Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Mei

30-31 mei (maandag-dinsdag)


Kleine Zilverreiger, Grootmeer, Vessem : 30-05-2005, Lex Peeters

Kleine Zilverreigers werden gemeld van het Groot Meer; Vessem (1ex op 30-5) en het Kromven; Landschotse Heide (1ex op 31-5). Een Zwarte Ooievaar werd waargenomen opvliegend nabij Vlasroot; Veldhoven (1ex op 31-5). Ooievaars werden gezien lans de randweg van Budel (3exx op 31-5). Een Zomertaling werd gezien op het Grafven (1ex op 31-5). Kwartels werden gehoord op de Strabrechtse Heide (4exx op 31-5). Geelpootmeeuwen werden gemeld van de Ringselvennen (2exx op 31-5). Een Dwergmeeuw werd waargenomen bij de Ringselvennen (1onv op 31-5). Een Zwarte Stern werd gemeld van het Beuven (1ex op 31-5) en het Soerendonks Goor (1ex op 31-5). Bontbekplevieren werden gezien bij het Grootmeer; Vessem (5exx op 30-5). 

28-29 mei (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden gemeld van het Grafven (2exx op 28-5 en 29-5) en de Reuselse Moeren (7exx met jongen op 29-5). Kleine Zilverreigers werden gemeld van het Groot Meer; Vessem (2exx op 29-5). Een Purperreiger werd gezien in de Maaij (1ex op 29-5). Woudapen werden gehoord op 1 locatie in de Kempen (3m op 28-5). Zwarte Ooievaars werden waargenomen over de Patersgronden (2exx op 29-5), over de telpost Strabrechtse Heide (2exx op 29-5), bij het Grafven (1ex op 29-5) en over de Groote Heide, Soerendonk (2exx op 29-5). Ooievaars vlogen over de trektelpost Strabrechtse Heide (1ex op 29-5) en de Ringselvennen (1ex op 29-5). Een Zomertaling werd gezien op het Grafven (1ex op 28-5 en 29-5). Wespendieven werden gemeld van Geldrop (1ex op 29-5), de Strabrechtse Heide (2exx op 29-5) en de Loozerheide (2exx op 29-5). Grauwe Kiekendieven werden gezien over de Loozerheide (1ringstaart op 28-5). Zwarte Wouwen werden gezien over de telpost Loozerheide (1ex op 29-5). Een Slechtvalk werd gezien bij de Ringselvennen (1ex op 29-5). Kwartels werden gehoord op de Strabrechtse Heide (1 ex op 28-5 en 29-5), de Loozerheide (1ex op 28-5). Zwartkopmeeuwen vlogen over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 29-5), telpost Loozerheide (1ex op 29-5) en in de kokmeeuwenkolonie in het Grafven (1ex op 29-5). Dwergmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (1onv op 29-5). Zwarte Sterns waren aanwezig op het Beuven (3exx op 29-5). Kluten werden opgemerkt bij de Ringselvennen (4exx op 29-5). Bontbekplevieren werden gezien over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 28-5), telpost Loozerheide (1ex op 29-5) en bij de Reulselse Moeren (2exx op 29-5).


