Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Januari

woensdag 31 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (7exx). Kleine Zwanen werden gezien bij de Spreeuwselse Heide (2ad). Toendrarietganzen werden waargenomen op het Beuven (12exx). Brilduikers werden gezien op het Beuven (13exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (21exx), het Goorven (1m), de Keyenhurk (1m) en bij Hoogeind/Helmond (2exx). De Middelste Bonte Specht werd weer waargenomen in de Meelakkers/Heeze (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij het Severijnpark/Eindhoven (1ex). Een Kuifleeuwerik verbleef bij Station Eindhoven (1ex). Een Waterpieper werd gezien bij het Grafven (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (4exx).


Middelste Bonte Specht, Meelakkers/Heeze ; 31-1-2007 (Rob Bouwman)

dinsdag 30 januari

Geen bijzondere meldingen ontvangen.

maandag 29 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen in de omgeving van het Soerendonks Goor (8exx), Beuven (5exx, slaapplaats) en bij de Ringselvennen (1ex). Een gemengde groep 'zwanen' werd gezien langs de Paaldijk (Kleine, Wilde en Knobbel; totaal 97exx). 'rietganzen' vlogen over het Beuven (19exx). Bergeenden werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Brilduikers werden gezien op het Beuven (7exx) en bij de zinkfabriek (2exx). Nonnetjes werden waargenomen op het Soerendonks Goor (2vr). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (24exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien langs de Paaldijk (1m). Een Halsbandparkiet werd gezien in Cobbeek/Veldhoven (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (4exx). Een Klapekster werd gezien bij het Kranenveld (1ex).

zondag 28 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen in de omgeving van het Soerendonks Goor (div.exx), De Maaij (2exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Een gemengde groep 'zwanen' werd gezien langs de Paaldijk (Kleine, Wilde en Knobbel; totaal 95exx). Een Wilde Zwaan verbleef op het Soerendonks Goor (1ex). 'rietganzen' werden waargenomen op telpost Loozerheide (32exx) en over de Paaldijk (12exx). Een Grote Zaagbek werd waargenomen op telpost Loozerheide (1m). Nonnetjes werden waargenomen op het Soerendonks Goor (2vr). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierheide (7exx, slaapplaats). Een Smelleken werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk vloog met prooi over telpost Loozerheide (1ex). IJsvogels werden gezien bij De Maaij (2exx), De Pan (1ex) en het Serverijnpark/Eindhoven (1ex). Een Zwarte Roodstaart werd gezien bij Meerhoven (1ex).

zaterdag 27 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (21exx, slaaplaats), Patersgronden (1ex), Gastelse Heide (1ex), Sterksel (1ex), Diepenhoek (1ex) en bij de Ringselvennen (min.4exx). Kleine Zwanen werden gezien op het Soerendonks Goor (64exx, w.o. exemplaar met gele GPS-halsband 918A). Later werd deze groep (aangevuld met nog 1ex) langs de Paaldijk waargenomen en verbleven 4exx op de Gastelse Heide. Wilde Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (18exx). Later werd deze groep (aangevuld met 2exx) langs de Paaldijk gezien. Kolganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (ca.500exx) en bij Sterksel (1ex). Een Kleine Rietgans werd gezien in de Diepenhoek (1ex). Toendrarietganzen werden waargenomen bij de Gastelse Heide (ca.225exx) en in de Diepenhoek (ca.100exx). 'rietganzen' werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (ca.150exx). 


Kleine- en Wilde Zwanen, Paaldijk/Soerendonk ; 27-1-2006 (Rob Bouwman)

Bergeenden werden waargenomen bij de zinkfabriek (4exx). Brilduikers werden gezien bij de zinkfabriek (3exx). Een Grote Zaagbek werd waargenomen bij de zinkfabriek (1vr). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Gastelse Heide (1m) en op de Landschotse Heide (2vr, slaapplaats). Een Slechtvalk verbleef bij de zinkfabriek/Loozerheide (1ex). Een Goudplevier vloog over Sterksel (1ex). Een winterkleed Grutto werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Leuke aantallen Wulpen werden gezien bij de zinkfabriek (160exx) en bij de Paardse Heide (250exx). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex) en bij de zinkfabriek (6exx). Vuurgoudhaantjes werden gezien bij De Utrecht/Herdgang (3exx). Een Klapekster werd gezien tussen Geldrop en Mierlo (1ex). Een Goudvink werd waargenomen bij Gijzenrooij (1ex).

