Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Mei

woensdag 31 mei

Een Zomertaling zat op het Kranenmeer (1man). Een Zilverplevier was kort aanwezig op het Kromven; Landschotse Heide (1ex). Tureluurs vlogen over telpost Landschotse Heide (2exx); andere exemplaren waren aanwezig op de Landschotse Heide (5exx). Groenpootruiters waren aanwezig op de Landschotse heide (2exx).  


Zilverplevier; Kromven; Landschotse Heide; 31-05-2006 (Lex Peeters)

dinsdag 30 mei

Een Kleine Zilverreiger werd waargenomen op het Kranenmeer; Strabrechtse Heide (1ex). Een Bruine Kiekendief werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Vandaag werd bekend dat op vrijdag 26 mei nabij Maarheeze een Slangenarend in verzwakte conditie is gevonden en overgebracht naar het vogelasiel. Een Draaihals werd waargenomen net aan de "goede" kant van de grens op de Budelerbergen/Weerterheide (1ex). Een Nachtegaal zou vandaag zijn gehoord bij het Soerendonks Goor (1ex). 


Slangenarend; Vogelasiel Someren; 30-05-2006 (Rene Weenink)

maandag 29 mei

Tureluurs werden waargenomen op het Kromven; Landschotse Heide (3exx). Groenpootruiters waren aanwezig op het Kromven (4exx). 

zondag 28 mei

Een Visarend vloog over telpost Loozerheide (1ex). Grauwe Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex; later ter plaatse) en nog steeds de vogel met 1 staartpen op de Strabrechtse Heide (1onv). Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (2exx), de Ringselvennen (5exx), telpost Strabrechtse Heide (6exx), over telpost Landschotse Heide (18exx) en op de Landschotse Heide rondvliegend (2exx) en de Strabrechtse Heide (2exx). Een Kwartel werd gehoord in de Diepenhoek (1ex). Bontbekplevieren waren aanwezig op het Grafven (9exx) en bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Een Bonte Strandloper was aanwezig op het Grafven. Tureluurs werden waargenomen over over telpost Strabrechtse Heide (9exx), op het Henneven; Strabrechtse Heide (7exx), bij de zinkfabriek (4exx) en op de Landschotse Heide (4exx). Groenpootruiters waren aanwezig op de Landschotse heide (8exx). Zwartkopmeeuwen werden gemeld van de zinkfabriek (2exx). Een Zwarte Stern werd gezien bij de Soerendonks Goor (1ex).

zaterdag 27 mei

Roerdompen werden waargenomen bij het Beuven (3exx). Een Woudaap was aanwezig op een locatie in de Kempen (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) en het Beuven (1ex). Een Kwartel werd gehoord op de Loozerheide (1ex). Bontbekplevieren werden gezien bij het Grafven (9exx). Een Bonte Strandloper was aanwezig op het Grafven (1ex). Een Visdief werd gezien bij de plas van de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien nabij Budel (1onv) en nabij Eindhoven (1ex).

vrijdag 26 mei

De enige binnengekomen melding: Kwartels werden vandaag waargenomen op de Loozerheide (3exx). 

donderdag 25 mei

Roerdompen werden waargenomen bij het Beuven (2exx) en de Maaij; Bergeijk (2exx). Kleine Zilverreigers waren aanwezig op het Grafven (2exx). De vogels zijn gaan slapen op het Beuven. Een Grauwe Kiekendief is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse heide (1onv; 1 staartpen). Een Visarend vloog over de Maaij (1ex). Wespendief vlogen over het Grafven (1ex) en de Maaij (1ex). Bontbekplevieren werden gezien op het Grafven (5exx) en de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (4exx). Tureluurs werden gemeld van het Grafven (1ex) en de zinkfabriek (1ex). Oeverlopers waren aanwezig bij de Cote d'Or; Budel-Dorplein 1ex) en het Soerendonks Goor (3exx). Drieteenstrandlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx). Spectaculair was de waarneming van een onvolwassen Kleine Jager kort bij de Ringselvennen (1onv). Een IJsvogel werd gemeld van de Hanevoet; Eindhoven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gemeld uit de omgeving van Valkenswaard (1ex). Een Snor werd waargenomen in de Maaij (1ex). 


