Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juli

30-31 juli (zaterdag-zondag)

Een Kleine Zilverreiger werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex 30-7). Zwarte Ooievaars werden gezien bij het Grafven/Strabrechtse Heide (2exx 30-7 en 31-7). Bergeenden verbleven op het Kromven/Landschotse Heide (2jonv 31-7). Een Visarend was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex 30-7). Bruine Kiekendieven werden waargenomen bij de Ringselvennen (min. 2exx 30-7, 1m 31-7). Wespendieven zijn gezien op de Strabrechtse Heide (5exx 30-7), de Ringselvennen (1ex 30-7) en de Vessemse Vennen (1ex 31-7). 


Visarend; Ringselvennen : 30-7-2005; R.Kastelijn

Een Kemphaan verbleef bij het Grafven (1ex 30-7). Tureluurs werden waargenomen bij het Grafven (2exx 30-7). Zwarte Ruiters verbleven bij het Grafven (3exx 31-7). Regenwulpen werden gezien bij de Paardse Heide (min 4exx 31-7). Een juveniele Zomertortel werd waargenomen bij de Paardse Heide (1ex 31-7). IJsvogels verbleven bij het Soerendonks Goor (2exx 30-7, 1ex 31-7) en Brandevoort (1ex 30-7). Rietzangers werden gezien bij de Ringselvennen (2juv 30-7, min. 2juv 31-7). Kruisbekken werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (5exx ovl 30-7) en het Beuven (8exx ovl 31-7).

23-29 juli (zaterdag-vrijdag)

trektellingen 24-07-2005

Geoorde Futen werden waargenomen op het Goorven (26exx 23-7) en het Soerendonks Goor (1ex 28-7, mogelijk zelfde ex. als Ringselvennen). Kleine Zilverreigers werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ex 23-7 en 25-7) en het Soerendonks Goor (1ex 28-7 en 29-7). Een Zwarte Ooievaar was nog steeds aanwezig bij het Grafven/Strabrechtse Heide (1ex 23-7 t/m 28-7). Zomertalingen zijn gezien bij het Soerendonks Goor (4exx 28-7). Bruine Kiekendieven verbleven bij de Ringselvennen (5exx/familie 25-7). Wespendieven zijn gezien bij het Goorven (1ex 23-7), vliegveld Budel (1ex 23-7), het Grafven/Rusthoek (2exx 24-7 en 25-7), de Ringselvennen (2exx 24-7, 3exx 25-7, 1ex ovl 29-7), de Loozerheide (4exx 24-7), het Veeven/Heeze (1ex 24-7) en Vaarle (1ex 24-7). Een Porseleinhoen werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex ad 25-7). Een Kwartel werd opgestoten op de Loozerheide (1ex 24-7). Een Bonte Strandloper was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex 28-7). Een Tureluur werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex 29-7). Een Kemphaan werd gezien bij de Ringselvennen (1ex 25-7). Leuke aantallen Wulpen verbleven bij de Ringselvennen (140exx 29-7). Regenwulpen zijn waargenomen bij Budel Dorplein (4exx 23-7, enkele exx 28-7), het Kromven (2exx 23-7), trektelling Strabrecht (2exx 24-7) en het Keyenhurkven (1ex ovl 23-7). 


Visdief (adult); Ringselvennen: 23-7-2005; Frank Neijts

Een Houtsnip werd waargenomen in de bossen bij de Pan (1ex 23-7). Een Geelpootmeeuw verbleef bij de Ringselvennen (1ex 24-7). Visdieven waren (kort) aanwezig bij de Ringselvennen (2exx 23-7). Een Nachtzwaluw werd gezien ten Z van het Graven (1ex 23-7). Een Draaihals werd gemeld nabii de Ringselvennen (1ex 29-7). Een IJsvogel verbleef bij het Soerendonks Goor (1ex 28-7 en 29-7). Rietzangers werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx 28-7). Kruisbekken werden gezien bij het Grafven (31 exx 23-7, 4exx 26-7) en de Loozerheide (2exx 24-7).


