Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juni

vrijdag 30 juni

Roerdompen werden waargenomen op het Beuven (2exx). Een Kleine Zilverreiger werd gezien op het Beuven (1ex). Kemphanen werden waargenomen bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (3exx). Een Groenpootruiter was aanwezig op het Grafven (1ex). Bosruiters werden gezien op het Grafven (1ex) en bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen bij de zinkfabriek (1ex). Een Kuifleeuwerik was aanwezig in het City-centrum; Veldhoven (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gemeld in de buurt van Nuenen (2exx). Een Snor werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). 

donderdag 29 juni

Geen meldingen.

woensdag 28 juni

Een Ooievaar vloog over Gestel; Eindhoven (1ex). Een Wespendief werd gezien bij het Grafven (1ex). Witgatten waren aanwezig op het Grafven (7exx) en op het Kranenmeer (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij de high tech campus; Eindhoven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart was aanwezig in het Severijnpark; Eindhoven (1ex). 

dinsdag 27 juni

Een Regenwulp vloog over telpost landschotse Heide (1ex). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Landschotse heide (1ex). Tureluurs waren aanwezig op de Landschotse Heide (6exx). Een Groenpootruiter was aanwezig op de Landschotse Heide (1ex).  Een Bosruiter werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). IJsvogels werden gezien bij de Ringselvennen (3exx). 

maandag 26 juni

Bontbekplevieren werden gezien op het Grafven (2exx). Witgatten zaten op het Grafven (3exx).

zondag 25 juni

Een Woudaap werd gehoord op een locatie in de Kempen (1ex).  Een Zomertaling werd gezien bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1vr-kleed). Een Witgat zat op het Kranenmeer (1ex). Een Appelvink vloog over Vaarle (1ex). 


geelgors; Sterksel; 25-6-2006 (Robert Kastelijn)

zaterdag 24 juni

Geoorde futen werden gezien op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (3exx). Woudapen werden waargenomen op een locatie in de Kempen (2exx). Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex). Een Zwarte Wouw was kort aanwezig op de Loozerheide (1ex). Wespendieven werden waargenomen op de Loozerheide (2ex). IJsvogels werden gezien in de Maaij (2exx). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (4exx). 

vrijdag 23 juni

Geoorde Futen werden gezien op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (10exx). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (3exx). 

donderdag 22 juni

Een/de Vale Gier werd vandaag geclaimd overvliegend bij Aquabest. De vogel zou zijn waargenomen rond 21:10 op redelijke hoogte. De vliegrichting is onbekend. 

woensdag 21 juni

Kuifleeuweriken werden waargenomen in Meerhoven (2m). 

dinsdag 20 juni

Een Roerdomp werd waargenomen op het Beuven (1ex). De Vale Gier van gisteren is tot op heden niet terug gevonden. Een Witgat werd gezien op het Beuven (1ex). 


Ransuil; juveniel, Strabrechtse Heide; 20-6-2006 (Rob Bouwman)

maandag 19 juni

Een Vale Gier werd om 14:30 gezien en gefotografeerd tussen Westerhoven en Riethoven. De vogel vloog in eerste instantie laag boven een maďsakker, maar vloog later op (zeer) grote hoogte in oostelijke richting weg.


Vale Gier, tussen Westerhoven en Riethoven ; 19-6-2006 (Dirk Timmermans)


Oeverzwaluw; Sterksel; 19-06-2006 (
René Weenink)

zondag 18 juni

Geoorde Futen werden gezien op de plas nabij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (4exx). Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex). Een Zomertaling werd gezien bij de zinkfabriek (1m). Wespendieven werden gezien boven de Coevering; Geldrop (1ex) en boven Eindhoven-zuid (1ex). Een Zwarte Ruiter was aanwezig nabij de zinkfabriek (1ex). Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Een IJsvogel werd waargenomen in de Pan (1ex). Snorren werden gezien bij de Ringselvennen (3exx). Een Goudvink werd waargenomen in de Pan (1ex). 


