Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Februari

28 februari (maandag)

Trektellingen

1 Roerdomp werd op 28-2 waargenomen bij de Ringselvennen. Grote Zilverreigers werden gezien bij de Ringselvennen (2exx 28-2). Bergeenden verbleven bij de Ringselvennen (10exx 28-2). Zeer bijzonder was een Rode Wouw die op 28-2 over Steensel vloog. Blauwe Kiekendieven zijn gezien op de Strabrechtse heide (1m 28-2). 1 Slechtvalk werd op 28-2 waargenomen bij de Loozerheide. IJsvogels zijn gezien bij de Ringselvennen (1ex 28-2). Boomleeuweriken werden waargenomen bij Boshoven/Riethoven (12exx 28-2). Grote Gele Kwikstaarten verbleven bij Geldrop Coevering (1ex 28-2). Pestvogels zijn gezien bij de Achtse Barrier e.o. (7exx 28-2) en nčt buiten de Kempen, bij de Boomheuvel te Best (30 ŕ 40exx 28-2). Klapeksters werden waargenomen bij het Rouwven (1ex 28-2). Goudvinken verbleven bij de Neterselse Heide (1ex 28-2). Kruisbekken werden waargenomen bij de Neterselse Heide (min. 15exx 28-2).

26-27 februari (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij een sloot t.h.v. Ir. van Meelweg (1ex 26-2), Patersgronden (1ex 26-2), het Westelbeers Broek (1ex 26-2) en het Soerendonks Goor (1ex 26-2, 7exx 27-2). Kleine Zwanen verbleven op het Beuven (25exx 26-2) en het Soerendonks Goor (25exx 27-2). Wilde Zwanen zijn gezien bij het Peelven (12exx 26-2), de Paaldijk/Leenderstrijp (ruim 50exx 27-2) en het Soerendonks Goor (23exx 27-2, mogelijk deel van de Paaldijk-groep). Kolganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (9exx 27-2). Bergeenden verbleven bij de Ringselvennen (11exx 27-2). Pijlstaarten werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (2exx 26-2, 5exx 27-2). Het vrouwtje Witoogeend was op 26-2 en 27-2 nog steeds aanwezig op het Soerendonks Goor. Nonnetjes werden gezien op het Beuven (1vr 26-2 en 27-2), het Soerendonks Goor (1vr 27-2) en de Ringselvennen (1m 27-2). Brilduikers werden waargenomen bij het Beuven (min 3exx 27-2), Aquabest (1vr 27-2) en de Ringselvennen (4exx 27-2). Grote Zaagbekken verbleven op de Kleine Dommel bij Geldrop Coevering (1ex 26-2), het Beuven (6exx 27-2) en de Ringselvennen (1pr 26-2). Blauwe Kiekendieven zijn gezien op de Strabrechtse Heide (1ex ringstaart 26-2), de Paardse Heide (1ex ringstaart 27-2), omgeving Peelven (1m 27-2) en de Cartierheide (4exx slaapplaats 26-2). 1 Slechtvalk werd op 26-2 gezien bij de Loozerheide. Goudplevieren verbleven bij Gastel (3exx 27-2) en bij de Paardse Heide (2exx 27-2). Witgatjes werden waargenomen bij de Ringselvennen (1ex 26-2) en de Patersgronden (1ex 27-2). Leuke aantallen Wulpen verbleven bij 't Heike/Netersel (132exx 27-2). Houtsnippen werden waargenomen bij de Lange Bleek (1ex 27-2). Bokjes zijn gezien bij de Loozerheide (2exx 27-2). IJsvogels verbleven bij het Beuven (1ex 26-2) en de Ringselvennen (1ex 26-2). Grote Gele Kwikstaarten zijn gezien bij de Patersgronden (1ex 26-2) en het Van Abbemuseum (1ex 26-2). Waterpiepers werden waargenomen bij het Grafven (10exx 26-2).


