Waarnemingen van Vogels in de Kempen
April

zondag 30 april

Trektellingen 30 april 2006

Roerdompen werden waargenomen bij het Beuven (3exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Ooievaar was aanwezig bij Budel (1ex).


Ooievaar; Budel; 23-04-2006 (Rob Bouwman)

Een Bruine Kiekendief werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Een Zwarte Ruiter werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex). Groenpootruiters werden waargenomen op het Grafven (3exx). De Poelruiter op het Grafven was ook vandaag nog aanwezig (1ex). Een Oeverloper werd gezien bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Kemphanen werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (14exx) en op het Grafven (2exx). Zwartkopmeeuwen vlogen over de Strabrechtse Heide (2exx). Dwergmeeuwen werden waargenomen bij de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (15exx). Noordse kwikstaarten werden gezien bij Cote d'Or; Budel-Dorplein (1ex) en bij het Soerendonks Goor (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen nabij Dommelen (1m).  Beflijsters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). De eerste Grauwe Vliegenvanger van dit voorjaar werd gemeld in de buurt van de Hoenderboom; Strabrechtse Heide (1ex). Een Klapekster verbleef op de Landschotse Heide (1ex). 


Gele Kwikstaart; Cote d'Or; Budel-Dorplein; 30-04-2006 (Frank Neijts)

zaterdag 29 april

Geoorde Futen werden gezien op het Beuven (1ex) en op het Goorven (1pr). Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex). Een Zomertaling werd gezien op het Beuven (1m). Een Bruine Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost landschotse Heide (1ex). Groenpootruiters werden waargenomen op het Grafven (4exx), bij het Soerendonks Goor (2exx) en over telpost Landschotse Heide (5exx). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op het Grafven (1ex). Erg leuk was de ontdekking van een Poelruiter op het Grafven. 


Poelruiter; Grafven, Strabrechtse Heide; 29-04-2006 (Rob Bouwman)

Een Bosruiter zat op het Henneven (1ex). Oeverlopers werden gezien bij de plas van de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx) en bij Cote d'Or; Budel-Dorplein (3exx). Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en waren aanwezig bij de zinkfabriek (2exx). Dwergmeeuwen werden gezien de Ringselvennen (6exx). Een Zwarte Stern vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Beflijster was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (3exx). Een Klapekster verbleef op de Landschotse Heide (1ex). 

vrijdag 28 april

Geoorde Futen werden gezien op het Beuven (4exx). Roerdompen werden waargenomen bij het Beuven (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Een Grote Zilverreiger was aanwezig nabij Valkenswaard (1ex). Een Ooievaar was aanwezig nabij de Strijperheggen (1ex). Een Zomertaling werd gezien op de plas Cote d'Or bij Budel-Dorplein (1m). Bruine Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (4exx) en bij het Beuven (1ex). Kemphanen verbleven bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx). Regenwulpen vlogen over telpost Loozerheide (2exx) en verbleven bij het Westelbeers Broek (65exx). Groenpootruiters waren aanwezig op het Grafven (5exx). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op het Grafven (1ex). Bosruiters vlogen over telpost Loozerheide (4exx). Oeverlopers waren aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). bij Cote d'Or (1ex) en bij de zinkfabriek (2exx). Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Dwergmeeuwen waren aanwezig op de plas bij de zinkfabriek (3exx). Leuk was een overtrekkende Visdief over telpost Loozerheide (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij de Tongelreep bij Valkenswaard (1ex). Een Beflijster werd gezien over telpost Loozerheide (1ex). 


Sprinkhaanzanger; Strabrechtse Heide; 28-04-2006 (Robert Kastelijn)

donderdag 27 april

Roerdompen werden gehoord op het Beuven (2exx). Ooievaars vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Zomertalingen zaten op het Soerendonks Goor (1pr). Een Rode Wouw werd gezien over telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). De eerste Wespendief van het seizoen vloog over telpost loozerheide (1ex). Een Slechtvalk werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Regenwulpen vlogen over Eindhoven (2exx). Een Zwarte Ruiter werd gezien over telpost Strabrechtse heide (1ex).  Groenpootruiters werden gemeld van de Landschotse Heide (1ex), van  over telpost Loozerheide (1ex) en van telpost Strabrechtse Heide (1ex). Oeverlopers werden gezien op de Landschotse Heide (3exx).  Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (3exx). Een Zwarte Stern werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex).  Beflijsters werden gemeld van telpost Loozerheide (1ex) en van de schaapskooi bij Soerendonk (2exx). 

woensdag 26 april

Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx). Een Kleine Zilverreiger werd in de ochtend gezien in de reigerkolonie op het Soerendonks Goor. Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex).  Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost landschotse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen over telpost Loozerheide (1ex) en bij de Ringselvennen (2exx). Een Bontbekplevier werd gezien bij de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Een Regenwulp werd gemeld van de plas bij de zinkfabriek (1ex).  Een Kemphaan was aanwezig op het Grafven (1ex), verder vlogen er vogels over telpost Landschotse Heide (2ex). Zwarte Ruiters werden gezien bij de plas bij de zinkfabriek (1ex) en op het Grafven (1ex). Groenpootruiters werden gezien bij het Beuven (9exx), het Grafven (2exx) en bij de plas bij de zinkfabriek (3exx). Oeverlopers water bij de plas bij de zinkfabriek (3exx) en bij Cote d'Or; Budel-Dorplein (2exx). Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost Loozerheide (3exx). Dwergmeeuwen werden gezien op de plas bij de zinkfabriek (12exx) en over telpost Landschotse Heide (2exx). Leuk waren 2 groepen met een totaal van 10 Noordse Sterns die kort op de plas bij de zinkfabriek verbleven. IJsvogels werden gezien bij de Ringselvennen (2exx). Noordse kwikstaarten werden gezien bij manege Meulendijks; Geldrop (5exx). Een Beflijster was aanwezig op de Loozerheide (1ex). Een Duinpieper vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). 


