Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Maart

30-31 maart (woensdag-donderdag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden waargenomen bij het Beuven (2exx  30-3). Roerdompen zijn gehoord/gezien bij het Beuven (3exx 30-3). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (4exx 30-3, 5exx 31-3) en de Patersgronden (1ex 31-3). Casarca's werden waargenomen op de Landschotse Heide (3exx 31-3, w.o. 1 baltsend pr). Zomertalingen werden gezien bij het Beuven (3exx 30-3). Pijlstaarten verbleven op het Beuven (2exx 30-3), het Grafven (7exx 30-2) en de Landschotse Heide (3exx 31-3). 1 vr Nonnetje werd op 30-3 gezien bij het Beuven. Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (7exx 30-3). Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (11exx 30-3). Blauwe Kiekendieven zijn gezien in de Rusthoek (2exx 30-3). 


Grutto's, Landschotse Heide : 31-3-2005, Lex Peeters

Mooie aantallen Grutto's zijn waargenomen bij de Landschotse Heide (20exx 31-3). Leuke aantallen Wulpen verbleven bij de Toekomstweg/Middelbeers (ca 160exx 30-3). Waterpiepers zijn gezien bij Manege Meulendijks (4exx 31-3) en het Withollandven (1ex 31-3). Pestvogels werden gezien in Nuenen (21exx 30-3). Beflijsters werden waargenomen nabij de Galgeberg/Strabrechtse Heide (2exx 30-3). Klapeksters verbleven op de Landschotse Heide (2exx 31-3). Een Europese Kanarie werd op 31-3 zingend waargenomen bij Nederwetten.


Pestvogels (deel van groep van 21exx), Nuenen : 30-3-2005, Gerard Schouten

28-29 maart (maandag-dinsdag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden gezien bij de Ringselvennen (6exx 28-3). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (5exx 28-3), visvijvers Valkenswaard (1ex 28-3), De Maaij/Bergeijk (2exx 29-3) en het Soerendonks Goor (1ex 28-3 en 29-3). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (5exx 28-3), visvijvers Valkenswaard (1ex 28-3), de Ringselvennen (1ex 29-3) en het Soerendonks Goor (2exx 28-3 en 29-3). 1 Brandgans werd op 28-3 waargenomen bij het Berkven/Landschotse Heide. Bergeenden werden waargenomen bij de Ringselvennen (15exx 28-3, 17exx 29-3), De Maaij/Bergeijk (2exx 29-3) en de Landschotse Heide (2exx 29-3). Zomertalingen zijn gezien bij het Beuven (7exx 28-3) en de visvijvers Valkenswaard (1ex 28-3). Pijlstaarten werden waargenomen bij het Kromven (3exx 28-3) en het Beuven (6exx 28-3). 1 vr Nonnetje werd op 28-3 gezien bij het Beuven. Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (13exx 28-3). Grote Zaagbekken zijn gezien bij het Beuven (9exx 28-3). 


Kraanvogels, Loozerheide : 28-3-2005, Frank Neijts

Een Rode- en een Zwarte Wouw werden op 29-3 waargenomen tijdens trektelling Loozerheide. Bruine Kiekendieven zijn gezien bij Reusel (1m ad ovl 29-3). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (zeker 2exx 28-3) en de Loozerheide (1vr 29-3, al anderhalve week aanwezig). Een Grauwe Kiekendief werd op 29-3 waargenomen tijdens trektelling Loozerheide. Zeer bijzonder was een Ruigpootbuizerd die op 29-3 tijdens de trektelling bij de Landschotse Heide werd waargenomen. Een Boomvalk vloog op 29-3 over Gestel/Eindhoven. Slechtvalken werden waargenomen bij Gestel/Eindhoven (2exx 29-3). Kraanvogels werden gezien tijdens trektelling Loozerheide (19exx 28-3). 1 Tureluur werd op 28-3 waargenomen bij het Soerendonks Goor. Zwartkopmeeuwen zijn gezien bij de Ringselvennen (1ex 29-3).  IJsvogels zijn gezien bij de Ringselvennen (1ex 28-3) en het Soerendonks Goor (1ex 28-3, 2exx 29-3). Waterpiepers werden waargenomen bij de visvijvers Valkenswaard (2exx 28-3). Beflijsters werden gezien nabij de Galgeberg/Strabrechtse Heide (2m 28-3). Pestvogels zijn gezien bij Veldhoven (6exx 28-3). Klapeksters werden waargenomen op de Landschotse Heide (2exx 28-3, 1ex 29-3) en het Kranenveld/Soerendonk (1ex 29-3). Noordse Goudvinken zijn gehoord bij het Beuven (min 2exx 28-3). 

