Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Februari

Dinsdag 28 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (9exx) en langs de Eindhovenseweg/Valkenswaard (1ex). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (2exx). rietgans-spec's vertrokken van slaapplaats Grafven (ca.1000exx). Brilduikers werden gezien bij het Beuven (15exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Keyenhurkven (7exx) en het Beuven (15exx). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Landschotse Heide (1vr). Een Slechtvalk werd gezien op de Landschotse Heide (1ex). Een leuke groep Wulpen werd waargenomen bij de Ir. van Meelweg/Casteren (ca.180exx). Pestvogels verbleven nog steeds in Helmond (40exx, locatie 1), Helmond (40exx, mogelijk locatie 2) en in Helmond-West (5exx, locatie 3). Een zingende Kuifleeuwerik werd waargenomen bij het City Centrum/Veldhoven (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (9exx, slaapplaats) en het Grafven (2exx). Een Klapekster werd waargenomen op de Cartierheide (1ex). Een barmsijs-spec werd waargenomen bij het Beuven (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij het Beuven (3exx). Appelvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (6exx, locatie 2).

Maandag 27 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx), het Westelbeers Broek (1ex) en op de Landschotse Heide (1ex). rietgans-spec's vlogen over telpost Landschotse Heide (7exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen over telpost Landschotse Heide (12exx). Een leuke groep Wulpen werd waargenomen bij het Westelbeers Broek (140exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Weijerkens/Weebosch (1vr) en op de Landschotse Heide (1vr). Kraanvogels werden gezien boven de Loozerheide (2exx). Pestvogels verbleven nog steeds in Helmond (40exx). Een Klapekster werd waargenomen bij het Kranenveld (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij het Kranenveld (enkele exx), het Westelbeers Broek (1ex) en op telpost Landschotse Heide (3exx).


Groenling, Budel Dorplein ; 27-2-2006 (Hennie Lammers)

Zondag 26 februari

Ooievaars werden waargenomen boven de Oirschotse heide (3exx). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (12exx, slaapplaats), de Ringselvennen (3exx), het Soerendonks Goor (2exx), in de Diepenhoek (1ex) en omgeving Valkenswaard (3exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (16exx) en langs de Jansborg (20exx). Kleine Zwanen verbleven bij de Jansborg (41exx). Kolganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (enkele honderden exx) en op het Beuven (ca.250exx). Toendrarietganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (enkele honderden exx) en op het Beuven (min.80exx). Een Kleine Rietgans werd waargenomen in de Diepenhoek (1ex). Brandganzen verbleven in de Diepenhoek (3exx), bij Sterksel (min.2exx) en bij het Soerendonks Goor (2exx). Bergeenden werden waargenomen bij de zinkfabriek Budel Dorplein (8exx) en op het Beuven (1ex). Pijlstaarten werden gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (5exx). Brilduikers werden gezien bij de zinkfabirek Budel Dorplein en de Ringselvennen (totaal 10exx) en bij het Beuven (23exx). Nonnetjes werden gezien op de Ringselvennen (2exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (18exx), zinkfabriek Budel Dorplein (4exx) en op de Zuid Willemsvaart onder Helmond (1m). 


Grote Lijster, Sterksel ; 26-2-2006 (Jan-Hein van Steenis)

Een Rode Wouw vloog over het E3-strand/Eersel (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij Riebos/de Pielis (1ex). Erg bijzonder waren de Middelste Bonte Spechten die werden waargenomen bij het Eckarts Bos/Eindhoven (1ex), Driebruggen/Valkenswaard (1ex) en in de Pan/Maarheeze (1ex). Pestvogels verbleven in Helmond (40exx). Klapeksters werden waargenomen op de Oirschotse Heide (1ex) en ten Z. van het Grafven (1ex). Een barmsijs-spec werd gezien bij het Grafven (1ex). Kruisbekken werden gezien op de Loozerheide (2exx), de Patersgronden (2exx), Dommeldal Valkenswaard (5exx), De Pan/Maarheeze (10exx) en bij het Beuven (4exx). Noordse Goudvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (min.25exx, locatie 2). Appelvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (7exx, locatie 2).

