Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Oktober

  Aantallen Smellekens najaar 2004 (bijgewerkt t/m 6-11)  
  Loozerheide Landschotse Heide Strabrechtse Heide Molenbroek Oost Overig  
Augustus 1 - - - - 1
September 30 6 14 - 5 55
Oktober 49 18 21 5 10 106
November 1 - 1 1 1 4
  81 27 36 6 16 166

 

30-31 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen


Goudvinken werden waargenomen bij de Herbertusbossen/Heeze (3exx man 30-10) en Hoenderboom/Grafven (3exx 2vr 30-10). IJsvogels werden waargenomen bij de Tongelreep/Eindhoven (1ex 30-10), Molenbroek/Vessem (1ex 30-10), waterzuivering/Hapert (3exx 30-10), het Flaes (1ex 31-10) en Witte Loop/Beuven (1ex 30-10). Een late Boompieper werd op 30-10 gehoord op de Strabrechtse Heide. Klapeksters werden gezien op de Strabrechtse heide (1ex 30-10, 2 exx 31-10), Kranenveld/Soerendonk (1ex 31-10), Loozerheide (1ex 31-10), Hapertse Heide (1ex 31-10) en Landschotse Heide (1ex 30-10)en 31-10. Grote Zilverreigers werden waargenomen bij het Beuven (2exx 30-10), het Flaes (8exx 31-10), het Goorven (1ex 31-10) en het Soerendonks Goor (1ex 31-10). Blauwe Kiekendieven werden gezien op de Strabrechtse Heide (1ex vr 30-10 en 31-10). Grote Gele Kwikstaarten werden waargenomen bij de waterzuivering Hapert (minstens 4exx 30-10) en Budel Dorplein (1ex 31-10). Witgatjes werden gezien bij waterzuivering/Hapert (1ex 30-10) en de Landschotse Heide (2exx 31-10). Waterpiepers zijn gezien bij de zandwinplas/Budel Dorplein (5exx 30-10). 1 vr Brilduiker was op 30-10 aanwezig op zandwinplas/Budel Dorplein; hier vloog die dag tevens 1 Goudplevier over. Diverse groepen Kolganzen vlogen op 31-10 over Valkenswaard (tussen 04:15u en 10:40u). 1 ad Slechtvalk werd op 31-10 gezien bij de Loozerheide. 1 Baardman werd op 31-10 bij het Beuven gehoord. 1 IJsgors en 5 Putters werden op 31-10 bij Meerhoven waargenomen. Pijlstaarten werden waargenomen op de Landschotse Heide (3exx 31-10) en het Goorven (1ex 31-10). 1 Houtsnip werd op 31-10 gezien bij het Flaes/Mispeleindse Heide. Kruisbekken werden waargenomen bij Molenvelden/Zandoerle (1ex 30-10), Boswachterij Hapert (50ex 31-10) en het Flaes (6exx 31-10). 3 vr Grote Zaagbekken werden op 31-10 op het Beuven waargenomen. 1 Barmsijs(spec) vloog op 31-10 over Boswachterij Hapert. Een groep van 30 Putters verbleef op 31-10 bij Meerhoven.

27-29 oktober (woensdag-vrijdag)

