Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Augustus

 

28-31 augustus (zaterdag-dinsdag)

Trektellingen

Ten zuidoosten van Esbeek pleisterde een groep van maar liefst 44 Ooievaars op 30-8. Op de Strabrechtse Heide waren 14 Zwarte Ooievaars present op 28-8; op 29-8 zaten er zelfs 18 ex; op 31-8 werd 1 onv. vogel gezien. Op 28-8 en 29-8 zat een Grote Zilverreiger op het Grafven/Strabrechtse Heide.  Wespendieven zijn gezien bij Molenbroek/Vessem (3 ex op 29-8), op de Strabrechtse Heide (2 ex op 28-8), Ringselvennen (1 ex op 28-8) en Loozerheide (3 ex overvl. op 28-8). Op 28-8 en 29-8 pleisterde een Visarend op de Ringselvennen. Bij de zinkfabriek Budel-Dorplein was op 28-8 en 29-8 een onv. Slechtvalk aan het jagen.
De Kraanvogel die op 28-8 inviel in het dal van de Groote Beerze bij Molenbroek (zie trektelling) was 's avonds 28-8 t/m 31-8 te vinden op de Landschotse Heide. Op 29-8 zat een Bontbekplevier bij de Ringselvennen. Het Kromven was op 28-8 en 31-8 goed voor een Bonte Strandloper; op 31-8 zat hier tevens een Krombekstrandloper. Op 28-8 zat een onv. Kleine Strandloper bij Budel-Dorplein; op 31-8 waren 2 ex te vinden op het Kranenmeer/Strabrechtse Heide. Bij de Ringselvennen verbleven ca 160 Wulpen op 28-8. 


Draaihals - Loozerheide/Budel-Dorplein - 30 augustus 2004 (Rob Bouwman)

Op 29-8 verbleef een Draaihals bij het Beuven/Strabrechtse Heide; die dag zaten tevens 2 ex op de Loozerheide waar op 30-8 1 ex werd waargenomen (zie foto). Het is opvallend dat eind augustus nog steeds flinke aantallen Gierzwaluwen in de Kempen aanwezig zijn (bijv. tientallen ex boven de Ringselvennen op 29-8). Een IJsvogel zat op 29-8 in Molenbroek; die dag werd voorts 1 ex gezien op de Visvijvers Bergeijk; op 30-8 was 1 ex te vinden in de Collse Zegge/Geldrop; op 31-8 zat een onv. ex op de golfbaan Welschap/Eindhoven. 
Op de Loozerheide pleisterden 3 Duinpiepers op 30-8; op 31-8 waren hier zelfs 4 ex aanwezig. Op 31-8 werden 1 Rietzanger en >5 Snorren gezien en gehoord langs de Ringselvennen. Aan het Beuven zaten 3 onv. Buidelmezen op 29-8; op 31-8 werd bij de Ringselvennen een gerinde onv. vogel waargenomen. 
Op 28-8 en 29-8 was een Klapekster aanwezig op de Strabrechtse Heide. Bij de Ringselvennen verbleef op 28-8 een ad. vrouw Kleine Barmsijs.

 

21-27 augustus (zaterdag-vrijdag)

Trektellingen

Op 22-8 cirkelde een groep van 16 Ooievaars over de Ringselvennen/Budel-Dorplein. De Strabrechtse Heide was op 22-8 goed voor 9 Zwarte Ooievaars; op 23-8 vielen 2 ex bij het Beuven; op 23-8 en 24-8 werden 10 ex gezien op het Scheidingsven en, op een ander tijdstip, 4 ex bij het Grafven; op 26-8 waren 14 ex present. Een Grote Zilverreiger verbleef op 23-8 en 24-8 bij het Grafven.
Wespendieven zijn gezien op 21-8 2 ex Ringselvennen, 22-8 1 ex overvl. Coevering/Geldrop, 22-8 1 ex overvl. Vaarle/Mierlo, 22-8 1 ex Strabrechtse Heide, 22-8 2 ex Ringselvennen, 23-8 1 ex Groot Braakhuizen/Geldrop, 23-8 2 ex Braakhuizende Heide/Geldrop, 23-8 5 ex overvl. Strabrechtse Heide, 23-8 1 ex overvl. Ringselvennen, 24-8 2 ex Groot Braakhuizen/Geldrop, 25-8 2 ex overvl. centrum Eindhoven. Op 22-8 was een Visarend aan het jagen op de Visvijvers Bergeijk; op 23-8 verbleef een vogel bij de Ringselvennen. Een onv. Grauwe Kiekendief trok op 22-8 over de Ringselvennen. Op 22-8 zat een Slechtvalk op de Loozerheide/Budel-Dorplein.
Op de Ringselvennen verbleven 2 Bontbekplevieren op 22-8. Bonte Strandlopers waren te vinden op het Kromven/Landschotse Heide (1 ex op 23-8 en 25-8) en het Scheidingsven (1 ex op 23-8, 2 ex op 26-8). Een Krombekstrandloper was op 24-8 en 26-8 present op het Scheidingsven. Op de Landschotse Heide werden ca 240 Wulpen geteld op 23-8; die dag zaten voorts 180 ex bij Budel-Dorplein.
Van 21-8 t/m 27-8 pleisterde een onv. Kleinste Jager op de Ringselvennen (zie foto); de vogel maakte een verzwakte indruk en is daarom op 27-8 gevangen en naar de Stichting Vogelasiel Someren gebracht. De Ringselvennen waren voorts goed voor 1 Geelpootmeeuw op 22-8 en (adulte vogel) 25-8.


