Waarnemingen van Vogels in de Kempen
November


Adult winterkleed Drieteenmeeuw, Stichting Vogelopvang Regio Eindhoven : 30-11-2004
De vogel werd op 21-11-2004 gevonden bij het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven.

29-30 november (maandag-dinsdag)

Op 30-11 vlogen 2 Wilde Zwanen over het Beleven/Reusel. Bij het E3-Strand/Eersel verbleven op 29-11 maarliefst 21 Brilduikers.

27-28 november (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Noordse Goudvinken werden waargenomen langs de Rulse Dommelbeemden (6ovl 27-11), het Beersbroek (1ex 27-11), de Strabrechtse Heide (13exx 27-11) en bij Soerendonk (ca 10exx 27-11, 1ex 28-11). IJsvogels werden gezien bij Budel Dorplein (2exx 27-11), het Groot Meer/Vessem (1ex 27-11) het Beuven 1ex 27-11) en bij Borkel en Schaft (1ex 28-11). 5 Toppers (en mogelijk 1 hybride Kuifeend x Topper) waren op 27-11 nog steeds aanwezig bij zandafgraving Budel Dorplein; op 28-11 werd nog 1ex onv waargenomen. Kleine Barmsijzen werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (zeker 50exx 27-11) en het Beuven (6exx 27-11). 1 Barmsijs(spec) was aanwezig bij de omgeving Galgeberg/Strabrechtse Heide. Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Soerendonks Goor (4exx 27-11), het Goorven (1ex 27-11), het Beuven 6exx 27-11), de Patersgronden (2exx 27-11), de Paaldijk (1ex 28-11), Grafven/Strabrechtse Heide (1ex 28-11) en langs de Groote AA/Leende (1ex 28-11). In totaal 22 Wilde Zwanen en 10 Kleine Zwanen werden waargenomen langs de Jansborg/Leenderstrijp: mogelijk verbleven 4juv van de groep Wilde later die dag op het Soerendonks Goor. 1 Waterpieper werd waargenomen bij de Rulse Dommelbeemden op 27-11. Kruisbekken werden waargenomen bij de Patersgronden (2exx 27-11),  het Goorven (1ex 27-11) en boswachterij Hapert (30exx 27-11). Roodborsttapuiten werden gezien bij het Beersbroek (1m+1vr 27-11) en de Strabrechtse Heide (1ex 28-11). Klapeksters waren aanwezig op het Kranenveld (2exx 27-11), het Rouwven/Wintelre (1ex 27-11), de Strabrechtse Heide (2exx 27-11) en de Landschotse Heide (1ex 27-11). 1 vr Brilduiker werd op 27-11 gezien op het Goorven. Baardmannetjes werden waargenomen bij het Beuven (2m+3vr 27-11). Grote Zaagbekken zijn waargenomen bij het Beuven (3m 27-11, 2m+3vr 28-11) en 't-Tipke/Maarheeze (1vr 28-11). 1 m Pijlstaart werd op 27-11 bij het Soerendonks Goor gezien. 1 ad Pontische Meeuw was op 28-11 aanwezig bij de Ringselvennen. Noordse Kauwen zijn waargenomen bij Heezerenbos/Heeze (1ex 28-11), centrum Budel (1ex 28-11), centrum Geldrop (1ex 28-11) en langs de Jansborg/Leenderstrijp. 21 Kolganzen werden op 28-11 gezien bij het Soerendonks Goor. Goudvinken waren aanwezig bij boswachterij Hapert (9exx 27-11). 1 ad Bergeend werd op 28-11 bij de Ringselvennen waargenomen. 1 m Blauwe Kiekendief werd op 28-11 gezien op de Strabrechtse Heide.

22-26 november (maandag-vrijdag)