Trektellingen


Kraanvogels, Loozerheide : 28-10-2004, Rob Bouwman

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Goorven (1ex 27-10), het Flaes/Mispeleindse Heide (1ex 27-10), Strabrechtse Heide (5exx 27-10, 9exx 29-10), Loozerheide (1ex 27-10) en Landschotse Heide (1ex 27-10). IJsvogels werden waargenomen bij het Flaes (1ex 27-10), Rulse Dommelbeemden (2exx 28-10) en waterzuivering Hapert (1ex 29-10). Klapeksters werden gezien op de Landschotse Heide (1ex 27-10 en 29-10), Langakkers/Leenderstrijp (1ex 28-10), schaapskooi/Soerendonk (1ex 27-10), Loozerheide (1ex 27-10, 28-10 en 29-10) en Strabrechtse Heide (1ex 27-10, 5exx 29-10). 1 Bokje werd gezien op de Landschotse Heide op 27-10. Waterpiepers zijn waargenomen bij schaapskooi/Soerendonk (7exx 27-10) en waterzuivering Hapert (2exx 29-10). Blauwe Kiekendieven zijn gezien op het Kranenveld/Soerendonk (1m + 1vr 27-10). Europese Kanaries werden bij schaapskooi/Soerendonk gezien (2exx 27-10). Baardmannetjes werden gezien bij het Beuven (1ex 27-10, 12 exx 29-10). 1 ad winter Geoorde Fuut werd op 28-10 bij het E3-Strand/Eersel gezien. Brilduikers werden bij het E3-Strand Eersel gezien (2exx 28-10). 1 ad Slechtvalk was 28-10 aanwezig op de Loozerheide. Bij de Ringselvennen verbleef op 28-10 1 ad Dwergmeeuw. Op 28-10 trok een Pestvogel over de Langakkers/Leenderstrijp. 6 Grote Gele Kwikstaarten, 1 Witgat en 1 man Smelleken zijn op 29-10 gezien bij waterzuivering Hapert. Op 27-10 werd een Velduil gezien op de Strabrechtse Heide.

25-26 oktober (maandag-dinsdag)

Trektellingen

Op 26-10 kwamen bij het Goorven/Mispeleindse Heide 10 Grote Zilverreigers slapen; die dag werden 3 exx bij het Soerendonks Goor gezien, 4 exx bij het Beuven en verbleef 1 ex bij de Vessemse Vennen. Tevens verbleven die dag 1 Klapekster op de Loozerheide en 2 exx op de Strabrechtse Heide. 2 Bokjes werden op 26-10 bij het Beuven/Strabrechtse Heide waargenomen, evenals 1 vrouwkleed Blauwe Kiekendief. Bij de waterzuivering Hapert werden op 26-10 tenminste 8 Grote Gele Kwikstaarten, 4 Waterpiepers, 2 Witgatten en 1 IJsvogel gezien. Verder werden bij de Vessemse Vennen op 26-10 2 IJsvogels en 3 Waterpiepers gezien.
Op 25-10 werd 1 Klapekster waargenomen op de Loozerheide; 2 exx werden die dag op de Strabrechtse Heide gezien. Bij het Beuven werden op 25-10 3 Baardmannetjes en 4 Grote Zilverreigers waargenomen. 

23-24 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 24-10 vertrok 's-morgens 1 vrouw Blauwe Kiekendief vanaf een slaapplaats op de Cartierheide en werd zowel langs de Run in Steensel als op de Strabrechtse Heide 1 vrouw(kleed) waargenomen.. Diezelfde dag werd op de Cartierheide 1 Klapekster en een groep van 14 Kruisbekken waargenomen. 1 Baardman en 7 Grote Zilverreigers werden op 24-10 bij het Beuven gezien; die dag werden 3 Grote Zilverreigers bij het Grafven waargenomen, kwamen 9 exemplaren slapen bij het Flaes/Mispeleindse Heide en werden minstens 2 exemplaren gezien bij de Visvijvers Valkenswaard. Zowel bij de Visvijvers Valkenswaard als bij het Flaes werden op 24-10 3 IJsvogels gezien. 1 Klapekster was op 24-10 bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide aanwezig. Op de Loozerheide verbleven op 24-10 1 Slechtvalk en 1 Klapekster. Langs de Run/Steensel werd op 24-10 nog een late Boerenzwaluw waargenomen. Diezelfde dag verbleef een zingende Putter langs de Strabrecht in Heeze. Bij de Zandkever/Meerhoven werd op 24-10 1 Kuifleeuwerik waargenomen. Die dag verbleef 1 Klapekster op de Landschotse Heide.
Bij het Beuven verbleven op 23-10 4 Grote Zilverreigers en 1 Klapekster. Tevens werd die dag zowel bij het Grafven als bij het Soerendonks Goor 1 Grote Zilverreiger gezien. Bij natuurontwikkelingsproject Beerse Broek werden op 23-10 3 IJsvogels, 3 Grote Gele Kwikstaarten, 2 Goudvinken en 3 Kruisbekken waargenomen. Op de Neterselse Heide verbleven die dag 2 Klapeksters; op de Loozerheide was 1 exemplaar aanwezig. Op de Langakkers/Leenderstrijp werd 23-10 1 Grote Gele Kwikstaart waargenomen.