Regenwulp; Keyenhurkse Dreef; 26-04-2006 (Lex Peeters)

dinsdag 25 april

Roerdompen werden waargenomen bij het Beuven (3exx).  Een Kleine Zilverreiger was vandaag aanwezig op het Kromven; Landschotse Heide (1ex). Een Grote Zilverreiger vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Krooneend was aanwezig op het Kromven; landschotse Heide (1m). Bruine Kiekendieven werden gemeld over telpost Landschotse Heide (1ex) en van het Beuven (1ex). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Bontbekplevier zat bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Kleine Strandlopers werden gemeld van telpost Landschotse Heide; Keyenhurk (2exx). Regenwulpen vlogen over telpost Landschotse Heide (29exx) en waren aanwezig langs de Keyenhurkse Dreef (48exx). IJslandse Grutto's vlogen over telpost Landschotse Heide (3exx).  Zwarte Ruiters waren aanwezig op het Kranenmeer; Strabrechtse Heide (3exx). Groenpootruiters werden gezien over telpost landschotse Heide (3exx) en op het Kranenmeer (1ex). Een Tureluur was aanwezig bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Oeverlopers werden waargenomen op telpost Landschotse Heide; Keyenhurk (4exx). Zwartkopmeeuwen werden gezien op telpost Landschotse Heide (4exx) en over telpost Loozerheide (1ex). Dwergmeeuwen werden gezien op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (div exx.). Zwarte Stern werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex) en over telpost landschotse Heide (3exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gemeld van 2 locaties in de Kempen. Een Beflijster was aanwezig bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Europese Kanarie werd gemeld van telpost Loozerheide (1ex). 

Maandag 24 april

Geoorde Futen waren aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex) en op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (4exx). Een Grauwe Kiekendief werd gemeld van telpost Loozerheide (1m). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (2exx).


Geoorde Fuut; Soerendonks Goor; 24-04-2006 (
René Weenink)

Kemphanen zaten op het Grafven (4exx). Groenpootruiters werden gemeld van het Grafven (4exx).  Oeverlopers werden gezien bij het Soerendonks Goor (5exx) en bij de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx). Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost Loozerheide (5exx). Dwergmeeuwen werden waargenomen bij de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx). Beflijsters werden gezien bij de schaapskooi nabij Soerendonk (1ex) en op de Strabrechtse Heide (1ex). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx). 

Zondag 23 april

Een Grote Zilverreiger vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex), een ander exemplaar zat langs de Lage Heide; Borkel (1ex) Roerdompen werden gehoord op het Beuven (4exx). Zomertalingen werden waargenomen op de Cartierheide (1pr). Een Visarend vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Rode Wouwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over de Ringselvennen (1ex). Zwarte Wouwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over de Ringselvennen (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (3exx), telpost Loozerheide (1ex), telpost Landschotse Heide (1ex) en op het Beuven (2exx). Een Blauwe Kiekendief vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Slechtvalken vlogen over telpost Loozerheide (1ex), over telpost landschotse Heide (1ex) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Smellekens werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex), telpost Loozerheide (1ex) en Landschotse Heide (1ex). In de ochtend werd op een niet toegankelijk gebied in de Kempen een Kwartelkoning gehoord (1ex). In de avond liet de vogels zich echter niet meer horen. Regenwulpen vlogen over telpost Landschotse Heide (30exx) en over telpost Strabrechtse heide (1ex) en waren aanwezig op een akker nabij Bladel (65exx). . Erg leuk waren  overvliegende Morinelplevieren over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Groenpootruiters werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (11exx), over telpost Landschotse heide (9exx), bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (9exx) bij de Ringselvennen (2exx) en op het Marijkeven (7exx). Zwarte Ruiters waren aanwezigen op het Marijkeven (6exx). Tureluurs werden gemeld van telpost landschotse Heide (3exx) en telpost Strabrechtse Heide (1ex).  Zwartkopmeeuwen werden waargenomen over telpost Loozerheide (2exx) en bij de Ringselvennen (2exx). Dwergmeeuwen werden gezien over telpost Strabrechtse Heide/ het Beuven (24exx) en bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (18exx). Zwarte Sterns werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide/het Beuven (2exx). Zomertortels werden gezien over telpost landschotse heide (2exx). IJsvogels werd gemeld van de Maaij (1ex) en van de Flaes (1ex). Een zingende Kuifleeuwerik werd waargenomen bij Meerhoven (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien langs de Beekloop (2exx). Een Duinpieper vloog over telpost landschotse Heide (1ex). Beflijsters werden gezien bij een vogelaar in de tuin in Reusel (1ex), bij de ponywei bij het Soerendonks Goor (5exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Rietzangers werden gehoord bij de Ringselvennen (1ex) en in de Maaij (1ex). De eerste Fluiter werd gemeld van de Voorste Brug; Valkenswaard (1ex). 

