Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Januari

29-31 januari (zaterdag-maandag)

Grote Zilverreigers werden waargenomen in de Diepenhoek (1ex 29-1), het Soerendonks Goor (3exx 29-1, 1ex 30-1), het Beuven (max 3exx 29-1), de Malpie (2exx 29-1), De Goorkens/Mierlo (1ex 29-1), Schaapskooi Soerendonk (1ex ovl 30-1), Heikesestraat/Vessem (1ex 30-1), De Flaes (5exx 29-1) en het Beersbroek (1ex 30-1). Kleine Zwanen zijn gezien bij het Peelven (16exx 29-1). Wilde Zwanen verbleven bij het Peelven (4exx 29-1), de Paaldijk/Jansborg (24ex 29-1 en 30-1) en het Beuven (3exx slaapplaats 29-1). Kleine Rietganzen werden gezien in de Diepenhoek (1ex 29-1). Kolganzen werden gezien bij Ganzenbroek (Fresseven)/Bergeijk (40exx 29-1), De Flaes (13exx 29-1) en het Peelven (ca 150exx 29-1). Rietganzen(spec) werden waargenomen bij het Beleven (182exx ovl 29-1), het Goorven (div 29-1) en de Ronde Bleek/Sterksel (4oexx 29-1). Taigarietganzen verbleven bij Ganzenbroek (Fresseven)/Bergeijk (enkele exx 29-1), het Peelven/Sterksel (6exx 29-1) en langs de Ruttenweg/Netersel (min 2exx 30-1). Toendrarietganzen werden waargenomen bij de Somerense Heide (ruim 200exx 29-1), de Diepenhoek (ca 400exx 29-1), de Mispeleindse Heide (ca 150exx 29-1), het Peelven (ca 1500exx 29-1), Ganzenbroek (Fresseven)/Bergeijk (850exx 29-1), het Beuven (ca 2000exx slaapplaats 29-1) en langse de Ruttenweg/Netersel (ca 140exx 30-1). 1 Brandgans werd op 29-1 waargenomen bij het Beleven. Casarca's waren op aanwezig langs de Raamloop (1ex 29-1) en bij de Mispeleindse Heide (1vr 30-1). 


Aalscholver (adult zomerkleed), Hanevoet/Eindhoven : 29-1-2005, Frank Neijts

Brilduikers zijn gezien bij het Beuven (8exx 29-1) en Aquabest (2exx 30-1). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij de Ringselvennen (1pr 29-1) en het Beuven (20exx 29-1). Blauwe Kiekendieven zijn gezien bij het Goorven (1ex ringstaart 29-1), de Cartierheide (5exx 29-1), de Rovertse Heide (3exx 29-1), het Peelven (1m 29-1), de Strabrechtse Heide (1m 29-1), het Beleven/Reusel (1 ringstaart 28-1 en 29-1) en het Kranenveld/Soerendonk (1vr 30-1). 1 m Smelleken werd op 29-1 waargenomen bij de Mispeleindse Heide. 1 Slechtvalk werd op 29-1 gezien bij de Loozerheide/Budel Dorplein. Een Kraanvogel was op 29-1 op de Paardse Heide/Middelbeers aanwezig. 1 Scholekster werd op 30-1 waargenomen bij Aquabest. 1 Goudplevier verbleef op 29-1 bij Vaarle/Nuenen. Witgatjes werden gezien bij waterzuivering Hapert (1ex 29-1, 2exx 30-1). Ca. 175 Wulpen werden op 29-1 op de Paardse Heide gezien. Houtsnippen werden waargenomen bij de Cartierheide (2exx ovl 29-1). IJsvogels werden gezien bij de Ringselvennen (1ex 29-1), de Raamloop (1ex 29-1), De Flaes (2exx 29-1), Hanevoet/Eindhoven (1ex 29-1), Huizingalaan/Eindhoven (1ex 30-1), Ekkersweijer (1ex gehoord 30-1) en waterzuivering Hapert (1ex 30-1). Kuifleeuweriken verblijven nog steeds bij Meerhoven/Eindhoven (minimaal 2exx) en bij station Eindhoven (1ex 29-1 en 30-1). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij Aquabest (1ex 29-1), waterzuivering Hapert (2exx 30-1) en de Patersgronden (1ex 29-1). 1 Pestvogel werd op 29-1 gezien bij Genderdal/Eindhoven. Roodborsttapuiten verbleven bij de Mispeleindse Heide (1pr 30-1). Tjiftjaffen werden waargenomen bij Hanevoet/Eindhoven en Meerhoven/Eindhoven (1ex 27 tm 29-1). 


