Waarnemingen van Vogels in de Kempen
December

29-31 december (woensdag-vrijdag)


onvolwassen Kleine Rietgans (2e van rechts) met Toendrarietganzen, Gastel : 31-12-2004, R.Kastelijn

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Soerendonks Goor (5exx 29-12, 1ex 31-12), de Patersgronden (2exx 19-12), het Grafven (1ex 29-12), het Beuven (2exx 29-12) en de Ringselvennen (2exx 31-12). Kolganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (ca. 80exx 29-12). 1 onv Kleine Rietgans werd op 31-12 bij Gastel waargenomen. 11 Rietgans(spec) zijn op 29-12 overvliegend gezien bij het Beleven/Reusel. Toendrarietganzen zijn gezien in de Diepenhoek (5exx 29-12), de Mispeleindse Heide (ca. 120exx 29-12, max.100exx 30-12, 72exx 31-12) en op de Strabrechtse Heide (minstens 47exx ovl 29-12). 2 Taigarietganzen verbleven op 30-12 bij de Mispeleindse Heide. 2 Brandganzen (1 zeker ongeringd) werden op 31-12 bij Gastel waargenomen. 1 koppel Pijlstaarten verbleef op 31-12 bij de Ringselvennen. Brilduikers werden waargenomen op het Beuven (3exx 29-12), de Ringselvennen (1vr 31-12) en zandafgraving Budel Dorplein (1vr 31-12). Grote Zaagbekken zijn gezien op het Beuven (tenminste 7exx 29-12). Blauwe Kiekendieven werden op gezien aan de Jansborg/Leenderstrijp (1m 31-12) en bij de Reuselse Moeren (1ex 29-12). 1 vr Smelleken werd op 30-12 bij het Rouwven waargenomen. 1 ad Slechtvalk werd op 31-12 bij de zinkfabriek Budel Dorplein gezien. Kraanvogels werden waargenomen op de Mispeleindse Heide (1ex 29-12, 30-12 en 31-12) en de Landschotse Heide (1ex ovl 30-12, ander ex. dan Mispeleindse Heide). Houtsnippen waren aanwezig bij Hooge Mierde (6exx 29-12). 1 ad Pontische Meeuw was op 31-12 aanwezig op de splitsing van de oude en de nieuwe Zuid Willemsvaart bij Helmond. 1 Kerkuil werd op 30-12 (net na middernacht) in een tuin in Netersel gezien. 


Grote Gele Kwikstaart, Budel Dorplein : 31-12-2004, Hennie Lammers

IJsvogels waren aanwezig in Eindhoven (2exx 29-12). Waterpiepers verbleven bij het Grafven (tenminste 1ex 29-12) en bij de Ringselvennen (1ex 31-12). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij Hanevoet (1ex 29-12) en Budel Dorplein (1ex 31-12). Klapeksters waren aanwezig op de Strabrechtse Heide (1ex 29-12), het Kranenveld (1ex 29-12), Moerbleek/Lage Mierde (1ex 29-12), de Patersgronden (1ex 29-12), Oirschotse Heide NW (1ex 30-12) en de Landschotse Heide (1ex 30-12). Noordse Kauwen zijn gezien bij Manege Meulendijks/Heeze (1ex 29-12), het Beleven/Reusel (5exx 30-12), Diepenhoek/Someren-Eind (tenminste 2exx 30-12), Kuilerstraat/Someren (tenminste 2exx 30-12), zinkfabriek Budel Dorplein (2exx 31-12), Hersel/Lierop (1ex 31-12) en tussen Heeze en Leende (2exx 31-12). Kruisbekken werden waargenomen bij Moerbleek/Lage Mierde (2ex 30-12). Noordse Goudvinken werden gehoord bij Soerendonk (minstens 1ex 29-12).


IJsvogel, man, Eindhoven : 29-12-2004, Frank Neijts

27-28 december (maandag-dinsdag)

Kolganzen zijn waargenomen bij de Klotputten/Eindhoven (2 groepen ovl 27-12) en in de nacht en ochtend van 27-12 diverse groepen boven Geldrop. Toendrarietganzen werden waargenomen bij Vaarle/Nuenen (1ex 27-12), het Diessens Broek (17exx ovl 27-12) en bij de Klotputten/Eindhoven (div. groepen ovl). IJsvogels zijn gezien bij het Diessens Broek (1ex 27-1) en de Klotputten/Eindhoven (4exx 27-12). 1 Grote Gele Kwikstaart werd op 27-12 bij Geldrop/Coevering waargenomen. Noordse Kauwen zijn gezien bij Stepekolk/Mierlo (1ex 27-12). Putters zijn gezien bij de Rulse Dommelbeemden (2exx 27-12). 