26-27 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Geoorde Futen zijn gezien bij het Pannegoor/Cartierheide (4exx 26-3, 1pr 27-3) en de Ringselvennen (3exx 27-3). Roerdompen werden gehoord bij het Beuven (3exx 26-3, 2exx 27-3) en het Soerendonks Goor (1ex 27-3). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Raadven (1ex 26-3), het Goorven (2exx 26-3) en het Beuven (min 2exx 26-3, 9exx 27-3). 1 Brandgans werd op 27-3 waargenomen bij de Ringselvennen. Bergeenden werden gezien bij de Ringselvennen (12exx 27-3). Zomertalingen werden waargenomen bij het Beuven (7exx 26-3, 11exx 27-3) en het Soerendonks Goor (4exx 27-3). Pijlstaarten werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (3pr 27-3). 1 ad man Krooneend was op 26-3 aanwezig op het Withollandven. 1 vr Nonnetje werd op 27-3 waargenomen bij het Beuven. Brilduikers werden waargenomen bij het E3-Strand/Eersel (20exx 27-3) en het Beuven (10exx 27-3). Grote Zaagbekken zijn gezien bij het Beuven (10exx 27-3). 


Scholekster, Soerendonks Goor : 27-3-2005, Frank Neijts

Een baltsende Tureluur werd op 26-3 waargenomen bij de Neterselse Heide. Een Zwarte Ruiter vloog op 27-3 over het Soerendonks Goor. Witgatjes verbleven bij de Reuselse Moeren (4exx 26-3). Houtsnippen werden waargenomen bij het Rouwven (1ex balts 26-3). Een baltsende Watersnip werd op 27-3 waargenomen in de Collse Zegge. Bokjes zijn gezien bij het Rouwven (1ex 26-3). Een Rode Wouw werd op 26-3 waargenomen bij de trektelling op de Loozerheide. Bruine Kiekendieven zijn gezien bij het Beuven (1ex 27-3) en het Soerendonks Goor (1m 27-3). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (min 6exx 26-3), de Cartierheide (1vr 26-3) en de Neterselse Heide (1vr ad 26-3). De 1e (?) Boomvalk in de Kempen dit jaar werd opgemerkt tijdens de trektelling op de Loozerheide. Slechtvalken werden waargenomen bij de Reuselse Moeren (1ex 26-3) en de Loozerheide/Ringselvennen (1ex 26-3, 2exx 27-3). Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ex ad 26-3 en 27-3). De 1e (?) Zwarte Stern dit jaar in de Kempen was op 27-3 aanwezig bij het Beuven. 


Krooneend (man), Withollandven/Landschotse Heide : 26-3-2005, Lex Peeters

Waterpiepers werden waargenomen bij het Grafven (6exx 26-3). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op een weiland bij Vloeieind/Lage Mierde (1m 26-3) en bij Volmolen/Waalre (1pr 27-3). 1 geringde Pestvogel werd op 26-3 in Steensel waargenomen. Bij de Plateaux werd op 26-3 een zingende Zwartkop gehoord. Klapeksters zijn gezien bij de Galgeberg/Strabrechtse Heide (1ex 26-3), de Landschotse Heide (1ex 26-3 en 27-3) en het Marijkeven (1ex 26-3 en 27-3). Kruisbekken werden waargenomen bij de Cartierheide (3exx 26-3) en het Beuven (2exx 27-3).

23-25 maart (woensdag-vrijdag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers zijn waargenomen bij het Scheidingsven (1ex ovl 23-3), het Soerendonks Goor (4exx 25-3), het Grafven (1ex 23-3) en de Strabrechtse Heide (3exx 25-3). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Beuven/Grafven (8exx 23-3). De ad Rotgans van het Soerendonks Goor was op 23-3 nog steeds aanwezig. 1 Brandgans was op 24-3 aanwezig op het Groot Meer te Vessem. Bergeenden werden waargenomen bij het Kromven/Landschotse Heide (3exx 23-2 en 25-3) en de Ringselvennen (18exx 25-3). 1 vr Casarca viel op 24-3 in bij de Landschotse Heide. Grote Zaagbekken verbleven bij het Kromven/Landschotse Heide (6exx 23-3). Pijlstaarten zijn gezien bij het Grafven (1m 23-3). 
Scholeksters (boven & onder) en Grutto's (onder), Kromven : 25-3-2005, Lex Peeters

Bruine Kiekendieven werden waargenomen bij Netersel (1ex ovl 23-3), het Soerendonks Goor (1m 25-3) en de Strabrechtse Heide (1m 25-3). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Landschotse Heide (1ex ringstaart 23-3) en de Strabrechtse Heide (2m 23-3, 3exx 25-3). Slechtvalken waren aanwezig bij de Loozerheide (1ad 24-3) en de Strabrechtse Heide (1ad 25-3). 1 Kraanvogel werd op 23-3 waargenomen in de Rusthoek/Strabrechtse Heide. 1 Tureluur werd op 25-3 gezien bij het Kromven/Landschotse Heide. Leuke aantallen Wulpen zijn waargenomen bij het Kromven (ca 140exx 23-3). Een baltsende Watersnip werd op 23-3 gezien bij Gijzenrooij/Geldrop. Waterpiepers verbleven bij Schaapskooi/Soerendonk (ca 35exx 23-3).

