Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Maart

Vrijdag 31 maart

Geoorde Futen werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (8exx). Bergeenden werden waargenomen bij de Reuselse Moeren (2exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op de Keijenhurk (1pr) en op de Groote Beerze (1pr). Een Bonte Strandloper werd waargenomen op het Kromven (1ex). Grutto's, waaronder div. waarschijnlijke en mogelijke IJslandse Grutto's werden waargenomen op het Kromven/Landschotse Heide. Waterpiepers werden waargenomen bij Nuenen (min.9exx). Beflijsters verbleven bij Soerendonk (1ex) en op de Strabrechtse Heide (1m). Klapeksters werden gezien op de Landschotse Heide (1ex), Kranenveld (1ex, zingend) en op de Strabrechtse Heide (2exx). Een Kruisbek werd waargenomen bij het Groot Meer/Vessem (1m, zingend)


Beflijster, Soerendonk ; 31-3-2006 (Rob Bouwman)

Donderdag 30 maart

Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (5exx). Een Kleine Zilverreiger werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex). De 1e Zwarte Wouw dit voorjaar in De Kempen vloog over Welschap/Eindhoven (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij de Strijperdijk (1m). De 1e (?) Tapuit dit voorjaar in De Kempen werd waargenomen bij De Biezen/Aarle Rixtel (1ex). Beflijsters verbleven bij Soerendonk (4exx). Klapeksters werden gezien bij het Kranenveld (1ex) en op de Loozerheide (1ex).


IJslandse Grutto('s) bij het Kromven (27-3-2006): de linkervogel is volgens Gerrit Gerritsen (goed bekend met IJslandse Grutto's) een man Islandica. Voorts laat de foto onder voorbehoud nog twee vrouwen en een man Islandica en een 'Hollandse' vrouw zien. Die vogels zijn echter nog onvoldoende uitgeruid om dat met zekerheid te kunnen zeggen.

Woensdag 29 maart

Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex) en waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (12exx) en het Soerendonks Goor (2exx). Bergeenden werden waargenomen bij zinkfabriek Budel Dorplein (14exx). Een Zomertaling werd waargenomen bij het Beuven (1m). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (15exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (15exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Een Bonte Strandloper werd gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Een Tureluur werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (3exx). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen in Eindhoven (1pr, locatie 2). Beflijsters verbleven bij Soerendonk (2m). Een Klapekster werd gezien bij het Kranenveld (1ex).


Keep, Budel Dorplein ; 29-3-2006 (Hennie Lammers)

Dinsdag 28 maart

Trektellingen 28 maart 2006

Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex) en het Beuven (min.8exx). Wilde Zwanen werden waargenomen langs de Jansborg (3exx) en bij het Beuven (5exx). Bergeenden werden waargenomen bij zinkfabriek Budel Dorplein (14exx) en op de Landschotse Heide (11exx). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (14exx) en bij zinkfabriek Budel Dorplein (2exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (16exx). Een Bruine Kiekendief werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij het Grafven (1rs). Tureluurs werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex) en op de Landschotse Heide (2exx). 2 zeer waarschijnlijke en circa 10 mogelijke IJslandse Grutto's verbleven in groep van 28 Grutto's op de Landschotse Heide. Een Waterpieper werd gezien bij het Grafven (1ex). De 1e (?) Beflijsters dit voorjaar in De Kempen werden waargenomen bij Soerendonk (2exx). Klapeksters werd waargenomen bij het Kranenveld (1ex) en ten Z. van het Grafven (1ex). barmsijs-spec's werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (5exx). Een Grote Barmsijs werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex).


Zeer waarschijnlijke IJslandse Grutto (vierde van links) tussen (een aantal) nog niet uitgekleurde mogelijke IJslanders, Landschotse Heide ; 28-3-2006 (Lex Peeters)


(Zeer) waarschijnlijke IJslandse Grutto's bij Kromven, Landschotse Heide ; 28-3-2006 (Lex Peeters)

Maandag 27 maart

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx). Een Bergeend werd waargenomen op het Goorven (1ex). Pijlstaarten vlogen over het Goorven (4exx). Brilduikers werden waargenomen op het Goorven (1pr). Kraanvogels werden waargenomen boven de Strabrechtse Heide (18exx). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen op de Landschotse Heide (1vr). Tureluurs werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex) en op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen in Geldrop (1m). Een Klapekster werd gezien op de Cartierheide (1ex). Een barmsijs-spec werd waargenomen op telpost Patersgronden (1ex). Kruisbekken werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (5exx).