25-26 december (zaterdag-zondag)


Steenuil, Budel Dorplein : 26-12-2004, Rob Bouwman

Grote Zilverreigers zijn waargenomen bij 't-Sang/Mierlo (1ex 25-12), het Goorven (1ex 26-12), de Mispeleindse Heide (1ex 26-12) en de Grijze Steen (1ex 26-12). Kolganzen zijn gezien bij het Goorven (32exx ovl 26-12) en de Diepenhoek (ruim 500exx 26-12). Kleine Rietganzen werden waargenomen bij het Goorven (2exx ovl 26-12). Toendrarietganzen werden gezien in de Diepenhoek (ca 50exx 26-12) en de Mispeleindse Heide (minstens 36exx 26-12). Rietgans(spec) werden waargenomen bij de Mispeleindse Heide (70exx ovl + div. tp) en 26-12 's-avonds vlogen diverse groepen over Netersel. Kraanvogels werden gezien op de Mispeleindse Heide (1ad 26-12) en bij het Soerendonks Goor (12exx ovl 26-12). Blauwe Kiekendieven zijn gezien bij de Oirschotse Heide (1vr 26-12). Goudplevieren werden waargenomen bij de Jansborg/Leenderstrijp (2exx 25-12). Pontische Meeuwen verbleven  langs de Zuid Willemsvaart/Someren (1ad 26-12) en bij de Ringselvennen (1ad 26-12). 1 ad Grote Mantelmeeuw was op 26-12 aanwezig bij de Ringselvennen. Klapeksters waren aanwezig bij de Cartierheide (1ex 25-12), 't-Sang/Mierlo (2exx 25-12) en de Oirschotse Heide (2exx 26-12). 1 vr Zwartkop werd op 26-12 gezien in een tuin in Geldrop. 1 Vuurgoudhaan werd op 26-12 waargenomen op de Neterselse Heide. Noordse Kauwen zijn gezien bij de P.G.Ballingslaan/Bladel (1ex 25-12) en langs de Zuid Willemsvaart/Someren (1ex 26-12). Kleine Barmsijzen werden waargenomen in Nuenen (ca 10exx 25-12). Goudvinken werden gezien in het Beersbroek (11exx 26-12) en bij het Zwartven/Hooge Mierde (6exx 26-12). Noordse Goudvinken verbleven bij Soerendonk (10exx 25-12). Kruisbekken zijn waargenomen op de Cartierheide (11exx 25-12).

20-24 december (maandag-vrijdag)


Putter (met kenmerken van Britse vorm britannica) , Meerhoven : 24-12-2004, Frank Neijts

Grote Zilverreigers werden gezien bij de Patersgronden (1ex 20-12 en 24-12), langs een sloot langs de Ir. van Meelweg/Casteren (1ex 20-12), langs de Jansborg/Leenderstrijp (2exx 21-12), bij het Soerendonks Goor (2exx 23-12) en in de Diepenhoek (1ex 24-12). Wilde Zwanen werden waargenomen langs de Jansborg/Leenderstrijp (ca.23 exx 20-12, 28exx 21-12, 26exx 23-12). Kleine Zwanen werden gezien langs de Jansborg/Leenderstrijp (ca. 23 exx 20-12, 20exx 21-12, 20exx 23-12). Toendrarietganzen waren aanwezig op de Mispeleindse Heide (119exx 20-12, 120exx 24-12) en in de Diepenhoek vlogen op 23-12 diverse kleine groepjes over. Enkele Taigarietganzen verbleven op 24-12 eveneens op de Mispeleindse Heide. 1 ad Bergeend was op 24-12 aanwezig bij de Ringselvennen. Brilduikers werden gezien bij het E3-Strand/Eersel (11exx 21-12). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Cartierheide (slaapplaats: 1m + 3vr 24-12) en het Kranenveld/Soerendonk (1m ovl 20-12).1 Witgat werd op 20-12 gezien in de Diepenhoek/Someren. 1 ad Kraanvogel was op 20-12 en 24-12 nog steeds aanwezig op de Mispeleindse Heide. 1 ad Pontische Meeuw verbleef op 24-12 op de Zuid Willemsvaart bij Helmond. IJsvogels werden waargenomen bij de Paaldijk/Soerendonk (1ex 20-12), het Beersbroek (1ex 21-12), de Patersgronden (1ex 24-12) en de Collse Watermolen (1ex 24-12). 1 Kuifleeuwerik werd op 20-12, 21-12 en 24-12 gezien bij Station Eindhoven. Waterpiepers werden waargenomen bij waterzuivering Hapert (2exx 21-12) en bij Aarle Rixtel (7exx 24-12). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij het Severijnpark in Gestel/Eindhoven (1ex 20-12), waterzuivering Hapert (2exx 21-12) en winkelcentrum Woensel (1ex ovl 23-12).