vrijdag 26 januari

Goudvinken werden gezien bij het Eckarts Bos (3exx).

donderdag 25 januari

Een Grote Zilverreiger werd gezien bij de Patersgronden (1ex). Een Kleine Zwaan werd waargenomen langs de Paaldijk (1ex). Toendrarietganzen verbleven bij Gastel (ca.200exx) en bij Sterksel (ca.30exx). Een Visarend werd gemeld bij de Reuselse Moeren (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij Borkel (1rs). Een Pontische Meeuw verbleef langs de Zuid Willemsvaart (1ad). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over sluis 10 bij Helmond (1ex). Een Klapekster werd gezien bij het Kranenveld (1ex).

woensdag 24 januari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Een Grote Zilverreiger werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Een Smelleken werd gezien bij de Groote Heide (1ex). Een Middelste Bonte Specht werd gemeld in de Herbertusbossen (1ex).

dinsdag 23 januari

Kleine Zwanen vlogen over de A2/Maarheeze (23exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij het Hulsterbroek/Geldrop (1ex).

maandag 22 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen in de omgeving van Soerendonk (Renheide, Paaldijk, Soerendonks Goor, max.16exx), bij het Beuven (10exx, slaapplaats) en bij de Ringselvennen (1ex). Kleine Zwanen werden gezien bij Sterksel (57exx, w.o. exemplaar met gele GPS-halsband 918A). Wilde Zwanen werden gezien bij het Beuven (5exx) en langs de Paaldijk (2exx). Kolganzen werden waargenomen langs de Paaldijk (2exx) en bij Sterksel (1ex). Toendrarietganzen werden waargenomen bij Sterksel (49exx) en langs de Paaldijk (46exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Loozerheide (110exx). Gemengde groepen kol- en 'rietganzen' vlogen op van slaapplaatsen op de Strabrechtse Heide (ca.1000exx). Een Bergeend werd waargenomen op het Beuven (1ex). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (11exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (9exx) en de Ringselvennen (1vr). Een Slechtvalk verbleef op de Loozerheide (1ad). Waterpiepers werden waargenomen bij het Grafven (6exx), Paaldijk (2exx) en bij het Beuven (1ex). Een Baardman werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx). Kruisbekken werden waargenomen bij het Beuven (2exx).


Sperwer, Geldrop Coevering ; 22-1-2007 (Brigitte Biesters)

zondag 21 januari

Een Roerdomp verbleef bij het Hageven (B) (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (25exx, slaaplaats), later div. exx. in de omgeving van het Soerendonks Goor en bij de Ringselvennen (2exx). Kleine Zwanen werden gezien bij Sterksel (64exx, w.o. exemplaar met gele GPS-halsband 918A en 2exx met pootringen), over het Soerendonks Goor (28exx) en bij Someren Heide (2exx). Wilde Zwanen werden gezien bij Someren Heide (5exx) en het Soerendonks Goor (2exx).Toendrarietganzen werden waargenomen over het Hageven (B) (30exx) en bij De Maaij (375exx). 


Krooneend (man), Soerendonks Goor ; 21-1-2007 (Rob Bouwman)

Erg leuk was een (de?) Krooneend die werd (her?)ontdekt bij het Soerendonks Goor (1m). Een (Kleine?) Topper werd wederom gezien op het Hageven (B) (1vr). In DB (vol.29, no.1, 2007) wordt melding gemaakt van een gekleurringd vrouwtje Kleine Topper op het Hageven (B) welke als escape beschouwd wordt. Mogelijk betreft het hier dezelfde vogel. Brilduikers werden gezien bij de Cote d'Or/Budel Dorplein (11exx). Een IJsvogel werd waargenomen bij de Karpendonks Plas/Eindhoven (1ex). Een Waterpieper werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij Eckart/Eindhoven (1ex). Een Roodborsttapuit werd waargenomen bij de Renheide/Soerendonk (1ex).

zaterdag 20 januari

Kleine Zwanen werden gezien bij Sterksel (65exx, w.o. exemplaar met gele GPS-halsband 918A) en bij Someren Heide (2exx). Wilde Zwanen werden gezien bij Someren Heide (5exx). Kolganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (enkele exx). Toendrarietganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca.200exx). 


