Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juni

25-30 juni  (zaterdag-donderdag)

Zwarte Ooievaars weden gemeld van de telpost Strabrechtse Heide (1ex ovl op 28-6 en 29-6) en het Grafven (1ex op 28-6) Spectaculair was de waarneming van een Slangenarend over de telpost Strabrechtse Heide op 28-6. Wespendieven werden gezien bij de Herbertusbossen (1ex ovl 26-6), op Strabrechtse Heide (4exx op 28-6, 1ex op 29-6), bij Driebruggen; Valkenswaard (1ex op 26-6), boven de Loozerheide (1ex op 30-6) en bij het Soerendonks Goor (1ex op 30-6). Kwartels werden gehoord op de Strabrechtse Heide (1ex op27-6). Leuke aantallen Wulpen werden gemeld overvliegend over Netersel (110exx op 27-6). Een Geelpootmeeuw vloog over Eindhoven op 26-6. Een Zwartkopmeeuw werd opgemerkt boven Eindhoven op 26-6. Zwarte Sterns werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx op 30-6). Een IJsvogel werd gemeld van de Patersgronden (1ex op 26-6). Een zingende Rietzanger werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex op 30-6). Opmerkelijk was de waarneming van een Grauwe Klauwier op de Strabrechtse Heide (1ex man 25-6). Kruisbekken werden waargenomen bij het Grafven; Strabrechtse Heide (7exx ovl op 28-6) en over de Langakkers; Leende (35exx op 29-6).

18-24 juni (zaterdag-vrijdag)

trektellingen

Geoorde Futen werden gemeld van de Flaes (10 exx op 19-6, 8exx op 20-6, 16exx op 22-6) en het Goorven (11exx op 19-6, 22exx op 22-6). 


Geoorde Fuut, Flaes : 21-06-2005, Lex Peeters

Een Zwarte Wouw werd gezien boven het Grafven; Strabrechtse Heide (1ex op 18-6). Wespendieven werd gemeld van de Strabrechtse Heide (1ex op 18-6), de Herbertusbossen (1ex op 18-6) en de Oostelbeerse Heide (1ex op 19-6). Kwartels werden gehoord op de Strabrechtse Heide (3exx op 18-6, 1ex op 22-6) en de Gastelse Heide (1ex op 22-6).  Bontbekplevieren werden gemeld van de Reuselse Moeren (2exx op 18-6) en het Grootmeer; Vessem (2exx op 21-6). Een Dwergmeeuw werd gezien bij het Grafven; Strabrechtse Heide (1 onv op 18-6). IJsvogels werden gezien bij de Flaes (1ex op 20-6) en de Kapellerput/Heeze (1ex 22-6). Een Grote Gele Kwikstaart vloog over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 18-6) en over het Starven; Strabrechtse Heide (1ex op 22-6). Een Sijs vloog over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 18-6). Een Appelvink vloog over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 18-6). Kruisbekken vlogen over de Herbertusbossen (4exx op 18-6), Laagveld; Leenderbos (5exx op 18-6) en de Flaes (3exx op 20-6). 

11-17 juni (zaterdag-vrijdag)

Geoorde Futen werden gemeld van de Flaes (14exx op 11-6, 16 exx op 14-6) en de Ringselvennen (1ex op 13-6). Een Woudaap werd waargenomen in de Kempen (1ex op 11-6, 13-6).  Een Zwarte Ooievaar is nog altijd? aanwezig op en nabij het Grafven; Strabrechtse Heide (1ex op 16-6). Bijzonder was de waarneming van een onvolwassen man Brilduiker op de Flaes op 11-6 en 13-6. Opmerkelijk waren 3 overvliegende Flamingos-ssp  over Eindhoven op 13-6. Een Wespendief werd gemeld van de Groote Heide (1ex op 12-6). Een Visarend was kortstondig aanwezig op het Beuven (1ex op 14-6). Een Roodpootvalk werd gemeld van de Landschotse Heide (1ad vr. op 14-6). Kwartels werden gehoord bij het Diessens Broek (1ex op 11-6), de Strabrechtse Heide (1ex op 12-6, 5exx op 14-6, 2exx op 16-6), het beleven; Reusel (2exx op 13-6), Hulsel (1ex op 13-6) en Netersel (1ex op 14-6). Zilverplevieren werden gezien op het Kromven; Landschotse Heide (3exx op 13-6). Een Bontbekplevier werd gemeld van de Ringselvennen (1ex op 13-6). Opmerkelijk was de waarneming van een Temmincks Strandloper op het Kromven; Landschotse Heide (1ex op 13-6). Een Geelpootmeeuw werd gezien bij de Ringselvennen (1ex op 13-6 en 15-6). Een Dwergmeeuw werd waargenomen bij de Ringselvennen (1onv op 13-6). Visdieven werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (3exx op 15-6). Zwarte Sterns werden gemeld van het Grafven; Strabrechtse Heide (3exx op 13-6) en het Beuven (1ex op 14-6). IJsvogels werden waargenomen bij de Flaes (1ex op 11-6, 2exx op 13-6), de Ringselvennen (1ex op 15-6), Driebruggen; Valkenswaard (1ex op 15-6) en de Kapellerhut; Heeze (1ex op 22-6). 3 juveniele Grote Gele Kwikstaarten werden op 11-6 gezien langs de Dommel bij het Eckartsbos. Een Tapuit werd gezien langs de Run bij Steensel (1vr op 14-6). Snorren werden gehoord bij de Ringselvennen (3exx op 15-6). Kruisbekken werden waargenomen overvliegend bij Netersel (15 exx op 15-6)

