Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Februari

woensdag 28 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Westelbeers Broek (3exx) en op telpost Landschotse Heide (1ex). Bergeenden werden gezien bij het Westelbeers Broek (3exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Langakkers/Leende (1rs). Een Witgat verbleef bij het Westelbeers Broek (1ex). Kraanvogels werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (2exx). Waterpiepers werden gezien bij het Westelbeers Broek (3exx). Een 'barmsijs' werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex).

dinsdag 27 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (12exx, slaapplaats). Wilde Zwanen werden gezien op het Beuven (6exx). 'rietganzen' werden waargenomen op het Beuven (19exx) en over het Beuven (37exx). Bergeenden werden gezien op het Beuven (2exx). Pijlstaarten werden gezien op het Beuven (6exx). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (6exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (17exx). De 1e (?) Bruine Kiekendief dit jaar in De Kempen werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1vr). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Langakkers/Leende (1rs). Een Waterpieper werd gezien bij het Beuven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij TU/Eindhoven (1ex). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex).

maandag 26 februari

Een Pontische Meeuw werd gezien bij Helmond (1ex 2kj).

zondag 25 februari

Een roepende Roerdomp werd gehoord bij De Maaij 1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (19exx, slaapplaats), later langs de Paaldijk (14exx), De Maaij (4exx), bij het Beuven (12exx) en langs de Panweg/Maarheeze (1ex). Kleine Zwanen werden gezien langs de Paaldijk (10exx). Wilde Zwanen werden gezien op het Soerendonks Goor (8exx), langs de Paaldijk (7exx), langs de Jansborg (3exx), bij Sterksel (5exx) en bij Someren Heide (1ex). Toendrarietganzen werden waargenomen op het Soerendonks goor (51exx). Het vrouwtje Witoogeend verblijft nog steeds bij Valkenswaard (1vr). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij Sterksel (1onv m). Pontische Meeuwen werden gezien bij de zinkfabriek (2ad). IJsvogels werden gezien bij De Maaij (2exx). Kuifleeuweriken werden gezien in Veldhoven (2exx). Een wel erg vroege Boerenzwaluw zat bij een boer in Heeze op een draad (1ex). Waterpiepers verbleven langs de Paaldijk (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Klapeksters werden gezien op het Kranenveld (1ex). Goudvinken werden waargenomen bij De Pan/Maarheeze (4exx).

zaterdag 24 februari

De 1e (?) hoempende Roerdomp dit jaar in De Kempen werd gehoord bij het Beuven (1ex). Een Ooievaar vloog op/over bij De Oetert/Lierop (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (18exx, slaapplaats) en langs de Paaldijk (15exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Grafven (11exx). Kolganzen werden waargenomen op het Grafven (20exx). 'rietganzen' werden gezien op het Grafven (ca.100exx). Toendrarietganzen werden waargenomen op het Beuven (75exx). Bergeenden werden gezien bij de zinkfabirek (3exx). Een Krooneend werd gezien op het Beuven (1m). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (7exx), het Starven (2exx) en de zinkfabriek (2exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (23exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Cartierheide (11exx, slaapplaats) en de Landschotse Heide (2exx, slaapplaats). Een baltsende Houtsnip werd gezien bij het Grafven (1ex).


Klapekster, Zwartven/Hooge Mierde ; 24-2-2007 (Kees van Limpt)

Een Pontische Meeuw verbleef langs de Zuid Willemsvaart bij Someren (1ad). Klapeksters werden gezien bij het Kranenveld (1ex), Strabrechtse Heide (3exx), Landschotse Heide (1ex) en bij het Zwartven/Hooge Mierde (3exx). Kuifleeuweriken werden gezien in Veldhoven (2exx). Waterpiepers werden waargenomen bij het Grafven (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij Hoogeind/Helmond (1ex). Goudvinken werden waargenomen bij de Herbertusbossen (6exx). 'barmsijzen' verbleven bij het Grafven (16exx). Kleine Barmsijzen verbleven kort bij telpost Strabrechtse Heide (3exx).

