Waarnemingen van Vogels in de Kempen
September

26-30 september (maandag-vrijdag)

trektellingen 30-09-2005

Grote Zilverreigers werden gemeld van de Keijenhurk (2exx op 26-9, 1ex op 28-9), het Beuven (1ex op 27-9, 5exx op 28-9, 5exx op 30-9), over telpost Patersgronden (1ex op 27-9), over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 28-9) en het Goorven (1ex op 30-9). Smienten werden gezien op het Goorven (2exx op 30-9). Een Pijlstaart vloog over telpost Strabrechtse heide (1ex op 30-9). Een Visarend vloog over telpost Loozerheide (1ex op 26-9) en was aanwezig op het Beuven (1ex op 27-9 t/m 30-9). Een Wespendief vloog over telpost Landschoste heide (1ex op 28-9). Slechtvalken werden gezien op de Loozerheide (1ex op 26-9 en 27-9) en over telpost Loozerheide (1ex op 27-9). Smellekens werden gezien over telpost Loozerheide (4exx op 27-9, 1ex op 28-9) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 27-9, 2exx op 28-9). Een Geelpootmeeuw werd waargenomen langs vliegend bij telpost Loozerheide (1ad op 27-9). Dwergmeeuwen werden gezien over telpost Landschotse Heide (2exx op 28-9). Goudplevieren werden waargenomen over telpost Loozerheide (2exx op 27-9). Zilverplevieren werden gezien over telpost Loozerheide (5exx op 27-9), telpost Strabrechtse Heide (1ex op 28-9, 4exx op 30-9) en telpost Landschotse Heide (2exx op 28-9, 1ex op 30-9). Een Bontbekplevier werd waargenomen over telpost Loozerheide (1ex op 26-9). 


Zilverplevier; Kromven; Landschotse Heide; 28-09-2005; Lex Peeters

Een Drieteenstrandloper vloog over telpost Landschotse Heide (1ex op 28-9). Een IJsvogel werd gezien bij de Biezegooren; Casteren (1ex op 26-9). Grote Gele kwikstaarten vlogen over telpost Loozerheide (3exx op 26-9, 1ex op 27-9), over telpost Strabrechtse Heide (9exx op 28-9, 2exx op 30-9) en over telpost Landschotse heide (2exx op 28-9) en bij de Biezegooren; Casteren (1ex op 26-9). Een Duinpieper vloog over telpost patersgronden (1ex op 27-9). Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex op 28-9 en 30-9) en de Landschotse Heide (1ex op 28-9 en 30-9). Beflijsters vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx op 30-9) en de Landschotse Heide (3exx op 30-9). Grote aantallen Zwarte Mezen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1148exx op 30-9). Kruisbekken werden gezien over telpost Loozerheide (12exx op 26-9, 5exx op 27-9), telpost Patersgronden (40exx op 26-9), over telpost Strabrechtse Heide (5exx op 27-9, 19exx op 28-9, 48exx op 30-9) en telpost Landschotse Heide (9exx op 30-9). Een Appelvink vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 30-9).

24-25 september (zaterdag-zondag)