Bonte Vliegenvanger; man, Heeze : 28-05-2005, Rob Bouwman

23-27 mei (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden gemeld uit de omgeving Valkenswaard (8exx op 26-5)Een onvolwassen Purperreiger was nog aanwezig in de Dommelbeemden; Veldhoven (1ex op 23-05) Een andere Purperreiger werd waargenomen over de telpost Loozerheide (1ex op 24-5). Woudapen werden gehoord op 2 verschillende locaties (1ex op 26-5 en op 27-5). Een Zwarte Ooievaar werd waargenomen over het Beuven naar noord (1ex op 26-5) en bij het Grafven (1ex op 27-5). Een Zomertaling werd gemeld uit de omgeving Valkenswaard (1ex op 26-5). Wespendieven vlogen over de Loozerheide (2exx op 23-5, 6exx op 25-5). Zwarte Wouwen werden gezien over Kranenveld; Soerendonk (1ex op 26-5) en de A2 ter hoogte van Leende (1ex op 26-5). Een Rode Wouw werd gemeld boven Eindhoven (1ex op 26-5). Grauwe Kiekendieven werden gezien over het Beuven (1ringstaart op 26-5). Een Visarend werd opgemerkt bij de Maaij (1ex op 26-5).  Kwartels werden gehoord bij Kranenveld; Soerendonk (1ex op 23-5), Westerhoven (1ex op 26-5) en de Strabrechtse Heide (1ex op 27-5). Bontbekplevieren waren aanwezig bij de zandafgraving Cote d'Or; Budel-Dorplein (1ex op 24-5) en de Ringselvennen (1ex op 25-5). Dwergmeeuwen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2onv op 23-5 en 26-5). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen over de telpost Strabrechtse Heide (2ad op 26-5). Een Visdief werd waargenomen op het Beuven (1ex op 26-5, 2exx op 27-5). Zwarte Sterns werden gezien bij het Beuven (8exx op 26-5, 1ex op 27-5). Kuifleeuweriken werd gemeld van Meerhoven (1m op 23-5, 2m op 26-5). Appelvinken werden gezien overvliegend over de telpost Loozerheide (2exx op 25-5).


Spotvogel; Kranenveld : 26-05-2005, Rob Bouwman

21-22 mei (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden waargenomen in de buurt van Valkenswaard (10exx op 22-5). Zwarte Ooievaars werden gezien overvliegend over de telpost Strabrechtse Heide (3exx op 21-5, 1ex op 22-5) en de Patersgronden (1ex op 21-5). Ooievaars werden gezien over de telpost Strabrechtse Heide (2ex op 21-5). Een Hadada Ibis (escape) vloog over de Strabrechtse Heide (1ex op 21-5).  Een onvolwassen Purperreiger werd waargenomen in de Dommelbeemden; Veldhoven (1ex op 21-5). Zomertalingen werd waargenomen in de omgeving van Valkenswaard (2m op 22-5). Een vrouw Witoogeend werd gezien in de buurt van Valkenswaard (1vr op 22-5). Zwarte Wouwen zijn gezien over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 21-5), het Kiezelven; Strabrechtse Heide (1ex op 22-5) en de telpost Loozerheide (3exx op 22-5). Een Visarend vloog over de Loozerheide (1ex op 21-5 en 1ex op 22-5). Wespendieven vlogen over de telpost Strabrechtse Heide (6exx op 21-5, 1ex op22-5), baltsend boven de  Strabrechtse Heide (1ex op 21-5, 5exx op 22-5), telpost Loozerheide (8 exx op 22-5) en de Rulse Dommelbeemden (1ex op 21-5) en de Gijzenrooijse Zegge (2ex op 22-5). Een Slechtvalk werd waargenomen op de Loozerheide (1ex op 21-5). Een Kwartel werd gehoord in de Gijzenrooijse Zegge (1ex op 22-5) en de Loozerheide (1ex op 22-5). Zwartkopmeeuwen werden gezien over de telpost Strabrechtse Heide (2ad op 21-5). Een Noordse Stern werd waargenomen over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 21-5). Zwarte Sterns werden opgemerkt bij het Beuven (3exx op 21-5 en 22-5) en het Soerendonks Goor (2ex op 21-5). Een Steenloper werd gezien bij de Ringselvennen (1ex op 21-5). Een Bontbekplevier werd waargenomen over de trektelpost Strabrechtse heide (1ex op 21-5) en de Ringselvennen (1ex op 22-5). Een Kleine Strandloper werd opgemerkt bij de Ringselvennen (1ex op 21-5 en op 22-5). IJsvogels werden waargenomen bij het Schut; Bergeijk (1ex op 21-5), bij Borkel (1ex op 21-5) en de Maaij (1ex op 22-5). Een Grauwe klauwier werd gezien bij de telpost Loozerheide (1m op 22-5).