Klapekster (onvolwassen), dood gevonden door Michel Pijs in de Reuselse Moeren : 21-12-2004. Foto : Pieter Wouters

Pestvogels zijn gezien bij het Douanekantoor/Eindhoven-Airport (13exx 21-12 t/m 23-12, 11exx 24-12). Klapeksters werden waargenomen bij de visvijvers Valkenswaard (1ex 20-12) en de Reuselse Moeren (1ex dood gevonden 21-12). Noordse Kauwen zijn gezien bij het Soerendonks Goor (1ex 23-12), Wettenseind/Nuenen (9exx 23-12), Vaarle (zeker 3exx 23-12, 1ex 24-12), Diepenhoek (1ex 24-12), Aarle Rixtel (1ex 24-12). Barmsijzen(spec) werden waargenomen bij het Goorloop-reservaat (3exx 20-12). Kleine Barmsijzen zijn gezien bij het Hulsterbroek/Geldrop (7exx 24-12). Putters werden waargenomen in het Beersbroek (3exx 21-12), bij waterzuivering Hapert (2exx 21-12) en bij Meerhoven (ca. 20exx 24-12). Goudvinken werden waargenomen in het Dommeldal bij Veldhoven (4exx 21-12). Noordse Goudvinken werden waargenomen bij het Goorloop-reservaat (1ex 20-12), bij Soerendonk (6exx 21-12) en in het Beersbroek (9exx 21-12).


Pestvogel, Douanekantoor Eindhoven-Airport : 21-12-2004, Rob Bouwman

18-19 december (zaterdag-zondag)

1 Roerdomp werd op 19-12 waargenomen bij de Ringselvennen. Grote Zilverreigers werden gezien bij de Patersgronden (1ex 18-12), het Goorven (1ex 18-12 en 19-12), de Flaes (1ex 19-12), de Kleine Flaes (1ex 19-12), het Keyenhurkven/Landschotse Heide (1ex 18-12 en 19-12), bij de Ir.van Meelweg/Casteren (1ex 19-12) het Beuven (3exx 19-12), het Grafven (1ex 19-12), het Soerendonks Goor (6exx 19-12) en de Diepenhoek (1ex ovl 19-12). Wilde Zwanen zijn waargenomen bij de Jansborg/Leenderstrijp (23exx 18-12, 5exx 19-12) en op het Soerendonks Goor (7exx 19-12). Kleine Zwanen waren aanwezig bij de Jansborg/Leenderstrijp (20exx 18-12). Kolganzen werden waargenomen bij de Landschotse Heide (20exx ovl 19-12), bij Maarheeze (35exx ovl 19-12) en in de Diepenhoek (vele honderden exx 19-12). Toendrarietganzen werden gezien langs de Paaldijk/Soerendonk (6exx 19-12), de Mispeleindse Heide (130exx 19-12) en de Diepenhoek (vele honderden exx 19-12). Taigarietganzen werden waargenomen in de Diepenhoek (minstens 8exx 19-12). 1 ongeringde onv. Roodhalsgans werd op 19-12 ontdekt in de Diepenhoek. 1 ad Bergeend verbleef op 19-12 bij de Ringselvennen. 


