide ; 27-3-2007 (Frank Neijts)

maandag 26 maart

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (min.5exx) en het Soerendonks Goor (5exx). Zomertalingen werden gezien op het Beuven (min.5exx). Grote Zaagbekken werden gezien op het Beuven (min.4exx), Keyenhurk (1pr) en het Kromven (1pr). Nonnetjes werden gezien op het Soerendonks Goor (2vr). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij het Soerendonks Goor (1m) en op de Landschotse Heide (1rs). Een Tureluur verbleef op de Landschotse Heide (1ex). Leuke aantallen Wulpen werden gezien op de Landschotse Heide (>140exx). Kraanvogels vlogen over De Pan/Maarheeze (ca.80exx), Riethoven (40exx), Eckart/Eindhoven (150exx) en over de Strabrechtse Heide (9exx). Een IJsvogel werd waargenomen bij De Maaij (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij Manege Meulendijks/Heeze (min.7exx) en het Soerendonks Goor (1ex). De 1e (?) Gele Kwikstaart dit voorjaar in De Kempen werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex). Klapeksters verbleven op de Strabrechtse Heide (1ex), bij het Kranenveld (1ex, zingend) en de Landschotse Heide (1ex, zingend). Een 'barmsijs' werd gehoord bij het Soerendonks Goor (1ex).


Kraanvogels, Strabrechtse Heide ; 26-3-2007 (R.J.Kastelijn)

zondag 25 maart

Roerdompen werden gehoord bij De Maaij (1ex) en het Beuven (3exx). Ooievaars werden gezien over telpost Landschotse Heide (2exx) en over De Malpie (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (15exx), Witrijt/Eersel (1ex), Patersgronden (1ex), telpost Landschotse Heide (2exx), Ringselvennen (1ex), Soerendonks Goor (3exx) en bij De Maaij (2exx). Wilde Zwanen werden waargenomen op het Grafven (4ad, later 2exx op Beuven). Bergeenden werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over de Strabrechtse Heide (2exx). Een Zomertaling werd gezien op het Beuven (1m). Grote Zaagbekken werden gezien op het Beuven (16exx). Nonnetjes werden gezien op het Soerendonks Goor (2vr). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Weijerkens/Weebosch (1rs) en op telpost Patersgronden (1ex). Een Smelleken werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Slechtvalk verbleef bij Vaarle (1ad). Kemphanen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (6exx). Kraanvogels vlogen over de Strabrechtse Heide (46exx). IJsvogels werden waargenomen bij De Maaij (1ex), Patersgronden (1ex) en bij Borkel (1ex). Waterpiepers werden gezien bij Manege Meulendijks/Heeze (20exx). Een Klapekster verbleef op de Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij Witrijt/Eersel (min.5exx).

zaterdag 24 maart

Roerdompen werden gehoord op het Beuven (3exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (5exx), Patersgronden (1ex), Keyenhurk (1ex) en bij het Soerendonks Goor (5exx). Een Zomertaling werd gezien bij het Beuven (1m). Krooneenden werden waargenomen op het Beuven/telpost Strabrechtse Heide (1m) en bij 't-Tipke/Maarheeze (1ex). Brilduikers werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierheide (3exx, slaapplaats). De 1e (?) Kleine Plevier van dit voorjaar in De Kempen werd gemeld van telpost Landschotse Heide (1ex). Witgatjes werden waargenomen bij waterzuivering Hapert (2exx) en op telpost Landschotse Heide (1ex). Leuke aantallen Wulpen werden gezien op de Landschotse Heide (190exx). Niet de 1e gemelde Boerenzwaluw, maar toch nog een vroeg ex. vloog over de plas bij de zinkfabriek (1ex). Waterpiepers werden gezien bij de Ringselvennen (1ex), het Soerendonks Goor (1ex) en op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij waterzuivering Hapert (1ex), telpost Landschotse Heide (1ex) en bij Groenrijk/Geldrop (1ex). Klapeksters werden gezien bij het Kranenveld (1ex) en de Cartierheide (1ex). Een Goudvink werd waargenomen op de Cartierheide (1m). Leuke aantallen Kepen verbleven in de Meelakkers (ca.900exx). 