Kleine Zilverreiger; Grafven; Strabrechtse Heide; 25-05-2006 (Rob Bouwman)

woensdag 24 mei

De enige binnengekomen melding betrof een Bontbekplevier bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex).

dinsdag 23 mei

Een Kwartel werd gehoord op het Kranenveld (1ex). Kluten waren aanwezig op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx). Bontbekplevieren waren aanwezig op het Kranenmeer (2exx). Tureluurs werden gezien op het Soerendonks Goor (1ex) en het Kranenmeer (1ex). Een Zwartkopmeeuw werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex 1ste zomer). Een IJsvogel was aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). 


Zwartkopmeeuw: eerste zomer;  Soerendonks Goor; 23-05-2006 (Rob Bouwman)

maandag 22 mei

Geen binnengekomen meldingen.

zondag 21 mei

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex). Een Woudaap werd gehoord op een locatie in de Kempen (1ex). Een Zwarte Wouw was aanwezig rond telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen op het Beuven (1ex). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1m). Een Grauwe Kiekendief was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1onv vr; zelfde exemplaar als op 18 mei: met maar 1 staartpen). Wespendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (3exx), over telpost Strabrechtse Heide (14exx), over telpost Landschotse Heide (3exx) en over de Patersgronden (1ex). Bontbekplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (8exx). Een Tureluur werd waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Groenpootruiters vlogen over telpost Landschotse Heide (4exx). Oeverlopers werden gezien bij Cote d'Or; Budel-Dorplein (11exx). Bonte Strandlopers vlogen over telpost Strabrechtse Heide (27exx; in 1 groep met de bontbekplevieren). Een Visdief/Noordse Stern  was kort aanwezig op de plas bij de zinkfabriek (1ex). Roodkeelpiepers vlogen bij telpost Landschotse Heide (2exx). 


Zwarte Wouw; Strabrechtse Heide; 21-05-2006 (Jan Hein van Steenis)

zaterdag 20 mei

Een Zomertaling was aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1m). Een Zwarte Wouw vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Tureluurs vlogen over telpost landschotse Heide (10exx); een vogel was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Groenpootruiters waren aanwezig op de Landschotse Heide (2exx). Oeverlopers werden gezien bij de zinkfabriek (1ex) en bij Cote d'Or; Budel-Dorplein (6exx). Drieteenstrandlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (4exx). Een Temmincks Strandloper was aanwezig dij de zinkfabriek (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gemeld langs de Dommel nabij Nuenen (1ex). 

vrijdag 19 mei

Zomertalingen waren aanwezig op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (4m). Bontbekplevieren waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx) en op het Soerendonks Goor (2exx). Drieteenstrandlopers waren nog aanwezig bij de zinkfabriek (3exx in de ochtend; later 2exx). Zwartkopmeeuwen vlogen over de plas bij de zinkfabriek (2exx). 

donderdag 18 mei

Roerdompen werden gehoord in de Maaij (2exx). Zomertalingen waren aanwezig op het Grafven (2m), de Malpie (1m) en bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1m). Een Zwarte Wouw werd gezien boven de Malpie (1ex). Een Grauwe Kiekendief werd gezien op de Strabrechtse heide (1 ringstaart). Een Slechtvalk werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ad).  Bontbekplevieren werden gezien bij de zinkfabriek (3exx). Tureluurs werden waargenomen bij de zinkfabriek (1ex) en op het Grafven (1ex). Een Groenpootruiter was aanwezig op het Kranenmeer (1ex). Oeverlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Drieteenstrandlopers werden gezien bij de zinkfabriek (3exx). Een Snor werd waargenomen in de Maaij (1ex). 


