Waarnemingen van Vogels in de Kempen
November

donderdag 30 november

Geen bijzondere meldingen ontvangen.

woensdag 29 november

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (5exx), bij het Beuven (4exx) en langs de Paaldijk (1ex). Wilde Zwanen waren aanwezig bij Someren (min.11exx). Kleine Zwanen werden gezien bij Someren (min.24exx). Deze groep Wilde/Kleine Zwanen slaapt op het Beuven; daar werden totaal 37exx in een gemengde groep gezien. Toendrarietganzen waren aanwezig op het Beuven (17exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (5exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (5exx) en bij de Cote d'Or (4exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Loozerheide (1vr) en telpost Strabrechtse Heide (2exx). Bonte Strandlopers werden waargenomen bij de zinkfabriek (2exx). Goudplevieren werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (16exx). Ook vandaag nog wat Kraanvogels in de Kempen: totaal 115exx vanuit de Strabrechtse Heide vertrekkend en totaal 202exx over Budel-Dorplein. Pontische Meeuwen werden gezien bij de zinkfabriek (2exx).


Kraanvogels, Strabrechtse Heide ; 29-11-2006 (Jan Erik Kikkert)

Waterpiepers werden gezien bij het Hulsterbroek/Geldrop (2exx), de zinkfabriek (3exx) en bij De Pan/Maarheeze (1ex). Klapeksters werden gemeld van de Loozerheide (1ex) en de Strabrechtse Heide (3exx). 'barmsijzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Kruisbekken werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij het Kranenmeer (3exx).

dinsdag 28 november

Grote Zilverreigers werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op het Soerendonks Goor (9exx) en rondom Gastel (4exx). Wilde Zwanen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en vanaf het Beuven richting zuid (8exx). Kolganzen waren  aanwezig bij het Soerendonks Goor (33exx). Blauwe Kiekendieven werden opgemerkt bij de zinkfabriek (1ex) en bij Gastel (1ex). 


Blauwe Kiekendief, Weebosch ; 28-11-2006 (Alie Bergsma)

Ook vandaag weer opmerkelijke aantallen Kraanvogels in de Kempen (dubbeltellingen niet uitgesloten): 883 vanuit de Strabrechtse Heide richting ZW; later in de ochtend nog eens totaal 300exx, 60exx over Geldrop, 200 exx over Sterksel, 50exx over de Langakkers; Leende, 120exx over de Gastelse Heide, 450exx over Budel-Dorplein, 200exx over de Patersgronden, 100exx over het Leenderbos, 100exx over Bladel, 50exx over Tongelre; Eindhoven, 2exx op de Catrieheide (tevens slaapplaats) en 12exx over het Soerendonks Goor. Waterpiepers werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (6exx) en op het Platvoetje (5exx). Klapeksters werden gemeld van het Soerendonks Goor (1ex), de Gastelse Heide (1ex) en de Patersgronden (1ex). 

maandag 27 november

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (4exx), in de Malpie (1ex) en over telpost Loozerheide (6exx). Wilde Zwanen waren aanwezig op het Beuven (8exx). Kleine Zwanen werden gezien op het Beuven (19exx). Toendrarietganzen waren aanwezig op het Beuven (21exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (81 exx) en over telpost Loozerheide (69exx). Kleine Rietganzen werden gezien op telpost Loozerheide (13exx). Kolganzen werden waargenomen over telpost Loozerheide (41exx) op het Beuven (1ex). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (6exx) en op 't Tipke; Maarheeze (2exx). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (6exx). Grote Zee-eenden waren vandaag aanwezig op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (4onv). 


Grote Zee-eenden (onvolwassen), zinkfabriek; Budel-Dorplein ; 27-11-2006 (Rob Bouwman)

Een Bergeend was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (2exx). Er was vandaag sterke trek van Kraanvogels in de oostelijke Kempen met >1000exx over Budel-Dorplein, 664 over de Coevering; Geldrop en 270 exx over Lierop. Goudplevieren werden gezien op telpost Loozerheide(18exx). Bonte Strandlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (4exx). Waterpiepers werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx) en op het Beuven (1ex). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (3exx), in de Malpie (1ex) en bij het Ringselven (1ex). Kruisbekken vlogen over telpost Loozerheide (3exx). 

