Waarnemingen van Vogels in de Kempen
April

30 april (zaterdag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden gezien bij  het Beuven (2exx op 30-4). Grote Zilverreigers werden gemeld van het Beuven (2exx op 30-4) en de patersgronden (1ex op 30-4). Visarenden werd gezien tijdens de trektelling op de Loozerheide (2ex op 30-4), en trektelling Strabrechtse Heide (1ex op 30-4). Zwarte Wouwen werden gezien tijdens de trektelling op de Loozerheide (1ex op 30-4) en boven het centrum van Eindhoven(1ex op 30-4).  Een Blauwe Kiekendief werd gezien op de Strabrechtse Heide (1ringstaart op 30-4). Een Slechtvalk werd opgemerkt tijdens de trektelling Strabrechtse Heide (1ex op 30-4) en boven het centrum van Eindhoven (1ex op 30-4). Smellekens trokken langs de trektelposten Loozerheide (2ex op 30-4) en de Strabrechtse Heide (1ex op 30-4). In de Rusthoek; Strabrechtse Heide  was verder nog 1 ex aanwezig op 30-4. Een Kwartel werd opgestoten op de Loozerheide (1ex op 30-4). De Kwartelkoning van de Loozerheide was ook op 30-4 nog aanwezig. Over de Strabrechtse Heide was aardige trek van Tureluurs (21 exx op 30-4) en Groenpootruiters (20 exx op 30-4). Ook over de telpost Loozerheide vlogen aardige groepen Groenpootruiters (20 exx op 30-4). Zwartkopmeeuwen vlogen over de telpost Loozerheide (2exx op 30-4). Een IJsvogel werd gezien bij de Patersgronden (1ex op 30-4). Roodkeelpiepers werden gezien op de Loozerheide (groep van 4exx op 30-4). Een Duinpieper trok over de trektelpost Strabrechtse Heide (1ex op 30-4). Beflijsters werden gezien over de trektelpost Strabrechtse Heide (1ex op 30-4), bij de manege; Strabrechtse Heide (1ex op 30-4) en bij de trektelpost Loozerheide (6exx op 30-4). 


Rietzanger; Ringselvennen : 30-4-2005, Frank Neijts

Rietzangers werden gemeld van het Beuven (1ex op 30-4), Ringselvenne (1ex op 30-4) en de Loozerheide (1ex op 30-4). De eerste (?) Wielewalen werden gezien over de trektelpost Patersgronden (1ex op 30-4), bij het Westelbeers Broek 91ex op 30-4) en bij de Loozerheide (1ex op 30-4). Intrigerend was de ontdekking van een Grauwe Gors bij de plek van de Kwartelkoning op de Loozerheide op 30-4. 

25-27 april (maandag-woensdag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden gezien bij  de Ringselvennen (2exx op 27-4, 2exx op 28-4, 1ex op 29-4). Een Grote Zilverreiger werd gemeld van de Patersgronden (1ex op 27-4). Een Purperreiger werd opgemerkt tijdens de trektelling Landschotse Heide op 29-4. Brandganzen vlogen over de telpost Loozerheide (5exx op 26-4). Bergeenden werden gezien bij de Ringselvennen (16exx op 25-4) en het Westelbeers Broek (4pr op 26-4, 5pr op 27-4,  6pr op 29-4). Een Zomertaling werd gezien bij het Grafven (1m op 27-4, 4m op 28-4). Visarenden werd gezien tijdens de trektelling op de Loozerheide (1ex op 27-4), De Maaij (1ex op 28-4) en overtrekkend bij het Beuven (1ex op 28-4). Zwarte Wouwen werden opgemerkt tijdens de trektelling op de Loozerheide (1ex op 27-4,1ex op 28-4). Rode Wouwen vloog over de zandafgraving bij Budel-Dorplein (Cote d'Or) op 25-4, de Ringselvennen (1ex op 26-4) en de Strabrechtse Heide (1ex op 28-4). Een Grauwe Kiekendief werd opgemerkt tijdens de trektelling Loozerheide (1vr op 25-4). Een Blauwe Kiekendief werd gezien bij het Kranenmeer; Strabrechtse Heide (1ringstaart op 28-4). Erg leuk was de vondst van een roepende Kwartelkoning aan de rand van de Loozerheide op 29-4. Zilverplevieren werden gezien tijdens de trektelling Landschotse Heide (2exx op 29-4). Een Bontbekplevier werd gezien bij het Westelbeers Broek op 25-4 en 26-4 en bij de zandafgraving Cote d'Or te Budel-Dorplein (1ex op 27-4). Kluten werden gezien bij de Ringselvennen (2exx op 27-4). De tweede Rosse Grutto van dit jaar werd waargenomen bij de Ringselvennen op 27-4. Aardige aantallen Groenpootruiters werden gezien bij het Westelbeers Broek (14exx op 27-4). Steenlopers werden gezien bij de Ringselvennen (2exx op 29-4). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (3exx op 26-4, 2exx op 27-4, 5exx op 28-4), over de trektelpost Loozerheide (2exx op 28-4) en over het Westelbeers Broek (1ex op 27-4). Aardige aantallen Groenpootruiters werden gezien bij het Westelbeers Broek (14exx op 27-4).  Dwergmeeuwen waren aanwezig bij de Ringselvennen (ca 20 exx op 26-4, 2exx op 29-4). Bijzonder zijn de waarnemingen van 9 Noordse Sterns bij de Ringselvennen op 26-4. Op 29-4 vlogen er hier 4 exemplaren rond. 