20-22 oktober (woensdag-vrijdag)

Trektellingen


Klapekster, Kranenveld/Soerendonk, 22-10-2004, Rene Weenink

Op de Landschotse Heide werden op 22-10 1 Klapekster en 1 Groenpootruiter gezien. Die dag verbleven 1 vrouw Zwarte Zee-eend en 1 Grote Zilverreiger bij het Goorven/Mispeleindse Heide. Bij het Beuven werden op 22-10 3 Grote Zilverreigers, 1 IJsvogel en 1 Klapekster waargenomen; die dag verbleef ook 1 Klapekster bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide, 1 exemplaar op de Loozerheide en 1 exemplaar bij het Kranenveld/Soerendonk (zie foto).
Op 20-10 waren op het Goorven/Mispeleindse Heide nog steeds 1 vrouw Zwarte Zee-eend en 1 Grote Zilverreiger aanwezig. Tevens vlogen hier die dag 1 adulte Kraanvogel en 1 vrouw Blauwe Kiekendief over. Bij het Groot Meer/Vessem vlogen op 20-10 2 Grote Zilverreigers over. Bij het Beers Broek verbleven die dag 180 Witte Kwikstaarten; die dag vloog tevens 1 Europese Kanarie over Reusel. Op 21-10 was op de Loozerheide 1 Klapekster aanwezig en werd bij het Groot Meer/Vessem 1 IJsvogel waargenomen. Op de Landschotse Heide werden die dag 4 Waterpiepers en 1 Klapekster gezien.

18-19 oktober (maandag-dinsdag)

Trektellingen

Op 18-10 werden 3 Klapeksters, 1 Appelvink en 7 Bokjes waargenomen op de Strabrechtse Heide. Die dag waren op het Goorven/Mispeleindse Heide 1 Grote Zilverreiger, 1 vrouw Zwarte Zee-eend en 3 vrouwkleed Brilduikers aanwezig en vlogen bij het E3-Strand/Eersel 4 Putters over. Al enige dagen verblijft nabij de Jansborg/Leenderstrijp 1 Klapekster; op 18-10 verbleef 1 exemplaar op de Loozerheide. Op 18-10 waren verder 2 Grote Zilverreigers te vinden bij het Soerendonks Goor. Bij de Ringselvennen werden op 18-10 1 Goudplevier en 2 Bergeenden gezien. 
Op 19-10 werd bij het Laagveld/Leenderbos, de Patersgronden, de Loozerheide en de Landschotse Heide 1 Klapekster waargenomen. Bij de Landschotse Heide verbleven op 19-10 tevens 2 Bonte Strandlopers. Bij het E3-Strand/Eersel werd die dag 1 Brilduiker gezien. Nabij centrum Geldrop vloog op 19-10 1 Grote Gele Kwikstaart over.

16-17 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen


vrouw Zwarte Zee-eend, 16-10-2004 Goorven (Lex Peeters)

