Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Januari

Dinsdag 31 januari

Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij Weebosch (1rs). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over Einhoven Centrum (1ex). Een Noordse Goudvink verbleef in Woensel/Eindhoven (1ex). Goudvinken verbleven in Woensel/Eindhoven (6exx). Appelvinken werden waargenomen bij Woensel/Eindhoven (17exx).


Blauwe Kiekendief, Weebosch ; 31-1-2006 (Alie Bergsma)

Maandag 30 januari

Een Grote Zilverreiger is gezien bij de Patersgronden (1ex). Pestvogels werden waargenomen in Helmond (2exx). Een Klapekster werd waargenomen bij de Patersgronden (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij de Patersgronden (6exx). Goudvinken verbleven in Helmond (3exx). 

Zondag 29 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Soerendonks Goor (4exx, slaapplaats), De Run/Veldhoven (1ex), Gastelse heide (1ex), Patersgronden (1ex) en bij het Kranenveld (2exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (21exx, later langs Paaldijk) en langs de Jansborg (1ex). Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (44exx, later langs Paaldijk), langs de Jansborg (5exx) en langs de Vlaamseweg (6exx). Kolganzen werden waargenomen bij de Jansborg (min.2exx) en bij Someren Heide (min.150exx). rietgans-spec's vlogen over Heikant/Veldhoven (div.). Toendrarietganzen verbleven bij de Paaldijk (ca.250exx), langs de Jansborg (ca.150exx), in de Diepenhoek (ca.100exx) en bij Someren Heide (min.1000exx). Kleine Rietganzen verbleven bij Someren Heide (min.9exx). Een Brandgans verbleef bij Someren Heide (1ex).  Pijlstaarten verbleven bij het Soerendonks Goor (2exx). Een Brilduiker werd waargenomen bij de Cote d'Or (1m). 


Steenuil, Budel ; 29-1-2006 (Rob Bouwman)

Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen in de Diepenhoek (1m). Witgatjes werden waargenomen bij Loon/Waalre (2exx). Houtsnippen werden gezien bij het Kranenveld (1ex), Biesven/Leenderbos (3exx) en bij het Soerendonks Goor (1ex). Pestvogels werden waargenomen in Helmond (26exx). Een Klapekster werd gezien bij Lange Bleek zuid (1ex). Barmsijs-spec's werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex) en in Helmond (1ex). Een Grote Barmsijs werd gezien bij de Patersgronden (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij Schaapskooi Soerendonk (2exx) en bij de Patersgronden (3exx). Goudvinken verbleven in Helmond (6exx), bij de Vessemse Vennen (6exx) en bij Heeze (2vr). Appelvinken werden waargenomen bij Heikant/Veldhoven (3exx).

Zaterdag 28 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Soerendonks Goor (1ex) en de Patersgronden (1ex). zwaan-spec's werden waargenomen bij de Jansborg (82exx, Wilde + Kleine), langs de Paaldijk (8exx, Knobbel + Kleine) en over Someren Heide (6exx, Kleine). Kolganzen werden waargenomen bij Someren Heide (ca.100exx). Toendrarietganzen verbleven bij Someren Heide (ca.400exx). Kleine Rietganzen verbleven bij Someren Heide (2exx). Pijlstaarten verbleven bij de Ringselvennen (min.3exx) en op de Dommel bij Soeterbeek (1onv). De Krooneend werd weer waargenomen op de Zuid Willemsvaart ten Z. van Helmond (1m). 


Krooneend (onv. man), Helmond ; 28-1-2006 (Rob Bouwman)

Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Patersgronden (1rs) en op de Cartierheide (8exx, slaapplaats). Een IJsvogel werd waargenomen lbij de Rulse Dommelbeemden (1ex). Pestvogels werden weer waargenomen in Helmond (min.30exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij het Hulsterbroek/Geldrop (1ex). Waterpiepers werden gezien bij de Ringselvennen (2exx), Zeelberg/Valkenswaard (3exx) en bij Nederwetten (2exx). Een Klapekster verbleef op de Cartierheide (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij de Patersgronden (16exx). Goudvinken verbleven in Helmond (4exx).

Vrijdag 27 januari

Pestvogels werden waargenomen in Helmond (36exx). Goudvinken verbleven in Helmond (3exx). Appelvink werd waargenomen bij Helmond-West (1ex) en in Achtse Barrier/Eindhoven (1ex).


Pestvogel, Helmond ; 27-1-2006 (Rob Bouwman)

Donderdag 26 januari

Pestvogels werden waargenomen in Helmond (37exx). Goudvinken verbleven in Helmond (4exx).

