Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juli

maandag 31 juli

Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Bosruiter verbleef bij de Keyenhurk (1ex). Witgatten waren aanwezig bij het Starven/Strabrechtse Heide (6exx), Keyenhurk (13exx) en vlogen over telpost Landschotse Heide (5exx). Leuke aantallen Oeverlopers werden gezien verspreid over de Strabrechtse Heide (tot.22exx) en Keyenhurk (11exx). Regenwulpen vlogen over telpost Landschotse Heide (48exx). De vroege Klapekster verbleef weer in de Rusthoek/Strabrechtse Heide (1ex). Een Kruisbek werd waargenomen bij het Starven/Strabrechtse Heide (1ex).

zondag 30 juli

Geoorde Futen waren aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx). Een Casarca verbleef op het Soerendonks Goor (1vr). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx). Wespendieven werden waargenomen op de Loozerheide (min.10exx). Een Slechtvalk werd waargenomen op telpost Loozerheide (1onv).  


Blauwe Kiekendief, Loozerheide ; 30-7-2006 (Ruud Bouwman)

Een Bonte Strandloper werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Witgatten waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx), het Beuven (1ex), Vaarle (2exx) en het Starven/Strabrechtse Heide (5exx). Een IJsvogel was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Duinpieper werd waargenomen nabij de Loozerheide (1ex). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx). Een vroege Klapekster verbleef in de Rusthoek/Strabrechtse Heide (1ex). Een Kruisbek vloog over telpost Loozerheide (1ex).

zaterdag 29 juli


Reuzensterns (adult), Beuven ; 29-7-2006 (Jan Hein van Steenis)


Reuzenstern (adult), Beuven ; 29-7-2006 (Rene Weenink)

Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Zomertaling verbleef op het Beuven (1ex). Een Bruine Kiekendief werd gemeld van het Beuven (1ex). Wespendieven vlogen over Gestel/Eindhoven (4exx). Een Tureluur verbleef bij de Keyenhurk (1ex). Witgatten werden waargenomen bij de Keyenhurk (10exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Dwergmeeuw werd gezien bij de Ringselvennen (1ex 2w). Een Zwartkopmeeuw werd waargenomen op het Beuven (1ex 1z). De Reuzensterns waren ook vandaag nog aanwezig op het Beuven (3exx). Een IJsvogel was aanwezig lamgs de Strijper Aa/Leende (1ex). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (min. 3exx).


Dwergmeeuw, Ringselvennen ; 29-07-2006 (R.Kastelijn)

vrijdag 28 juli

Een Ooievaar werd vanmorgen gezien bij het Beuven (1ex). Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Beuven (1ex). Wespendieven werden gezien op de Landschotse Heide (2exx). Een Bonte Strandloper werd gezien bij de Keyenhurk (1ex). Witgatten waren aanwezig bij het Starven/Strabrechtse Heide (5exx) en de Keyenhurk (8exx). Bijzonder waren de Reuzensterns die vandaag op het Beuven verbleven (3exx).


Reuzenstern (1 van 3), Beuven ; 28-7-2006 (Rob Bouwman)

donderdag 27 juli

Een Ooievaar werd vanmorgen gezien bij het Grafven (1ex). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (3exx). Een Bruine Kiekendief werd gemeld van het Beuven (1ex). Een Slechtvalk werd gezien in de omgeving van het Scheidingsven/Strabrechtse Heide (1ex). Een Bonte Strandloper werd gezien bij de Keyenhurk (1ex). Een Groenpootruiter was aanwezig op het Beuven (1ex). Witgatten waren aanwezig bij het Starven/Strabrechtse Heide (3exx), Keyenhurk (6exx) en het Beuven (1ex). Oeverlopers werden gezien bij het Starven (3exx) en het Beuven (2exx). Een Baardman werd waargenomen bij het Beuven (1ex).