vrijdag 23 maart

Roerdompen werden gehoord bij De Maaij (2exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Landschotse Heide (1onv m). Leuke aantallen Wulpen werden gezien op de Landschotse Heide (ca.90exx). IJsvogels waren aanwezig in de Maaij (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden eveneens gezien bij De Maaij (2exx).

donderdag 22 maart

Een Klapekster verbleef bij 't-Zwartven/Hooge Mierde (1ex).

woensdag 21 maart

Roerdompen werden gehoord op het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (7exx, slaapplaats). Brilduikers werden gezien op het Beuven (5exx). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (5exx). Een Krooneend werd waargenomen op het Beuven (1m). Een Bruine Kiekendief werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Smelleken vloog over Opwetten/Eindhoven (1ex). Leuke aantallen Wulpen verbleven nabij de Landschotse Heide (ca.250exx). De 1e (?) Blauwborst dit voorjaar in De Kempen werden gezien bij het Groot Meer/Vessem (1ex). Klapekster verbleven op de Landschotse Heide (1ex) en de Strabrechtse Heide (1ex).

dinsdag 20 maart

Pijlstaarten vlogen over Geldrop Coevering (11exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Langakkers/Leende (1rs). Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (2exx). Witgatjes werden waargenomen nabij De Pan/Maarheeze (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien nabij De Pan/Maarheeze (1ex). Een Klapekster verbleef op de Loozerheide (1ex).

maandag 19 maart

Roerdompen werden gehoord op het Beuven (2exx). Een Ooievaar verbleef nabij Schadewijk/Eersel (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (9exx, slaapplaats). Brilduikers werden gezien op het Beuven (5exx). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (13exx). Een Klapekster werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex).


Ooievaar, Schadewijk/Eersel ; 19-03-2007 (Kees van Limpt)

zondag 18 maart

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx) en langs de Paaldijk (1ex). Een Brilduiker werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij de Langakkers/Leende (1rs). Een Smelleken vloog over Strijp/Eindhoven (1ex). Bonte Strandlopers werden waargenomen bij de zinkfabriek (2exx). Tureluurs werden gezien bij de zinkfabriek (3exx). IJsvogels waren aanwezig in de Maaij (2exx). Klapeksters werden gezien bij de Patersgronden (1ex) en op de Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken vlogen over Geldrop Coevering (2exx). Een Europese Kanarie vloog over Geldrop Coevering (1ex).

zaterdag 17 maart

Roerdompen werden gehoord op het Beuven (1ex), het Hageven(B) (2exx) en in de Maaij (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (9exx), in de Maaij (1ex) en bij de Pastoorsweijer (1ex). Pijlstaarten werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (26exx). Een Brilduiker werd gezien op het Beuven (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierheide (8exx, slaapplaats). Goudplevieren werden waargenomen op telpost Patersgronden (4exx). Tureluurs werden gezien op telpost Patersgronden (12exx) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). IJsvogels waren aanwezig in de Maaij (2exx). Klapeksters werden gezien bij de Patersgronden (1ex) en op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Kleine Barmsijs werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex).

vrijdag 16 maart

Roerdompen werden gehoord op het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (6exx). Brilduikers werden gezien op het Beuven (6exx). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (14exx).