Kleine Rietganzen, Diepenhoek ; 20-1-2007 (R.J.Kastelijn)

Kleine Rietganzen werden gezien in de Diepenhoek (2exx). Een Bergeend werd gezien bij het Peelven (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Langakkers/Leende (1rs). Goudvinken werden waargenomen bij Gijzenrooij (2exx).

vrijdag 19 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen in de omgeving van het Soerendonks Goor (20exx vanaf  Paaldijk tot Soerendonks Goor) en het Beuven (8exx). Kleine Zwanen werden gezien bij Sterksel (62exx, w.o. exemplaar met gele GPS-halsband 918A en 2 andere exx. met witte kleurring aan de poten: AST en ASU) en bij het Grafven (23exx). Wilde Zwanen werden gezien bij het Beuven (3exx), Someren Heide (5exx) en over het Grafven (5exx). Kolganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (max.2800exx). Toendrarietganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca.400exx). Gemengde groepen kol- en 'rietganzen' werden verspreid over de Strabrechtse Heide waargenomen (min.2400exx). Een Brandgans werd waargenomen in de Diepenhoek (1ex). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (10exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (19exx) en het Witven (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien langs de Paaldijk (1rs). Waterpiepers werden waargenomen bij het Grafven (7exx), Marijkeven (12exx) en bij het Beuven (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (5exx).

donderdag 18 januari

Geen bijzondere meldingen ontvangen.

woensdag 17 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (23exx). De exemplaren van deze slaapplaats bij het Soerendonks Goor worden later op de dag verspreid in de directe omgeving van de slaapplaats teruggezien (Paaldijk, Roerdomp, Renheide ect.). Kleine Zwanen werden gezien bij Sterksel (72exx, w.o. exemplaar met gele GPS-halsband en 3 andere exx. met kleurring aan de poten) en over het Soerendonks Goor (51exx). Wilde Zwanen werden gezien bij Sterksel (3exx), Soerendonks Goor (2exx) en bij Someren Heide (5exx). Kolganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (8exx), Someren Heide (ca.2000exx) en in de Diepenhoek (ca.400exx). Toendrarietganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca.750exx) en bij Someren Heide (ca.350exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Diepenhoek (1ad m), Kranenveld (1m) en langs de Paaldijk (1rs). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx) en langs de Paaldijk (5exx). Een Roodborsttapuit werd gezien bij de Renheide/Soerendonk (1vr). Een 'barmsijs' vloog over het Soerendonks Goor (1ex).

dinsdag 16 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij de Pastoorsweijer (2exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Beekerheide/Bergeijk (1ex) en omgeving Pastoorsweijer (1m). Een Slechtvalk werd waargenomen bij de Kromhurken/Bergeijk (1ex).

maandag 15 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (5exx). Wilde Zwanen werden gezien bij het Beuven (3exx). Gemengde groepen kol- en 'rietganzen' vlogen 's-morgens op van diverse vennen op de Strabrechtse Heide (tot.ca.2300exx). Een (Kleine?) Topper werd gezien op het Hageven (B) (1vr). In DB (vol.29, no.1, 2007) wordt melding gemaakt van een gekleurringd vrouwtje Kleine Topper op het Hageven (B) welke als escape beschouwd wordt. Mogelijk betreft het hier dezelfde vogel. Brilduikers werden gezien bij het Beuven (12exx) en Aquabest (2exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (32exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Langakkers/Leende (1rs) en bij het Hageven (B) (1vr). Vroege (?) Scholeksters werden gezien bij Reusel (2exx). 


Middelste Bonte Specht, Meelakkers ;15-01-2007 (Tobi Koppejan)

Een Middelste Bonte Specht werd waargenomen bij de Meelakkers/Heeze (1ex). IJsvogels werden gezien bij Helmond (1ex), afwateringskanaal Eindhoven (1ex) en bij het Hageven (B) (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij het Grafven (min.10exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij Blixembosch/Eindhoven (1ex). Een Roodborsttapuit werd gezien bij Reusel (1ex).

zondag 14 januari

Klik hier voor een leuke video van Alie Bergsma van de man Blauwe Kiekendief bij Weebosch.