Woensdag 25 januari

Pestvogels werden waargenomen in Helmond (37exx) en net buiten de Kempen, aan de andere kant van het kanaal bij Oirschot (7exx). Een Goudvink verbleef in Helmond (1ex). Appelvinken werden waargenomen bij het Witte Dorp/Eindhoven (2exx).

Dinsdag 24 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (10exx, slaapplaats). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (3exx). Kolganzen werden waargenomen bij het Beuven (ca.300exx). Toendrarietganzen verbleven bij het Beuven (ca.900exx). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij de Oirschotse Heide (1m). Een IJsvogel werd waargenomen langs de Dommel bij de Prof.Holstlaan/Eindhoven (1ex). Pestvogels werden waargenomen in Helmond (37exx). Goudvinken verbleven in Helmond (5exx).


Pestvogels, Helmond ; 24-1-2006 (Rob Bouwman)

Maandag 23 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (11exx, slaapplaats). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (9exx). Kleine Zwanen werden gezien bij het Beuven (5exx). Kolganzen werden waargenomen bij het Beuven (ca.250exx). Toendrarietganzen verbleven bij het Beuven (ca.350exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (7exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (12exx). Pestvogels werden waargenomen in Helmond (37exx). Een Waterpieper werd gezien bij het Beuven (1ex). Klapeksters werden gezien bij het Beuven (1ex) en ten Z. van het Kranemeer (1ex). Grote Barmsijzen werden gezien ibij Valkenswaard (28exx) en op de Loozerheide (4exx). Appelvinken werden waargenomen bij Valkenswaard (3exx).


Grote Barmsijs, Valkenswaard ; 23-1-2006 (Rob Bouwman)

Zondag 22 januari

trektellingen 22-01-2006

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (11exx), visvijvers Valkenswaard (5exx), de Ringselvennen (2exx), het Soerendonks Goor (11exx), tussen Waalre en Valkenswaard (1ex), Groot Malpieven (1ex), Voorste Brug/Borkel (1ex), De Maaij/Bergeijk (5exx) en in de Diepenhoek (1ex). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Grafven (3exx), het Beuven (21exx), Soerendonks Goor (10exx), visvijver Valkenswaard (3exx), ten Z. van de Pan (5exx), langs de Paaldijk (1ex) en langs de Vlaamseweg (6exx). Kleine Zwanen werden gezien langs de Paaldijk (7exx), op het Soerendonks Goor (4exx), het Beuven (37exx), in de Diepenhoek (10exx) en ten Z. van De Pan (18exx). Kolganzen werden waargenomen bij het Beuven (ca.200exx), telpost Strabrechtse Heide (82exx), het Soerendonks Goor (35exx) en in de Diepenhoek (enkele 100den). rietgans-spec's werden waargenomen bij het Beuven (ca.1600exx), in de Diepenhoek (enkele 100den) en over telpost Strabrechtse Heide (201exx). Toendrarietganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (ca.300exx). Kleine Rietganzen werden waargenomen bij het Beuven (3exx) en in de Diepenhoek (1ex). Casarcas werd gezien in de Diepenhoek (4exx). Pijlstaarten verbleven bij de Ringselvennen (2exx). Ringsnaveleenden werden vandaag weer gezien bij de zinkfabriek Budel Dorplein (2exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (7exx) en bij de Ringselvennen (4exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (22exx) en bij de Ringselvennen (2exx). 


Kleine Rietgans, Diepenhoek ; 22-1-2006 (R.Kastelijn)

Een Slechtvalk verbleef in de Diepenhoek (1ad vr). Een Goudplevier vloog over de Loozerheide (1ex). IJsvogels werden gezien bij De Maaij/Bergeijk (2exx). Een Waterpieper werd gezien bij het Grafven (1ex). Klapeksters werden gezien bij het Beuven (1ex), De Pan/Maarheeze (1ex), de Malpie (1ex), Lage Heide/Plateaux (1ex), Pelterheggen/Plateaux (1ex) en net over de grens bij het Hageven (1ex). Een barmsijs-spec werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex). Een Grote Barmsijs werd gezien op telpost Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij het Grafven (8exx). Noordse Goudvinken verbleven in de Diepenhoek (3exx), bij Geldrop Coevering (6exx) en vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx). Goudvinken verbleven bij De Pan (4exx). Appelvinken werden waargenomen in Valkenswaard (5exx). De Chinese Groenling (escape?) was ook vandaag weer aanwezig in een grote groep Groenlingen bij Valkenswaard.