Pestvogel (adult), Achtse Barrier : 27-2-2005, Rob Bouwman

Pestvogels waren nog steeds aanwezig bij de Achtse Barrier/Eindhoven (7exx 26-2 en 27-2). Roodborsttapuiten werden waargenomen bij het Westelbeers Broek (1pr 26-2), het Beuven (1m+1vr 26-2) en het Grafven (1pr 27-2). Tjiftjaffen werden waargenomen bij de Patersgronden (1ex 26-2) en het Beuven (1ex 26-2). Klapeksters zijn gezien bij de Patersgronden (1ex 26-2), de Loozerheide (1ex 26-2 en 27-2), de Neterselse Heide (1ex 26-2 en 27-2), De Pan (1ex 27-2), de Lange Bleek (1ex 27-2), omgeving Beuven (1ex 27-2) en de Groote Heide/Heeze (2exx 27-2). Noordse Kauwen werden waargenomen bij de Somerense Heide (min 1ex 26-2). Noordse Goudvinken verbleven bij het Beuven (5exx 26-2), de Meelakkers (1ex 27-2), het Westelbeers Broek (4exx 26-2) en het Beersbroek (2exx 26-2). Goudvinken werden waargenomen bij de Neterselse Heide (2exx 27-2), Tongelreep/Visvijvers Valkenswaard (10exx 27-2) en de Meelakkers (1ex 27-2). 1 Appelvink werd op 26-2 en 27-2 gezien bij de Fakkellaan/Eindhoven. Barmsijzen(spec) werden waargenomen bij het Westelbeers Broek (2exx 26-2). Kruisbekken zijn gezien/gehoord bij de Braakhuizense Heide (min 3exx 26-2), Patersgronden (2exx ovl 26-2, 3exx ovl 27-2), de Cartierheide (10exx 26-2), het Beersbroek (7exx 26-2), Westelbeers Broek (1ex 26-2), de Neterselse Heide (min 12exx 26-2, ca 6exx 27-2) en de Meelakkers (ca 8exx 27-2). Zeer bijzonder was een claim van 2 Witbandkruisbekken op 26-2 bij de Neterselse Heide.

23-25 februari (woensdag-vrijdag)

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx 24-2), Eindhovenseweg/Valkenswaard (1ex 24-2) en het Witven/Somerenseweg (1ex 24-2). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Peelven (4exx 24-2). Toendrarietganzen verbleven bij het Peelven (95exx 24-2) en de Mispeleindse Heide (122exx 25-2). 


Toendrarietganzen, Mispeleindse Heide : 25-2-2005, Lex Peeters

1 Bergeend was op 25-2 aanwezig op het Goorven. 1 vr Nonnetje werd op 24-2 gezien bij het Beuven. Brilduikers zijn waargenomen bij het E3-Strand/Eersel (20exx 24-2) en bij het Beuven (11exx 24-2). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (21exx 24-2). Goudplevieren zijn waargenomen bij de Paardse Heide (28exx 25-2). Witgatjes zijn gezien bij waterzuivering Hapert (2exx 23-2). Wulpen verbleven bij de Paardse Heide (72exx 25-2) en 't Heike/Netersel (252exx 25-2). IJsvogels verbleven bij waterzuivering Hapert (1ex 23-2).


Pestvogels (links: 1w & ad, rechts: ad vrouw & man), Achtse Barrier/Eindhoven : 25-2-2005, Frank Neijts

Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij waterzuivering Hapert (1ex 23-2) en bij Tongelre/Eindhoven (1ex 24-2). Pestvogels werden waargenomen nabij de Ardechelaan/Eindhoven(7exx 23-2 t/m 25-2), net buiten de Kempen, bij de Lazarusbocht te Oirschot (1ex 1w 24-2) en bij De Lepelaar/Geldrop (12exx 24-2). Roodborsttapuiten zijn gezien bij Welschap/noordrand (2exx 23-2). Klapeksters verbleven ten N van de Landsardplas (2exx 23-2) en bij het Kranemeer (1ex 24-2). 1 Appelvink was op 25-2 aanwezig bij het Severinuspark te Veldhoven. Noordse Goudvinken werden gezien bij de Landsardplas (9exx 23-2). Goudvinken werden waargenomen bij de Hazenkolk/Neterselse Heide (2exx 25-2).