zondag 26 november

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (3exx), bij Valkenswaard (3exx), bij de Patersgronden (1ex), bij het Ringselven (1ex), op de Paardse Heide (1ex), op de Keyenhurk(1ex) en bij het Soerendonks Goor (13exx). Wilde - en Kleine Zwanen werden gezien op de Strabrechtse Heide (div exx). Kolganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (110exx). 'rietganzen' werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (26exx) en over het Beuven (90exx). Toendrarietganzen werden gezien nabij Valkenswaard (9exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (5exx). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (6exx) en op ter Spegelt (3exx). Een Slechtvalk werd waargenomen op de Loozerheide (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd. waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Rode Patrijs  werd waargenomen bij de Oirschotse Heide (1ex; escape). Goudplevieren werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (12exx) en op de Oirschotse Heide (3exx). Een Witgat was aanwezig bij de waterzuivering van Hapert (1ex). Bonte Strandlopers werden gezien bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (4exx). Een Kuifleeuwerik is nog altijd aanwezig bij het NS station van Eindhoven (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij Valkenswaard (3exx). Een Rouwkwikstaart werd gezien nabij Valkenswaard (1vr). Grote Gele Kwikstaarten waren aanwezig bij de waterzuivering van Hapert (1ex), in Eindhoven (1ex) en bij Biest-Houtakker (2exx).  Klapeksters waren aanwezig bij Valkenswaard (1ex), op de Strabrechtse Heide (1ex) en op de Putberg (1ex). 'barmsijzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (5exx). 

zaterdag 25 november

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (10exx), op het Soerendonks Goor (6exx), in de Malpie (2exx) en op de Gastelse Heide (1ex). Een Roerdomp werd waargenomen bij het Beuven (1ex). Wilde Zwanen waren aanwezig op het Beuven (8exx). Kleine Zwanen werden gezien op het Beuven (19exx). Smienten waren aanwezig op het Soerendonks Goor (15exx). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (5exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Gastelse Heide (2exx) en op de slaapplaats bij de Cartierheide (3exx). Een Slechtvalk verblijft nog altijd op de schoorsteen van het Philipsgebouw bij station Beukenlaan. Een Waterpieper was aanwezig bij het Grafven (1ex). Grote Gele Kwikstaarten zijn aanwezig in Strijp; Eindhoven (2exx). Een klapekster werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Goudvink was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). 

vrijdag 24 november

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (4exx). Wilde Zwanen verbleven op het Beuven (8exx). Kleine Zwanen waren eveneens aanwezig op het Beuven (16exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (78 exx). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (5exx). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Slechtvalk werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Houtsnip vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Waterpiepers waren aanwezig bij het Beuven (3exx). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex).  Een Kleine Barmsijs werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). 

donderdag 23 november

Een Grote Zilverreiger vloog vandaag over de Langakkers; Leende (1ex). 

woensdag 22 november

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Soerendonks Goor (4exx) en op het Kranenveld; Soerendonk (1ex). Brilduikers verbleven op Cote d'Or (5exx). Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ad). Een Kluut werd waargenomen bij de zinkfabriek (1ex). Bonte Strandlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (4exx). Waterpiepers werden gezien bij Cote d'Or (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Appelvinken werden waargenomen in een park in Eindhoven (3exx). 

dinsdag 21 november

Grote Zilverreigers werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex), Beuven (4exx) en het Soerendonks Goor (3exx). Wilde Zwanen werden gezien op het Beuven (18exx) en het Soerendonks Goor (1ex). Kleine Zwanen werden eveneens gezien op het Beuven (16exx). Kolganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (40exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (23exx). Brilduikers verbleven op het Beuven (4exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Paaldijk (1ex). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Een 'barmsijs' vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Kruisbek werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex).


Blauwe Kiekendief (man), Paaldijk ; 21-11-2006 (Rene Weenink)

maandag 20 november

Geen bijzonder meldingen ontvangen.

zondag 19 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij De Maaij (2exx), Beuven (3exx), Soerendonks Goor (4exx), Gastelse heide (1ex) enLeenderstrijp (2exx). Wilde Zwanen vielen in op het Beuven (14exx). Kleine Zwanen vielen eveneens in op het Beuven (10exx). Brilduikers waren aanwezig bij het E3-strand/Eersel (3exx) en op het Beuven (5exx). Een Slechtvalk was aan het jagen bij de zinkfabriek (1ex). Bonte Strandlopers werden gezien bij de zinkfabriek (5exx). Een IJsvogel werd gezien bij De Maaij (1ex). Een Klapekster verbleef bij Mierlo (1ex). Een Goudvink werd gehoord bij Het Witven/Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij het E3-strand/Eersel (3exx) en bij Het Witven/Strabrechtse Heide (div. exx).


