Waarnemingen van Vogels in de Kempen
September

27-30 september (maandag-donderdag)

Trektellingen

Op 27-9 waren 3 Grote Zilverreigers aanwezig op het Grafven/Strabrechtse Heide. Ook werd bij het Grafven diezelfde dag nog een Smelleken waargenomen. Op 28-9 verbleef een IJsvogel bij het Soerendonks Goor. Bij de Landschotse Heide was op 29-9 de Kraanvogel nog steeds aanwezig. Verder werden bij het Keijenhurkven op 28-9 2 en op 30-9 1 Bonte Strandloper gezien. Op 29-9 vloog 1 Grote Gele Kwikstaart over Strijp/Eindhoven en werd een 2e exemplaar waargenomen bij het centrum van Eindhoven. Op 30-9 werden 2 Grote Gele Kwikstaarten waargenomen bij het centrum van Eindhoven. Bij het E3-strand verbleef op 30-9 een Brilduiker. Op 28-9 trokken 1 Europese Kanarie en 1 Smelleken over de Langakkers/Leenderstrijp.

20-26 september (maandag-zondag)

Trektellingen


Visarend Telpost Beuven - 26 september 2004 (Robert Kastelijn)

Een Roerdomp riep op 26-9 op de Visvijvers Bergeijk. Op 21-9 verbleven 15 Zwarte Ooievaars en 4 Ooievaars (zie foto) op de Strabrechtse Heide. Op het Beuven/Strabrechtse Heide pleisterden 5 Grote Zilverreigers op 26-9.
Een wel erg vroege Wilde Zwaan vloog op 21-9 over de Loozerheide. De vrouw Witoogeend was op 21-9 en 25-9 nog steeds te vinden op Aquabest/Best. Op het E3-strand/Eersel zat op 24-9 een Brilduiker.


Ooievaars -Strabrechtse Heide - 21 september 2004 (Rob Bouwman)

Op 22-0 trok een Wespendief over de Loozerheide. Een vissende Visarend verbleef op 20-9 en 26-9 op de Visvijvers Bergeijk. In Someren vloog op 25-9 een vrouw Slechtvalk over de Kerkweg.  Smellekens zijn waargenomen bij de Visvijvers Bergeijk (26-9) en de Patersgronden (26-9).
Nabij de Landschotse Heide zat t/m 26-9 nog immer de eenzame Kraanvogel. Op de Keijenhurk/Landschotse Heide was op 21-9 een Kleine Strandloper present. Boven de Ringselvennen vloog op 25-9 een Zwarte Stern.
Opmerkelijk is een Nachtzwaluw die op 25-9 nabij de Loozerheide dankzij auto-koplampen werd ontdekt. IJsvogels zijn gezien op het Groot Meer/Vessem (20-9), Severijnpark in Gestel/Eindhoven (25-9), Enode/Nuenen (25-9), Visvijvers Bergeijk (ca 4 ex op 26-9), Patersgronden (26-9) en Ringselvennen (24-9). In Gijzenrooi/Eindhoven vlogen 2 Grote Gele Kwikstaarten over op 20-9. Op 25-9 werd een onv. Buidelmees opgemerkt bij de Ringselvennen. In de Rusthoek/Strabrechtse Heide werd de Klapekster wederom opgemerkt op 26-9. Bij het Grafven waren die dag ook nog 1 Krombekstrandloper en 2 Bonte Strandlopers aanwezig.

 

13-19 september (maandag-zondag)