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (24exx, slaapplaats), Ringselvennen (1ex), telpost Loozerheide (1ex) en bij het Beuven (3exx). Later deze dag werden maarliefst 23exx van de slaapplaats van het Soerendonks Goor teruggevonden tussen de Jansborg en het Soerendonks Goor. Wilde Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor/Jansborg (7exx), bij Valkenswaard (2exx), bij het Beuven (2exx) en bij Sterksel (5exx). Kleine Zwanen werden gezien bij Sterksel (71exx, w.o. exemplaar met gele GPS-halsband) en over het Soerendonks Goor (33exx). Verder werden exemplaren van de groep van Sterksel later bij Someren Heide gezien. Kolganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (60exx), telpost Loozerheide (tot.76exx) en in de Diepenhoek (ca.1000exx). Toendrarietganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (9exx), in de Diepenhoek (ca.150exx) en langs de Paaldijk (26exx). 'rietganzen' vlogen over de DAF/Eindhoven (150exx), telpost Loozerheide (tot.146exx)over de Strabrechtse Heide (700exx) en werden gezien in de Diepenhoek (ca.1500exx). Gemengde groepen kol- en 'rietganzen' werden verspreid over de Strabrechtse Heide waargenomen (vele honderden). Erg leuk was de Krooneend die werd ontdekt op 't-Tipke/Maarheeze (1m). 


Krooneend (man). 't-Tipke/Maarheeze ; 14-1-2007 (Rene Weenink)

Eveneens bijzonder was het vrouwtje Witoogeend dat weer werd gezien bij Valkenswaard (1ex). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (min.10exx), telpost Loozerheide (1vr), ten zuiden van het Beuven (2exx) en op De Flaes (7exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien in de Rusthoek (1rs), bij Weebosch (1m) en bij de Ir.van Meelweg (1rs). Een Smelleken werd waargenomen nabij de Keyenhurk (1ex). Een Slechtvalk werd jagend waargenomen bij de Ringselvennen /Loozerheide (1ad). Witgatjes verbleven nabij het Beuven (1ex) en bij het Westelbeers Broek (1ex). Een Houtsnip werd gezien nabij het Beuven (1ex). Een Pontische Meeuw werd gezien langs de Zuid Willemsvaart (1ad). Een IJsvogel werd gezien bij Borkel en Schaft (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex), bij het Grafven (ca.30exx) en langs de Paaldijk (1ex). Roodborsttapuiten werden gezien bij het Westelbeers Broek (2m). Vuurgoudhanen werden waargenomen in een park in Eindhoven (2exx). Klapeksters werden gezien op het Kranenveld (1ex), Valkenhorst (1ex), Strabrechtse Heide (2exx) en bij het Leenderbos (1ex). Een Kleine Barmsijs werd gezien bij het Westelbeers Broek (1ex). Een Goudvink werd gehoord in De Baest (1ex). Kruisbekken werden gehoord bij Someren Heide (2exx) en op telpost Loozerheide (1ex).

zaterdag 13 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij de Ringselvennen (11exx, slaaplaats), Beekloop/Bergeijk (4exx), omgeving Soerendonks Goor (20exx), Beuven (6exx, slaapplaats) en het Westelbeers Broek (5exx). Wilde Zwanen werden gezien bij de Jansborg (2exx) en bij Sterksel (5exx). Kleine Zwanen werden gezien bij Sterksel (71exx, w.o. exemplaar met gele GPS-halsband), over de Strabrechtse Heide (3exx), Pastoorsweijer (1ex) en bij de Spreeuwselse Heide (3exx). Kolganzen werden waargenomen op de Mispeleindse heide (5exx) en verspreid slapend op de Strabrechtse Heide (tot.1250exx). 'rietganzen' werden waargenomen verspreid op slaapplaatsen op de Strabrechtse Heide (tot.1300exx) en over De Maaij (36exx). Toendrarietganzen werden gezien bij de Mispeleindse Heide (286exx). Brilduikers werden gezien bij het E3-strand (22exx), Cote d'Or (10exx) en op het Beuven (12exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (18exx). Een Visarend werd gemeld tussen Leende en Heeze (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Plateaux (1m) en op de Cartierheide (10exx, slaapplaats). Leuke aantallen Wulpen werden gezien bij het Westelbeers Broek (237exx). Houtsnippen werden gezien verpreid over de Strabrechtse Heide (2exx). IJsvogels werden gezien bij de Karpendonkse Plas/Eindhoven (1ex), De Maaij (1ex) en bij de Grijze Steen (1ex). Waterpiepers werden waargenomen op de Mispeleindse Heide (2exx) en de Strabrechtse Heide (54exx, w.v. maarliefst 47exx bij het Grafven). Een Klapekster werd gezien op de Cartierheide (1ex). Goudvinken werden waargenomen bij Gijzenrooij (3exx).