Zaterdag 25 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (min.10exx). Kolganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (enkele honderden exx). Een mogelijke Groenlandse Kolgans werd waargenomen in de Diepenhoek (1ew). Toendrarietganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (enkele honderden exx). Kleine Rietganzen werd waargenomen in de Diepenhoek (4exx). Brandganzen verbleven in de Diepenhoek (44exx). Casarcas werden waargenomen bij het Peelven (3exx). Grote Zaagbekken verbleven langs de Sterkselse Aa/Heeze (3exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierheide (8exx, slaapplaats). Een Slechtvalk werd gezien op de Cartierheide (1ex). 


Appelvink, Woensel/Eindhoven ; 25-2-2006 (Jan-Hein van Steenis)

Een Bokje werd waargenomen bij Aquabest (1ex). Pestvogels verbleven in Nuenen-Oost (1ex) en in Woensel Eindhoven (10exx). Klapeksters werden waargenomen op de Oirschotse Heide (1ex) en de Cartierheide (1ex). barmsijs-spec's werden gezien bij Acht/Eindhoven (26exx, verspreid over Acht). Kruisbekken werden gezien op de Oirschotse Heide (2exx) en de Cartierheide (2ex, zingend). Appelvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (15exx, locatie 1) en in Acht/Eindhoven (8exx).

Vrijdag 24 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (7exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (28exx). Kleine Zwanen verbleven bij het Beuven (8exx). Kolganzen werden waargenomen bij het Beuven (39exx). Toendrarietganzen werden waargenomen bij het Beuven (107exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (21exx). Grote Zaagbekken verbleven bij het Beuven (27exx). Pestvogels werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (ca.10exx). Een Waterpieper werd gezien bij het Beuven (1ex). Een Klapekster werd waargenomen ten Z. van het Kranemeer (1ex). Kruisbekken werd waargenomen bij het Beuven (1ex) en het Groot Meer/Vessem (1pr). Noordse Goudvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (14exx, locatie 2). Appelvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (13exx, locatie 2).

Donderdag 23 februari

Pestvogels werden waargenomen in Helmond (ca.25exx). Een Kleine Barmsijs werd gezien in een tuin in Eindhoven (1ex). Noordse Goudvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (13exx, locatie 2). Appelvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (14exx, locatie 2).

Woensdag 22 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (5exx) en bij Leenderstrijp (4exx). Een Slechtvalk werd waargenomen in Geldrop Coevering (1ad). Pestvogels werden waargenomen in Geldrop (3exx). Een Klapekster werd gezien bij de Gastelse Heide (1ex). Een Appelvink werd gezien in de Achtse Barrier/Eindhoven (1ex).

Dinsdag 21 februari

Een Grote Zilverreiger werd waargenomen langs de Eindhovenseweg/Valkenswaard (1ex).

Maandag 20 februari

Geen bijzondere meldingen.

Zondag 19 februari

trektellingen 19-2-2006

Een Roerdomp werd gezien bij het Hageven (B) (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij boswachterij De Kempen (1ex), telpost Landschotse Heide (1ex), Keyenhurkven (1ex), langs de Paaldijk (1ex), Beuven (12exx), Lange Bleek (1ex), Ringselvennen (4exx), de Patersgronden (1ex) en het Soerendonks Goor (13exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij Someren Heide (31exx) en het Beuven (22exx, waarschijnlijk deel van de groep van Someren Heide). Kleine Zwanen verbleven langs de Jansborg (54exx, eerder 36exx op het Soerendonks Goor). Kolganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (20exx), telpost Loozerheide (4exx) en in de Diepenhoek (ca.400exx). rietgans-spec's werden gezien op telpost Loozerheide (195exx), telpost Landschotse Heide (1ex) en op de Strabrechtse Heide (2600exx, slaapplaats). Toendrarietganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca.500exx). Een Kleine Rietgans werd waargenomen bij Sterksel (1ex). Brandganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (35exx, eerder 34exx vanaf slaapplaats Strabrechtse Heide), bij het Soerendonks Goor (2exx) en over telpost Loozerheide (24exx). Een Casarca werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex). Bergeenden werden gezien bij de Ringselvennen (6exx). Brilduikers werden waargenomen bij de Ringselvennen (10exx). Een Nonnetje werd gezien bij de zinkfabriek Budel Dorplein (1vr). Grote Zaagbekken verbleven bij het Beuven (18exx) en op het Keyenhurkven (6exx). 