Kleinste Jager, onv. - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 26 augustus 2004 (Rob Bouwman)

Op de Loozerheide verbleef op 22-8 een Draaihals; op 23-8 waren hier 2 vogels aanwezig. Op 21-8 en 23-8 was een IJsvogel present op de Ringselvennen; op 22-8 zat 1 ex op de Visvijvers Bergeijk; op 23-8 was 1 ex te vinden langs de Witte Loop/Strabrechtse Heide. Sprinkhaanzangers werden op 22-8 opgemerkt bij de Ringselvennen (1 ex) en de Loozerheide (1 ex). Bij de Ringselvennen werd op 22-8 een onv. Buidelmees waargenomen. Op 22-8 werden 4 Kruisbekken gezien op de Buikheide/Vessem.

 

1-20 augustus

Trektellingen

Dodaars: 12-8 en 16-8 ca 40 ex Goorven/Mispeleindse Heide
Geoorde Fuut: 13-8 2 paren met jongen Visvijvers Valkenswaard

Woudaap: 13-8 1 ex Ringselvennen/Budel-Dorplein
Ooievaar: 5-8 3 ex overvl. Ringselvennen, 13-8 1 ex Keijenhurk/Landschotse Heide
Zwarte Ooievaar: 1-8 11 ex (1 ad., 1 subad., 8 onv.) Grafven/Strabrechtse Heide, 2-8 12 ex (2 ad., rest juv/onv.) Grafven, 4-8 >7 ex Grafven, 5-8 15 ex (8 onv.) Grafven, 7-8 15 ex (1 adult) Grafven, 11-8 15 ex boven Heeze, 15-8 15 ex Strabrechtse Heide
Grote Zilverreiger: 10-8 en 11-8 1 ex Grafven, 15-8 2 ex Beuven
Purperreiger: 13-8 1 onv. Ringselvennens

Grauwe Gans: 1-8 170 ex Grafven
Bergeend: 3-8 en 4-8 4 onv. Keijenhurk, 4-8 4 onv. Flaes/Mispeleindse Heide, 5-8 8 onv. Kromven/Landschotse Heide, 6-8 t/m 9-8 5 onv. Kromven, 8-8 5 onv. Ringselvennen
Pijlstaart: 1-8 en 11-8 1 vrouw Grafven

Wespendief: 1-8 en 2-8 1 ex Landschotse Heide, 1-8 2 ex Collse Zegge/Geldrop, 1-8 1 ex Grafven, 4-8 2 ex Landschotse Heide, 8-8 3 ex Landschotse Heide, 8-8 1 ex Meelakkers/Heeze, 8-8 3 ex Ringselvennen, 9-8 1 ex Landschotse Heide, 9-8 2 ex Ringselvennen, 10-8 2 ex overvl. Langakkers/Leenderstrijp, 11-8 en 12-8 1 ex Landschotse Heide, 11-8 2 ex Grafven, 12-8 6 ex Loozerheide, 13-8 2 ex Ringselvennen, 14-8 2 ex (1 ex vlinderend) Landschotse Heide, 14-8 5 ex Ringselvennen (14-8 t/m 18-8 1 ex vlinderend), 15-8 4 ex (1 ex vlinderend) Landschotse Heide, 5-8 3 ex Grafven, 18-8 1 ex Landschotse Heide, 19-8 2 ex Landschotse Heide
Visarend: 13-8 t/m 15-8 1 ex Beuven/Strabrechtse Heide
Grauwe Kiekendief: 4-8 1 vrouw jagend boven weiland nabij Landschotse Heide
Blauwe Kiekendief: 7-8 1 man Soerendonks Goor
Slechtvalk: 1-8 1 adult Landschotse Heide, 2-8 1 ex Landschotse Heide, 2-8 en 3-8 1 onv. Budel-Dorplein, 5-8 en 8-8 1 onv. vrouw (geringd) Grafven, 11-8 1 onv. Landschotse Heide, 15-8 1 ex Strabrechtse Heide


Slechtvalk, onv. vrouw - Strabrechtse Heide - 5 augustus 2004 (Frank Neijts)