Tjiftjaf, Meerhoven : 27 t/m 29-1-2005, B.van Elderen

Klapeksters zijn gezien bij het Goorloopreservaat Bladel/Hapert (1ex 29-1), het Beuven (1ex 29-1), de Malpie (1ex 29-1), de Rovertse Heide (1ex 29-1), de Pan (1ex 29-1) en het Kranenveld (1ex 30-1). Noordse Kauwen werden waargenomen bij de Somerense Heide (5exx 29-1), de Diepenhoek (1ex 29-1), legerplaats Budel (2exx 29-1), de  Ringselvennen (1ex 29-1) en Geldrop Coevering (1ex 30-1). Barmsijzen(spec) werden waargenomen bij het Goorven (1ex 29-1) en de Rovertse Heide (1ex 29-1). Kleine Barmsijzen verbleven bij het Beuven (2exx 29-1). Noordse Goudvinken zijn gezien op de Strabrechtse Heide (5exx 29-1), bij Ter Spegelt (1vr 29-1), bij De Flaes (11exx 29-1), op de Malpie (1ex 29-1), het Beersbroek (1ex 30-1), bij de Boksbergen (1ex 29-1) en bij de Mispeleindse Heide (2exx ovl 30-1). Goudvinken(spec) werden waargenomen bij het Goorven (3exx ovl 29-1) en de Boksbergen (1ex 29-1). 1 Appelvink werd op 30-1 gezien bij een plantsoen in Eindhoven. Putters verbleven nabij Welschap (20exx 29-1 en 30-1), bij de Loozerheide (2exx 29-1) en bij Philips Medical Systems in Best (6exx 31-1). Kruisbekken werden gezien bij Golfbaan Welschap (4exx 29-1, 6exx 30-1), parkeerplaats/Cartierheide (6exx 29-1), De Flaes (2exx 29-1), het grafven (1ex 29-1) en Goorloopreservaat Bladel/Hapert (10exx 29-1).  Een Chinese Appelvink (escape) werd waargenomen bij het Soerendonks Goor (1ex 29-1).


Chinese Appelvink (escape), Soerendonk : 29-1-2005, Rene Weenink

24-28 januari (maandag-vrijdag)

Kolganzen vlogen rond bij de Landschotse Heide (8exx 28-1). Toendrarietganzen verbleven bij het Goorven/Mispeleindse Heide (130exx 28-1). Brilduikers werden gezien bij het E3-Strand/Eersel (14exx 24-1). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij het Diessens Broek (1ex ringstaart 28-1). 1 Witgat was op 25-1 en 26-1 aanwezig bij waterzuivering/Hapert. Houtsnippen werden waargenomen bij Lage Mierde (2exx voedselvlucht 26-1). Ransuilen werden ontdekt bij de Landschotse Heide (5-6exx slaapplaats). IJsvogels verbleven bij waterzuivering/Hapert (1ex 25-1 en 26-1), het Van Abbemuseum/Eindhoven (1ex 25-1), Rulse Dommelbeemden (1ex 28-1) en De Maaij/Bergeijk (2exx 28-1). 


IJsvogel (man), De Maaij/Bergeijk : 28-1-2005, Rob Bouwman

1 Waterpieper verbleef op 26-1 bij waterzuivering/Hapert. Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij de waterzuivering/Hapert (3exx 24-1, 2exx 25-1 en 2exx 26-1) en in Eindhoven-Centrum (1ex 26-1). Klapeksters werden gezien bij 't-Sang/Mierlo (2exx 25-1). Barmsijzen(spec) werden gezien bij het Goorven (2exx ovl 28-1). Noordse Goudvinken werden waargenomen bij het Goorven (4exx 28-1). Goudvinken verbleven in 't-Sang/Mierlo (1ex 25-1), de Oirschotse Heide (2exx 26-1) en Halve Mijl/Vessem (1ex 26-1). Kruisbekken werden waargenomen bij het Groot Meer/Vessem (7exx 26-1).