Visdief; Ringselvennen : 29-4-2005, Rob Bouwman

Een Visdief was aanwezig bij de Ringselvennen op 26-4, 5 exemplaren vlogen hier rond op 29-4.  Zwarte Sterns werd waargenomen bij de Ringselvennen (1ex op 26-4, 1ex op 27-4, 4exx op 29-4) en het Soerendonks Goor (1ex op 28-4). IJsvogels werden opgemerkt bij het Westelbeers Broek (1ex op 25-4, 1ex op 29-4) en de Maaij (2exx op 28-4).


Bontbekplevier; Westelbeers Broek : 25-4-2005, Lex Peeters


Kleine Plevier; Westelbeers Broek : 28-4-2005, Frank Neijts

Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij de Collse watermolen (1pr op 27-4), de Opwettense watermolen (1vr op 27-4), de Hooijdonkse Molen (1vr op 28-4), het Schut/Beekloop te Bergeijk (1ex op 28-4), de waterzuivering te hapert (1ex op 28-4) en De Run; Veldhoven (1pr op 29-4.. Snorren werden gehoord bij de Ringselvennen (3exx op 25-4, 5exx op 26-4). Een Rietzanger werd gehoord bij de Ringselvennen (1ex op 25-4). een Sprinkhaanzanger werd gemeld van de Ringselvennen op 26-4. Een vroege Spotvogel zong op 27-4 bij het Westelbeers Broek. Beflijsters werden gezien op de Strabrechtse Heide (2exx op 27-4) en op de trektelpost Loozerheide (1ex op 28-4). De eerste (?) Paap werd waargenomen bij de Ringselvennen op 26-4. 

23-24 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden gezien bij het Goorven (4pr op 23-4) en de Ringselvennen (4exx op 24-4). Grote Zilverreigers zaten bij het Beuven (5exx op 23-4) en het Platvoetje; Strabrechtse Heide (3exx op 24-4), over de Landschotse Heide (1ex op 24-4) en bij het Goorven (1ex op 23-4). Ooievaars werden opgemerkt tijdens de trektelling op de Loozerheide (3exx op 24-4). Brandganzen vlogen over de Loozerheide (4exx op 24-4). Bergeenden werden gezien bij het Westelbeers Broek (4pr op 23-4) en de Ringselvennen (10exx op 24-4).


