Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Oktober

dinsdag 31 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (5exx), op het Soerendonks Goor (3exx) en overvliegend over telpost Strabrechtse Heide (7exx). Een Wilde Zwaan was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Kleine Zwaan werd gezien op het Beuven (1ex). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Kolganzen werden gezien op de Gastelse Heide (5exx).  Smienten waren aanwezig op het Soerendonks Goor (13exx).  Een Grote Zaagbek werd gezien op het Beuven (1vr). Goudplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Waterpiepers werden waargenomen op het Beuven (2exx). Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex) en op de Gastelse Heide (1ex). Goudvinken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). 

maandag 30 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (3exx), op de Patersgronden (1ex) en over telpost Patersgronden (2exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en over telpost Loozerheide (10exx). Een Kolgans vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Slechtvalk werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (2exx) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Goudplevieren werden gezien op telpost Loozerheide (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (28exx). Een Bokje vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een IJsvogel werd gezien in het Severijnpark; Eindhoven (1ex). Waterpiepers werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Beflijster werd gezien op de Gastelse Heide (1ex). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (2exx), op de Loozerheide (1ex) en op de Gastelse Heide (1ex). Kruisbekken vlogen over telpost Loozerheide (3exx), over telpost Patersgronden (21exx), ter plaatse op de Patersgronden (2exx) en over telpost Strabrechtse Heide (7exx).

zondag 29 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (2exx), op het Soerendonks Goor (6exx) en op de Patersgronden (2exx). De eerste Kleine Zwanen van dit seizoen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx).  'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (16exx) en over telpost Loozerheide (28exx). Kolganzen waren aanwezig op het Soerendonks Goor (14exx). Smienten waren aanwezig op het Soerendonks Goor (div. exx) en vlogen over telpost Loozerheide (10exx). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Loozerheide (4exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op telpost Patersgronden (2exx), op telpost Loozerheide (4exx) en op de slaapplaats op de Cartierheide (1ex). Smellekens werden gezien op de Landschotse Heide (1ex) en op telpost Loozerheide (2exx). Slechtvalken vlogen over de Diepenhoek (1ex), over telpost Loozerheide (2exx) en ter plaatse op de Loozerheide (1ex). Leuk was een overvliegende Rosse Grutto over de Neterselse Heide tussen een groepje Wulpen (1ex). De vogel werd later terug gevonden op de Paardse Heide. 


Rosse Grutto; Paardse Heide; 29-10-2006 (Lex Peeters)

Een IJsvogel werd gezien in de Collse Zegge (1ex). Waterpiepers werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx), op telpost Patersgronden (1ex) en op het Soerendonks Goor (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien op telpost Patersgronden (1ex). Beflijsters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (6exx) en over telpost Loozerheide (3exx). Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (2exx) en op de Patersgronden (1ex). 'barmsijzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Patersgronden (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (14exx) en op telpost Patersgronden (4exx). Een Appelvink vloog over telpost Patersgronden (1ex). Een IJsgors werd waargenomen op telpost patersgronden (1ex) 

zaterdag 28 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (1ex) en op het Soerendonks Goor (9exx). Kolganzen vlogen over het Soerendonks Goor (10exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (3exx). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Een late Kleine Plevier werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Leuk was een overvliegende Noordse Stern bij Vaarle; Nuenen (1ex). Waterpiepers werden gezien op telpost Loozerheide (1ex), bij het Soerendonks Goor (1ex), bij het Beuven (2exx), bij kasteel Heeze (>7exx) en bij de Herbertusbossen (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Beflijster werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Kruisbekken werden waargenomen in de Herbertusbossen (div. exx). 'barmsijzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). 

vrijdag 27 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (2exx) en overtelpost Strabrechtse Heide (1ex). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (21exx). Toendrarietganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (5exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op telpost Loozerheide (3exx). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en over telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken werden gezien op telpost Loozerheide (3exx). Waterpiepers werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (7exx). Beflijsters werden waargenomen op telpost Loozerheide (7exx). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Europese Kanarie vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Goudvink werd wargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een 'barmsijs' vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Kruisbek werd gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex). IJsgorzen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (5exx). 


