Waarnemingen van Vogels in de Kempen
December

zondag 31 december

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij Sterksel (1ex), Leenderstrijp (1ex), Soerendonks Goor (23exx, slaapplaats), Ringselvennen (2exx), Paaldijk (5exx), Jansborg (1ex) en in de Diepenhoek (3exx). Wilde Zwanen waren aanwezig bij Sterksel (4exx), Jansborg (2exx) en het Soerendonks Goor (2exx). Kleine Zwanen werden gezien bij  Sterksel (79exx, incl. gezenderd ex met halsband) en bij de Jansborg (6exx). Kolganzen werden gezien in de Diepenhoek (ruim 2000exx), bij Someren Heide (5exx), over de Loozerheide (14exx) en bij het Soerendonks Goor (6exx). 'rietganzen' werden waargenomen over de Loozerheide (40exx), de Paaldijk (60exx) en de Renheide (22exx). Toendrarietganzen werden waargenomen bij Someren Heide (ca.300exx), Sterksel (ruim 100exx) en in de Diepenhoek (ruim 200exx). Bergeenden werden waargenomen bij de zinkfabriek (2exx). Een Brilduiker werd gezien bij de zinkfabriek (1m). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij Weebosch (1vr). Slechtvalken werden jagend waargenomen op de Loozerheide (ad+onv). Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (3exx) en de zinkfabriek (2exx). Een Klapekster werd gezien bij het Kranenveld (1ex). Kruisbekken werden gezien op de Cartierheide (8exx).

zaterdag 30 december

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (4exx). Wilde Zwanen waren aanwezig op het Beuven (7exx). Kleine Zwanen werden gezien bij  het Grafven (58exx) en op het Beuven (26exx). Kolganzen werden gezien over het Beuven (34exx) en op het Grafven (ca.50exx). 'rietganzen' werden waargenomen bij het Grafven (ca.300exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (13exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (9exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Groote Heide/Leende (2m). Een Goudplevier vloog over het Beuven (1ex). Houtsnippen werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx). Waterpiepers werden gezien bij het Grafven (2exx) en het Beuven (4exx). Klapeksters verbleven op de Strabrechtse Heide (2exx) en de Groote Heide (1ex). 

vrijdag 29 december

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij de Jansborg (1ex), Patersgronden (3exx), De Pan (1ex), Paaldijk (1ex) en het Soerendonks Goor (4exx). Wilde Zwanen waren aanwezig op het Soerendonks Goor (2exx). Kolganzen werden gezien in de Diepenhoek (ruim 1200exx). Toendrarietganzen werden gezien bij Sterksel (ca. 350exx). IJsvogels werden gezien op de Patersgronden (2exx). Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over Geldrop Coevering (1ex). Een Klapekster werd gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1ex). Kruisbekken werden waargenomen in De Pan (2exx).

donderdag 28 december

Ringvangsten 2006 najaar Ringselvennen

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij Leende (1ex), Paaldijk (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Leuke aantallen riet-en kolganzen verbleven verspreid over de Diepenhoek (tot.ca.2000exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij Weebosch (1vr).

woensdag 27 december

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (3exx), in de Diepenhoek (1ex), Borkel en Schaft (1ex), Soerendonks Goor (1ex) en over Someren Heide (1ex). Wilde Zwanen waren aanwezig op het Beuven (7exx). Kleine Zwanen werden gezien bij  het Grafven (44exx, w.o. het exemplaar met GPS zender/halsband). Kolganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca.1100exx) en bij Sterksel (2exx). 'rietganzen' vlogen over Someren Heide (39exx) en verbleven bij Someren Heide (48exx). Toendrarietganzen werden gezien bij het Grafven (ca. 250exx), op het Beuven (ca.100exx), kort tp bij Sterksel (ca.400exx) en in de Diepenhoek (ca.160exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (14exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (8exx) en bij het Keelven (3exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Groote Heide/Leende (2m). Een (de) Pontische Meeuw verbleef langs de Zuid Willemsvaart bij Helmond (1ad). Een Waterpieper werd gezien bij het Grafven (1ex). Een Klapekster werd gemeld bij Borkel en Schaft (1ex). 'barmsijzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Een Kruisbek werd waargenomen bij het Beuven (1ex). 