woensdag 26 juli

Een Ooievaar werd vanmorgen gezien op het Beuven (1ex). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (2exx). Een Casarca verbleef op het Soerendonks Goor (1vr). Krombekstrandlopers werden gezien bij het Beuven (2exx). Bosruiters werden gezien op het Beuven (2exx) en telpost Landschotse Heide (1ex). Witgatten waren aanwezig bij het Starven/Strabrechtse Heide (2exx), telpost Landschotse Heide (3exx), Keyenhurk (3exx) en het Beuven (1ex). Oeverlopers werden gezien bij het Starven (1ex), telpost Landschotse Heide (4exx) en de zinkfabriek/Budel Dorplein (2exx). Regenwulpen vlogen over telpost Landschotse Heide (5exx) en verbleven bij de Keyenhurk (7exx). Een Snor werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Een Rietzanger werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Een Baardman werd waargenomen bij het Beuven (1ex).


Casarca (vrouw), Soerendonks Goor ; 26-7-2006 (Rob Bouwman)

dinsdag 25 juli

Geoorde Futen waren aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx) en op het Goorven (1ex). Bergeenden werden gezien bij de zinkfabriek (11exx). Bosruiters werden gezien op het Keyenhurkven (2exx). Witgatten waren aanwezig bij de zinkfabriek (5exx) en de Keyenhurk (9exx). Oeverlopers werden gezien bij de zinkfabriek (12exx), de Keyenhurk (1ex) en bij de Cote d'Or (5exx). Een Regenwulp verbleef bij de Keyenhurk (1ex). Een IJsvogel was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Snor werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex).

maandag 24 juli

Een Zwarte Ooievaar werd gezien boven het Platvoetje (1ex). Een Ooievaar werd vanmorgen gezien op het Beuven (1ex). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (2exx). Een Bruine Kiekendief werd gemeld van het Beuven (1ex). Een Wespendief werd gezien ibij het Groot Meer/Vessem (1ex). Tureluurs werden gezien op het Keyenhurkven (2exx). Bosruiters werden gezien op het Keyenhurkven (2exx). Witgatten waren aanwezig bij het Starven/Strabrechtse Heide (4exx), Keyenhurkven (3exx), Groot Meer/Vessem (1ex) en het Beuven (2exx). Oeverlopers werden gezien bij het Keyenhurkven (3exx). Regenwulpen vlogen over telpost Landschotse Heide (10exx). Een Zwarte Stern werd gezien bij het Beuven (1juv). Een Grote Gele Kwikstaart was aanwezig bij industrieterrein Hoogeind/Helmond (1ex). 

zondag 23 juli

Een Geoorde Fuut was aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1juv). Een Bruine Kiekendief werd gemeld van de Ringselvennen (1ex). Een Wespendief werd gezien in Geldrop Coevering (1ex). Een Bonte Strandloper werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Oeverlopers werden gezien bij de Ringselvennen (3exx) en het Soerendonks Goor (1ex). Witgatten waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx). Een Visdief werd waargenomen bij de zinkfabriek (1ex). Een IJsvogel was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Snor werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex).


Koekoek (juv.), Ringelvennen ; 23-7-2006 (Rob Bouwman)

zaterdag 22 juli

Een Geoorde Fuut was aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1juv). Een Brilduiker is nog altijd aanwezig op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1vr). Een Grote Zilverreiger was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). Een Rode Wouw vloog vandaag over telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven werden gemeld van de Ringselvennen (1ex) en telpost Loozerheide (1ex). Wespendieven werden gezien op de Loozerheide (4exx).


Geelpootmeeuw (adult), Ringselvennen ; 22-7-2006 (R.Kastelijn)

Een Bonte Strandloper werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Een Witgat was aanwezig bij de zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Oeverlopers werden gezien bij de Ringselvennen (2exx). Een Geelpootmeeuw werd gezien bij de Ringselvennen (1ad). Een IJsvogel was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart was aanwezig bij zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Een Europese Kanarie werd gehoord bij Luyksgestel (1ex).

vrijdag 21 juli

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (2exx). Een Bonte Strandloper werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Witgatten waren aanwezig op het Grafven (1ex), het Waschven (3exx), het Platvoetje (3exx), het Beuven (1ex) en het Witven (1ex). Oeverlopers werden gezien bij de Ringselvennen (3exx) en het Beuven (3exx). Een Snor werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). 