Grote Bonte Specht, Budel Dorplein ; 19-2-2006 (Hennie Lammers)

Rode Wouwen waren vandaag goed op dreef: telpost Loozerheide (2exx), telpost Strabrechtse Heide (1ex) en telpost Patersgronden (1ex). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij Sterksel (1m), Groote Heide/Heeze (2rs), telpost Loozerheide (2exx), Cartierheide (7exx, slaapplaats) en bij de Oirschotse Heide (1rs). Slechtvalken werden gezien bij de Ringselvennen (1ad m) en op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Kraanvogels werden waargenomen boven het Beuven (1ex) en boven de Loozerheide (3exx). Goudplevieren werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (25exx). Een Bonte Strandloper werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Witgatjes werden waargenomen bij het Hageven/De Plateaux (2exx). Een Houtsnip werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). IJsvogels werden gezien bij boswachterij De Kempen (1ex) en bij het Hageven/De Plateaux (1ex). Pestvogels werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en in Woensel/Eindhoven (13exx). Klapeksters werden waargenomen bij de Lange Bleek zuid (1ex), Grafven (1ex), Marijkeven (1ex), De Pan (1ex), de Patersgronden (1ex) en bij de Lansard/Oirschotse Heide (1ex). Grote Barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (3exx). Kruisbekken werden gezien bij de Patersgronden (2exx) en bij de Oirschotse Heide (min.3exx). Goudvinken werden gezien in boswachterij De Kempen (1pr, baltsend) en bij Eindhoven Noord (1vr). Noordse Goudvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (9exx). Appelvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (14exx, locatie 2), Groote Heide/Heeze (1ex), Eindhoven Noord (2exx) en nabij centrum Veldhoven (1ex).

Zaterdag 18 februari

Een Roerdomp werd gezien bij het Beuven (1ex). Grote Zilverreigers verbleven bij het Beuven (min.12exx, slaaplaats), Pastoorsweijer (7exx, slaapplaats), Hageven (B) (4exx, slaapplaats), Valkenswaard (7exx, slaapplaats), De Flaes (6exx, slaapplaats), De Maaij/Bergeijk (3exx, slaapplaats), De Malpie (1ex), Dommeldal Valkenswaard (1ex), Ringselvennen (3exx), de Patersgronden (1ex), het Soerendonks Goor (10exx, slaapplaats), het Westelbeers Broek (1ex) en langs de Jansborg (1ex). Een Kleine Zilverreiger werd waargenomen bij het Hageven (B) (1ex). Wilde Zwanen werden waargenomen bij Someren Heide (31exx). Kleine Zwanen verbleven langs de Jansborg (52exx, later 54exx op het Soerendonks Goor). Kolganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (26exx), telpost Loozerheide (10exx), invallend Beuven (honderden exx) en in de Diepenhoek (honderden exx). rietgans-spec's werden gezien boven Geldrop Coevering (6exx), telpost Loozerheide (53exx), Jansborg (75exx), invallend Beuven (honderden exx) en op telpost Landschotse Heide (7exx). Toendrarietganzen werden gezien in de Diepenhoek (honderden exx). Kleine Rietganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (2exx). Brandganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (tientallen exx).  Een Casarca werd gezien in de Diepenhoek (1ex). Bergeenden werden gezien bij de Ringselvennen (4exx) en bij het Westelbeers Broek (3exx). Een Pijlstaart werd waargenomen op 't-Tipke/Maarheeze (1ex). Een Topper werd gezien bij het Hageven (B) (1vr). Brilduikers werden waargenomen op bij het Beuven (15exx) en bij de Ringselvennen (5exx). Grote Zaagbekken verbleven bij het Beuven (37exx). 