dinsdag 26 december

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (3exx). Wilde Zwanen werden gezien langs de Paaldijk (2exx). Kolganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (ca.1200exx). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij de Paaldijk (1m). Een Middelste Bonte Specht werd geclaimd in de Meelakkers te Heeze (1ex). Een Klapekster verbleef bij het Kranenveld (1ex) en de Gastelse Heide (1ex). Appelvinken werden waargenomen in de Meelakkers/Heeze (2ex). Kruisbekken werden eveneens waargenomen in de Meelakkers/Heeze (5exx).

maandag 25 december

Grote Zilverreigers verbleven bij de Ringselvennen (2exx). Een Slechtvalk werd gezien bij de Loozerheide (1ex). IJsvogels werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) en in de Herbertusbossen (1ex). Een 'barmsijs' werd waargenomen in de Herbertusbossen (1ex). Kruisbekken werden waargenomen in de Herbtusbossen (3exx).

zondag 24 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (20exx), omgeving Valkenswaard (3exx) en bij de Ringselvennen (2exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij Someren Heide (min. 65exx, w.o. het exemplaar met GPS zender/halsband). Wilde Zwanen werden waargenomen bij Someren Heide (waarsch.7exx) en het Groot Meer/Vessem (4exx). Kolganzen verbleven bij Someren Heide (3exx) en bij het Soerendonks Goor (69exx). Toendrarietganzen werden waargenomen bij Someren Heide (min.162exx) en bij het Soerendonks Goor (11exx). Nonnetjes werden gezien bij Valkenswaard (2vr). Kraanvogels vlogen over De Plateaux richting Belgie (5exx). Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx), omgeving Valkenswaard (5exx) en waterzuivering Eindhoven (2exx). Grote Gele Kwikstaarten verbleven bij waterzuivering Eindhoven (3exx, w.v. 1 zingend).

zaterdag 23 december

Kleine Zwanen werden waargenomen bij Someren Heide (21exx) en eerder een grotere groep van 44exx op het Grafven. In de groep van Someren Heide verbleef tevens een exemplaar met gele halsband en zwarte tekst "918A". Deze vogel werd in Nederland voorzien van deze halsband met GPS zender. Kolganzen werden gezien bij Someren Heide (3exx). 'rietganzen' vertrokken van het Grafven (ca.400exx). Toendrarietganzen verbleven bij Someren Heide (ruim 200exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij Sterksel (1onv m) en op de Cartierheide (7exx, slaapplaats). Een Middelste Bonte Specht werd wederom waargenomen in de Meelakkers te Heeze (1ex). Een Klapekster werd gezien bij het Drooge Meerven/Meelakkers (1ex). Kruisbekken werden waargenomen in de Meelakkers (2exx).


Middelste Bonte Specht, Meelakkers/Heeze ; 23-12-2006 (Jan Erik Kikkert)

vrijdag 22 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx) en de Diepenhoek (1ex). Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Grafven (15exx) en bij Someren Heide (36exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (7exx). Kolganzen verbleven bij Someren Heide (5exx). 'rietganzen' vlogen over het Grafven (ca.100exx). Toendrarietganzen werden waargenomen bij Someren Heide (249exx). Bergeenden werden waargenomen bij het Beuven (6exx). Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (11exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (12exx). IJsvogels werden gezien bij industrieterrein Hoogeind/Helmond (1ex), Oude Gracht/Eindhoven (1ex) en de Karpendonkse Plas (1ex).. Een Waterpieper werd gezien bij het Beuven (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen in de Diepenhoek (1ex), Vredeoors/Eindhoven en de waterzuivering/Eindhoven (2exx). Klapeksters verbleven op de Strabrechtse Heide (2exx). Appelvinken werden gezien in 2 parken in Eindhoven (tot.3exx).