Pestvogel, Veldhoven : 23-3-2005, Janus Eliens

Zwartkopmeeuwen werden waargenomen bij de Ringselvennen (2exx 24-3 en 25-3) en het Rundal/Steensel (1ex ad 25-3). Een vroege Dwergmeeuw werd op 25-3 gezien bij de visvijvers Valkenswaard. Pestvogels zijn gezien bij Veldhoven (15exx 23-3, 6exx 25-3), Steensel (98exx 25-3) en Woensel/Eindhoven (6exx 23-3). De 1e (?) Tapuit in de Kempen dit jaar werd op 23-3 bij het Kranenveld waargenomen; op 25-3 verbleven 2exx op de Strabrechtse Heide. Een vr Beflijster verbleef op 25-3 op de Strabrechtse Heide. De 1e (?) Rietzanger dit jaar in de Kempen werd op 25-3 gezien bij de Ringselvennen. Op verschillende plaatsen bij Budel werden op 23-3 Zwartkoppen gemeld. De 1e (?) Bonte Vliegenvanger dit jaar in de Kempen werd op 25-3 waargenomen bij de visvijvers Valkenswaard. Klapeksters werden waargenomen bij de Landschotse Heide (1ex 23-3 t/m 25-3), de Loozerheide (1ex 24-3), schaapskooi/Soerendonk (1ex 25-3), de Strabrechtse Heide (2exx 25-3) en het Grafven (1ex 23-3). Kruisbekken werden waargenomen bij het Grafven (3exx 23-3).


Ooievaar (ongeringd), Kempenweg/Budel Dorplein : 22-3-2005, Rob Bouwman

21-22 maart (maandag-dinsdag)

Trektellingen

Geoorde Futen zijn gezien bij het Beuven (2exx 22-3). Roerdompen riepen bij het Soerendonks Goor (1ex 21-3) en het Beuven (1ex 22-3). Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Soerendonks Goor (1ex 21-3 en 22-3), het Grafven (2exx 22-3), De Plateaux (1ex 21-3), Eindhovenseweg/Valkenswaard (1ex 22-3) en het Beuven (12exx 22-3). 1 Ooievaar verbleef op 22-3 langs de Kempenweg bij Budel Dorplein. Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (8exx 22-3). De ad Rotgans van het Soerendonks Goor was op 21-3 nog steeds aanwezig. Bergeenden verbleven bij de Ringselvennen (14exx 21-3). Pijlstaarten waren aanwezig bij de Ringselvennen (2exx 21-3), het Grafven (1ex 22-3) en het Beuven (25exx 22-3). 1 vr Nonnetje was op 22-3 aanwezig op het Beuven. Brilduikers verbleven bij het Beuven (11exx 22-3). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (24exx 22-3). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij het Waschven (1ex ringstaart 21-3), het Platvoetje/Strabrechtse Heide (1m 22-3), het Grafven (1m 22-3 - ander ex dan bij Platvoetje) en de Ringselvennen (1vr 21-3). 1 Slechtvalk was op 21-3 aanwezig bij de Loozerheide. Kraanvogels werden gezien bij het Beuven (min 35exx 21-3), bij Heeze (16exx 21-3), bij de Ringselvennen (13exx N 21-3), bij Meerveldhoven (36exx ovl 22-3), tijdens trektelling Beuven (66exx 22-3), Helmond Oost (16exx 21-3) en tijdens trektelling Loozerheide (45exx 21-3). Tureluurs zijn gezien bij de Ringselvennen (2exx 21-3). 


Blauwborst, Soerendonks Goor : 21-3-2005, Hennie Lammers

Zwartkopmeeuwen werden gezien bij de Ringselvennen (2exx 21-3). 1 Velduil werd op 22-3 waargenomen bij de Ringselvennen. Waterpiepers werden waargenomen bij het Grafven (2exx 22-3). De 1e Beflijster van dit jaar werd gezien tijdens de trektelling Loozerheide (1ex 21-3). Pestvogels werden waargenomen tijdens de trektelling Strabrechtse Heide (totaal 43exx 22-3), Somerenseweg/Grafven (1ex 22-3), Woensel/Eindhoven (ca 25exx 22-3) en bij Soerendonk (1ex ovl 22-3). De 1e (?) zingende Gekraagde Roodstaart dit jaar is gezien/gehoord bij de Dommel bij Waalre. De 1e (?) zingende Fitis voor dit jaar in de Kempen werd op 22-3 bij het Beuven waargenomen. Klapeksters zijn gezien op de Strabrechtse Heide Noord (1ex 21-3), Loozerheide (1ex 21-3), het Kranenveld (1ex 21-3), het Beuven (1ex 22-3), het Grafven (1ex 22-3) en de Ringselvennen (1ex 21-3). Noordse Goudvinken werden waargenomen op de Strabrechtse Heide Noord (3exx ovl 21-3) en bij het Grafven (1ex ovl 22-3). Kruisbekken werden waargenomen bij de Braakhuizense Heide (2exx 21-3), het Grafven (1ex ovl 22-3) en de Strabrechtse Heide NW (zeker 2exx 21-3). Zeer bijzonder was een groep van 11 Sneeuwgorzen die tijdens de trektelling van 21-3 over de Loozerheide trok.

