Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Augustus

29-31 augustus (maandag-woensdag)

trektellingen 31-08-2005

Zwarte Ooievaars werden gezien bij het Grafven (7exx op 29-8, 9exx op 30-8, 7exx op 31-8 en over de telpost Patersgronden (3exx op 31-8)). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Grafven (1ex op 30-8, 1ex op 31-8) en over de telpost Landschotse Heide (1ex op 31-8). Een Purperreiger vloog over de telpost Loozerheide (1ex op 29-8). Wespendieven vlogen over de telpost Loozerheide (1ex op 28-8, 3exx op 31-8), over het Grafven (2exx op 29-8) en ter plaatse op de Loozerheide (2exx op 29-8)., over de Landschotse Heide (2exx op 30-8, 1ex op 31-8) en over Hapert (2exx op 30-8) en over de telpost Strabrechtse Heide (40exx op 31-8). Visarenden vlogen over de telpost Strabrechtse Heide (5exx op 31-8) en boven het Soerendonks Goor (1ex op 30-8). . Een Slechtvalk was aanwezig op de Loozerheide (1ex op 30-8). Een Smelleken werd waargenomen over de telpost Landschotse Heide (1ex op 31-8). Een Morinelplevier vloog over de telpost Loozerheide en werd later terug gevonden ter plaatse op de Loozerheide (1onv op 29-8 en 30-8), een tweede exemplaar passeerde de telpost Loozerheide op 30-8.


Morinelplevier; onvolwassen; Loozerheide: 29-8-2005; Rob Bouwman

Bontbekplevieren werden gezien op het Henneven/Grafven; Strabrechtse Heide (1ex op 29-8, 1ex op 30-8) en over de telpost Strabrechtse Heide (2exx op 31-8). Goudplevieren werden waargenomen over de telpost Patersgronden (7exx op 31-8). Een Temmincks Strandloper werd waargenomen op het Grafven (1ex op 29-8). Een Kleine Strandloper was aanwezig op het Kromven; Landschotse Heide (1ex op 30-8, 1ex op 31-8). Een Krombekstrandloper was aanwezig op het Grafven (1ex op 30-8). Bonte Strandlopers werden gezien op het Grafven (2exx op 30-8, 1ex op 31-8) en over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 30-8).  Een Pontische Meeuw werd waargenomen op de Zuid-Willemsvaart; Someren (1ad op 29-8). Draaihalzen werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (2exx op 29-8). Een Hop was nog aanwezig op de Strabrechtse Heide(1ex op 29-8). Een IJsvogel was aanwezig bij het Beuven (1ex op 29-8, 1ex op 31-8). Een zeer waarschijnlijke Kortteenleeuwerik vloog over de telpost Loozerheide (1ex op 30-8). Duinpiepers vlogen over de telpost Loozerheide (2exx op 29-8, 3exx op 30-8, 1ex op 31-8);  een vogel was aanwezig op de Loozerheide (1ex op 30-8) en over de telpost Landschotse Heide (6exx op 31-8) . Engelse Kwikstaarten werden gemeld van de telpost Landschotse Heide (2exx op 31-8). een Noordse kwikstaart werd gemeld van de telpost Landschotse Heide (1ex op 31-8). Grote Gele Kwikstaarten vlogen over de telpost Loozerheide (1ex op 29-8, 2exx op 31-8), over het Hulsterbroek; Geldrop (1ex op 29-8), over Vaarle; Nuenen (1ex op 29-8), over Netersel (1ex op 29-8, 1ex op 30-8), over de telpost Landschotse Heide 93exx op 31-8), over de telpost Strabrechtse Heide (3exx op 31-8), over de Coevering; Geldrop (1ex op 31-8) en ter plaatse bij Vaarle (1ex op 30-8). Rietzangers waren aanwezig bij het Beuven (1ex op 29-8) en de Ringselvennen (2exx op 29-8). Een Nachtegaal werd gemeld van de omgeving van de Ringselvennen (1ex op 29-8). een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex op 30-8, 1ex op 31-8). Een Raaf werd waargenomen over de telpost Loozerheide (1ex op 31-8). Sijzen vlogen over de telpost Strabrechtse Heide (2exx op 31-8). Een Europese Kanarie vloog over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 30-8).  Ortolanen vlogen over Vaarle; Nuenen (1ex op 29-8) en de telpost Loozerheide (2exx op 30-8) en ter plaatse op de Loozerheide (1ex op 29-8). 