vrijdag 12 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (6exx, slaaplaats). Wilde Zwanen werden gezien bij het Beuven (2exx). Kleine Zwanen werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (30exx). Kolganzen werden gezien op het Beuven (2exx). Toendrarietganzen verbleven op het Beuven (21exx). 'rietganzen' werden waargenomen over het Beuven (18exx). Een gemengde groep kol- en 'rietganzen' vloog op bij het Grafven (ca.1500exx). Pijlstaarten verbleven op het Beuven (2exx). Brilduikers werden gezien op het Beuven (13exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (20exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien nabij Sterksel (1m) en bij de Langakkers/Leende (1rs). Een Waterpieper werd gezien bij het Beuven (1ex). Klapeksters verbleven verspreid over de Strabrechtse Heide (3exx).

donderdag 11 januari

Geen bijzondere meldingen ontvangen.

woensdag 10 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (6exx, slaaplaats). Wilde Zwanen werden gezien bij het Beuven (3exx) en bij Sterksel (5exx). Kleine Zwanen werden gezien bij Sterksel (75exx, w.o. exemplaar met gele GPS-halsband). Kolganzen werden gezien over het Beuven (3exx). 'rietganzen' werden waargenomen over het Beuven (ca.200exx). Een gemengde groep kol- en 'rietganzen' vloog op bij het Grafven (ca.1400exx). Brilduikers werden gezien op het Beuven (12exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (20exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien nabij Sterksel (1m). Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (1ex) en bij het Grafven (6exx).

dinsdag 9 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (24exx, slaaplaats). De exemplaren van de slaapplaats bij het Soerendonks Goor worden later op de dag verspreid in de directe omgeving van de slaapplaats teruggezien (Paaldijk, Roerdomp ect.) Wilde Zwanen werden gezien bij de Paaldijk (2exx) en bij Sterksel (3exx). Kleine Zwanen werden gezien op het Soerendonks Goor (min.60exx) en bij Sterksel (71exx, w.o. exemplaar met gele GPS-halsband). Kolganzen werden gezien bij Sterksel (ca.1700exx). 'rietganzen' werden waargenomen bij Sterksel (ca.180exx) en over Gestel/Eindhoven (43exx). Een gemengde groep kol- en 'rietganzen' werd waargenomen op het Soerendonks Goor (ca.500exx). Een Brandgans werd gezien bij Sterksel (1ex). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij de Keyenhurk (2exx). Een Slechtvalk werd jagend waargenomen bij de Kanaaldijk/Eindhoven (1onv vr). Een Witgat verbleef bij de Keyenhurk (1ex). Waterpiepers werden gezien langs de Paaldijk (3exx) en bij het Soerendonks Goor (3exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij TU/Eindhoven (1ex).

maandag 8 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij, en in de omgeving van het Soerendonks Goor (18exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor/Paaldijk (2exx). Kolganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (59exx). Een Grote Zaagbek werd wargenomen bij de Ringselvennen/zinkfabriek (1vr). Een Klapekster verbleef nabij het Soerendonks Goor (1ex).