donderdag 21 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (4exx), de Ringselvennen (2exx) en het Soerendonks Goor (6exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij Someren Heide (59exx), eerder waarschijnlijk een deel hiervan op het Grafven (49exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Wilde Zwanen werden waargenomen bij Someren Heide (7exx) en waarschijnlijk eerder dezelfde 7 op het Beuven. Kolganzen verbleven bij Someren Heide (3exx) en het Soerendonks Goor (27exx). 'rietganzen' vlogen over het Beuven (19exx) en over Someren Heide (52exx). Toendrarietganzen werden waargenomen bij Someren Heide (246exx). Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (7exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (10exx). Een IJsvogel werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het Grafven (1ex) en het Soerendonks Goor (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over Geldrop Coevering (1ex). Een Klapekster verbleef bij het Kranenveld (1ex). Een Kruisbek werd gezien bij het Grafven (1ex).


Klapekster, Kranenveld ; 21-12-2006 (Joost Verhoeven)

woensdag 20 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij 't-Tipke (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Wilde Zwanen vlogen over de Ringselvennen (3exx). Een Witgat werd waargenomen bij De Pan/Maarheeze (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien in het centrum van Valkenswaard (1ex).

dinsdag 19 december

Geen bijzondere meldingen ontvangen.

maandag 18 december

Grote Zilverreigers werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) en 't-Tipke (6exx). Een Bonte Strandloper verbleef tussen de Kieviten bij de zinkfabriek (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen in het centrum van Heeze (1ex). Baardmannetjes werden gezien bij de Ringselvennen (2exx).

zondag 17 december

De IJsduiker werd ook vandaag weer waargenomen op de Ringselvennen (1onv). Grote Zilverreigers werden gezien in de Diepenhoek (2exx), De Maaij (2exx), de Ringselvennen (7exx, slaapplaats), het Beuven (1ex) en het Soerendonks Goor (21exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij Someren Heide (47exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (6exx). Kolganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (75exx). 'rietganzen' vlogen over het Kranenveld (300 ŕ 400exx). Toendrarietganzen werden waargenomen bij Sterksel (ca.200exx), bij het Soerendonks Goor (6exx) en over de Diepenhoek (6exx). Brilduikers werden waargenomen bij de Cote d' Or (2exx) en op het Beuven (3exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (8exx). Een Nonnetje werd waargenomen bij Valkenswaard (1vr).


Middelste Bonte Specht, Meelakkers/Heeze ; 17-12-2006 (R.J.Kastelijn)

Blauwe Kiekendieven werden gezien bij Someren Heide (1m) en bij Weebosch (1m). Een Bonte Strandloper werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij De Maaij (1ex). Waterpiepers werden waargenomen over Nuenen (1ex), omgeving Valkenswaard (25exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij het Wilhelminakanaal/Nuenen (1ex). Een Middelste Bonte Specht werd gezien in de Meelakkers/Heeze (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij het Hageven (B) (1ex). Een Tjiftjaf verbleef in een tuin in Veldhoven (1ex). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Appelvinken werden gezien in de Meelakkers (3exx). Een Kruisbek werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex).

zaterdag 16 december

De IJsduiker werd ook vandaag weer waargenomen op de Ringselvennen (1onv). Roerdompen werden waargenomen bij het Hageven (B) (3exx). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (19exx, slaapplaats), De Maaij (6exx, slaaplaats), De Flaes (6exx, slaapplaats), De Malpie (1ex), de Paaldijk (1ex), omgeving Valkenswaard (6exx, slaapplaats), het Beuven (6exx, slaapplaats) en het Hageven (1ex). Wilde Zwanen werden waargenomen bij de Jansborg (6exx). Kolganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (75exx). 'rietganzen' vlogen over het Beuven (ca.60exx). Toendrarietganzen verbleven bij Sterksel (211exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (6exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (9exx) en bij 't-Tipke (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierheide (8exx, slaapplaats). Waterpiepers vlogen over De Flaes (2exx). Een IJsvogel werd gezien bij het Hageven (B) (1ex).