27-28 augustus (zaterdag-zondag)

trektellingen 28-08-2005

Zwarte Ooievaars werden gezien bij het Grafven (8exx op 27-8, minimaal 5exx naar oost op 28-8) en over de telpost Strabrechtse Heide (2exx op 28-8). Ooievaars vlogen over de telpost Landschotse Heide (3exx op 28-8). Heilige Ibissen  werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex op 27-8) en over de telpost Loozerheide (1ex op 27-8). Casarcas werden gezien over de telpost Patersgronden en over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 28-8). Wespendieven vlogen over de telpost Loozerheide (31exx op 27-8, 15exx op 28-8), telpost Strabrechtse Heide (29exx op 27-8, 23exx op 28-8), telpost Landschotse Heide (20exx op 27-8, 4exx op 28-8), over de telpost patersgronden (6exx op 28-8)ter plaatse op de Loozerheide (2exx op 27-8, 2exx op 28-8), ter plaatse op de Strabrechtse Heide (4exx op 27-8) en ter plaatse op de Landschotse Heide (1ex op 27-8, 1ex op 28-8). Visarenden werden gezien bij de Maaij; Bergeijk(1ex op 27-8) en het Soerendonks Goor (1ex op 27-8). Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ringtail op 27-8). Grappig was een overvliegende Kuifcaracara  over de telpost Loozerheide (1ex op 28-8). Een Steenloper was nog aanwezig op de Keijenhurk; Landschotse Heide (1onv op 27-8). Een Goudplevier vloog over de Strabrechtse Heide (1ex op 27-8). Een Morinelplevier vloog over de telpost Strabrechtse Heide (1onv op 28-8). Bontbekplevieren werden gezien op het Grafven (1ex op 28-8) en over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 28-8). Bonte Strandlopers werden gezien over de telpost Strabrechtse Heide (15exx op 27-8, 1ex op 28-8). Krombekstrandlopers werden gemeld van het Soerendonks Goor (2exx op 27-8). Een Geelpootmeeuw was aanwezig bij de Ringselvennen (1ad op 27-8). Een Velduil werd waargenomen op de Loozerheide (1ex op 28-8). Een Draaihals werd waargenomen op de Loozerheide (1ex op 28-8). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over de telpost Loozerheide (1ex op 26-8) en over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 28-8). Een Hop is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex op 27-8 en 28-8). 


Hop: Strabrechtse Heide: 27-8-2005; Rob Bouwman

IJsvogels waren aanwezig bij het Beuven (1ex op 27-8 en 28-8), De Maaij; Bergeijk (3exx op 27-8), het Soerendonks Goor (1ex op 27-8) en bij Veldhoven (1ex op 27-8). Duinpiepers vlogen over de telpost Loozerheide (2exx op 27-8, 2exx op 28-8) en telpost Landschotse Heide (1ex op 27-8). Een Snor werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex op27-8). Rietzangers werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ex op 27-8) en het Beuven (1ex op 27-8). Een Buidelmees was aanwezig op het Beuven (1ex op 27-8). Een Klapekster werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ex op 28-8). Een Appelvink vloog over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 28-8). Sijzen vlogen over de telpost Strabrechtse Heide (16exx op 18-8). Putters vlogen over de telpost Loozerheide (2exx op 28-8). Kruisbekken vlogen over de telpost Strabrechtse Heide (13exx op 27-8, 4exx op 28-8) en over telpost Loozerheide (4exx op 27-8). Een Ortolaan vloog over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 27-8) en op de Loozerheide (1ex op 28-8). 

22-26 augustus (maandag-vrijdag)

trektellingen 26-08-2005

Zwarte Ooievaars werden gezien bij het Grafven (6exx op 22-8, 8exx op 24-8, 9exx op 26-8). Wespendieven werden gemeld over de telpost Loozerheide (3exx op 22-8, 22exx op 24-8, 10exx op 26-8), over de telpost Patersgronden (3exx op 22-8), over de telpost Strabrechtse heide (7exx op 24-8), ter plaatse op de Loozerheide (2exx op 22-8, 2exx op 26-8), telpost Landschotse Heide (4exx op 26-8) en ter plaatse op de Strabrechtse Heide (3exx op 24-8, 3exx op 26-8).


Wespendief; juv:  Hoogeloon : 22-8-2005; Lex Peeters

Visarenden werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex op 22-8),  bij de Ringselvennen (1ex op 22-8 en 23-8, 1ex ovl op 26-8), en telpost Loozerheide (1ex op 24-8). Een Blauwe Kiekendief vloog over de telpost Loozerheide (1ex op 24-8). Een Kwartel is nog altijd aanwezig op de Loozerheide (1ex op22-8). Steenlopers werden gezien op het Soerendonks Goor (1onv op 22-8) en de Keijenhurk; Landschotse Heide (1onv op 26-8).  