Kwartel: 15-8 1 ex roepend Keijenhurk

Zilverplevier: 12-8 2 ex overvl. Loozerheide
Bontbekplevier
: 12-8 2 ex Ringselvennen
Kanoet
: 12-8 en 13-8 1 ex Ringselvennen
Bonte Strandloper: 1-8 en 4-8 1 ex zomerkleed Kromven
Krombekstrandloper: 5-8 en 6-8 2 ex Kromven, 8-8 1 ex (ander ex dan 5-8 en 6-8), 9-8 t/m 11-8 2 ex Kromven (andere ex dan 5-8 en 6-8)
Drieteenstrandloper: 14-8 1 ex Kromven
Temmincks Strandloper: 8-8 1 ex Ringselvennen, 10-8 en 11-8 2 adulten Grafven
Kleine Strandloper: 5-8 1 ex Kromven, 10-8 1 ex Ringselvennen, 15-8 1 onv. Kromven (zie foto)


Kleine Strandloper, onv. - Kromven/Landschotse Heide - 15 augustus 2004 (Lex Peeters)

Watersnip: 1-8 50 ex Grafven, 10-8 64 ex Kromven, 15-8 ca 100 ex Grafven
Wulp: 3-8 212 ex Kromven, 9-9 ca 100 ex Ringselvennen, 19-8 106 ex Paardse Heide/Middelbeers
Bosruiter: 1-8 10 ex Grafven, 10-8 20 ex Grafven; leuke aantallen op het Kromven: 4-8 11 ex, 5-8 12 ex, 6-8 en 7-8 14 ex, 8-8 15 ex, 9-8 16 ex, 10-8 23 ex, 11-8 >20 ex, 12-8 21 ex, 13-8 12 ex, 14-8 19 ex, 17-8 15 ex, 18-8 12 ex
Zwarte Ruiter: 15-8 10 ex Grafven
Oeverloper: 14-8 15 ex Ringselvennen
Steenloper: 14-8 1 onv. Ringselvennen (zie foto)


Steenloper, onv. - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 14 augustus 2004 (Rob Bouwman)

Geelpootmeeuw: Ringselvennen: 8-8 1 ex, 10-8 3 ex, 12-8 4 ex, 13-8 en 14-8 5 ex, 20-8 13 adulten
Dwergmeeuw: 12-8 1 onv. Ringselvennen
Witwangstern: 12-8 1 adult Ringselvennen (zie foto)


Witwangstern, adult - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 12 augustus 2004 (Rob Bouwman)

Draaihals: 14-8 1 ex Ringselvennen
Gierzwaluw
: 10-8 ca 100 ex in kleine groepjes overtrekkend Langakkers/Leenderstrijp.
IJsvogel: 1-8 en 2-8 1 ex Landschotse Heide, 1-8 1 ex Hulsterbroek/Geldrop, 3-8 1 ex Vlasrootvennen/Veldhoven, 4-8 1 ex Keijenhurk, 4-8 2-3 ex Flaes, 5-8 1 ex Kromven, 6-8 1 ex Keijenhurk, 12-8 en 13-8 1 ex Ringselvennen, 13-8 2 ex Visvijvers Valkenswaard, 14-8 1 ex Witte Loop/Strabrechtse Heide, 14-8 2 ex Brandevoort/Helmond, 17-8 1 ex Vlasrootvennen/Veldhoven

Duinpieper: 1-8 1 onv. Grafven, 7-8 1 onv. Loozerheide, 14-8 1 overvl. Loozerheide
Grote Gele Kwikstaart: 12-8 1 ex overvl. Loozerheide
Rouwkwikstaart: 11-8 1 adult man Hoeve/Netersel
Engelse Kwikstaart: 1-8 1 ex Grafven

Kramsvogel: 5-8 1 ex Visvijvers Valkenswaard
Snor: 8-8 1 ex Ringselvennen
Braamsluiper: 8-8 1 ex, 12-8 3 ex en 13-8 1 ex Loozerheide
Buidelmees: 14-8 1 onv. Ringselvennen, 16-8 2 ex Ringselvennen

Klapekster: 14-8 1 ex Rusthoek/Strabrechtse Heide
Grauwe Klauwier: 4-8 1 onv. Ringselvennen, 7-8 1 onv. Loozerheide (zie foto), 10-8 1 ad. vrouw Loozerheide


Grauwe Klauwier, onv. - Loozerheide/Budel-Dorplein - 7 augustus 2004 (Frank Neijts)

Ortolaan: 19-8 1 onv. Achtereind/Aalst
Sijs: 5-8 2 ex Visvijvers Valkenswaard
Barmsijs: 16-8 1 ex Ringselvennen
Kruisbek: 1-8 2 ex overvl. Grafven, 7-8 1 ex bij Kromven, 9-8 9 ex overvl. Loozerheide, 12-8 2 ex overvl. Loozerheide