Chinese Groenling, omgeving Valkenswaard ; 21-1-2006 (Roel Verbraak)

Zaterdag 21 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien in de Diepenhoek (2exx), het Beuven (11exx), bij de Patersgronden (1ex), De Maaij/Bergeijk (1ex) en bij het Soerendonks Goor (2exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij Someren Heide (3exx), het Beuven (3exx), langs de Paaldijk (2exx), over het Kranenveld (12exx, onv) en langs de Vlaamseweg (min.17exx in groep van totaal 75 Wilde/Kleine zwaanspec). Kleine Zwanen werden gezien langs de Paaldijk (5exx), op het Soerendonks Goor (6exx), bij Someren Heide (5exx), het Beuven (7exx) en langs de Vlaamseweg (min.55exx in groep van totaal 75 Wilde/Kleine zwaanspec). Kolganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (enkele exx), bij het Beuven (29exx) en in de Diepenhoek (min.100exx). Taigarietganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (ca.10exx) en in de Diepenhoek (ca.15exx). Toendrarietganzen verbleven bij het Soerendonks Goor (ca.200exx), bij het Beuven (ca.325exx) en in de Diepenhoek (min.250exx). Kleine Rietganzen werden waargenomen langs de Paaldijk, later bij het Soerendonks Goor (1ex), in de Diepenhoek (2exx) en bij de Lange Bleek (1ex). Casarcas werd gezien in de Diepenhoek (6exx). Een Witoogeend werd waargenomen bij zinkfabriek Budel-Dorplein (1vr). Een Ringsnaveleend werd ook vandaag weer gezien bij de zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (11exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (24exx). 


Appelvink, Valkenswaard; 21-1-2006 (Roel Verbraak)

Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Cartierheide (7exx, slaapplaats). Een Scholekster verbleef bij het Peelven (1ex). Een (de?) Pontische meeuw werd waargenomen bij zinkfabriek Budel Dorplein (1ad). IJsvogels werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex), langse de Dommel bij Bokt/Eindhoven (1ex), bij Ekkersweijer (1ex), De Maaij/Bergeijk (1ex) en bij de Patersgronden (1ex). Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (20exx). Klapeksters werden gezien bij Lange Bleek zuid (1ex), ten N. van het Kranemeer/Strabrechtse Heide (1ex), ten Z. van het Kranemeer (1ex, mogelijk dezelfde) en op de Patersgronden (1ex). Grote Barmsijzen werden gezien bij Acht/Eindhoven (35exx). Kruisbekken werden waargenomen bij de Patersgronden (9exx), bij het Beuven (20exx) en bij de Vlaamseweg/Sterksel (min.2exx). Noordse Goudvinken verbleven in de Diepenhoek (5exx) en bij Eindhoven-Noord (1ex). Goudvinken verbleven in Einhoven-Noord (2exx), bij Valkenswaard (3exx) en bij Acht/Eindhoven (2exx). Appelvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (10exx), Valkenswaard (3exx) en in Acht/Eindhoven (5exx). De Chinese Groenling (escape?) was ook vandaag weer aanwezig in een grote groep Groenlingen bij Valkenswaard. 

Vrijdag 20 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (9exx).  Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (6exx). Kolganzen vlogen over het Beuven (68exx). rietgans-spec's werden gezien boven het Beuven (7exx). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (4exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (17exx). Een Klapekster werd gemeld ten N. van het Kranemeer (1ex). Appelvinken werden waargenomen in Woensel/Eindhoven (4exx).

Donderdag 19 januari

Geen bijzondere meldingen.

Woensdag 18 januari

Een Nonnetje werd waargenomen bij zinkfabriek Budel Dorplein (1vr). Grote Zaagbekken verbleven bij de Ringselvennen (1pr). Kuifleeuweriken werden waargenomen winkelcentrum Woensel/Eindhoven (3exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd waargenomen bij het Buspad/Reusel (1ex). Een Klapekster werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Kleine Barmsijzen werden gezien in Woensel/Eindhoven (2exx). Grote Barmsijzen werden gezien bij Woensel/Eindhoven (22exx). Europese Kanaries werden waargenomen bij Woensel/Eindhoven (1pr). Kruisbekken werden waargenomen bij Woensel/Eindhoven (min.2exx). Goudvinken verbleven in Woensel/Eindhoven (3exx).

Dinsdag 17 januari

Een Klapekster werd gemeld van de Gastelse Heide/Kranenveld (1ex).