Witgat, waterzuvering Hapert : 25-1-2005, Lex Peeters

22-23 januari (zaterdag-zondag)

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (2exx 22-1, 4exx 23-1), Keyenhurkven (1ex 22-1), omgeving Ir. van Meelweg (1ex 22-1), omgeving Ir. Mettropweg (1ex 22-1), het Beersbroek (1ex ovl 22-1), het Beuven (max. 9exx 22-1), de Patersgronden (1ex 23-1), 't-Sang/Mierlo (1ex ovl 23-1), het Goorven (2exx 23-1) en de Ringselvennen (1ex 22-1). 1 Roerdomp werd op 22-1 waargenomen bij de Ringselvennen. Kleine Zwanen verbleven tussen Sterksel en Someren-Heide (58exx 22-1 en 23-1) en bij Gastel (14exx 22-1, mogelijk later deel van de 58exx bij Sterksel). Wilde Zwanen verbleven tussen Sterksel en Someren-Heide (4exx 22-1 en 23-1) en langs de Jansborg/Leenderstrijp (22exx 23-1). Kolganzen zijn waargenomen in de Diepenhoek (ca 200exx 22-1), het Beuven (ca 500exx 22-1), tussen Sterksel en Someren-Heide (ca 200exx, 100exx 23-1) en bij het Soerendonks Goor (31exx 22-1). Kleine Rietganzen verbleven tussen Sterksel en Someren-Heide (2exx 22-1, 3exx 23-1) . Een gemengde groep van 60exx Riet/Kolganzen vloog op 22-1 over de Cartierheide. Toendrarietganzen verbleven tussen Sterksel en Someren-Heide (ca 2000exx 22-1, 1000exx 23-1), bij het Beuven (ca 4500exx 22-1, waarvan waarschijnlijk een deel van de groep die tussen Sterksel en Someren-Heide zit), langs de Eeuwselsedijk tussen Westerhoven en Bergeijk (ca 680xx 22-1), Mispeleindse Heide (164exx 23-1) en in de Diepenhoek (ca 200exx 22-1). Taigarietganzen werden waargenomen tussen Sterksel en Someren-Heide (8exx 22-1). 1 Brandgans verbleef op 22-1 in de Diepenhoek. 1 Bergeend werd op 22-1 gezien bij de Ringselvennen. 1 m Pijlstaart werd op 23-1 gezien op de afgraving bij het Peelven. Het vrouwtje Witoogeend van het Soerendonks Goor was op 22-1 en 23-1 nog steeds aanwezig. Nonnetjes werden gezien bij het Beuven (3exx 22-1) en De Flaes (2vr 23-1). Brilduikers verbleven op het Beuven (8exx 22-1) en bij het E3-Strand/Eersel (9exx 23-1). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij de Ringselvennen (3exx 22-1), het Beuven (13exx 22-1) en De Flaes (1vr 23-1). 


man Blauwe Kiekendief, omgeving Peelven/Sterksel : 22-1-2005, R.Kastelijn

De ad Kraanvogel van de Mispeleindse Heide was op 23-1 nog steeds aanwezig. Blauwe Kiekendieven zijn gezien bij het Peelven (1m 22-1) en de Cartierheide (1m slaapplaats 22-1). Slechtvalken waren aanwezig op de Loozerheide (1ex 22-1 en 23-1) en de Mispeleindse heide (1onv 23-1). 2 Goudplevieren vlogen op 23-1 over de Mispeleindse Heide. IJsvogels werden gezien bij De Flaes (1ex 23-1). 1 IJsvogel werd op 23-1 gezien bij het Kannunikensven/Eindhoven. Waterpiepers werden waargenomen bij het Beuven (4exx 22-1), het Grafven (1ex 22-1) en het Soerendonks Goor (4exx 23-1). Grote Gele Kwikstaarten verbleven bij de Patersgronden (1ex 22-1). Roodborsttapuiten verbleven langs de Broekdijk/Vessem (1vr 23-1), het Beersbroek (1pr 22-1) en langs de Keyenhurksedreef (1ex 22-1). Baardmannetjes werden gehoord/gezien bij de Ringselvennen (1ex 22-1). 1 Taigaboomkruiper werd op 22-1 gezien bij 't-Sang/Mierlo. Klapeksters zijn gezien bij de Putberg/Soerendonk (1ex 22-1), de Cartierheide (1ex 22-1), de Moerbleek/Hooge Mierde (1ex 23-1) en de Lange Bleek (1ex 23-1). Noordse Kauwen verbleven bij de Somerense Heide (1ex 22-1). 1 Barmsijs(spec) werd op 23-1 bij het Goorven waargenomen. 3 Putters werden op 23-1 gezien bij Einhoven Airport. Noordse Goudvinken zijn gezien/gehoord bij de Putberg (3exx 22-1), het Soerendonks Goor (1ex 23-1), het Beersbroek (1ex 22-1), langs de Keyenhurksedreef (2ex 22-1), bij het Goorven (2exx 23-1), visvijvers Valkenswaard (5exx 22-1) en bij de Lange Bleek (1ex 23-1). 1 Goudvink riep op 23-1 in 't-Sang/Mierlo. Kruisbekken werden waargenomen bij het Grafven (8exx 22-1), de Moerbleek (8exx 23-1), De Flaes (2exx 23-1), het Goorven (2exx 23-1) en de Patersgronden (8exx 23-1).