19-20 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden waargenomen bij de Reuselse Moeren (1pr 19-3). Roerdompen zijn gehoord bij het Soerendonks Goor (1ex 19-3) en het Beuven (1ex 19-3, min 1ex 20-3). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex 19-3 en 20-3), het Beuven (16exx 19-3, 19exx 20-3), visvijvers Valkenswaard (1ex 19-3), Diepmeerven/Groote Heide (2exx 19-3), de Ringselvennen (1ex 19-3 en 20-3) en het Raadven (1ex 19-3 en 20-3). 1 Purperreiger werd op 20-3 waargenomen bij het Soerendonks Goor. Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Beuven (8exx 19-3 en 20-3), Leenderweg tussen V'Waard en Leende (4exx 20-3), Paaldijk (2exx 20-3) en de visvijvers Valkenswaard (2exx 19-3). De ad Rotgans was op 19-3 en 20-3 nog steeds aanwezig bij het Soerendonks Goor. Bergeenden zijn gezien bij de Ringselvennen (16exx 19-3). 1 vr Casarca was op 19-3 aawezig bij De Flaes. Zomertalingen verbleven bij het Beuven (1m 20-3) en het Soerendonks Goor (1pr 20-3). Pijlstaarten werden gezien bij het Beuven (25exx 20-3) en de Ringselvennen (12exx ovl 20-3). Een koppel Krooneenden werd op 20-3 waargenomen nabij de Dommel bij Bokt/Eindhoven. 1 vr Nonnetje was op 19-3 en 20-3aanwezig op het beuven. Brilduikers zijn gezien op het Beuven (15exx 19-3, 9exx 20-3). Grote Zaagbekken zijn gezien bij De Flaes (2exx 19-3), het Beuven (13exx 19-3, 22exx 20-3) en de Ringselvennen (2exx 19-3). 


Kraanvogel (onv), Soerendonk : 19-3-2005, Rob Bouwman

Bruine Kiekendieven werden waargenomen bij de Ringselvennen (1vr 20-3). Blauwe Kiekendieven zijn gezien bij de Landschotse Heide (1m 19-3), Cartierheide (2exx 19-3), Budel-Schoot (1ex ringstaart 20-3), Groote Heide (1vr 19-3), Gastel (1ex ringstaart 19-3) en de Strabrechtse Heide (1vr 20-3). Een groepje van 8 Buizerden trok op 20-3 over Veldhoven Heikant. 1 vr Smelleken werd op 19-3 waargenomen op de Landschotse Heide. Slechtvalken werden waargenomen bij de Loozerheide (1ex 20-3) en het Marijkeven (1vr ad 20-3). 1 onv Kraanvogel werd op 19-3 gezien bij Soerendonk. Kluten verbleven bij de Ringselvennen (9exx 19-3). 2 Kleine Plevieren zijn op 19-3 gezien bij de Ringselvennen. Kemphanen werden gezien in de omgeving van de Hooge Mierdseweg/Reusel (19exx 19-3) en bij de Ringselvennen (min 2ex 20-3). Tureluurs werden gezien bij de Ringselvennen (3exx 19-3) en bij Gastel (2exx ovl 19-3). Leuke aantallen Wulpen verbleven op 20-3 bij de Ringselvennen (ca 100exx 20-3). Houtsnippen werden waargenomen bij het Nuenens Broek (3exx waarvan 2 baltsend 19-3), Tweerijten/Nuenen (1ex 20-3) en Achtse Barrier/Eindhoven (1ex 20-3). Zwartkopmeeuwen zijn gezien bij de Ringselvennen (2exx 20-3). IJsvogels zijn waargenomen bij de Patersgronden (1ex 20-3). De 1e (?) Boompieper in de Kempen dit jaar was op 20-3 aanwezig op de Strabrechtse Heide. Waterpiepers verbleven bij het 's-Heerenven (12exx 19-3), het Grafven (3exx 20-3) en Manege Meulendijks (12exx 19-3). Pestvogels werden waargenomen bij Cobbeek/Veldhoven (20exx 19-3) en Engelse Tuin/Heeze (53exx 19-3). De 1e (?) zingende Blauwborsten voor de Kempen werden dit jaar bij de Strijperheg (19-3) en de Visvijvers Valkenswaard (19-3) waargenomen. Klapeksters verbleven bij de Ringselvennen (1ex 19-3 en 20-3), Soerendonks Goor (1ex 20-3), de Oirschotse Heide (2exx 20-3), de Landschotse Heide (1ex 20-3), het Marijkeven (1ex 20-3), het Grafven (1ex 20-3) en de Groote Heide (3exx 19-3). Barmsijzen(spec) werden waargenomen bij de visvijvers Valkenswaard (1ex ovl 19-3). Goudvinken werden waargenomen op de Landschotse Heide (2exx 19-3 en 20-3). 1 Appelvink vloog op 19-3 over bij Budel Dorplein.  Kruisbekken zijn gezien bij de Hapertse Heide (zeker 4exx 19-3).