Een Geoorde Fuut was aanwezig op de Keijenhurk (1ex op 25-9). Een Ooievaar werd waargenomen op het Grafven (1ex op 24-9 en 25-9). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Beuven (3exx op 24-9 en 25-9), op de Keijenhurk (3exx op 25-9), over telpost Loozerheide (1ex op 25-9) en over telpost Landschotse Heide (1ex op 25-9). Pijlstaarten werden gezien op het Soerendonks Goor (6exx op 25-9). Visarenden werden gezien bij het Beuven (1ex op 24-9 en 25-9), over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 24-9) en bij het Soerendonks Goor (1ex op 25-9). Een Rode Wouw vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 24-9). Wespendieven werden gezien over telpost Loozerheide (1ex op 24-9, 1ex op 25-9). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (1ex op 24-9 en 25-9), over telpost Strabrechtse Heide (2exx op 24-9) en over telpost Landschotse Heide (1ex op 25-9). Smellekens werden waargenomen over telpost Loozerheide (2exx op 25-9) en over telpost Strabrechtse Heide (2exx op 25-9). Een Geelpootmeeuw werd waargenomen bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex op 25-9).  (Goudplevieren vlogen over telpost Loozerheide (1ex op 24-9, 2exx op 25-9), telpost Patersgronden (1ex op 25-9) en telpost Strabrechtse Heide (2exx op 25-9). Zilverplevieren werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (5exx op 24-9, 12exx op 25-9), over telpost Loozerheide (4exx op 25-9) en bij de zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx op 25-9). Rosse Grutto's vlogen over telpost Strabrechtse Heide (18exx! op 25-9). Een Bontbekplevier was aanwezig op het Grafven (1ex op 24-9). IJsvogels waren aanwezig op het Beuven (1ex op 24-9 en 25-9) en het Soerendonks Goor (2exx op 25-9). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx op 24-9, 2exx op 25-9) en telpost Loozerheide (1ex op 35-9). Een Beflijster werd waargenomen overvliegend bij Vaarle (1ex op 24-9). Een Buidelmees werd gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 24-9, 1ex op 25-9). Een Klapekster was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex op 24-9 en 25-9). Kruisbekken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (17exx op 24-9, 7exx op 25-9), telpost Loozerheide (31exx op 24-9), over telpost Patersgronden (108exx op 24-9, 23exx op 25-9) en over Vaarle (8exx op 24-9). Europese kanaries werden gezien over telpost Loozerheide (1ex op 25-9) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 25-9). Appelvinken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (3exx op 25-9). Een Ortolaan werd waargenomen over telpost Loozerheide (1ex op 24-9). Een waarschijnlijke Dwerggors vloog over telpost Loozerheide (1ex op 24-9). 

19-23 september (maandag-vrijdag)

Zwarte Ooievaars werden gezien op het Grafven (3ex op 19-9, 2exx op 21-9) en over telpost Strabrechtse Heide (2exx op 22-9; zijn de vogels nu vertrokken?). Ooievaars waren aanwezig op het Grafven (3exx op 19-9 t/m 22-9, 1ex op 23-9). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Grafven (2exx op 19-9, 1ex op 20-9 en 21-9), Beuven (3exx op 19-9, 1ex op 21-9, 3exx op 22-9, 5exx op 23-9) en het Platvoetje (1ex op 21-9) . Rode Wouwen vlogen over telpost Loozerheide (2exx op 21-9). Visarenden werden gezien bij het Beuven (1ex op 19-9 t/m 23-9), het Soerendonks Goor (1ex op 19-9 en 20-9), over telpost Loozerheide (3exx op 21-9, 1ex op 22-9) en over telpost Landschotse Heide (1ex op 23-9). Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (1ex op 19-9, 1ex op 20-9, 1ex op 22-9) en telpost Landschotse Heide (2exx op 23-9). Een Blauwe kiekendief werd gezien over telpost Loozerheide (1ex op 19-9, 1ex op 20-9, 1ex op 22-9). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (1ex op 19-9 t/m 23-9), over telpost Loozerheide (2exx op 22-9, 1ex op 23-9) en over telpost Landschotse Heide (1ex op 23-9). Smellekens vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 22-9) en telpost Loozerheide (1ex op 22-9). Een Porseleinhoen was nog aanwezig bij het Soerendonks Goor (1ex op 20-9).  


Porseleinhoen; Soerendonks Goor; 20-09-2005; Robert Kastelijn

Een Bonte Strandloper was aanwezig op het Grafven (1ex op 19-9 en 20-9). Goudplevieren werden gemeld van de telpost Landschotse Heide (2exx op 22-9). Een Zilverplevier vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 22-9). Bontbekplevieren werden gezien op het Grafven (1ex op 19-9 t/m 21-9), het Soerendonks Goor (1ex op 20-9), over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 23-9) en over telpost Landschotse Heide (1ex op 23-9). Bijzonder waren de Reuzensterns ca 10 minuten rondvliegend en vervolgens hoog naar zuid over telpost Strabrechtse Heide (1ad, 1onv op 23-9).  IJsvogels werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx op 20-9) en het Beuven (1ex op 23-9). Spectaculair is de waarneming van een Middelste Bonte Specht kort ter plaatse op de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 21-9). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Loozerheide (2exx op 20-9, 1ex op 21-9, 4exx op 23-9), over telpost Strabrechtse Heide (4exx op 21-9, 1ex op 22-9, 2exx op 23-9), bij de Dommelsche watermolen (1ex op 22-9) en over telpost Landschotse Heide (4exx op 23-9). Duinpiepers werden gemeld van telpost Loozerheide (1ex op 19-9, 1ex op 23-9) en telpost Landschotse Heide (1ex op 19-9). Grote Piepers werden waargenomen over telpost Landschotse Heide (1ex op 22-9, 2exx op 23-9). Beflijsters werden gemeld van telpost Loozerheide (1ex op 19-9, 1ex op 20-9), telpost Strabrechtse Heide (1ex op 21-9) en telpost Landschotse Heide (3exx op 23-9). De eerste Koperwiek van het najaar werd gezien over telpost Landschotse Heide (1ex op 23-9). Buidelmezen vlogen over telpost Strabrechtse Heide (4exx op 21-9, 2exx op 22-9) en over telpost Loozerheide (1ex op 23-9). Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex op 19-9 t/m 23-9) en op de Landschotse Heide (1ex op 23-9). 