Maandag 16 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien langs de Paaldijk (2exx), omgeving Jansborg (1ex) en de Patersgronden (1ex). Een Bergeend werd gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen bij de Groote Beerze/Casteren. Klapeksters werden waargenomen bij de Patersgronden (1ex), het Kiezelven/Strabrechtse Heide (1ex) en bij de Gastelse Heide/Kranenveld (1ex). Kruisbekken werden gezien bij de Patersgronden (3exx). Noordse Goudvinken verbleven in Woensel/Eindhoven (3vr).

Zondag 15 januari


Zwanen (Kleine, Wilde en Knobbel), Jansborg ; 15-1-2006 (Johan Lazaroms)

Grote Zilverreigers zijn gezien langs De Run bij het Witven (1ex), in de Diepenhoek (1ex), Huygevoort/Middelbeers (1ex), Voldijseweg/Westelbeers (1ex), bij Baarschot (1ex), langs de Reusel bij Diessen (1ex), over de Reusel bij Diessen (1ex), over de Jansborg (1ex) en langs de Keersop/Dommelen (1ex). Ooievaars werden waargenomen boven Buikheide-Noord/Vessem (3exx). Klein/Wilde zwaanspec's vlogen op bij het Soerendonks Goor (9exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (32exx) en later langs de Jansborg (40exx). Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (47exx) en later langs de Jansborg (54exx). Kolganzen verbleven in de Diepenhoek (ca. 15exx). rietgans-spec's vlogen NO over Eindhoven Airport (ca.175exx). Toendrarietganzen vlogen over de Paardse heide (12exx), over Baarschot (5exx) en verbleven in de Diepenhoek (ca.50exx). 


Aalscholver, Beekse Bergen ; 15-1-2006 (Lex Peeters)

Een Krooneend werd nog steeds gezien op de splitsing van de oude en nieuwe Zuid Willemsvaart (1m). Een Ringsnaveleend werd ook vandaag weer gezien bij de zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Brilduikers werden waargenomen bij het E3-strand/Eersel (5exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Ringselvennen (1rs), ten Z. van Wintelre (1vr), ten N van Diessen (1rs), Groote Heide/Heeze (1vr) en bij de Weijerkens/Weebosch (3exx). Een Witgat werd waargenomen langs de Groote Beerze/Middelbeers (1ex). Grote aantallen Patrijzen werden waargenomen tijdens de wintertelling omgeving Paardse Heide (103exx!). Een IJsvogel werd gezien bij de Paardse heide (1ex). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij De Maaij/Bergeijk (1ex) en ten O. van Wintelre (1ex). Een Roodborsttapuit werd waargenomen langs De Run bij Heers (1ex). 


Krooneend (man), Zuid Willemsvaart/Helmond ; 15-1-2006 (R.Kastelijn)

Klapeksters werden waargenomen op de Groote Heide/Heeze (3exx), Kruisven/Reusel (1ex) en net buiten de Kempen langs de Reusel bij Den Opslag (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij de visvijvers Valkenswaard (15exx) en bij het Leenderbos (ca.25exx). barmsijs-spec's werden waargenomen bij het Leenderbos (ca.150exx). Goudvinken werden waargenomen bij Diessen (3exx). Een Appelvink werd gezien op een voedertafel in Valkenswaard (1m). Apart was verder een Chinese Groenling (escape?) die in een grote groep (ca.800exx) Groenlingen verbleef in de omgeving van Valkenswaard (1ex).