donderdag 20 juli

Een Wespendief werd waargenomen ten N. van Knegsel (1ex).

woensdag 19 juli

Een Zwarte Ooievaar werd vanmorgen gezien op het Grafven (1ex). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (2exx). Een Kemphaan was aanwezig op het Waschven (1vr). Een Groenpootruiter werd waargenomen op het Platvoetje (1ex). Witgatten werden waargenomen over het Grafven (2exx) en op het Waschven (1ex). 

dinsdag 18 juli

Een Kemphaan was aanwezig op het Waschven (1vr). Een Groenpootruiter was aanwezig op het Platvoetje (1ex). Een Tureluur werd gezien op het Grafven (1ex). Bosruiters waren aanwezig op het Platvoetje (2exx). Witgatten werden waargenomen op het Platvoetje (4exx) en het Waschven (2exx). 

maandag 17 juli

Een Geoorde Fuut was aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Een Grote Zilverreiger vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Wespendief werd gezien op de Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven werden gemeld van het Beuven (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Kemphaan was aanwezig op het Beuven (1ex).  Bosruiters werden gezien op het Grafven (2exx) en het platvoetje (1ex).  Witgatten werden gezien bij de zinkfabriek (2exx), het Waschven (2exx), het Grootven (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Oeverlopers waren aanwezig op het  Waschven (2exx) en bij de zinkfabriek (3exx). Geelpootmeeuwen werden gezien bij de randweg van Budel (3exx). Zwarte Sterns werden waargenomen op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (4exx) en over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een IJsvogel was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart was aanwezig in het Severijnpark; Eindhoven (1ex). 

zondag 16 juli

Een Rode Wouw vloog vandaag over de Strabrechtse Heide (1ex). Wespendieven werden gezien bij het Grafven (2exx). Een Krombekstrandloper was aanwezig op het Grafven (1ex ad zomer). Groenpootruiters waren aanwezig op het Grafven (2exx) en op het platvoetje (1ex). Een Bosruiter werd gezien op het Platvoetje (1ex). Een Witgat verbleef op het Grafven (2exx). 

zaterdag 15 juli

Een Geoorde Fuut werd gezien op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1 juv). Groenpootruiters werden gezien op de Landschotse Heide (2exx). Een Tureluur was aanwezig op de Landschotse Heide (1ex). Witgatten waren aanwezig bij de Zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx), het Grafven (1ex) en het Waschven; Strabrechtse Heide (3exx). Bosruiters waren aanwezig op het Grafven (7exx) en het Witven; Strabrechtse Heide (1ex). Oeverlopers werden gezien op de Landschotse Heide (2exx), het Soerendonks Goor (1ex) en de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex).

vrijdag 14 juli

Wespendieven werden gezien in de Gijzenrooise Zegge (2exx). Een IJsvogel werd gezien in Valkenswaard (1ex). 

donderdag 13 juli

Een Brilduiker is nog altijd aanwezig op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1vr). Een Wespendief vloog over de Ringselvennen (1ex). Witgatten werden gezien bij de zinkfabriek (5exx). Oeverlopers werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). IJsvogels waren aanwezig bij de zinkfabriek (1ex) en de Achtse Barrier; Eindhoven (2exx). 

woensdag 12 juli

Geoorde Futen werden gemeld van het Dorven; Leenderbos (2exx). Woudapen werden gemeld van een locatie in de Kempen (2exx). Een Wespendief werd gezien bij het Goorven (1ex). Bruine Kiekendieven werden gemeld van het Goorven (1ex) en het Grafven (1ex). Een Groenpootruiter werd waargenomen op het Grafven (1ex). Witgatten waren aanwezig op het Waschven (2exx) en de Groot Hasselsvennen; Leenderbos (5exx). Bosruiters werden gezien op het Waschven (2exx).