Klapekster; Landschotse Heide; 23-09-2005; Lex Peeters

De Raaf van dubieuze origine werd weer waargenomen nabij de Loozerheide (1ex op 22-9 en 23-9. Appelvinken vlogen over telpost Loozerheide (1ex op 19-9) en telpost Strabrechtse Heide (1ex op 21-9, 1ex op 23-9). De eerste Keep van dit najaar werd waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 22-9). Kruisbekken vlogen over het Soerendonks Goor (13exx op 20-9), telpost Strabrechtse Heide (2exx op 21-9, 2exx op 22-9, 36exx op 23-9) en over telpost Loozerheide (21exx op 22-9). Een Europese Kanarie vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 23-9). Ortolanen werden gezien over telpost Loozerheide (1ex op 19-9) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 22-9). 

17-18 september (zaterdag-zondag)

Zwarte Ooievaars werden gezien op het Grafven (3ex op 17-9 en 18-9), over telpost Loozerheide (3exx op 17-9) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 17-9).  Ooievaars waren aanwezig op het Grafven (3exx op 17-9 en 18-9), over telpost Patersgronden (5exx op 17-9) en over het Soerendonks Goor (2exx op 17-9). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Grafven (1ex op 17-9, 2exx op 18-9) en het Beuven (1ex op 17-9, 2exx op 18-9). Een Casarca vloog over telpost Loozerheide (1ex op 18-9).  Pijlstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx op 17-9). Smienten zaten op het Grafven (1exx op 17-9). Visarenden werden gezien bij het Beuven (1ex op 17-9 en 18-9), de Ringselvennen (1ex op 17-9, 2exx op 18-9), over de A2 t.h.v. Motel Eindhoven (1ex op 17-9) en over telpost Patersgronden (1ex op 17-9). Wespendieven vlogen over telpost Loozerheide (3exx op 17-9, 1ex op 18-9), telpost Strabrechtse Heide (2exx op 17-9), over telpost Patersgronden (3exx op 19-7) en over telpost Landschotse Heide (3exx op 18-9). Een Smelleken werd waargenomen over telpost Loozerheide (1ex op 17-9). Een Slechtvalk vloog over telpost Landschotse Heide (1ex op 18-9). Een Porseleinhoen werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex op 18-9).  Goudplevieren vlogen over telpost Patersgronden (9exx op 17-9). Bontbekplevieren vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx op 17-9). Bonte Strandlopers werden gemeld van het Grafven/Kranenmeer (3exx op 17-9). IJsvogels werden waargenomen bij het Beuven (1ex op 17-9 en 18-9), de Ringselvennen (2exx op 17-9) en de Coevering; Geldrop (1ex op 17-9). Vrij late Gierzwaluwen werden gemeld van telpost Loozerheide (2exx op 17-9). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx op 17-9, 1ex op 18-9), over telpost Loozerheide (1ex op 17-9), bij het Soerendonks Goor (1ex op 17-9), in Budel-Dorplein (1ex op 17-9) en over telpost Landschotse Heide (2exx op 18-9). Duinpiepers werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (3exx op 18-9), telpost Loozerheide (1ex op 18-9) en telpost Landschotse Heide (1ex op 18-9). Bijzonder was de waarnemingen van een Nachtegaal nabij de telpost Loozerheide (1ex op 17-9). Een Klapekster werd gemeld van de Strabrechtse Heide (1ex op 17-9 en 18-9). Opvallende aantallen Kruisbekken vlogen over telpost Patersgronden (83exx op 17-9, 14exx op 18-9); verder vlogen er Kruisbekken over telpost Loozerheide ( 12exx op 17-9) en over telpost Strabrechtse Heide (4exx op 17-9).