16-18 maart (woensdag-vrijdag)

Trektellingen

Geoorde Futen werden gezien bij het E3-Strand/Eersel (1ex 16-3) en het Beuven (1ex 18-3). 1 roepende Roerdomp werd op 18-3 gehoord bij het Soerendonks Goor. Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (ca 10exx 16-3, het Waschven (1ex 18-3), 7exx 17-3, 16exx 18-3), bij de Ir van Meelweg (1ex 18-3), de Ringselvennen (2exx 18-3) en het Soerendonks Goor (1ex 16-3 en 17-3, 2exx 18-3). Wilde Zwanen zijn gezien bij het Beuven (22exx 16-3 en 17-3). Kolganzen zijn gezien bij het Soerendonks Goor (9exx 16-3). 1 Rotgans werd op 17-3 en 18-3 gezien bij het Soerendonks Goor. Bergeenden zijn gezien bij het Kromven/Landschotse Heide (2exx 17-3), de Ringselvennen (15exx 18-3) en De Maaij/Bergeijk (1ex 16-3). Een vr Casarca werd op 18-3 gezien bij de Mispeleindse Heide. 1 vr Nonnetje verbleef op 16-3 op het Beuven. Grote Zaagbekken waren aanwezig op het Beuven (zeker 4exx 16-3, 15exx 18-3) en de Keyenhurk (1pr 18-3). Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (zeker 9exx 16-3, 15exx 18-3) en het E3-Strand/Eersel (16exx 18-3). Pijlstaarten zijn gezien op het Beuven (2exx 18-3), bij de Ringselvennen (1m 18-3) en De Maaij/Bergeijk (1ex 16-3).


Rotgans (adult), Soerendonks Goor : 17-3-2005, Rene Weenink

Kluten verbleven op het Beuven (max 25exx 16-3) en bij de Ringselvennen (1ex 18-3). Goudplevieren werden waargenomen langs de Paaldijk (2exx 16-3). 1 Bonte Strandloper en 1 Kemphaan werden op 18-3 waargenomen bij de Ringselvennen. Leuke aantallen Wulpen verbleven bij de Ringselvennen (102exx 18-3). Houtsnippen zijn gezien bij Lage Mierde (9exx 16-3) en Kasteel Heeze (1ex baltsend 16-3). 1 Visarend trok op 16-3 zeer laag richting ZZW over Philips Medical Systems te Best.  Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1m & 1vr 16-3 en 18-3), op de Landschotse Heide (2exx ringstaart 17-3) en langs de Paaldijk (1ex 16-3). Slechtvalken zijn waargenomen bij het Marijkeven (1vr onv 16-3) en de Ringselvennen (1ex 18-3). Een Zwartkopmeeuw werd op 18-3 waargenomen bij Gastel. IJsvogels werden waargenomen bij het Beuven (1ex 16-3) en Sterkselse Aa/Kasteel Heeze (1ex 16-3). Oeverzwaluwen werden gezien bij zwembad Someren (min 15exx 16-3). Waterpiepers zijn gezien bij het 's Heerenven/Strabrechtse Heide (11exx 16-3, min 8exx 18-3), het Grafven (8exx 16-3) en het Kromven (1ex 17-3). 


Kleine Plevier, E3-Strand/Eersel : 18-3-2005, Lex Peeters

Pestvogels werden gezien in Best (13exx 17-3), in Waalre (35exx 18-3), Woensel/Eindhoven (ca 10exx 18-3), E3-Strand/Eersel (9exx 18-3) en bij Eersel-Zuid (ca 100exx 16-3). Klapeksters verbleven bij het Grafven (1ex 16-3), De Pan (1ex 16-3), omgeving Soerendonks Goor (1ex 17-3), de Landschotse Heide (1ex 17-3 en 18-3) en Strabrechste Heide NO (1ex 16-3 en 18-3). Noordse Goudvinken verbleven bij het Beuven (2exx 16-3) en bij Torenbroek (1ex 17-3). Goudvinken werden waargenomen bij de Landschotse Heide (1ex 18-3) en visvijvers Vlasroot (2exx 17-3). Kruisbekken werden waargenomen bij Torenbroek (2exx 17-2), Philips Medical Systems Best (min 2exx 18-3) en de Strabrechtse Heide (3exx 18-3). Zeer bijzonder was een waarschijnlijk vrouwtje Witkopgors dat gemeld werd bij Gastel.