Klapekster, Putberg : 22-1-2005, Rob Bouwman

17-21 januari (maandag-vrijdag)

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (5exx 17-1), langs de Raamsloop/Lage Mierde (1ex 17-1), langs een sloot tussen de Ir. van Meelweg en de Westelbeersedijk (1ex 21-1), sloot langs de Ir. Mettropweg en de Westelbeersedijk (1ex 21-1). Kolganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (ca 1000exx 19-1, >2000exx 21-1) en bij de Mispeleindse Heide (10exx 21-1). 1 ad Dwerggans werd op 21-1 waargenomen in de Diepenhoek. Toendrarietganzen verbleven in de Diepenhoek (enkele honderden exx 19-1 en 21-1) en bij de Mispeleindse Heide (230exx 21-1). 


Dwerggans (adult), Diepenhoek : 21-1-2005, Rob Bouwman

1 Taigarietgans werd op 21-1 waargenomen in de Diepenhoek. Kleine Rietganzen werden gezien in de Diepenhoek (minimaal 2exx 19-1, 1ex 21-1). 1 onv Rotgans verbleef op 19-1 en 21-1 in de Diepenhoek. 1 Casarca werd op 21-1 bij de Mispeleindse Heide gezien. De vr Witoogeend van het Soerendonks Goor was op 19-1 nog steeds aanwezig. De ad Kraanvogel van de Mispeleindse Heide verbleef daar op 21-1 nog steeds. Blauwe Kiekendieven werden gezien bij de Voorbeemden tussen Netersel en Bladel (1ex ringstaart 21-1), bij de Moerbleek (1ex ringstaart 22-1) en de Neterselse Heide (1m 21-1). IJsvogels werden waargenomen langs de Raamsloop/Lage Mierde (1ex 17-1). 1 Klapekster werd op 17-1 waargenomen bij de Putberg/Soerendonk. Goudvinken verbleven bij Moerbleek/Hooge Mierde (3ex 17-1). Noordse Goudvinken werden waargenomen bij de Neterselse Heide (tenminste 3exx 21-1) en de Moerbleek (2exx 21-1). 7 Kruisbekken werden gezien bij De Maaij/Bergeijk (5exx 21-1).


onvolwassen Rotgans, Diepenhoek : 21-1-2005, Rob Bouwman

15-16 januari (zaterdag-zondag)