Trektellingen

Een Roerdomp riep op 19-9 op de VIsvijvers Bergeijk. Op 14-9 waren 5 Grote Zilverreigers te vinden op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 15-9 en 17-9 waren hier 6 ex aanwezig en op 18-9 8 ex. Op de Strabrechtse Heide waren 16 Zwarte Ooievaars te vinden op 13-9 en 14-9; op 15-9 werden 12 ex geteld en op 16-9 t/m 19-9 14 ex (7 adult). Op Aquabest/Best dobberde op 16-9 een vrouw Witoogeend.
Op 14-9, 16-9 en 17-9 pleisterden 2 Visarenden op het Beuven (1 ex op 15-9); op 19-9 was 1 ex succesvol aan het jagen op de Visvijvers Bergeijk. Op 15-9 verbleef een onv. Blauwe Kiekendief op de Strabrechtse Heide. Een adulte Slechtvalk verbleef op 16-9 en 18-9 op de Loozerheide. De Kraanvogel van de Landschotse Heide werd op 13-9 t/m 18-9 nog steeds gezien.
Op de Landschotse Heide verbleven Bontbekplevieren (Kromven 2 ex op 13-9) en Bonte Strandlopers (Kromven 2 ex op 13-9). De Strabrechtse Heide was goed voor leuke aantallen Bontbekplevieren (Kranenmeer 13 ex op 13-9, 10 ex op 14-9 en 4 ex op 16-9; Grafven meerdere ex op 15-9, 1 ex op 16-9; Kranenmeer/Grafven 37 ex op 17-9 en 30 ex op 19-9), Bonte Strandlopers (Kranenmeer 8 ex op 13-9, 12 ex op 14-9 en 7 ex op 17-9, Grafven 1 ex op 15-9), Krombekstrandlopers (Kranenmeer 2 ex op 13-9 en 1 ex op 14-9; Grafven 1 ex op 15-9 en 5 ex op 19-9), Kleine Strandlopers (Kranenmeer 4 ex op 13-9 en 3 ex op 14-9; Grafven 1 ex op 15-9 en 19-9) en Zwarte Ruiters (Grafven 10 ex op 16-9). Een Houtsnip werd op 18-8 gezien op de Golfbaan Welschap/Eindhoven.
Op 13-9 en 14-9 waren resp. 7 (5 adult, 2 onv.) en 3 adulte Geelpootmeeuwen present bij de Ringselvennen. Langs de Zuid-Willemsvaart zat op 19-9 een adulte Pontische Meeuw (zie foto). Boven het Soerendonks Goor vlogen 1 resp. 3 onv. Zwarte Sterns op 18-9 en 19-9.


Pontische Meeuw, adult
- Zuid-Willemsvaart - 19 september 2004 (Robert Kastelijn)

Op de Malpie/Valkenswaard zat op 14-9 een Draaihals; op 13-9 en 15-9 werd 1 ex gezien op de Loozerheide. Een IJsvogel werd op 13-9 gezien aan het Groot Meer/Vessem; op 15-9 zat 1 ex bij het Beuven; op 16-9 1 ex bij de Ringselvennen; op 18-9 >2 ex Visvijvers Valkenswaard en 1 ex Patersgronden/Valkenswaard, en op 19-9 3 ex op de Visvijvers Bergeijk, 1 ex Soerendonks Goor en 1 ex Ringselvennen. Boven het Beuven vlogen 200 Huiszwaluwen in de ochtend van 16-9. In de Rusthoek/Strabrechtse Heide pleisterde op 17-9 een Duinpieper. Bij de Razob/Nuenen vloog een Grote Gele Kwikstaart over op 15-9; op 18-9 trok 1 ex over de Patersgronden en op 19-9 1 ex over het Beersbroek/Netersel. In de Nieuwe Erven/Netersel pleisterden >5 Noordse Kwikstaarten op 19-9.
Op 13-9 werd een Sprinkhaanzanger opgemerkt op de Loozerheide. Een Snor riep op 19-9 bij de Ringselvennen. In de Rusthoek zat op 16-9 en 17-9 een Klapekster. Een Ortolaan was op 13-9 present op de Loozerheide. Op de Patersgronden zat op 19-9 een groep van 40 Kruisbekken.

 

6-12 september (maandag-zondag)

Trektellingen

Een Roerdomp werd op 12-9 waargenomen op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 6-9 cirkelden 6 Zwarte Ooievaars zeer hoog boven Rul/Heeze; op 8-9 pleisterde een adulte vogel op de Strabrechtse Heide; op 10-9 waren 14 ex present op het Grafven; op 12-9 werden hier 11 ex gezien. Op 10-9 zaten 2 Ooievaars tussen de Zwarte Ooievaars op het Grafven; op 11-9 waren de twee vogels nog steeds aanwezig. Op het Scherpven/Landschotse Heide verbleef op 6-9 een Grote Zilverreiger; op 8-9 werden 2 ex gezien op de Strabrechtse Heide (Grafven, Beuven) waar op 10-9, 11-9 en 12-9 resp. 4, 3 en 7 ex geteld werden. 
Op 7-9 zat een eclips man Pijlstaart op het Soerendonks Goor. De Keijenhurk/Landschotse Heide was op 7-9 goed voor 6 Bergeenden (1 adult, 5 onv.).
Een Wespendief trok op 6-9 over de Coevering/Geldrop; op 8-9 trok 1 ex over Gestel/Eindhoven en werd 1 ex gezien op de Paardse Heide/Middelbeers; op 12-9 werden 3 ex waargenomen op de Loozerheide. Een adult vrouw Blauwe Kiekendief vloog op 12-9 op de Strabrechtse Heide.
Op 6-9 trok een Visarend over het Soerendonks Goor en pleisterden 2 ex op de Ringselvennen; op 9-9 vloog 1 ex over Eindhoven; op 10-9 zat 1 ex op het Beuven; op 11-9 en 12-9 pleisterden 2 ex op de Strabrechtse Heide en was 1 ex frequent aan het vissen op het Soerendonks Goor; op 12-9 vloog 1 ex over Gastel/Soerendonk en verbleef 1 ex bij het Beuven en 1 ex bij de Ringselvennen.