dinsdag 11 juli

Een Wespendief werd gezien bij het Grafven (1ex). Een Slechtvalk vloog over de Strabrechtse Heide (1ex). Bosruiters waren aanwezig op het Grafven (8exx) en op het Witven; Strabrechtse heide (1ex). Witgatten werden geien op het Grafven (4exx) en op het Waschven; Strabrechtse heide (2exx). Een Oeverloper was aanwezig op het Waschven (1ex). 

maandag 10 juli

Een Roerdomp werd gezien bij De Maaij (1ex). Wespendieven werden gezien boven het Grafven (3exx). Een Groenpootruiter werd gezien op het Waschven (1ex). Bosruiters waren aanwezig op het Waschven (5exx). Een Witgat werd gezien op het Waschven (1ex). Een Kemphaan verbleef eveneens op het Waschven (1ex). IJsvogels werden waargenomen bij De Maaij (2exx).

zondag 9 juli

Erg leuk was de vrouw Brilduiker welke aanwezig was op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1vr). Wespendieven werden gezien nabij de zinkfabriek (1ex) en bij het Beersbroek (1ex). Bosruiters waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx). Een Oeverloper werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een Witgat werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Leuke aantallen Regenwulpen werden waargenomen op een weiland bij Bladel (85exx). Kruisbekken werden waargenomen bij boswachterij Hapert (4exx). Een Goudvink werd waargenomen bij boswachterij Hapert) (1ex).

zaterdag 8 juli

Wespendieven werden gezien boven boswachterij Hapert (1pr). Kwartels werden gehoord op de Patersgronden (1ex) en nabij het Kranenmeer; Strabrechtse Heide (1ex). Een Groenpootruiter werd gezien op het Waschven/Grafven (1ex). Een Bosruiter was aanwezig op het Grafven (1ex). Witgatten werden gezien op het Grafven (1ex) en het Waschven (2exx). 

vrijdag 7 juli

Verassend waren de Visdieven kort ter plaatse boven het centrum van Eindhoven (2exx). De vogels verbleven op en rond de platte daken aldaar. Een Velduil werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien in Gestel; Eindhoven (1ex). 

donderdag 6 juli

Een Bruine Kiekendief werd gezien bij het Kranenmeer (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig op het Waschven; Strabrechtse Heide (2exx). Een Bosruiter zat op het Kranenmeer (1ex). Een Oeverloper werd gezien op het Waschven (1ex). 

woensdag 5 juli

De Orpheusspotvogel werd vandaag niet meer waargenomen op de Patersgronden. Verder geen binnengekomen meldingen.

dinsdag 4 juli

Geen meldingen.

maandag 3 juli

Een Ooievaar vloog over Heikant; Veldhoven (1ex). Mogelijk is dit vrijvliegende de vogel van de papegaaienopvang.  Een Groenpootruiter was aanwezig op het Kranenmeer (1ex). Een Bosruiter was eveneens aanwezig op het Kranenmeer (1ex). Een Kuifleeuwerik werd gezien in het City-centrum; Veldhoven (1ex). De Orpheusspotvogel was ook vandaag nog aanwezig op de Patersgronden (1ex). 


Orpheusspotvogel; Patersgronden; 03-07-2006 (René Weenink)

zondag 2 juli

Een Wespendief werd gezien op de Patersgronden (1ex). De Orpheusspotvogel was ook vandaag nog aanwezig op de Patersgronden (1ex). 


Orpheusspotvogel; Patersgronden; 02-07-2006 (Jan Hein van Steenis)

zaterdag 1 juli

Woudapen werden waargenomen op een locatie in de Kempen (3m). Een Wespendief werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Kwartel werd gehoord op de Patersgronden (1ex). Kemphanen werden gezien op het Grafven (2exx). Groenpootruiters waren aanwezig op het Grafven (1ex) en het Kranenmeer (1ex). Een Tureluur was aanwezig op het Grafven (1ex). Witgatten werden gezien op het Grafven (1ex) en het Kranenmeer (1ex).  Een IJsvogel werd waargenomen op het Beuven (1ex). Spectaculair, maar wel verwacht was een Orpheusspotvogel die in de middag werd ontdekt op de Patersgronden (1ex). Geluidsopnamen zijn te vinden in de multimedia.