Zaterdag 22 april

Een Geoorde Fuut zat op het Soerendonks Goor (1ex). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) en in de Maaij; Bergeijk (2exx). Een Zomertaling werd gezien op het Soerendonks Goor (1vr). Visarenden vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Rode Wouwen vlogen over telpost Landschotse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Een Zwarte Wouw was enkele uren aanwezig op telpost Loozerheide (1ex); mogelijk hetzelfde exemplaar vloog over de Ringselvennen. 


Zwarte Wouw; Loozerheide; 22-04-2006 (Frank Neijts)

Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (8exx), bij de Ringselvennen (1ex) en een exemplaar was aanwezig op het Beuven (1ex). Smellekens vlogen over telpost Landschotse Heide (3exx), telpost Loozerheide (1ex) en Strabrechtse Heide (1ex). Kemphanen werden gemeld van het Grafven (1ex), het Soerendonks Goor (2exx) en van telpost landschotse Heide (4exx). Regenwulpen vlogen over telpost Landschotse Heide (5exx). Een Bontbekplevier zat bij het Soerendonks Goor (1ex). Goenpootruiters werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Landschotse Heide (4exx) en op het Marijkeven; Strabrechtse Heide (1ex). Zwarte Ruiters werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (5exx), van het Scheidingsven; Strabrechtse Heide (3exx), van telpost Landschotse Heide (2exx), van het Soerendonks Goor (1ex) en van telpost Loozerheide (5exx). Een Tureluur werd gezien bij het Marijkeven (1ex). Witgatten vlogen over telpost Landschotse Heide (3exx). Bosruiters werden gemeld van telpost landschotse heide (1ex) en van het Soerendonks Goor (1ex). Oeverlopers werden gezien op het Scheidingsven (2exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx), bij de Ringselvennen (4exx) en over telpost Loozerheide (1ex). Dwergmeeuwen werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (7exx), over telpost Landschotse Heide (6exx) en bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (23ad). Een Geelpootmeeuw werd gemeld van de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Zwarte Sterns werden waargenomen bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (4exx) en op het Beuven (9exx). Een Draaihals werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Roodkeelpieper vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Beflijsters werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (5exx), van telpost Loozerheide (2exx), bij de schaapskooi; Soerendonk (1ex), op de ponywei bij het Soerendonks Goor (7exx) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (9exx). Snorren werden gehoord bij de Ringselvennen (4exx). Appelvinken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Europese Kanarie vloog over telpost Loozerheide (1ex). barmsijzen-spec vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en over telpost Landschotse heide (4exx).


Fitis; Ringselvennen; 21-04-2006 (Frank Neijts). De vogel vertoond een opvallend bleek kleed en een donkere ondersnavel. Let ook op de donkere pootkleur. Oproep: Heeft iemand een idee van de herkomst van deze vogel?

Vrijdag 21 april

Geoorde Futen waren aanwezig op het Beuven (3exx) en op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (5exx). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (4exx). Een Purperreiger vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Visarend werd gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Rode Wouwen vlogen over telpost Loozerheide (2exx). Een Zwarte Wouw vloog eveneens over telpost Loozerheide (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx), over telpost Loozerheide (2exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk werd gemeld van telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Smelleken werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Regenwulpen werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (5exx), over telpost Landschotse heide (2exx), over telpost Loozerheide (25exx) en ter plaatse op de Landschotse heide (2exx). Groenpootruiters werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (3exx) en van het Marijkeven; Strabrechtse Heide (1ex). Zwarte Ruiters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (6exx). Tureluurs vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost landschotse Heide (1ex). Bonte Strandlopers werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Zwartkopmeeuwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (5exx), over telpost Loozerheide (8exx) en over telpost Landschotse Heide (2exx). Grote aantallen Dwergmeeuwen voor de Kempen werden gezien over telpost Strabrechtse Heide/Beuven (130exx); verder vlogen er over telpost Landschotse Heide (8exx0, over telpost Loozerheide (2exx) en ter plaatse op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (11exx). Beflijsters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx). Een Buidelmees vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). De eerste Braamsluiper werd gemeld van telpost Landschotse Heide (1ex). De eerste Tuinfluiter werd gemeld van de Loozerheide (1ex). Appelvinken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Loozerheide (2exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Europese Kanarie vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). barmsijzen-spec vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex) en over telpost Landschotse Heide (9exx).  

Donderdag 20 april

Geoorde Futen waren aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex) en bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx), in de Maaij; Bergeijk en bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Grote Zilverreiger werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex) en overvliegend bij telpost Landschotse Heide (1ex). Brandganzen vlogen over telpost Landschotse heide (2exx). Zomertalingen werden gezien op het Soerendonks Goor (1pr). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost landschotse Heide (2exx). Een Bosruiter vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Witgatten vlogen over telpost Landschotse heide (13exx). Groenpootruiters waren aanwezig op het Grafven (4exx) en vlogen over telpost Landschotse heide (3exx). Kemphanen werden gemeld van telpost Landschotse Heide (6exx). Regenwulpen vlogen over telpost landschotse Heide (30exx) en over telpost Strabrechtse heide (3exx). Een Zwarte Ruiter was aanwezig op het Grafven (1ex). Zwartkopmeeuwen werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (2exx), telpost Landschotse Heide (1ex) en van de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (4exx). Dwergmeeuwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (7ad). Een IJsvogel werd gemeld van de Maaij; Bergeijk (1ex). 