Boomvalk; onvolwassen: Loozerheide; 17-09-2005; Frank Neijts

12-16 september (maandag-vrijdag)

Zwarte Ooievaars werden gezien op het Grafven (1ex op 12-9, 2exx op 13-9, 3exx op 14-9 t/m 16-9) en over telpost Loozerheide (9exx op 13-9). Ooievaars waren aanwezig op het Grafven (3exx op 12-9 t/m16-9). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Grafven (1ex op 12-9 en 13-9, 3exx op 14-9, 1ex op 16-9) en op het Beuven (4exx op 15-9). 


Zwarte Ooievaar: Grafven; Strabrechtse Heide; 14-09-2005; Rob Bouwman

Een Pijlstaart werd waargenomen op het Goorven (1vr op 14-9). Een Smient werd gezien op het Soerendonks Goor (1ex op 15-9). Visarenden werden gezien bij het Grafven/Beuven (2exx op 12-9 en 13-9, 1ex op 15-9, 1ex op 16-9), over de A67 t.h.v. Lierop (1ex op 12-9), de Ringselvennen (1ex op 13-9) en over telpost Loozerheide (2exx op 13-9). Een Wespendief vloog over telpost Patersgronden (1ex op 12-9, 3exx op 13-9)).  Een Bontbekplevier werd waargenomen op het Grafven (1ex op 15-9). Bonte Strandlopers werden gemeld van het Grafven (9exx op 12-9, 5exx op 13-9 en 15-9, 2exx op 16-9), bij de Zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex op 13-9) en het Soerendonks Goor (2exx op 13-9). Een Draaihals werd gezien bij de Ringselvennen (1ex op 13-9, 1ex op 15-9). IJsvogels werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ex op 13-9) en het Soerendonks Goor (1ex op 13-9), Het Goorven (1ex op 14-9), Flaes (1ex op 14-9), het centrum van Eindhoven (1ex op 14-9) en Grootmeer; Vessem (1ex op 14-9). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij de Ringselvennen (1ex op 13-9). Kruisbekken vlogen/zaten nabij het Grafven (2exx op 12-9, 4exx op 15-9) en over telpost Patersgronden (9exx op 12-9). Een barmsijs-spec werd gezien over telpost Loozerheide (1ex op 13-9).

 10-11 september (zaterdag-zondag)

Zwarte Ooievaars werden gezien op het Grafven (1ex op 10-9 en 11-9). Ooievaars waren aanwezig op het Grafven (3exx op 10-9 en 11-9), en over de Ringselvennen (5exx op 11-9). Een Grote Zilverreiger was aanwezig op het Grafven (1ex op 10-9 en 11-9). Visarenden werden gezien bij het Beuven (1ex op 10-9 en 11-9), Ringselvennen (1ex op 10-9 en 11-9), de Maaij; Bergeijk (2exx op 10-9), over telpost Patersgronden (1ex op 11-9) en over telpost Strabrechtse Heide (3exx op 10-9, 1ex op 11-9). Deze zat later bij het Grafven. Wespendieven werden gemeld van telpost Strabrechtse Heide (1ex op 10-9, 3exx op 11-9) en telpost Loozerheide (2ex op 10-9) en het Soerendonks Goor (1ex op 11-9). Smellekens werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 11-9) en over telpost Loozerheide (1ex op 11-9). Een Goudplevier was aanwezig op het Grafven (1ex op 10-9). Bontbekplevieren werden waargenomen op het Kranenmeer (3exx op 10-9, 3exx op 11-9). Bonte Strandlopers werden gemeld van het Kranenmeer (11exx op 10-9, 15exx op 11-9), het Grafven (1ex op 10-9), over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 10-9) en het Soerendonks Goor (2ex op 11-9). Een Pontische Meeuw werd gezien bij de Zuid-Willemsvaart; Helmond (1ad op 11-9). 