Onvolwassen Roodhalsgans (ongeringd), Diepenhoek/Someren Eind : 19-12-2004, R. Kastelijn

Toppers zijn waargenomen bij zandafgraving Budel-Dorplein (2exx+1 mogelijke hybride Kuif x Topper op 19-12). Brilduikers zijn gezien op het Beuven (4exx 19-12) en zandafgraving Budel-Dorplein (1vr 19-12). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Keyenhurkven (m+vr 18-12) en het Beuven (18exx 19-12). 1 ad Kraanvogel was op 19-12 aanwezig op de Mispeleindse Heide. Blauwe Kiekendieven zijn gezien op de Cartierheide (2vr 18-12) en de Strabrechtse Heide (1m 19-12). Goudplevieren zijn gezien in de Diepenhoek (2exx ovl 19-12). 1 Witgat werd op 18-12 waargenomen bij Waterzuivering/Hapert. 4 Houtsnippen vielen op 19-12 in bij Lage Mierde. IJsvogels zijn gezien bij het Goorven (1ex 18-12) en landgoed Heerenvijvers (1ex 19-12). Grote Gele Kwikstaarten waren aanwezig bij Waterzuivering/Hapert (2exx 18-12) en de Diepenhoek (2exx ovl 19-12). 1 Pestvogel vloog op 19-12 over het City-Centrum/Veldhoven. 1 Tjiftjaf werd op 19-12 waargenomen bij het Beleven/Reusel. Klapeksters verbleven op het Kranenveld/Soerendonk (1ex 18-12), Neterselse Heide (1ex 19-12), het Grafven/Strabrechtse Heide (1ex 19-12) en de Landschotse Heide (2exx 19-12). Noordse Kauwen werden waargenomen langs de Karel de Grotelaan/Eindhoven (6exx 18-12), de Paardse Heide (3exx 18-12, waarvan 1ex mogelijk Russische Kauw), centrum Leende (3exx 19-12), Budel Dorplein (1ex 19-12) en centrum Geldrop (1ex 19-12). 1 Bonte Kraai vloog op 18-12 over de Landschotse Heide. Kleine Barmsijzen werden gezien bij de Goorloop/Boswachterij De Kempen (minstens 80exx 19-12) en op de Strabrechtse Heide (15exx 19-12). Goudvinken werden waargenomen bij de Buikheide-Noord (2exx 19-12) en de Oostelbeerse Heide (minstens 5exx 19-12). Noordse Goudvinken werden gezien op de Strabrechtse heide (7exx 19-12), de Landschotse Heide (9exx 19-12) en bij de Goorloop/Boswachterij De Kempen (minstens 2exx 19-12). Kruisbekken werden waargenomen bij de Buikheide-Zuid (34exx 19-12), Buikheide-Noord (10exx 19-12), de Goorloop/Boswachterij De Kempen (5exx 19-12), de Flaes (3exx 19-12) en de Strabrechtse Heide (2exx 19-12).

13-17 december (maandag-vrijdag)


Kuifleeuwerik, Neckerspoel/Station Eindhoven : 15-12-2004, Peter van de Braak

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Goorven (1ex 16-12). Toendrarietganzen werden waargenomen bij de Mispeleindse Heide (92exx 13-12, 101exx 16-12). 1 onv Topper werd op 16-12 gezien op het Goorven. Houtsnippen werden bij Lage Mierde waargenomen (3exx 13-12, 1ex 16-12). 1 ad Kraanvogel verbleef op 13-12 en 16-12 bij de Mispeleindse Heide. IJsvogels werden gezien bij het MEC/Eindhoven (1ex 14-12). 1 Kuifleeuwerik werd op 14-12 en 15-12  waargenomen aan de noordzijde Station Eindhoven. 1 Grote Gele Kwikstaart werd op 17-12 gezien bij de Boschdijk/Eindhoven. Noordse Goudvinken werden gehoord bij de Ruweeuwsels (zeker 2exx 15-12).