Aalscholvers; Loozerheide; 27-10-2006 (René Weenink)

donderdag 26 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (2exx), op de Patersgronden (2exx) en over telpost Loozerheide (20exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Kleine Rietganzen vlogen over telpost Landschotse Heide (3exx). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Loozerheide (2exx). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx), op telpost Landschotse Heide (1ex), over de Patersgronden (2exx) en over telpost Loozerheide (3exx) Slechtvalken werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op telpost Loozerheide (2exx). Goudplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Bokjes werden gezien over telpost Landschotse Heide (3exx). Aardige trek van Houtduiven speelde zich af in de Kempen met over de Strabrechtse Heide 23.900exx en over de Loozerheide 34.700exx. Waterpiepers werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (9exx). Een Grote Pieper was aanwezig op de Landschotse Heide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op de Patersgronden (1ex). Beflijsters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (6exx), over telpost Landschotse Heide (3exx) en over telpost Loozerheide (6exx) en waren aanwezig op de Patersgronden (2exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) en op de Patersgronden (1ex). Extreme trek van Vinken was waar te nemen op telpost Strabrechtse Heide (20.550exx), en op telpost Loozerheide (12.250exx). Europese Kanaries vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Goudvinken werden gezien op telpost Landschotse Heide (2exx). Appelvinken vlogen over telpost Landschotse Heide (2exx). IJsgorzen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (3exx). 

woensdag 25 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (3exx) en op het Soerendonks Goor (4exx). Een Roerdomp was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). Een Toendrarietgans vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). 'rietganzen' vlogen over telpost Loozerheide (18exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Smienten werden gezien op het Soerendonks Goor (3exx). Een Rode Wouw werd waargenomen op telpost landschotse Heide (1ex).  Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (2exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx), op telpost Loozerheide (1ex) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx), over telpost Landschotse Heide (6exx) en over telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx), over telpost Loozerheide (2exx) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (1ex). Minimaal 1 Kraanvogel werd gehoord op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Goudplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (5exx). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Landschotse heide (1ex). Waterpiepers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Beflijsters werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (23exx), over telpost landschotse Heide (13exx) en over telpost Loozerheide (10exx). Enorme aantallen Koperwieken vlogen over diverse telposten in de Kempen: Strabrechtse Heide (18.250), Landschotse Heide (15.131exx) en Loozerheide (4.540exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Europese Kanaries vlogen over telpost landschotse Heide (2exx). Goudvinken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en over telpost Landschotse Heide (4exx). Appelvinken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een 'barmsijs' vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Kruisbek werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Een IJsgors werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). 

dinsdag 24 oktober

Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Klapekster werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex). 

maandag 23 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (3exx). Bokjes werden gezien op de Strabrechtse Heide (6exx). Waterpiepers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (5exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx). 

zondag 22 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (4exx), op de Patersgronden (3exx) en overvliegend over telpost Patersgronden (1ex). 'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (9exx) en over telpost Loozerheide (10exx). Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Aardige trek van Buizerd was waar te nemen op telpost Loozerheide (190exx) en telpost Strabrechtse Heide (201exx). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en telpost Loozerheide (4exx). Slechtvalken werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Loozerheide (1ex) en ter plaatse op de Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en over telpost Loozerheide (3exx). Buidelmezen vlogen op vanaf het Beuven over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Klapeksters werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex), op de Patersgronden (1ex) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (5exx). Europese Kanaries vlogen over telpost Loozerheide (2exx). 'barmsijzen' werden gezien over telpost Patersgronden (10exx). 

zaterdag 21 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (6exx), nabij Valkenswaard (2exx) en op de Patersgronden (2exx). Rode Wouwen werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en op telpost Strabrechtse Heide (2exx). 