Zaterdag 14 januari

Een Roerdomp werd waargenomen bij De Maaij (1ex). Grote Zilverreigers zijn gezien in de Diepenhoek (1ex), Groote Beerze/Middelbeers (1ex), de Schaftse Heide (1ex), langs het Dalemstroompje te Hapert (1ex), de Patersgronden (2exx), visvijvers Valkenswaard (3exx slaapplaats), De Malpie (2exx, slaapplaats), langs de Keersop/Dommelen (1ex), Keersop/Westerhoven (1ex), Beuven (8exx slaapplaats), Gastelse Heide (2exx), Soerendonks Goor (min.2exx slaapplaats) en bij de Ringselvennen (2exx). Leuke aantallen Knobbelzwanen werden gezien op de visvijvers Valkenswaard (tot.45exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij de Jansborg (40exx) en later op slaapplaats Soerendonks Goor (42exx). Kleine Zwanen werden gezien langs de Jansborg (54exx) en later op slaapplaats Soerendonks Goor (44exx). Kolganzen vlogen over de visvijvers Valkenswaard (8exx) en over het Beuven (tot. enkele tientallen). rietgans-spec's werden gezien boven visvijvers Valkenswaard (49exx ovl) en over het Beuven (tot. enkele tietallen). Pijlstaarten werden waargenomen bij zinkfabirek Budel Dorplein (4exx). Een Krooneend werd gezien op de splitsing van de oude en nieuwe Zuid Willemsvaart (1m). Een Ringsnaveleend werd ook vandaag weer gezien bij de zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (20exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Patersgronden (1rs) en op de Cartierheide (4exx, min.3exx slaapplaats). Houtsnippen werden waargenomen bij het Hageven/De Plateaux (1ex) en op de Malpie (1ex). De Pontische Meeuw van de Zuid Willemsvaart was hier vandaag weer aanwezig (1ad). IJsvogels werden waargenomen bij De Maaij/Bergeijk (3exx), Ploegstraat/Eindhoven (1ex) en op de Patersgronden (1ex). Pestvogels werden gezien in Tongelre/Eindhoven (3exx). Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (9exx) en het Grafven (1ex). Klapeksters werden waargenomen bij de Cartierheide (1ex), het Leenderbos (1ex), ten N. van het Kranemeer (1ex), ten Z. van het Grafven (1ex),  Beuven (1ex), Marijkeven (1ex) en het Starven (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij de Reuselse Moeren (13exx), Borkel (6exx), De Maaij/Bergeijk (6exx), het Leenderbos (ca.15exx), het Grafven (3exx) en bij de Patersgronden (3exx). barmsijs-spec's werden waargenomen bij het Beuven (1ex) en bij het Leenderbos (ca.150exx). Grote Barmsijzen werden gezien in Tongelre/Eindhoven (3exx) en tussen Helmond en Lierop (2exx). Noordse Goudvinken werden waargenomen bij het Beuven (2exx). Goudvinken werden waargenomen bij het Beuven (2exx).

Vrijdag 13 januari

Grote Zilverreigers werden waargenomen op het Beuven (8exx), langs de Reusel ten N. van Reusel (1ex), langs de Run bij De Voort/Eersel (1ex) en bij Achterste Heide langs de Groote Beerze (1ex). Kolganzen vlogen over de Meervensedijk/Lierop (25exx). Toendrarietganzen zijn gezien bij het Beuven (99exx). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (9exx). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen tussen Reusel en Hooge Mierde (1ex). Een Smelleken werd gezien langs de Schipstaarten/Netersel (1vr). Leuke aantallen Wulpen werden gezien bij de Achterste Heide (93exx) en op de Paarde Heide (106exx). Een Houtsnip werd opgestoten bij de Biezegoren (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen tussen Hulsel en Lage Mierde (1ex). De Kuifleeuwerik werd weer waargenomen bij Station Eindhoven (1ex). Klapeksters werden waargenomen ten Z. van het Kranemeer (1ex), ten N. van het Kranemeer (1ex), ten O. van het 's-Heerenven (1ex) en ten O. van het Grafven (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien langs de Meervensedijk/Lierop (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij het Grafven (3exx) en bij het Kranemeer (5exx). Een Goudvink werd gezien bij de Biezegoren (1ex).

Donderdag 12 januari

Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen bij Weebosch (1m). Een Kuifleeuwerik werd gezien bij het City Centrum/Veldhoven (1ex).


Blauwe Kiekendief (man), Weebosch ; 12-1-2006 (Alie Bergsma)

Woensdag 11 januari

Spectaculair (maar totaal overbodig) waren vandaag de 2 Apache-helicopters die toch echt even een "bijna landing" moesten oefenen bij de Jansborg, waar zich op dat moment toevallig de grote groep Wilde- en Kleine Zwanen bevond die de laatste tijd in die buurt verblijft. Daarop vloog de gehele groep (natuurlijk) op. Bedankt !! Een Klapekster werd waargenomen bij het Brilven/Valkenhorst (1ex).

Dinsdag 10 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (8exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij de Jansborg (min.25exx). Kleine Zwanen werden gezien langs de Jansborg (min.55exx). Kolganzen werden gezien bij het Beuven (17exx). Toendrarietganzen werden gezien bij het Beuven (ca.275exx). Brilduikers werden waargenomen bij het E3-strand (3exx) en Ter Spegelt (1ex). Grote Zaagbekken werden gezien op het Beuven (19exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien in de Rusthoek (1m) en bij de Oirschotse Heide (1vr). 


Buizerd, Keyenhurksedreef ; januari 2006 (Lex Peeters)

Leuke aantallen Veldleeuweriken werden waargenomen ten Z van Bladel (100exx). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij industrieterrein Hoogeind/Helmond (1ex). Klapeksters werden waargenomen ten Z van het Kranemeer (1ex), ten Z van het Grafven (1ex) en nabij Henneven/Strabrechtse Heide (1ex). Kruisbekken verbleven bij PMSN Best (3exx), het Beuven (1ex) en bij visvijver Bladel (10exx). Een barmsijs-spec werd waargenomen tussen Lierop en Helmond (1ex).