Grote Zilverreiger, De Flaes : 15-1-2005, Lex Peeters

Grote Zilverreigers werden gezien langs de Run bij Grootgoor/Steensel (2exx 15-1). Sterksels Kanaal/De Pan (1ex 15-1), het Beuven (max. 7exx 15-1, 5exx 16-1), Grafven (1ex 15-1), het Soerendonks Goor (8exx 15-1), de Patersgronden (1ex 15-1), De Flaes (4exx 15-1), Visvijvers Valkenswaard (15exx 15-1), schaapskooi/Soerendonk (1ex 15-1), Dommel ten Z van Dommelen (1ex 15-1), in het dal van de Run bij Eersel (1ex 16-1) en bij de Ringselvennen (3exx 16-1). 1 Roerdomp werd op 15-1 waargenomen bij de Visvijvers Bergeijk. Kleine Zwanen verbleven langs de Jansborg/Leenderstrijp (3exx 15-1, 2exx 16-1) en het Beuven (12exx 15-1, 10exx 16-1). Wilde Zwanen verbleven langs de Jansborg/Leenderstrijp (22exx 15-1, 20exx 16-1) en het Beuven (10exx 15-1, 5exx 16-1). Kolganzen zijn waargenomen in de Diepenhoek (700exx 15-1), De Flaes (1ex 15-1) en het Beuven (wellicht 100den slaaplaats). Kleine Rietganzen verbleven in de Diepenhoek/Somerensche Heide (3exx 16-1). Rietganzen(spec) zijn gezien tijdens de bekentelling langs de Run (27exx 15-1), De Flaes (ca 240exx 15-1 slaapplaats) en bij het Beuven (ca 4000exx slaapplaats 15-1 en 16-1). Toendrarietganzen verbleven in de Diepenhoek (1000exx 15-1 en 16-1), de Mispeleindse Heide (200exx 16-1) en op akkers langs de Beekloop bij Westerhoven (185exx 15-1). Taigarietganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (min. 5exx 15-1). 1 Brandgans verbleef op 15-1 in de Diepenhoek; op 16-1 verbleef 1ex langs de Somerenseweg. 1 Bergeend werd op 16-1 gezien bij de Ringselvennen. Pijlstaarten werden waargenomen bij de Ringselvennen (1pr 16-1) en het Soerendonks Goor (1vr 16-1). Het vrouwtje Witoogeend van het Soerendonks Goor was op 16-1 nog steeds aanwezig. Nonnetjes zijn gezien bij het Beuven (1vr 15-1 en 16-1), De Flaes (2vr 15-1) en de Ringselvennen (1m 16-1). Brilduikers verbleven bij het Beuven (10exx 15-1, 3exx 16-1) en het E3-Strand/Eersel (9exx 16-1). Grote Zaagbekken werden waargenomen bij het Beuven (23exx 15-1, 19exx 16-1) en de Ringselvennen (4exx 16-1). 


man Grote Zaagbek, Ringselvennen : 16-1-2005, Rob Bouwman

Blauwe Kiekendieven zijn gezien bij het Soerendonks Goor (1m 15-1), Groenstraat/Soerendonk (1vr/onv 16-1), Ten Vorsel/Bladel (1m 16-1), Paaldijk/Soerendonk (1m 16-1) en Cartierheide (3exx 15-1 slaapplaats). 1 vr Smelleken werd op 15-1 waargenomen bij Westerhoven. Witgatjes verbleven in de Diepenhoek (2exx 15-1, 1ex 16-1), de Patersgronden (1ex 15-1) en waterzuivering/Hapert (1ex 16-1). Houtsnippen werden waargenomen bij Lage Mierde (5exx 15-1) en bij Budel Dorplein (1ex 16-1). IJsvogels zijn gezien bij de Groote Beerze/Paardse Heide (1ex 15-1), het dal van de Run bij Eersel (1ex 16-1), de Beekloop/Visvijvers Bergeijk (1ex 15-1), uitmonding van Beekloop in Keersop/Westerhoven (1ex 15-1) en waterzuivering/Hapert (2exx 16-1). Waterpiepers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (5exx 16-1). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij Ven/Heeze (1ex ovl 15-1), in de Diepenhoek (1ex 15-1), langs de Hamelendijk/Reusel (1ex 16-1) en bij waterzuivering/Hapert (1ex 16-1). Roodborsttapuiten verbleven bij de Patersgronden (1ex 15-1), Voldijnse weg/Westelbeers (1vr 15-1), het Grafven (1vr 15-1) en waterzuivering/Hapert (1m 16-1). 1 vr Zwartkop verbleef op 16-1 in een tuin in Geldrop. Baardmannetjes werden gehoord bij het Beuven (min. 2exx 15-1) en Visvijvers Valkenswaard (1ex 15-1). Klapeksters zijn gezien bij de Patersgronden (1ex 15-1), de schaapskooi/Soerendonk (1ex 15-1), het Grafven (1ex 15-1) en Moerbleek/Hooge Mierde (1ex 16-1). Noordse Kauwen verbleven bij de Paardse Heide (4exx 15-1). Goudvinken werden waargenomen bij het Kranenveld/Soerendonk (4m 15-1) en de Dommelbeemden/Veldhoven (1ex 16-1). Noordse Goudvinken zijn gezien/gehoord ten N van Budel (7exx 15-1), bij het Beuven (4exx 15-1) en tussen Eersel en Veldhoven (3m 16-1). Kruisbekken werden waargenomen bij de Patersgronden (min 3exx 15-1), De Oeffels/Meelakkers (7exx 15-1), de vanTuylhoeve/Groote Heide (8exx 15-1) en ten Z van het Grafven (5exx 15-1) en verspreid over de Strabrechtse Heide verder zo'n 20exx op 15-1. 