Geoorde Fuut; Goorven : 23-4-2005, Lex Peeters

Zwarte Wouwen werden opgemerkt tijdens de trektelling Strabrechtse Heide (2exx op 23-4). Grauwe Kiekendieven werden opgemerkt bij de trektelling Strabrechtse Heide (2exx op 23-4), de Loozerheide (1m op 24-4) en bij de Maaij (1ex op 24-4).  Visarenden werden opgemerkt tijdens de trektelling op de Loozerheide (2exx op 24-4), trektelling Landschotse Heide (1ex op 23-4) en de trektelling op de Strabrechtse Heide (1ex op 24-4). Slechtvalken werden gezien bij de trektelling Loozerheide (2exx op 24-4), trektelling Strabrechtse Heide (1ex op 24-4) en boven Westerhoven (1ex op 24-4). Smellekens werd opgemerkt overvliegend over de Ringselvennen op (1ex op 23-4), over de trektelpost Landschotse Heide (1ex op 23-4), bij de trektelling Loozerheide (1ex op 24-4) en bij de trektelling op de Strabrechtse Heide (5exx op 24-4). De eerste (?) Porseleinhoen van dit jaar werd gehoord in de Maaij op 24-4. Dwergmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (8exx op 23-4) en bij het Beuven (2exx op 23-4). Zwartkopmeeuwen werden gezien over de Strabrechtse Heide (3exx op 23-4) en bij de Ringselvennen (3exx op 23-4), over de Loozerheide (3exx op 24-4) en over Netersel (2exx op 24-4). Een Draaihals werd gezien in een tuin in Mierlo op 24-4. Een Duinpieper werd gevonden op de Loozerheide (1ex op 24-4). Rietzangers werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ex op 23-4) en bij het Beuven (1ex op 24-4). Beflijsters werden opgemerkt op de Strabrechtse Heide (2exx op 23-4), bij de trektelling Strabrechtse Heide (2exx op 23-4) en de trektelling Loozerheide (5exx op 24-4).


Grauwe Kiekendief; Loozerheide : 24-4-2005, Roel Verbraak

 

18-22 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Geoorde Futen  werden opgemerkt bij de Ringselvennen (4exx op 19-4, 2exx op 20-4, 4exx op 22-4) en bij de Reuselse Moeren (7exx op 22-4). Grote Zilverreigers zaten bij het Soerendonks Goor (1ex op 19-4), bij het Beuven (1ex op 19-4), langs de Ir. van Meelweg (1ex op 20-4) en bij het Westelbeersbroek (1ex op 20-4). Een Ooievaar werd opgemerkt tijdens de trektelling op de Landschotse Heide (1ex op 22-4). Bergeenden werden waargenomen bij de Ringselvennen (10exx op 18-4, 12exx op 19-4, 3exx op 20-4, 14exx op 22-4) en Westelbeers Broek (4pr op 21-4 en 22-4). Zomertalingen werden gezien bij het Beuven (4exx op 19-4). Een vrouw Nonnetje is nog altijd aanwezig op het Beuven (19-4). Rode Wouwen werden opgemerkt tijdens de trektelling Loozerheide (1ex op 21-4) . Zwarte Wouwen  werd opgemerkt tijdens de trektelling op de Loozerheide (1exx op 18-4), trektelling Landschotse Heide (2exx op 20-4 en 2exx op 21-4), trektelling Strabrechtse Heide (1ex op 21-4) en over de Ringselvennen (1ex op 21-4). Grauwe Kiekendieven werden opgemerkt bij de trektelling op de Loozerheide (2exx op 21-4), trektelling Landschotse Heide (1ex op 21-4) en in de Rusthoek; Strabrechtse Heide 1ex op 21-4). Visarenden werd gezien vliegend richting NO over het Beuven; Strabrechtse Heide op 20-4, tijdens de trektellingen Loozerheide (1ex op 21-4), trektelling Landschotse Heide (1ex op 21-4) en tijdens de trektelling Strabrechtse Heide (1ex op 21-4). Een vroege Roodpootvalk werd gemeld vanaf de Ringselvennen op 20-4. Smellekens werden opgemerkt op de Loozerheide (1vr op 20-4) en de Galgenberg;Strabrechtse Heide (1vr op 20-4, 1ex op 21-4). Leuke aantallen Regenwulpen werden gezien op de Landschotse Heide (100exx op 20-4). Een derde kj Geelpootmeeuw werd waargenomen bij de Ringselvennen op 20-4. Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx op 19-4, 7exx op 20-4, 4exx op 22-4) en bij de Reuselse Moeren (2exx op 22-4). Dwergmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx op 18-4, 1ex op 20-4). Een Hop werd geclaimd nabij de trektelpost Strabrechtse Heide op 21-4. IJsvogels werden gemeld van het Westelbeers broek (1ex op 20-4 en 22-4). Een Draaihals werd gemeld van de Landschotse Heide op 21-4 en bij de Reuselse Moeren 1ex op 22-4. De eerste (?) Zomertortel van dit jaar werd opgemerkt over de trektelpost op de Landschotse Heide op 20-4.