Grauwe Klauwier, man; Loozerheide : 22-05-2005, Rob Bouwman

17-20 mei (dinsdag-vrijdag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden gezien op het Grafven; Strabrechtse Heide (1ex op 17-5) en de Cartierheide (8pr met jongen op 20-5). Zwarte Ooievaars werden gezien overvliegend over de Loozerheide (1ex op 19-5) en het Soerendonks Goor (1ex op 20-5). Brandganzen werden gemeld van de Ringselvennen (6exx op 20-5). Een Zomertaling zat op het Grafven; Strabrechtse Heide (1m op 19-5). Zwarte Wouwen werden gezien over de telpost Loozerheide (1ex op 19-5) en de Ringselvennen (1ex op 19-5).  Wespendieven werden gemeld van de telpost Loozerheide (1ex op 17-5, 8exx op 19-5), de Ringselvennen (2exx op 17-5, 1 ex op 19-5) en de Reuselse Moeren (1ex op 17-5). Een Blauwe Kiekendief vloog over de telpost Loozerheide (1ex op 17-5). Een Grauwe Kiekendief vloog over de telpost Loozerheide (1vr op 19-5). Een Kwartel werd gehoord op de Loozerheide (1ex op 17-5) en op de Patersgronden (1ex op 17-5). Een Steenloper werd gezien bij de Ringselvennen (1ex op 19-5 en 20-5). Kluten werden gezien bij het Soerendonks Goor (6exx op 20-5). Bontbekplevieren zaten bij de zandafgraving Cote d'Or; Budel-Dorplein (4exx op 17-5, 1ex op 20-5) en de Reuselse Moeren (1ex op 17-5) en de Ringselvennen (1ex op 19-5). Een Temmincks Strandloper werd gemeld van het E3 strand (1ex op 19-5). Een Geelpootmeeuw werd gemeld van de Ringselvennen (1ex op 17-5). Een Zwartkopmeeuw werd waargenomen bij de Cartierheide (1ex op 20-5). Een Dwergmeeuw werd gezien bij het Soerendonks Goor (1onv op 17-5 en 19-5). Zwarte Sterns werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx op 17-5, 1ex op 20-5) en het E3 strand (2exx op 19-5). Een IJsvogel werd gemeld van het Westelbeers Broek (1ex op 19-5).


Rietzanger; Ringselvennen : 17-05-2005, Rob Bouwman

Noordse Kwikstaarten werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx op 18-5). Engelse Kwikstaarten werden gezien bij het Westelbeers broek (2exx op 19-5). Een koppel Grauwe Klauwieren werd gezien nabij Geldrop op 19-5.

13-16 mei (vrijdag-maandag)

Trektellingen

Ooievaars werden gezien over de telpost Strabrechtse Heide (2exx op 13-5, 4exx op 16-5). Zwarte Wouwen vlogen over de Loozerheide (1ex op 13-5), de telpost Landschotse Heide (1ex op 13-5) en de telpost Patersgronden (1ex op 14-5). Een Grauwe Kiekendief vloog over het Diessens Broek (1vr op 16-5). Wespendieven werden gemeld van de telpost Strabrechtse Heide (2exx op 13-5, 5exx op 14-5, 1ex op 15-5, 8exx op 16-5), telpost Landschotse Heide (2exx op 13-5), de Coevering; Geldrop (2exx op 13-5, 1ex op 15-5, 4exx op 16-5, telpost Loozerheide (2exx op 14-5, 7exx op 16-5), Beersbroek, Netersel (1ex op 14-5), de Collse Zegge (1ex op 15-5) en over de Ringselvennen (4exx op 15-5). Slechtvalken vlogen over Eindhoven (1ex op 14-5),  de Ringselvennen (1ex op 15-5) en de Strabrechtse Heide (1vr op 15-5, 1ex op 16-5). Een Smelleken vloog over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 13-5, 1ex op 16-5) en over het Waschven; Strabrechtse Heide (1ex op 15-5). Een Roodpootvalk was ca 45 minuten ter plaatse bij het Marijkeven; Strabrechtse Heide (1 eerste kj man op 13-5). Kwartels riepen op de Loozerheide (1ex op 14-5, 2exx op 16-5), De Strabrechtse heide (1ex op 16-5) en bij Bladel (1ex op 16-5).  Bontbekplevieren werden gezien bij het Westelbeers Broek (1ex op 14-5), de Ringselvennen (2exx op 16-5) en de Reulselse Moeren (8exx op 16-5).