vrijdag 23 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (16exx, slaapplaats), bij de Keyenhurk (6exx, slaapplaats), over de Landschotse Heide (1ex) en op de Patersgronden (1ex). Een Wilde Zwaan werd gezien bij het Beuven (1ex). Toendrarietganzen werden waargenomen op het Beuven (42exx). Een Bergeend werd gezien op het Beuven (1ex). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (4exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (14exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Patersgronden (1m). Goudplevieren vlogen over de Landschotse Heide (32exx). Leuke aantallen Wulpen vlogen over de Landschotse Heide (165exx). Een IJsvogel werd gezien bij Varenschut/Helmond (1ex). De 1e (?) zingende Roodborsttapuit dit jaar in De Kempen werd gezien bij de Patersgronden (1m). Klapeksters werden gezien op de Putberg/Soerendonk (1ex), Landschotse Heide (1ex) en op de Strabrechtse Heide (3exx). 'barmsijzen' vlogen over de Landschotse Heide (3exx). De 1e (?) zingende Rietgors dit jaar in De Kempen werd waargenomen bij de Putberg/Soerendonk (1ex).

donderdag 22 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen op de Keyenhurk (2exx). Toendrarietganzen werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (6exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op de Keyenhurk (1pr). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Langakkers/Leende (1rs) en bij de Keyenhurk (1rs). "De" Oehoe van Eindhoven (waarschijnlijk escape) werd vandaag waargenomen in de Brugmanstraat/Eindhoven (1ex). Een Roodborsttapuit werd gezien bij Gijzenrooij/Riel (1m).

woensdag 21 februari

"De" Oehoe van Eindhoven (waarschijnlijk escape) werd vandaag waargenomen op een gebouw op Philips-complex Strijp-R (1ex). Naar verluidt verblijft de vogel hier al enige tijd. Een IJsvogel werd gezien bij het Hulst/Geldrop (1ex).

dinsdag 20 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (20exx, slaapplaats) en bij het Beuven (9exx, slaapplaats). Kleine Zwanen zijn gezien op het Soerendonks Goor (71exx), langs de Paaldijk (50exx) en bij Sterksel (26exx). Wilde Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (10exx), langs de Paaldijk (28exx) en bij Sterksel (7exx, waarschijnlijk 7exx die eerder langs de Jansborg verbleven). Kolganzen werden gezien langs de Paaldijk (4exx). Toendrarietganzen verbleven op het Beuven (ca.30exx). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (5exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (30exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Langakkers/Leende (1rs). Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx). Een Klapekster verbleef bij het Starven/Strabrechtse Heide (1ex).

maandag 19 februari

Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierheide (7exx, slaapplaats).

zondag 18 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen langs de Paaldijk (6exx), tussen Dommelen en Westerhoven (1ex) en bij het Beuven (3exx). De flinke gemengde groep Kleine-Wilde- en Knobbelzwanen werd gezien langs de Paaldijk (tot.112exx). Kolganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca.400exx) en bij het Soerendonks Goor (4exx). Toendrarietganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (ca.800exx). Kleine Rietganzen verbleven in de Diepenhoek (2exx). Bergeenden werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). 


Wilde Zwanen, Paaldijk ; 18-2-2007 (Ton Witsenboer)

Brilduikers werden gezien bij het Beuven (4exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (11exx). Een Smelleken werd gezien langs de Jansborg/Leenderstrijp (1ex). Een Slechtvalk verbleef bij de Loozerheide (1ex). Goudplevieren verbleven bij Gerwen (10exx), langs de Paaldijk (1ex) en vlogen over tussen Hapert en Bladel (55exx). Een Houtsnip werd gezien bij de Lange Bleek (1ex). Een Waterpieper werd gezien langs de Paaldijk (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en bij waterzuivering Eindhoven (1ex). Vuurghoudhaantjes werden gezien bij Eckart/Eindhoven (2exx). Goudvinken werden waargenomen bij De Plateaux (1ex) en Eckart/Eindhoven (1pr). Kruisbekken vlogen over De Plateaux (min.4exx).