Grote Gele Kwikstaart; "langs de Dommel" : 22-4-2005, Frank Neijts

Grote Gele Kwikstaarten werd gezien bij de Volmolen te Waalre op 20-4 en bij de Collse Zegge op 22-4. Duinpiepers werden opgemerkt tijdens de trektelling Strabrechtse heide (2exx op 21-4); 2 ander exx zaten op 21-4 op de Galgenberg; Strabrechtse Heide. Een Waterpieper werd gezien bij het Westelbeers Broek (1ex op 20-4). Pestvogels werden waargenomen in Heldmond (2exx op 19-4, 3exx op 20-4). Een Braamsluiper werd gehoord bij de Collse zegge op 22-4. Rietzangers werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx op 19-4, 1ex op 20-4. 


Snor; Ringselvennen : 21-4-2005, René Weenink

Snorren zaten bij de Ringselvennen (div exx op 19-4, 7exx op 20-4). De eerste (?) Tuinfluiter werd gemeld vanaf het Beuven (21-4). De eerste Fluiter zong op 22-4 nabij de trektelpost Strabrechtse Heide. Beflijsters werden opgemerkt op de Strabrechtse Heide (2exx op 19-4, 1ex op 20-4, 12exx op 21-4, 7exx op 22-4), Kranenveld; Soerendonk (4exx op 21-4), bij de Reuselse Moeren (1ex op 22-4) en op/over de Landschotse Heide (2exx op 21-4, 1ex op 22-4). Een Europese Kanarie vloog op 21-4 over de trektelpost Strabrechtse Heide. Leuk is de waarneming van een overvliegende Ortolaan over de trektelpost Landschotse Heide op 20-4.

16-17 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden waargenomen nabij Valkenswaard (24exx op 17-4). Grote Zilverreigers verbleven bij het Beuven (4exx op 16-4). Bergeenden werden gezien op de Ringselvennen (6exx op 17-4). Zomertalingen werden gezien op het Soerendonks Goor (1m op 16-4). Pijlstaarten werden gezien nabij Valkenswaard (2exx op 17-4). Visarenden werden opgemerkt tijdens de trektellingen op de Loozerheide (1ex op 17-4) en de Strabrechtse Heide (1ex op 17-4).  Zwarte Wouwen vlogen over de trektelpost Loozerheide (2exx op 17-4). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1 ringstaart op 16-4 en 2exx op 17-4). De eerste (?) Bosruiter van dit jaar werd gemeld vanuit de omgeving van Valkenswaard op 17-4. Een Oeverloper werd gezien bij de ringselvennen op 17-4. Een derde kj Geelpootmeeuw werd waargenomen bij de Ringselvennen op 16-4. Zwartkopmeeuwen werden gemeld vanaf de Ringselvennen (2ad op 16-4 en minimaal 5exx op 17-4). Dwergmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (2exx op 16-4 en 1ex op 17-4). Een Noordse Stern werd gefotografeerd bij de Ringselvennen op 17-4. 


Noordse Stern; Ringselvennen : 17-4-2005, Frank Neijts

Maarliefst 2 Hoppen werden gemeld op 17-4. Een exemplaar werd opgemerkt in boswachterij De Pan en een tweede exemplaar werd gezien tijdens de trektelling op de Loozerheide. IJsvogels werden waargenomen in de Maaij (2exx op 17-4). Een Grote Gele Kwikstaart werd gezien bij de Schut op 17-4. Een vrouw Rouwkwikstaart werd gezien op 16-4 bij de Ringselvennen. Waterpiepers werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx op 16-4). Een Braamsluiper (de eerste?) werd opgemerkt bij de Ringselvennen op 17-4. De eerste (?) Kleine Karekiet dit jaar werd gemeld van de Ringselvennen op 16-4. Rietzangers werd gehoord bij de Ringselvennen  (1ex op 16-4 en 3exx op 17-4). Snorren werden waargenomen bij de Ringselvennen (4m op 16-4 en minimaal 7exx op 17-4). Beflijsters werden gemeld in Knegsel (1ex op 16-4, 2exx op 17-4), Budel-Dorplein (2exx op 16-4), de paardewei bij het Soerendonks Goor (1ex op 16-4, 3exx op 17-4), de Langakkers; Leenderstrijp (3exx op 16-4) en de Strabrechtse Heide (3exx op 17-4).