Bontbekplevier; Westelbeers Broek : 14-05-2005, Lex Peeters

Leuke aantallen Bonte Strandlopers werden gemeld van de Ringselvennen (ca 30exx op 15-5). Temmincks Strandlopers werden opgestoten vanaf het Marijkeven; telpost Strabrechtse Heide (4exx op 13-5, 2exx op 14-5). Drieteenstrandlopers waren aanwezig bij de Ringselvennen (2exx op 15-5, 2exx op 16-5). Een Kanoet werd gezien bij de Reuselse Moeren (1ex op 13-5/16-5) en de Ringselvennen (1ex op 15-5).  Een Geelpootmeeuw werd gezien bij de Ringselvennen (1 3de kj op 15-5). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (2ad op 15-5). Zwarte Sterns werden gezien over telpost Strabrechtse Heide (2exx op 14-5), het Soerendonks Goor (4exx op 14-5, 6exx op 16-5), telpost Patersgronden (2exx op 15-5) en de Ringselvennen (12exx op 15-5). Noordse Sterns werden gezien over de telpost Patersgronden (2ex op 14-5) en de Ringselvennen (min.2exx op 15-5). Visdieven vlogen over de Ringselvennen (8exx op 15-5). Een IJsvogel werd gemeld van de Collse Zegge (1ex op 15-5). Noordse Kwikstaarten werden gezien over de telpost Strabrechtse Heide (33exx op 13-5, 22exx op 14-5), manege Meulendijks; Geldrop (1ex op 13-5), de Gijzenrooijse Zegge (ca25exx op 15-5) en het Westelbeers Broek (1ex ovl op 16-5). Een Duinpieper werd gemeld van de Strabrechtse Heide (1ex op 14-5). Braamsluipers werden waargenomen in de Gijzenrooijse Zegge (2exx op 14-5) en het centrum van Geldrop (1ex op 14-5). De eerste (?) Bosrietzanger van dit jaar werd waargenomen in de Gijzenrooijse Zegge (1ex op 15-5). Een Baardman werd waargenomen bij het Beuven (1ex op 16-5). Een Grauwe klauwier was aanwezig op de Strabrechtse Heide (1m op 13-5 -15-5). Appelvinken vlogen over de telpost Loozerheide (2exx op 14-5).


Grauwe Klauwier, man; Strabrechtse Heide : 13-05-2005, Robert Kastelijn


Oeverloper; Ringselvennen : 13-05-2005, Rob Bouwman

9-12 mei (maandag-donderdag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden gezien op het Grafven (2exx op 12-5). Een Kleine Zilverreiger was aanwezig bij de Ringselvennen (1ex op 11-5).  Ooievaars werden gezien in de omgeving van Hapert (2exx op 9-5), over de trektelpost Landschotse Heide (2exx op 10-5) en over de Maaij (1ex op 12-5). Een Zwarte Ooievaar vloog over de Ringselvennen op 10-5. Een Kolgans zat tussen de Grauwe Ganzen op de Ringselvennen op 9-5. Een Brandgans was aanwezig op het Grafven op 10-5. Zomertalingen werden gezien bij het Grafven (2m op 9-5). Krooneenden waren nog altijd aanwezig bij de Ringselvennen (1m, 1vr op 9-5). Een late Brilduiker werd gemeld van de zandafgraving Cote d'Or; Budel-Dorplein (1ex op 10-5). Een Rode Wouw vloog over de Rusthoek; Strabrechtse Heide (1ex op 11-5). Zwarte Wouwen vlogen over de telpost Loozerheide (1ex op 9-5), over Steensel (1ex op 12-5), en over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 12-5). Grauwe Kiekendieven werden gemeld van de telpost Strabrechtse Heide (1vr op 12-5). Wespendieven werden gemeld van de Strabrechtse Heide (3exx ovl op 11-5), de telpost Landschotse heide (5exx op 12-5), Veldhoven (1ex ovl op 11-5), Braakhuizensche Heide (1ex op 12-5) en de Collse Zegge (1ex op 12-5). Smellekens trokken over de telpost Loozerheide (1ex op 9-5) en het Westelbeers Broek (1vr op 11-5). Een Kwartel werd gehoord op de Loozerheide (1ex op 9-5). Kanoeten werden gezien op het Grafven (2exx zomerkleed op 10-5 en 11-5). Een Drieteenstrandloper werd gezien bij de Ringselvennen (1ex op 10-5). Temmincks Strandlopers waren aanwezig bij de Ringselvennen (1 ex op 9-5, 3exx op 10-5, 1ex op 11-5) en bij de zandafgraving Cote d'Or; Budel-Dorplein (1ex op 10-5). Leuke aantallen Bosruiters werden gemeld van de telpost Landschotse Heide (37exx op 12-5) en de Strabrechtse Heide (19 exx op 12-5)