21-22 februari (maandag-dinsdag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (11exx 22-2) en langs een sloot aan de Ir van Meelweg (1ex 22-2). Kleine Zwanen werden waargenomen bij Leenderstrijp (22exx 21-2), het Grafven (23exx 22-2) en het Peelven (13exx 22-2). Wilde Zwanen verbleven bij Leenderstrijp (30exx 21-2), het Beuven (max 8exx 22-2) en het Peelven (4exx 22-2). Kolganzen zijn gezien bij het Beuven (18exx 22-2) en het Peelven (5exx 22-2). Toendrarietganzen verbleven op het Beuven (max. 600exx 22-2), het Grafven (max 400exx 22-2) en ten W van de Ruttenstraat/Netersel (132exx 22-2). 1 vr Nonnetje was op 22-2 aanwezig op het Beuven. Brilduikers werden gezien op het Beuven (11exx 22-2). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Keyenhurkven/Landschotse Heide (6exx 22-2), het Witven (5exx 22-2) en het Beuven (12exx 22-2). Goudplevieren zijn gezien bij de Paardse heide (31exx 22-2). Witgatjes werden waargenomen aan de Beemdstraat/Waalre (2exx opvl 21-2). Leuke aantallen Wulpen werden gezien bij 't- Heike/Netersel (303exx 22-2) en de Paardse Heide (45exx 22-2).


Grote Mantelmeeuw (3e winter), Ringselvennen : 21-2-2005, Rob Bouwman

Een 3w Grote Mantelmeeuw werd op 21-2 waargenomen bij de Ringselvennen. Waterpiepers werden gezien bij het Grafven (1ex 22-2). Grote Gele Kwikstaarten verbleven bij het Severijnpark/Gestel (1ex 22-2). Pestvogels werden waargenomen nabij een winkelcentrum aan de Ardechelaan/Eindhoven (6exx 22-2). 1 Vuurgoudhaan werd op 22-2 bij het Beuven waargenomen in een gemengde groep Goudhanen/Mezen. 3 witkoppige Staartmezen verbleven op 22-2 bij het Beuven. Klapeksters zijn gezien bij het Beuven (1ex 22-2) en het Kranemeer (1ex 22-2). Barmsijzen(spec) verbleven bij Langakkers/Leenderstrijp (min 16exx 21-2).

19-20 februari (zaterdag-zondag)