Rietgors, Oirschotse Heide ; 18-2-2006 (Jan-Hein van Steenis)

Blauwe Kiekendieven werden gezien bij het Kranenveld/Soerendonks Goor (1ex) en op telpost Loozerheide (1ex). Slechtvalken werden gezien bij de Ringselvennen (1ad m) en bij de Jansborg (1ad vr). Goudplevieren werden gezien langs de Jansborg (4exx). Leuke aantallen Wulpen verbleven bij de Paardse heide (193exx). Pontische Meeuwen werden waargenomen bij zinkfabriek Budel Dorplein (1ad) en langs de Zuid Willemsvaart (1ad). Een IJsvogel werd gezien bij De Maaij/Bergeijk (1ex). De Middelste Bonte Specht bij Budel werd vandaag weer waargenomen (1ex). Een Pestvogel werd wederom waargenomen in Nuenen Oost (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij het Beuven (2exx) en het Graven (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij Kasteeltuin Geldrop (1ex) en bij Budel (1ex). Klapeksters werden waargenomen ten Z. van het Grafven (1ex), bij de Patersgronden (1ex), bij het Kranenveld (1ex) en bij de Lansard (1ex). 


Middelste Bonte Specht, Budel ; 18-2-2006 (Martijn Renders)

Grote Barmsijzen werden waargenomen bij de Patersgronden (1ex) en bij de Oirschotse heide (1ex). Kruisbekken werden gezien bij het Grafven (4exx). Noordse Goudvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (min.15exx). Appelvinken werden waargenomen in kasteeltuin Geldrop (2exx), Woensel/Eindhoven (min.25exx, locatie 2) en op telpost Landschotse Heide (1ex). 

Vrijdag 17 februari

Grote Zilverreigers verbleven bij het Beuven (14exx), De Maaij/Bergeijk (3exx), het Keyenhurkven (1ex), het Westelbeers Broek (1ex), het Goorven (1ex) en langs de Eindhovenseweg/Valkenswaard (1ex). Wilde Zwanen werden gezien op het Beuven (30exx). Kolganzen werden waargenomen bij het Beuven (ca.120exx). Bergeenden werden gezien bij het Goorven (2exx). Een Pijlstaart werd waargenomen op het Beuven (1ex). Brilduikers werden waargenomen op bij het Beuven (20exx). Grote Zaagbekken verbleven bij het Beuven (22exx) en op het Keyenhurkven (6exx). Een Rode Wouw werd gezien bij de Riethovensedijk/Bergeijk (1ex). Een Smelleken werd waargenomen op de Spreeuwselse Heide (1m). Goudplevieren werden gezien langs de Jansborg (3exx). Een Zilverplevier werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Een IJsvogel werd gezien bij De Maaij/Bergeijk (1ex).

Donderdag 16 februari

Een Roerdomp werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Keyenhurkven (1ex), Eindhovenseweg/Valkenswaard (1ex), het Kranenveld (1ex) en het Soerendonks Goor (1ex). Pijlstaarten werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (3exx). Grote Zaagbekken werden gezien op telpost Landschotse Heide (1ex) en op het Keyenhurkven (6exx). Bergeenden werden waargenomen op telpost Landschotse Heide (2exx, later op het Keyenhurkven). Een Smelleken werd waargenomen op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Waterpieper werd gezien op telpost Landschotse Heide (1ex). Een Klapekster werd waargenomen bij het Kranenveld (1ex).

Woensdag 15 februari

Een Roerdomp werd gezien bij het Hageven (B) (1ex). Grote Zilverreigers verbleven bij het Hageven (B) (4exx, slaapplaats). Een Kleine Zilverreiger werd waargenomen bij het Hageven (B) (1ex). Witgatjes werden gezien bij het Hageven (B) (2exx). Een IJsvogel werd waargenomen bij het Hageven (B) (1ex). Pestvogels werden waargenomen in Nuenen Oost (1ex) en in de Achtse Barrier (11exx). Een Kuifleeuwerik werd waargenomen bij Station Eindhoven (1ex). Een Appelvink werd waargenomen in de Achtse Barrier/Eindhoven (1ex).