Bonte Strandloper; Westelbeers Broek : 11-05-2005, Frank Neijts


Temminck's Strandloper; Ringselvennen : 10-05-2005, Lex Peeters

Een Steenloper zat bij de Ringselvennen op 9-5. Een Dwergmeeuw werd gezien bij de Ringselvennen (1onv op 9-5, 10-5 en 11-5). Zwarte Sterns waren aanwezig op het Soerendonks Goor (1ex op 9-5, 3exx op 10-5) en het E3 strand (3exx op 10-5, 10 exx op 12-5). IJsvogels werden waargenomen bij het Westelbeers Broek (1ex op 9-5 en 1 ex op 10-5), de Vlasroot; Veldhoven (1ex op 11-5) en de Collse Zegge (1ex op 12-5). Noordse Kwikstaarten werden gevonden bij Cote d'Or (5exx op 10-5), langs de Peeldijk; Budel-Dorplein (6 exx op 10-5), Westelbeers Broek (2exx op 11-5), over de telpost Landschotse Heide (3exx op 12-5) en bij het Grafven (4exx op 12-5). Snorren werden gehoord bij de Ringselvennen (4exx op 9-5). Een Rietzanger wordt nog altijd gehoord bij de Ringselvennen (1ex op 9-5). 

6-8 mei (vrijdag-zondag)

Trektellingen

Een Ooievaar vloog op 6-5 over Gijzenrooi. Zomertalingen werden gezien bij het Beuven (1m op 7-5). Krooneenden waren nog altijd aanwezig bij de Ringselvennen (2m, 1vr op 7-5; 2m op 8-5). Een Kraanvogel landde in de Hoort op 6-5. Een Zwarte Wouw vloog over de telpost Patersgronden op 7-5. Een Kwartel werd gehoord op de Loozerheide (1ex op 8-5).


Krooneenden 2 mannen; Ringselvennen : 07-05-2005, Rob Bouwman

Een Kanoet was aanwezig bij de Ringselvennen (1ad zomer op 7-5. Een Krombekstrandloper was aanwezig bij de Ringselvennen (1ad zomer op 7-5). Een Drieteenstrandloper was aanwezig bij de zandafgraving Cote d'Or; Budel-Dorplein op 7-5. Steenlopers werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx op 7-5). 


Drieteenstrandloper; Zandafgraving Budel-Dorplein : 07-05-2005, Frank Neiijts

Maarliefst 15 Noordse Sterns waren aanwezig op 6-5 bij de Ringselvennen (1ex in de ochtend vertrekkend en 14 exemplaren in de avond). Een onvolwassen Dwergmeeuw was aanwezig bij de Ringselvennen op 6-5/8--5. Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (1ex op 7-5). Een Roodkeelpieper werd opgemerkt overvliegend bij de Ringselvennen (1ex op 7-5). Van de Grote Gele Kwikstaart werden 2 nieuwe territoria gevonden op 8-5 (dit seizoen ca 13). Een Noordse Kwikstaart was aanwezig bij het Westelbeers Broek (1ex op 8-5). Een Rietzanger en enkele Snorren zijn nog altijd aanwezig bij de Ringselvennen (7-5).