Trektellingen

1 Roerdomp werd op 20-2 gehoord bij De Maaij/Bergeijk. Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Soerendonks Goor (3exx 19-2, 5exx 20-2), de Ringselvennen (2exx 19-2, 3exx 20-2), visvijvers Valkenswaard (3exx 20-2), afslag A2/Budel (1ex ovl 20-2), het Beuven (2exx 20-2), sloot aan de Westelbeersedijk (1ex 20-2), Eindhovenseweg/Valkenswaard (1ex 20-2) en de Patersgronden (1ex 19-2 en 20-2). Kleine Zwanen werden gezien bij het Peelven (23exx 19-2), de Somerense Heide (7exx 20-2), de Paaldijk/Leenderstrijp (21exx 20-2) en de Jansborg/Leenderstrijp (3exx 20-2). Wilde Zwanen werden waargenomen bij het Peelven (8exx 19-2, 6exx 20-2), de Paaldijk/Leenderstrijp (15exx 20-2), het Beuven (5exx ovl 20-2) en de Jansborg/Leenderstrijp (9exx 20-2). Kolganzen verbleven bij het Peelven (ca. 10exx 20-2), het Soerendonks Goor (9exx 20-2), De Maaij/Bergeijk (4exx 20-2) en de Vlaamseweg/Sterksel (enkele exx 20-2). 1 onv Kleine Rietgans verbleef op 20-2 bij het Peelven/Sterksel. Rietganzen(spec) werden waargenomen bij de Ringselvennen (66exx ovl 20-2) en het Beuven (ca 325exx 20-2). Toendrarietganzen zijn gezien bij het Peelven (ca 250exx 20-2), de Ringselvennen (110exx 20-2) en de Vlaamseweg/Sterksel (ca 150exx 20-2). Bergeenden werden waargenomen bij de Ringselvennnen (9exx 19-2, 8exx 20-2). Pijlstaarten zijn gezien bij het Soerendonks Goor (2m 19-2, 7exx 20-2). 1 vr Witoogeend werd op 20-2 gezien bij het Soerendonks Goor. Nonnetjes verbleven bij het Soerendonks Goor (1vr 19-2 en 20-2). Brilduikers zijn gezien bij het Soerendonks Goor (1m 19-2, 1vr 20-2), het Beuven (min 5exx 20-2) en de Ringselvennen (1m 19-2, min 4exx 20-2). Grote Zaagbekken verbleven bij de Ringselvennen (3exx 20-2), het Beuven (10exx 20-2) en het Keyenhurkven/Landschotse Heide (4exx 20-2). 


Grote Zaagbek (man), Keyenhurkven : 20-2-2004, Lex Peeters

Zeer bijzonder was de claim van een adulte Zeearend op 19-2 langs de A67 t.h.v. afslag Geldrop/Heeze. Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij Mostheuvel/Wintelre (1m ad 19-2), de Cartierheide (2exx slaapplaats 19-2), de Strabrechtse Heide (1vr jagend 20-2) en de Weijerkens (m+vr jagend 20-2). Goudplevieren zijn gezien bij de Jansborg/Leenderstrijp (15exx 20-2) en de Paardse Heide (24exx 20-2). Wulpen verbleven bij de Ringselvennen (95exx 20-2). Bokjes werden waargenomen bij de Loozerheide (2exx 20-2). IJsvogels verbleven bij de visvijvers Valkenswaard (1ex 20-2), de Patersgronden (1ex 20-2) en De Maaij/Bergeijk (1ex 20-2). Waterpiepers werden gezien bij het Achtereind/Waalre (1ex 20-2). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij de Patersgronden (1ex 19-2 en 20-2). Klapeksters verbleven bij de Patersgronden (1ex 19-2), het Kranenveld (1ex 19-2), de Loozerheide (1ex 20-2), Landschotse Heide (1ex 20-2) en Mostheuvel/Wintelre (1ex 19-2 en 20-2). Noordse Kauwen zijn gezien bij de Somerense Heide (5exx 19-2) en Nuenenseweg/Geldrop (1ex 19-2). Goudvinken werden waargenomen bij De Maaij/Bergeijk (9exx 20-2). Kruisbekken verbleven bij de Patersgronden (7exx 19-2, 6exx ovl 20-2) en De Pan (min 4exx 20-2).

14-18 februari (maandag-vrijdag)