Kuifleeuwerik, Station Eindhoven ; 15-2-2006 (Jan-Hein van Steenis)

Dinsdag 14 februari

Grote Zilverreigers verbleven bij het Soerendonks Goor (5exx) en bij Dieprijt/Eersel (1ex). Wilde Zwanen werden gezien langs de Jansborg (ca.30exx). Kleine Zwanen verbleven langs de Jansborg (ca.50exx). Kolganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (40exx). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen tussen Nuenen en Geldrop (1rs). Kuifleeuweriken verbleven weer bij station Eindhoven (1ex) en bij het City Centrum/Veldhoven (2exx). Een Waterpieper werd waargenomen langs het Eindhovens Kanaal bij Mierlo (1ex). 


Grauwe Gors, Oirschotse heide ;14-2-2006 (Rob Bouwman)

Goudvinken werden gezien bij Woensel Eindhoven (1ex, locatie 1). Noordse Goudvinken werden waargenomen bij Woensel/Eindhoven (15exx, locatie 2). Appelvinken werden waargenomen in Tongelre/Eindhoven (2exx), Woensel/Eindhoven (18exx, locatie 1) en Woensel/Eindhoven (35exx, locatie 2). De Grauwe Gors bij de Oirschotse Heide werd ook vandaag weer waargenomen (1ex). 


Keep, Maarheeze ; 14-2-2006 (Rene Weenink)

Maandag 13 februari

Grote Zilverreigers verbleven bij het Beuven (10exx, slaapplaats). Wilde Zwanen werden gezien bij het Beuven (13exx). Kolganzen werden waargenomen bij het Beuven (18exx). Toendrarietganzen werden gezien bij het Beuven (3exx). Brilduikers werden waargenomen op bij het Beuven (11exx). Grote Zaagbekken verbleven bij het Beuven (21exx). Een IJsvogel werd waargenomen langs de Rulse Dommelbeemden (1ex). Een Waterpieper werd waargenomen bij het Beuven (1ex). Een Pestvogel werd waargenomen in Nuenen Oost (1ex). 


Grauwe Gors, Oirschotse Heide ; 13-2-2006 (Rob Bouwman)

Een Roodborsttapuit werd gezien bij de Oirschotse Heide (1ex). Een Klapekster werd gezien ten Z. van het Kranenmeer (1ex). Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (11exx). Goudvinken werden gezien bij Eindhoven Noord (1pr). Noordse Goudvinken werden waargenomen bij Woensel/Eindhoven (19exx, locatie 2). Appelvinken werden waargenomen in Tongelre/Eindhoven (1ex), Woensel/Eindhoven (27exx, locatie 2) en in Nuenen Oost (7exx). De Grauwe Gors bij de Oirschotse Heide werd ook vandaag weer waargenomen (1ex).

Zondag 12 februari

Grote Zilverreigers verbleven bij het Soerendonks Goor (3exx), langs de Peelrijt (1ex), het Beuven (14exx, slaapplaats), de Ringselvennen (3exx), Leenderstrijp (3exx), de Klotvennen (1ex), langs de Strijper AA (1ex), de Patersgronden (1ex) en de Diepenhoek (1ex). Wilde Zwanen werden gezien langs de Jansborg (max.29exx), langs de Vlaamseweg (10exx) en bij het Peelven (1ex). Kleine Zwanen verbleven langs de Jansborg (max.54exx, eerder een deel op het Soerendonks Goor). Kolganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (38exx), telpost Loozerheide (26exx), slaapplaats Grafven (500exx), slaapplaats Waschven (500exx), in de Diepenhoek (ca.1000exx) en bij de Lange Bleek (200exx). Kleine Rietganzen werden gezien bij de Lange Bleek (4exx) en in de Diepenhoek (1ex). rietgansspec's werden waargenomen bij slaapplaats Grafven (600exx), slaapplaats Waschven (500exx). Toendrarietganzen werden gezien bij de Jansborg (6exx), in de Diepenhoek (enkele tientallen) en bij de Lange Bleek (400exx). Brandganzen werden waargenomen bij de Lange Bleek (min.30exx, waarvan eerder een deel bij slaapplaats Waschven). Bergeenden werden gezien bij de Ringselvennen (3exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Pijlstaarten werden gezien bij de Ringselvennen (2m). Brilduikers werden waargenomen op bij zinkfabriek Budel Dorplein (7exx) en op het Beuven (7exx). Nonnetjes werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2m). Grote Zaagbekken verbleven bij de Ringselvennen (5exx) en bij het Beuven (15exx). 