Brilduiker, Beuven ; 18-2-2007 (Joep Tomlow)

zaterdag 17 februari

Roerdompen werden gezien bij De Maaij (1ex) en de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen op de Landschotse Heide (3exx), Pastoorsweijer (2exx, slaapplaats), De Flaes (3exx, slaapplaats), omgeving Valkenswaard (6exx, slaapplaats), Patersgronden (1ex), Diepenhoek (1ex), bij de Ringselvennen (10exx, slaapplaats), het Beuven (11exx, slaapplaats) en het Soerendonks Goor (21exx, slaapplaats; eerder deze dag diverse exx verspreid in de directe omgeving). Kleine Zwanen verbleven op de Spreeuwselse Heide (3exx), Grafven (4exx, slaapplaats) en langs de Paaldijk (76exx). Wilde Zwanen werden gezien langs de Paaldijk (28exx). Kolganzen werden gezien bij Sterksel (87exx). Toendrarietganzen werden waargenomen over telpost Landschotse Heide (11exx), nabij De Maaij (ca.300exx) en bij Sterksel (ca.625exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Loozerheide (27exx). Kleine Rietganzen verbleven in de Diepenhoek (4exx) en bij Sterksel (1ex). Gemengde groepen Kol- en Rietganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca.800exx) en vielen in op hun slaapplaatsen op de Strabrechtse Heide (enkele honderden). 'rietganzen' vlogen over het Beuven (ca.270exx) en het Nuenens Broek (1ex). Een Bergeend verbleef bij het Westelbeers Broek (1ex). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (11exx) en de zinkfabriek (2exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (26exx). 


Kleine Rietgans, Diepenhoek ; 17-2-2007 (R.J.Kastelijn)

Een Rode Wouw vloog over Industrieterrein De Hurk/Eindhoven (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien langs de Paaldijk (1onv. m) en bij De Plateaux (1m). Slechtvalken werden gezien bij de Loozerheide (2ad). Goudplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en verbleven langs de Jansborg (3exx). Een Houtsnip werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). IJsvogels werden waargenomen bij De Maaij (2exx), Driebruggen (1ex), het Hageven (B)(2exx) en de Ringselvennen (1ex). De 1e (?) zingende Graspieper werd gehoord op de Strabrechtse Heide (1ex).  Waterpiepers werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx), omgeving Valkenswaard (6exx), Beuven (2exx), Soerendonks Goor (2exx) en bij het Grafven (2exx). De 1e (?) zingende Tjiftjaf dit jaar werd gehoord bij het Beuven (1ex). Een Vuurgoudhaan werd waargenomen bij de Hertgang/De Utrecht (1ex). Klapeksters werden waargenomen op de Landschotse Heide (1ex), Loozerheide (1ex) en op de Strabrechtse Heide (2exx). Goudvinken werden waargenomen bij De Pan (3exx). Een Kruisbek werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex).

vrijdag 16 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (20exx, slaapplaats en later div. exx langs de Paaldijk) en De Flaes (3exx, slaapplaats). Kleine Zwanen verbleven op het Soerendonks Goor (78exx) en later langs de Paaldijk (inclusief ex. met gezenderde halsband 918A). Wilde Zwanen verbleven eveneens op het Soerendonks Goor (17exx) en later langs de Paaldijk.Kolganzen werden gezien op telpost Landschotse Heide (5exx) en het Soerendonks Goor (23exx). Toendrarietganzen werden gezien bij De Flaes (25exx). Een Bahamapijlstaart (escape) werd gezien op het Soerendonks Goor (1m). Grote Zaagbekken werden gezien bij De Flaes (2exx). Nonnetjes werden waargenomen bij De Flaes (2exx). Een jagende Slechtvalk werd waargenomen langs de Paaldijk (1ex). Een Houtsnip werd waargenomen bij De Flaes (1ex, voedselvlucht). IJsvogels werden gezien bij De Flaes (2exx). De 1e (?) zingende Boomleeuwerik in De Kempen in 2007werd gehoord op de Landschotse Heide (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex) en De Flaes (7exx). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Klapekster verbleef op het Kranenveld (1ex). 'barmsijzen' werden gezien bij de Paaldijk (2exx).