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (12exx 15-2, 7exx 18-2), de Rusthoek (1ex 15-2), het Witven/Somerenseweg (1ex 16-2), De Flaes (2exx 17-2) en bij visvijvers Valkenswaard (2exx ovl 15-2). Kleine Zwanen waren aanwezig bij het Peelven (21exx 15-2, 27exx 18-2). Wilde Zwanen verbleven bij het Beuven (2exx 15-2, 8exx 18-2) en het Peelven (8exx 15-2). 10 Kolganzen verbleven op 15-2 bij het Peelven. Rietganzen(spec) werden gezien bij het Beuven (ca 400exx ovl 15-2, ca 500exx ovl 18-2). Toendrarietganzen werden waargenomen bij het Peelven (685exx 15-2, 25exx 18-2) en bij de Mispeleindse Heide (174exx 17-2, 115exx 18-2). 1 vr Casarca verbleef op 18-2 bij De Flaes. Pijlstaarten werden gezien bij de Paardse Heide (4exx ovl 18-2) en waterzuivering Hapert (1vr 18-2). Nonnetjes verbleven op het Beuven (1vr 15-2 en 18-2) en De Flaes (2vr 17-2 en 18-2). Brilduikers werden op 15-2 waargenomen bij het Beuven (12exx 15-2 en 18-2) en het Keelven (2exx 18-2). Grote Zaagbekken zijn gezien op het Beuven (24exx 15-2, 31exx 18-2) en De Flaes (3exx 17-2 en 18-2). 1 Rode Wouw vloog op 15-2 over de Strabrechtse Heide richting NO. 1 Slechtvalk was op 17-2 jagend aanwezig bij Ganzenbroek/Bergeijk. Goudplevieren werden waargenomen bij de Paardse Heide (24exx 18-2). Wulpen vlogen  rond in de omgeving van De Flaes (170exx 17-2) en verbleven bij de Paardse Heide (205exx 18-2). Witgatjes werden gezien bij waterzuiverinng/Hapert (2exx 18-2). 1 Houtsnip werd op 17-2 bij de Mispeleindse Heide waargenomen. 1 Pontische Meeuw was op 16-2 te vinden tussen sluis 12 en 13 langs de Zuid-Willemsvaart. IJsvogels werden gezien bij de Rulse Dommelbeemden (1ex 14-2), bij De Flaes (2exx 17-2), in Aarle-Rixtel (1ex 16-2) en bij waterzuivering/Hapert (1ex 18-2). De Kuifleeuwerik bij het station Eindhoven was op 15-2 nog aanwezig. 1 Boomleeuwerik trok op 18-2 over de Mispeleindse Heide. Grote Gele Kwikstaarten waren aanwezig bij het TU-terrein/Eindhoven (1ex 15-2) en bij Ganzenbroek/Bergeijk (1ex 17-2). Maximaal 12exx van de groep Pestvogels net buiten de Kempen (Kanaaldijk-Noord te Oirschot) waren 14-2 en 15-2 nog aanwezig. Roodborsttapuiten werden gezien bij de Mispeleindse Heide (1pr 18-2). Klapeksters werden waargenomen bij de Rusthoek (1ex 15-2). 1 Noordse Goudvink werd op 17-2 gehoord bij De Flaes. Kruisbekken werden waargenomen bij De Flaes (2exx 18-2).

12-13 februari (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (7exx 13-2), tussen de Ir. van Meelweg en de Westelbeerse Dijk (2exx 13-2) en het Beuven (6exx 13-2). Kleine Zwanen werden gezien bij het Grafven (36exx 13-2, mogelijk deel van de Grafven-groep), het Peelven (39exx 13-2) en het Soerendonks Goor (25exx 13-2). Wilde Zwanen verbleven bij het Beuven (8exx 13-2), het Peelven (zeker 7exx 13-2, mogelijk deel van de Beuven-groep) en het Soerendonks Goor (3exx 13-2). Kolganzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (9exx 13-2). Rietganzen(spec) zijn gezien bij het Soerendonks Goor (ca 50exx ovl 13-2) en het Peelven (ca 20exx 13-2). Toendrarietganzen zijn gezien bij de Mispeleindse Heide (4exx 13-2) en het Beuven (ca 300exx 13-2). Bergeenden werden waargenomen bij de Ringselvennen (4exx 13-2) en het Goorven (3exx 13-2). Pijlstaarten verbleven bij het Soerendonks Goor (6exx 13-2). Brilduikers zijn gezien bij het Goorven (1vr 13-2). 1vr Nonnetje was op 13-2 aanwezig op het Beuven. Grote Zaagbekken werden waargenomen bij de Ringselvennen (1pr 13-2) en het Beuven (18exx 13-2). 


