Waarnemingen van Vogels in de Kempen
September

zaterdag 30 september

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (3exx), in de Maaij (2exx) en op het Soerendonks Goor (7exx). Roerdompen werden waargenomen in de Maaij (3exx). Smienten waren aanwezig op het Soerendonks Goor (7exx). Visarenden vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx), telpost Loozerheide (3exx) en waren aanwezig op het Beuven (1ex), in de Maaij (2exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). 


Visarend; de Maaij; 30-09-2006 (Koos vd Mortel)

Wespendieven werden gemeld van telpost Patersgronden (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx), over telpost Loozerheide (5exx), over telpost Patersgronden (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide  (4exx). Slechtvalken werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Goudplevieren vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Bontbekplevieren waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx). Een Tureluur vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Groenpootruiter vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Witgat was aanwezig bij Driebruggen; Valkenswaard (1ex). Een Kemphaan was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex).  Bonte Strandlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx). IJsvogels werden waargenomen in de Maaij (3exx). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Loozerheide (1ex), over telpost Patersgronden (3exx), en waren aanwezig bij Driebruggen; Valkenswaard (2exx) en bij de Maaij (1ex). Leuk was een groep  Baardmannen over telpost Strabrechtse Heide (1+56!). Kruisbekken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (12exx). barmsijzen werden gezien over telpost Patersgronden (1ex)  en ter plaatse op de Patersgronden (1ex). Kruisbekken werden gezien op de patersgronden (5exx). 

vrijdag 29 september

Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (3exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Rosse Fluiteenden (escape) waren aanwezig op het Beuven (2exx). Visarenden vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (5exx). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Een Slechtvalk was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1onv). Een Zilverplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bonte Strandlopers werden waargenomen bij de zinkfabriek (5exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een IJsvogel was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Roodkeelpieper werd waargenomen over telpost Loozerheide (1ex).  Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (10exx) en over telpost Loozerheide (3exx). Buidelmezen waren aanwezig bij de Ringselvennen (2exx). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). De eerste Kepen van dit najaar werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (5exx). Een Putter werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (12exx). 

donderdag 28 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (5exx). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (2onv). Een Bontbekplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Groenpootruiter werd gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Waterpieper vloog over Geldrop (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien overvliegend over Geldrop (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex).

woensdag 27 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (2exx) en bij de Maaij (1ex). Visarenden waren aanwezig bij de Maaij (3exx). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Slechtvalk is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1onv). Een Bonte Strandloper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex).

dinsdag 26 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (7exx) en op het Soerendonks Goor (2exx). Een Visarend was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex).  Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex).

maandag 25 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Soerendonks Goor (5exx), op de Keyenhurk (1ex) en bij de zinkfabriek (5exx). Visarenden werden gezien op het Soerendonks Goor (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (15exx) en bij de zinkfabriek (4exx). Een Slechtvalk is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters vlogen over telpost Strabrechtse heide (2exx). Bosruiters werden gezien op de Keyenhurk (2exx). Een Witgat was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Een Oeverloper werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Bonte Strandlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx).  Noordse kwikstaarten waren aanwezig op de Keyenhurk (3exx). 


Noordse kwikstaart; Keyenhurk; 25-09-2006 (Lex Peeters)

zondag 24 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (11exx). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (16exx), over telpost Loozerheide (16exx) en over de zinkfabriek (1ex).  Slechtvalken werden gezien op de Strabrechtse Heide  (1ex) en op de Loozerheide (1ex). Smellekens werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (2exx), over telpost Loozerheide (1ex) en bij het Grafven (1ex). Een Zilverplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bonte Strandlopers werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Geelpootmeeuw werd gemeld van de zinkfabriek (1ex). Een IJsvogel was aanwezig op het Beuven (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (5exx), over telpost Loozerheide (3exx) en bij het Eindhovens Kanaal; Geldrop. De eerste Waterpieper van dit seizoen werd gemeld van telpost Loozerheide (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex).