vrijdag 15 december

De IJsduiker werd ook vandaag weer waargenomen op de Ringselvennen (1onv). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (20exx, slaapplaats) en de Ringselvennen (2exx). Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (15exx). Wilde Zwanen waren aanwezig bij het Soerendonks Goor (6exx). Kolganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (66exx). Toendrarietganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (31exx). Een IJsvogel werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx). Een Klapekster werd waargenomen bij het Kranenveld (1ex).

donderdag 14 december

De IJsduiker werd ook vandaag weer waargenomen op de Ringselvennen (1onv). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij de Diepenhoek (1ex) en het Beuven (6exx). Kleine Zwanen werden gezien bij Someren (33exx) en het Grafven (8exx). 'rietganzen' vlogen over het Grafven (ca.90exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (6exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (17exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierheide (8exx, slaapplaats). Een Waterpieper werd gezien in de Diepenhoek (1ex). Een Klapekster werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex).

woensdag 13 december

De IJsduiker werd ook vandaag weer waargenomen op de Ringselvennen (1onv). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (3exx) en de Ringselvennen (3exx). Kleine Zwanen werden gezien bij de Jansborg (6exx). Brilduikers werden waargenomen bij de Cote d'Or (5exx). De Kleine Plevier verbleef ook nog steeds bij de Cote d'Or (1ex). Een Waterpieper werd gezien bij de Cote d'Or (1ex). 

dinsdag 12 december

De IJsduiker werd ook vandaag weer waargenomen op de Ringselvennen (1onv). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (4exx). Een Wilde Zwaan verbleef bij het Beuven (1ex). Kleine Zwanen werden gezien bij het Grafven (25exx) en op telpost Strabrechtse Heide (5exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Loozerheide (230exx). Toendrarietganzen verbleven bij het Grafven (26exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (7exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (4exx) en het Keelven (3exx). Een Waterpieper werd gezien bij het Beuven (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij het Hulsterbroek/Geldrop (1ex) en bij PMSN te Best (1ex). Baardmannetjes werden gezien bij de Ringselvennen (2exx). Een Kruisbek werd waargenomen bijhet Starven (1ex).


Baardmannetje (vrouw), Ringselvennen ; 12-12-2006 (René Weenink)

maandag 11 december

De IJsduiker werd ook vandaag weer waargenomen op de Ringselvennen (1onv). 

zondag 10 december

De IJsduiker werd vanmorgen weer waargenomen op de Ringselvennen (1onv). Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (18exx, slaapplaats), op de Strabrechtse Heide (2exx), langs de Paaldijk (1ex), bij de Rinsgelvennen (3exx) en in de Diepenhoek (1ex). Wilde Zwanen waren aanwezig bij het Soerendonks Goor (2exx) en bij de Renheide (2exx). Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (24exx) en ovl bij de Jansborg (2exx). Kolganzen verbleven op het Soerendonks Goor (52exx) en vlogen over telpost Loozerheide (7exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Loozerheide (230exx). Gemengde groepen 'riet- en kolganzen' vlogen over Sterksel (ca.80exx) en over Maarheeze (ca.50exx). Brandganzen werden gezien bij het Westelbeers Broek (2exx). Bergeenden werden gezien bij de Ringselvennen (7exx). Grote Zaagbekken verbleven op 't-Tipke/Maarheeze (5exx). 


IJsduiker (onvolwassen), Ringselvennen ; 10-12-2006 (Rob Bouwman)

Meer foto's van de IJsduiker (van verschillende fotografen) zijn te vinden op de Multimedia pagina van deze site (klik hier)