Smelleken - Vaarle/Nuenen - 11 september 2004 (Robert Kastelijn)

Een Slechtvalk trok op 8-9 over Gestel; op 10-9 pleisterde een adulte vogel op de Loozerheide; op 12-9 vloog een adult man over de Loozerheide. Smellekens zijn gezien op de Loozerheide (2 ex op 10-9, 1 ex op 12-9) en bij Vaarle/Nuenen (1 ex op 11-9, zie foto).
Een adulte Kraanvogel was op 6-9 t/m 11-9 nog steeds te vinden op en nabij de Landschotse Heide (zie foto).


Kraanvogel
- Keijenhurk/Landschotse Heide - 6 september 2004 (Lex Peeters)

Het Kromven/Landschotse Heide was op 6-9 en 7-9 goed voor 4 Bontbekplevieren; op 6-9 waren 9 ex te vinden op het Grafven; op 8-9 zaten 6 ex op het Kranenmeer/Strabrechtse Heide; op 10-9 waren maar liefst 18 ex present op het Grafven en op 12-9 werden 19 ex op de Strabrechtse Heide geteld. Drie Goudplevieren pleisterden op 12-9 op het Kromven. Een Kanoet werd op 11-9 gezien bij de Ringselvennen.
Op 6-9 en 7-9 verbleven 4 Bonte Strandlopers op het Kromven, op 8-9 en 9-9 t/m 12-9 waren hier resp. 1 en 2 ex present; 6 ex waren op 8-9 te vinden op het Scheidingsven/Strabrechtse Heide; op 8-9 zat voorts 1 ex bij de Ringselvennen; het Kranenmeers was op 10-9 goed voor 8 ex; op 12-9 werden 8 ex op de Strabrechtse Heide geteld. 
Op het Grafven zat op 6-9 een Krombekstrandloper; die dag verbleef tevens 1 ex op de Ringselvennen; op 7-9 zaten 4 onv. vogels op het Scheidingsven en op 8-9 zaten hier 5 ex; op 8-9 en 10-9 verbleef 1 ex op het Kranenmeer; op 10-9 zat tevens 1 ex op het Grafven; op 12-9 waren 5 ex op de Strabrechtse Heide aanwezig. 
Kleine Strandlopers
zijn waargenomen op het Kromven (1 ex op 7-9 en 11-9), Scheidingsven (1 onv. op 7-9), Grafven (7 ex op 8-9, 8 ex op 11-9), Grafven (14 ex op 10-9 en 12-9) en Ringselvennen (1 ex op 8-9, 2 ex op 11-9 en 12-9). 
Op 11-9 en 12-9 werden resp. >20 en 31 Groenpootruiters gezien op het Grafven. Zo'n 100 Wulpen werden op 6-9 gezien bij de Ringselvennen; op 8-9, 10-9 en 11-9 pleisterden resp. 150, 131 en 180 ex op de Paardse Heide. Op 6-9 werden 10 Geelpootmeeuwen (8 adulten, 2 onv.) geteld bij de Ringselvennen; op de Loozerheide waren 2 adulte ex te vinden op 12-9.
Rondom het Beuven werden maar liefst 4 Draaihalzen opgemerkt op 6-9; op 6-9, 9-9 en 11-9 zat 1 ex op de Loozerheide. Op 7-9 werd een IJsvogel gezien bij het Kanunikesven/Eindhoven; op 8-9 verbleef 1 ex aan de Keijenhurk; op 9-9 zat 1 ex bij Molenbroek/Vessem; op 11-9 was 1 ex present bij het Soerendonks Goor; de gehele week was 1 ex te vinden op de golfbaan Welschap/Eindhoven. 
Nabij het Kromven pleisterde op 7-9 een Duinpieper. Op 7-9 verbleef een Grote Gele Kwikstaart aan de Keijenhurk. Op de Paardse Heide werden op 8-9 128 Witte Kwikstaarten, 1 man Rouwkwikstaart en 1 man Engelse Kwikstaart waargenomen. De Paardse Heide was op 10-9 goed voor 2 Noordse Kwikstaarten.