zaterdag 23 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (10exx), bij het Soerendonks Goor (1ex), bij de Maaij (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een Pijlstaart was aanwezig op het Beuven (1ex). Smienten waren aanwezig op het Soerendonks Goor (4exx). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (12exx), over telpost Loozerheide (6exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Visarenden werden gezien over telpost Loozerheide (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Slechtvalken werden gezien op de Strabrechtse Heide  (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Smelleken vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Morinelplevieren vlogen over telpost Strabrechtse heide (2exx). Een Goudplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Zilverplevier vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Bontbekplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters werden gezien op het Beuven (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (8exx). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Strabrechtse heide (1ex). Een Witgat was aanwezig bij de waterzuivering van hapert (1ex). Een Oeverloper was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Kemphaan vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bonte Strandlopers waren aanwezig op het Beuven (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Kleine Strandlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx). IJsvogels werden gezien op het Beuven (1ex), bij de Maaij (3exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (12exx) en bij de waterzuivering van Hapert (3exx). Leuk was een overvliegende Grote Pieper over telpost Loozerheide (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Goudvink vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). 

vrijdag 22 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (4exx) en over telpost Loozerheide (4exx). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (5exx). Visarenden vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex), telpost Loozerheide (1ex) en een exemplaar ter plaatse op de Loozerheide (1ex). Slechtvalken waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex) en op de Loozerheide (1ex). Smellekens werden gezien in Veldhoven (1ex) en over telpost Loozerheide (2exx). Een Groenpootruiter was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Bonte Strandloper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Zwarte Sterns werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex).

donderdag 21 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (6exx) en op de Keyenhurk (2exx). Een Pijlstaart vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Zomertalingen werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Een Brilduiker was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Visarenden vlogen over telpost Loozerheide (2exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Wespendieven werden gezien over telpost Loozerheide (9exx). Bruine Kiekendieven werden gezien op het Beuven (2exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (1ex) en op de Strabrechtse Heide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Leuk was een overvliegende Morinelplevier op telpost Loozerheide (1ex). Een Bonte Strandloper was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Kleine Strandlopers werden gezien op het Grafven (2exx). Een Grutto was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een leuke groep Wulpen was aanwezig bij de zinkfabriek (125exx). Groenpootruiters waren aanwezig op het Beuven (1ex) en op de Keyenhurk (1ex). Witgatten werden gezien op de Keyenhurk (2exx). Een Bosruiter was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Een Oeverloper was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Loozerheide (5exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Een waarschijnlijke Roodmus vloog over telpost Strabrechtse Heide (1onv/vr). Aan de determinatie wordt nog gewerkt; geluid is opgenomen.


Wespendief; onvolwassen; Loozerheide; 21-09-2006 (René Weenink)

woensdag 20 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (6exx), op de Keyenhurk (2exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Een leuke groep Aalscholvers was aanwezig op de Ringselvennen (>225exx). Een Zwarte Ooievaar vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Visarenden werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (3exx), over telpost Loozerheide (1ex) en op het Soerendonks Goor (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op het Beuven (2exx), over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Wespendieven vlogen over het Soerendonks Goor (3exx) en over telpost Loozerheide (2exx). Slechtvalken werden gezien op de Strabrechtse Heide (1onv), over het Soerendonks Goor (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (1ad). Een Smelleken vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een groenpootruiter was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Een Zwarte Ruiter was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Bosruiter was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Witgatten waren aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex) en op de Keyenhurk (2exx). Een Oeverloper was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Kemphanen werden gezien bij de zinkfabriek (7exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bonte Strandlopers waren aanwezig op het Grafven (4exx) en bij de zinkfabriek (1ex). Kleine Strandlopers werden waargenomen bij de zinkfabriek (2exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). IJsvogels waren aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Grote Gele kwikstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en over telpost Loozerheide (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Appelvink vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Goudvinken werden gezien in Eindhoven (2exx).