zondag 7 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij de Renheide (1ex), Soerendonks Goor (24exx, slaaplaats), omgeving Valkenswaard (3exx), Ringselvennen (2exx). De exemplaren van de slaapplaats bij het Soerendonks Goor worden later op de dag verspreid in de directe omgeving van de slaapplaats teruggezien (Paaldijk, Roerdomp ect.) Wilde Zwanen werden gezien bij de Paaldijk (2exx), omgeving Valkenswaard (3exx), Jansborg (2exx) en over telpost Loozerheide (1ex). Kleine Zwanen werden gezien op op telpost Loozerheide (25+3exx), over het Soerendonks Goor (50+17exx), Jansborg (4exx) en bij de Paaldijk (1ex). Kolganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (71exx). Casarca's werden waargenomen bij Valkenswaard (4exx). Een Bergeend werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Witoogeend werd gezien bij Valkenswaard (1vr). Een Brilduiker werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Grote Zaagbekken werden waargenomen op telpost Loozerheide (3exx, later op Ringselvennen) en bij de zinkfabriek (1vr). Een Nonnetje werd gezien bij Valkenswaard (1vr). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Langakkers/Leende (1rs). Smellekens werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en bij De Maaij (1ex). Een Slechtvalk werd jagend gezien bij de Loozerheide/Ringselvennen (1onv). IJsvogels werden gezien nabij het Soerendonks Goor (1ex), omgeving Valkenswaard (2exx) en bij Leende (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (8exx) en bij Valkenswaard (7exx). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij waterzuivering Eindhoven (2exx) en bij het St.Annaziekenhuis/Geldrop (1ex). Een Klapekster werd gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1ex). Een leuke groep 'barmsijzen' werd gezien nabij het Soerendonks Goor (60exx; goed waargenomen vogels waren i.i.g. Kleine Barmsijzen). Een Appelvink werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). 

zaterdag 6 januari

Een Geoorde Fuut werd waargenomen nabij Valkenswaard (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij Valkenswaard (2exx), langs de Beekloop tussen Bergeijk en Westerhoven (3exx) en bij Achtereind/Aalst (2exx, w.v. 1ex ovl). Wilde Zwanen waren aanwezig nabij Valkenswaard (2exx). 'rietganzen' werden waargenomen over Achtereind/Aalst (50exx) en over Valkenswaard (21exx). Toendrarietganzen werden waargenomen nabij De Maaij (ca.500exx). Een Witoogeend werd gezien bij Valkenswaard (1vr). Een Nonnetje werd gezien bij Valkenswaard (1vr). Een IJsvogel werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het Grafven (min.15exx) en bij Valkenswaard (1ex). Een Vuurgoudhaan verbleef bij Valkenswaard (1ex). Klapeksters werden gezien tijdens de simultaantelling op de Strabrechtse Heide (7exx).

vrijdag 5 januari

Geoorde Futen werden waargenomen op het Goorven (4exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij de Renheide (2exx), Somerenseweg (1ex), Paaldijk (2exx), De Flaes (2exx), de Keyenhurk (4exx), Beuven (6exx), Soerendonks Goor (1ex), omgeving Soerendonks Goor (3exx). Wilde Zwanen waren aanwezig op het Beuven (2exx), Paaldijk (2exx), bij Someren Heide (2exx) en bij Sterksel (1ex). Kleine Zwanen werden gezien op een ma´sakker nabij de Landschotse Heide (2exx), op de Keyenhurk (3exx, w.o. waarschijnlijk de 2 voorgaande exx.) en bij Someren Heide (65exx, w.o. ex. met gele GPS/halsband en 3 andere exx met pootringen). Een gemengde groep kol- en 'rietganzen' werd waargenomen op het Grafven (ca.850exx). Kolganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (29exx) en Someren Heide (4exx). Toendrarietganzen werden waargenomen bij de Neterselse heide (ca.160exx) en bij Someren Heide (26exx). 'rietganzen' werden waargenomen bij het Kranenmeer (ca.250exx opvl.), over het Goorven (1ex), over Lierop (28exx) en het Withollandven (79exx). 