11-15 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden waargenomen op de Keyenhurk (2exx op 11-4) en op het Beuven (1 ex op 12-4). Grote Zilverreigers verbleven bij het Beuven (1ex op 11-4 en 12-4 en 4exx op 15-4), bij het Soerendonks Goor (3exx op 11-4) en bij de Patersgronden (1ex op 14-4). Kleine Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor ( 2exx op 11-4, 1 ex op 12-4). Zomertalingen werden gezien op de Keyenhurk (1pr op 11-4), op het Beuven (9m, 1vr op 12-4 en 8exx op 15-4) en bij de Patersgronden (1pr op 13-4). 1 vr Nonnetje is nog altijd (12-4 en 15-4 aanwezig op  op het Beuven. Bergeenden werden gemeld op bij het Westelbeerse Broek (3exx op 11-4) en de Ringselvennen (13exx op 14-4) . Visarenden werd opgemerkt tijdens de trektelling op de Strabrechtse Heide; Beuven-west (1 ex op 11-4 en 3exx op 15-4). Een Rode Wouw vloog op 12-4 over Knegsel. Zwarte Wouwen vlogen over de Ringselvennen (2exx op 14-4 en 1ex op 15-4) en de Landschotse Heide (1 ex op 14-4). 


Zwarte Wouw; Ringselvennen : 15-4-2005, Niels Gilissen

Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (2 ringstaarten op 11-4 en 1ex op 12-4) en bij de Patersgronden (1 rinstaart op 14-4). Een Kluut zat op het Beuven op 11-4. Zwartkopmeeuwen werden gemeld bij de Ringselvennen (9ad en 1twde zomer op 11-4, 9exx op 12-4 en 14-4 en 8 exx op 15-4), bij het Soerendonks Goor ( 2exx op 12-4) en tijdens de trektelling op de Strabrechtse Heide (1ex op15-4). IJsvogels werden gemeld bij de Collse Watermolen (2exx op 12-4). De eerste (?) Gierzwaluw van dit jaar werd gemeld van de Ringselvennen op 15-4. De eerste (?) Huiszwaluwen werden gemeld vanaf het Beuven (2exx op 11-4). Een vrouw Beflijster was nog altijd aanwezig op 11-4 en 12-4 te Strijp; Eindhoven, andere exemplaren werd gezien bij Knegsel (1ex) op 12-4 en bij Reusel (1ex) op 14-4. Buidelmezen werden gemeld van het Beuven (2exx op 12-4). Bijzonder is de waarneming van een overvliegende Raaf over de Bosrand; Geldrop op 14-4.


Kleine Zilverreiger, Soerendonks Goor : 12-4-2005, Rob Bouwman

9-10 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden waargenomen op het Goorven (14exx op 10-4). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx 9-4 en 1 ex op 10-4) en bij het Soerendonks Goor (1 ex op 9-4 en 10-4). Grote Zilverreigers verbleven bij het Beuven (2 exx op 9-4) en De Hoort (2exx op 9-4). Een Purperreiger werd gezien bij de Ringselvennen; Budel-Dorplein op 10-4. Zomertalingen werden gemeld van de Patersgronden (1m,1vr op 10-4). 1 vr Nonnetje is nog altijd (9-4) aanwezig op  op het Beuven. Een Rode Wouw werd opgemerkt tijdens de trektelling op de Loozerheide. Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1vr 9-4 en 10-4), in de Weijerkens (1vr op 10-4) en op de Patersgronden (1vr/onv op 10-4). Slechtvalken werd gezien op de Strabrechtse Heide op 9-4 (onv vr) en 10-4 (ad vr). Een Smelleken werden gezien bij de Strabrechtse Heide ( 1m op 9-4). Een adulte Kraanvogel was aanwezig op het Grafven; Strabrechtse Heide op 8-4 en 9-4. Een Zilverplevier werd waargenomen tijdens de trektelling op de Loozerheide (10-4). Bijzonder was de waarnemingen van een zomerkleed Rosse Grutto bij de Zinkfabriek; Budel-Dorplein op 10-4. Spectaculair was de waarneming van een adult lichte fase Kleine Jager tijdens de trektelling op de Strabrechtse Heide (Beuven-west) op 9-4. Minimaal 7 Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen; Budel-Dorplein op 10-4. Een Klapekster werd gezien nabij het Marijkeven; Strabrechtse heide op 9-4. IJsvogels werden gemeld van het Beuven (1ex op 10-4). Pestvogels werden gezien in de Rusthoek; Strabrechtse Heide (2exx op 10-4).  Beflijsters werden gezien in Strijp; Eindhoven (1vr 9-4 en 10-4) en op de Strabrechtse Heide (2vr op 10-4).  De eerste 2 Snorren zongen op 9-4 bij de Ringselvennen; Budel-Dorplein. De eerste Sprinkhaanzanger van dit jaar werd gemeld van de Strabrechtse Heide op 10-4. Een Buidelmees werd gehoord bij het Beuven op 9-4. Een Klapekster werd gezien bij het Beuven op 9-4. Een vrouwkleed IJsgors werd opgemerkt tijdens de trektelling op de Loozerheide op 9-4.