Pontische Meeuw, adult: Zuid-Willemsvaart, Heldmond; 11-09-2005; Robert Kastelijn

Een Zwarte Stern werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex op 11-9). IJsvogels werden gemeld van het Beuven (1ex op 10-9 en 11-9), de Ringselvennen (1ex op 10-9 en 11-9) en de Maaij; Bergeijk (1ex op 10-9). Draaihalzen werden gezien op de Loozerheide (2exx op 10-9, 1ex op 11-9) en bij telpost Strabrechtse Heide (2exx op 11-9). Duinpiepers waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex op 10-9) en vlogen over telpost Patersgronden (1ex op 11-9). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 10-9), telpost Patersgronden (1ex op 10-9, 1ex op 11-9), over telpost Loozerheide (1ex op 10-9, 1ex op 11-9) en over de Langakkers; Leenderstrijp (2exx op 10-9). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex op 10-9 en 11-9). De Raaf van dubieuze herkomst werd weer gezien bij de Ringselvennen (1ex op 10-9). Kruisbekken vlogen over telpost Strabrechtse Heide (2exx op 10-9, 12exx op 11-9), telpost Patersgronden (6exx op 10-9) en telpost Loozerheide (2exx op 10-9). Ortolanen werden waargenomen over telpost Strabrechtse Heide (2exx op 11-9).

 5-9 september (maandag-vrijdag)

Zwarte Ooievaars werden gezien op het Grafven (2exx op 6-9, 3exx op 7-9, 2exx op 8-9, 1ex op 9-9). Ooievaars waren aanwezig op het Grafven (3exx op 9-9). Grote Zilverreigers werden waargenomen over de telpost Loozerheide (2exx op 5-9) en het Grafven (3exx op 5-9, 1ex op 6-9, 1ex op 7-9, 1ex op 9-9) en op het Beuven (1ex op 6-9, 2exx op 8-9). Visarenden werden waargenomen over telpost Loozerheide (3exx op 5-9, 1ex op 8-9), over de Strabrechtse Heide (2exx op 5-9, 2exx op 7-9, 1ex op 9-9), bij het Beuven (1ex op 5-9, 6-9, 7-9, 8-9, en 9-9) en bij het Soerendonks Goor (1ex op 5-9) . Wespendieven vlogen over telpost Patersgronden (1ex op 5-9), over telpost Loozerheide (3exx op 5-9, 1ex op 7-9), over het Soerendonks Goor (8exx op 6-9, 1ex op 7-9, over de Strabrechtse Heide (2exx op 7-9) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 10-9). Een Blauwe Kiekendief was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1m op 5-9). Een onvolwassen Roodpootvalk werd waargenomen op de Patersgronden (8-9). Smellekens werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex op 5-9) en over de telpost Loozerheide (2exx op 9-9). Goudplevieren werden waargenomen over telpost Loozerheide (1ex op 7-9), bij de Zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex op 7-9)  Bontbekplevieren werden waargenomen bij de Zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx op 5-9), bij Cote d' Or; Budel-Dorplein (6exx op 5-9), bij het Kranenmeer; Strabrechtse Heide (3exx op 5-9 en 6-9, 5exx op 7-9, 3exx op 8-9), het Grafven (3exx op 8-9), over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 9-9) en op het Soerendonks Goor (1ex op 6-9). Bonte Strandlopers werden gezien bij de Zinkfabriek; Budel-Dorplein (4exx op 5-9), bij Cote d' Or; Budel-Dorplein (1ex op 5-9), bij het Soerendonks Goor (1ex op 5-9, 6-9 en 7-9), op het Kranenmeer; Strabrechtse Heide (9exx op 5-9, 14exx op 6-9 en 7-9, 12exx op 8-9), op het Grafven (2exx op 6-9, 1ex op 7-9), over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 9-9) en het Kromven (2exx op 6-9 en 2exx 7-9). Krombekstrandlopers waren aanwezig op het Grafven (3exx op 5-9) en het Kromven (1ex op 6-9, 1ex op 7-9). De tweede Grauwe Franjepoot dit najaar in de Kempen zat bij de Zinkfabriek; Budel-Dorplein (1onv op 5-9). Een Geelpootmeeuw werd gezien bij de Ringselvennen (1ad op 9-9). Een Pontische Meeuw werd waargenomen bij Sluis 11 langs de Zuid-Willemsvaart (1ad op 9-9). Zwarte Sterns werden gezien op het Beuven (2exx op 5-9) en de Ringselvennen (1ex op 6-9). IJsvogels werden gemeld van het Beuven (1ex op 5-9 en 6-9), de Zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex op 5-9), bij het Soerendonks Goor (1ex op 5-9, 6-9 en 7-9), bij de Maaij; Bergeijk (2exx op 7-9) en nabij de Achelse Kluis (1ex op 8-9).  Draaihalzen werden gezien op de Loozerheide (2ex op 6-9, 3exx op 8-9, 1ex op 9-9) en op de Strabrechtse Heide (1ex op 6-9). 