Grote Zilverreiger, Beuven ; 19-11-2006 (Joep Tomlow)

zaterdag 18 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx). Wilde Zwanen verbleven op het Beuven (8exx). Kleine Zwanen waren eveneens aanwezig op het Beuven (16exx). Toendrarietganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (162exx). Een Kolgans vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Smienten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Grote Zaagbekken werden gezien op het Beuven (3exx). Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (4exx). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Slechtvalk is nog altijd aanwezig op de schoorsteen van een van de  Philipsgebouwen in Eindhoven (1ex). Bokjes werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx). Waterpiepers waren aanwezig op het Beuven (8exx) en op het Grafven (3exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (4exx). 'barmsijzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Kruisbekken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Goudvinken waren aanwezig in boswachterij de Pan (4exx). 

vrijdag 17 november

Bonte Strandlopers werden gezien bij de zinkfabriek (9exx). Pontische Meeuwen werden waargenomen bij de plas bij de zinkfabriek (2exx). Een Waterpieper werd waargenomen bij de zinkfabriek (1ex).

donderdag 16 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (7exx), telpost Strabrechtse Heide (2exx) en het Beuven (5exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (16exx). Wilde Zwanen zijn gezien bij het Beuven (8exx). Kolganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx) en het Beuven (4exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (51exx). Brilduikers verbleven op het Beuven (4exx). Grote Zaagbekken werden gezien op het Beuven (4exx). Blauwe Kiekendieven vlogen over het Soerendonks Goor (2exx) en de Strabrechtse Heide (1ex). Bonte Strandlopers werden gezien bij de zinkfabriek (9exx). Waterpiepers werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (3exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij Geldrop centrum (1ex). Baardmannetjes werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (3exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx). Een 'barmsijs' vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Kruisbek werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex).

woensdag 15 november

Grote Zilverreigers werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex), omgeving Valkenswaard (4exx), Ringselvennen (2exx) en het Beuven (5exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (16exx). Wilde Zwanen zijn gezien bij het Beuven (8exx). Bergeenden werden waargenomen bij de zinkfabriek (3exx). Een Witoogeend werd gezien nabij Valkenswaard (1ad vr). Brilduikers verbleven op het Beuven (4exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bijzonder was een Ruigpootbuizerd die werd waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Slechtvalk werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). 


Witoogeend (vr), omgeving Valkenswaard ; 15-11-2006 (Rob Bouwman)

Een Kluut (met blauwe kleurring aan linkerpoot) verbleef bij de zinkfabriek te Budel Dorplein (1ex). Een Zilverplevier werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bonte Strandlopers werden gezien bij de zinkfabriek (8exx). Waterpiepers werden waargenomen bij Valkenswaard (2exx) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (5exx). 'barmsijzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Kruisbekken werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (5exx).

dinsdag 14 november

Geen bijzondere meldingen ontvangen.

maandag 13 november

Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen in een tuin in Lage Mierde (1ex).

zondag 12 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (11exx), telpost Strabrechtse Heide (1ex), omgeving Valkenswaard (4exx), Ringselvennen (2exx) en het Beuven (5exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (7exx). Wilde Zwanen zijn gezien bij het Beuven (2exx) en omgeving Valkenswaard (2exx). Kolganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (ca.40exx). Een Witoogeend werd gezien nabij Valkenswaard (1ad vr). Brilduikers werden gezien bij de Cote d'Or (3exx), het Keelven (1ex) en het Beuven (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Gastelse Heide (1m), bij Eersel (1vr) en de Cartierheide (2exx). Een Slechtvalk werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bonte Strandlopers werden geizen bij de zinkfabriek (4exx). Houtsnippen werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen nabij Valkenswaard (4exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (3exx) en de Cote d'Or (1ex). Een IJsgors werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex).

zaterdag 11 november

Een Roerdomp werd gezien bij De Maaij (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (6exx), omgeving Valkenswaard (4exx), zinkfabriek (4exx), telpost Loozerheide (2exx), het Soerendonks Goor (5exx), De Maaij (min. 6exx) en de Patersgronden (1ex). Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (5exx). Wilde Zwanen zijn gezien bij het Beuven (8exx) en omgeving Valkenswaard (2exx). Kolganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (ca.30exx). Een Witoogeend werd gezien nabij Valkenswaard (1ad vr). 