11-12 december (zaterdag-zondag)

Grote Zilverreigers zijn gezien op het Goorven (1ex 11-12: zie foto), de Flaes (1ex 11-12), de Kleine Flaes (1ex 11-12), het Soerendonks Goor (1ex 12-12) en bij Gastel (1ex 12-12). Kolganzen zijn gezien in de Diepenhoek (10exx 11-12). Toendrarietganzen verbleven in de Diepenhoek (34exx 11-12), de Mispeleindse Heide (45exx 11-12, 72exx 12-12) en bij Gastel (43exx 12-12). 1 Kleine Rietgans werd op 12-12 waargenomen in een gemengde groep Rietganzen/Nijlganzen bij Gastel. 1 onv Topper werd op 11-12 gezien op het Goorven. 1 ad Kraanvogel was op 11-12 en 12-12 aanwezig op de Mispeleindse Heide (en 11-12 later op Goorven: zie foto). 1 Scholekster vloog op 11-12 luid roepend over het Goorven. Houtsnippen werden waargenomen bij Lage Mierde (4exx 11-12, 6exx 12-12) en het Beuven (1ex 12-12). 1 ad Pontische Meeuw verbleef op 11-12 bij de Ringselvennen. IJsvogels verbleven bij de Flaes (2exx 11-12). Opmerkelijk was een Boerenzwaluw die op 12-12 bij Aquabest werd waargenomen. Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen in Kasteelbos Heeze (1ex 11-12) en bij Geldrop (1ex 11-12). Pestvogels werden gezien bij Sportpark Budel (4exx 12-12). Klapeksters werden waargenomen op de Neterselse Heide (1ex 11-12) en bij het Grafven (1ex 11-12). Noordse Kauwen zijn gezien in de Diepenhoek (1ex 11-12), centrum Leende (1ex 12-12), tussen Heeze en Leende (1ex 12-12) en Gastel (1ex 12-12). Kleine Barmsijzen zijn waargenomen bij de Mispeleindse Heide (1ex 11-12). 1 Goudvink verbleef op 12-12 bij Gorp en Roovert. 3 Putters verbleven op 12-12 bij Meerhoven/Eindhoven. Noordse Goudvinken werden gezien op de Strabrechtse Heide (10exx 11-12, 6exx 12-12), de Mispeleindse Heide (5exx 11-12) en bij Gorp en Roovert (5exx 12-12). 1 Kruisbek werd op 11-12 waargenomen bij het Goorven.


Kraanvogel & Grote Zilverreiger/Goorven :11-12-2004/Lex Peeters

6-10 december (maandag-vrijdag)

Grote Zilverreigers werden gezien bij de Lage Heide tussen Eersel en Bergeijk (1ex 7-12), langs de Grote Beerze bij Waterzuivering Hapert (1ex 10-12) en bij de Flaes(4exx slaapplaats 9-12). Toendrarietganzen verbleven op de Mispeleindse Heide (16exx 6-12). Bij het E3-Strand/Eersel werden op 7-12 13 Brilduikers waargenomen. Op de Mispeleindse Heide werd op 6-12 1 ad Kraanvogel gezien. 1 Witgat werd op 10-12 bij Waterzuivering Hapert waargenomen. Bij de Flaes werden op 9-12 2 Houtsnippen in voedselvlucht gezien. Op 6-12 werd bij Meerhoven 1 Bokje gezien. 1 IJsvogel werd op 9-12 waargenomen bij natuurontwikkeling Beers Broek.  Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij Meerhoven (2exx 6-12) en de Insulindelaan/Eindhoven (1ex ovl 6-12). 1 Klapekster is op 8-12 gezien bij het Brilven/Valkenhorst te Leende. Kleine Barmsijzen werden gezien op de Mispeleindse Heide (zeker 15exx 6-12).  Bij het Beers broek was op 9-12 1 Goudvink (met gewone roep) aanwezig. Noordse Goudvinken verbleven op de Mispeleindse Heide (2exx 6-12) en bij Soerendonk (10exx 9-12). 