Steenloper; onv: Keijenhurk; Landschotse Heide : 26-8-2005; Lex Peeters

Aardige aantallen Wulpen werden gezien bij de Ringselvennen (ca130exx op 23-8). Een leuk aantal Watersnippen was aanwezig op het Grafven (72exx op 22-8). Krombekstrandlopers werden gezien op het Kromven; Landschotse Heide (6exx op 23-8). Bonte Strandlopers werden gemeld van het Kranenmeer; Strabrechtse Heide (1ex op 26-8) en over de telpost Landschotse Heide (1ex op 26-8). Een Bontbekplevier vloog over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 24-8) en rondvliegend over de Strabrechtse Heide (1ex op 25-8) Leuk was de waarnemingen van een onvolwassen Grauwe Franjepoot kortstondig op het Soerendonks Goor (1onv op 23-8). Een Geelpootmeeuw werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ad op 22-8). Dwergmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (4onv op 23-8). Zwarte Sterns waren aanwezig op de Ringselvennen (11exx op 22-8, 6exx op 23-8), en het Beuven (1ex op 26-8).  Bijzonder was de waarnemingen van een Hop op de Strabrechtse heide (1ex op 24-8/26-8).


Hop: Strabrechtse Heide : 25-8-2005; Rob Bouwman

IJsvogels werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex op 22-8), bij het Beuven (1ex op 22-8, 24-8 en 26-8), het Kiezelven; Strabrechtse Heide (1ex op 26-8), in Gestel; Eindhoven (1ex op 23-8) en over de telpost Landschotse Heide (1ex op 26-8). Een Draaihals werd gezien bij het kromven; Landschotse Heide (1ex op 26-8). Halsbandparkieten  werden gezien op de tussen ca 50.0000 spreeuwen bij het Beuven (2exx op 22-8), 1ex op 26-8) en over de telpost Landschotse Heide (1ex op 26-8). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over de telpost Landschotse Heide (1ex op 26-8).  Duinpiepers vlogen over de telpost Loozerheide (4exx op 22-8), telpost Strabrechtse Heide (1ex op 24-8), over Vaarle; Nuenen (1ex op 22-8) en over de telpost Landschotse Heide (3exx op 26-8). Snorren werden gehoord bij de Ringselvennen (2exx op 22-8). Rietzangers werden waargenomen op de telpost Loozerheide (1ex op 22-8) en bij het Beuven (1ex op 26-8). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex op 26-8). Appelvinken vlogen over de telpost Loozerheide (3exx op 22-8). Kruisbekken werden gezien bij het Grafven (11exx op 22-8) en nabij het Starven; Strabrechtse Heide (3exx op 22-8). Een Ortolaan vloog over de telpost Loozerheide (1ex op 26-8). 

20-21 augustus (zaterdag-zondag)

trektellingen 21-08-2005

Een Roodhalsgans van dubieuze herkomst vloog over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 21-8). Bijzonder was de waarneming van 2 Toppers op de Ringselvennen (2vrouwtypes op 20-8). Zwarte Ooievaars werden gezien bij het Grafven (6exx op 20-8, 4exx op 21-8) en het Soerendonks Goor (1ex op 20-8). Een Grote Zilverreiger werd gemeld van het Grafven (1ex op 20-8 en 21-8). Purperreigers werden gezien over de telpost Landschotse Heide (3exx op 20-8). Ooievaars werden gemeld over de telpost Landschotse Heide (4exx op 20-8) en de telpost Strabrechtse Heide (19exx op 21-8). Rode Wouwen werden gemeld over Vaarle; Nuenen (1ex op 21-8) en over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 21-8). Wespendieven werden gemeld over de telpost Landschotse Heide (9exx op 20-8, 5exx op 21-8), het Soerendonks Goor (2exx op 20-8), de Strabrechtse Heide (1ex op 20-8, 3exx op 21-8), telpost Strabrechtse Heide (7exx op 21-8), op de Loozerheide (2exx op 20-8, 4exx op 21-8), over de telpost Loozerheide (6exx op 21-8), telpost Patersgronden (1ex op 21-8), over de Coevering; Geldrop (1ex op 21-8), bij Vaarle; Nuenen (div exx op 21-8) en over het Hageven/Plateaux (1ex op 21-8). Visarenden werden gezien over de telpost Landschotse Heide (2exx op 20-8), over de telpost Loozerheide (1ex op 20-8, 1ex op 21-8), het Soerendonks Goor (1ex op 20-8), bij de Ringselvennen (1ex op 20-8 en 21-8) en bij het Hageven/Plateaux (1ex op 21-8).