Snor (L) en Sprinkhaanzanger (R); Ringselvennen; 18-06-2006 (Robert Kastelijn)

zaterdag 17 juni

Geoorde Futen werden gezien op de plas nabij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (3exx). Een Woudaap werd gehoord op een locatie in de Kempen (1ex). Een Ooievaar is nog altijd aanwezig aan de Franse Hoef; Reusel (1ex). Zomertalingen waren aanwezig op het Grafven (2m). Een Bruine Kiekendief werd gezien bij het Beuven (1ex). Wespendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (3exx) en de Herbertusbossen  (1ex). Een Kleine Strandloper was vandaag nog aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Witgatten waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (3exx). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de Reuselse Moeren (2exx). Een IJsvogel werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). 

vrijdag 16 juni

Een Ooievaar was aanwezig op een lantaarnpaal in het centrum van Reusel (1ex). Wespendieven werden gezien op de Landschotse Heide (3exx) en boven Veldhoven (1ex). Tureluurs waren aanwezig op het Kromven (4exx). 


Kleine Karekiet; Ringselvennen; 16-06-2006 (René Weenink)

donderdag 15 juni

Ooievaars vlogen over de Reuselse Moeren (1ex), over Eersel (1ex) en waren ter plaatse nabij de Grijze Steen (2exx). Tureluurs waren aanwezig op het Kromven; Landschotse Heide (2exx). Kleine Strandlopers waren nog aanwezig op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx). 


Ooievaars; Grijze Steen; 15-06-2006 (Lex Peeters)

woensdag 14 juni

Geoorde Futen werden gezien op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (4exx), op de Flaes (7exx) en op het Goorven (4exx). Witgatten werden waargenomen op het Grafven (2exx). Opvallend waren de Kleine Strandlopers bij de zinkfabriek (5exx). Een Visdief werd kort gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen bij de zinkfabriek (1ex). Snorren werden gemeld van de Ringselvennen (3exx). 

dinsdag 13 juni

Een Roerdomp werd waargenomen bij het Beuven (1ex). Woudapen werden waargenomen op een locatie in de Kempen (1pr en 1m). Een Wespendief werd gezien nabij het Grafven (1ex). Kwartels werden gehoord bij het Peelven; Sterksel (1ex) en bij Meerhoven (2exx). Witgatten werden gezien op het Grafven (3exx). 

maandag 12 juni

Een Woudaap werd gehoord op een locatie in de Kempen (1ex). Wespendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en ter plaatse aldaar (1ex). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Regenwulpen werden waargenomen op de Landschotse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (2exx). Tureluurs waren aanwezig op de Landschotse Heide (4exx). Een Geelpootmeeuw vloog over telpost Landschotse Heide (1ex).  Appelvinken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx).


Geelpootmeeuw; Kromven; 12-06-2006 (Lex Peeters)

zondag 11 juni

Geoorde Futen werden gezien op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (5exx). Een Zwarte Wouw vloog over de Loozerheide (1ex). Een Bruine Kiekendief werd gezien over de Loozerheide (1ex). Een Grauwe Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Wespendieven werden gemeld van de Loozerheide (2exx), over telpost Strabrechtse Heide (4exx) en over de Coevering; Geldrop (1ex). Een Kwartel werd gehoord op de Loozerheide (1ex). Een Regenwulp werd gezien op het Withollandven; Landschotse Heide  tussen ca 220 Kieviten (1ex). Tureluurs werden gezien bij de zinkfabriek (1ex) en op het Kromven (3exx). Zwartkopmeeuwen werden gemeld van de zinkfabriek (2exx). Een IJsvogel was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Appelvinken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). 