4-5 december (zaterdag-zondag)

Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Keyenhurkven (1ex 4-12), het Beuven (3exx 5-12), het Rundal ten W van Eersel (1ex 5-12) en de Jansborg/Leenderstrijp (2exx 5-12). Wilde Zwanen waren aanwezig op het Soerendonks Goor (4exx 5-12) en langs de Renheide (15exx 5-12). Kleine Zwanen zijn gezien bij Soerendonk (9exx 4-12, 7exx 5-12). Kolganzen waren aanwezig bij het Soerendonks Goor (35exx 5-12). Rietganzen(spec) werden waargenomen bij het Beuven (42exx ovl 5-12) en de Diepenhoek (ca. 100exx tp 5-12). Blauwe Kiekendieven werden waargenomen op de Cartierheide (1vr 5-12) en de Weijerkens/Weebosch (1vr 5-12, mogelijk hetzelfde ex als Cartierheide). Houtsnippen zijn gezien langs de Witte Loop/Strabrechtse Heide (1ex 5-12) en in 't-Sang/Mierlo (1ex 5-12). Op 5-12 werd in de Rusthoek/Strabrechtse Heide een Velduil waargenomen. IJsvogels zijn gezien bij het Beuven (2exx 5-12) en het Rundal ten W van Eersel (1ex 5-12). Grote Gele Kwikstaarten waren aanwezig bij waterzuivering Hapert (2exx 4-12) en het Buulderbroek (1ex 5-12). In Reusel werd op 3-12 en 4-12 een vrouw Zwartkop waargenomen. Baardmannetjes zijn gezien bij het Beuven (5exx 5-12).  Klapeksters zijn gezien bij Casteren (1ex 4-12), 't-Sang/Mierlo (1ex 5--12), de Weijerkens/Weebosch (1ex 5-12) en de Strabrechtse Heide (1ex 5-12). Noordse Kauwen waren aanwezig in de Diepenhoek (1ex 5-12), bij de Jansborg/Leenderstrijp (1ex 5-12) en ten oosten van Someren-Heide (minstens 2exx 5-12). Grote Barmsijzen werden waargenomen bij het Beersbroek (3exx 4-12). Kleine Barmsijzen verbleven bij het Soerendonks Goor (zeker 4exx 5-12), 't-Sang/Mierlo (enkele exx 5-12) en het Beuven (63exx 5-12). Op 5-12 werden Goudvinken gezien op de Cartierheide (1ex) en in 't-Sang/Mierlo (enkele exx). Noordse Goudvinken waren aanwezig bij Soerendonk (bekende groep 4-12, zeker 3exx 5-12), het Buulderbroek (12exx 5-12) en de Strabrechtse Heide (38exx 5-12). Op 5-12 werden in een plantsoen in Woensel 3 Appelvinken waargenomen. Kruisbekken werden waargenomen bij het Goorven (2exx 4-12) en de Cartierheide (16exx 5-12).

1-3 december (woensdag-vrijdag)

Grote Zilverreigers zijn waargenomen bij het Keijenhurkven (1ex 2-12), de Flaes (1ex 1-12), het Beuven (3exx 3-12), het Soerendonks Goor (2exx 3-12) en langs de Paaldijk (1ex 3-12). Wilde Zwanen werden gezien op het Beuven (2exx tp 3-12 's-morgens, 19exx Kleine/Wilde 3-12 invallend 's-avonds) en langs de Jansborg/Leenderstrijp (8exx 3-12). Op 3-12 werden tevens 4 Kleine Zwanen langs de Jansborg waargenomen. 12 Kolganzen vlogen op 3-12 over het Beuven. 1 ad Bergeend verbleef op 3-12 bij de Ringselvennen. 3 Toppers werden op 3-12 gezien bij zandafgraving Budel-Dorplein. 1 vr Brilduiker werd op 3-12 waargenomen bij zandafgraving Budel-Dorplein. Grote Zaagbekken zijn gezien op het Beuven (21exx 5-12). 1 IJsvogel werd op 3-12 gehoord bij Geldrop Coevering. 3 Kuifleeuweriken  werden op 1-12 bij Zandrijk/Meerhoven gezien. Bij Budel Dorplein werd op 2-12 1 Grote Gele Kwikstaart waargenomen. 3 Baardmannetjes werden op 3-12 waargenomen bij het Beuven. Klapeksters werden gezien bij de Braakhuizense Heide (1ex 3-12) en het Beuven (1ex 3-12). 1 Noordse Kauw werd op 3-12 in de Diepenhoek/Someren-Eind waargenomen. 4 Barmsijzen(spec) werden 3-12 waargenomen bij het Scheidingsven/Strabrechtse Heide en later die ook nog 4exx bij het Beuven. 2 Noordse Goudvinken waren op 3-12 op de Strabrechtse Heide aanwezig.