4-8 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden waargenomen op het Beuven (2exx op 5-4) , Keyenhurk; Landschotse Heide (2 exx op 7-4) en bij de Reuselse Moeren ( 5 pr op 8-4). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx 5-4) en de Maaij; Bergeijk (1ex op 6-4). Een Grote Zilverreiger verbleef op 5-4 bij het Beuven. Ooievaars zijn gezien bij boven Gestel/Eindhoven (1ex 4-4). Leuk was een aantal van 102 Slobeenden op het Goorven. Hier zat tevens 1 vrouw Zomertaling. Zomertalingen zaten verder op het Beuven (1m, 1vr op 5-4). Pijlstaarten zijn gezien bij het Grafven (3exx 5-4) en op het Beuven (3 exx op 5-4). 1 vr Nonnetje verbleef op 5-4 op het Beuven. Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (4exx 3-4 en 3 exx op 5-4). Bergeenden werden gemeld op het Goorven (1ex op 4-4) en op het Withollandven; Landschotse Heide (2exx op 6-4 en 7-4). 


Beflijster; vrouw, Strijp; Eindhoven : 8-4-2005, Frank Neijts

Een Zwarte Wouw werd gezien tijdens de trektelling op de Landschotse Heide op 7-4. Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1vr 4-4), bij de Patersgronden (1m op 5-4) en op de Landschotse Heide (1m op 6-4). Bruine kiekendieven werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex op 4-5) en de Keyenhurk; Landschotse Heide (1vr op 6-4). 2 zeer vroege Wespendieven werden geclaimd op de Strabrechtse Heide op 5-4. Een Slechtvalk werd gezien op de Strabrechtse Heide op 5-4. Smellekens werden gezien bij de Paardse Hei ( 1m op 6-4). Regenwulpen werden gezien bij de Keyenhurkse Dreef (8 exx). IJsvogels werden gezien op 5-4 bij het Soerendonks Goor en op 604 bij de Maaij; Bergeijk en bij de Flaes (1 ex op 8-4). Waterpiepers werden gemeld van de Reuselse Moeren (1 ex op 8-4). Pestvogels verbleven in Mierlo (13exx 6-4) en nabij het Kranenveld; Soerendonk (1ex 6-4) . Beflijsters werden gezien in Strijp; Eindhoven (1vr 7-4 en 8-4) en in de Rusthoek; Strabrechtse Heide (2m op 6-4). De 1ste (?) Grasmus in de Kempen zou zijn waargenomen bij de Patersgronden op 5-4.


Geelgors, Landschotse Heide : 4-4-2005, Lex Peeters

2-3 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx 2-4 en 3-4), het Goorven (19exx 2-4, 16exx 3-4), visvijvers Valkenswaard (22exx 3-4) en het Beuven (5exx 2-4, 4exx 3-4). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx 2-4, 1ex 3-4) en visvijvers Valkenswaard (3exx 3-4). Ooievaars zijn gezien bij trektelling Loozerheide (1ex 3-4), het Goorven (1ex ovl 3-4) en trektelling Beuven (2exx 3-4). Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (5exx 2-4 en 3-4), bij het Goorven (2exx 2-4, 1ex 3-4) en de Ringselvennen (1ex 2-4). Zomertalingen werden waargenomen bij het Beuven (7exx 2-4 en 3-4) en visvijvers Valkenswaard (2m 3-4). Pijlstaarten zijn gezien bij het Grafven (5exx 2-4, 3exx 3-4) en het Withollandven (3exx 2-4). 1 vr Nonnetje verbleef op 2-4 en 3-4 op het Beuven. Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (5exx 2-4, 4exx 3-4). Bergeenden zijn gezien bij de Ringselvennen (15exx 2-4, 13exx 3-4) en het Goorven (1pr 2-4 en 3-4). 1 vr Casarca verbleef op 2-4 op de Landschotse Heide. 