Sperwer, Veldhoven ; 16-3-2007 (Wim Verspaandonk)

donderdag 15 maart

Roerdompen werden gehoord op het Beuven (2exx). Ooievaars verbleven nabij Lierop (3exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (8exx) en bij het Soerendonks Goor (2exx). Een Brilduiker werd gezien op het Beuven (1ex). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (8exx). Pestvogels verbleven in een tuin in Vessem (4exx). 

woensdag 14 maart

Geoorde Futen waren aanwezig op het Beuven (2exx).  Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (3exx), op het Ringselven (2exx), op het Soerendonks Goor (2exx) en in de Maaij (3exx). Brandganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Bergeenden waren aanwezig bij het Westelbeers Broek (5exx). Smienten waren aanwezig op het Beuven (2exx). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (2exx) en op het Kromven (2exx). Brilduikers werden gezien op het Beuven (4exx). Blauwe Kiekendief waren aanwezig op de Langakkers; Leende (1ringst) en bij het Westelbeers Broek (1ringst). Een Smelleken werd gezien op het Kranenveld (1ex). Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/bij de zinkfabriek (1ex). Een Kluut was aanwezig op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Een Tureluur vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Witgat was aanwezig bij het Westelbeers Broek (1ex). Een Bokje was aanwezig bij het Westelbeers Broek (1ex).  Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). IJsvogels waren aanwezig in de Maaij (1ex) en in de Pan (1ex). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex), op het Kranenveld (1ex), op de Loozerheide (1ex) en op de Groote Heide (1ex). Een Kruisbek vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). 

dinsdag 13 maart

Geoorde Futen waren aanwezig op het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (11exx).  Kleine Zwanen waren aanwezig langs de Renheide; Leende (2exx). Kolganzen waren aanwezig op het Soerendonks Goor (2exx).  Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (8exx). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (2exx) en op het Groot Meer; Vessem (1ex). Een Witgat vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen op het Soerendonks Goor (2adz). Een Klapekster was aanwezig op de ponywei; Soerendonk (1ex).

maandag 12 maart

Geoorde Futen waren aanwezig op de plasbij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (4exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (9exx) en in de Maaij (2exx). Roerdompen werden gehoord in de Maaij (2exx) en op het Beuven (2exx). Ooievaars vlogen over telpost Loozerheide (3exx). Bergeenden waren aanwezig in de Maaij (2exx) en bij de zinkfabriek (9exx). Smienten werden gezien op het Beuven (4exx). Pijlstaarten waren aanwezig op het Beuven (1ex). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (18exx). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (11exx) en bij de zinkfabriek (1ex). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij het Kromven; Landschotse Heide (1ringst), nabij Bladel (1ringst) en over telpost Loozerheide (1ringst). Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide (1ex) en overtrekkend over telpost Loozerheide (2exx). Een Tureluur vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex). 

zondag 11 maart

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (12exx), op de slaapplaats van het Soerendonks Goor (14exx), op de Keyenhurk (4exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Roerdomp werd gehoord op het Beuven (1ex). Wilde Zwanen werden gezien op het Grafven (7exx). Bergeenden waren aanwezig in het Westelbeers Broek (4exx) en bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (9exx). Pijlstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en waren aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (6exx). Smienten waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (4exx) en bij de zinkfabriek (8exx). Een Blauwe Kiekendief was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1m). Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Een Smelleken vloog over telpost Loozerheide (1ex). Houtsnippen werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (2exx). Een IJsvogel werd gezien in de Dommelbeemden; Veldhoven (1ex). Kuifleeuweriken waren aanwezig in Meerhoven/Eindhoven (5exx). Waterpiepers waren aanwezig op het Grafven (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex), bij de waterzuivering Eckart (1ex) en bij Mierlo (1ex). Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex), op de Loozerheide (1ex) en de ponywei; Soerendonk (1ex). Een Appelvink vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). barmsijzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (12exx). Een Kleine Barmsijs werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). 