Buidelmees, onv.
- Ringselvennen/Budel-Dorplein - 12 september 2004 (Rob Bouwman)

Op de Paardse Heide zaten >32 Tapuiten op 8-9. Bij de Ringselvennen werden >7 roepende Snorren gehoord op 6-9. In een tuin in Eindhoven zat op 9-9 een Grasmus. Nabij de Ringselvennen werd op 6-9 een Waterrietzanger geringd. Een Grauwe Vliegenvanger werd op 11-9 gezien bij de Keijenhurk. Bij de Ringselvennen werden 2 onv. Buidelmezen opgemerkt op 11-9 en 12-9 (zie foto). 

 
Ortolaan - Loozerheide/Budel-Dorplein - 9 en 10 september 2004 (Rob Bouwman)

In de Rusthoek/Strabrechtse Heide was op 10-9 een 12-9 een Klapekster aanwezig. Op 6-9 pleisterde een Ortolaan op de Loozerheide; op 8-9 waren hier zelfs 2 vogels te vinden en op 10-9 was wederom 1 ex (andere vogel dan 8-9) present (zie foto's); op 11-9 werd een onv. vogel gezien bij het Beuven. Aan de rand van het Leenderbos verbleven >15 Kruisbekken op 12-9.

 

1-5 september (woensdag-zondag)

Trektellingen

In een weiland bij 't Loo/Bergeijk pleisterden 3 Ooievaars op 3-9. Op 1-9 om 17:30 uur vloog een spectaculaire groep van 53 Zwarte Ooievaars richting zuid over de Sonse Heide; op 2-9 zaten 16 ex op het Grafven/Strabrechtse Heide; op 4-9 waren 17 ex op de Strabrechtse Heide present; op 5-9 werden 16 ex gezien op het Grafven. De Strabrechtse Heide (Grafven, Beuven) was op 2-9 t/m 5-9 goed voor 6 Grote Zilverreigers. Op de Ringselvennen zaten >115 Grauwe Ganzen op 4-9. Op 5-9 werden de eerste Brilduikers van dit najaar gezien (3 ex Ringselvennen).
Wespendieven zijn gezien in Gestel/Eindhoven (3 ex overvl. op 3-9), de Coevering/Geldrop (1 ex overvl. op 1-9 en 2-9) en op de Strabrechtse Heide (2 ex overvl. op 2-9). Een Visarend pleisterde op 3-9 t/m 5-9 op de Ringselvennen; op 4-9 werd 1 ex gezien op het Soerendonks Goor. Op de Loozerheide verbleef op 4-9 en 5-9 een adulte Slechtvalk.
Op 1-9 en 4-9 was nog steeds een Kraanvogel present op de Landschotse Heide. Het Kromven/Landschotse Heide was op 5-9 goed voor 4 Bontbekplevieren. Op het Kromven zaten 2 Krombekstrandlopers op 1-9; op 4-9 verbleef 1 onv. ex bij de Ringselvennen en op 5-9 waren hier 4 onv. vogels present. Op 3-9 zaten 2 Bonte Strandlopers op het Kromven; het Scheidingsven/Strabrechtse Heide was op 5-9 goed voor 5 ex. 's Avonds 3-9 kwamen >200 Wulpen slapen op het Kromven; op 5-9 waren ca 100 ex aanwezig op de Ringselvennen. Bij de Ringselvennen werden 2 adulte Geelpootmeeuwen gezien op 5-9.
Bij het Grafven zat op 2-9 een Draaihals; bij het Beuven waren 3 ex te vinden op 4-9; op 4-9 was 1 ex present op de Patersgronden/Valkenswaard; op 5-9 zat 1 ex op de Loozerheide. Op 1-9 zaten 2 onv. IJsvogels op de golfbaan Welschap/Eindhoven; op 4-9 vloog 1 ex over de Loozerheide en was 1 ex aanwezig bij de Ringselvennen; op 5-9 werd 1 ex gezien op de Patersgronden. De Loozerheide was op 5-9 goed voor een Duinpieper. Op 5-9 trok een Grote Gele Kwikstaart over de Strabrechtse Heide (ander ex dan trektelling).
Op 3-9 werden een Rietzanger en >2 Snorren gezien bij de Ringselvennen en op 4-9 eentje bij het Beuven. Bij de Ringselvennen werd op 4-9 een Sprinkhaanzanger opgemerkt. In de Rusthoek/Strabrechtse Heide werd op 2-9 t/m 5-9 een Klapekster waargenomen. Bij het Kromven waren 2 Kruisbekken aanwezig op 5-9.