Draaihals: Loozerheide; 06-09-2005; Rob Bouwman

Duinpiepers werden gemeld over de telpost Loozerheide (4exx op 5-9, 1ex op 6-9, 2exx op 7-9). Het aantal van 40 Duinpiepers op de Loozerheide dit jaar komt in zicht! nabij de telpost Strabrechtse Heide vlogen 5 exemplaren op (6-9), overvliegend over de Strabrechtse Heide (1ex op 7-9) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (1ex op 7-9). 


Duinpieper: Loozerheide; 05-09-2005; Rob Bouwman

Grote Gele Kwikstaarten vlogen over telpost Loozerheide (1ex op 6-9, 1ex op 9-9), telpost Landschotse Heide (3exx op 7-9, 3exx op 9-9) en telpost Strabrechtse Heide (4exx op 9-9). Een Noordse Kwikstaart werd gemeld van het Grafven (1ex op 8-9). Een Klapekster werd gemeld van de Strabrechtse Heide (1ex op 5-9). Kruisbekken werden gezien over telpost Patersgronden (3exx op 5-9), over Gijzenrooij (2exx op 8-9), over de Loozerheide (5exx op 6-9), over telpost Loozerheide (4exx op 8-9, 2exx op 9-9) en over telpost Strabrechtse Heide (3exx op 9-9). Een Appelvink vloog over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 9-9). Ortolanen werden gezien over telpost Loozerheide (3exx op 7-9, 4exx op 8-9) en over het Grafven (1ex op 8-9). Een Pin-tailed Whydah  (escape) werd waargenomen in Gijzenrooij (1ex op 8-9).

3-4 september (zaterdag-zondag)

Een Geoorde Fuut was aanwezig bij de Zinkfabriek; Budel-Dorplein (1ex op 4-9). Een Zwarte Ooievaar werd gezien rondvliegend over de Strabrechtse Heide (1ex op 3-9) en over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 4-9). Ooievaars vlogen over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 3-9, 4exx op 4-9) en telpost Loozerheide (1ex op 3-9, 2exx op 4-9). Een Purperreiger werd gezien bij het Hageven (1onv op 3-9). Grote Zilverreigers werden gemeld van het Grafven (1ex op 3-9 en 4-9) en het Beuven (1ex op 3-9, 1ex op 4-9) en over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 3-9, 1ex op 4-9). De eerste Smienten van dit najaar werden gemeld van het Soerendonks Goor (2exx op 4-9). Een Rode Wouw vloog over telpost Loozerheide (1ex op 4-9). Visarenden vlogen over de telpost Strabrechtse Heide (2exx op 3-9, 3exx op 4-9), over de telpost Landschotse Heide (2exx op 3-9, 3exx op 4-9), over telpost Loozerheide (4exx op 3-9, 2exx op 4-9) en boven het Soerendonks Goor (2exx op 3-9). Wespendieven vlogen over de telpost Strabrechtse Heide (8exx op 3-9, 17exx op 4-9), over telpost Loozerheide (4exx op 3-9, 16exx op 4-9), over de telpost patersgronden (5exx op 3-9, 1ex op 4-9), over telpost Landschotse Heide (1ex op 4-9) en over de Coevering; Geldrop (1ex op 3-9). Slechtvalken vlogen over de telpost Patersgronden (2exx op 3-9) en over telpost Landschotse Heide (1ex op 3-9, 1ex op 4-9). Smellekens vlogen over op de Loozerheide (2ex op 3-9).  Krombekstrandlopers werden gezien rondvliegend en bij het Grafven (3exx op 3-9, 1ex op 4-9) en op het Kromven (1ex op 3-9, 1ex op 4-9). Kleine Strandlopers werden waargenomen op het Kromven (1ex op 3-9). Bonte Strandlopers werden waargenomen op het Grafven (1ex op 3-9, 3exx op 4-9), bij het Kranenmeer; Strabrechtse Heide (2exx op 3-9) en bijna op de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 3-9), over telpost Strabrechtse Heide (5exx op 4-9) en bij de Zinkfabriek; Budel-Dorplein (5exx op 4-9). Bontbekplevieren werden gezien op het Grafven (1ex op 3-9), over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 3-9, 4exx op 4-9) en bij de Zinkfabriek; Budel-Dorplein (2exx op 4-9). Draaihalzen werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex op 3-9) en de Loozerheide (1ex op 3-9, 2exx op 4-9). IJsvogels werden waargenomen bij het Beuven (1ex op 3-9) en bij het Soerendonks Goor (1ex op 3-9). Duinpiepers werden gezien op de Loozerheide (1ex op 3-9)., over telpost Strabrechtse Heide (3exx op 4-9) en over telpost Loozerheide (2exx op 4-9). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over de telpost Strabrechtse Heide (2exx op 3-9, 4exx op 4-9), over telpost landschotse heide (3exx op 4-9) en bij Vaarle (1ex op 4-9). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex op 3-9 en 4-9). De Raaf van de Loozerheide (en omgeving) werd weer gezien op 3-9 (herkomst is onduidelijk). Kruisbekken werden waargenomen over telpost Patersgronden (24exx op 4-9), Coevering; Geldrop (1ex op 4-9) en over Vaarle (2exx op 4-9).