Roodborsttapuit, man; Loozerheide ; 11-03-2007 (Rob Bouwman)

zaterdag 10 maart

Geoorde Futen waren aanwezig op het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen op de slaapplaats op het Beuven (16exx), in de Maaij (6exx) en op de Patersgronden (2exx). Roerdompen werden gehoord op het Beuven (1ex) en in de Maaij (1-2exx). Wilde Zwanen werden gezien op het Grafven (8exx) en op het Beuven (2exx). Kolganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (57exx). Pijlstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (11exx) en over telpost Landschotse Heide (19exx). Smienten werden gezien op het Beuven (4exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Witoogeend werd waargenomen in de Maaij (1m). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (22exx). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (6exx) en op de plas Ter Spegelt;Eersel (2exx). Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost Patersgronden (1ex), over telpost Landschotse Heide (1ex) en aanwezig op de Langakkers; Leende (1ringst).  Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost Patersgronden (2exx).  IJsvogels waren aanwezig in de Maaij (4exx) en bij de Patersgronden (1ex). Pestvogels werden waargenomen bij de Loozerheide (2exx). Kuifleeuweriken waren aanwezig in Meerhoven/Eindhoven (2exx). Baardmannen werden waargenomen in de Maaij (1pr). Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex), bij het Zwartven; Hooge Mierde (1ex) en op de Landschotse Heide (1ex). Een barmsijs vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Kleine Barmsijs was aanwezig in de Meelakkers (1ex). 


Kuifleeuwerik, Meerhoven/Eindhoven ; 10-03-2007 (Rob Bouwman)

vrijdag 9 maart

Geen bijzonderheden.

donderdag 8 maart

Grote Zilverreigers werden waargenomen op de slaapplaats op het Beuven (16exx). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) en bij de Maaij (1ex). Wilde Zwanen werden gezien op het Grafven (11exx). Pijlstaarten verbleven op het Beuven (2exx). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (9exx). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (21exx). Grutto's Waren aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (16exx). IJsvogels werden waargenomen bij de Maaij (2exx) en het Hageven (B) (1ex). Waterpiepers werden gezien op het Grafven (2exx). Een Klapekster was aanwezig bij het Kiezelven; Strabrechtse Heide (1ex). 

woensdag 7 maart

Grote Zilverreigers werden waargenomen op de Keyenhurk (4exx). Brilduikers waren aanwezig op het E3-strand (10exx). Grote Zaagbekken waren aanwezig op de Keyenhurk (2exx). Een leuk aantal Scholeksters verbleef bij het E3-strand (74exx). Waterpiepers werden gezien bij het Westelbeers Broek (3exx). Een Klapekster was aanwezig op de Landschotse Heide (1ex). Goudvinken werden waargenomen op de Landschotse Heide (2exx). 

dinsdag 6 maart

Een Geoorde Fuut verbleef op het Beuven (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (14exx, slaapplaats) en over de Langakkers/Leende (1ex). Brilduikers zijn gezien bij het Beuven (9exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (13exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien langs de Paaldijk (1vr). Kuifleeuweriken werden gezien bij Meerhoven/Eindhoven (1pr); afgelopen periode verbleven hier regelmatig 2 mannetjes die vanaf begin februari ook begonnen met zingen.


Kuifleeuwerik, Meerhoven/Eindhoven ; 6-3-2007 (Berry van Elderen)

maandag 5 maart

Een Geoorde Fuut werd gezien op het Groot Meer/Vessem (1ex). Ooievaars werden gezien op telpost Landschotse Heide (5exx). Grote Zilverreigers verbleven langs de Eindhovenseweg/Valkenswaard (1ex) en op de Landschotse Heide (1ex). Bergeenden verbleven bij het Westelbeers Broek (2exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Landschotse Heide (1vr). Een Slechtvalk vloog over de Eisenhowerlaan/Eindhoven (1ex). Goudplevieren vlogen over telpost Landschotse Heide (3exx). Kraanvogels vlogen over Geldrop (2exx).