Tapuit; Kranenveld; 20-04-2006 (Rob Bouwman)

Beflijsters werden gezien in de Gijzenrooijse Zegge (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Snorren werden waargenomen op het Beuven (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). 

Woensdag 19 april

Geoorde Futen werden gezien op het Beuven (4exx), op de Cartierheide (4exx) en in de omgeving van Valkenswaard (11exx). Roerdompen werden gehoord op het Beuven (2exx) en in de omgeving van Valkenswaard (2exx). Zomertalingen waren aanwezig nabij Valkenswaard (1pr). Rode Wouwen werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (3exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien op het Beuven (1ex). Blauwe Kiekendieven waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (2 ringst.) Dwergmeeuwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2ad) en waren aanwezig op Aquabest (8exx). Kemphanen werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (8exx) en van het Grafven (1ex). Groenpootruiters werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx), telpost landschotse Heide (1ex).  en op het Grafven (1ex). Een Tureluur was aanwezig op het Grafven (1ex). Regenwulpen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en telpost landschotse Heide (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gemeld van de Hanevoet; Eindhoven (1ex). Beflijsters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx). Een Snor werd waargenomen op het Beuven (1ex). Een Klapekster was aanwezig op de Cartierheide (1ex). barsmijzen-sp vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en waren aanwezig op de Cartierheide. 

Dinsdag 18 april

Ooievaars werden gezien over telpost Loozerheide (2exx). Rode Wouwen werden gemeld van telpost Loozerheide (2exx). Bruine Kiekendieven werden gemeld van telpost Loozerheide (2exx) en de Ringselvennen (2exx). Blauwe Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (3exx). Een Groenpootruiter vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Witgat vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Regenwulp werd gemeld van telpost Landschotse Heide (1ex). Zwartkopmeeuwen werden gezien bij telpost Loozerheide (4exx). Dwergmeeuwen vlogen over telpost Landschotse Heide (5exx). Een Beflijster vloog over telpost Loozerheide (1ex). De eerste (en vroege) Wielewaal vloog over telpost Loozerheide (1ex). Een Appelvink werd gemeld van telpost Loozerheide (1ex). 


Blauwborst; Ringselvennen; 18-04-2006 (René Weenink)

Maandag 17 april

Een Geoorde Fuut werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex). Een Grote Zilverreiger vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Roerdompen werden waargenomen bij het Beuven (2exx). 


Geoorde Fuut; Soerendonks Goor; 17-04-2006 (Frank Neijts)

Zwarte Wouwen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx), over Gestel; Eindhoven (1ex) en over het Soerendonks Goor (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien bij het Beuven (2exx), over telpost Landschotse Heide (1ex), over telpost Loozerheide (1ex) en bij de Ringselvennen (3exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Strabrechtse Heide (1 ringstaart). Een Slechtvalk vloog over de Ringselvennen (1ex). Smellekens vlogen over telpost Landschotse Heide (3exx). Goudplevieren werden gezien over telpost Landschotse Heide (5exx). Een Bonte Strandloper vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Groenpootruiters werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (4exx) en over telpost Loozerheide (1ex). Witgatten vlogen over telpost Landschotse Heide (3exx). Regenwulpen werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (9exx) en over telpost landschotse Heide (11exx). Zwartkopmeeuwen werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx) en bij de Ringselvennen (4exx). Een Dwergmeeuw werd gemeld van de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ad). Een Visdief zorgde voor wat discussie bij de Ringselvennen (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij de patersgronden (1ex). Een Waterpieper vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Beflijsters werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (8exx), op de Oirschotse Heide (6exx) , op de Loozerheide (2exx) en aan de Langakkers; Leende (1ex). Snorren waren aanwezig bij de Ringselvennen (4exx). Een Rietzanger werd gehoord bij het Beuven (1ex). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Appelvink vloog over Gestel; Eindhoven (1ex). barmsijzen-spec vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx) en over telpost Landschotse Heide (2exx).  

Zondag 16 april

Roerdompen werden waargenomen bij het Beuven (2exx) en het Soerendonks Goor (1ex). Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex). Ooievaars vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx) en over de Langakkers (4exx; zelfde groep?). Een Zomertaling werd gezien bij de Ringselvennen (1m). Rode Wouwen werden gezien boven de Coevering; Geldrop (1ex) en over telpost Landschotse Heide (1ex). 


Rode Wouw; Coevering, Geldrop; 16-04-2006 (Robert Kastelijn)

Bruine Kiekendieven werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Loozerheide (8exx), bij de Ringselvennen (5exx) en bij het Soerendonks Goor (2exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op telpost Loozerheide (2exx) en over de Zandhoef; Eersel (1m ovl). Smellekens vlogen over telpost Loozerheide (1ex) en over de Ringselvennen (1ex). Kemphanen werden gezien bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (3exx). Groenpootruiters werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex), over telpost Landschotse Heide (2exx) en op het Grafven (1ex). Een Tureluur werd gezien bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Dwergmeeuwen waren aanwezig op het Beuven (1onv) en bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (5exx). De eerste Zwarte Stern van dit seizoen werd gezien bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Een IJsvogel werd gemeld van de Patersgronden (1ex). Beflijsters werden gezien op de Loozerheide (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). De eerste Grasmus werd gemeld van de Groote Heide; Soerendonk (1ex). Snorren werden gemeld van de Ringselvennen (1ex) en van het Beuven (1ex). De eerste Kleine Karekiet van dit jaar werd gemeld van het Beuven (1ex). Klapeksters werden gemeld van de Zandhoef; Eersel en van de Groote Heide; Soerendonk (1ex).