Tureluur, Soerendonks Goor ; 28-3-2006 (Rob Bouwman)

Zondag 26 maart

Een Geoorde Fuut werd waargenomen bij Valkenswaard (1ex). Een Roerdomp werd gehoord bij het Beuven (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (19exx, slaapplaats), Valkenswaard (4exx), Keyenhurk (1ex), telpost Strabrechtse Heide (2exx), Patersgronden (1ex) en bij de Ringselvennen (2exx). Wilde Zwanen werden waagenomen bij Valkenswaard (3exx). Pijlstaarten werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (6exx), telpost Strabrechtse Heide (6exx), Klein Meer/Vessem (5exx) en bij de zinkfabriek Budel Dorplein (1pr). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (12exx) en bij zinkfabriek Budel Dorplein (7exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (11exx) en op de Keyenhurk (1pr). 


Bonte Strandloper (winterkleed), Soerendonks Goor ; 26-3-2006 (Rob Bouwman)

Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex).Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij telpost Landschotse Heide (1ex), telpost Loozerheide (1ex), Strabrechtse Heide (2exx), Cartierheide (4exx, slaapplaats) en de Landschotse Heide (1vr +1m). Smellekens werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Slechtvalken werden waargenomen bij de Neterselse Heide (1ex), telpost Loozerheide (2exx) en Loozerheide (1ex). Kluten werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (30exx), telpost Loozerheide (15exx), telpost Landschotse Heide (19exx), Soerendonks Goor (14exx) en bij zinkfabriek Budel Dorplein (8exx). Goudplevieren werden gezien op telpost Landschotse Heide (152exx), telpost Strabrechtse heide (32exx) en telpost Loozerheide (12exx). Zilverplevieren werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (2exx). Bonte Strandlopers werden gezien op telpost Landschotse Heide (2exx), Soerendonks Goor (1ex), Strabrechtse Heide (1ex) en bij zinkfabriek Budel Dorplein (8exx). Tureluurs werden waargenomen op de Landschotse Heide (8exx) en telpost Strabrechtse Heide (3exx). Witgatjes werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex) en bij Vaarle (1ex). 


Kluten, zinkfabriek Budel Dorplein ; 26-3-2006 (R.Kastelijn)

Kraanvogels werden waargenomen over telpost Landschotse Heide (1ex). Een Zwartkopmeeuw werd waargenomen op telpost Patersgronden (1ex). Een Velduil werd waargenomen op telpost Strabrechtse heide (1ex). Klapeksters werden gezien bij de Galgeberg/Strabrechtse Heide (1ex), Cartierheide (1ex), Beuven (1ex) en op de  Loozerheide (1ex). barmsijs-spec's werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (6exx), telpost Strabrechtse Heide (20exx) en op de Neterselse Heide (1ex). Grote Barmsijzen werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (6exx). Kruisbekken werden gezien op telpost Landschotse Heide (1ex), Keyenhurk (1m), Beuven (div.exx) de Patersgronden (4exx) en op de Neterselse Heide (4exx). 

Zaterdag 25 maart

Geoorde Futen werden waargenomen bij de Reuselse Moeren (4exx). Ooievaars werden waargenomen op telpost Loozerheide (2exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Westelbeers Broek (1ex), het Beuven (13exx), telpost Strabrechtse Heide (5exx), Patersgronden (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). rietgans-spec's werden waargenomen op telpost Loozerheide (4exx). Bergeenden werden waargenomen bij zinkfabriek Budel Dorplein (6exx). Zomertalingen werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (2exx). Pijlstaarten werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (102exx), telpost Strabrechtse Heide (8exx) en bij de Reuselse Moeren (1pr). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (18exx), telpost Strabrechtse Heide (3exx) en bij zinkfabriek Budel Dorplein (2exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (5exx), telpost Loozerheide (2exx) en telpost Landschotse Heide (3exx). 