Visarend; Loozerheide : 21-8-2005; Frank Neijts

Een Grauwe Kiekendief werd gezien over de telpost Strabrechtse Heide (1onv op 21-8). Een Smelleken werd waargenomen op de trektelpost Strabrechtse Heide (1ex op 20-8). Een Slechtvalk werd gezien op de Loozerheide (1ad vr op 21-8). Een Kwartel werd gezien op de Loozerheide (1ex op 20-8 en 21-8). Zilverplevieren werden waargenomen over de telpost Landschotse Heide (12exx op 21-8). Bonte Strandlopers werden gezien op het Grafven (1ex op 20-8 en 21-8) en over de telpost Loozerheide (2exx op 20-8). Zwarte Ruiters werden gezien op het Grafven (4exx op 20-8, 2exx op 21-8) en bij de Ringselvennen (1ex op 20-8). Opmerkelijk was een overvliegende onvolwassen Reuzenstern over de Landschotse Heide (1onv op 20-8). Zwarte Sterns waren aanwezig bij de Ringselvennen (11exx op 20-8). IJsvogels werden gezien bij de Ringselvennen (1ex op 20-8), bij het Soerendonks Goor (1ex op 20-8) en bij het Beuven (1ex op 21-8). Een Draaihals was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex op 20-8) en bij de telpost Loozerheide (1ex op 21-8). Duinpiepers werden gemeld van de telpost Landschotse Heide (1ex op 20-8) en telpost Loozerheide (3exx op 20-8, 2exx op 21-8), telpost Strabrechtse Heide (4exx op 21-8), de Loozerheide (3exx op 21-8) en de Strabrechtse Heide (1ex op 21-8). Een Rietzanger werd gezien bij de Ringselvennen (1ex op 20-8). Een Snor werd gemeld van de Ringselvennen (1ex op 20-8). Een Braamsluiper werd gevonden op de Loozerheide (1ex op 20-8). Een Klapekster is nog altijd aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex op 20-8 en 21-8). Kruisbekken werden waargenomen nabij het Kranenmeer; Strabrechtse Heide (3exx op 20-8) en bij het Grafven (2exx op 21-8). Een Sijs werd gezien bij het Hageven/Plateaux (1ex op 21-8). 

13-19 augustus (zaterdag-vrijdag)

trektellingen 19-08-2005

Geoorde Futen werden waargenomen op het Goorven (5exx op 14-8). Een zeer waarschijnlijke Koereiger vloog (op grote afstand) over de Strabrechtse Heide (1ex op 17-8).  Zwarte Ooievaars werden gezien bij het Grafven (1ad;2onv op 13/15-8, 4exx op 16-8 en 17-8, 6exx op 18-8 en 19-8). Ooievaars werden gemeld boven de Coevering; Geldrop (17exx op 18-8).