Zaterdag 15 april

Geoorde Futen werden gezien bij de Reuselse Moeren (4exx). Roerdompen werden waargenomen bij het Beuven (3exx) en het Soerendonks Goor (1ex). Een Grote Zilverreiger werd gezien bij schaapskooi; Soerendonk (1ex). Ooievaar vloog over telpost Landschotse heide (1ex). Een Visarend vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Rode Wouwen vlogen over telpost Landschotse Heide (2exx). Bruine Kiekendieven werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (4exx), over telpost Loozerheide (4exx), de ringselvennen (2exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide ( 2 ringst.), over telpost Strabrechtse Heide (1m) en over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Slechtvalk vloog over telpost Loozerheide (1ex). Smellekens vlogen over telpost Landschotse Heide (2exx) en over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Een zeer vroege Roodpootvalk vloog over telpost Landschotse Heide (1ste KJ man). Kemphanen werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide 17exx). Regenwulpen werden gemeld van de Keyenhurkse Dreef (57exx), over telpost Landschotse Heide (4exx) en over telpost Strabrechtse Heide (3exx). Groenpootruiters werden gezien over telpost Landschotse Heide (12exx) en over telpost Strabrechtse Heide (8exx). Tureluurs werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (7exx) en op de Landschotse Heide (1ex). Witgatten werden gemeld van telpost Landschotse Heide (9exx) en telpost Strabrechtse Heide (14exx). Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (6exx) en over telpost Loozerheide (1ex).


Zwartkopmeeuw; zinkfabriek Budel-Dorplein; 15-04-2006 (Rob Bouwman)

Dwergmeeuwen werden gezien op het Beuven (3ad). Beflijsters werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (7exx), over telpost Patersgronden (2exx), bij schaapskooi; Soerendonk (1ex), bij vliegveld Budel (1ex) en aan de Langakkers; Leende (1ex). De eerste Paap van dit jaar werd gemeld van telpost Loozerheide (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx) en op Kranenveld; Soerendonk (1ex).  Een Europese Kanarie vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). barmsijzen-spec werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (7exx). Grote Barmsijzen werden gemeld van telpost Patersgronden (40exx).  

Vrijdag 14 april

Geoorde Futen werden gezien op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (16exx). Roerdompen werden waargenomen bij het Beuven (2exx). Een Ooievaar vloog over telpost Landschotse heide (1ex). Een Toendrarietgans was aanwezig bij de Lange Bleek; Sterksel (1ex). Een Visarend vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Rode Wouw vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven werden gemeld van de Ringselvennen (2exx), over telpost Landschotse Heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide ( 2 ringst.) en over telpost Landschotse Heide (3exx). Smellekens vlogen over telpost Landschotse Heide (2exx).  Een Bontbekplevier vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). De doortrek van Regenwulpen lijkt nu toch op gang te komen getuige 26exx over telpost landschotse Heide, en 7exx over telpost Strabrechtse Heide. IJslandse Grutto's werden gezien op de Landschotse heide (6exx). Een Zwarte Ruiter werd gemeld van telpost Landschotse Heide (1ex). Tureluurs vlogen over telpost Landschotse Heide (7exx). Een Groenpootruiter vloog over telpost Landschotse heide (1ex).  Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (2exx) en bij de zinkfabriek (2exx). Dwergmeeuwen werden gezien bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (5ex). Een Geelpootmeeuw werd gezien bij de zinfabriek; Budel-Dorplein (2de kj). Noordse Sterns werden gezien bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (9exx). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien over telpost Loozerheide (1ex) en in de buurt van Nuenen (1ex). 


Beflijster, Landschotse heide; 14-04-2006 (Lex Peeters)


Beflijster, Strabrechtse Heide; 14-04-2006 (Rob Bouwman)

Beflijsters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (6exx), over telpost Landschotse heide (7exx), ter plaatse op de Landschotse heide (1ex) en over telpost Loozerheide (1ex). Snorren werden gezien/gehoord bij de Ringselvennen (3exx). De eerste Sprinkhaanzanger werd gemeld van de Strabrechtse Heide (1ex). Klapeksters werden gemeld van de Strabrechtse Heide (2exx) en de Loozerheide (1ex). 

Donderdag 13 april

Een Beflijster werd gezien  bij de Langakkers; Leende (1ex). 

Woensdag 12 april

Geoorde Futen werden gezien bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (8exx). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx). Een Bergeend werd waargenomen op het Beuven (1ex) en over telpost Landschotse Heide (2exx).  Brilduikers waren aanwezig op het Beuven (3vr; 1m) en bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1m). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (2vr). Een Zwarte Wouw werd gezien boven de A67 t.h.v. Mierlo (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1 ringst) en bij de Doort (1m). Bruine Kiekendieven werden gemeld van de Ringselvennen (2exx). Een Kluut werd waargenomen op de plas bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex). Kleine Plevieren werden gemeld van het Grafven (4exx). Bonte Strandlopers werden gemeld van de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx). Beflijsters werden gezien bij het Grafven (2m) en bij de Ponyweide; Soerendonk (2exx) en over telpost Landschotse Heide (1ex).  Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (5exx). barmsijs-sp werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (9exx). 