Witoogeend (vrouw), omgeving Valkenswaard ; 11-11-2006 (Jan Erik Kikkert)

Een Rode Wouw werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij het Soerendonks Goor (1m) en de zinkfabriek (1ex). Een Slechtvalk werd gezien op de Loozerheide (1ex). Een Kluut werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Bonte Strandlopers werden geizen bij de zinkfabriek (4exx). Een Bokje werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Dwergmeeuwen werden gezien bij de Cote d'Or (2onv). IJsvogels werden waargenomen bij De Maaij (1ex) en omgeving Vlakenswaard (3exx). Waterpiepers werden gezien bij de zinkfabriek (2exx), Beuven (4exx), omgeving Valkenswaard (4exx) en bij de Cote d'Or (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) en omgeving Valkenswaard (1ex). Kruisbekken werden gezien op de Patersgronden (2exx).

vrijdag 10 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (4exx) en plas zinkfabriek (2exx). Kleine Zwanen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij het Soerendonks Goor (3exx). Wilde Zwanen zijn gezien bij het Beuven (2exx) en het Soerendonks Goor (5exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (77exx). Een Brilduiker werd gezien bij het Beuven (1m). Een Zilverplevier werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Goudplevier werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Bonte Strandlopers werden geizen bij de zinkfabriek (3exx). Een Witgat werd waargenomen bij het Beuven (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij de zinkfabriek (1ex) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx), bij het Kranenveld (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex).


Wilde Zwanen, Soerendonks Goor ; 10-11-2006 (Gerard Schouten)

donderdag 9 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (4exx) en het Goorven (2exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (63exx). Pijlstaarten werden waargenomen bij het Goorven (1pr). Een Rode Wouw werd gezien bij het Goorven (1ex). Slechtvalken werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex), bij het Beuven (1ex), bij het Goorven (1ex) en jagend bij het Catharinaziekenhuis/Eindhoven (1ex)  Een Goudvink werd waargenomen bij het Beuven (1ex).

woensdag 8 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (5exx) en De Maaij (2exx). Wilde Zwanen zijn gezien bij het Beuven (2exx) en het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zaagbekken werden gezien bij het Beuven (2exx). Een IJsvogel werd gezien bij De Maaij (1ex). Een Kuifleeuwerik werd waargenomen bij station Eindhoven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien in Tongelre/Eindhoven (1ex). Een Baardman werd waargenomen bij het Beuven (1ex). Een Klapekster werd gezien bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide (1ex). 'barmsijzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx).

dinsdag 7 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (6exx) en het Beuven (3exx). Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (4exx). Wilde Zwanen zijn gezien bij het Beuven (2exx) en het Soerendonks Goor (4exx). Een Kuifleeuwerik werd waargenomen bij station Eindhoven (1ex). Een Klapekster werd gezien op de Groote Heide/Leende (1ex). 'barmsijzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx).

maandag 6 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij de Valkenswaard (4exx). Een Wilde Zwaan werd waargenomen bij Valkenswaard (1ex). Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (4exx). Een Witoogeend werd gezien nabij Valkenswaard (1ad vr). IJsvogels werden gezien nabij Valkenswaard (2exx). Waterpiepers werden waargenomen bij valkenswaard (9exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij het Groot Goor/Helmond (1ex). Een Klapekster werd gezien bij Valkenswaard (1ex).


Kleine Zwanen, Soerendonks Goor ; 6-11-2006 (Koos van de Mortel)

zondag 5 november

Grote Zilverreigers werden gezien bij de Valkenswaard (5exx), het Beuven (4exx) en het Soerendonks Goor (6exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (6exx) en het Beuven (2exx). Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (max. 4exx). Kolganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (38exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (14exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Strabrechtse heide (1ex). Een Slechtvalk werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). 