Ooievaars; Geldrop : 18-8-2005; R.Kastelijn

Bijzonder was een Eider die tijdens de trektelling op de Loozerheide werd waargenomen (1ex vrouwkleed 13-8). Visarenden werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex op 15-8 en 1ex op 18-8), over het Beuven (1ex op 16-8), bij het Grafven (1ex 19-8) en over de Ringselvennen (1ex op 16-8 en 19-8). Bruine Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1vr 13-8, 1ex op 16-8, 2exx 19-8), over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 17-8) , de Ringselvennen (2exx 13-8), over Geldrop Coevering (1ex ovl 19-8) en over de telpost Loozerheide (1ex op 14-8). Wespendieven zijn gezien bij de Ringselvennen (1ex ovl 13-8), de Loozerheide (5exx + 11exx ovl 13-8 en 4exx op 14-8, 2exx op 16-8, 2exx op 18-8), telpost Loozerheide (1ex op 18-8 en 19-8), het Soerendonks Goor (1ex ovl 13-8), de Strabrechtse Heide (min. 3exx 13-8,1ex op 15-8 en 19-8, 2exx op 16-8, 2exx op 17-8, 2exx op 18-8), over de telpost Strabrechtse Heide (5exx op 17-8), over de Langakkers; Leenderstrijp (1ex op 14-8) en de Patersgronden (1ex op 16-8). Een Slechtvalk werd gezien op de Loozerheide (1ad op 14-8). Het eerste Smelleken van dit najaar vloog over de telpost Loozerheide (1ex op 16-8). Een Kwartel werd gezien bij het Grafven (1ex op 16-8). Bonte Strandlopers werden waargenomen op de Keijenhurk; Landschotse Heide (1ex op 14-8), overvliegend bij Meerhoven (1ex op 16-8) en op het Grafven (1ex op 17-8 en 19-8, 2exx op 18-8). Een Kanoet werd gezien over de telpost Strabrechtse Heide (1onv op 17-8). Tureluurs werden gezien bij het Grafven (2exx 19-8). Zwarte Ruiters werden waargenomen bij het Grafven (2exx 13-8 en 19-8, 1ex op 17-8). Geelpootmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ad 13-8, 14-8 en 16-8, 3exx op 18-8) en over de telpost Loozerheide (1ex op 14-8). Zwarte Sterns werden gemeld van de Ringselvennen (4exx op 18-8). IJsvogels verbleven bij het Soerendonks Goor (1ex 13-8), de Ringselvennen (1ex op 14-8), de Hanevoet; Eindhoven (1ex op 14-8) en de Coevering; Geldrop (1ex op 14-8 en 19-8). Een Draaihals  werd gevonden op de Loozerheide (1ex op 14-8). Duinpiepers werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex op 17-8), over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 17-8, 1ex op 18-8). en over de telpost Loozerheide (3exx op 18-8 en 19-8). Rietzangers werden gezien bij de Ringselvennen (2exx 19-8). Een Sprinkhaanzanger werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex 19-8). Een Klapekster was aanwezig nabij het Marijkeven; Strabrechtse Heide (1ex op 17-8 en 18-8). Een Kramsvogel werd gezien op de Loozerheide (1ex op 18-8). Een Barmsijs-sp werd gezien over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 17-8). Kruisbekken werden waargenomen bij het Grafven (15exx 13-8, 2exx op 16-8, 3exx op 17-8, 1ex 19-8), elders op de Strabrechtse Heide (2exx op 17-8) en over de telpost Strabrechtse Heide (2exx op 17-8). 

6-12 augustus (zaterdag-vrijdag)

trektellingen 08-08-2005

Zwarte Ooievaars werden waargenomen bij het Grafven (2exx 7-8 en 10-8, 3exx 9-8). Een Visarend werd gezien bij de Ringselvennen (1ad 6-8 en 7-8). Bruine Kiekendieven zijn gezien bij de Ringselvennen (5exx 6-8 en 7-8). Wespendieven werden waargenomen bij de Loozerheide (6exx 7-8, 4exx 8-8), het Kranenmeer (1ex 10-8) en het Grafven (7exx ovl 11-8). Tureluurs werden gezien bij het Grafven (2exx 10-8). Rietzangers verbleven bij de Ringselvennen (3exx 6-8). Geelpootmeeuwen werden gezien langs de Paaldijk/Soerendonk (1ex 7-8) en op het Soerendonks Goor (3exx 8-8, 1ex 9-8). Een IJsvogel werd waargenomen in het Severijnpark/Eindhoven (1ex 8-8). Kruisbekken werden waargenomen bij de Loozerheide (1ex 7-8) en het Grafven (4exx 10-8).

1-5 augustus (maandag-vrijdag)

trektellingen 01-08-2005

Zwarte Ooievaars werden gezien bij het Grafven/Strabrechtse Heide (2exx 1-8 t/m 4-8). Bruine Kiekendieven werden waargenomen bij het Grafven (1ex 1-8, 2exx 2-8) en de Ringselvennen (3exx 1-8 en 3-8, 2exx 2-8). Wespendieven zijn gezien op de Strabrechtse Heide (4exx 1-8, 5exx 2-8 en 3-8, 3exx 4-8) en de Loozerheide/Ringselvennen (5exx 1-8). Leuke aantallen Wulpen verbleven bij de Ringselvennen (ruim 100exx 1-8 en 2-8, >50exx 3-8). Geelpootmeeuwen verbleven bij de Ringselvennen (2exx 1-8 en 2-8). Een Zwarte Stern werd gezien bij de Ringselvennen (1ex 3-8). IJsvogels werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx 2-8). Een Rietzanger is gezien bij de Ringselvennen (1ex 1-8). Een Buidelmees werd waargenomen bij de Ringselvennen (1juv 1-8). Een vroege Klapekster werd gezien bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide (1ex 4-8). Kruisbekken werden waargenomen bij het Grafven (min. 3exx 1-8, 10exx 2-8) en het Kamersven/Maarheeze (4exx 1-8).