Dinsdag 11 april

Geoorde Futen werden gezien bij de Ringselvennen (9exx). Een Roerdomp werd gehoord op het Beuven (1ex). Een Grote Zilverreiger vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Ooievaar vloog over het Soerendonks Goor (1ex). Een Geelpootmeeuw werd gezien op het Beuven (1ad). Een Rouwkwikstaart werd waargenomen bij de Ponyweide; Soerendonk (1ad vr.)


Beflijster, Ponyweide Soerendonk; 11-4-2006 (Rob Bouwman)

Befllijsters werden gezien op de Ponyweide; Soerendonk (2exx) en op de Langakkers; Leende (1ex).  Een Snor werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex) en op de Ponyweide; Soerendonk (1ex). Grote Barmsijzen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (28exx).  

Maandag 10 april

Een Roerdomp werd gehoord op het Beuven (1ex). Een Grote Zilverreiger werd gezien bij het Beuven (1ex). De Ooievaar van Lage Mierde was ook vandaag nog aanwezig (1ex). Een Zwarte Wouw vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven werden gezien over telpost Landschotse Heide (7exx) en bij de Ringselvennen (1m). Een Smelleken werd gemeld va telpost Landschotse Heide (1ex). De eerste Boomvalken van dit seizoen werden gemeld van telpost Landschotse Heide (2exx). IJslandse Grutto's werden gezien op de Landschotse Heide (div. exx).  Zwartkopmeeuwen werden gemeld van de Ringselvennen (2exx) en van telpost Landschotse Heide (2exx). De eerste Gierzwaluwen van dit seizoen vlogen over telpost landschotse Heide (2exx). Een Kuifleeuwerik werd gemeld van het City-centrum; Veldhoven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over het centrum van Eindhoven (1ex). Beflijsters werden waargenomen op de Loozerheide (1ex) en aan de Langakkers; Leende (1ex). De eerste Snor werd gemeld van de Ringselvennen (1ex). 

Zondag 9 april

Geoorde Futen verbleven bij zinkfabriek Budel-Dorplein (12exx). Roerdompen werden gehoord op het Beuven (2exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (6exx, slaapplaats), de Patersgronden (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Bergeenden werden waargenomen bij het Beuven (2exx) en bij de Ringselvennen (7exx). Zomertalingen verbleven op de Strabrechtse Heide Noord (1pr). Pijlstaarten werden waargenomen op het Beuven (3exx). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (5exx) en E3-strand Eersel (5exx). Een Grote Zaagbek werd waargenomen op het Beuven (1ex).


Kluten, zinkfabriek Budel-Dorplein ; 9-4-2006 (Rob Bouwman)

Een zeer fraaie waarneming was die van een adulte Schreeuwarend over telpost Loozerheide (1ex). De vogel was eerder al gezien boven De Maten in België. Helaas kon de vogel elders in de Kempen niet worden teruggevonden. Zwarte Wouwen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex), telpost Loozerheide (1ex) en op telpost Patersgronden (1ex). Bruine Kiekendieven vlogen over telpost Loozerheide (12exx), telpost Strabrechtse Heide (4exx) en op de Strabrechtse Heide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse heide (1rs), op telpost Loozerheide (4exx) en op telpost Landschotse Heide (2exx). Smellekens werden gezien op telpost Landschotse Heide (1ex) en op de Strabrechtse Heide Noord (1ex). Slechtvalken werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Kluten werden waargenomen op het Beuven (5exx) en bij zinkfabriek Budel-Dorplein (7exx). Een Bonte Strandloper werd waargenomen bij zinkfabriek Budel-Dorplein (1ex). Tureluurs werden gezien bij zinkfabriek Budel-Dorplein (2exx). Regenwulpen vlogen over telpost Loozerheide (4exx).


Kluten, Beuven ; 9-4-2006 (Jan Hein van Steenis)

Een Dwergmeeuw werd waargenomen bij zinkfabriek Budel-Dorplein (1ex 1z). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx). IJsvogels werden gezien bij de Patersgronden (2exx). Een Waterpieper vloog over telpost Landschotse Heide (1ex). Beflijsters werden waargenomen bij het Grafven (2exx), het Kranenveld (3exx), telpost Loozerheide (1ex), op telpost Patersgronden (1ex) en op de Langakkers; Leende (1ex). De 1e (?) zingende Rietzanger in De Kempen dit voorjaar werd waargenomen bij Bergeijk (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx). Kruisbekken werden waargenomen op de Strabrechtse Heide Noord (2exx) en bij het Grafven (1m). barmsijs-spec's werden waargenomen op Strabrechtse Heide Noord (2exx). Grote Barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx)


Waterpieper, Nuenen ; 9-4-2006 (R.Kastelijn)

Zaterdag 8 april

Roerdompen werden gehoord op het Beuven (3exx). Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (6exx, slaapplaats). Bergeenden verbleven op de Landschotse Heide (2exx). Een Zomertaling verbleef op de Ringselvennen (1ex). Pijlstaarten werden waargenomen op het Beuven (1pr). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (3exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (2exx). Rode Wouwen werden waargenomen op  telpost Strabrechtse Heide (1ex), bij de Ringselvennen (1ex) en op de Loozerheide (1ex). Zwarte Wouwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ex) en op telpost Patersgronden (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex) en telpost Strabrechtse Heide (1m). Blauwe Kiekendieven werden waagenomen op telpost Landschotse Heide (2exx), Strabrechtse Heide (1rs) en op de Landschotse Heide (1vr). Smellekens werden gezien op telpost Landschotse Heide (2exx). Een Slechtvalk werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ad). 