Rode Wouw; Loozerheide; 21-10-2006 (Roel Verbraak)

Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Patersgronden (2exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Loozerheide (1ex) en over telpost Patersgronden (1ex). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (3exx). Slechtvalken werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) en op de Loozerheide (1ex). Bokjes werden "opgerold" op de Strabrechtse Heide (>18exx). Waterpiepers werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (3exx), over telpost Loozerheide (1ex) en nabij Valkenswaard (10exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen nabij Valkenswaard (1ex).  Buidelmezen waren aanwezig op het Beuven (2exx). Klapeksters werd gezien op de Strabrechtse Heide (4exx), op de Loozerheide (1ex) en op de Patersgronden (1ex). 'barmsijzen' werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op de Patersgronden (1ex). 

vrijdag 20 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (6exx) en over telpost Patersgronden (1ex) Rode Wouwen werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en over Eindhoven Airport (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Patersgronden (1ex). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (6exx). Slechtvalken werden gezien over telpost Loozerheide (1ex) en ter plaatse op de Loozerheide (1ex). Bokjes werden "opgerold" op de Strabrechtse Heide (15 ŕ 20exx). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Patersgronden (1ex). Klapeksters werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex), op de Strabrechtse Heide (2exx) en op/over telpost Loozerheide (2exx). 'barmsijzen' vlogen over telpost Patersgronden (2exx). 


Klapekster; Loozerheide; 20-10-2006 (René Weenink)

donderdag 19 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien over telpost Loozerheide (4exx) en over telpost Patersgronden (2exx). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (1ex) en op telpost Landschotse Heide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (3exx). Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Een Bosruiter is nog aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Een Witgat was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Waterpiepers werden gezien op telpost Loozerheide (2exx) en op telpost Patersgronden (2exx). Een Grote Pieper vloog over telpost Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen over Tongelre; Eindhoven (1ex) en in Woensel; Eindhoven (1ex). Klapeksters werden gezien op de Loozerheide (1ex), op de Patersgronden (1ex), op de Landschotse Heide en overvliegend over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Goudvink vloog over telpost Patersgronden (1ex). 

woensdag 18 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (5exx), op de Patersgronden (3exx), over telpost landschotse Heide (3exx), op de Keyenhurk (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Ooievaar vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Kolgans vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). 'rietganzen' werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een bizarre waarneming betrof een overvliegend Vaal Stormvogeltje over telpost Loozerheide (1ex). Het betreft hier een nieuwe soort voor de Kempen. 


Vaal Stormvogeltje; telpost Loozerheide; 18-10-2006 (René Weenink)

Een Rode Wouw vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Blauwe Kiekendief werden gezien op telpost Loozerheide (1ex) en ter plaatse op de Loozerheide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx), op telpost Landschotse Heide (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken werden gezien over telpost Loozerheide (2exx) en ter plaatse op de Loozerheide (1ex). Een late Bosruiter was aanwezig op de Keyenhurk (1ex).  Waterpiepers werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx), op telpost Patersgronden (1ex) en telpost Loozerheide (2exx). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Loozerheide (2exx), over telpost Landschotse Heide (1ex) en over de zinkfabriek (1ex). Beflijsters werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx). Klapeksters werden gezien op de Patersgronden (1ex), op de Strabrechtse Heide (1ex) en op de Landschotse Heide (1ex). 'barmsijzen' werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (3exx) en op telpost Patersgronden (1ex). Een Appelvink vloog over telpost Patersgronden (1ex). En Goudvink werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). 

dinsdag 17 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (5exx), op de Patersgronden (2exx), over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Loozerheide (6exx). Kolganzen vlogen over telpost Loozerheide (6exx) en over Strabrechtse Heide (17exx). 'rietganzen' vlogen over telpost Loozerheide (13exx) en over telpost Strabrechtse Heide (29exx). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (3exx), over telpost Patersgronden (1ex) en op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (2exx) en over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Slechtvalken werden gezien over telpost Loozerheide (1ex), over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en ter plaatse op de Loozerheide (1ex). Kraanvogels vlogen over telpost landschotse heide (2exx). Een Goudplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Groenpootruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Bonte Strandloper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ad winter).Waterpiepers werden waargenomen over telpost Loozerheide (2exx) en over telpost Strabrechtse Heide (15exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex), op telpost Loozerheide (1ex), op telpost Patersgronden (1ex) en over Vaarle (1ex). Beflijsters werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx), over telpost landschotse Heide (2exx) en op telpost Patersgronden (1ex). Baardmannen waren aanwezig op het Beuven (2exx).  Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (2exx), op de Landschotse Heide (1ex) en op de Patersgronden (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Patersgronden (1ex) en op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Goudvink werd gezien op telpost Patersgronden (1ex). Europese Kanaries vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Kleine Barmsijs werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). 