waarschijnlijk vrouwtje Witkopgors, Gastel : 15-3-2005, Frank Neijts

14-15 maart (maandag-dinsdag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers verbleven bij het Beuven (17exx 15-3), het Waschven (1ex 14-3), de Ringselvennen (2exx 15-3), omgeving Ir van Meelweg (1ex 14-3 en 15-3) en in de Rusthoek/Strabrechtse Heide (1ex 14-3). Wilde Zwanen zijn waargenomen bij het Beuven (18exx 15-3). 1 Kolgans verbleef op 15-3 bij de Vlasrootvennen. 1 Rotgans is op 14-3 gezien bij de Ringselvennen. Bergeenden verbleven bij de Ringselvennen (20exx 14-3, 14exx 15-3). Pijlstaarten werden gezien bij de Ringselvennen (10exx 14-3), het Beuven (11exx 15-3) en het Kromven/Landschotse Heide (3exx 14-3 en 15-3). 1 vr Nonnetje verbleef op 15-3 op het Beuven. Brilduikers zijn waargenomen bij zandafgraving De Hoort (2vr 14-3), de Ringselvennen (2exx 15-3), het Beuven (14exx 15-3), de Vlasrootvennen (1vr 15-3) en het E3-strand (15exx 14-3, 10exx 15-3). Grote Zaagbekken werden gezien bij het Beuven (10exx 15-3). Rode Wouwen werden gezien bij Gastel (1ex 15-3), Hoogeloon (1ex 15-3) en de Ringselvennen (1ex 15-3).  Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1m 14-3, 2exx 15-3) en bij de Ringselvennen (1vr 15-3). Kraanvogels werden waargenomen bij A2/afslag Soerendonk (22exx ovl NO 15-3). Leuke aantallen Wulpen werden gezien bij de Ringselvennen (96exx 15-3). Houtsnippen werden waargenomen bij Lage Mierde (10exx 15-3). 1 ad Zwartkopmeeuw is op 14-3 gezien bij het Soerendonks Goor. Een 2w Pontische Meeuw was op 15-3 aanwezig bij de Ringselvennen. IJsvogels zijn gezien bij de Philips Visvijvers (1ex 15-3) en De Maaij/Bergeijk (4exx 15-3). Waterpiepers zijn gezien bij het Grafven (5exx 15-3). Pestvogels werden waargenomen bij Woensel/Eindhoven (25exx 14-3) en Gennep/Eindhoven (13exx 15-3). Roodborsttapuiten verbleven bij het Grafven (1m 15-3). Klapeksters werden gezien bij de Oirschotse Heide (1ex 14-3) en het Rouwven (1ex 14-3). Kruisbekken werden gezien bij het Beuven (1ex 15-3). Goudvinken zijn waargenomen bij De Maaij/Bergeijk (2exx 15-3).


Houtsnip (tegen raam gevlogen), Veldhoven/Heikant : 13-3-2005, P. de Breet

12-13 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers verbleven bij het Goorven (1ex 12-3), het Soerendonks Goor (7exx 13-3), Elshouters/Waalre (1ex 13-3), het Waschven/Strabrechtse Heide (1ex 13-3), het Scheidingsven/Strabrechtse Heide (1ex 13-3), Grafven/Strabrechtse Heide (7exx 13-3), de Patersgronden (2exx 12-3), de Ringselvennen (2exx 13-3), Raadven/tussen Waalre en Valkenswaard (1ex 13-3) en het Beuven (15exx 12-3). Ooievaars werden gezien bij de Weijerkens/Weebosch (1ex 12-3), de Ringselvennen (2exx ovl NW 13-3) en bij de trektelling Beuven (6exx 13-3). Kleine Zwanen verbleven bij Gastel (24exx 13-3). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (10exx 12-3), de Paaldijk (ca 5exx 12-3, 7exx 13-3), het Beuven (17exx 12-3 en 13-3) en het Peelven (22exx 13-3). Kolganzen zijn gezien bij het Soerendonks Goor (11exx 13-3). 1 Brandgans verbleef op 12-3 op het Beuven. Bergeenden werden waargenomen bij de Ringselvennen (12exx 12-3, 13exx 13-3) en het Goorven (3exx 12-3). 1 vr Casarca werd op 12-3 gezien bij De Flaes. Pijlstaarten verbleven op het Soerendonks Goor (3exx 12-3, 4exx 13-3), het Beuven (12exx 12-3), het Kromven/Landschotse Heide (1m 13-3), visvijvers Bergeijk (1m inv 13-3) en de Ringselvennen (4pr 12-3, 28exx 13-3). Nonnetjes verbleven op De Flaes (1vr 12-3), de Ringselvennen (1vr 13-3) en op het Beuven (1vr 12-3 en 13-3). Grote Zaagbekken zijn gezien bij De Flaes (3exx 12-3), de Groote Beerze/Middelbeers (1pr 12-3), de Ringselvennen (6exx 12-3 en 13-3), de Keyenhurk (4exx 13-3) en het Beuven (17exx 12-3, 7exx 13-3). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (12exx 12-3 en 13-3) en Ringselvennen (2exx 12-3, 3exx 13-3). 


Bosuil (juv), Eindhoven : 13-3-2005, Rob Bouwman

1 Visarend werd op 13-3 gezien bij Kuikseind langs de Kleine Beerze. Rode Wouwen zijn waargenomen bij de Keersop te Westerhoven (1ex 13-3) en bij trektelling Beuven (1ex 13-3). Blauwe Kiekendieven zijn gezien bij het Beleven (1vr 12-3), de Rusthoek/Strabrechtse Heide (1vr 12-3), Molenbroek (2exx 13-3) en de Ringselvennen/Loozerheide (1 ringstaart 12-3). Goudplevieren werden waargenomen bij de Renheide/Soerendonk (1ex 13-3). Een Houtsnip vloog op 13-3 tegen een raam in Veldhoven/Heikant. IJsvogels verbleven bij de Ringselvennen (1ex 13-3), Dommel/Veldhoven (1ex 13-3) en de visvijvers Bergeijk (1ex 13-3). 1 Halsbandparkiet vloog op 13-3 richting ZO over de Dommelbeemden/Veldhoven. Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (3exx 13-3). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien op een akker bij Gastel (1ex 13-3), de Dommel/Veldhoven (1ex zang 13-3), Helmond-Oost en de Patersgronden (2exx 12-3). Pestvogels verbleven bij Blixembosch/Eindhoven (23exx 12-3, 44exx 13-3), Acht/Eindhoven (ca 75exx 12-3), Helmond Oost (70exx 12-3, 80exx 13-3) en de Gennepermolen (13exx 13-3). Klapeksters zijn gezien bij het Soerendonks Goor (2ex 12-3, 1ex 13-3), de Strabrechtse Heide (3exx 12-3), het Marijkeven (1ex 13-3) en het Rouwven (1ex 12-3). De eerste (?) Boerenzwaluw voor de Kempen dit jaar werd op 12-3 waargenomen bij het Soerendonks Goor. Roodborsttapuiten werden waargenomen bij het Beerse Broek (1m 13-3) en de Ringselvennen (1m 13-3). Putters verbleven langs de Wilhelmnakanaal tussen Son en Best (20exx 12-3). Noordse Goudvinken werden gezien bij het Westelbeers Broek (8exx 13-3), het Beerse Broek (6exx 13-3) en het Beuven (3exx 13-3). Goudvinken werden waargenomen bij het Eckarts Bos/Eindhoven (1ex 12-3) en het Beatrixkanaal (1ex 12-3). Kruisbekken zijn waargenomen bij de Patersgronden (4exx ovl 12-3), de Braakhuizense Heide (min 2exx 13-3) en de Strabrechtse Heide (3exx ovl 12-3).