Nonnetjes (man), Soerendonks Goor ; 12-2-2006 (Rene Weenink)

Blauwe Kiekendieven werden waargenomen in de Diepenhoek (1rs), telpost Loozerheide (1ex), Ringselvennen (1ex), en op de bij de Groote Heide/Heeze (1vr). Een Houtsnip werd waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Een Pontische Meeuw werd waargenomen bij zinkfabriek Budel Dorplein (1subad). De Middelste Bonte Specht bij Budel werd vandaag weer waargenomen (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen langs de Peelrijt (1ex). Pestvogels werden waargenomen in Geldrop (2exx) en in Nuenen Oost (1ex). Waterpiepers werden gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex) en bij het beuven (9exx). Klapeksters werden waargenomen bij het Kranenveld (1ex), de Kraanvennen (1ex), het Marijkeven (1ex), het Grafven (1ex), het Waschven (1ex), het Beuven (1ex) en schaapskooi Soerendonk (1ex). 


Middelste Bonte Specht, Budel ; 12-2-2006 (Rob Bouwman)

Grote Barmsijzen werden waargenomen op telpost Strabrechtse Heide (26exx). Goudvinken werden gezien bij de Groote Heide/Heeze (3exx) en op telpost Loozerheide (2exx). Noordse Goudvinken werden waargenomen bij het Beuven (2exx). Appelvinken werden waargenomen in Nuenen Oost (15exx). Kruisbekken werden waargenomen bij de Patersgronden (3exx), het Soerendonks Goor (1ex), telpost Loozerheide (5exx), Strabrechtse Heide (div.exx) en de Kraanvennen (2exx). Bijzonder was de Grauwe Gors die bij de Oirschotse Heide werd waargenomen (1ex). 


Goudvink (vrouw, met haaksnavel), Groote Heide/Heeze (Jan-Hein van Steenis)

Zaterdag 11 februari

Grote Zilverreigers verbleven bij het Soerendonks Goor (min.8exx, slaapplaats), langs de Eindhovenseweg/Valkenswaard (1ex), de Patersgronden (1ex) en bij visvijvers Valkenswaard (2exx). Wilde Zwanen werden gezien langs de Jansborg (24exx). Kleine Zwanen verbleven langs de Jansborg (43exx). Kolganzen vlogen over De Pan (ca.100exx) en over visvijvers Valkenswaard (ca.100exx). rietgans-spec's vlogen over De Pan (ca.300exx), De Flaes (11exx), de Patersgronden (5exx) en over visvijvers Valkenswaard (ca.30exx). Een Bergeend werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex). Nonnetjes werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2m). Een Grote Zaagbek verbleef bij De Flaes (1m). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij Reusel (1vr) en langs de Paaldijk (1rs). 


Kleine Bonte Specht (vrouw), De Flaes ; 11-2-2006 (Lex Peeters)

Een IJsvogel werd gezien bij De Pan/Maarheeze (1ex). Een Pestvogel verbleef in Geldrop (1ex). Een Kuifleeuwerik werd waargenomen bij Station Eindhoven (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij de visvijvers Valkenswaard (2exx). Klapekster werd waargenomen bij de Oirschotse Heide (min.4exx, telling). Een zeer grote groep Kepen werd waargenomen bij Aalst (ca.1500exx). Een Grote Barmsijs werd waargenomen bij de Patersgronden (1ex). Een Appelvink werd waargenomen in Geldrop (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij De Pan/Maarheeze (ca.15exx) en de Patersgronden (3exx). 