1-2 september (donderdag-vrijdag)

Zwarte Ooievaars werden gezien bij het Grafven (6exx op 1-9 en 2-9). Ooievaars vlogen over de telpost Landschotse Heide (6exx op 2-9). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Grafven (1ex op 1-9 en 1 ex op 2-9) en het Beuven (1ex op 2-9) en over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 2-9). Visarenden vlogen over de telpost Strabrechtse Heide (4exx op 1-9), over telpost Landschotse Heide (1ex op 2-9) en over de telpost Loozerheide (1ex op 1-9, 1ex op 2-9). Wespendieven werden waargenomen over de telpost Loozerheide (7exx op 1-9, 6exx op 2-9), over de telpost Strabrechtse Heide (5exx op 1-9, 15exx op 2-9), over de telpost Landschotse Heide (1ex op 2-9) en bij Vaarle; Nuenen (3exx op 1-9).Een Slechtvalk vloog over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 2-9).  Morinelplevieren vlogen over de telpost Loozerheide (1ex op 1-9) en over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 1-9). Krombekstrandlopers werden waargenomen op het Grafven (3exx op 1-9, 1ex op 2-9). en over de telpost landschotse Heide (1ex op 2-9). Een Kanoet was aanwezig op het Grafven (1ex op 1-9). Kleine Strandlopers waren aanwezig op het Grafven (1ex op 1-9) en het Kromven (1ex op 1-9, 1 ex op 2-9). Bonte Strandlopers werden gezien op het Grafven (2exx op 2-9). Bontbekplevieren werden gezien op het Grafven (1ex op 1-9) en op het Kranenmeer; Strabrechtse Heide (1ex op 2-9). Bijzonder was de waarneming van 2 Reuzensterns op het Soerendonks Goor (1ad, 1onv op 2-9). Goudplevieren werden gezien op het Kromven (3exx op 1-9) en het Grafven (1ex op 2-9).


Reuzensterns:; Soerendonks Goor; 02-09-2005; Robert Kastelijn

Een IJsvogel werd gezien over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 1-9), bij het beuven (1ex op 2-9), bij Veldhoven (1ex op 2-9) en bij het Soerendonks Goor (1ex op 2-9) Duinpiepers werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex op 1-9), over Vaarle; Nuenen (2exx op 1-9), over de telpost Loozerheide (1ex op 1-9) en over telpost Strabrechtse Heide (1ex op 2-9). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen over de telpost Strabrechtse heide (1ex op 1-9), over het Soerendonks Goor (1ex op 2-9) en over telpost Landschotse Heide (3exx op 2-9). Een Buidelmees werd gezien overvliegend over de telpost Landschotse Heide (1ex op 2-9). Ortolanen werden gezien over de telpost Loozerheide (2exx op 1-9), over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 1-9, 1ex op 2-9) en over telpost Landschotse Heide (1ex op 2-9).