10-14 januari (maandag-vrijdag)

Grote Zilverreigers verbleven bij De Flaes (4exx 10-1), de Patersgronden (1ex 11-1), langs de Eindhovenseweg/Valkenswaard (1ex 11-1), bij de Visvijvers Valkenswaard (2exx 12-1), langs een sloot tussen de Ir. van Meelweg en de Westelbeerse Dijk (1ex 14-1) en bij de Keyenhurk (1ex 14-1). Kolganzen zijn waargenomen bij de Mispeleindse Heide (12exx 13-1, 22exx 14-1) en Philips Medical Systems/Best (ca 60exx ovl N). Toendrarietganzen verbleven op de Mispeleindse Heide/Goorven (ca. 205exx 10-1, ca 185exx 13-1, 190exx 14-1). Taigarietganzen zijn gezien bij de Mispeleindse Heide (4exx 13-1, 5exx 14-1). Kleine Rietganzen werden waargenomen bij de Mispeleindse Heide (1ex 13-1 en 14-1). 2 Bergeenden verbleven op 14-1 bij de Keyenhurk. 1 m Pijlstaart werd op 14-1 gezien bij het Goorven. Nonnetjes zijn waargenomen bij De Flaes (2vr 14-1). 11 Brilduikers werden op 10-1 gezien bij het E3-Strand/Eersel. Grote Zaagbekken verbleven op de Kleine Dommel bij Heeze (3exx 13-1). 1 m Blauwe Kiekendief vloog op 10-1 en 14-1 bij de Neterselse Heide. 1 Slechtvalk werd op 13-1 en 14-1 jagend gezien ten zuiden van de Meirweg/Netersel. 1 m Smelleken werd op 14-1 gezien bij het Beersbroek. De ad Kraanvogel van de Mispeleindse Heide was op 10-1,  13-1 en 14-1 nog steeds aanwezig. Goudplevieren verbleven ten zuiden van de Meirweg/Netersel (12exx 13-1). Houtsnippen werden waargenomen bij Lage Mierde (5exx 10-1). IJsvogels werden gezien langs de Raamloop tussen Hulsel en Lage Mierde (1ex 10-1, 14-1), De Flaes (3exx 14-1) en Beersbroek (1ex 14-1). 1 Waterpieper verbleef op 14-1 bij de Keyenhurk. Grote Gele Kwikstaarten zijn gezien bij de Heuvelgalerie/Eindhoven (1ex 14-1). Pestvogels werden gezien langs de Groenstraat/Paaldijk te Soerendonk (1ex 13-1). Roodborsttapuiten werden waargenomen bij het Beleven (1pr 12-1), Dunse Dijk (1vr 14-1) en Beersbroek (1pr 14-1). 


Roodborsttapuiten: vrouw (links) en man, Beersbroek : 14-1-2005, Lex Peeters

1 zingende Tjiftjaf werd op 13-1 bij de Rulse Dommelbeemden gehoord. Klapeksters verbleven bij Valkenhorst/Leende (1ex 12-1) en de Keyenhurk (1ex 14-1). Kleine Barmsijzen werden waargenomen ten Z van De Flaes (55exx 14-1). 1 Goudvink werd op 14-1 gehoord bij het Goorven. Noordse Goudvinken zijn gezien ten Z van De Flaes (3exx 14-1). 1 Kruisbek werd op 14-1 bij het Goorven gezien. Ca. 130 Rietgorzen werden bij het Beleven gezien op 12-1.

8-9 januari (zaterdag-zondag)

1 Geoorde Fuut werd op 9-1 bij Visvijvers Valkenswaard gezien. Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Starven/Strabrechtse Heide (1ex 8-1), het Beuven (3exx 8-1), Ringselvennen (2exx 9-1), Schaapskooi Soerendonk (2exx 9-1), Visvijvers Valkenswaard (8exx 9-1), Goorven (1ex 9-1) en het Soerendonks Goor (2exx 9-1). Wilde Zwanen zijn waargenomen aan de Heggerdijk/Leenderstrijp (12exx 9-1) en in een gemengde groep van Wilde- en Kleine Zwanen bij de Ronde Bleek, tussen Sterksel en Someren Heide (totaal zo'n 50exx 9-1). Kleine Zwanen verbleven op 9-1 ten NO van Someren Heide (1ex 9-1) en bij de Ronde Bleek (zie waarn. Wilde Zwaan). Kolganzen zijn gezien bij het Soerendonks Goor (ca 35exx 9-1), in de Diepenhoek/Someren (ruim 1500exx 9-1, waaronder mogelijk 2onv Groenlandse Kolgans) en bij de Ronde Bleek/Sterksel (enkele honderden exx 9-1). Toendrarietganzen zijn waargenomen in de Diepenhoek (ruim 250exx 9-1) en bij de Ronde Bleek (ca 150exx 9-1). Min. 3 Taigarietganzen zijn op 9-1 gezien in de Diepenhoek. Kleine Rietganzen verbleven in de Diepenhoek (min. 2exx 9-1). 1 Brandgans was op 9-1 aanwezig in de Diepenhoek. 