Goudplevieren (deel van totaal 36exx), Paardse Heide : 13-2-2005, Lex Peeters

Goudplevieren verbleven bij de Paardse Heide (36exx 13-2), bij Gastel (1ex 13-2) en langs de Jansborg/Leenderstrijp (5exx 13-2). 256 Wulpen werden op 13-2 waargenomen bij de Paardse Heide. IJsvogels zijn gezien bij de Ringselvennen (1ex 13-2) en De Pan/Maarheeze (1ex 13-2). Kuifleeuweriken werden waargenomen in het City Centrum/Veldhoven (2exx 13-2). 1 Waterpieper werd op 13-2 gezien bij het Grafven. Klapeksters verbleven bij De Pan (1ex 13-2). Noordse Kauwen werden gezien bij Meerhoven (1ex 13-2). Barmsijzen(spec) waren te vinden bij het Beuven (1ex 13-2). Kruisbekken werden waargenomen bij Welschap (2exx 13-2)

9-11 februari (woensdag-vrijdag)

Grote Zilverreigers verbleven bij het Beuven (8exx 9-2) en tussen de Ir. van Meelweg en de Westelbeerse Dijk (1ex 11-2). Kleine Zwanen zijn gezien bij het Peelven (36exx 9-2) en het Soerendonks Goor (ca 30exx 9-2, mogelijk deels de Peelven-groep). Wilde Zwanen verbleven bij het Beuven (4exx 9-2) en het Soerendonks Goor (15exx 9-2). 1 Kolgans werd op 9-2 bij het Peelven gezien. Toendrarietganzen werden waargenomen bij het Beuven (141exx 9-2) en het Peelven (153exx 9-2). 


Kleine Zwanen, Soerendonks Goor : 9-2-2005, Rob Bouwman

Nonnetjes zijn waargenomen op het Beuven (1vr 9-2). Brilduikers werden gezien op het Beuven (14exx 9-2). Grote Zaagbekken zijn gezien bij het Beuven (41exx 9-2). 1 m Blauwe Kiekendief werd op 9-2 gezien bij de Putberg/Soerendonk. Houtsnippen werden waargenomen bij de Strijperheg (1ex 9-2) en het Koolblieksven/Bergeijk (1ex 8-2 en 9-2). 1 zingende Kuifleeuwerik was op 9-2 aanwezig bij Meerhoven/Eindhoven. Waterpiepers werden waargenomen bij het Grafven (3exx 9-2). 1 Grote Gele Kwikstaart werd op 11-2 gezien bij het Beersbroek. Een groep van ca 50 Pestvogels werd op 9-2 net buiten de Kempen waargenomen bij de Kanaaldijk-Noord te Oirschot. Roodborsttapuiten zijn gezien bij het Grafven (1pr 9-2). Klapeksters verbleven bij de Zwarte Horst/Luijksgestel (1ex 9-2) en de Stevensbergen (1ex 9-2). Goudvinken werden waargenomen bij het Nuenens Broek (1m 9-2) en het Herdersveld/Geldrop (1m 9-2).

7-8 februari (maandag-dinsdag)

Trektellingen

Roerdompen werden waargenomen bij de Liskes/Bergeijk (2exx 7-2). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (3exx 7-2, max 8exx 8-2), tussen de Ir. van Meelweg en de Westelbeerse Dijk (1ex 7-2), het Soerendonks Goor (2exx 7-2) en het Keyenhurkven (1ex 7-2). Wilde Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (16exx 7-2) en het Beuven (6exx 8-2). Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (7exx 7-2). Kolganzen verbleven op het Beuven (enkele exx 8-2). Toendrarietganzen werden gezien bij het Beuven (ruim 500exx 8-2). Het vrouwtje Witoogeend was op 7-2 en 8-2 nog steeds aanwezig op het Soerendonks Goor. 