. maandag 16 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (4exx), op het Soerendonks Goor (9exx) en bij de Keyenhurk (1ex). Kolganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (34exx), over telpost Loozerheide (3exx), over telpost Landschotse Heide (30exx) en over waren ter plaatse op het Soerendonks Goor (4exx). 'rietganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (60exx). Toendrarietganzen werden gezien op telpost Strabrechtse heide (4exx) en over Geldrop (1ex). Pijlstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (16exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Loozerheide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (6exx), over telpost Landschotse Heide (4exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Kraanvogels vlogen over telpost Loozerheide (8exx). 


Kraanvogels; telpost Loozerheide; 16-10-2006 (Rob Bouwman)

Een Goudplevier werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Grutto was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Zwarte Ruiter werd waargenomen op het Soerendonks Goor (1ex). Bonte Strandlopers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Een IJsvogel werd gezien bij de Dommelse Rulbeemden; Heeze (1ex). Waterpiepers werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx), op telpost Patersgronden (4exx) en bij de zinkfabriek (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx), op telpost Loozerheide (1ex) en op telpost landschotse Heide (1ex). Een Beflijster vloog over telpost landschotse Heide (1ex). Een Buidelmees vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex) en op/over telpost Landschotse Heide (1ex). Appelvinken vlogen over telpost Landschotse Heide (6exx). Goudvinken vlogen over telpost landschotse Heide (2exx) en over telpost Patersgronden (1ex). Een Kruisbek werd gezien op telpost Patersgronden (1ex). Een Europese Kanarie was aanwezig op de Landschotse Heide (1ex). 

zondag 15 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (4exx), bij de Keyenhurk (1ex), op de Patersgronden (1ex) en in de Maaij (2exx). Een Roerdomp werd waargenomen in de Maaij (1ex). Kolganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (10exx). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Brilduiker was aanwezig op de plas bij de zinkfabriek (1ex). Een Visarend is nog altijd aanwezig in de Maaij (1ex). Blauwe Kiekendief werden gezien op telpost Landschotse Heide (1ex) en telpost patersgronden (1ex). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (2exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Slechtvalken werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Goudplevieren werden geien overvliegend bij de zinkfabriek (7exx). Een Bontbekplevier vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Witgat was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). IJsvogels werden gezien bij de Grijze Steen (1ex) en in de Maaij (2exx). Een Waterpieper vloog over telpost Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx), over telpost patersgronden (1ex), over telpost Loozerheide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex), op de patersgronden (1ex) en in de Maaij (1ex). Kruisbekken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Europese Kanarie vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Goudvinken vlogen over telpost Patersgronden (2exx). Een 'barmsijs' werd waargenomen op telpost Patersgronden (1ex). Een IJsgors werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). 

zaterdag 14 oktober

Een Geoorde Fuut was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (4exx), op het Soerendonks Goor (9exx) en op de Patersgronden (1ex), over telpost Landschotse Heide (1ex), op de Keyenhurk (1ex), over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en over camping Heezerenbosch (1ex). 