Sneeuwgors (links) en Grauwe Gors (rechts), vandaag losgelaten na verzorging door vogelasiel Someren ; 8-4-2006 (Johannes Fisher)

Regenwulpen werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (2exx). Witgatjes werden gezien op telpost Landschotse Heide (9exx). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (min.4exx). Een Dwergmeeuw werd waargenomen op de Ringselvennen (1ex 1z). De 1e (?) Koekoek dit voorjaar in De Kempen werd waargenomen bij het Kranenveld/Soerendonk (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen op de grens van Eindhoven en Nuenen (2exx, locatie 2 en 1vr, locatie 3). Beflijsters werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex), Kranenveld/Soerendonk (2exx), telpost Patersgronden (2exx) en bij het Grafven (1ex). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Een Raaf werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Landschotse Heide (2exx).

Vrijdag 7 april


Ooievaar, Lage Mierde ; 6-4-2006 (Kees van Limpt)

Roerdompen werden waargenomen op het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (6exx). Een Purperreiger werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Ooievaar werd gezien bij Lage Mierde (1ex). Bergeenden zijn gezien op telpost Landschotse Heide (2exx). Zomertalingen werden waargenomen bij het Beuven (1pr). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij het Beuven (1rs), op de Landschotse Heide (1vr), Cartierheide (1vr, slaapplaats) en op telpost Landschotse Heide (2exx). Witgatjes werden gezien op telpost Landschotse Heide (6exx). Kemphanen werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (3exx). Tureluurs werden gezien op de Landschotse Heide (4exx). IJslandse Grutto's werden waargenomen bij het Kromven/Landschotse Heide (12exx zeker, mogelijk 20exx). Een Regenwulp werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het Grafven (3exx). Beflijsters werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx) en bij het Grafven (3m). De 1e (?) zingende Bonte Vliegenvanger dit voorjaar werd waargenomen op de Landschotse Heide (1ex). barmsijs-spec's werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (3exx). Grote Barmsijzen werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (11exx). Kruisbekken werden waargenomen op de Landschotse Heide (3exx). Een Goudvink werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex).

Donderdag 6 april


Ooievaar (met Franse ring), Lage Mierde ; 6-4-2006 (Kees van Limpt)

Geoorde Futen werden waargenomen bij het Beuven (2exx). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx) en De Maaij/Bergeijk (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (8exx). Een Ooievaar werd waargenomen bij Lage Mierde (1ex, met Franse ring). Bergeenden werden gezien bij het Grafven (2exx). Zomertalingen werden gezien bij het Beuven (3exx). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (7exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (3exx). Een Rode Wouw werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij het Grafven (1rs) en op de Landschotse Heide (1vr). 


Torenvalk met prooi, Soerendonk ; 5-4-2006 (Rene Weenink)

Tureluurs werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx), het Kromven (1ex) en het Beuven (2exx). Waterpiepers werden gezien bij Nuenen (min.40exx). Beflijsters werden waargenomen bij het Grafven (3m). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (3exx). barmsijs-spec's werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (3exx). Kruisbekken werden waargenomen bij het Grafven (3exx) en het Kromven (5exx). Een Appelvink werd waargenomen nabij Tongelre/Eindhoven (1ex).

Woensdag 5 april

Een Zwarte Wouw werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Landschotse heide (2exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Slechtvalk vloog over Stratum/Eindhoven (1ex). Tureluurs werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (2exx). Witgatjes werden gezien op telpost Landschotse Heide (tot.3exx). Een IJslandse Grutto werd waargenomen op de Landschotse Heide (min.1ex). Een Waterpieper werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Beflijster werd waargenomen bij Nuenen (1vr). Een Klapekster werd gezien bij het Kranenveld (1ex). barmsijs-spec's werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (17exx). Kruisbekken werden waargenomen bij Knegsel Zuid (1ex, zang), Aalst Zuid (1ex, zang) en PMSN Best (min.2exx). Appelvinken vlogen over Geldrop (1ex) en telpost Landschotse Heide (1ex).


Klapekster, Kranenveld/Soerendonk ; 5-4-2006 (Rob Bouwman)

Dinsdag 4 april


Kleine Plevier, Westelbeers Broek ; 4-4-2006 (Lex Peeters)

Geoorde Futen werden waargenomen bij het Beuven (2exx). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (7exx) en bij De Flaes (4exx). Bergeenden werden gezien op het Beuven (2exx) en bij het Westelbeers Broek (10exx). Zomertalingen werden gezien bij het Beuven (1m) en bij het Westelbeers Broek (2pr). Pijlstaarten werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (12exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij het Waschven (1rs) en op de Landschotse Heide (1vr). Slechtvalken werden waargenomen bij het Westelbeers Broek (1pr). 