Kleine Zwaan (ad), omgeving Landschotse Heide ; 5-1-2007 (Lex Peeters)

Brilduikers werden gezien op het Beuven (9exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (20exx), de Keyenhurk (1vr) en De Flaes (3exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij het Soerendonks Goor (1onv m) en bij de Langakkers/Leende (1rs). Een IJsvogel werd gezien bij De Flaes (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij de Keyenhurk (1ex), De Flaes (1ex), Paaldijk (1ex), Beuven (1ex), Grafven (min.22exx) en het Soerendonks Goor (2exx). Klapeksters werden waargenomen bij het Grafven (1ex) en het Kranenveld (1ex). Een 'barmsijs' werd waargenomen bij het Withollandven (1ex). Kruisbekken werden gezien bij het Withollandven (1ex) en het Grafven (3exx). Appelvinken werden gezien in Woensel/Eindhoven (3exx).

donderdag 4 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Achtereind/Aalst (1ex) en het Soerendonks Goor (22exx, slaapplaats); mogelijk werden "leden" van deze groep later gezien aan de Roerdomp en de Paaldijk te Soerendonk. 'zwaan-specs' vlogen over het Soerendonks Goor (5exx). Wilde Zwanen waren aanwezig op het Soerendonks Goor (2exx) en bij Sterksel (4exx). Kleine Zwanen werden gezien over het Soerendonks Goor (43exx, oost), bij Sterksel (62exx, w.o. ex. met gele GPS/halsband en ander ex. met gele pootring) en bij de Jansborg (2exx). Kolganzen werden gezien over het Soerendonks Goor (41exx) en in de Diepenhoek (14exx). Toendrarietganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (ca 300exx). Een 'rietgans' werd waargenomen over het Soerendonks Goor (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierheide (4exx). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij TU-Eindhoven (1ex).

woensdag 3 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (3exx) en bij het Beuven (1ex). Wilde Zwanen waren aanwezig op het Soerendonks Goor (2exx). Kleine Zwanen werden gezien bij  de Jansborg (2exx). Kolganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (140exx). Een gemengde groep kol- en 'rietganzen' werd waargenomen in de Diepenhoek (totaal ca.2200 'riet' en 1500 Kol). 'rietganzen' werden waargenomen bij Sterksel (450exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (8exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Langakkers/Leende (1rs). Een Slechtvalk werd gezien in Strijp/Eindhoven (1ex). Een IJsvogel werd gezien in De Pan (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (3exx). Tjiftjaffen werden waargenomen bij het Beuven (2exx). Een Klapekster werd waargenomen bij het Kranenveld (1ex). Zingende Kruisbekken werden waargenomen in De Pan (1ex) en de Meelakkers (1ex).

dinsdag 2 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij de Vlaamseweg (1ex) en bij het Beuven (5exx). Wilde Zwanen waren aanwezig bij Sterksel (4exx); eerder werden deze 4 exx waarschijlijk gezien op het Beuven. Kleine Zwanen werden gezien bij  Sterksel (69exx, incl. gezenderd ex met halsband). 'rietganzen' vlogen over het Beuven (ca.100exx). Een gemengde groep kol- en 'rietganzen' werd waargenomen bij het Grafven (ca.600exx). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (8exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (15exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien in de Rusthoek/Strabrechtse Heide (1m) en bij de Langakkers/Leende (1rs). Waterpiepers werden waargenomen bij het Grafven (min.11exx).

maandag 1 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij Leende (3exx), Soerendonks Goor (2exx), Soerendonk (1ex), de Vlaamseweg (1ex) en bij het Beuven (6exx). Wilde Zwanen waren aanwezig bij Sterksel (4exx); eerder werden deze 4 exx waarschijlijk gezien op het Beuven. Kleine Zwanen werden gezien bij  Sterksel (79exx, incl. gezenderd ex met halsband en 1ex met kleurring); eerder werd een deel van deze groep (68exx) waarschijnlijk gezien op het Grafven. Kolganzen verbleven bij het Grafven (min.2exx) en in de Diepenhoek (ca.250exx). 'rietganzen' werden waargenomen bij het Grafven (ca.350exx) en het Beuven (ca.200exx). Toendrarietganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca.100exx) en bij Sterksel (ca.75exx). Een Bergeend verbleef bij de Ringselvennen (1ex). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (4exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij Sterksel (5m) en op het Beuven (9exx). Waterpiepers werden waargenomen bij het Grafven (>20exx) en het Beuven (1ex). Een Tjiftjaf werd waargenomen bij waterwingebied Budel (1ex). Een Klapekster werd gezien bij het Grafven (1ex). Kruisbekken vlogen over waterwingebied Budel (enkele exx).