Vrijdag 10 februari

Grote Zilverreigers verbleven bij het Beuven (14exx) en langs de Reusel/Lage Mierde (1ex). Wilde Zwanen werden gezien bij het Beuven (3exx). Kleine Zwanen verbleven bij het Beuven (3exx). Een Kolgans vloog over het Beuven (1ex). rietgans-spec's vlogen over het Beuven (31exx) en over Woensel/Eindhoven (ca.170exx). Toendrarietganzen werden gezien bij het Goorven (54exx, later op omliggende weilanden). Brandganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (ca.88exx). Pijlstaarten werden gezien bij het Soerendonks Goor (4exx) en op het Goorven (2exx). Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (12exx) en bij de Beekse Bergen (3exx). Nonnetjes werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2m). Grote Zaagbekken verbleven bij het Beuven (17exx), het Goorven (1m) en het Soerendonks Goor (2exx). Leuke aantallen Wulpen verbleven bij de Paardse Heide (125exx). Houtsnippen werden waargenomen bij Meerhoven/Eindhoven (2exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij Welschap (1ex). Goudvinken werden gezien bij Woensel/Eindhoven (4exx). Noordse Goudvinken werden eveneens gezien in Woensel/Eindhoven (1ex, locatie 1 en 21exx locatie 2). Appelvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (22exx, locatie 1 en min.25exx locatie 2).

Donderdag 9 februari

Een Roerdomp werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx), bij de Keyenhurk (1ex) en langs de Ir. van Meelweg/Casteren (1ex). rietgans-spec's vlogen over de Paardse Heide (ca.80exx). Bergeenden werden waargenomen bij de Ringselvennen (7exx). Nonnetjes werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2m). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij de Keyenhurk (1vr).

Woensdag 8 februari

Brandganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (ca.88exx). 


Brandganzen, deel v groep van ca.88exx ; 8-2-2006 (Rene Weenink)

Dinsdag 7 februari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (4exx), nabij Ter Spegelt/Eersel (1ex), de Ringselvennen (3exx) en het Beuven (8exx, slaapplaats). Kolganzen werden waargenomen bij het Beuven (min.1ex). rietgans-spec's werden waargenomen bij het Beuven (min.100exx). Bergeenden werden waargenomen bij de Ringselvennen (3exx). Leuke aantallen Slobeenden werden gezien bij de Ringselvennen (270exx). Pijlstaarten werden gezien bij de Rinsgelvennen (3pr). Nonnetjes werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx). Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (8exx). Grote Zaagbekken verbleven bij het Beuven (17exx). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen nabij Ter Spegelt/Eersel (1vr). Kruisbekken werden waargenomen bij het Beuven (11exx) en PMSN Best (min.2exx).

Maandag 6 februari

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij de Gastelse Heide (2exx). Een Klapekster verbleef bij de Gastelse Heide (1ex).

Zondag 5 februari

Roerdompen werden gezien bij de Ringselvennen (2exx). Grote Zilverreigers verbleven bij het Soerendonks Goor (2exx), de Ringselvennen (1ex), over telpost Loozerheide (1ex) en op de Patersgronden (1ex). Wilde Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (22exx) en later deze dag dezelfde groep +10 langs de Jansborg (32exx). Kleine Zwanen verbleven bij het Soerendonks Goor (52exx), later dezelfde groep langs de Jansborg (52exx) en langs de Vlaamseweg (6exx). Kolganzen werden waargenomen bij Someren Heide (ca.30exx), bij het Soerendonks Goor (26exx), bij Someren Heide (6exx) en langs de Jansborg (31exx). rietgans-spec's vlogen over telpost Loozerheide (10exx). Toendrarietganzen werden gezien bij Someren Heide (ca.20exx), het Soerendonks Goor (2exx), langs de Jansborg (ca.80exx), bij Someren Heide (ca.325exx) en in de Diepenhoek (7exx). Brandganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (87exx, later 86exx op/over Jansborg). Pijlstaarten werden gezien bij het Soerendonks Goor (1m) en bij de Ringselvennen (2exx). Een Nonnetje werd waargenomen bij zinkfabrriek Budel Dorplein (1vr). Een Brilduiker werd waargenomen op het Beuven (1ex). Grote Zaagbekken vlogen over de Ringselvennen (3exx) en verbleven bij het Beuven (7exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op telpost Loozerheide (1ex) en op de Cartierheide (6exx, slaapplaats). Een Smelleken werd gezien op telpost Loozerheide (1ex). Een Slechtvalk verbleef bij zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). De Middelste Bonte Specht bij Budel werd vandaag weer waargenomen (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij Budel (1ex). Waterpiepers werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ex) en bij Budel (1ex). Een Klapekster werd waargenomen bij Gastel (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij de Patersgronden (6exx), de Cartierheide (7exx), De Pan (7exx) en bij het Beuven (2exx). Goudvinken werden gezien in Heeze (11exx) en bij Budel (4exx). Mogelijke Noordse Goudvinken werden eveneens gezien in Heeze (4exx). Appelvinken werden waargenomen bij Cobbeek/Veldhoven (2exx) en bij Budel (1ex).