Kleine Rietgans (ad), Diepenhoek/Someren : 9-1-2005, R.Kastelijn

1 ad vr Witoogeend verbleef op 8-1 en 9-1 nog steeds op het Soerendonks Goor. Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (2exx 8-1). Grote Zaagbekken verbleven op het Beuven (7exx 8-1) en de Ringselvennen (3exx 9-1). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Reuselse Moeren (1vr 8-1), Vlaamse Weg/Sterksel (1m 9-1), Gastelse heide (1vr 9-1) en de Cartierheide (5exx slaapplaats 8-1). 1 Slechtvalk werd op 9-1 gezien bij de Loozerheide/Budel-Dorplein. 1 Houtsnip werd op 8-1 gezien op de Strabrechtse Heide. 1 ad Pontische Meeuw verbleef op 9-1 op de splitsing van de oude en nieuwe Zuid-Willemsvaart bij Helmond. IJsvogels werden waargenomen bij de Visvijvers Valkenswaard (4exx 9-1). Waterpiepers zijn waargenomen bij de Visvijvers Valkenswaard (2exx 9-1). 1 Grote Gele Kwikstaart werd op 9-1 bij de waterzuivering Eckartbos/Eindhoven gezien. Pestvogels verbleven nabij het Kamerven/Helmond (8exx 9-1). Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide, tijdens de telling (5exx 8-1), de Cartierheide 1ex 8-1) en het Kranenveld/Soerendonk (1ex 9-1). 


Klapekstertelling op de Strabrechtse Heide, 8-1-2005 : 5 exemplaren

1 Noordse Kauw werd op 9-1 gezien in de Diepenhoek/Someren-Eind. Kleine Barmsijzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (max. 50exx 9-1) en Visvijvers Valkenswaard (2exx 9-1). Goudvinken zijn gezien bij de Reuselse Moeren (4exx 8-1) en bij Ten Vorsel/Bladel (9exx 9-1). Noordse Goudvinken werden gezien bij de Visvijvers Valkenswaard (2exx 9-1) en Soerendonk (min. 9exx 9-1). Kruisbekken werden waargenomen bij de Braakhuizense Heide (7exx ovl 8-1) en het Leenderbos (2exx 9-1).

3-7 januari (maandag-vrijdag)

Grote Zilverreigers werden gezien bij De Flaes (4exx 3-1 slaapplaats), het Soerendonks Goor (1ex 3-1), het Beuven (2exx 6-1), het Goorven (3exx 6-1) en in een ven langs de Eindhovenseweg/Valkenswaard (1ex 7-1). Wilde Zwanen werden waargenomen bij de Renheide (26exx 6-1) en het Grafven (1ex 6-1). Kleine Zwanen zijn gezien bij het Grafven/Strabrechtse Heide (4exx 6-1). 5 Rietgans(spec) vlogen op 5-1 over waterzuivering Hapert. Toendrarietganzen zijn waargenomen bij het Beleven (41exx ovl 3-1) en De Flaes/Mispeleindse Heide (ca 120exx 3-1, 170exx 5-1). 1 ad vr Witoogeend verbleef op 5-1 op het Soerendonks Goor. Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (5exx 6-1, 7exx 7-1). 1 vr Nonnetje verbleef op 6-1 op het Beuven. Grote Zaagbekken werden gezien bij 't-Tipke/Maarheeze (1ex 3-1). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen bij de Neterselse Heide (3exx slaapplaats 6-1). 1 man Slechtvalk werd op 6-1 bij de Loozerheide waargenomen. De ad Kraanvogel van de Mispeleindse Heide was op 5-1 en 6-1 nog steeds aanwezig. 1 Witgat werd op 5-1 waargenomen bij waterzuivering Hapert. Houtsnippen zijn waargenomen bij Lage Mierde (6exx 3-1, 4exx 5-1), de Oirschotse Heide (1ex 6-1) en het Beuven (1ex 7-1). 1 IJsvogel is op 7-1 bij de Raamloop tussen Hulsel en Lage Mierde gezien. Kuifleeuweriken verbleven bij Station Eindhoven (1ex 4-1 t/m 6-1) en het City Centrum/Veldhoven (3exx 4-1). Waterpiepers zijn waargenomen bij het Goorven (7exx slaapplaats 6-1), Grafven (1ex 6-1) en bij zinkfabriek Budel-Dorplein (4exx 6-1). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij Tongelre/Eindhoven (1ex ovl 5-1) en waterzuivering Hapert (1ex 5-1). Roodborsttapuiten zijn gezien bij het Beleven (2pr 3-1). Vuurgoudhaantjes verbleven in de Herbertusbossen (4exx 7-1). 1 Baardmannetje werd op 7-1 bij het Beuven waargenomen. Klapeksters verbleven bij het Beleven (1ex 3-1), de Oirschotse Heide (3exx 3-1, minimaal 5exx 6-1) , het Grafven (1ex 6-1, 7-1), Platvoetje/Strabrechtse Heide (1ex 7-1), tussen Kranemeer en Marijkeven (1ex 7-1) en het Kranenveld/Soerendonk (1ex 6-1). Ca. 220exx Kneu werden op 3-1 waargenomen bij het Beleven. 1 Putter werd op 3-1 gezien bij het Beleven/Reusel. Noordse Goudvinken werden waargenomen bij het Goorven (3exx ovl 6-1) en het Beuven (2exx 7-1). Kruisbekken zijn waargenomen op de Oirschotse Heide (12exx 3-1) en het Goorven (1ex ovl 6-1).