Op 17-10 werden 2 Klapeksters en 5 Grote Zilverreigers waargenomen op de Strabrechtse Heide. Tevens werd die dag zowel bij de Sterkselse Aa/Heeze als bij Telpost Molenbroek-Oost 1 IJsvogel gezien. Bij de Ringselvennen werd op 17-10 een groepje van tenminste 7 Baardmannetjes gezien. Bij het Soerendonks Goor verbleven die dag 1 man Pijlstaart en 1 Grote Zilverreiger. Op de Cartierheide was op 17-10 1 Klapekster aanwezig. Bij het Flaes/Mispeleindse Heide werden op 17-10 2 IJsvogels, 1 Houtsnip, 1 Grote Gele Kwikstaart en 1 Goudvink gezien en kwamen 9 Grote Zilverreigers slapen. Meer dan 30 Putters verbleven op 17-10 nabij Eindhoven Airport. 1 Bokje, 1 Waterpieper en 1 laat Paapje werden op 17-10 bij het Beuven waargenomen. Tevens werd aan de noordzijde van het Beuven een Vuurgoudhaan waargenomen. Bij Witrijt/Bergeijk was op 17-10 1 adult man Blauwe Kiekendief aan het jagen en was een groep van ca. 65 Geelgorzen aanwezig. Die dag was ook 1 Klapekster aanwezig op de Patersgronden.
Bij de zinkfabriek/Budel Dorplein was op 16-10 buiten 1 Drieteenstrandloper ook een late Grutto aanwezig. Op de Loozerheide was die dag 1 Klapekster aanwezig. Bij het Soerendonks Goor werden op 16-10 3 Grote Zilverreigers, 1 man Pijlstaart en 2 IJsvogels gezien. 1 IJsvogel, 1 Kleine Zwaan en 5 Grote Zilverreigers werden op 16-10 bij het Beuven waargenomen; bij het Grafven verbleven die dag 1 Bontbekplevier en 3 Waterpiepers. Zowel bij het Marijkeven als bij het Grafven/Strabrechtse Heide was op 16-10 1 Klapekster te vinden. Op/bij het Goorven/Mispeleindse Heide waren op 16-10 3 Brilduikers, 3 Grote Zilverreiger, 1 vrouw Zwarte Zee-eend en 1 Klapekster te vinden. Op de Landschotse Heide werden die dag 2 Grote Zilverreigers, 5 Bonte Strandlopers, 1 Klapekster en 1 Blauwe Kiekendief waargenomen. Verder vloog een late onvolwassen Wespendief over Netersel op 16-10. 2
Bokjes en 2 IJsvogels werden 16-10 waargenomen bij het Groot Meer/Vessem. Die dag verbleven 24 Putters bij Golfbaan Welschap. Bij waterzuivering Hapert werd buiten 1 IJsvogel en 1 Grote Gele Kwikstaart ook nog 1 vrouw Smelleken waargenomen op 16-10.

13-15 oktober (woensdag-vrijdag)

Trektellingen

Op 13-10 werd zowel langs de Tongelreep bij Motel Eindhoven als bij de IJsbaan 1 IJsvogel gezien. Tevens trok daar die dag een Ooievaar over. Bij het Grafven verbleven op 13-10 2 Grote Zilverreigers, 2 Bontbekplevieren, 4 Bonte Strandlopers (zie foto) en 2 Kleine Strandlopers (zie foto) en trok 1 Smelleken over. Verder waren 1 Klapekster  en 1 IJsvogel op de Strabrechtse Heide aanwezig. 2 Grote Gele Kwikstaarten, 19 Kruisbekken en 3 Goudvinken trokken op 13-10 over het E3-strand/Eersel. Hier verbleef die dag tevens 1 Bonte Strandloper. 14-10 werden bij het Soerendonks Goor 19 Kolganzen en 2 Grote Zilverreigers gezien. 2 Rode Wouwen werden op 14-10 bij het Groot Meer/Vessem waargenomen; die dag vloog 1 Grote Gele Kwikstaart over Veilig Oord/Bladel. Op 15-10 werden 5 Bonte Strandlopers en 1 Klapekster waargenomen op de Landschotse Heide. Nabij zinkfabriek Budel Dorplein werden 1 Drieteenstrandloper en 1 Bonte Strandloper gezien; op de Putberg/Soerendonk verbleef die dag een Klapekster. Op 13-10 werden bij Witrijt/Bergeijk 1 Smelleken en 1 Europese Kanarie gezien. Zowel op 13-10 als op 15-10 werd bij de Patersgronden 1 Klapekster gezien.

    
Bonte Strandloper, 13-10-2004 Grafven (Rob Bouwman)                           Kleine Strandloper, 13-10-2004 Grafven (Rob Bouwman)

11-12 oktober (maandag-dinsdag)