Klapekster, Oirschot ; 25-3-2006 (A.Mendoza)

Rode Wouwen werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex), telpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Loozerheide (2exx). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (4exx), telpost Strabrechtse heide (2exx), telpost Loozerheide (1ex) en telpost Patersgronden (1ex). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij telpost Landschotse Heide (1ex), Marijkeven/Strabrechtse Heide (3exx), telpost Strabrechtse heide (1ex) en telpost Loozerheide (2exx). Smellekens werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex), telpost Loozerheide (1ex) en bij de Reuselse Moeren (1ex). Slechtvalken werden waargenomen op de Loozerheide (1ex) en telpost Strabrechtse heide (1ex). Een Bontbekplevier werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Goudplevieren werden gezien op telpost Landschotse Heide (202exx), telpost Strabrechtse heide (320exx) en telpost Loozerheide (58exx). Een Zilverplevier werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Bonte Strandlopers werden gezien op telpost Landschotse Heide (1ex) en telpost Strabrechtse Heide (2exx). Tureluurs werden waargenomen op de Landschotse Heide (3exx) en telpost Strabrechtse Heide (3exx). Witgatjes werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex) en Nieuwe Erven/Nuenen (2exx). Houtsnippen werden waargenomen bij Nuenen (7exx) en op de Strabrechtse Heide (2exx). Een Bokje werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Kraanvogels werden waargenomen over telpost Landschotse Heide (3exx), telpost Strabrechtse heide (7exx), telpost Loozerheide (9exx) en over de Nieuwe Erven/Nuenen (1ex). Een Zwartkopmeeuw werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Een Velduil werd waargenomen op telpost Strabrechtse heide (1ex). Een IJsvogel werd gezien langs het kanaal bij De Ruweeuwsels (1ex). 


Kruisbek (vrouw), Landschotse Heide ; 25-3-2006 (Lex Peeters)

De 1e (?) Boompieper van dit voorjaar in De Kempen werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (5exx), telpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Patersgronden (1ex). De 1e (?) Gele Kwikstaart van dit voorjaar in De Kempen werd waargenomen op telpost Loozerheide (1ex). Klapeksters werden gezien bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide (1ex), omgeving Oirschot (1ex) en op de  Loozerheide (1ex). barmsijs-spec's werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (8exx), telpost Strabrechtse Heide (58exx) en telpost Patersgronden (4exx). Een Grote Barmsijs werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Europese Kanarie vloog over telpost Loozerheide (1ex). Kruisbekken werden gezien op telpost Landschotse Heide (2exx), Patersgronden (6exx, 1pr+4juv), Beuven (ca.30exx) en telpost Patersgronden (2exx). Een Appelvink werd waargenomen in Kasteeltuin Geldrop (1ex).

Vrijdag 24 maart

Grote Zilverreigers werden waargenomen op de Landschotse Heide (1ex), het Beuven (10exx) en bij de Ringselvennen (1ex). Bergeenden werden waargenomen bij zinkfabriek Budel Dorplein (10exx). Pijlstaarten werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (2exx) en het Groot Meer/Vessem (9exx). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (18exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (5exx), telpost Loozerheide (2exx) en telpost Landschotse Heide (3exx). De 3e Zeearend voor De kempen dit voorjaar werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1onv, licht ex). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij het Beuven (1rs) en telpost Landschotse Heide (2exx). Smellekens werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (2exx). 


Smient, Soerendonks Goor ; 24-3-2006 (Rene Weenink)

Een Bokje werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Kraanvogels werden waargenomen over Tongelre/Eindhoven (10exx). Waterpiepers werden gezien op telpost Landschotse Heide (2exx). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex) en bij Eindhoven (2exx, waarschijnlijk pr). De 1e (?) zingende Fitis dit voorjaar in De Kempen werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex). Klapeksters werden gezien bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide (1ex) en op de  Loozerheide (1ex). barmsijs-spec's werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (8exx) en telpost Landschotse Heide (7exx). Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (min.4exx) en op telpost Landschotse Heide (20exx). Goudvinken werden waargenomen over telpost Landschotse Heide (6exx) en op telpost Loozerheide (4exx). Appelvinken werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (4exx), Eindhoven (1ex) en telpost Loozerheide (2exx).

Donderdag 23 maart

Grote Zilverreigers werden waargenomen op de Landschotse Heide (1ex), het Beuven (min.5exx), telpost Loozerheide (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (2exx), over telpost Loozerheide (1ex) en op het Soerendonks Goor (6exx). Kleine Zwanen werden waargenomen op het Soerendonks Goor (15exx). Kolganzen werden waargenomen over telpost Landschotse Heide (38exx). Een Pijlstaart werd waargenomen op de Ringselvennen (1ex). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (4exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (22exx), telpost Loozerheide (5exx) en zinkfabriek Budel Dorplein (2exx). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op telpos