Visarend; Soerendonks Goor; 20-09-2006 (Rob Bouwman)

dinsdag 19 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Soerendonks Goor (2exx) en op de Keyenhurk (4exx) en vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Een Pijlstaart werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex). Smienten werden gezien op het Soerendonks Goor (4exx). Een Visarend verbleef bij het Soerendonks Goor (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en over de Ringselvennen (1ex). Een Slechtvalk is nog altijd aanwezig op de Loozerheide (1ex). Bonte Strandlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (6exx). Kleine Strandlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx). Een Groenpootruiter was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Zwarte Ruiters werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Een Bosruiter werd gezien op de Keyenhurk (1ex). IJsvogels werden gemeld van het Soerendonks Goor (1ex) en van de zinkfabriek (1ex). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over de Coevering; Geldrop en over telpost Loozerheide (2exx). 

maandag 18 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (4exx) op het Flaes (3exx), op het Goorven (1ex), op de Keyenhurk (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Brandgans was aanwezig op het Goorven (1ex). Smienten werden gezien bij de zinkfabriek (4exx) en op het Soerendonks Goor (1ex). Een Brilduiker is nog altijd aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Visarend verbleef bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Een Bontbekplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex); mogelijk zat dit exemplaar later op het Waschven (1ex). Bonte Strandlopers werden waargenomen op het Grafven (5exx), bij de zinkfabriek (6exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Krombekstrandloper vloog over telpost Loozerheide (1ex). Kleine Strandlopers werden gezien op het Waschven (3exx), op het Grafven (1ex) en bij de zinkfabriek (2exx). Een Zwarte Ruiter was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Bosruiters werden gezien op de Keyenhurk (2exx). Een Oeverloper was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Bijzonder was de Grauwe Franjepoot die vandaag bij de zinkfabriek werd gezien (1ex). IJsvogels werden gezien langs het Eindhovens Kanaal bij Mierlo (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Er werden wederom Roodkeelpiepers gezien: 1 exemplaar over telpost Loozerheide en 1 exemplaar over telpost Strabrechtse Heide. Grote gele kwikstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). 

zondag 17 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (5exx), op het Soerendonks Goor (1ex), op het Goorven (1ex), op de Keyenhurk (4exx) en over telpost Loozerheide (1ex). Smienten werden gezien bij de zinkfabriek (4exx). Visarenden waren aanwezig bij het Beuven (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en over telpost Loozerheide (5exx); een exemplaar was aanwezig op Kranenveld (1ex). Slechtvalken waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex) en op de Loozerheide (1ex). Een Morinelplevier vloog over telpost Loozerheide (1ex). Bonte Strandlopers waren aanwezig op het Waschven (4exx), op het Grafven (3exx) en bij de zinkfabriek (7exx). Een Krombekstrandloper was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Kleine Strandlopers werden gezien op het Waschven (9exx) en bij de zinkfabriek (2exx). Kemphanen waren aanwezig op het Waschven (4exx) en op het Kranenmeer (3exx). Een Grutto was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Groenpootruiter was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Bosruiter was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). Witgatten waren aanwezig bij de waterzuivering van Hapert (2exx). Een Oeverloper was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Erg leuk was een overvliegende Kleine Jager over telpost Loozerheide (1ex) Een bewijsplaatje staat bij multimedia.. Een IJsvogel werd gezien bij Sterksel (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij de waterzuivering van Hapert (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Een/de Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken waren aanwezig in de Herbertusbossen (div. exx). Een Ortolaan vloog over telpost Loozerheide (1ex). 