Maandag 9 januari

Een Grote Zilverreiger vloog over landgoed De Baest (1ex). Smellekens werden waargenomen op een akker bij Reusel (2exx). Kruisbekken werden waargenomen bij de Reuselse Moeren (9exx). 

Zondag 8 januari

Roerdompen werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ex) en bij De Maaij (1ex). Grote Zilverreigers zijn gezien in de Diepenhoek (2exx), langs het Dalemstroompje te Hapert (1ex), langs de Beekloop/Bergeijk (4exx), Beuven (3exx), Grafven (1ex), Patersgronden (1ex), Ir. van Meelweg (1ex), Westelbeers Broek (1ex), tussen Spekdonken en Molenbroek/Vessem (3exx), bij de Ringselvennen (1ex), op de Loozerheide (1ex) en bij Leenderstrijp (1ex). Wilde Zwanen werden waargenomen bij de Jansborg (min.27exx). Kleine Zwanen werden gezien langs de Jansborg (min.47exx) en over de Ringselvennen (12exx). rietgans-spec's vlogen over Heeze (10exx), verbleven in de Diepenhoek (ca. 15exx) en vlogen over Heieind/Hoogeloon (36exx). Taigarietganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (minimaal 30exx). Pijlstaarten werden waargenomen bij zinkfabirek Budel Dorplein (3exx) en op de Ringselvennen (1ex). Een Ringsnaveleend werd ook vandaag weer gezien bij de zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (9exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Groote Heide/Heeze (1ex), Patersgronden (1m), Ir. van Meelweg (1m), omgeving Rouwven/Oirschotse Heide (1ex) en omgeving Loozerheide (1ex). Smellekens werden waargenomen bij de Keyenhurkseweg/Middelbeers (1m) en langs de Mr. van Hasseltweg/Casteren (1m). Slechtvalken werden gezien bij het Westelbeers Broek (1ad) en over het Grafven (1m). IJsvogels werden waargenomen bij de Patersgronden (1ex) en bij De Maaij/Bergeijk (3exx). Roodborsttapuiten werden gezien langs randweg Budel (1vr) en bij het Westelbeers Broek (1pr). Een Zwartkop werd waargenomen aan de Sperwerlaan/Eindhoven (1vr). Klapeksters werden waargenomen bij het Kranenveld (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij de Oirschotse Heide (3exx), Beuven (4exx) en bij de Patersgronden (5exx). barmsijs-spec's werden waargenomen bij Acht/Eindhoven (3exx). Grote Barmsijzen werden gezien bij Budel Dorplein (ca.20exx). Een Noordse Goudvink werd waargenomen in Woensel/Eindhoven (1ex). Goudvinken werden waargenomen bij Budel Dorplein (6exx), Groote Heide/Heeze (2vr), Acht/Eindhoven (3exx) en bij het Beuven (1ex). Appelvinken werden gezien bij Woensel/Eindhoven (min.14exx) en in Acht/Eindhoven (3exx).

Zaterdag 7 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (1ex) en langs de Groote Beerze/Casteren (1ex). Kolganzen vlogen over Buspad/Reusel (3exx). rietgans-spec's vlogen over Buspad/Reusel (80exx), over Geldrop Coevering (20exx), over Strabrechtse Heide Noord (40exx), elders over de Strabrechtse Heide (54exx). Toendrarietganzen werden gezien bij de Mispeleindse Heide (66exx). 

Een Pijlstaart werd waargenomen bij zinkfabirek Budel Dorplein (1m). Een Ringsnaveleend werd ook vandaag weer gezien bij de zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Een Grote Zaagbek werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1vr). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (2exx), waterzuivering Hapert (1ex) en in omgeving Lansard (1ex). Een Smelleken werd waargenomen bij de Mispeleindse Heide/Nieuwe Erven (1m). Slechtvalken werden gezien bij de Mispeleindse Heide/Nieuwe Erven (1onv) en bij de Lange Voorten/Bergeijk (1ex). Witgatjes werden waargenomen bij waterzuivering Hapert (2exx). Een Houtsnip werd waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex). Een IJsvogel werd waargenomen bij de Patersgronden (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij het Severijnpark/Eindhoven (1ex).  Een Roodborsttapuit werd gezien bij Hulsel (1ex). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (11exx, telling), bij het Leenderbos (1ex) en op de Oirschotse Heide (4exx, telling). 