Witoogeend (vrouw), Soerendonks Goor : 8-2-2005, Frank Neijts

Nonnetjes werden waargenomen bij het Beuven (1vr 7-2 en 8-2) en het Soerendonks Goor (1vr 7-2 en 8-2). Brilduikers zijn gezien bij het Keelven (1pr 7-2) en het Beuven (12exx 8-2). Grote Zaagbekken verbleven bij het Beuven (9exx 8-2). Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Cartierheide (3exx 7-2), omgeving Putberg/Soerendonk (1m 7-2) en bij het Soerendonks Goor (1vr 8-2). 1 Slechtvalk vloog op 7-2 over Veldhoven. Zo'n 80 Wulpen verbleven op 7-2 op de Paardse Hei. IJsvogels werden gezien bij de Liskes/Bergeijk (3exx 7-2) en plan De Dijken/Eersel (1ex 8-2). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex 7-2) en het Beuven (1ex 8-2). Grote Gele Kwikstaarten verbleven in het Severijnpark/Eindhoven (1ex 7-2). 


Pestvogels (deel van groep van 15), Pomperschans/Leende : 7-2-2005, Jac Seijkens

Pestvogels werden waargenomen aan de Pomperschans te Leende (max. 15exx 7-2). Baardmannetjes verbleven bij het Beuven (2exx 8-2). Noordse Kauwen verbleven bij het Hulsterbroek (1ex 7-2), Parallelweg/Geldrop (1ex 7-2) en het dal van de Keersop/Bergeijk 2exx 7-2). Barmsijzen(spec) werden gezien bij het Laagveld/Leenderbos (12exx 7-2). Noordse Goudvinken verbleven bij het Grafven (12exx 8-2) en de Herbertusbossen (3exx 8-2). Goudvinken werden waargenomen in de omgeving van het Keelven (1pr 7-2) en de visvijvers Valkenswaard (2exx 8-2). Putters verbleven bij het Hulsterbroek (3exx 7-2). Kruisbekken werden waargenomen tussen het Beuven en de Somerenseweg (10exx 8-2) en de Herbertusbossen (minstens 2exx 8-2).

5-6 februari (zaterdag-zondag)

Grote Zilverreigers verbleven bij het Beuven (10exx 5-2), langs de Grote Beerze t.h.v. Fons v/d Heijdenstr/Netersel (1ex 5-2), bij het Soerendonks Goor (2exx 5-2, 3exx 6-2), de Malpie (minstens 2exx 5-2), sportvelden Gastel (1ex 6-2), de Landschotse Heide (1ex 6-2), tussen de Ir. van Meelweg en de Westelbeerse Dijk (1ex 6-2), de Ringselvennen (2exx 6-2), het Platvoetje/Strabrechtse Heide (2exx 6-2) en de Patersgronden (2exx 5-2). Kleine Zwanen werden waargenomen bij het Peelven/Sterksel (46exx 5-2, 48exx 6-2). Wilde Zwanen zijn gezien bij het Peelven/Sterksel (4exx 5-2 en 6-2) en het Beuven (6exx 5-2, mogelijk deels exx van Peelven). Kolganzen werden gezien bij het Beuven (1ex 5-2), bij het Peelven (minstens 5exx 5-2), het Soerendonks Goor (25exx 6-2) en op de Strabrechtse Heide (2exx ovl 5-2). Kleine Rietganzen werden waargenomen bij het Peelven (2exx 6-2). Toendrarietganzen verbleven op het Beuven (186exx 5-2) en het Peelven (ruim 150exx 5-2, ruim 250exx 6-2). Rietgans(spec) werden gezien bij de Loozerheide (10exx 5-2). Bergeenden verbleven bij de Ringselvennen (2exx 5-2 en 6-2). Het vr Witoogeend werd op 5-2 en 6-2 weer waargenomen bij het Soerendonks Goor. Nonnetjes verbleven bij het Beuven (1vr 5-2), Ploegstraat/Eindhoven (1vr 6-2) en de Ringselvennen (1m 6-2). Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (12exx 5-2). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (26exx 5-2), de Ringselvennen (1vr 5-2, 1pr 6-2) en de Landschotse Heide (2exx 5-2 en 6-2). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen in de Diepenhoek (1ex ringstaart 5-2) en de Loozerheide (1vr 5-2). 1 ad Slechtvalk was op 5-2 en 6-2 aanwezig bij de Loozerheide. Witgatjes verbleven in de Diepenhoek (2exx 5-2). Een groep van ca. 100 Wulpen verbleven op 6-2 bij de Ringselvennen. 1 ad Pontische Meeuw werd op 6-2 waargenomen bij de Zuid Willemsvaart/Helmond. 