4-10 juni (zaterdag-vrijdag)

Een Woudaap werd gehoord op een locatie in de Kempen (1ex op 6-6, 7-6, 8-6, 2exx op 10-6). Een Zwarte Ooievaar werd gemeld van het Grafven; Strabrechtse Heide (1ex op 10-6). Een Wespendief werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex op 5-6). Een Slechtvalk was aanwezig bij de Ringselvennen (1onv man op 5-6). Kwartels werden gehoord op de Strabrechtse Heide (7exx op 4-6, 2exx op 7-6), Vlasroot; Veldhoven (1ex op 5-6), Kranenveld; Soerendonk (1ex op 8-6) en de Gastelse Heide (5exx op 9-6). Een Bontbekplevier zat bij de Ringselvennen (1ex op 5-6). Een Drieteenstrandloper werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex op 5-6). Baltsende Watersnippen werden gemeld uit de omgeving van Eindhoven (2exx op 6-6). Een Geelpootmeeuw werd gezien bij de Ringselvennen (1ad op 5-6). Een Dwergmeeuw was aanwezig bij de Ringselvennen (1onv op 5-6). IJsvogels werden waargenomen in de Herbertusbossen (1ex op 4-6), het Soerendonks Goor (1ex op 5-6 en 6-6) en Heesterakker; Eindhoven (1ex op 6-6). 


Zomertortel, Paardse Hei : 09-06-2005, Lex Peeters

Spectaculair was de waarneming van een Orpheusspotvogel nabij het Beuven;Strabrechtse Heide op 6-6. Zeer opmerkelijk was een volledig albino Zwarte Kraai nabij Kreijl; Heeze op 10-6 (foto bij multimedia).


Orpheusspotvogel, Strabrechtse Heide Heide : 06-06-2005, Rob Bouwman

Kruisbekken werden gemeld van de Strabrechtse Heide (5exx op 7-6) en de Leenderstrijp (8 exx op 10-6). Een Europese Kanarie werd gehoord op een locatie in de Kempne (1ex op 10-6).

1-3 juni (woensdag-vrijdag)

Zwarte Ooievaars werden waargenomen langs de randweg van Budel (1ex op 1-6) en vliegend boven de Strabrechtse Heide (1ex op 1-6). Een Ooievaar werd gezien lans de randweg van Budel (1ex op 1-6). Een Kleine Zilverreiger werd gezien op het Withollandven (1ex op 2-6). 


Kleine Zilverreiger; Withollandven, Landschotse Heide : 02-06-2005, Lex Peeters

Een Woudaap werd gehoord op een locatie in de Kempen (1ex op 2-6). Een Grauwe Kiekendief werd gezien op de Loozerheide (1rinstaart op 3-6). Een Wespendieven werden waargenomen op de Landschotse Heide (1ex op 2-6) en de Strabrechtse Heide (1ex op 3-6). Kwartels werden gehoord op de Strabrechtse Heide (2exx op 1-6, 3exx op 3-6). Een Dwergmeeuw werd gezien bij de Ringselvennen (1onv op 2-6).


Bosrietzanger; Ringselvennen, Budel-Dorplein : 01-06-2005, Rob Bouwman

Bijzonder was de waarneming van een Roodkopklauwier op de Strabrechtse Heide (1ex op 2-6).


Roodkopklauwier; Strabrechtse Heide : 02-06-2005, Rob Bouwman