Rietzanger; Ringselvennen : 07-05-2005, Hennie Lammers

Een Ortolaan werd opgestoten bij het Westelbeers Broek op 8-5.

2-5 mei (maandag-donderdag)

Trektellingen

Vrij bizar is de waarneming van een overvliegende Geoorde Fuut over de trektelpost landschotse Heide (1ex op 2-5). Purperreigers werden opgemerkt over de trektelpost Strabrechtse Heide (2exx op 2-5, 1ex op 4-5), in de Maaij 1ex op 2-5), bij de Ringselvennen (1ex op 3-5), over de telpost Loozerheide (2exx op 5-5) en bij het Beuven (1ex op 5-5). Een Ooievaar was aanwezig in het dal van de Keersop; Bergeijk (1ex op 3-5), een nader vloog over de telpost Strabrechtse Heide (1ex op 5-5). Een Zwarte Ooievaar trok over de trektelpost Strabrechtse Heide (1ex op 5-5). Zomertalingen zaten bij het Grafven (1pr op 5-5). Krooneenden werden gezien bij de Ringselvennen (2m en 1vr op 5-5)


Roerdomp; Soerendonks Goor : 02-05-2005, Rob Bouwman


Ooievaar; Keersop; Bergeijk : 03-05-2005, Frank Neijts

Een Visarend vloog over de trektelpost Strabrechtse Heide (1ex op 2-5). Wespendieven trokken over de telpost Loozerheide (2exx op 3-5), over de telpost Patersgronden (1ex op 5-5) en over de telpost Landschotse Heide (1ex op 5-5) en bij het Leenderbos (1ex op 5-5). Zwarte Wouwen waren aanwezig bij de Ringselvennen (1ex op 2-5), over de trektelpost Loozerheide (2exx op 3-5, 1ex op 5-5) en de telpost Landschotse Heide (1ex op 3-5) en jagend boven de Loozerheide (1ex op 4-5). Een Grauwe Kiekendief was aanwezig in het dal van de Keersop; Bergeijk (1m op 3-5). Blauwe Kiekendieven werden opgemerkt op de Strabrechtse Heide (1ringstaart op 5-5) Roodpootvalken trokken over de telpost Loozerheide (2m op 3-5). Slechtvalken vlogen over de trektelpost Landschotse Heide (1ex op 3-5) en het Soerendonks Goor (1ex op 5-5). Smellekens werd waargenomen op de trektelpost Loozerheide (1ex op 3-5) en de telpost Landschotse Heide (3exx op 5-5) . Een leuk aantal van 21 Boomvalken vloog boven het Beuven op 3-5. Kraanvogels trokken over de telpost Loozerheide (4exx op 5-5). Een Kwartel werd gehoord op de Loozerheide (1ex op 5-5). Een groep van 11 Zilverplevieren vloog over de telpost Landschotse Heide op 3-5. Een Kleine Strandloper was aanwezig bij het Westelbeers Broek (1ex op 5-5). 