zaterdag 16 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (3exx), op het Soerendonks Goor (1ex), bij de zinkfabriek (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Ooievaars waren aanwezig bij Leende (4exx). Smienten werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (6exx), over telpost Landschotse Heide (1ex), bij het Soerendonks Goor (2exx) en bij de zinkfabriek (1ex). Pijlstaarten vlogen over telpost Landschotse Heide (3exx). Een Brilduiker is nog altijd aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Visarenden vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex); exemplaren waren aanwezig op het Beuven (1ex), op het Soerendonks Goor (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx) , over telpost landschotse Heide (6exx) en over telpost Loozerheide (3exx). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (15exx), over telpost Landschotse Heide (1ex), over telpost Strabrechtse heide (2exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Slechtvalken werden gezien over telpost Loozerheide (1ex) en ter plaatse op de Loozerheide (2exx). Smellekens vlogen over telpost landschotse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (2exx). leuk was de waarneming van een invallende Kwartel op telpost Loozerheide (1ex). Goudplevieren werden gezien over telpost Loozerheide (6exx), over telpost Landschotse heide (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (7exx). Een Zilverplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bontbekplevieren werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een Grutto was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex).  Groenpootruiters waren aanwezig op het Beuven (1ex) en op de Landschotse Heide (2exx). Zwarte Ruiters werden gezien op het Grafven (1ex) bij de zinkfabriek (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Een Bosruiter was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Witgat vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Oeverlopers waren aanwezig op het Grafven (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Kemphanen werden gezien over telpost Strabrechtse heide (3exx), op het Grafven (6exx), op het Waschven (4exx) en bij de zinkfabriek (6exx). Bonte Strandlopers werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (8exx), op het Waschven (min. 8exx), bij de zinkfabriek (8exx) en over telpost Landschotse Heide (5exx). Krombekstrandlopers werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Kleine Strandlopers waren aanwezig op het Waschven (9exx), op het Grafven (1ex) en bij de zinkfabriek (2exx); exemplaren vlogen over telpost landschotse Heide (2exx). IJsvogels werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Duinpiepers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Landschotse Heide (2exx) en over telpost Loozerheide (1ex). Een Roodkeelpieper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij Geldrop (1ex), over telpost Strabrechtse Heide (6exx), over telpost Landschotse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (3exx). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). 

vrijdag 15 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (3exx) en op het Soerendonks Goor (1ex). Een Zomertaling werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). een Pijlstaart werd gezien bij de zinkfabriek (1vr). Een Brilduiker is nog altijd aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Visarenden vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx); exemplaren waren aanwezig op het Beuven (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Wespendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (8exx), over telpost Loozerheide (6exx), over het Soerendonks Goor (1ex) en over de zinkfabriek (3exx). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (7exx), telpost Strabrechtse Heide (7exx), over het Soerendonks Goor (1ex) en over de zinkfabriek (3exx). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1ex). Spectaculair was een overvliegende Zeearend op de Loozerheide. De vogel is later ingevallen nabij de zinkfabriek maar kon niet meer worden teruggevonden (1onv). Een Smelleken werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Zeer bijzonder was de ontdekking van een adult winter Steppekievit bij de zinkfabriek. Helaas was de vogel niet altijd goed te zien (1ad W). Rond 17:00 vetrok de vogel richting België. 


Steppekievit; adult winterkleed; zinkfabriek; Budel-Dorplein; 15-09-2006 (Frank Neijts)

Groenpootruiters waren aanwezig op het Grafven (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Zwarte Ruiters waren aanwezig op het Grafven (2exx). Bosruiters waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx). Kemphanen werden gezien op het Grafven (1ex) en bij de zinkfabriek (3exx). Bonte Strandlopers waren aanwezig op het Grafven (11exx) en bij de zinkfabriek (1ex). Kleine Strandlopers werden gezien op het Grafven (2exx) en bij de zinkfabriek (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over de zinkfabriek (1ex) en in Woensel-west; Eindhoven (1ex). Duinpiepers vlogen over telpost Loozerheide (3exx). Een Snor werd gehoord bij de Ringselvennen (1ex). Buidelmezen waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). 

donderdag 14 september

Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Rode Wouw werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Visarenden vlogen over telpost Landschotse Heide  (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Wespendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (20exx). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (3exx), telpost Strabrechtse Heide (3exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Smelleken werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Morinelplevier werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Kemphaan werd waargenomen op telpost landschotse Heide (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig op het Beuven (2exx). Een Zwarte Ruiter werd gezien op het Beuven (1ex). Een Oeverloper werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Witgat was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Een Krombekstrandloper was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Een Bonte Strandloper was aanwezig op het Grafven (1ex). Kleine Strandlopers waren aanwezig op het Grafven (2exx). Zwarte Sterns vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Duinpieper werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). 

woensdag 13 september

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Soerendonks Goor (1ex) en bij het Beuven (2exx). Visarenden werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). 


Visarend; Ringselvennen; 13-09-2006 (Jankees Schwiebbe)

Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en de Herbertusbossen (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost landschotse heide (1ex) en over telpost Loozerheide (5exx). Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Een Goudplevier vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Krombekstrandloper werd gezien over telpost Loozerheide (1ex). Bonte Strandlopers werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (2exx). Een Kemphaan vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Witgatten werden gezien over telpost Landschotse Heide (2exx) en op de Keyenhurk (1ex). Bosruiters werden gezien op het Beuven (1ex) en op de Keyenhurk (1ex). Oeverlopers werden waargenomen op de Keyenhurk (1ex) en op het Beuven (1ex). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op het Beuven (1ex). Groenpootruiters werden gezien op de Keyenhurk (2exx) en het Beuven (1ex). IJsvogels werden waargenomen op de Keyenhurk (1ex) en in de Herbertusbossen (1ex).  Duinpiepers werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (3exx), over telpost Loozerheide (1ex) en over de langakkers; Leende (1ex). Grote Gele kwikstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). 

dinsdag 12 september

Grote Zilverreigers werden waargenomen over telpost Loozerheide (1ex) en bij het Beuven (2exx). Visarenden werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx), bij het Soerendonks Goor (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (5exx), over telpost Loozerheide (3exx), bij het Soerendonks Goor (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (3exx). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Groenpootruiter was aanwezig op het Grafven (1ex), over telpost landschotse heide vloog tevens een exemplaar (1ex). Een Bosruiter was aanwezig op het Grafven (1ex). Een Kleine Strandloper vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Bonte Strandlopers vlogen over telpost landschotse Heide (2exx).  Zwarte Sterns vlogen over telpost Strabrechtse Heide (7exx). Een IJsvogel werd gemeld van de Maaij (1ex). Duinpiepers werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx).  Grote Gele kwikstaarten werden gezien over telpost Loozerheide (1ex) , over telpost landschotse Heide (4exx) en telpost Strabrechtse Heide (2exx). Noordse Kwikstaarten waren aanwezig bij de manege; Geldrop. Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Ortolaan vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). 


Torenvalk; Strabrechtse Heide; 12-09-2006 (Jan Erik Kikkert)

maandag 11 september

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (4exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Smienten waren aanwezig op het Soerendonks Goor (2exx). Visarenden werden gezien bij het Beuven (1ex), over telpost Strabrechtse Heide (3exx), bij het Soerendonks Goor (1ex), bij de Ringselvennen (1ex) en over de Langakkers; Leende (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (2exx), over telpost Loozerheide (5exx) en bij de Plateaux (1ex). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Loozerheide (2exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Bontbekplevier was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op het Grafven (1ex); mogelijk vloog dit exemplaar eerder die dag over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters werden gezien op het Grafven (1ex), op de Landschotse Heide (1ex) en op het Beuven (1ex).Een Oeverloper werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). IJsvogels waren aanwezig op de Langakkers; Leende (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Duinpiepers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Een Grote Gele kwikstaart vloog over bij de zinkfabriek (1ex). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Ortolaan vloog over telpost Loozerheide (1ex). 

zondag 10 september

Een Ooievaar vloog over Aarle-Rixtel (1ex). Een Grote Zilverreiger werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex).De eerste Smienten van dit najaar werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Brilduiker was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (5exx), over telpost Landschotse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Een Wespendief vloog over telpost Loozerheide (1ex). Visarenden vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex), telpost Landschotse Heide (1ex), over telpost Loozerheide (2exx), bij de Ringselvennen (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Slechtvalk werd gezien op de Loozerheide/Ringselvennen (1ex). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Bontbekplevieren werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (2exx). Een Zilverplevier vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Groenpootruiter was aanwezig op het Beuven (1ex); een exemplaar vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Witgat vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Oeverlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (1ex) en op de Landschotse Heide (2exx). Een Krombekstrandloper werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). IJsvogels waren aanwezig op het Beuven (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Een Draaihals was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). Duinpiepers vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij Geldrop (4exx) en over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Buidelmees werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Ortolaan vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). 


Boomleeuwerik; Strabrechtse Heide; 10-09-2006 (Jan Erik Kikkert)

zaterdag 9 september

Een Grote Zilverreiger vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Zwarte Ooievaars vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Visarenden werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex), telpost Loozerheide (2exx) en telpost Landschotse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en over telpost Loozerheide (6exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien over telpost Loozerheide (2exx). Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op de Loozerheide (1ex). Een Kemphaan werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Morinelplevieren werden gezien over telpost Loozerheide (1ex) en telpost Landschotse Heide (1ex). Zilverplevieren vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Goudplevieren werden gezien over telpost Loozerheide (3exx). Een Bontbekplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters werden gezien op het Beuven (1ex), op de Landschotse Heide (2exx) en bij de zinkfabriek (1ex). Zwarte Ruiters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex), telpost Landschotse Heide (1ex) en waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx). Bosruiters waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx). Een Witgat was aanwezig op de Landschotse Heide (1ex). Zwarte Sterns vlogen over telpost Strabrechtse heide (7exx). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex).Een Oeverloper werd gezien bij het Beuven (1ex). IJsvogels werden gemeld van het Beuven (1ex) en de Maaij (2exx). Erg bijzonder was een overvliegende Bijeneter boven Steensel (1onv). Duinpiepers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx), over telpost Landschotse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Ortolanen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). 

vrijdag 8 september

Een Purperreiger werd waargenomen over telpost Loozerheide (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien op het Soerendonks Goor (2exx). Een Visarend was aanwezig bij de Ringselvennen (1). Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en over de Groote Heide; Soerendonk (1ex). Een Smelleken trok over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Kluut werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Morinelplevieren vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Een Groenpootruiter was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Witgat vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Kemphaan was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Bonte Strandlopers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). IJsvogels waren aanwezig op het Beuven (2exx). Duinpiepers vlogen over telpost Loozerheide (2exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien over telpost Loozerheide (2exx). Een Rietzanger was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Ortolaan vloog over telpost Loozerheide (1ex).

donderdag 7 september

Een Wespendief vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Groenpootruiters werden gezien op de Landschotse Heide (3exx). Een Bosruiter was aanwezig op de Landschotse Heide (1ex). Oeverlopers waren aanwezig op de Landschotse Heide (5exx). 


Grauwe Vliegenvanger; Loozerheide; 06-09-2006 (Rob Bouwman)

woensdag 6 september

Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Beuven (1ex). Zwarte Ooievaars vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx); in de avond verbleef een exemplaar op het Grafven (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx) en over telpost Loozerheide (1ex). Een Visarend verbleef op het Beuven (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op het Beuven (1ex). Een Goudplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Leuk was een Morinelplevier die werd waargenomen over telpost Loozerheide (1ex). Een Tureluur vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx) en op de Landschotse Heide (3exx). Bosruiters waren aanwezig op de Landschotse Heide (4exx). Een Witgat werd waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Oeverlopers waren aanwezig op de Landschotse Heide (2exx). Draaihalzen waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (2exx). Een IJsvogel werd waargenomen bij het Klein Vlasrootven; Veldhoven (1ex).Een Duinpieper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Grote Gele Kwikstaart werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (3exx). Een Buidelmees was aanwezig bij de Ringselvennen (1onv). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken werden gemeld van de Malpie (div exx).

dinsdag 5 september

Een Roerdomp was aanwezig op het Beuven (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op het Beuven (1ex). Een Visarend was aanwezig op het Beuven (1ex); mogelijk werd hetzelfde exemplaar gezien in de Rusthoek; Strabrechtse Heide. Een Slechtvalk loog over telpost Strabrechtse Heide 1ex). Goudplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een Temmincks Strandloper vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Groenpootruiters werden gezien bij de zinkfabriek (1ex), op het Beuven (1ex) en op de Keyenhurk (2exx). Oeverlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (1ex) en op de Keyenhurk (6exx). Zwarte Sterns vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een IJsvogel vloog oer telpost Landschotse Heide (1ex). Duinpiepers werden gezien over telpost Landschotse Heide  (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Grauwe Klauwier liet zich helaas maar kort zien op de Strabrechtse Heide (1onv). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex).


Tapuit en IJsvogel; Keyenhurk; 05-09-2006 (Lex Peeters)

maandag 4 september

Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (3exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Loozerheide (4exx) en telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Visarend was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Regenwulp was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Een Kleine Strandloper is nog altijd aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (2exx) en op de Keyenhurk (4exx). Witgatten werden gezien op telpost Landschotse Heide (1ex) en op de Keyenhurk (1ex). Oeverlopers waren aanwezig op het Beuven (1ex) en op de Keyenhurk (7exx). Een Zwarte Stern was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). IJsvogels werden gezien bij het Vlasrootven; Veldhoven (2exx). Draaihalzen werden gezien op de Loozerheide (3exx), bij de Ringselvennen (1ex), op de Patersgronden (1ex) en in een tuin in Leende (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over de Ringselvennen (1ex). Een Buidelmees was nog aanwezig op de Ringselvennen (1ex).  Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex).

zondag 3 september

Een Visarend was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Kleine Strandloper is nog altijd aanwezig op de Keyenhurk (1ex). 


Kleine Strandloper; Keyenhurk; 03-09-2006 (Lex Peeters)

Een IJsvogel werd waargenomen bij het Ooievaarsnest; Eindhoven (1ex).

zaterdag 2 september

Een Kleine Zilverreiger werd waargenomen bij de zinkfabriek (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (11exx) en over telpost Loozerheide (8exx). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Loozerheide (10exx), telpost Strabrechtse Heide (1ex), bij de Ringselvennen (1ex) en op het Beuven (1ex). Een Visarend was aanwezig op het Beuven (1ex); veen ander exemplaar vloog in de middag over telpost Strabrechtse heide (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig op de Keyenhurk (4exx) en bij het Beuven (1ex). Bosruiters werden gezien op de Keyenhurk (2ex). Een Kleine Strandloper was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Een Zwarte Stern was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Draaihals was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). 


Draaihals; Strabrechtse Heide; 02-09-2006 (Jan Erik Kikkert)

Een Buidelmees was nog aanwezig op het Beuven (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex).

vrijdag 1 september

Een Grote Zilverreiger vloog over telpost Loozerheide (1ex). Zwarte Ooievaars vlogen over telpost Strabrechtse Heide (7exx); hiervan verbleven er minimaal 4 later op het Grafven. Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (20exx) en over telpost Landschotse Heide (3exx). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (9exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Een Blauwe Kiekendief was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1onv). Een Grauwe Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1onv). Een Visarend vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx) en op de Loozerheide (1ex). Een Smelleken vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Morinelplevier vloog over telpost Strabrechtse heide (1ex). Bontbekplevieren werden waargenomen over telpost Strabrechtse heide (1ex) en op de landschotse heide (1ex). Een Kleine Strandloper was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig op het Beuven (1ex), ter plaatse op de Landschotse heide (5exx) en over telpost landschotse heide (2exx). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Strabrechtse heide (1ex). Bosruiters waren aanwezig op het Beuven (1ex) en op de Landschotse heide (4exx). Witgatten werden waargenomen bij de zinkfabriek (2exx). Oeverlopers waren aanwezig op de Landschotse Heide (7exx). Een Geelpootmeeuw werd gezien over telpost Strabrechtse heide (1ex). Een Zwarte Stern was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen op het Beuven (1ex). Draaihalzen werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx), bij de Ringselvennen (2exx), op de Landschotse Heide (1ex), op de Malpie (1ex) en op de Loozerheide (2exx). Een Grote Gele kwikstaart vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bijzonder was de ringvangst van een Grote Karekiet in de Kempen (1ex). Een Snor werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Een Buidelmees vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Sijs vloog over Eindhoven (1ex). Een Ortolaan was aanwezig op de Landschotse heide (1vr).