Klapekster, Kranenveld : 5-2-2005, Gerard Schouten

IJsvogels zijn gezien bij het Beuven (2exx 5-2). Waterpiepers werden waargenomen bij het Grafven (1ex 5-2) en de Loozerheide (1ex 5-2). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij de Patersgronden (1ex 6-2). Roodborsttapuiten verbleven bij de Patersgronden (1m 6-2). 1 Tjiftjaf werd op 6-2 gezien bij de Patersgronden. Klapeksters werden gezien bij het Beuven (1ex 5-2), de Malpie (1ex 5-2), schaapskooi Soerendonk (1ex 6-2) en het Kranenveld/Soerendonk (1ex 5-2 en 6-2). Noordse Goudvinken werden waargenomen bij de visvijvers Valkenswaard (4exx 6-2). Goudvinken werden waargenomen bij de Patersgronden (2m 5-2) en de Gijzenrooijse Zegge (1vr 6-2). Putters zijn gezien bij de Loozerheide (1ex 5-2) en Welschap (20exx 6-2). Kruisbekken werden waargenomen bij de Patersgronden (21exx 5-2) en het Grafven (3exx 5-2).

1-4 februari (dinsdag-vrijdag)

Grote Zilverreigers werden gezien langs een sloot tussen de Ir. van Meelweg en de Westelbeersedijk (1ex 1-2) en het Beuven (7exx 4-2). Wilde Zwanen zijn waargenomen bij het beuven (4exx 4-2). 3 Kolganzen werden op 4-2 gezien bij het Beuven. Toendrarietganzen verbleven bij de Mispeleindse Heide (145exx 4-2) en het Beuven (196exx 4-2). 1 vr Nonnetje werd op 4-2 gezien bij het Beuven. Brilduikers werden waargenomen bij het Goorven (1 vr.kleed 3-2) en het Beuven (12exx 4-2). Grote Zaagbekken verbleven bij het Beuven (43exx 4-2). 1 vr Casarca werd op 4-2 gezien bij de Mispeleindse Heide. Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij het Beleven/Reusel (1ex ringstaart 4-2) en de Cartierheide (2exx 4-2). 1 ad Pontische Meeuw werd op 3-2 waargenomen bij Aquabest. IJsvogels werden gezien bij Aquabest (1ex 3-2) en het Goorven (1ex 4-2). 1 Waterspreeuw (doodgevlogen tegen raam in Bladel) werd op 3-2 gebracht bij Politie Eersel. Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij het Goorven (1ex ovl 4-2) en Genderdal/Eindhoven (2exx ovl 4-2). 1 Tjiftjaf was op 1-2 aanwezig bij de Withollanddreef/Middelbeers. Noordse Kauwen werden waargenomen bij de Withollanddreef/Middelbeers (3exx 1-2). Barmsijzen(spec) werden gezien bij het Goorven (2exx 4-2). Noordse Goudvinken werden waargenomen bij het Goorven (1ex 4-2). Kruisbekken verbleven bij het Goorven (1ex ovl 4-2) en de Cartierheide (7exx 4-2).


IJsvogel (vrouw), Aquabest : 3-2-2005, Rob Bouwman