Kleine Barmsijs, Soerendonk : 25-11-2004, Rob Bouwman

Zeker 6 Toppers waren op 22-11 nog aanwezig op de zandafgraving bij Budel Dorplein. Brilduikers zijn waargenomen op de zandafgraving Budel Dorplein (1vr 22-11) en het Soerendonks Goor (1m 24-11). Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (1ex 22-11, zeker 4exx 23-11, 6exx 24-11) en het Goorven (1ex 24-11). Noordse Kauwen zijn gezien in de Diepenhoek (1ex 22-11), ten N van Someren-Eind (2exx 22-11), Geldrop Noord (1ex 22-11, 2exx 23-11) en Vaarle/Nuenen (3exx 22-11, 1ex 23-11). Kleine Zwanen werden waargenomen langs de Janborg/Leenderstijp (9exx 23-11, 10exx 24-11). Wilde Zwanen werden eveneens waargenomen langs de Jansborg/Leenderstrijp (3exx 23-11, 11 exx 24-11). 1 Klapekster werd op 23-11 en 24-11 gezien op het Kranenveld. Een groep van ruim 20 Kleine Barmsijzen verbleef op 23-11 kort bij het Soerendonks Goor; op 25-11 werden 15 20 exx gezien (zie foto). Een groep van 7 Noordse Goudvinken werden op 23-11 in het ZO van de Kempen waargenomen; 10exx werden hier op 25-11 gezien. 1 Brandgans werd op 24-11 gezien op het Soerendonks Goor. IJsvogels zijn waargenomen bij waterzuivering Hapert (1ex 24-11) en het Groot Vlasrootven (1ex 24-11). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij waterzuivering Hapert (1ex 24-11) en tussen de Casterse Molen en waterzuivering Hapert (1ex 25-11). Witgatjes verbleven evenneens bij waterzuivering Hapert (1ex 24-11) en tussen de Casterse Molen en waterzuivering Hapert (1ex 25-11). Op de Neterselse Heide verbleef op 24-11 1 m Blauwe Kiekendief.

20-21 november (zaterdag-zondag)

Trektellingen


Topper (onvolwassen man), Budel Dorplein : 21-11-2004, Rene Weenink

Grote Zilverreigers zijn waargenomen bij het Soerendonks Goor (4exx 20-11, 7exx 21-11), Diepenhoek/Someren (1ex 21-11), de Flaes (2exx 21-11), Loozerheide (1ex 21-11) en de Ringselvennen (1ex 21-11). Goudvinken verbleven bij het Beersbroek (2exx 20-11). Noordse Goudvinken zijn gezien bij het Beersbroek (3exx 20-11), de Flaes (2exx 21-11) en elders in ZO Kempenland (10exx 21-11). IJsvogels zijn waargenomen bij het Beersbroek (1ex 20-11), visvijvers Bergeijk (zeker 2exx 21-11) en Hanevoet/Eindhoven (1ex 21-11). 1 Bergeend verbleef op 20-11 en 21-11 bij de Ringselvennen. 1 vr Grote Zaagbek werd op 20-11 en 21-11 waargenomen bij 't-Tipke/Maarheeze. 1 ad Pontische Meeuw was op 20-11 aanwezig op de Zuid Willemsvaart bij Helmond. Noordse Kauwen werden op gezien in de Diepenhoek/Someren (2exx 20-11), Geldrop Coevering (1ex 21-11) en Manege Meulendijks/Geldrop 1ex 21-11). Witgatjes zijn waargenomen in de Diepenhoek (1ex ovl 20-11) en waterzuivering Hapert (5 exx 21-11). Enkele tientallen Kolganzen vlogen op na middernacht (21-11) over Valkenswaard; 7exx verbleven bij de Mispeleindse Heide en 21 exx waren bij het Soerendonks Goor aanwezig. Kruisbekken werden waargenomen bij het Kranemeer/Strabrechtse Heide (tenminste 6exx 21-11). Toppers werden waargenomen bij de zandafgraving Budel Dorplein (7exx 21-11) en het Soerendonks Goor (1 ex onv 20-11). Hier verbleven op 21-11 tevens 3 Brilduikers. Er werden Klapeksters gezien bij de Ringselvennen (1ex 21-11) en de Flaes (1ex 21-11). Houtsnippen zijn waargenomen bij de Loozerheide (1ex 21-11) en de Flaes (8exx 21-11). 76 Rietganzen(spec) vlogen over de visvijvers Bergeijk op 21-11. Hier werd die dag zeker 1 Roerdomp waargenomen. Grote Gele Kwikstaarten verbleven bij waterzuivering Hapert (1ex 21-11) en Hanevoet/Eindhoven (1ex 21-11). Op 21-11 werden 15 Kleine Barmsijzen gezien in een grote groep Sijzen bij het Soerendonks Goor. 4 Pijlstaarten (2m + 2vr) waren aanwezig op het Goorven. 1 ad Kraanvogel verbleef op 21-11 bij de Mispeleindse Heide. Waterpiepers zijn gezien bij de Flaes (2exx 21-11). 1 Putter werd waargenomen bij Hapert. Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (9exx 20-11).


man Noordse Goudvink, de Kempen : 21-11-2004, Frank Neijts


vrouw Noordse Goudvink, de Kempen : 21-11-2004, Frank Neijts

15-19 november (maandag-vrijdag)

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Goorven/Mispeleindse Heide (1ex 16-11) en de Flaes (minstens 7exx 16-11, 1ex 19-11). Bij het Goorven waren op 16-11 tevens 1 onv Topper en 1 ad Kraanvogel aanwezig. Bij het E3-strand verbleef op 16-10 1 Geoorde Fuut. Op 19-11 werden 1 IJsvogel en 12 Kleine Barmsijzen gezien bij de Flaes. Hier vlogen die dag tevens 12 Kleine Rietganzen over.