1-2 januari (zaterdag-zondag)

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Goorven (2exx 2-1), De Flaes (1ex 2-1), sloot tussen Westelbeerse Dijk en Ir. van Meelweg (1ex 2-1), sloot tussen Westelbeerse Dijk en Ir. Mettropweg (1ex 2-1) en natuurontwikkeling Grote Beerze (1ex 2-1). Wilde Zwanen verbleven bij de Jansborg/Leenderstrijp (8exx 2-1). Kleine Zwanen zijn gezien bij de Jansborg/Leenderstrijp (31exx 2-1), Grafven/Strabrechtse Heide (2exx 2-1) en de Kuilerstraat/Someren (1ad 2-1). Kolganzen zijn gezien in de Diepenhoek (vele tientallen 1-1 en 2-1) en bij Paaldijk/Soerendonk (1ex 1-1). Toendrarietganzen werden waargenomen langs de Paaldijk/Soerendonk (120exx 1-1), in de Diepenhoek (enkele tientallen 1-1 en 2-1) en bij de Mispeleindse Heide (ca 120exx 2-1). Het koppel Pijlstaarten was op 1-1 nog op de Ringselvennen aanwezig. 1 ad vr Witoogeend verbleef op 2-1 op het Soerendonks Goor. Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierheide (1m+4vr 2-1 slaapplaats), de Strabrechtse Heide (1vr 2-1) en de Weijerkens/Weebosch (1vr 2-1). De ad Kraanvogel van de Mispeleindse Heide was op 1-1 en 2-1 nog steeds aanwezig. IJsvogels werden waargenomen bij Ekkersweijer (2exx 1-1), waterzuivering Hapert (1ex 1-1 en 2-1), Hanevoet/Eindhoven (1ex 1-1), De Flaes (1ex 2-1) en afgraving ten N van Beekse Bergen (1ex 2-1) . Grote Gele Kwikstaarten zijn gezien in het dal van de Grote Beerze (1-1 en 2-1 resp. 10exx en 9exx slaapplaats). Roodborsttapuiten werden waargenomen bij de Patersgronden (1ex 1-1) en Beersbroek (m+vr 2-1). Klapeksters verbleven op de Landschotse Heide (1ex 2-1), de Patersgronden (1ex 2-1), de Strabrechtse Heide (2exx 2-1) en bij de Weijerkens/Weebosch (1ex 2-1). Noordse Kauwen zijn gezien in de Diepenhoek/Someren-Eind (minstens 5exx 1-1), Doornakkers/Eindhoven (2exx 1-1), Gastel (1ex 1-1), Witven/Someren (tenminste 1ex 2-1) en de Jansborg/Leenderstrijp (1ex 1-1). Goudvinken vebleven nabij de Grijze Steen (4exx 2-1). Noordse Goudvinken werden waargenomen bij De Flaes (2exx ovl 2-1).