Grote Zilverreigers; telpost Strabrechtse Heide; 14-10-2006 (Jan Erik Kikkert)

'rietganzen' vlogen over telpost Strabrechtse Heide (8exx). Kolganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (34exx), over telpost Landschotse Heide (10exx) en op het Soerendonks Goor (1ex). Een Smient was aanwezig op het Beuven (1ex). Rode Wouwen werden gezien op telpost Loozerheide (2exx) en op telpost Patersgronden (1ex). Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (1ex), telpost Landschotse heide (2exx) en telpost patersgronden (2exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (7exx), over telpost Patersgronden (1ex), over telpost Landschotse Heide (1ex) en over Strabrechtse Heide (3exx). Slechtvalken werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex), over telpost Patersgronden (1ex) en ter plaatse op de Loozerheide (1ex). Een Goudplevier vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Bontbekplevier was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Zwartkopmeeuw vloog over telpost Strabrechtse Heide (1 1ste winter). Een IJsvogel was aanwezig op het Beuven (1ex). Waterpiepers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (6exx). Een Grote Pieper werd gevonden op de Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Beflijsters werden gezien op telpost Patersgronden, op telpost Landschotse Heide (1ex) en bij het Grafven (1ex). Een Buidelmees vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (3exx) en exemplaren vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Patersgronden (1ex). Kruisbekken vlogen over telpost landschotse Heide (2exx).

vrijdag 13 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (2exx), op de Patersgronden (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Kolganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (17exx). 'rietganzen' werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (57exx). Pijlstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (5exx). Een Visarend was aanwezig bij het Ringselven (1ex). Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost patersgronden (1ex) en bij het Ringselven (1ex). Een Smelleken werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Bontbekplevier werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Goudplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (14exx). Kuifleeuweriken waren aanwezig in het Citycentrum, Veldhoven (2exx). Een Waterpieper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en in Gestel; Eindhoven (1ex). Een Beflijster vloog over telpost Patersgronden (1ex). Klapeksters werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (2exx). Kruisbekken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost patersgronden (3exx). Een Appelvink werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). 

donderdag 12 oktober

Grote Zilverreigers vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Kolganzen vlogen over telpost Patersgronden (35exx). Pijlstaarten werden gezien op telpost Patersgronden (3exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Patersgronden (2exx), over telpost Landschotse Heide (2exx) en telpost Loozerheide (2exx). Een Goudplevier werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Patersgronden (4exx) en over telpost Landschotse Heide (5exx). Beflijsters werden gezien over telpost Patersgronden (4exx), over telpost Landschotse Heide (4exx). en over telpost Loozerheide (1ex). Kruisbekken werden gezien over telpost Patersgronden (7exx). Appelvinken vlogen over telpost Patersgronden (2exx). Een Goudvink werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Een IJsgors werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). 

woensdag 11 oktober

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (2exx), op de Keyenhurk (1ex), over telpost Loozerheide (1ex), over telpost Landschotse Heide (4exx), over telpost Patersgronden (3exx) en over telpost Strabrechtse Heide (16exx). Roerdompen werden gezien bij de Maaij (2exx). Kolganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (31exx), over telpost Landschotse Heide (4exx), over telpost patersgronden (3exx) en over telpost Loozerheide (2exx). 'rietganzen' werden waargenomen op telpost Strabrechtse heide (13exx), over telpost landschotse Heide (2exx) en over telpost Loozerheide (3exx). Toendrarietganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Kleine Rietganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (8exx). Brilduikers waren aanwezig bij Cote d'Or; Budel-Dorplein (3exx). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (3exx), telpost Landschotse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (13exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (2exx). Visarenden werden waargenomen bij de Maaij (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Smellekens werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (3exx), over telpost Landschotse Heide (7exx) en over telpost Loozerheide (4exx). Slechtvalken werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Landschotse Heide (1ex) en ter plaatse op de Loozerheide (1ex). Een Goudplevier vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Witgat was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de zinkfabriek (1ad). Een Zwarte Stern vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een IJsvogel was aanwezig bij het Beuven (1ex). Grote Gele kwikstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (6exx), over telpost Patersgronden (1ex) en over telpost Landschotse Heide (5exx). Waterpiepers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx); een exemplaar was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Grote Pieper vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Beflijster vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Buidelmezen werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Goudvinken vlogen over telpost Landschotse Heide (4exx). 'barsmijzen' vlogen over telpost patersgronden (8exx). Kruisbekken vlogen over telpost Patersgronden (2exx). IJsgorzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Landschotse Heide (2exx). 

dinsdag 10 oktober

Grote Zilverreigers werden waargenomen op de Keyenhurk (1ex) en in de Maaij (2exx). Een Roerdomp werd waargenomen in de Maaij (1ex). Kolganzen vlogen over telpost Landschotse Heide (16exx). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Visarend was aanwezig in de Maaij (1ex). 