Drieteenstrandlopers; zinkfabriek; Budel-Dorplein; 18-05-2006 (Jan Hein van Steenis)

woensdag 17 mei

Een Geoorde Fuut werd gezien op Cote d'Or; Budel-Dorplein (1ex). De eerste Kwartel van dit jaar werd gehoord op het Kranenveld (1ex). Bontbekplevieren waren aanwezig bij de zinkfabriek (5exx). Tureluurs werden waargenomen bij de zinkfabriek (5exx). Oeverloper waren aanwezig bij de zinkfabriek (12exx). Kanoeten werden gezien bij de zinkfabriek (2exx zomerkleed). Een Bonte Strandloper was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). 

dinsdag 16 mei

Een Geoorde Fuut werd gezien op Cote d'Or; Budel-Dorplein (1ex). Een Roerdomp werd waargenomen in de Maaij (1ex). Een Zomertaling werd gemeld van de zinkfabriek (1m). Een Kemphaan was aanwezig bij de plas nabij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Tureluurs werden gezien bij de zinkfabriek (3exx) en nabij Valkenswaard (1ex).  Oeverlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (15exx) en bij Cote dÓr (9exx). Een Zwartkopmeeuw vloog over de plas bij de zinkfabriek (1ex). Visdieven waren aanwezig op de plas bij de zinkfabriek (7exx). IJsvogels waren aanwezig in de Maaij (div exx). Een Beflijster werd gezien op de Cartierheide (1vr). Een Snor werd gezien in de Maaij (1ex). 


Snor; De Maaij; 16-05-2006 (Jan Hein van Steenis)

maandag 15 mei

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex). Zomertalingen zaten op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1pr) en op het Grafven (1m). Een Bruine Kiekendief werd gezien bij het Beuven (1ex). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1ringstaart). Een Grauwe Kiekendief werd gezien op de Strabrechtse Heide (1 ringstaart). Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Bontbekplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Kemphaan werd gezien bij de zinkfabriek (1ex).  Groenpootruiters waren aanwezig op het Grafven (2exx) en het Kranenmeer (2exx). Een Tureluur was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Bosruiter werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Oeverlopers werden waargenomen bij de zinkfabriek (5exx) en het Soerendonks Goor (2exx). Zwarte Sterns werden gezien op het Beuven (2exx) en bij de zinkfabriek (2exx). Noordse Kwikstaarten vlogen over telpost Loozerheide (3exx).  

zondag 14 mei

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) en in de Maaij (1ex). Een Woudaap was aanwezig op een locatie in de Kempen (1ex). Een Zomertaling was aanwezig op het Grafven (1m). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Zwarte Wouwen vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Groenpootruiters werden gezien op het Kranenmeer (1ex), het Scheidingsven (2exx), het Grafven (2exx) en telpost Loozerheide (1ex). Oeverlopers werden waargenomen bij de zinkfabriek (3exx). Dwergmeeuwen werden waargenomen op de plas bij de zinkfabriek (3exx). Noordse Kwikstaarten werden gezien bij Budel-Dorplein langs de Peeldijk (2exx) en over telpost Loozerheide (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen langs de Beekloop (1pr).  Een Snor werd gehoord in de Maaij; Bergeijk (1ex). 

zaterdag 13 mei

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex). Brandganzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (9exx). Kolganzen vlogen over Dommelen (5exx). Een Zomertaling werd wargenomen bij de zinkfabriek (1m).  Bruine Kiekendieven werden gezien op het Beuven en over telpost Loozerheide (3exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Loozerheide (1ex). Grauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex), telpost Loozerheide (12exx), over het Soerendonks Goor (3exx) en over helmond (2exx).  Een Roodpootvalk werd waargenomen op de Loozerheide (1onv. vrouw). Regenwulpen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (6exx). Een Goudplevier werd gezien op de Loozerheide (1ex). Kemphanen waren aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx). Groenpootruiters werden gezien op het Grafven (2exx) en over telpost Strabrechtse Heide (6exx). Oeverlopers waren aanwezig op het Beuven (2exx), bij de zinkfabriek (3exx), bij Cote d'Or; Budel-Dorplein (11exx) en bij het Soerendonks Goor (5exx). Zwartkopmeeuwen werden gezien over telpost Loozerheide (1ex) en over Laagveld; Leenderbos (2exx). Een Zwarte Stern werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een Velduil was aanwezig in de namiddag op de Loozerheide (1ex). IJsvogels werden waargenomen nabij Kasteel Heeze en bij Dommelen (2exx). Grote Gele kwikstaarten werden gezien op 2 locaties nabij Dommelen (1pr+ 2juv en 1 pr). Noordse Kwikstaarten werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Een Nachtegaal werd waargenomen nabij Hapert (1ex). De eerste Bosrietzangers van dit jaar werden gezien in de Gijzenrooijse Zegge (2exx)