Wulp; kuiken; Strabrechtse Heide; 11-06-2006 (Jan Hein van Steenis)

zaterdag 10 juni

Geoorde Futen werden gezien op het Flaes (4exx). Een Roerdomp werd gehoord bij de Maaij; Bergeijk (1ex). Een Zwarte Ooievaar was aanwezig op het Grafven (1 2de KJ). Een Brandgans was aanwezig op het Flaes (1ex). Een Zwarte Wouw vloog nabij de Belgische grens over de A67 (1ex). Witgatten zaten op het Grafven (2exx). Een IJsvogel werd gezien bij de Maaij (1ex). Een Appelvink vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). 

vrijdag 9 juni

Een Roerdomp werd gehoor nabij Valkenswaard (1ex). Groenpootruiters werden gezien op het Kromven; Landschotse Heide (2exx). Tureluurs waren aanwezig op het Kromven (3-4exx). 

donderdag 8 juni

Een Woudaap werd gehoord op een locatie in de Kempen (1ex). Een Kwartel werd gehoord nabij Eersel (1ex). Zwarte Sterns werden gezien boven de Ringselvennen (2exx). Een zingende Keep werd gehoord nabij telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Appelvink werd waargenomen in Helmond (1ex). 

woensdag 7 juni

Een Geoorde Fuut werd gezien nabij Valkenswaard (1ex). Hier werd ook een Roerdomp gehoord (1ex). Een Bruine Kiekendief werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Groenpootruiters werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (4exx) en ter plaatse op de Landschotse Heide (1ex). Een Tureluur was aanwezig op de Landschotse Heide (1ex). Een Witgat was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). 

dinsdag 6 juni

Een Roerdomp werd gehoord nabij Valkenswaard (1ex). 

maandag 5 juni

Een Roerdomp werd gehoord op het Beuven (1ex). Een Woudaap werd gehoord op een locatie in de Kempen (1ex). Een Wespendief werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Kwartel werd gehoord op de Loozerheide (1ex). IJsvogels werden gezien bij de Maaij (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Appelvink vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). 

zondag 4 juni

Een Woudaap werd gehoord op een locatie in de Kempen (1ex). Een Zwarte Ooievaar zat vanmorgen op het Grafven (1ex). Een Tureluur werd gezien op het Grafven (1ex). Een IJsvogel werd gezien langs de Dommel tussen Eindhoven/Nuenen (1ex). Een Sijs werd gemeld van de Lange Bleek (1ex). Een Europese Kanarie werd gezien bij Eersel (1man).

zaterdag 3 juni

Geoorde Futen werden gezien op het Groot Malpieven (5exx). Roerdompen werden gehoord bij de Maaij (2exx). Een Rode Wouw vloog over het Soerendonks Goor (1ex). Een Kwartel werd gehoord op de langakkers; Leende (1ex). Tureluurs werden waargenomen op het Grafven (3exx) en op de Landschotse Heide (6exx). Een Noordse Stern werd gezien bij de ringselvennen (1ex). Erg leuk was een overvliegende Bijeneter tussen het Grafven en telpost Strabrechtse Heide (1ex); geluid is opgenomen. Een Grote Gele Kwikstaart vloog over telpost Strabrechtse Heide (1onv); andere exemplaren werden gezien langs de Beekloop nabij Bergeijk (3exx). Een Snor is nog altijd aanwezig in de Maaij (1ex).Een Grauwe Klauwier was kort aanwezig op de Strabrechtse Heide (1man).  Een zingende Keep werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Europese Kanarie werd gezien bij Eersel (1man).

vrijdag 2 juni

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex). Een Zwarte Wouw werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Wespendief werd waargenomen bij het Kromven; landschotse Heide (1ex). Een Kwartel werd gehoord op de Strabrechtse Heide (1ex). Tureluurs zaten bij het Grafven; Strabrechtse Heide (3exx) en het Kromven (8exx). Zwartkopmeeuwen waren aanwezig op het Soerendonks Goor (4exx). 


Zwartkopmeeuwen; Soerendonks Goor; 02-06-2006 (Rob Bouwman)

donderdag 1 juni

Kolganzen werden gezien op de grens met België nabij de Riebosserheide; Luykgestel (4 2de jaars en 1 adult; ongeringd). Zwartkopmeeuwen waren aanwezig op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx). Vermeldenswaard is een broedgeval van Kramsvogel nabij de Belgische grens (1 pr).


Kolganzen; Riebosserheide; 01-06-2006 (Lex Peeters)