Visarend, onvolwassen; De Maaij; 10-10-2006 (Rob Bouwman)

Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (5exx). Een Slechtvalk werd gezien over telpost Loozerheide (1ex). Witgatten werden gezien in de Maaij (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Bijzonder was een overvliegende Kleine Jager op telpost landschotse Heide (1onv). IJsvogels werden gezien in de Maaij (2exx). Een Grote Pieper vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Appelvink werd gezien over telpost Loozerheide (1ex). 

maandag 9 oktober

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (2exx), op de Keyenhurk (1ex), in de Maaij (2exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Kolgans vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). De eerste rietganzen van het najaar werden gemeld van telpost Loozerheide (4exx). Smienten werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (5exx). Een Visarend is aanwezig in de Maaij (1ex). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1ex).  Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx) en over telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalk werden gezien over telpost Loozerheide (1onv) en ter plaatse op de Loozerheide (1ad). Een Bontbekplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Zilverplevier werd gezien over telpost Landschotse Heide (1ex). Groenpootruiters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Een IJsvogel werd waargenomen in de Maaij (1ex). Een groot aantal Boomleeuweriken vloog over telpost Landschotse Heide (239exx). Waterpiepers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (2exx). Een Grote Pieper werd waargenomen over telpost Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (11exx) en telpost Landschotse Heide (8exx). Klapeksters werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (2exx), over telpost landschotse Heide (1ex), bij het Marijkeven; Strabrechtse Heide (1ex) en Grafven (1ex). Een Buidelmees vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Baardman was aanwezig op het Beuven (min 1ex). Ook vandaag was er sterke vinkentrek waar te nemen op de diverse telposten in de Kempen. Europese Kanaries vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Loozerheide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Appelvinken werden gezien op telpost Landschotse Heide (2exx). IJsgorzen vlogen over telpost Landschotse Heide (1ex), over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). 

zondag 8 oktober

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (3exx), op de Keyenhurk (1ex), op het Soerendonks Goor (8exx) en over telpost landschotse Heide (2ex). Een Kleine Zilverreiger vloog over telpost Patersgronden (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (3exx). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Patersgronden (1ex). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx), over telpost Patersgronden (1ex) en over telpost Loozerheide (2exx). Slechtvalken werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Landschotse Heide (1ex), over telpost Loozerheide (2exx), bij Nuenen (2exx) en bij de zinkfabriek (1ex).  Goudplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (5exx). Een IJsvogel was aanwezig bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Waterpieper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Leuk was een Grote Pieper die vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Roodkeelpieper vloog over telpost patersgronden (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (9exx), over telpost Landschotse Heide (4exx), telpost Patersgronden (7exx), over telpost Loozerheide (5exx) en in Woensel; Eindhoven (2exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Beflijsters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (5exx). Enorme Vinkentrek was te bewonder op telpost Landschotse Heide, telpost patersgronden, telpost Loozerheide en telpost Strabrechtse Heide. Appelvinken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex), telpost patersgronden (19exx) en telpost Loozerheide (5exx). 'barmsijzen' vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en over telpost patersgronden (2exx). Kruisbekken werden gezien op telpost patersgronden (4exx). Europese Kanaries vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Landschotse Heide (1ex). IJsgorzen vlogen over telpost Loozerheide (4exx). 

Tabel: verschillen en overeenkomsten tussen 4 telposten in de Kempen vandaag.

 

Landschotse Heide

Loozerheide

Patersgronden

Strabrechtse Heide

boomleeuwerik

82

4

133

22

graspieper

1.669

3.684

577

1.944

witte kwikstaart

84

444

41

190

vink

6.859

11.055

4.920

24.300

kneu

187

2.383

110

808

 

zaterdag 7 oktober

Een Geoorde Fuut  was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Soerendonks Goor (8exx), op het Beuven (3exx), op de Landschotse Heide (1ex), bij de Maaij (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Bijzonder was een Purperreiger op het Soerendonks Goor (1onv). 