13-14 november (zaterdag-zondag)


Humes Bladkoning, Reusel : 14-11-2004, Pieter Wouters

  Van 11 t/m 14-11 werd een Humes Bladkoning gehoord, gezien en geringd bij Reusel.

Trektellingen

1 Wilde Zwaan verbleef op 13-11 op het Waschven/Strabrechtse Heide. 5 Knobbelzwanen vlogen op 13-11 over Vaarle/Nuenen. 1 Slangenarend werd gemeld bij Lieshout overvliegend richting ZW. Grote Zilverreigers werden gezien bij het Beuven (2exx 13-11, 3exx 14-11), het Waschven (1ex 14-11), de Pastoorsweijer (2exx 14-11), Dommel bij Malpie (1ex ovl 14-11) en het Soerendonks Goor (2 exx 14-11). Klapeksters werden waargenomen bij het Marijkeven/Beuven (1ex 13-11, 2exx 14-11), Loozerheide (1ex 14-11), Ringselvennen (1ex 14-11) en de Strijperheg (1ex 14-11). Barmsijzen(spec) werden gezien bij het Beuven (11 exx 13-11, 1ex 14-11) en in Lierop (5exx 14-11). 1 Putter werd op 13-11 waargenomen bij Aquabest. Hier vloog die dag tevens een  Afrikaanse Nimmerzat over richting Son. Noordse Kauwen werd waargenomen langs de Dommel bij Gestel/Eindhoven (1ex 13-11) en ten oosten van de Landschotse Heide (1ex 14-11). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Cartierheide (1vr slaapplaats 13-11), de Paardse Heide (1 vr/onv 14-11) en het Beuven (1vr/onv ovl 14-11). Pijlstaarten werden waargenomen op het Soerendonks Goor (1 koppel 13-11 en 14-11) en de Ringselvennen (1vr 14-11). Grote Zaagebekken zijn gezien op het Beuven (4exx 14-11) en bij 't-Tipke/Maarheeze (1vr 14-11). Tijdens de bekentelling langs de Reusel werd 1 Houtsnip gezien. 1 Kraanvogel verbleef op 14-11 nog steeds op het Goorven. IJsvogels zijn gezien langs de Reusel (3exx 13-11), langs de Beekloop Bergeijk (1ex 14-11), visvijvers Bergeijk (1ex 14-11), Pastoorsweijer (3exx 14-11), Karpendonkse Plas/Eindhoven (1ex 14-11), langs de Dommel tussen Soeterbeek en Wilhelminakanaal (tenminste 2exx 14-11) en bij het Groot Meer/Vessem (1ex 14-11). Goudvinken werden waargenomen bij het Groot Meer/Vessem (2 exx 14-11), Dommel bij Malpie (4exx 14-11), bij de Strijperheg (1ex 14-11) en langs de Reusel (3 exx 13-11). Noordse Goudvinken verbleven in het Leenderbos (2exx 14-11). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien tijdens de bekentelling langs de Reusel (1ex 13-11), bij het Van Abbe-museum/Eindhoven (1ex 14-11), bij de Hooijdonkse Molen (1ex 14-11) en bij Geldrop Coevering (1ex ovl 14-11). 1 Roerdomp vloog op 13-11 hoog op vanaf het Beuven richting ZW. 1 Bonte Strandloper werd op 13-11 en 14-11gezien bij de Ringselvennen. Daar verbleven op 13-11 tevens 1 Kemphaan en op 14-11 1 Bergeend. 1 Slechtvalk was aanwezig bij de Loozerheide. Kruisbekken werden waargenomen langs de Reusel (2exx 13-11) en het Leenderbos 30exx 14-11). Putters zijn gezien nabij de Collse Zegge/Eindhoven (45exx 14-11). Tenminste 3 Witgatjes werden waargenomen langs de Beekloop Bergeijk op 14-11.

8-12 november (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Klapeksters werden waargenomen bij de Langakkers/Leenderstrijp (1ex 8-11) en langs de Witsemdijk/Soerendonk (1ex 8-11). Een onbekend aantal Kraanvogels trok net na middernacht (op 8-11) over Strijp/Eindhoven, 1ex werd op 9-11 en 11-11 bij het Goorven gezien. 1 Noordse Kauw werd op 8-11 in Woensel-Zuid/Eindhoven gezien. Noordse Goudvinken zijn gehoord/gezien bij het Beersbroek (7exx 9-11). 5 Toppers (2vr, 3onv) zijn op 9-11 waargenomen op het Goorven. Grote Zilverreigers verbleven bij het Goorven (4exx 9-11, 1ex 11-11) en het Beuven (6exx 9-11). IJsvogels zijn gezien bij het Goorven (1ex 9-11). Rietganzen(spec) zijn gezien bij het Goorven (4exx ovl 9-11) en het Beuven (37exx 9-11). 5 Baardmannetjes en 3 Waterpiepers werden op 9-11 bij het Beuven waargenomen. 7 Goudvinken en 5 Kruisbekken verbleven op 11-11 eveneens bij het Goorven. Op 12-11 werd 1 Grote Gele Kwikstaart waargenomen bij de Heuvelgalerie/Eindhoven. 1 Velduil werd op 8-11 op de Strabrechtse Heide gezien.