Roodpootvalk; Loozerheide; 13-05-2006 (Rob Bouwman)

vrijdag 12 mei

Grauwe Kiekendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en jagend op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gemeld van het Waschven; Strabrechtse Heide (1ex). Een Kraanvogel was kort aanwezig in de Rusthoek; Strabrechtse Heide totdat een laagvliegende luchtballon (ca 2m boven maaiveld) de vogel verjoeg. Kemphanen werden gezien bij de zinkfabriek (2exx). Groenpootruiters werden gezien op het Grafven (2exx) en het Kranenmeer; Strabrechtse Heide (5exx). Bosruiters werden gezien bij het Kranenmeer (2exx).  Oeverlopers waren aanwezig op het Soerendonks Goor (3exx). Een Witwangstern was kort aanwezig op het Beuven (1ex). Zwarte Sterns waren aanwezig op het Beuven (5exx) en op het Soerendonks Goor (1ex). Een Duinpieper was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex). Noordse Kwikstaarten werden gezien bij de manege Meulendijks; Geldrop en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). 

donderdag 11 mei

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx). De Ooievaars van de Strabrechtse Heide van gisteravond vertrokken vanmorgen in NO-richting (5exx). Een ander exemplaar vloog over telpost Loozerheide (1ex). Zomertalingen werden gezien op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1pr). Een Rode Wouw werd waargenomen over telpost Loozerheide (1ex). Een Zwarte Wouw vloog over de Langakkers; Leende (1ex). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen over telpost Loozerheide (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). De Roodpootvalk van de Strabrechtse Heide werd ook vanmorgen nog waargenomen. In de middag leek de vogel verdwenen. Een Bontbekplevier werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een Groenpootruiter was aanwezig op het Grafven (1ex). Een Tureluur was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Oeverlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (5exx), op het Soerendonks Goor (1ex) en over de DAF; Eindhoven (1ex). Zwarte Sterns werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx). 

woensdag 10 mei

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx). Een Kleine Zilverreiger was aanwezig bij Westerhoven; langs de beekloop/Keersop. Ooievaars werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (5exx). Bruine Kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1ex), over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en over telpost Loozerheide (1ex).      


Boomvalk; De Pan; 10-05-2006 (Rene Weenink)

Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Grauwe Kiekendief werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (6exx) en over Heeze (1ex). Een Roodpootvalk werd waargenomen op telpost Strabrechtse heide (1 onv vrouw). Een Smelleken vloog over de Strabrechtse Heide (1ex).  Groenpootruiters waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx) en bij Cote d'Or (1ex). Een Tureluur was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Een Bosruiter was aanwezig bij de zinkfabriek (1ex). Oeverlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek (3exx) en bij Cote d'Or (2exx). Een Velduil was kort aanwezig op de Loozerheide (1ex). 

dinsdag 9 mei

Roerdompen werden gemeld van de Maaij; Bergeijk (2exx). De eerste Woudaap van dit seizoen werd vandaag waargenomen . Zwarte Wouwen werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (2exx). Bruine Kiekendieven werden gezien op het Beuven (1ex) en over de telpost Loozerheide (2exx). Wespendieven vlogen over Gestel; Eindhoven (2exx), over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Slechtvalk vloog over gestel; Eindhoven (1ex). Een Bontbekplevier werd gezien bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). De Rosse Grutto van het Soerendonks Goor was ook vandaag nog aanwezig (1ex). Een Tureluur werd waargenomen bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Groenpootruiters werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Loozerheide (1ex), bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex), op de Keyenhurk (1ex) en op het Grafven (1ex). Oeverlopers waren aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx) en op de Keyenhurk (5exx). Een Drieteenstrandloper werd waargenomen bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen op telpost Loozerheide (3exx) en bij de Malpie (2exx). IJsvogels werden gezien bij de Maaij (2exx). Een Snor werd waargenomen bij de Maaij (1ex). Een barmsijs-spec vloog over de Landschotse Heide (1ex). 