Zaterdag 4 februari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Een Grote Zilverreiger verbleef bij de Ringselvennen (1ex). Wilde Zwanen werden gezien langs de Vlaamseweg (10exx). Kleine Zwanen verbleven eveneens langs de Vlaamseweg (6exx). Kolganzen werden waargenomen bij Someren Heide (ca.30exx). Toendrarietganzen werden gezien bij Someren Heide (ca. 20exx) en in de Diepenhoek (7exx). Een Pijlstaart werd gezien bij de Ringselvennen (1m). Een Krooneend werd waargenomen op de splitsing van de Zuid Willemsvaart bij Helmond (1vr). Houtsnippen werden waargenomen bij het leenderbos (3exx). Een Bokje werd waargenomen bij Aquabest (1ex). Pestvogels werden waargenomen in Ekenrooi/Aalst/Waalre (ca.25exx) en Budel (30exx). Een Klapekster werd waargenomen bij de Patersgronden (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij de Patersgronden (4exx). Appelvinken werden waargenomen in Geldrop (min.1ex).

Vrijdag 3 februari

Een Roerdomp werd gezien bij de Ringselvennen (1ex). Kolganzen werden waargenomen bij de Lansard (53exx) en op het Beuven (ca.90exx). rietgans-spec's werden waargenomen bij het Beuven (ca.1000exx). Brandganzen werden waargenomen bij de Lansard (3exx). Grote Zaagbekken verbleven bij het Beuven (15exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Lansard (1vr) en bij de Ringselvennen (1vr). Bijzonder was de melding van een Middelste Bonte Specht bij Budel (1ex). Pestvogels werden waargenomen in Budel (30exx).  


Waterral, Ringselvennen ; 3-2-2006 (Gerard Schouten)

Een Waterpieper werd waargenomen bij het Beuven (1ex). Een Klapekster werd waargenomen ten Z. van het Kranemeer (1ex). barmsijs-spec's werden waargenomen bij het Beuven (1ex) en bij het Grafven (1ex). Grote Barmsijzen verbleven bij Veldhoven (div. exx). Leuke aantallen Groenlingen verbleven op een slaapplaats nabij De Hurk/Eindhoven (178exx). Een Kruisbek werd gezien bij het Grafven (1ex). Goudvinken werden waargenomen in Eindhoven Noord (20exx). Appelvinken werden gezien in Woensel/Eindhoven (min.15exx) en bij Vaartbroek/Eindhoven (1ex).

Donderdag 2 februari

Kolganzen werden waargenomen op Ekkersweijer (1ex) en over Helmond Noord (22exx). Een Nonnetje werd gezien bij Aquabest (1m). Pestvogels werden waargenomen in Eindhoven Noord (8exx). Goudvinken verbleven in Eindhoven Noord (5exx) en Helmond (2exx).  Appelvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (2exx).

Woensdag 1 februari

Een Pestvogel werd waargenomen in Geldrop-Noord (1ex). barmsijs-spec's vlogen over Woensel/Eindhoven (2exx). Goudvinken verbleven in Geldrop (2exx). Appelvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (10exx) en (ca.16exx, 2e locatie).