6-7 november (zaterdag-zondag)

Trektellingen


Pijlstaart, man, Soerendonks Goor : 7-11-2004, Rob Bouwman

Grote Zilverreigers werden gezien bij het Soerendonks Goor (10exx 6-11, 2exx 7-11), de Flaes (7exx 7-11) en het Beuven (3exx 6-11, 5exx 7-11). Pijlstaarten zijn waargenomen bij het Soerendonks Goor (1 koppel 6-11 en 7-11). Kleine Zwanen werden gezien bij het Soerendonks Goor (6exx 6-11). Enkele honderden Rietganzen(spec) en enkele tientallen Kolganzen werden vliegend boven de Diepenhoek/Someren waargenomen. Klapeksters werden waargenomen op de Strabrechtse Heide (1ex 6-11, 2exx 7-11), de Landschotse Heide (1ex 7-11) en de Loozerheide (1ex 6-11 en 7-11). Grote Zaagbekken werden waargenomen op het Beuven (3exx vr 6-11). Grote Gele Kwikstaarten werden gezien bij Waterzuivering Hapert (minstens 7exx 6-11), Eindhovens Kanaal/Eindhoven (1ex 7-11) en bij de Akert/Geldrop (1ex 7-11). IJsvogels zijn waargenomen bij waterzuivering Hapert (2exx 6-11), Hulsterbroek/Geldrop (1ex 7-11), visvijver IJzerenman/Geldrop (1ex 7-11) en het Beersbroek (1ex 7-11). Bij waterzuivering Hapert werd op 6-11 een Witgat gezien. 1 Strandleeuwerik werd op 6-11 waargenomen op de Loozerheide, waar die dag tevens een late Boerenzwaluw werd gezien. Kruisbekken werden gezien op de Loozerheide (26exx 6-11) en de Meelakkers/Heeze (tenminste 15 exx 7-11). 1 man Blauwe Kiekendief werd op 7-11 op de Strabrechtse Heide waargenomen. Baardmannetjes werden gezien bij het Beuven (5exx 7-11) en de Ringselvennen (tenminste 3exx 7-11). Een groep overvliegende Kraanvogels (grootte onbekend) werd op 7-11 gehoord tijdens de trektelling bij het Beuven. 1 Slechtvalk werd op 7-11 bij de Ringselvennen waargenomen. 2 Noordse Kauwen verbleven op 7-11 nabij het centrum van Geldrop. Bij de visvijvers Valkenswaard werd op 7-11 1 Nonnetje waargenomen. 10 Kolganzen vlogen op 7-11 over de Flaes. Pontische Meeuwen werden gezien bij sluis 10/Helmond (1ad 6-11) en de Ringselvennen (1ad 7-11).

1-5 november (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op 1-11 vlogen 4 Kleine Zwanen over Enode/Nuenen. IJsvogels werden waargenomen bij Enode (1ex 1-11), de Tongelreep/Eindhoven (1ex 3-11) en de Flaes (minstens 1ex 5-11). Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Soerendonks Goor (6exx 2-11 en 3-11), Beuven (5exx 5-11) en de Flaes (7exx 5-11). 60 Smienten en 2 Pijlstaarten werden op 2-11 gezien bij het Soerendonks Goor. Grote Gele Kwikstaarten zijn gezien bij het Soerendonks Goor (2exx 2-11), Tongelreep/Eindhoven (1ex 3-11), centrum Geldrop (1ex 5-11) en bedrijventerrein Hapert (1ex 4-11). 1 Klapekster werd op 3-11 op de Loozerheide waargenomen. Daar werd op 3-11 tevens 1 Slechtvalk gezien. 1 Geoorde Fuut was op 2-11, 4-11 en 5-11 bij het E3-Strand/Eersel aanwezig. Brilduikers zijn waargenomen bij het E3-Strand/Eersel (9exx 2-11, 13 exx 4-11 en 11exx 5-11). 1 Barmsijs(spec), 1 Waterpieper en 2 Houtsnippen werden bij de Flaes gezien op 5-11. Die dag werden tevens 7 Kruisbekken waargenomen bij het Beuven.


Geoorde Fuut, E3-Strand/Eersel : 2-11-2004, Lex Peeters