Voor zij die zich nog afvragen waarom de locaties van dit soort vogels niet wat duidelijker worden omschreven.....!!
Grote Barmsijzen (man links, vrouwkleed rechts) op lijmstok van vogelvangers, Helmond ; 7-1-2006 (Vogels in de Kempen)

barmsijs-spec's werden waargenomen bij het Leenderbos (ca.130exx) en bij Helmond (1ex). Kleine Barmsijzen werden gezien in Eindhoven (3exx). Grote Barmsijzen werden gezien bij Helmond (3exx) en in Eindhoven (ca.30exx). Een Europese Kanarie vloog over Helmond (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij het Beuven (14exx), Patersgronden (ca.10exx), Leenderbos (ca.15exx) en op de Oirschotse Heide (ca.35exx). Een flinke groep Goudvinken verbleef nabij Dommelen (ruim 20exx).


Kruisbek (man), Oirschotse Heide ; 7-1-2006 (Frank Neijts)

Vrijdag 6 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (6exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij de Renheide (31exx). Kleine Zwanen werden gezien op het Beuven (20exx) en bij de Renheide (56exx, mogelijk deels de Beuven-groep). Kolganzen werden waargenomen bij het Beuven (5exx), het Soerendonks Goor (ca.75exx) en het Grafven (8exx). rietgans-spec's vlogen over Buspad/Reusel (300-350exx) en richting Beuven (ca.70exx). Toendrarietganzen werden gezien op het Beuven (288exx) en bij het Soerendonks Goor (9exx). Een Ringsnaveleend werd ook vandaag weer gezien bij de zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (18exx) en bij het Soerendonks Goor (1vr). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Cartierheide (5exx, slaapplaats). IJsvogels verbleven bij het Soerendonks Goor (2exx). Een Kuifleeuwerik werd waargenomen bij station Eindhoven (1ex). Pestvogels werden waargenomen bij Gestel/Eindhoven (15exx). Een Zwarte Roodstaart verbleef langs de Kanaaldijk Noord/Eindhoven (1ex). Klapeksters werden waargenomen ten Z. van het Kranenmeer (1ex) en op de Cartierheide (1ex). Grote Barmsijzen werden gezien bij Helmond (3exx) en in Eindhoven (ca.30exx). Kruisbekken werden waargenomen Langs de Meervensedijk/Lierop (1ex) en bij het Beuven (11exx). Appelvinken verbleven bij Cobbeek/Veldhoven (2exx), in Heikant/Veldhoven (1ex) en in Strijp/Eindhoven (1ex). 

Donderdag 5 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (9exx). Wilde Zwanen werden waargenomen bij de Renheide (31exx). Kleine Zwanen werden gezien op het Beuven (20exx) en bij de Renheide (56exx, mogelijk deels de Beuven-groep). Kolganzen werden waargenomen bij het Beuven (16exx). Een rietgans-spec vloog over PMSN Best (1ex). Toendrarietganzen werden gezien op het Beuven (179exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (18exx). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen op de Cartierheide (1vr). Een Klapekster werd waargenomen ten Z. van het Kranenmeer (1ex). Kleine Barmsijzen werden waargenomen bij Helmond (2exx). Grote Barmsijzen werden gezien bij Helmond (ca.30exx). Kruisbekken werden waargenomen in bij het Starven/Strabrechtse Heide (14exx). Noordse Goudvinken werden gezien in Reusel (4exx).

Woensdag 4 januari

Een Grote Zilverreiger is gezien bij het Soerendonks Goor (1ex). Wilde Zwanen werden waargenomen bij de Renheide (31exx). Kleine Zwanen werden gezien bij de Renheide (min.50exx). Een Ringsnaveleend werd ook vandaag weer gezien bij de zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Een Roodborsttapuit werd gezien ten Z. van Loon/Waalre (1ex). Kruisbekken werden waargenomen in het Leenderbos (max.30exx) en bij PMSN Best (1ex).