donderdag 15 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (8exx, slaapplaats). 'rietganzen' vlogen over het Beuven (ca.270exx) en het Nuenens Broek (1ex). Toendrarietganzen verbleven op het Beuven (53exx). Pijlstaarten werden waargenomen bij de Keyenhurk (2pr). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (8exx) en de Cote d'Or (9exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (30exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Langakkers/Leende (1rs). Een Houtsnip werd waargenomen bij het Nuenens Broek (1ex). De Middelste Bonte Specht werd weer waargenomen in de Meelakkers/Heeze (1ex). De Kuifleeuwerik werd gezien bij station Eindhoven (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (1ex) en Manege Meulendijks/Heeze (2exx). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Een 'barmsijs' verbleef bij het Beuven (1ex).


Brilduikers, Cote d'Or/Budel Dorplein ; 15-2-2007 (Rene Weenink)

woensdag 14 februari

Grote Zaagbekken werden waargenomen bij de Keyenhurk (8exx). 

dinsdag 13 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (9exx, slaapplaats). 'rietganzen' vlogen op van het Beuven (ca.40exx). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (11exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (22exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Langakkers/Leende (1rs). Een Waterpieper verbleef bij het Grafven (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx). Een Kruisbek vloog over de Langakkers/Leende (1ex).

maandag 12 februari

Een Oeverloper werd gezien bij de Kempervennen/Valkenswaard (1ex).

zondag 11 februari

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (20exx, slaapplaats) en later deze ochtend in de directe omgeving daarvan. Kleine Zwanen verbleven op het Soerendonks Goor en later langs de Paaldijk (72exx). Wilde Zwanen verbleven eveneens op het Soerendonks Goor en later langs de Paaldijk (27exx). 'rietganzen' werden gezien bij het Soerendonks Goor (ca.40exx). Een Nonnetje werd waargenomen op het Soerendonks Goor (1vr). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij Hoogeind/Helmond (1ex). Een Klapekster werd gezien bij het Kranenveld (1ex).

zaterdag 10 februari

Een Geoorde Fuut werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Kolganzen verbleven bij Sterksel (ca.20exx). Toendrarietganzen werden gezien bij Sterksel (ca.400exx). Een Grote Zaagbek verbleef bij Industrieterrein Hoogeind/Helmond (1m). Leuke aantallen Wulpen vielen in bij de zinkfabriek (ruim 100exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Cartierheide (6exx, slaapplaats). Pontische Meeuwen werden gezien bij Helmond (2exx, 2kj).

vrijdag 9 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (6exx, slaapplaats). 'rietganzen' vlogen over het Beuven (ca.50exx). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (7exx) en het Keelven (2exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (30exx). Een Geelpootmeeuw werd gezien bij de Ringselvennen (1ad w). Een IJsvogel werd waargenomen bij industrieterrein Hoogeind/Helmond (1ex). Een Waterpieper verbleef bij het Grafven (1ex). Een Klapekster werd gezien bij het Grafven (1ex).


Geelpootmeeuw (ad w), Ringselvennen ; 9-2-2007 (Rob Bouwman)

donderdag 8 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (5exx, slaapplaats). Wilde Zwanen werden gezien bij het Beuven (5exx). 'rietganzen' verbleven bij het Beuven (ca.50exx). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (5exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (25exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Langakkers/Leende (1rs).

woensdag 7 februari

Een gemengde groep Kleine, Wilde en Knobbelzwanen verbleef langs de Paaldijk (ca.100exx). De Middelste Bonte Specht werd weer waargenomen in de Meelakkers/Heeze (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart verbleef op een platdak in het centrum van Budel (1ex).