Trektellingen

Op de Strabrechtse Heide trokken op 11-10 1 Smelleken en 2 Rietganzen(spec) over. Verder verbleven bij het Grafven 1 Waterpieper, 5 Bonte Strandlopers, 3 Bontbekplevieren en 2 Kleine Strandlopers. Verspreid over de Strabrechtse Heide verbleven 11-10 5 Grote Zilverreigers en vlogen 38 Kruisbekken rond. Ook op 11-10 werden 1 IJsvogel en 1 Grote Zilverreiger waargenomen bij het Soerendonks Goor. Verder werden op 11-10 bij het Kruisven/Reusel 2 Smellekens overtrekkend gezien en vloog 1 Goudplevier over Reusel. Die dag verbleef ook 1 Slechtvalk bij de Loozerheide. Op 11-10 verbleven op de Landschotse Heide 1 Klapekster (ook op 12-10) en 4 Bonte Strandlopers. 12-10 verbleef op het Kranenveld/Soerendonk 1 Klapekster. Tevens was die dag 1 Grote Zilverreiger aanwezig op het Soerendonks Goor en vloog een Visarend over. Over de Loozerheide trokken op 12-10 1 Visarend, 4 Rode Wouw, 2 Bruine Kiekendief, 19 Buizerd, 11 Sperwer, 1 Smelleken en 1 Beflijster over en was 1 Klapekster aanwezig. Diezelfde dag trokken 5 Kraanvogels over Reusel.

9-10 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op de Landschotse Heide waren op 9-10 5 Bonte Strandlopers te vinden; ook bij de zinkfabriek Budel Dorplein verbleven die dag 5 exemplaren. Op 9-10 en 10-10 verbleef op de Loozerheide 1 Slechtvalk. Tevens trok die dag 1 Smelleken over Geldrop Coevering en 1 ex. over het Kranenveld. Bij het Kranenveld waren tevens 1 Beflijster en 1 Klapekster aanwezig. Bij het Beuven waren 6 Bokjes en een Draaihals te vinden op 9-10. Tevens verbleven die dag 2 Klapeksters op de Strabrechtse Heide. 1 Grote Zilverreiger was op 9-10 te vinden bij het Soerendonks Goor; op 10-10 verbleef hier 1 Kolgans tussen vele Grauwe Ganzen. In Netersel verbleef in de nacht van 8-10 op 9-10 1 Kerkuil. Zowel op de Loozerheide als op de Cartierheide was op 10-10 1 Klapekster te vinden. Diezelfde dag verbleef 1 Beflijster op de Landschotse Heide. Op de Strabrechtse Heide verbleven op 10-10 6 Grote Zilverreigers en 1 Klapekster. 1 Grote Gele Kwikstaart werd 10-10 waargenomen in Gestel/Eindhoven. Op 9-10 vloog een groep van ca. 80 Grauwe Ganzen over Gestel/Eindhoven en werd 1 IJsvogel waargenomen achter het MEC/Eindhoven.

7-8 oktober (donderdag-vrijdag)

Trektellingen

Op 7-10 en 8-10 was 1 Klapekster aanwezig op de Landschotse Heide. Tevens verbleven hier 8-10 18 Bonte Strandlopers. Op het Beuven waren op 8-10 6 Grote Zilverreigers en 1 Buidelmees te vinden. Tevens verbleven die dag bij visplas Ekkersweijer 2 IJsvogels. 1 Grote Gele Kwikstaart werd 8-10 waargenomen in Gestel/Eindhoven.

4-6 oktober (maandag-woensdag)

Trektellingen

Op 4-10 waren 4 Bonte Strandlopers aanwezig op het Keyenhurkven en verbleven 8  exemplaren op het Kromven/Landschotse Heide; op 6-10 verbleven hier 15 exemplaren. Een Kraanvogel was op 5-10 te vinden op een ma´sakker nabij Eindhoven Airport/Oerle. Ook op 5-10 waren bij de Visvijvers Bergeijk 1 Roerdomp en 2 IJsvogels aanwezig. Bij de Ringselvennen verbleven op 5-10 6 Bonte Strandlopers en 2 Kleine Strandlopers. Tevens was er die dag 1 jagende Slechtvalk aanwezig en vloog 1 Visarend over. Op 6-10 waren 2 Pijlstaarten (m+vr) aanwezig op het Soerendonks Goor. Hier verbleef die dag tevens 1 Kolgans tussen de Grauwe Ganzen. Op 6-10 waren 1 IJsvogel en 6 Grote Zilverreigers te vinden op het Beuven; die was tevens een IJsvogel aanwezig bij de Visvijvers Valkenswaard. Op die dag waren op de Strabrechtse Heide ook 2 Klapeksters aanwezig. Ook was op 6-10 een Kuifleeuwerik aanwezig bij de Zandtong/Eindhoven. Op 6-10 verbleef 1 Buidelmees bij het Beuven.