Dinsdag 3 januari

Roerdompen werden gezien bij de Ringselvennen (1ex) en omgeving Valkenswaard (1ex). Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Ganzebroek/Bergeijk (3exx), het Beuven (9exx), omgeving Valkenswaard (1ex) en bij de Ringselvennen (1ex). Wilde Zwanen werden waargenomen bij de Renheide (30exx). Kleine Zwanen werden gezien bij de Renheide (65exx). Kolganzen werden waargenomen bij het Beuven (ca.60exx). Toendrarietganzen werden gezien bij het Ganzenbroek/Bergeijk (135exx) en op het Beuven (ca.180exx). De Ringsnaveleenden werden ook vandaag weer gezien bij de zinkfabriek Budel Dorplein (2exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (14exx). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Weijerkens/Weebosch (2vr). Slechtvalken werden waargenomen bij het Ganzenbroek/Bergeijk (1ex) en bij zinkfabriek Budel Dorplein (1ex). Een Klapekster werd waargenomen aan de Greveschutweg te Valkenswaard (1ex). Kruisbekken werden waargenomen bij het Beuven (12exx) en bij PMSN Best (3exx).

Maandag 2 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (9exx), langs de Groote Beerze/Casteren (1ex), Landschotse Heide (1ex) en bij het Goorven (1ex) en bij de Ringselvennen (2exx). Wilde Zwanen werden waargenomen op het Beuven (5exx) en bij de Renheide (34exx). Kleine Zwanen werden gezien op het Beuven (60exx) en bij de Renheide (45exx). Tevens werden nog Kleine/Wilde zwaan-spec's werden gezien bij het Beuven (5exx). Kolganzen werden waargenomen bij het Beuven (min.400exx), bij het Soerendonks Goor (45exx) en over de Loozerheide (120exx). rietgans-spec's werden gezien op het Beuven (min.300exx) en over de Loozerheide (30exx). Brandganzen werden waargenomen bij het Beuven (2exx). Bergeenden zijn gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (2exx). Pijlstaarten werden waargenomen bij zinkfabriek Budel Dorplein (3exx). De Ringsnaveleenden werden ook vandaag weer gezien bij de zinkfabriek Budel Dorplein (2exx). Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (1m) en bij zinkfabriek Budel Dorplein (2exx). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (2exx) en bij de Ringselvennen (3exx). Een Nonnetje werd gezien bij zinkfabriek Budel Dorplein (1vr). Een Houtsnip werd gezien op de Loozerheide (1ex). Een Blauwe Kiekendief werd waargenomen op de Landschotse Heide (1vr). Een IJsvogel werd waargenomen bij de Neterselse Heide (1ex). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien langs de AA bij industrieterrein Hoogeind/Helmond (1ex). Grote Barmsijzen werden gezien bij Helmond (min.30exx) en op de Loozerheide (8exx). Kruisbekken werden waargenomen bij het Beuven (1ex), Landschotse Heide (>10exx) en bij PMSN Best (2exx).

Zondag 1 januari

Grote Zilverreigers zijn gezien bij De Oetert/Lierop (1ex), de Patersgronden (1ex), het Beuven (11exx, slaapplaats), Diepenhoek (3exx), Hugten/Maarheeze (1ex) en bij het Soerendonks Goor (14exx, slaapplaats). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (21exx), bij Someren Heide (1ex) en op het Beuven (1ex). Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (9exx), bij het Beuven (34exx) en over de Diepenhoek (40exx). 's-Morgens vloog een gemengde groep Wilde- en Kleine Zwanen over het Peelven ri. Leende; mogelijk vulde deze groep later op de dag de exx op het  Beuven aan (23exx). Kolganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (min.1000exx), bij het Soerendonks Goor (45exx) en over Geldrop Braakhuizen (ca.100exx). rietgans-spec's vlogen over de Patersgronden (56exx). Toendrarietganzen werden gezien bij het Soerendonks Goor (28exx), bij Leende (7exx), bij Someren Heide (min.450exx), bij de Lange Bleek/Sterksel (ca.60exx) en in de Diepenhoek (ca.400exx).Taigarietganzen werden gezien bij Someren Heide (min.15exx). Kleine Rietganzen werden waargenomen bij Someren Heide (1ex) en bij de Lange Bleek/Sterksel (1ex). Een Brandgans werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (9exx). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1m). Een IJsvogel werd gezien bij de Patersgronden (1ex). Kuifleeuweriken werden waargenomen bij Winkelcentrum Woensel (3exx). Een Roodborsttapuit werd waargenomen aan de Panweg/Maarheeze (1m). Klapeksters werden waargenomen bij de Meelakkers/Heeze (1ex) en verspreid over de Strabrechtse Heide (5exx). Grote Barmsijzen werden gezien bij Helmond (3exx) en in Tongelre/Eindhoven (3exx). Kruisbekken werden waargenomen bij het Starven/Strabrechtse Heide (16exx). Een Appelvink verbleef in een tuin te Helmond-West (1ex).


Riet- en Kolganzen, Diepenhoek/Someren Heide; 1-1-2006 (R.Kastelijn)