Koekoek (juv); Kromven/Landschotse Heide: 23-7-2005; Lex Peeters

16-22 juli (zaterdag-vrijdag)

trektellingen 17-07-2005

Een Roerdomp werd waargenomen bij het Beuven (1ex 22-7). Ooievaars werden gezien in een weiland bij Wintelre (1ex 17-7), bij het Loo/Bergeijk (1ex 16-7) en richting Oost over de Loozerheide thermiekend (19exx 19-7). Een Zwarte Ooievaar was nog steeds aanwezig bij het Grafven (1ex 17-7 t/m 22-7). Bergeenden zijn waargenomen bij het Kromven (9exx 20-7). Wespendieven werden waargenomen bij Vaarle, Mierlo (2exx 16-7), de Loozerheide (6exx 17-7), de Strabrechtse Heide (1ex 17-7, 18-7 en 19-7), Geldrop Coevering (1ex ovl 17-7) en tussen Soerendonk en Gastel (1ex ovl 17-7). Een Slechtvalk werd jagend gezien bij het Grafven (1ex 18-7). Een Kwartel vloog al roepend over centrum Eindhoven (1ex 16-7). Krombekstrandlopers waren aanwezig bij de Ringselvennen (1ad zomerkleed 17-7) en het Grafven/Strabrechtse Heide (2ad zomerkleed 18-7). Verder verbleven op het Grafven ook een juveniele Tureluur (1ex 18-7) en Kemphaan (1ex 18-7).


Ooievaar: het Loo, Bergeijk: 16-7-2005, Jan Zengers

Een Regenwulp werd gezien bij het Kromven/Landschotse Heide (1ex op 16-7) en het Keyenhurkven (1ex ovl 20-7). Een Geelpootmeeuw werd waargenomen zij de Ringselvennen (1ex 17-7). Een Nachtzwaluw was aanwezig bij het Withollandven (1ex 22-7). IJsvogels werd gezien bij de Patersgronden (1ex 16-7), de Panakkers/Nuenen (1ex 18-7), de Hertgang/Esbeek (1ex 20-7) en het Beuven (1ex 22-7). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij de Ringselvennen (1ex op 17-7), de Groote Beek; Eindhoven (2ad; 3juv op 18-7) en Geldrop Centrum (3exx 18-7).  Kruisbekken werden waargenomen bij het Kromven (1ex 16-7), het Grafven (5exx 17-7, 13exx 18-7, 3exx 21-7), Beuven (17exx 21-7) en Vaarle, Mierlo (min 2exx ovl 16-7).

9 juli-15 juli (zaterdag-vrijdag)

trektellingen 13-07-2005

Geoorde Futen werden waargenomen op het Starven;Strabrechtse Heide (2exx op 9-7 en 11-7, 13-7) op het Goorven (34exx op 11-7), op het Groot Malpieven (3exx op 12-7) en op het Flaes (2pr met juv op 13-7). Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Grafven; Strabrechtse Heide (1ex op 12-7, 2exx op 14-7). Een Woudaap werd gehoord op een locatie in de Kempen op 9-7. Een Ooievaar vloog over het Goorven (1ex op 11-7), een ander exemplaar was aanwezig in de Kromstraat; Veldhoven op een lantaarnpaal op 15-7. . Zwarte Ooievaars werden gezien bij het Platvoetje; Strabrechtse Heide (1ex op 9-7) en het Grafven (2exx op 11-7, 1ex op 12-7/15-7).  Een Slangenarend (lichte fase) werd gemeld overvliegend over de Telpost  Loozerheide op 10-7. Wespendieven werden waargenomen boven de Patersgronden (2exx op 9-7), op de Strabrechtse Heide (3exx op 9-7, 1ex op 11-7, 2exx op 13-7, 2exx op 15-7), bij Vaarle; Mierlo (1ex op 9-7), op de Loozerheide (4exx op 10-7 en 11-7), bij de Strijperheg (1ex op 10-7), het Grootmeer; Vessem (1ex op 11-7), Kromven (1ex 15-7) en het Westelbeers Broek (2exx op 13-7). Kwartels werden gehoord bij Urkoven, Eindhoven (1ex op 14-7) en ten ZO van Netersel (1ex 14-7). Een Bontbekplevier was aanwezig op het Grootmeer; Vessem (1ex op 12-7). Krombekstrandlopers waren aanwezig op het Grootmeer; Vessem (1ad zomerkleed op 12-7) en het Grafven; Strabrechtse Heide (1ad zomerkleed op 13-7). Een Zwarte Ruiter werd waargenomen bij het Kromven, Landschotse Heide (1ex zomerkleed 15-7).