maandag 8 mei

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex). Een Ooievaar was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). Een Zwarte Ooievaar is nog altijd aanwezig op het Grafven (1ad). Een ongringde Brandgans (herkomst onbekend) was kort aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). Een Zwarte Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Visarend werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Bontbekplevieren werden gemeld van de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). en van het Soerendonks Goor (1ex). Regenwulpen waren aanwezig op de Landschotse Heide (33exx) en op het Soerendonks Goor (1ex). Een Rosse Grutto was nog steeds aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). De vogel liet zich niet altijd zien. Groenpootruiters waren aanwezig op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex), op de Landschotse Heide (2exx), overvliegend over de Strabrechtse Heide (1ex) en op het Grafven (1ex). Tureluurs waren aanwezig op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex) en op de landschotse Heide (1ex). Een Bosruiter was aanwezig op het Grafven (1ex). Oeverlopers werden gezien op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (3exx), de plas Cote d'Or; Budel-Dorplein (7exx) en op het Grafven (1ex). Een Zwartkopmeeuw was aanwezig op het Soerendonks Goor (1 1ste zomer). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij Heeze (1pr) en bij Sterksel (1man). 


Zwartkopmeeuw; Soerendonks Goor; 08-05-2006 (Roel Verbraak)

zondag 7 mei

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx). Een Kleine Zilverreiger was aanwezig bij Westerhoven; langs de beekloop/Keersop. Een Zwarte Ooievaar verbleef bij het Grafven (1ad). Ooievaars vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Zomertalingen werden gezien op het Grafven (2man). Zwarte Wouwen werden gezien over telpost Loozerheide (2exx), telpost Strabrechtse Heide (3exx), over telpost Landschotse Heide (1ex), over de Grijze Steen (1ex) en over Eindhoven (1ex). Rode Wouwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over de Oirschotse Heide (1ex). Visarenden werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Bruine Kiekendieven werden gemeld van telpost Loozerheide (1ex), over Geldrop (1ex) en het Beuven (1ex). Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (11exx), over telpost Strabrechtse Heide (4exx), telpost landschotse Heide (2exx) en over de Grijze Steen (2exx). Kemphanen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (5exx). Een Morinelplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Bontbekplevier werd gezien bij de zinkfabriek (1ex). Een Rosse Grutto was kort aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). Groenpootruiters werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en op het Grafven (3exx). Een Tureluur was aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Een Zwarte Ruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Bosruiter zat bij het Grafven (1ex). Een Witgat vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Oeverlopers werden waargenomen op de Keyenhurk (3exx). Zwartkopmeeuwen werden gezien op telpost Loozerheide (1ex) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Zwarte Stern was aanwezig op het Beuven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gemeld van bij Eindhoven (1ex). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (4exx). Een Kleine Barmsijs was kort aanwezig op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Ortolaan was aanwezig op de Oirschotse Heide (1man). 

zaterdag 6 mei

Een Geoorde Fuut werd gemeld nabij Valkenswaard (1ex). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx) en bij Valkenswaard (2exx). Een Zwarte Ooievaar verbleef bij het Grafven (1ad). Een Ooievaar vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Zomertaling werd gezien nabij Valkenswaard (1man)Zwarte Wouwen werden gezien over telpost Loozerheide (4exx), telpost Strabrechtse Heide (3exx) en telpost Landschotse Heide (2exx). Rode Wouwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx).


Rode Wouw; Strabrechtse Heide; 06-05-2006 (Robert Kastelijn)