10-11 maart (donderdag-vrijdag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers zijn gezien bij de visvijvers Valkenswaard (3exx 10-3) en het Beuven (9exx 11-3). Op 11-3 werd een overtrekkende Ooievaar geclaimd bij Reusel. Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (24exx opvl 10-3) en het Grafven (23exx 11-3). Wilde Zwanen zijn waargenomen bij het Soerendonks Goor (16exx 10-3) en het Beuven (18exx 11-3). Bergeenden zijn gezien bij de Ringselvennen (11exx 10-3). 1 Casarca werd op 10-3 waargenomen bij het Soerendonks Goor. 1 vr Nonnetje verbleef op 11-3 op het Beuven. Brilduikers verbleven bij de Ringselvennen (4exx 10-3) en het E3-strand (12exx 11-3). Grote Zaagbekken verbleven bij de Ringselvennen (1vr 10-3) en het Beuven (15exx 11-3). 1 Rode Wouw werd op 11-3 waargenomen bij de Jansborg/Leenderstrijp. Blauwe Kiekendieven zijn gezien bij het Soerendonks Goor (1m 10-3). Witgatjes zijn gezien bij waterzuivering Hapert (2exx 10-3). IJsvogels verbleven bij Budel Dorplein (2exx 10-3). Waterpiepers zijn gezien bij het Beuven (2exx 11-3) en het Grafven (3exx 11-3). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij waterzuivering Hapert (1ex 10-3). Pestvogels zijn waargenomen in Steensel (ca 70exx 10-3, ruim 70exx 11-3), Blixembosch/Eindhoven (35exx 9 t/m 11-3), bij Geldrop/Noord (25exx 11-3 med. waarneming.nl), bij Acht/Eindhoven (14exx 11-3), Hanevoet/Eindhoven (17exx 11-3) en Centrum/Eindhoven (ca 20exx 11-3). Klapeksters verbleven bij de Loozerheide (1ex 10-3). 1 Barmsijs(spec) werd waargenomen bij de visvijvers Valkenswaard. 3 Grote Barmsijzen zijn op 10-3 waargenomen bij de Visvijvers Valkenswaard. Noordse Goudvinken verbleven bij de visvijvers Valkenswaard (4exx 10-3). Kruisbekken zijn gezien bij Torenbroek (2exx 10-3).

7-9 maart (maandag-woensdag)

Trektellingen

1 Roerdomp werd op 9-3 gezien bij De Maaij/Bergeijk. Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Beuven (5exx 8-3), omgeving Ir. van Meelweg (1ex 8-3 en 9-3) en het Platvoetje (1ex 8-3). Wilde Zwanen zijn gezien bij het Peelven (19exx 8-3). Bergeenden werden waargenomen bij de Ringselvennen (11exx 8-3). Grote Zaagbekken verbleven bij het Beuven (35exx 8-3) en de Keyenhurk (9exx 8-3). Brilduikers zijn gezien bij het Beuven (8exx 8-3) en de Ringselvennen (4exx 8-3). Pijlstaarten verbleven bij het Soerendonks Goor (5exx 8-3). 


Roerdomp, De Maaij/Bergeijk : 9-3-2005, M. Bogaerts

Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij Kreijel/Wintelre (1m 8-3) en het Rouwven (2exx 9-3). Slechtvalken zijn gezien bij de Achtse Barrier/Eindhoven (1ex ovl NO 7-3) en bij Eindhoven Beukenlaan (1ex 8-3). Kuifleeuweriken verbleven bij Meerhoven/Eindhoven (2exx 9-3). Pestvogels werden waargenomen bij Centrum/Eindhoven (2 groepen van 39exx en 32exx 7-3, 1 groep van ruim 60exx 8-3, 1groep van ruim 100exx 9-3), Woensel/Eindhoven (8exx 7-3 med. waarneming.nl), Steensel (35exx 8-3), de Achtse Barrier (26exx 7-3, 22exx 8-3), Centrum Best (38exx 7-3), ten Z van Eersel (40exx 8-3 en 9-3) en bij Best West (60exx 8-3 med. waarneming.nl). Klapeksters zijn gezien bij het Kranenveld/Soerendonk (1ex 7-3). Noordse Goudvinken zijn gezien bij het Beersbroek (8exx 7-3).