Klapekster, Groote Heide/Heeze ; 4-4-2006 (Jan Hein van Steenis)

Een Bonte Strandloper werd gezien bij het Westelbeers Broek (1ex). Tureluurs werden waargenomen bij Westelbeers Broek (7exx) en op het Kromven (6exx). Witgatjes werden gezien bij het Westelbeers Broek (4exx). Een Groenpootruiter werd waargenomen bij het Westelbeers Broek (1ex). IJslandse Grutto's verbleven bij het Kromven (div.exx). Beflijsters werden gezien bij het Grafven (4exx) en op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (4exx), Zwartven/Hooge Mierde (1ex) en op de Groote Heide/Heeze (1ex). barmsijs-spec's werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (2exx). Grote Barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Kruisbekken werden waargenomen bij het Grafven (12exx), bij De Flaes (1pr) en op telpost Landschotse Heide (4exx).


Groene Spechten (vrouw links, man rechts), Helmond ; 4-4-2006 (R.Kastelijn)

Maandag 3 april

Een Purperreiger werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Bergeenden verbleven bij het Westelbeers Broek (6exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien op telpost Loozerheide (1vr). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij het Beleven/Reusel (1vr) en op de Landschotse Heide (1vr). Een Bonte Strandloper werd gezien bij het Westelbeers Broek (1ex). Tureluurs werden waargenomen bij het Kromven (2exx). IJslandse Grutto's verbleven bij het Kromven (14exx + 10 waarschijnlijke). Een Zwartkopmeeuw werd waargenomen bij zinkfabriek Budel Dorplein (2ad). Een Waterpieper werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Beflijsters werden gezien op telpost Loozerheide (4exx).


Bonte Strandloper, Westelbeers Broek ; 3-4-2006 (Lex Peeters)

Zondag 2 april

Geoorde Futen werden waargenomen bij de Reuselse Moeren (3pr). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (7exx), de Ringselvennen (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Bergeenden werden gezien bij de Reuselse Moeren (1pr), Westelbeers Broek (9exx) en op het Grafven (2exx). Zomertalingen werden gezien bij het Beuven (1m) en het Westelbeers Broek (1pr). Pijlstaarten werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (7exx). Een Zwarte Wouw werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Bruine Kiekendief werd waargenomen bij de Langakkers/Leenderstrijp (1ex). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Weijerkens/Weebosch (1vr) en op de Strabrechtse Heide (2rs). Een Smelleken werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex).Bonte Strandlopers werden gezien bij het Westelbeers Broek (2exx). Witgatjes werden gezien bij het Westelbeers Broek (6exx) en op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Groenpootruiter werd waargenomen bij het Westelbeers Broek (1ex). Tureluurs werden waargenomen bij Westelbeers Broek (14exx), telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij het Kromven (3pr, balts). IJslandse Grutto's werden gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (min.1ex) en het Kromven (min.3exx). Een Regenwulp werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Bokje werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx) en bij vliegveld Budel (4exx). Waterpiepers werden waargenomen bij Soerendonk (min.8exx), telpost Landschotse Heide (1ex) en bij het Grafven (12exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Rouwkwikstaart werd waargenomen bij de Renheide/Soerendonk (1ex 1z). Beflijsters werden gezien bij het Grafven (4exx). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx). barmsijs-spec's werden waargenomen op telpost Strabrechtse heide (3exx) en op telpost Landschotse Heide (tot.2exx). Grote Barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (8exx). Appelvinken werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (3exx) en op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Europese Kanarie werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex).

Zaterdag 1 april

Roerdompen werden waargenomen bij het Beuven (3exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (13exx, slaapplaats), de Ringselvennen (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Wilde Zwanen werden waargenomen over de Paaldijk (2exx). Brandganzen werden waargenomen op telpost Loozerheide (4exx). Bergeenden werden gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (10exx) en op het Beuven (1ex). Een Zomertaling werd gezien bij het Beuven (1m). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (8exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (15exx). Zwarte Wouwen werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en telpost Strabrechtse Heide (1ex). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1m) en telpost Loozerheide (2exx). Smellekens werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx). Slechtvalken werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (2exx).


Blauwborst (man), Soerendonk ; 1-4-2006 (Hennie Lammers)

Een Bontbekplevier werd gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Bonte Strandlopers werden gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (3exx), het Grafven (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Tureluurs werden waargenomen bij zinkfabriek Budel Dorplein (6exx), het Marijkeven (1ex) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Kemphaan werd waargenomen bij zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). IJslandse Grutto's werden gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (min.2exx). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (3exx) en op telpost Loozerheide (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij het Grafven (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij Soerendonk (8exx), Nuenen (4exx), 's-Heerenven (1ex) en bij het Grafven (3exx). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij Bergeijk (2exx) en op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Beflijsters werden gezien bij het Grafven (2exx), telpost Loozerheide (4exx), telpost Patersgronden (2exx) en bij Soerendonk (1ex). Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse Heide (3exx) en bij het Kranenveld (2exx). barmsijs-spec's werden waargenomen op telpost Strabrechtse heide (8exx).


Waterpieper (zomerkleed), Strabrechtse Heide ; 1-4-2006 (Jan Hein van Steenis)