Blauwe Kiekendieven werden gezien bij Sterksel (1m), telpost Loozerheide (2exx) en op de Strabrechtse Heide (1rs). Een Slechtvalk verbleef bij de Loozerheide (1ad). Goudplevieren vlogen over telpost Loozerheide (38exx). Pontische Meeuwen werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Bijzonder was de Grote Mantelmeeuw die over telpost Loozerheide vloog (1ad). Een IJsvogel werd gezien bij het Beersbroek/Netersel (1ex). Waterpiepers werden gezien bij de Ringselvennen (1ex), Eckart/Eindhoven (1ex), Westelbeers Broek (1ex) en op de Strabrechtse Heide (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gehoord bij  waterzuivering Eindhoven (1ex). Een Vuurgoudhaan werd gezien bij Eckart/Eindhoven (1ex). Baardmannetjes werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx). Klapeksters verbleven op de Strabrechtse Heide (1ex), bij Valkenhorst/Leende (1ex) en op de Loozerheide (1ex). Goudvinken verbleven bij Beersbroek/Netersel (2exx). Een Kruisbek werd waargenomen in De Pan (1ex). Een Europese Kanarie vloog laag over de Oirschotse Heide (1ex).


Baardmannetje, Ringselvennen ; 10-12-2006 (Frank Neijts)

zaterdag 9 december


IJsduiker (onvolwassen), Ringselvennen ; 9-12-2006 (Jan Hein van Steenis)

Erg mooi (en bijzonder) was de IJsduiker die vanmorgen werd ontdekt op de Ringselvennen (1ex). Het betreft een onvolwassen vogel en dit is het 2e geval van deze soort voor De Kempen. Een Roerdomp werd gezien bij De Maaij (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (3exx), De Maaij (2exx), Gastelse Heide (3exx), de Ringselvennen (2exx), het Beuven (5exx) en Leenderstrijp (1ex). Wilde Zwanen waren aanwezig bij de Jansborg (2exx) en op het Beuven (11exx). Kleine Zwanen werden gezien bij het Grafven (21exx). Kolganzen verbleven op het Soerendonks Goor (43exx). 'rietganzen' vlogen over het Beuven (105exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (10exx) en bij De Maaij (1ex). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (6exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Patersgronden/Groote Heide (3exx) en op de Cartierheide (6exx, slaapplaats). 


IJsduiker (onvolwassen), Ringselvennen ; 9-12-2006 (Rob Bouwman)

Een Goudplevier vloog luid roepend over de Diepenhoek (1ex). IJsvogels werden waargenomen bij de Ringselvennen (min.2exx) en bij De Maaij (1ex). De Kuifleeuwerik werd weer waargenomen bij station Eindhoven (1ex). Waterpiepers werden waargenomen in de Diepenhoek (1ex), bij het Beuven (2exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij het Hulsterbroek/Geldrop (1ex) en de Gastelse Heide (1ex). Klapeksters werden gemeld van de Strabrechtse Heide (6exx !!) en de Patersgronden/Groote Heide (1ex). Goudvinken verbleven bij Gijzenrooij/Geldrop (2exx). Kruisbekken werden waargenomen bij de Patersgronden (9exx) en bij het Laarven/Boswachterij Hapert (2exx, w.v. 1ex zingend).

vrijdag 8 december

Een Slechtvalk werd waargenomen in Helmond (1ex).

donderdag 7 december

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (3exx). Wilde Zwanen waren aanwezig bij het Beuven (10exx). Kleine Zwanen werden gezien bij het Beuven (2exx). Toendrarietganzen werden gezien bij het Beuven (10exx). Een Grote Zaagbek verbleef op het Beuven (1ex). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (6exx). Een Grote Gele Kwikstaart verbleef nabij het Groot Goor te Helmond (1ex).

woensdag 6 december

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (3exx), in de Diepenhoek (1ex) en het Soerendonks Goor (4exx). Wilde Zwanen waren aanwezig bij Someren (13exx). 'rietganzen' vlogen over het Soerendonks Goor (45exx). Brilduikers werden waargenomen bij het E3-strand/Eersel (14exx) en de Cote d'Or (4exx). De late Kleine Plevier van de Cote d'Or was nog steeds aanwezig (1ex). Een Pontische Meeuw werd waargenomen bij de zinkfabriek (1ad). IJsvogels werden gezien bij het Groot Goor te Helmond (2exx). Een Waterpieper werd gezien bij de Cote d'Or (1ex). Zwartkoppen werden gezien in een tuin in Geldrop (2vr). Een Tjiftjaf werd waargenomen bij het Beuven (1ex).