5-6 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Roerdompen werden waargenomen bij visvijvers Bergeijk (2exx 5-3). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (min 1ex 5-3), bij de Ir. van Meelweg (1ex 5-3), vliegveld Budel (1ex 6-3), Kerkakkers/Dommelen (1ex 6-3), de Patersgronden (2exx 6-3) en het Soerendonks Goor (2exx 5-3, 1ex 6-3). Kleine Zwanen verbleven bij het Peelven (38exx 6-3). Wilde Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (17exx 5-3, 16exx 6-3), Paaldijk (ca 20exx 6-3, mogelijk bestaand uit de Soerendonks Goor-groep) en het Peelven (16exx 6-3). Bergeenden zijn gezien bij de Ringselvennen (11exx 6-3). Grote Zaagbekken zijn waargenomen bij het Beuven (ca 13exx 5-3, 4exx 6-3). Het 2w mannetje Bruine Kiekendief was op 5-3 en 6-3 nog steeds aanwezig bij de Ringselvennen. Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1 ringstaart 6-3). 1 Slechtvalk was op 6-3 aanwezig bij de Loozerheide. Goudplevieren zijn gezien bij het Witven/Veldhoven (2exx 5-3). Leuke aantallen Wulpen verbleven bij de Paardse Heide (92exx 5-3) en de Ringselvennen (142exx 6-3). 1 Zwartkopmeeuw werd op 6-3 gezien bij de Ringselvennen. 


Pestvogel, Achtse Barrier : 6-3-2005, Paul Cools

1 zingende Kuifleeuwerik werd op 6-3 waargenomen bij Meerhoven/Eindhoven. Waterpiepers werden gezien bij het Beuven (3exx 5-3). Grote Gele Kwikstaarten zijn waargenomen bij de Patersgronden (1ex 6-3). Pestvogels verbleven bij de Achtse Barrier (26exx 5-3 en 6-3), Veldhoven Zonderwijk (3exx 5-3), omgeving Aquabest (2exx ovl 6-3) en Leenderstrijp (> 50exx 6-3). 1 vr Zwartkop was op 5-3 aanwezig in een tuin in Geldrop. Klapeksters verbleven bij de Ringselvennen (1ex 5-3), het Beuven (1ex 5-3), het Grafven (1ex 6-3) en het Kranenveld (1ex 6-3). Bijzonder was de claim van een overvliegende Bonte Kraai op 6-3 over de Aalsterweg/Eindhoven. Noordse Goudvinken verbleven bij het Beuven (3exx 5-3) en Toterfout (6exx 5-3). Appelvinken werden gezien bij de Fakkellaan/Eindhoven (2exx 5-3).


Pestvogels (deel van groep van 25exx), Acht/Eindhoven : 5-3-2005, Jeroen Brandts

1-4 maart (dinsdag-vrijdag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers verbleven bij het Beersbroek (2exx 1-3 en 4-3), bij De Hurken/Aalst/Waalre (1ex regelmatig vanaf dec/jan), de Patersgronden (2exx 1-3), de Pastoorsweijer (1ex 4-3) en omgeving visvijver Westerhoven (1ex 2-3). Kleine Zwanen zijn gezien bij het Peelven (30exx 4-3). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Peelven (8exx 4-3). 1 zeer vroege 2w m Bruine Kiekendief werd op 4-3 jagend waargenomen bij de Ringselvennen. Blauwe Kiekendieven zijn gezien bij de Cartierheide (3exx slaapplaats 4-3). 1 m Nonnetje werd op 4-3 gezien bij de Ringselvennen. Brilduikers werden waargenomen bij het E3-Strand/Eersel (16exx 3-3 en 4-3). 2 Witgatjes zijn op 2-3 en 4-3 gezien bij waterzuivering Hapert. Waterpiepers waren aanwezig bij waterzuivering Hapert (1ex 2-3) en het Grafven (1ex 4-3). IJsvogels werden gezien bij Hanevoet/Eindhoven (1ex 4-3), visvijvers Bergeijk (2exx 3-3) en de Keunensloop/Pastoorsweijer (1ex 4-3). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij waterzuivering/Hapert (4exx 2-3, 1ex 4-3). Pestvogels zijn gezien bij Veldhoven Heikant (13exx 1-3), nčt buiten de Kempen, bij Best West(60exx 1-3), bij de Achtse Barrier (6exx 2-3), bij Gestel/Eindhoven (ca 45exx ovl 4-3) en bij het Diepmeerven/Eindhoven (1ex 4-3). Roodborsttapuiten verbleven bij het Westelbeers Broek (1pr 4-3). Klapeksters werden gezien bij het Beuven (1ex 4-3). Noordse Goudvinken werden waargenomen bij het Beersbroek (5exx 1-3, 3exx 4-3). Appelvinken werden waargenomen in een park in Gestel (4exx 2-3).


Pestvogels (60exx), Boomheuvel/Best : J-P.Kleijne