Scholeksters, Soerendonks Goor ; 5-3-2007 (Pol Boonen)

zondag 4 maart

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (1ex) en De Maaij (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex), De Maaij (4exx), Beuven (12exx, slaapplaats), Renheide (1ex), Patersgronden (1ex) en de Ringselvennen (1ex). Wilde Zwanen werden gezien langs de Jansborg (2exx), bij Someren Heide (min.14exx) en er vertrokken 5exx van hun slaapplaats op het Grafven. Kolganzen vlogen over telpost Loozerheide (64exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Loozerheide (21exx), vertrokken van slaapplaats Grafven (80exx) en vertrokken van het Waschven en Marijkeven (ca.230exx). Een Bergeend verbleef op het Beuven (1ex). Pijlstaarten werden gezien op telpost Loozerheide (6exx), op de Ringselvennen (1pr) en op telpost Strabrechtse Heide (6exx). Brilduikers werden gezien over telpost Landschotse Heide (1ex), bij het Beuven (6exx) en bij de zinfabriek (4exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op telpost Loozerheide (1vr), bij de zinkfabriek (2exx) en bij het Beuven (23exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Landschotse Heide (1ex), op de Strabrechtse Heide (1m) en op telpost Patersgronden (1ex). Slechtvalken werden waargenomen op de Loozerheide (1ad) en bij de Ringselvennen (1onv). 


Kraanvogels, Landschotse Heide ; 4-3-2007 (Lex Peeters)

Kraanvogels vlogen over telpost Landschotse Heide (22exx), telpost Strabrechtse Heide (83exx), telpost Loozerheide (21exx) en over de Paaldijk (27exx). Goudplevieren werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (3exx), telpost Strabrechtse Heide (22exx) en op telpost Loozerheide (5exx, w.v. 4exx de gehele morgen tp). Tureluurs vlogen over telpost Landschotse Heide (9exx), telpost Strabrechtse Heide (4exx) en telpost Patersgronden (1ex). Zwartkopmeeuwen werden gezien op telpost Landschotse Heide (2exx) en bij de zinkfabriek (3ad). Een Pontische Meeuw werd gezien bij de zinkfabriek (1ad). IJsvogels werden gezien bij de zinkfabriek (1ex), De Baest (1ex), De Maaij (1ex) en op de Patersgronden (1ex). Waterpiepers werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex) en bij de zinkfabriek (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Patersgronden (1ex), bij het St.Annaziekenhuis/Geldrop (2exx, w.v. 1 zingend), bij Meerhoven/Eindhoven (1ex) en bij het Hulsterbroek (1ex). Klapeksters werden gezien bij telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij 't-Zwartven/Hooge Mierde (1ex). Een 'barmsijs' werd waargenomen bij De Baest (1ex). Goudvinken werden waargenomen bij De Baest (3exx, w.v. 1m zingend). Appelvinken werden gezien op telpost Landschotse Heide (6exx) en in de Meelakkers/Heeze (1ex).

zaterdag 3 maart

Geoorde Futen verbleven op het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (21exx, slaapplaats) en later een deel hiervan langs de Paaldijk (13exx). Wilde Zwanen werden gezien bij Someren Heide (14exx) en langs de Jansborg (2exx). Een Krooneend werd gemeld van het Beuven (1m). Brilduikers zijn gezien bij het Beuven (6exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (13exx). Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de zinkfabriek (3ad zomer).

vrijdag 2 maart

Ooievaars werden gezien op telpost Loozerheide (4exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (13exx, slaapplaats) en bij de Ringselvennen (1ex). Bergeenden verbleven bij de zinkfabriek (9exx). Pijlstaarten werden gezien bij de zinkfabriek (10exx) en bij het Beuven (7exx). Brilduikers zijngezien bij het Beuven (5exx) en de zinkfabriek (2exx). Grote Zaagbekken verbleven bij de zinkfabriek (2exx) en op het Beuven (18exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Langakkers/Leende (1rs). Een leuke groep Scholeksters verbleef bij de zinkfabriek (40exx). Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de zinkfabriek (3ad zomer). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex) en op de Loozerheide (1ex).

donderdag 1 maart

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij de Gastelse Heide (2exx), bij de Keyenhurk (1ex) en bij het Westelbeers Broek (3exx). Bergeenden werden gezien bij het Westelbeers Broek (3exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op de Keyenhurk (2exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Gastelse Heide (1m). Kraanvogels over de A67 t.h.v. de Strabrechtse Heide (27exx).