Kleine Strandloper; Westelbeers Broek : 05-05-2005, Lex Peeters

 Zwartkopmeeuwen vlogen over de telpost Loozerheide (2exx op 3-5) en bij de Ringselvennen (2ex op 5-5). Dwergmeeuwen waren aanwezig op de Ringselvennen (1ex op 2-5 en 1ex op 5-5) en over het Beuven (1ex op 3-5). Een Noordse Stern werd gezien bij de Ringselvennen (1ex op 2-5). IJsvogels werden waargenomen in de Maaiij (3exx op 3-5), de Collse Zegge (1ex op 5-5) en het Westelbeers Broek (1ex op 5-5). Duinpiepers werden waargenomen op de trektelpost Landschotse Heide (2exx op 2-5). Grote gele Kwikstaarten werden waargenomen in op 5 locaties in "de Kempen" (2-5, 3-5, 4-5 en 5-5). Noordse Kwikstaarten vlogen over de telpost Loozerheide (4exx op 5-5). Een Rouwkwikstaart was aanwezig op het industrieterrein Hoogeind te helmond (1vr op 4-5). Rietzangers was aanwezig op het Beuven (1ex op 2-5) en de Ringselvennen (1ex op 2-5). 2 Nachtegalen werd gezien en gehoord in het oosten van de Kempen op 2-5. Beflijsters werd gezien op Kranenveld; Soerendonk (1vr op 2-5), Loozerheide (1ex op 4-5 en 5-5) en op de Strabrechtse Heide (1ex op 4-5). De eerste (?) Grauwe Vliegenvanger werd op 3-5 waargenomen in de Meelakkers; Heeze. Zingende Europese Kanaries werden waargenomen in "de Kempen; locatie 1" (2m op 2-5) en "de Kempen; locatie 2" (1ex op 3-5). Een Ortolaan werd gezien op de Loozerheide (1vr op 3-5). 


Ortolaan vrouw; Loozerheide : 03-05-2005, Rob Bouwman

1 mei (zondag)

Trektellingen

Purperreigers werden opgemerkt over de trektelpost Strabrechtse Heide (2exx op 1-5). Grote Zilverreigers zaten op het Beuven (2exx op 1-5) en de Patersgronden (1ex op 1-5). Een Zwarte Ooievaar werd overvliegend gezien nabij de Zuid-Willemsvaart te Budel-Dorplein (1ad op 1-5). Brandganzen werden waargenomen over de trektelpost Loozerheide (4exx op 1-5) en op het Beuven/Grafven (1ex op 1-5). Bergeenden werden gemeld van de manege; Strabrechtse Heide (2exx op 1-5) en de Loozerheide 92exx op 1-5). Zomertalingen werden gezien bij de Ringselvennen (1m op 1-5). Een Wespendief werd gezien op de trektelpost Landschotse Heide (1ex op 1-5). Zwarte Wouwen werden gezien over de trektelpost Loozerheide (1ex op 1-5), trektelpost Landschotse Heide (1ex op 1-5), trektelpost Strabrechtse Heide (6exx op 1-5), trektelpost Patersgronden (1ex op 1-5) en de Ringselvennen (1ex op 1-5). Een Grauwe Kiekendief werd opgemerkt over de trektelpost Strabrechtse Heide (1ringstaart op 1-5). Blauwe kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx op 1-5), en over de Loozerheide (1ex op 1-5). Visarenden werden waargenomen over de trektelpost Strabrechtse Heide (2exx op 1-5) en de trektelpost Landschotse Heide 91ex op 1-5). Slechtvalken werden gezien over Heeze (2exx op 1-5). Smellekens werden opgemerkt langs de trektelpost Loozerheide (2exx op 1-5). Roodpootvalken werden opgemerkt langs de trektelpost Landschotse Heide (1adm,1vr op 1-5). Frappant is een gemelde overvliegende Kwartel bij de Patersgronden op 1-5. Een Kwartelkoning is nog altijd aanwezig op de Loozerheide (1ex op 1-5). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen over de trektelpost Loozerheide (2exx op 1-5), de Ringselvennen (1ex op 1-5) en de trektelpost Strabrechtse Heide (2exx op 1-5). Dwergmeeuwen werden gezien over de trektelpost Strabrechtse Heide/Beuven (2exx op 1-5). Bijzonder was de waarnemingen van een langsvliegende Lachstern bij de trektelpost Strabrechtse Heide op 1-5. Zwarte Sterns werden gezien bij de Ringselvennen (12exx op 1-5) en Beuven (6exx op 1-5). Een man Engelse kwikstaart vloog over de trektelpost Strabrechtse Heide (1-5). Noordse kwikstaarten werden gezien op de trektelpost Strabrechtse Heide (2exx op1-5). De eerste (?) Nachtzwaluw werd gemeld van de Strabrechtse Heide (1ex op 1-5). Een Beflijster werd opgemerkt bij de trektelpost Strabrechtse Heide (1ex op 1-5).