Middelste Bonte Specht, Meelakkers/Heeze ; 7-2-2007 (Rob Bouwman)

dinsdag 6 februari

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (7exx). Een Klapekster werd waargenomen bij Valkenhorst/Spinsterberg (1ex).

maandag 5 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (9exx, slaapplaats). 'rietganzen' vlogen over het Grafven (ca.40exx). Brilduikers werden gezien bij het beuven (min.2exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (25exx). Klapeksters werden waargenomen bij het Kranenveld (1ex) en de Strijperheg (1ex).

zondag 4 februari

Grote Zilverreigers werden gezien bij de Ringselvennen (3exx), 't-Tipke (1ex), Diepenhoek (1ex) en bij het Soerendonks Goor (23exx, slaapplaats). De exemplaren van het Soerendonks Goor worden gedurende de dag in de directe omgeving van het de slaapplaats gezien (Paaldijk, Renheide, Leenderstrijp). Wilde Zwanen werden gezien bij Sterksel (4exx) en langs de Paaldijk (23exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij Sterksel (6exx) en langs de Paaldijk (76exx, incl. ex. met gele halsband). Kolganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (23exx). Toendrarietganzen werden waargenomen over de Paaldijk (tot. ca. 300exx) en bij de Gastelse Heide (ca.40exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Loozerheide (46exx), het Soerendonks Goor (2exx) en over de Ringselvennen (32exx). Bergeenden werden gezien bij de zinkfabriek (7exx) en het Soerendonks Goor (2exx). Brilduikers werden gezien bij de zinkfabriek (5exx) en de Cote d'Or (12exx). 


Zwartkopmeeuw (ad.winter), Sterksel ; 4-2-2007 (R.Kastelijn)

Een Slechtvalk werd gezien bij de Loozerheide (1ex). Een winterse Zwartkopmeeuw werd waargenomen bij Sterksel (1ad). Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex) en de zinkfabriek (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij waterzuivering Eindhoven (2exx). Een Tjiftjaf werd gezien bij het Eckartsbos (1ex). Klapeksters verbleven op de Putberg/Soerendonk (1ex), bij 't-Zwartven/Lage Mierde (1ex) en bij het Kranenveld (1ex). Appelvinken werden gezien bij de Meelakkers/Heeze (1ex) en in het Eckartsbos (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij de Meelakkers/Heeze (2exx).

zaterdag 3 februari

Roerdompen werden gezien bij het Hageven (B) (3exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (7exx) en op- en om het Soerendonks Goor (7exx). Wilde Zwanen werden gezien bij Sterksel (4exx) en langs de Paaldijk (20exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij Sterksel (6exx) en langs de Paaldijk (73exx, incl. ex. met gele halsband). Het vrouwtje Witoogeend werd weer gezien bij Valkenswaard (1vr). Het vrouwtje (Kleine?) Topper verbleef nog steeds bij het Hageven (B) (1ex). In DB (vol.29, no.1, 2007) wordt melding gemaakt van een gekleurringd vrouwtje Kleine Topper op het Hageven (B) welke als escape beschouwd wordt. Mogelijk betreft het hier dezelfde vogel. Brilduikers werden gezien op het Beuven (min.2exx). Een Nonnetje werd gezien bij Valkenswaard (1vr). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (min.9exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Langakkers/Leende (1rs). Een Slechtvalk werd gezien bij de Loozerheide (1ex). Witgatjes werden gezien bij het Hageven (B) (2exx). Pontische Meeuwen werden waargenomen bij de zinkfabriek (2ad). IJsvogels werden gezien bij Aquabest (1ex) en bij het Westelbeers Broek (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij het Hageven (B) (1ex), waterzuivering Eindhoven (1ex), De Biezen/Aarle Rixtel (1ex) en waterzuivering Hapert (1ex). Een Tjiftjaf werd gezien bij het Buulderbroek (1ex). Klapeksters verbleven op de Strabrechtse Heide (2exx). Goudvinken verbleven in  De Pan (5exx) en bij het Buulderbroek (2exx).

vrijdag 2 februari

Een Grote Zilverreiger werd gezien op de Keyenhurk (1ex). Kleine Zwanen verbleven bij de Spreeuwselse Heide (3ad). 'rietganzen' vlogen over Middelbeers (120exx). Een Grote Zaagbek verbleef op de Keyenhurk (1m). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen in Strijp/Eindhoven (1ex). Appelvinken werden gezien in Strijp/Eindhoven (2exx).

donderdag 1 februari

Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij Kempenhaege/Heeze (1ex).