Geoorde Futen, Goorven : 2-4-2005, Lex Peeters

Visarenden werd op 3-4 gezien boven het grensgebied tussen Nuenen en Helmond (1 ex) en bij de Maaij; Bergeijk (1 ex). Zwarte Wouwen vlogen over telpost Patersgronden (1ex 2-4) en het Goorven (1ex 3-4). Bruine Kiekendieven zijn gezien bij de visvijvers Valkenswaard (1vr 3-4). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (3exx 3-4). Smellekens werden gezien in de Rusthoek (1m 2-4) en bij trektelling Loozerheide (1ex 2-4). Slechtvalken verbleven in de Rusthoek (1vr ad 2-4 en 3-4) en bij de Loozerheide (1ex 2-4). Een Kraanvogel werd op 3-4 waargenomen bij de Gijzenrooijse Zegge. Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx ad 3-4). 


Zwartkopmeeuwen (adult), Ringselvennen : 3-4-2005, Frank Neijts

Kemphanen werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ex 2-4). Houtsnippen zijn gezien bij de Pastoorsweijer (1ex 2-4), de Strabrechtse Heide (1ex 2-4) en de Loozerheide (1ex 2-4). 1 Regenwulp vloog op 2-4 over het Goorven. De 1e Koekoeken in de Kempen dit voorjaar werd op 3-4 waargenomen bij de Loozerheide en bij de Maaij; Bergeijk. IJsvogels verbleven bij de Collse Zegge (1ex 2-4). Waterpiepers werden waargenomen bij het Westelbeers broek (1ex 2-4) en de Strabrechtse Heide (1ex 3-4). Grote Gele Kwikstaarten zijn gezien bij Volmolen/Waalre (1pr 2-4), bij De Run/Veldhoven (1pr 2-4) en langs de Dommel bij Soeterbeek/Nuenen (1vr 3-4). Pestvogels verbleven in Nuenen (16exx 2-4, 6exx 3-4), het Grafven (11exx 3-4) en werden gezien bij trektelling Beuven (27exx 2-4). Beflijsters werden gezien bij het Grafven (1m 2-4). Buidelmezen werden waargenomen bij het Beuven (1ex 2-4) en De Flaes (1ex roepend 3-4). Klapeksters zijn gezien bij het Scheidingsven (1ex 2-4) en de Landschotse Heide (1ex 2-4). Europese Kanaries werden waargenomen bij Nederwetten (2exx 2-4, 1ex 3-4). Kruisbekken werden waargenomen bij het Jachthuis/Postelseweg (2exx 3-4).


Europese Kanarie, Nederwetten : 2-4-2005, Frank Neijts

1 april (vrijdag)

Trektellingen

Geoorde Futen verbleven bij de Reuselse Moeren (min 4pr 1-4) en het Beuven (2exx 1-4). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (2exx 1-4). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (5exx 1-4). Zomertalingen zijn gezien bij het Beuven (5exx 1-4). Pijlstaarten verbleven op de Landschotse Heide (3exx 1-4). Brilduikers werden waargenomen bij het E3-Strand/Eersel (10exx 1-4) en het Beuven (8exx 1-4). 1 Bruine Kiekendief trok op 1-4 over Netersel. Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (3exx 1-4). 


Waterpieper (zomerkleed), Reuselse Moeren : 1-4-2005, Lex Peeters

1 pr baltsende Tureluurs werden op 1-4 gezien bij de Landschotse Heide. Witgatjes werden waargenomen bij de Reuselse Moeren (1ex 1-4), waterzuivering Hapert (3exx 1-4) en de Strabrechtse Heide Noord (1ex 1-4). Waterpiepers zijn gezien bij de Reuselse Moeren (1ex 1-4). Pestvogels zijn gezien in Nuenen (20exx 1-4) en bij Bladel (12exx 1-4). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide Noord (1ex 1-4), de Landschotse Heide (2exx 1-4) en de Rusthoek (1ex 1-4).


Pestvogel, Nuenen : 1-4-2005, Gerard Schouten