Wilde Zwanen, Soerendonks Goor ; 5-11-2006 (Hennie Lammers)

De Rosse Grutto van eind oktober verblijft nog steeds tussen flinke aantallen Wulpen, nu bij 't-Heike/Netersel (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over centrum Valkenswaard (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) en het Kranenveld (1ex). Een Europese Kanarie vloog over centrum Valkenswaard (1ex). Kruisbekken werden gezien bij Valkenswaard (3exx) en op telpost Strabrechtse Heide (1ex). 

zaterdag 4 november

Grote Zilverreigers werden gezien op de Patersgronden (2exx), Landschotse Heide (1ex), Ringselvennen (2exx), het Beuven (4exx) en het Goorven (4exx). Een Kolgans vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (92exx) en telpost Loozerheide (50exx). Pijlstaarten werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Brilduikers werden gezien bij de Cote d'Or/Budel Dorplein (4exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op telpost Patersgronden (1ex), telpost Loozerheide (1ex),tp Loozerheide (1ex) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex), tp op de Loozerheide (2exx) en op telpost Loozerheide (1ex). Goudplevieren vlogen over telpost Loozerheide (3exx). Een Bonte Strandloper werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een late Grutto werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een Houtsnip werd waargenomen bij telpost Patersgronden (1ex). 


Drieteenmeeuw (onvolwassen), telpost Strabrechtse heide ; 4-11-2006 (Jan Erik Kikkert)

Klapper van vandaag was de Drieteenmeeuw die werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij de Beekse Bergen (1ex). Waterpiepers werden waargenomen op telpost Patersgronden (1ex), zinkfabriek (3exx), Cote d'Or (1ex) en telpost Loozerheide (3exx). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over Geldrop Coevering (1ex), St. Annaziekenhuis/Geldrop (1ex) en telpost Landschotse Heide (1ex). Klapeksters werden gezien op de Landschotse Heide (1ex), Loozerheide (1ex), Strabrechtse Heide (1ex) en de Patersgronden (1ex). Goudvinken werden gezien op telpost Landschotse Heide (7exx) en de Strabrechtse Heide (1ex). Appelvinken werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (3exx). 'barmsijzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Kruisbekken werden waargenomen op de Patersgronden (7exx) en de Strabrechtse Heide (2exx). Een IJsgors werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex).

vrijdag 3 november

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (2exx) en de Patersgronden (1ex). Kolganzen werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (37exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (92exx) en de Patersgronden (28exx). Een Brilduiker werd gezien bij de Cote d'Or/Budel Dorplein (1vr). Grote Zaagbekken werden gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (1pr). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1onv m). Een Slechtvalk werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Waterpiepers werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (3exx). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over Woensel/Eindhoven (1ex). Een Vuurgoudhaan werd gezien op de Loozerheide (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) en de Patersgronden (1ex). Goudvinken werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex), de Patersgronden (1ex) en de Loozerheide (1ex). Een 'barmsijs' vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Kruisbek werd waargenomen op de Patersgronden (1ex).

donderdag 2 november

Grote Zilverreigers werden gezien op het Soerendonks Goor (6exx), Landschotse Heide (1ex) en het Beuven (5exx). Kolganzen werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx). 'rietganzen' vlogen over Geldrop Coevering (18exx) en telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Brilduiker werd gezien op het Beuven (1m). Een Grote Zaagbek werd gezien op het Beuven (1vr). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1vr/onv). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Smelleken werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken werden waargenomen bij Philips/Strijp te Eindhoven (1pr). 


Slechtvalk (1 van de 2), verblijvend bij Philips/Strijp te Eindhoven ; 2-11-2006 (T.Brands)

Goudplevieren vlogen over telpost Landschotse heide (10exx). Waterpiepers werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Beflijsters vlogen over telpost Landschotse Heide (5exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex), tp op de Landschotse Heide (1ex) en telpost Landschotse Heide (2exx). Een Appelvink vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Goudvinken werden gezien op telpost Landschotse Heide (6exx). 'barmsijzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Kruisbekken werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (3exx) en telpost Landschotse Heide (1ex). Een Sneeuwgors vloog over telpost Landschotse Heide (1ad m).

woensdag 1 november

Een Roerdomp werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien op het Soerendonks Goor (6exx) en het Beuven (5exx). Een Kleine Zwaan werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex). 'rietganzen' vlogen over Geldrop Coevering (5exx). Kolganzen werden gezien op telpost Landschotse Heide (16exx). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ad vr). Een Smelleken werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Slechtvalk vloog over de Strabrechtse Heide (1ex). Een Zilverplevier vloog over de Strabrechtse Heide (1ex). Een Zwarte Ruiter werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Bokjes werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx). Waterpiepers werden waargenomen op het Soerendonks Goor (3exx). Een Klapekster was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Een Goudvink werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex).


Grote Zilverreiger, Beuven ; 1-11-2006 (Rob Bouwman)