Purperreiger, onvolwassen; Soerendonks Goor; 07-10-2006 (Pol Boonen)

Een Roerdomp werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex). Smienten werden gezien op het Soerendonks Goor (2exx). Er zijn nog steeds veel Krakeenden aanwezig op het Soerendonks Goor (200exx). Een Pijlstaart vloog over telpost Landschotse Heide (1ex).  Bruine Kiekendieven werden gezien op het Beuven (1ex), over telpost Landschotse Heide (3exx), over telpost Loozerheide (4exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Visarend werden gezien bij de Maaij (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Landschotse Heide (2exx) en telpost Loozerheide (3exx). Slechtvalken werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Bontbekplevieren waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx). Goudplevieren vlogen over telpost Landschotse Heide (1ex) en telpost Loozerheide (3exx). Een Witgat vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Bokjes werden gezien op de Strabrechtse Heide (3exx). Een IJsvogel was aanwezig bij de Maaij (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over de Gastelse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Appelvink vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Europese Kanarie vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Goudvink werd gezien over telpost Loozerheide (1ex). 

vrijdag 6 oktober

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Soerendonks Goor (8exx) en op het Beuven (4exx). Een Smelleken vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een IJsvogel was aanwezig bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Landschotse heide (1ex). De eerste Koperwieken van dit najaar werden gemeld van telpost Landschotse Heide (2exx). 

donderdag 5 oktober

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Soerendonks Goor (11exx), op het Beuven (7exx), op de Landschotse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (2exx). Bijzonder was een Purperreiger op het Soerendonks Goor (1onv). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost landschotse Heide (3exx). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Visarend vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Ruigpootbuizerd werd waargenomen bij de Dommelbeemden; Veldhoven (1ex). Smellekens werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op telpost landschotse Heide (1ex). Een Slechtvalk is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1onv). Een Bontbekplevier vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Witgat vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Landschotse Heide (15exx). Een Beflijster werd waargenomen over telpost Landschotse Heide (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Europese Kanarie vloog over telpost landschotse Heide (1ex). Goudvinken werden gezien over telpost landschotse Heide (2exx). 

woensdag 4 oktober

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (4dxx), over telpost Strabrechtse Heide (5exx), bij de Keyenhurk (1ex) en op het Soerendonks Goor (10exx). Een groot aantal Krakeenden was aanwezig op het Soerendonks Goor (200exx). Een Visarend vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien op het Beuven (1ex), op het Soerendonks Goor (3exx) en over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Slechtvalk was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Kemphanen werden gezien bij de zinkfabriek (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). 

dinsdag 3 oktober

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (5exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien op het Beuven (1ex). 

maandag 2 oktober

Een Visarend werd gezien bij de Pastoorsweijer/de Maaij (1ex). 

zondag 1 oktober

Grote Zilverreigers werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (4exx), op het Beuven (3exx), op de Keyenhurk (1ex) en op het Soerendonks Goor (8exx). Smienten waren aanwezig op het Soerendonks Goor (2exx). Visarenden werden waargenomen bij het Ringselven (2exx). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Loozerheide (5exx), over telpost Strabrechtse Heide (3exx), over telpost Landschotse Heide (1ex), bij het Soerendonks Goor (1ex) en bij het Ringselven (1ex). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1m). Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (3exx). Smellekens werden waargenomen over telpost Loozerheide (3exx) en bij het Ringselven (1ex). Bontbekplevieren waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx). Een Morinelplevier vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Goudplevieren vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Groenpootruiters werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (13exx). Een Bosruiter was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Bonte Strandlopers waren aanwezig op het Beuven (1ex), op de Keyenhurk (1ex) en bij de zinkfabriek (2exx). Een Dwergmeeuw was aanwezig bij het Ringselven (1onv). Een IJsvogel was aanwezig op het Beuven (1ex). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Loozerheide (1ex), over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en over telpost Landschotse Heide (4exx). Een Waterpieper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Roodkeelpieper werd waargenomen over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx).