Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Augustus

donderdag 31 augustus

Een Grote Zilverreiger werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex). Een Purperreiger vloog over telpost Strabrechtse Heide  en was korte tijd aanwezig op het Beuven (1onv). Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex). De Ringsnaveleend van de zinkfabriek werd vandaag weer eens gezien (1vr). Een Brilduiker was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Wespendieven werden gezien bij vliegveld Budel (2exx). Bruine Kiekendieven werden gezien bij het Beuven (2exx) en over telpost Loozerheide (2exx). Een Visarend vloog over telpost Loozerheide (1ex). Bontbekplevieren vlogen over telpost Landschotse heide (3exx). Witgatten werden gezien over telpost landschotse heide (2exx). Bosruiters vlogen over telpost Landschotse heide (3exx). Oeverlopers werden gezien over telpost landschotse heide (3exx0.  IJsvogels werden geizen bij de Ringselvennen (2exx). Een Duinpieper vloog over telpost landschotse Heide (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Noordse Kwikstaart vloog over telpost Landschotse Heide (1ex).  Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Ortolanen werden gezien over telpost Landschotse Heide (2exx). 

woensdag 30 augustus

Geoorde Futen waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx). Een Grote Zilverreiger werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex). Een Smient was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Zomertalingen werden waargenomen bij de zinkfabriek (6exx). De Ringsnaveleend van de zinkfabriek werd vandaag weer eens gezien (1vr). Een Brilduiker was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Wespendief werd gezien over telpost Strabrechtse heide (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en over telpost Loozerheide (4exx). Visarenden vlogen over de Ringselvennen (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Een Regenwulp vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Witgatten werden gezien bij de zinkfabriek (3exx). Een Oeverloper werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Erg bijzonder was de waarneming van een Kleinste Jager werd gezien bij de zinkfabriek (1onv) en over telpost Loozerheide trok (onafhankelijke waarnemers). De Pontische Meeuw van de Zuid-Willemsvaart bij sluis 12 werd vandaag ook weer gezien (1ad). Een Zwarte Stern werd waargenomen bij de zinkfabriek (1ex). Een Draaihals werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een IJsvogel was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). 

dinsdag 29 augustus

Een Zwarte Ooievaar vloog over Woensel; Eindhoven (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (15exx), 3 exemplaren waren hier tevens ter plaatse. Bruine Kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (3exx) en overvliegend over Sterksel (1ex) en de Loozerheide (3exx). Een Visarend vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk werd gezien over telpost Loozerheide (1ex). Een Smelleken vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Morinelplevier vloog over telpost Loozerheide (1ad). Een Bontbekplevier was aanwezig op de Landschotse Heide (1ex). Een Groenpootruiter vloog over telpost Landschotse Heide (1ex) en ander exemplaar was aanwezig op de landschotse Heide (1ex). Bosruiters waren aanwezig op het Kromven (3exx). Witgatten waren aanwezig op de Landschotse Heide (3exx). Een Oeverloper werd gezien op de Landschotse Heide (1ex). IJsvogels waren aanwezig bij de Ringselvennen (2exx). Een Draaihals werd gezien op de Loozerheide (1ex). IJsvogels werden gezien bij Mierlo (2exx) en kasteel Heeze (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). 

maandag 28 augustus

Een Grote Zilverreiger werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex). Een Ooievaar vloog over Veldhoven (1ex). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Porseleinhoen was aanwezig op het Soerendonks Goor (1onv). Een Bontbekplevier was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Tureluurs waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx). Groenpootruiters vlogen over telpost Landschotse Heide (2exx0. Een Bosruiter werd gemeld van de telpost Landschotse Heide (1ex). 

zondag 27 augustus

Een Grote Zilverreiger werd gezien op het Beuven (1ex). Een Ooievaar vloog over de Langakkers; Leende (1ex). Een Pijlstaart werd gezien bij de zinkfabriek (1vr). Brilduikers werden gemeld van de zinkfabriek (2exx). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (9exx). Wespendieven werden gezien over telpost Loozerheide (6exx) en over de Coevering; Geldrop (3exx). 


Wespendief; Geldrop Coevering; 26708-2006 (Robert Kastelijn)

Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide/Ringselvennen (1ex). Een Morinelplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bontbekplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (3exx). Witgatten werden gezien op het Grafven (1ex), op de Keyenhurk (5exx) en over telpost Landschotse Heide (6exx). Oeverlopers waren aanwezig op de Keyenhurk (8exx). Een Zwarte Stern was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Draaihals werd ook vandaag gezien bij de Ringselvennen (1ex). IJsvogels werden waargenomen bij het Beuven (1ex), bij het Soerendonks Goor (1ex) en nabij Sterksel (1ex).  Duinpiepers vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Een Baardman was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). Buidelmezen waren aanwezig bij de Ringselvennen (2exx). 


Buidelmees; Ringselvennen; 27-08-2006 (Robert Kastelijn)

Een Klapekster is nog steeds aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). 

zaterdag 26 augustus

Een Grote Zilverreiger werd gezien op het Beuven (1ex). Ooievaars vlogen over telpost Strabrechtse Heide (13exx). Een Zwarte Ooievaar was aanwezig op het Grafven (1ex). 


Zwarte Ooievaar; Grafven, Strabrechtse Heide; 26-08-2006 (Jan Hein van Steenis)

Zomertalingen werden gezien op telpost Landschotse Heide (2exx). Visarenden vlogen over telpost Loozerheide (2exx), over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en een exemplaar is nog altijd aanwezig op het Beuven (1ex). Wespendieven werden gezien over telpost Loozerheide (9exx), over telpost Strabrechtse Heide (7exx), over de Coevering; Geldrop (1ex), ter plaatse op de Loozerheide (4exx) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven trokken over telpost Loozerheide (6exx), over telpost Landschotse Heide (3exx) en over telpost Strabrechtse Heide (5exx). Bontbekplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en over telpost landschotse Heide (4exx). Goudplevieren vlogen over Nieuwe Erven; Nuenen (3exx). Groenpootruiters werden gezien over telpost Loozerheide (1ex), over telpost Landschotse Heide (2exx) en op het Beuven (2exx). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Witgatten werden gemeld van het Beuven (2exx), van telpost landschotse Heide (3exx) en van de Keyenhurk (8exx). Een Bosruiter vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Oeverlopers werden gezien op telpost Landschotse Heide (5exx). Een Draaihals werd ook vandaag gezien bij de Ringselvennen (1ex). Een Duinpieper vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Buidelmezen waren aanwezig bij de Ringselvennen (4exx).  Een Klapekster is nog steeds aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). 

vrijdag 25 augustus

Geoorde Futen waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx). Een Grote Zilverreiger werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex). Wespendief werden  gezien op de Loozerheide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (3exx). Een Visarend vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost landschotse Heide (2exx). Een Grauwe Kiekendief vloog over vliegveld Budel (1ad m). Een Slechtvalk was aanwezig bij de zinkfabriek/Loozerheide (1ex). Een Kemphaan was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Bontbekplevieren waren aanwezig op de Keyenhurk (2exx). Een Regenwulp vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Bosruiter vloog over telpost Landschotse Heide (1ex).  Witgatten vlogen over telpost Loozerheide (1ex), over telpost Landschotse Heide (6exx) en waren aanwezig op de Keyenhurk (2exx). Een Oeverloper was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex), andere exemplaren vlogen over telpost Landschotse heide (3exx). Zwarte Sterns werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Een IJsvogel was aanwezig in het Severijnpark; Eindhoven (1ex). Een Draaihals verblijft nog altijd bij de Ringselvennen (1ex). Een Duinpieper vloog over telpost Loozerheide (1ex). Snorren waren aanwezig bij de Ringselvennen (4exx). Een Rietzanger werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Buidelmezen werden gezien bij de Ringselvennen (2onv). Ortolanen vlogen over telpost Loozerheide (3exx). 

donderdag 24 augustus

Geoorde Futen waren aanwezig bij de zinkfabriek (div exx). Een Grote Zilverreiger werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex). Een Zwarte Ooievaar was aanwezig op het Grafven (1ex). Brilduikers werden gemeld van de zinkfabriek (2exx). Visarenden werden waargenomen op het Beuven (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Wespendief vloog over het Soerendonks Goor (1ex). Een Grauwe Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1ad m). Bruine Kiekendieven werden gezien op het Beuven (1ex), en over telpost Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Een Morinelplevier vloog over telpost Loozerheide (1ad). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Tureluurs werden waargenomen op het Soerendonks Goor (3exx). Groenpootruiters werden gezien op het Beuven (2exx). Witgatten werden gezien over telpost Landschotse Heide (3exx), op het Kranenmeer; Strabrechtse Heide (1ex) en op de Keyenhurk (1ex). Een Bosruiter werd gezien op de Keyenhurk (1ex).  Oeverlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx), op het Grafven (1ex), op het Beuven (1ex) en op de Keyenhurk (1ex). Een Geelpootmeeuw werd gezien op het Soerendonks Goor (1ad). Een Visdief was (kort) aanwezig op de Ringselvennen (1ex). Een Draaihals verblijft nog altijd bij de Ringselvennen (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Loozerheide (1ex). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx). Een Buidelmees is nog altijd aanwezig bij de Ringselvennen (1onv). 

woensdag 23 augustus

Geoorde Futen waren aanwezig bij de zinkfabriek (div exx). Een Roodhalsfuut werd gezien bij de zinkfabriek (1juv). Een Grote Zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex). Ooievaars vlogen over telpost Loozerheide (13exx). Zwarte Ooievaars vlogen over telpost Strabrechtse Heide (7exx; 1 ex daarna op Grafven). Een Brilduiker was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex).


Zwarte Ooievaar; Grafven, Strabrechtse Heide; 23-08-2006 (Robert Kastelijn)

Visarenden werden gezien het Beuven (1ex) en vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en telpost Landschotse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse heide (1ex) over telpost Loozerheide (1ex). Wespendieven werden waargenomen over telpost landschotse Heide (5exx), telpost Loozerheide (1ex), ter plaatse op de Loozerheide (4exx) en over telpost Strabrechtse Heide (2exx).  Slechtvalken vlogen over telpost Landschotse Heide (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Bontbekplevieren werden gezien op de Keyenhurk (3exx), bij de zinkfabriek (2exx) en over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Kemphanen werden waargenomen bij de zinkfabriek (2exx). Regenwulpen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Groenpootruiters werden waargenomen bij de zinkfabriek (1ex) en op het Grafven (4exx). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Bosruiters waren aanwezig op de Keyenhurk (5exx). Witgatten werden gezien op de Keyenhurk (6exx) en over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Oeverlopers werden gezien op de Keyenhurk (6exx) en bij de zinkfabriek (5exx). IJsvogels werden gezien op het Kiezelven; Strabrechtse Heide (1ex) en in de Maaij (2exx). Een Draaihals werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Een Kruisbek vloog over telpost Loozerheide (1ex). 

dinsdag 22 augustus

Geoorde Futen waren aanwezig bij de zinkfabriek (6exx). Een Roodhalsfuut werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een Grote Zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex). Een Zwarte Ooievaar vloog over telpost Loozerheide (1ex). De Ringsnaveleend werd weer gemeld van de zinkfabriek (1ex). Een Brilduiker was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (15exx) en waren aanwezig op de Loozerheide (4exx) en op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Visarend is nog altijd aanwezig op het Beuven (1ex) en ander exemplaar vloog over telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op het Beuven (1ex) en over telpost Loozerheide (2exx). Slechtvalken werden gezien over telpost Loozerheide (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Een Goudplevier vloog over telpost Loozerheide (1ex). Groenpootruiters werden gezien op het Beuven/Grafven (2exx). Witgatten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en een exemplaar was aanwezig op het Grafven (1ex). Oeverlopers werden gezien op het Waschven (2exx) en bij de zinkfabriek (5exx). Een Geelpootmeeuw was kort aanwezig op het Beuven (1ex). Een Zwarte Stern was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Duinpiepers vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Buidelmezen werden gezien bij de Ringselvennen (2onv). 


Buidelmees, onvolwassen, Ringselvennen; Budel-Dorplein; 22-08-2006 (Rene Weenink)

maandag 21 augustus

Geoorde Futen waren aanwezig bij de zinkfabriek (4exx). Een Grote Zilverreiger werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Brilduikers waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx). Een Visarend is nog altijd aanwezig op het Beuven (1ex). Groenpootruiters werden gezien op het Starven (2exx). Witgatten waren aanwezig op het Grafven (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Oeverlopers werden gezien bij de zinkfabriek (8exx), bij Cote d'Or (5exx), het Soerendonks Goor (1ex) en op het Starven; Strabrechtse Heide (2ex). Een Kleine Strandloper werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een Zwarte Stern was aanwezig bij de zinkfabriek (1onv). Een Oehoe  van dubieuze herkomst verbleef in het Philips de Jong wandelpark; Eindhoven (1ex). IJsvogels waren aanwezig bij het Soerendonks Goor (2exx); een exemplaar vloog tegen een ruit in de Genderbeemd; Eindhoven (1ex).

zondag 20 augustus

Geoorde Futen waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Een Purperreiger vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Brilduiker werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een Visarend is nog altijd aanwezig op het Beuven (1ex). Een Wespendief werd gezien bij Sterksel (1ex). Een Bruine Kiekendief was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Smelleken vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Morinelplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bontbekplevieren waren aanwezig bij de zinkfabriek (div exx.). Regenwulpen vlogen over telpost Landschotse Heide (3exx). Tureluurs werden gemeld van het Beuven (7exx).  Groenpootruiters werden gezien op het Beuven (2exx), het Grafven (1ex), bij de zinkfabriek (4exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Witgatten werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (1ex), telpost Landschotse Heide (2exx) en op de Keyenhurk (6exx). Oeverlopers werden gezien over telpost Landschotse Heide (3exx), bij de zinkfabriek (div exx) en op de Keyenhurk (8exx). Een Krombekstrandloper was aanwezig op het Grafven (1ex). Een Kleine Strandloper was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Temmincks Strandlopers werden gezien bij de zinkfabriek (4exx). Een Zwarte Stern was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Draaihals werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). IJsvogels waren aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) en in de Maaij (3exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Duinpiepers werden gezien over telpost Loozerheide (1ex), over de Ringselvennen (1ex) en op de ponyweide; Soerendonk (1ex). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx). Een Buidelmees was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). 

zaterdag 19 augustus

Een Grote Zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex). Visarenden werden gezien op het Beuven (1ex) en over telpost Strabrechtse heide (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx), over de Coevering; Geldrop (1ex), over Nuenen (3exx), over Achtse Barier; Eindhoven (5exx) en rondvliegend op de Strabrechtse Heide (5exx). Bruine Kiekendieven werden gezien op het Beuven (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Een Slechtvalk was aanwezig op de Strabrechtse heide (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen op het Beuven (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig op het Scheidingsven (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Tureluurs waren aanwezig op het Grafven (1ex) en op het Beuven (7exx). Bosruiters werden waargenomen over telpost Strabrechtse heide (2exx) en op het Grafven (1ex). Oeverlopers waren aanwezig op het Beuven (1ex) en de zinkfabriek (17exx). Bonte Strandlopers vlogen over telpost Strabrechtse heide (5exx). Temminck Strandlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx). Een Kleine Strandloper was aanwezig op het Grafven (1ex). Een Zwarte Stern was aanwezig bij de zinkfabriek (1onv). Een Draaihals werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Duinpiepers vlogen over telpost Loozerheide (4exx). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Buidelmees was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Ortolanen vlogen over telpost Loozerheide (2exx).

vrijdag 18 augustus

Geoorde Futen werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Zwarte Ooievaars vlogen over telpost Strabrechtse Heide (12exx). Eg bijzonder was de Zwarte Ibis die tussen 19:00 en 20:00 uur op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein verbleef. 


Zwarte Ibis, zinkfabriek; Budel-Dorplein; 18-08-2006 (Rene Weenink)

Een Casarca verbleef bij de zinkfabriek (1ex). Brilduikers waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx). Een Visarend is nog altijd aanwezig op het Beuven (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen bij het Beuven (1ex) en de zinkfabriek (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (1ex), over de Strabrechtse Heide (3exx) en rondhangend op de Strabrechtse Heide (2exx) en de Loozerheide (3exx). Bontbekplevieren werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij de zinkfabriek (2exx). Een Regenwulp was aanwezig op de Keyenhurk (1ex).  Groenpootruiters waren aanwezig op het Beuven (3exx), de Keyenhurk (6exx), bij Cote d'Or (2exx) en bij de zinkfabriek (6exx). Tureluurs werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Zwarte Ruiters waren aanwezig bij de zinkfabriek (4exx) en bij Cote d'Or (1ex). Bosruiters verbleven bij de zinkfabriek (3exx), het Soerendonks Goor (3exx) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Oeverlopers werden gezien bij de zinkfabriek (9exx), de Keyenhurk (5exx), bij Cote dÓr (5exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Witgatten werd gemeld van het Beuven (1ex) en de Keyenhurk (2exx). Een Bonte Strandloper werd waargenomen bij de zinkfabriek 91ex). Een Krombekstrandloper was nog aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Temmincks Strandlopers werden gezien bij de zinkfabriek (4exx). Een Kleine Strandloper was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Duinpieper vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Snor werd gehoord bij de Ringselvennen (1ex). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). 

donderdag 17 augustus

Grote Zilverreigers werden opgemerkt bij het Beuven (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Brilduiker is nog altijd aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Casarca was kort aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Wespendief werd gezien boven de Langakkers (1ex). Een vroeg Smelleken vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Groenpootruiters werden geizen op de Strabrechtse Heide (1ex), op de Keyenhurk (2exx) en over telpost Landschotse Heide (5exx). Tureluurs werden gemeld van de zinkfabriek (11exx). Bosruiters waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx). Witgatten werden waargenomen over telpost Landschotse Heide (3exx), bij de zinkfabriek (1ex) en op de Keyenhurk (5exx). Een Oeverloper vloog over telpost landschotse heide (1ex), andere exemplaren waren aanwezig op de Keyenhurk (6exx) en bij de zinkfabriek (5exx). Kemphanen werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Een Krombekstrandloper was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). 


Krombekstrandloper, zinkfabriek; Budel-Dorplein; 17-8-2006 (Rene Weenink)

Temmincks Strandlopers waren aanwezig bij het Grafven (1ex) en bij de Zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Een Zwarte Stern was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). IJsvogels werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx). Een Klapekster werd weer gezien in de Rusthoek; Strabrechtse Heide (1ex). 

woensdag 16 augustus

Geoorde Futen werden gezien bij de zinkfabriek (4exx). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (1ex) en op het Soerendonks Goor (1ex). Een Zwarte Ooievaar vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Brilduiker is nog altijd aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Visarend is nog altijd aanwezig op het Beuven (1ex). Wespendieven vlogen bij de Loozerheide (1ex), het Soerendonks Goor (1ex), op de Strabrechtse Heide (5exx) en over Gestel; Eindhoven (1ex). Een Bruine Kiekendief was aanwezig op het Beuven (1ex). Slechtvalken vlogen over Gestel; Eindhoven (2exx). Groenpootruiters waren aanwezig op het Scheidingsven (1ex), overvliegend over telpost Landschotse Heide (1ex), ter plaatse op de Landschotse Heide (1ex) en op het Beuven (1ex). Een Tureluur werd gemeld van het Scheidingsven (1ex). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op het Beuven (1ex). Witgatten werden gezien langs de ZW-vaart (1ex), in de Diepenhoek (1ex), ter plaatse op de Landschotse Heide (2exx) en op het Beuven (1ex). Oeverlopers vlogen over telpost Landschotse Heide (1ex) en exemplaren waren aldaar ter plaatse (min. 4exx). Geelpootmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (3exx). De Pontische Meeuw van de Zuid-Willemsvaart is ook dit seizoen weer terug gekeerd (1ex). Een IJsvogel was aanwezig bij het Soerendonks Goor (1ex). De Klapekster van de Rusthoek; Strabrechtse heide liet zich ook vandaag weer zien (1ex). 

dinsdag 15 augustus

Geoorde Futen werden waargenomen bij de zinkfabriek (4exx). Een Kleine Zilverreiger was nog aanwezig op de Keyenhurk (1ex). Een Brilduiker werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een Bruine Kiekendief werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Een Regenwulp was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Groenpootruiters werden gezien op de Keyenhurk (2exx) en nabij Valkenswaard (3exx). Tureluurs werden waargenomen bij de zinkfabriek (4exx). Een Temminckstrandloper was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Geelpootmeeuwen waren aanwezig bij de Ringselvennen (1ex) en langs de randweg; Budel (1ex). 


Geelpootmeeuw, Ringselvennen; 15-8-2006 (Rob Bouwman)

Leuk was de waarneming van een adulte Noordse Stern bij de Ringselvennen (1ex). Een Zwarte Stern  was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). Een IJsvogel werd gemeld van de Ringselvennen (1ex). Rietzangers werden gezien bij de Ringselvennen (2exx). Een Yellow-hooded Blackbird (abusievelijk eerder vermeld als Yellow-headed Bb) werd volop zingend waargenomen in het riet van de Ringselvennen.

maandag 14 augustus

Een Grote Zilverreiger werd gezien op het Beuven. Een Visarend is nog altijd aanwezig op het Beuven (1ex). Een Rode Wouw werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Bruine Kiekendief was aanwezig op het Beuven (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig op het Beuven (3exx). Een Zwarte Ruiter was eveneens aanwezig op het Beuven (1ex). Een Tureluur werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Bosruiter was aanwezig op het Beuven (1ex). Witgatten werden gezien op het Soerendonks Goor (2exx). Een Klapekster is nog altijd aanwezig in de Rusthoek; Strabrechtse Heide (1ex). 

zondag 13 augustus

Trektellingen 13 augustus 2006

Geoorde Futen werden gezien bij de zinkfabriek (5exx). Een Roodhalsfuut werd gezien bij de zinkfabriek (1juv). Kleine Zilverreigers werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (2exx). Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (1ex). Ooievaars werden gezien op telpost Landschotse Heide (12exx). Het vrouwtje Ringsnaveleend werd weer waargenomen bij de zinkfabriek (1ex). Brilduikers werden gezien bij zinkfabriek Budel-Dorplein (2vr). Visarenden werden waargenomen bij het Beuven (1ex), in de Maaij (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen bij het Beuven (1ex), telpost Loozerheide (2exx), over Netersel (1onv) en in de Rusthoek (1vr). Een Grauwe Kiekendief werd waargenomen op telpost Loozerheide (1onv). Wespendieven werden waargenomen bij Geldrop Coevering (min. 4exx), op telpost Landschotse Heide (3exx), tp op de Loozerheide (9exx), over telpost Strabrechtse Heide (4exx), tp op de Strabrechtse Heide (ca.8exx). Slechtvalken werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). 


Kleine Zilverreigers, Keyenhurk ; 13-8-2006 (Lex Peeters)

Een Kluut werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bontbekplevieren werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Een Zilverplevier werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Goudplevier werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bosruiters werden waargenomen bij de zinkfabriek (2exx). Een Tureluur werd gehoord op de Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters werden waargenomen bij het Beuven (3exx), telpost Loozerheide (1ex), Keyenhurk (1ex) en bij de zinkfabriek (1ex). Een Zwartkopmeeuw werd waargenomen bij de Beekse Bergen/Hilvarenbeek (1ex). Geelpootmeeuwen werden waargenomen bij de zinkfabriek (min. 6exx). IJsvogels werden gezien bij Geldrop Coevering (1ex), bij het Beuven (1ex) en bij de zinkfabriek (2exx). De Klapekster verbleef nog steeds in de Rusthoek (1ex).

zaterdag 12 augustus

Een Woudaap werd waargenomen in De Kempen (1ex). Een Grote Zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex). Bergeenden werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (4exx). Een Visarend werd waargenomen bij het Beuven (1ex). Zeer bijzonder was een donkere fase Dwergarend die rond 10:30u werd gemeld over de Loozerheide. Wespendieven werden bij het Soerendonks Goor (1ex), opschroevend Genderdal/Eindhoven (9exx), overvliegend Genderdal/Eindhoven (2exx) en op de Strabrechtse Heide (8exx). Een Tureluur werd gehoord op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Regenwulp vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). IJsvogels verbleven bij het Soerendonks Goor (1ex) en in het Severijnpark/Eindhoven (1ex). De Klapekster verbleef nog steeds in de Rusthoek (1ex).

 
Wespendief (links) telpost Strabrechtse Heide en Visarend (rechts) bij Beuven ; 12-08-2006 (Joep Tomlow)

vrijdag 11 augustus

Een Zwarte Ruiter werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Groenpootruiter werd gezien bij de Keyenhurk (1ex).

donderdag 10 augustus

Het vrouwtje Ringsnaveleend werd weer waargenomen bij de zinkfabriek (1ex). Een Bonte Strandloper werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Witgatten werden waargenomen bij de Keyenhurk (6exx). Een Groenpootruiter werd gezien bij de Keyenhurk (1ex). Geelpootmeeuwen werden gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (3exx). Zeer bijzonder was de waarneming van een Cetti's Zanger bij Budel Dorplein (1ex).

woensdag 9 augustus

Geoorde Futen werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Een Zwarte Ooievaar vloog over het Beuven (1onv). Het vrouwtje Ringsnaveleend werd weer waargenomen bij de zinkfabriek (1ex). Een Brilduiker werd gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (min.1vr). Een Visarend werd gezien bij het Beuven (1ex). Slechtvalken werden gezien nabij zinkfabriek Budel Dorplein (1ad) en bij het Beuven (1ex). Een Kleine Strandloper werd waargenomen bij de zinkfabriek (1ex). Een Groenpootruiter werd gezien bij de Keyenhurk (1ex). Leuke aantallen Wulpen verbleven bij 't-Heike/Netersel (423exx). Geelpootmeeuwen werden gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (3exx). Zwarte Sterns werden waargenomen bij de zinkfabriek (4exx).

 
Ringsnaveleend (vrouw, ongeringd), zinkfabriek Budel Dorplein ; 9-8-2006 (Rob Bouwman)

dinsdag 8 augustus

Geoorde Futen werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Een Ooievaar werd waargenomen boven de Loozerheide (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien op het Beuven (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Een Visarend werd gezien bij het Beuven (1ex). Wespendieven werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) en op de Landschotse Heide (2exx). Een Slechtvalk werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Het vrouwtje Ringsnaveleend werd weer waargenomen bij de zinkfabriek (1ex). Brilduikers werden gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (2vr). 


Gestreepte Strandloper (adult), zinkfabriek Budel Dorplein ; 8-8-2006 (Rob Bouwman)

Bonte Strandlopers werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Een Zwarte Ruiter werd gezien op het Beuven (1ex). Zeer bijzonder was de Gestreepte Strandloper die werd ontdekt bij zinkfabriek Budel Dorplein: de vogel was i.i.g. tot ca. 15:15u aanwezig (1ad). Leuke aantallen Wulpen verbleven bij 't-Heike/Netersel (339exx) en de zinkfabriek (min.80exx). Regenwulpen werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (18exx) en bij de Keyenhurk (2exx). Geelpootmeeuwen werden gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (min.3exx). Zwarte Sterns werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij de zinkfabriek (3exx). Baardmannen werden gehoord bij de Ringselvennen (2exx). De Klapekster verbleef nog steeds in de Rusthoek (1ex).

maandag 7 augustus

Een Grote Zilverreiger werd gezien op het Beuven (1ex). Verrassend was het opduiken van een (het?) vrouwtje Ringsnaveleend bij de zinkfabriek (1ex). Brilduikers werden gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (2vr). Een Bruine Kiekendief werd gezien bij het Beuven (1vr). Wespendieven werden waargenomen bij het Beuven (1ex) en op de Loozerheide (12exx). Leuk was de Morinel die enkele rondjes vloog om telpost Loozerheide (1onv). Een Drieteenstrandloper werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Bonte Strandlopers werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Geelpootmeeuwen werden gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (6exx). Zwarte Sterns werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex), het Beuven (8exx) en bij de Ringselvennen (2exx). Een Duinpieper werd gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (1onv). Een Baardman werd waargenomen bij het Beuven (1ex). Een Kruisbek werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex).

zondag 6 augustus

Zwarte Ooievaars werden gemeld van het Grafven (2juv). Een Grote Zilverreiger werd gezien bij het Grafven (1ex). Een Brilduiker werd gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (1vr). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Wespendieven werden waargenomen bij randweg Budel (1ex) op de Loozerheide (min.7exx). Een Slechtvalk werd gezien bij de Loozerheide (1ex). Bontbekplevieren werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Bonte Strandlopers werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Een Bosruiter werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Witgatten werden gezien ten O. van het Waschven (3exx), het Kranenmeer (1ex) en het Beuven (1ex). Een Groenpootruiter werd waargenomen bij het Waschven (1ex). Kemphanen werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Regenwulpen vlogen over telpost Loozerheide (5exx). Geelpootmeeuwen werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Bijzonder was de waarneming van een adulte Reuzenstern bij de zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Een Zwarte Stern werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). 

zaterdag 5 augustus

Wespendieven werden waargenomen bij Budel (1ex), Landschotse Heide (2exx) en op telpost Loozerheide (5exx). Een Slechtvalk werd gezien bij de Loozerheide (1ex). Een Kwartel riep op de Loozerheide (1ex). Een Goudplevier werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Tureluurs werd gezien bij de Keyenhurk (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Bosruiters werden gezien op telpost Landschotse Heide (1ex), telpost Loozerheide (1ex), het Henneven/Strabrechtse Heide (3exx) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Er werden veel Witgatten gezien: omgeving Valkenswaard (31exx), telpost Strabrechtse Heide (20exx), Keyenhurk (5exx), telpost Landschotse Heide (1ex), telpost Loozerheide (1ex), het Soerendonks Goor (1ex) en op diverse plaatsen verspreid over de Strabrechtse Heide. Groenpootruiters werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (2exx) en omgeving Valkenswaard (3exx). Regenwulpen vlogen over telpost Landschotse Heide (19exx). Een Zwartkopmeeuw werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een IJsvogel werd gezien in omgeving Valkenswaard (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij Valkenswaard (1ex). De Klapekster verbleef nog steeds in de Rusthoek (1ex). Kruisbekken werden waargenomen in de Herbertusbossen (1ex) en op telpost Loozerheide (2exx).

vrijdag 4 augustus

Geen meldingen ontvangen.

donderdag 3 augustus

Witgatten waren aanwezig bij de Keyenhurk (5exx) en vlogen over telpost Landschotse Heide (1ex).

woensdag 2 augustus

Wespendieven werden waargenomen bij de Patersgronden (1ex), tp op de Landschotse Heide (2exx) en op telpost Landschotse Heide (1ex). Witgatten verbleven bij de Patersgronden (2exx) en bij de Keyenhurk (5exx). Leuke aantallen Oeverlopers verbleven op de Keyenhurk (8exx). Regenwulpen vlogen over telpost Landschotse Heide (7exx).

dinsdag 1 augustus

Geoorde Futen werden gezien bij de zinkfabriek (3exx). Een Casarca verbleef op het Soerendonks Goor (1ex). Witgatten waren aanwezig bij de Keyenhurk (4exx). Regenwulpen vlogen over telpost Landschotse Heide (3exx).