Krombekstrandloper; Grootmeer, Vessem: 12-07-2005, Lex Peeters

Een Zwarte Stern werd gezien op het Beuven (1ex op 11-7). IJsvogels werden waargenomen in de Kasteeltuin; Heeze (1ex op 11-7), het Soerendonks Goor (1ex op 12-7), het Westelbeers Broek (1ex op 13-7) en het Flaes (1ex op 13-7). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij de Ringselvennen (1ex op 10-7) en bij de Groote Beek; Eindhoven (2ad; 3juv op 15-7) . Een Duinpieper werd waargenomen bij het Kromven; Landschotsche Heide (1ex op 11-7). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (10exx op 10-7). Sijzen werden waargenomen over de telpost Strabrechtse Heide (2exx op 9-7, 12 op 13-7) en over de telpost Loozerheide (5ex op 11-7). Kruisbekken werden gezien over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 9-7, 51exx op 13-7) en op de Strabrechtse Heide (4exx op 9-7, 28exx op 11-7, 2exx op 13-7, 9exx op 14-7, 22exx op 15-7), over de telpost Loozerheide (8exx op 10-7, 15exx op 11-7) in het centrum van Reusel (20exx op 10-7) en over het centrum van Geldrop (ca 20exx op 12-7). 

1-8 juli (vrijdag-vrijdag)

trektellingen

Geoorde Futen werden waargenomen op het Starven;Strabrechtse Heide (1ex op 2-7, 3exx op 3-7, 2exx op 5-7 en 8-7. Een gekleurringde (Hongarije) Ooievaar was aanwezig bij Het Hongeren; Reusel de Mierden op 8-7. Een Witte Ibis  (escape) was op 6 juli aanwezig aan de Eerdbrand te Eersel.  Een Grote Zilverreiger werd waargenomen bij het Platvoetje; Strabrechtse Heide (1ex op 8-7). Zomertalingen werden gemeld van het Soerendonks Goor (3exx op 7-7). Wespendieven werden gezien boven de Strabrechtse Heide (2exx op 3-7 en 5-7, 1ex op 8-7). Een Kwartel werd gehoord bij de ponywei; Soerendonk (1ex op 7-7). Een Bontbekplevier zat op het Grafven; Strabrechtse Heide (1ex op 2-7). Een Dwergmeeuw werd gemeld van de Ringselvennen (1onv op 2-7). Leuk waren 2 Visdieven die ca 15 minuten op het Beuven rondvlogen om vervolgens over de telpost Strabrechtse Heide weg te vliegen. Een IJsvogel werd gezien op de Neterselsche Heide (1ex op 2-7). Snorren werden gehoord bij de Ringselvennen (3exx op 2-7). Kruisbekken werden gemeld van de telpost Strabrechtse Heide (26exx op 3-7), over Eindhoven (24exx op 4-7), over Riethoven (ca 40exx op 4-7) en over Mierlo-Hout (ca 70exx op 4-7). Sijzen werden opgemerkt over Eindhoven (3exx op 3-7)