 

2-3 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen



Ooievaar, Landschotse Heide,  2 oktober 2004 (Lex Peeters)

Op de Strabrechtse Heide verbleven op 2-10 6 Grote Zilverreigers; op 3-10 werden 5 exemplaren gezien. Ook was op 2-10 1 Klapekster aanwezig in de Rusthoek. Tevens was 1 IJsvogel aanwezig langs de Witte Loop/Strabrechtse Heide; bij de Reuselse Moeren werd op 2-10 1 exemplaar gezien; op 3-10 werd langs de Paaldijk/Soerendonk en langs de Tongelreep/Eindhoven 1 exemplaar gezien. Ook langs de Tongelreep bij de Visvijvers Valkenswaard werden nog eens 2 IJsvogels gezien op 3-10. 1 Grote Zilverreiger en 1 IJsvogel waren op 2-10 aanwezig bij de Visvijvers Valkenswaard. Verder trokken op 2-10 (verspreid over de dag) 1 Smelleken, 1 Bruine Kiekendief, 8 Buizerden en 1 Putter over de Loozerheide. De Kraanvogel was op 2-10 nog steeds aanwezig op de Landschotse Heide. Tevens verbleven daar 9 Bonte Strandlopers; op 3-10 waren 14 exemplaren aanwezigOp 3-10 werd 1 adulte Pontische Meeuw gezien langs de Zuid Willemsvaart tussen Someren en Helmond en verbleef tenminste 1 adulte Geelpootmeeuw bij de Loozerheide/Ringselvennen. Hier verbleven 2-10 ook nog 4 (3-10 5 ex.) Bonte Strandlopers en 1 (3-10 2 ex.) Kleine Strandloper. Tevens was 3-10 bij de Ringselvennen 1 Visarend vissend aanwezig; diezelfde dag werd bij de Visvijvers Valkenswaard 1 exemplaar overvliegend gezien. Op 2-10 was 1 Grote Gele Kwikstaart aanwezig nabij centrum Geldrop; 3-10 verbleven 2 exemplaren langs de Tongelreep/Eindhoven. Op 3-10 werd een vrouw Smelleken jagend waargenomen bij de Nieuwe Erven/Netersel en op 2-10 werd 1 exemplaar ter plaatse gezien bij de Loozerheide. Verder was op 3-10 op de Loozerheide een Slechtvalk aanwezig. Op 3-10 verbleven 4 Grote Zilverreigers op het Soerendonks Goor en waren 1 Smelleken en 1 Bruine Kiekendief jagend aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk. Zowel op 2-10 als op 3-10 trok 1 Europese Kanarie over de Langakkers/Leenderstrijp. Op de Strabrechtse Heide werden op 3-10 (mogelijk deels overlappend met de trektelwaarnemingen die dag), 1 Rode Wouw (overtrekkend), 1 Blauwe Kiekendief, 2 Smellekens, 10 Bonte Strandlopers, 1 Klapekster en ca. 15 Kruisbekken gezien.

1 oktober (vrijdag)

Trektellingen

1 adulte Kraanvogel was op 1-10 nog steeds aanwezig op de Landschotse Heide, evenals een adulte Slechtvalk. Verder waren 5 Brilduikers en 1 Grote Zilverreiger op 1-10 te vinden bij de Visvijvers Valkenswaard. Op 1-10 vloog 's-morgens een Grote Gele Kwikstaart over de Fuutlaan/Eindhoven en verbleven diezelfde dag 2 exemplaren nabij het centrum Eindhoven. Een Visarend, een Bruine Kiekendief en een Bonte Strandloper trokken op 1-10 over de Strabrechtse Heide. Daar verbleef diezelfde dag 1 Klapekster en zaten 5 Grote Zilverreigers op het Beuven. Voorts waren 3 Bonte Strandlopers en 1 onv. Bontbekplevier aanwezig op het Grafven.