dinsdag 5 december

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (4exx). Wilde Zwanen waren aanwezig op het Beuven (13exx). Kleine Zwanen werden gezien op het Beuven (2exx) en op het Grafven (13exx). Toendrarietganzen werden gezien op het Grafven (22exx) en op het Beuven (11exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (9exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (8exx). 

maandag 4 december

 Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (5exx) en de Gastelse Heide (2exx). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Klapekster werd gezien op de Gastelse Heide (1ex). 

zondag 3 december

Een Roerdomp werd gezien bij De Maaij (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (5exx), De Maaij (3exx), het Soerendonks Goor (6exx), De Pan (2exx) en bij Leenderstrijp (1ex). Wilde Zwanen waren aanwezig bij Someren (13exx) en op het Beuven (13exx). Kleine Zwanen werden gezien bij Someren (40exx) en op het Beuven (12exx). Bij beide voorgaande soorten betreft het hoogstwaarschijnlijk waarnemingen van exemplaren van dezelfde groep die slaapt op het Beuven en fourageert bij Someren. In de groep Kleine Zwanen verblijft een exemplaar met witte kleurring. Deze ring is geplaatst in het oosten van Engeland. Toendrarietganzen werden gezien bij het Beuven (11exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (8exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (7exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1onv.m), De Maaij (1vr), Patersgronden (1ad.m) en langs de Paaldijk (1ad.m). IJsvogels werden waargenomen bij De Maaij (2exx). Grote Gele Kwikstaarten vlogen rond bij Geldrop Coevering (2exx). Klapeksters werden gemeld van de Strabrechtse Heide (4exx) en de Patersgronden (1ex). Een 'barmsijs' vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex).

zaterdag 2 december

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (2exx), het Soerendonks Goor (9exx), Gastelse Heide/Kranenveld (1ex), Leenderstrijp (1ex), Patersgronden/Groote Heide (4exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Wilde Zwanen waren aanwezig bij Someren (min.11exx). Kleine Zwanen werden gezien bij Someren (min.25exx) en op het Beuven (10exx). 'rietganzen' vlogen over de Patersgronden (79exx). Toendrarietganzen werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (47exx), het Soerendonks Goor (4exx) en over Someren (tot. 67exx). Een Pijlstaart werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Grote Zaagbekken verbleven op visvijver 't-Tipke/Maarheeze (3exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (6exx). Een Rode Wouw werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1m), Kranenveld (1rs) en bij het Soerendonks Goor (1m). Bonte Strandlopers werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over Geldrop Coevering (1ex). Aardig was de zingende Tjiftjaf die zich liet horen nabij telpost Strabrechtse heide (1ex). Klapeksters werden gemeld van de Strabrechtse Heide (2exx), het Kranenveld (1ex), Patersgronden (1ex) en de Ponywei/Soerendonk (1ex). 'barmsijzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Kruisbekken werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (12exx). Leuk was de grote groep Geelgorzen die op het Kranenveld verbleef (ca.100exx).

vrijdag 1 december

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (4exx), het Soerendonks Goor (6exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Wilde Zwanen waren aanwezig op het Beuven (13exx). Kleine Zwanen werden gezien op het Beuven (25exx), bij het Soerendonks Goor (2exx) en over telpost Strabrechtse Heide (17exx). Toendrarietganzen waren aanwezig op het Beuven (26exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (6exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (6exx) en de Cote d'Or (4exx). Een Goudplevier werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Opvallend was de wel zeer late Kleine Plevier die vandaag bij de Cote d'Or te Budel Dorplein verbleef (1ex). Kraanvogels werden waargenomen boven de Diepenhoek (3exx). Een Pontische Meeuw werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Waterpiepers werden gezien bij de zinkfabriek (1ex), Cote d'Or (1ex) en bij het Beuven (1ex). Een Tjiftjaf werd gezien in een tuin in Reusel (1ex). Klapeksters werden gemeld van de Strabrechtse Heide (3exx). Een 'barmsijs' vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (5exx).


Kleine Plevier, Cote d'Or ; 1-12-2006 (Rob Bouwman)