Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juli

 

26-31 juli (maandag-zaterdag)

Trektellingen

Op 30-7 zwom een adulte Geoorde Fuut op het Soerendonks Goor. Een onv. Roodhalsfuut verbleef op 30-7 op de Keijenhurk/Landschotse Heide (zie foto).


Roodhalsfuut, onv. - Keijenhurk/Landschotse Heide - 30 juli 2004 (Lex Peeters)

Bij de Ringselvennen waren op 25-7 een Roerdomp en onv. Woudaap (ander ex dan 23-7) present. Op 26-7 t/m 30-7 pleisterden 4 Zwarte Ooievaars op het Grafven/Strabrechtse Heide (zie foto); op 31-7 waren hier 6 vogels present.

 
Zwarte Ooievaars - Grafven/Strabrechtse Heide - 30 juli 2003 (Frank Neijts)

De Ringselvennen waren op 30-7 goed voor 8 Bergeenden; op 31-7 werden hier 6 ex geteld. Op het Kromven/Landschotse Heide zwommen 11 Zomertalingen op 27-7. Een vrouw Pijlstaart zat op 31-7 op het Grafven.
Op de Landschotse Heide werd op 28-7 en 31-7 een Wespendief waargenomen; op 29-7 was 1 ex te vinden op de Buikheide/Vessem, en op 31-7 1 ex in het Beersbroek/Netersel, 2 ex Coevering/Geldrop, 2 ex Rulse Beemden/Heeze, 1 ex rand Kasteelbos Heeze, 2 ex Grafven en 4 ex Ringselvennen. Op 30-7 trok een Visarend hoog over de Strabrechtse Heide. Een onv. Slechtvalk zat op 27-7 t/m 31-7 op de Landschotse Heide. 
Op 30-7 werden >20 Bosruiters geteld op het Grafven. Het Grafven was voorts goed voor een zomerkleed Krombekstrandloper op 30-7 en 31-7, 5 Bontbekplevieren op 30-7 (1 ex op 31-7), en >50 Watersnippen op 31-7. 
Twee adulte Geelpootmeeuwen zaten op 30-7 bij de Ringselvennen; op 31-7 werd hier 1 adult waargenomen. Op 30-7 was korte tijd een adult zomer Visdief present op het Soerendonks Goor.
In Netersel werd een Kerkuil gehoord op 29-7. Op 29-7 zat een IJsvogel in het Dommeldal bij Vaartbroek/Eindhoven, werden 3 ex gezien bij Ekkersweijer/Best en zat 1 ex in het Hulsterbroek/Geldrop; 1 ex werd op 30-7 gezien aan de Keijenhurk/Landschotse Heide; op 30-7 zat voorts 1 ex op het Soerendonks Goor; op 31-7 werd 1 ex gezien op het Beuven en 1 ex bij de Ringselvennen. 
Een Klapekster was op 27-7 en 31-7 nog immer in de Kempen aanwezig. Op 29-7 werden bij Ekkersweijer 11 Kruisbekken gezien en vloog een groep van 25 ex over Reusel; op 30-7 vlogen 7 ex over Reusel, werden 2 groepjes gehoord bij het Grafven en vlogen 3 ex over het Soerendonks Goor. Twee Sijzen waren op 28-7 aanwezig bij de Visvijvers Valkenswaard.

 

19-25 juli (maandag-zondag)

Trektellingen

Op het Grafven/Strabrechtse Heide zaten 4 Zwarte Ooievaars op 20-7 en 21-7; op 23-7 waren hier 3 ex aanwezig en op 24-7 en 25-7 weer 4 ex. Op 23-7 was een onv. Woudaap present bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein (zie foto). Op 19-7 zwommen 6 Bergeenden op de Keijenhurk/Landschotse Heide. Op het Grafven zat een vrouwkleed Pijlstaart op 24-7.


Woudaap, onv. - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 23 juli 2003 (Frank Neijts)

Drie Wespendieven cirkelden op 21-7 boven de Langakkers/Leenderstrijp; op 23-7 en 24-7 vlinderde een vogel boven golfbaan Welschap/Eindhoven; op 24-7 vloog 1 ex rond bij het Kasteelbos Heeze en vlogen 2 ex over de Patersgronden/Valkenswaard; op 25-7 cirkelden 2 ex boven de Strabrechtse Heide. Op de Landschotse Heide was op 19-7 en 22-7 een onv. Slechtvalk aan het jagen; op 22-7 vloog een vogel over Strijp/Eindhoven; op 23-7 pleisterde een onv. vogel bij de zinkfabriek/Budel-Dorplein. 
Bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide riep op 25-7 een Kwartel. Een Bonte Strandloper verbleef op 19-7 op het Kromven/Landschotse Heide. 
Op de Visvijvers Bergeijk zaten 3 IJsvogel op 19-7; op het Beuven was op 24-7 1 ex te vinden. Op 25-7 vloog een luid roepende Duinpieper over het Grafven. Een Klapekster was op 24-7 nog steeds aanwezig. Op 21-7 vlogen 7 Kruisbekken over de Langakkers; op 23-7 vlogen 15 ex over het Soerendonks Goor; op 24-7 trokken 38 ex over het Beuven, 40 ex over de Patersgronden en vielen 25 ex bij de Patersgronden in; op 25-7 vlogen 16 ex over Valkenswaard.

 

12-18 juli (maandag-zondag)

Trektellingen

Een man (roepend) en vrouw Woudaap werden op 17-7 waargenomen. Op 13-7 waren 3 Grote Zilverreigers present op het Beuven/Strabrechtse Heide; die dag werd tevens 1 ex gezien op het Grafven (wellicht dubbeltelling). Op de Keijenhurk/Landschotse Heide verbleven 6 Bergeenden op 13-7, 15-7 en 17-7; op 15-7 zaten voorts 2 ex op het Kromven/Landschotse Heide. Op 17-7 zat een vrouwkleed Pijlstaart op het Grafven.
Op 13-7 cirkelde een Wespendief boven de Coevering/Geldrop; op 17-7 vlogen 4 ex boven de Strabrechtse Heide en Kasteelbos Heeze en vlinderde een paar boven de Coevering; op 18-7 vloog een groep van 5 ex boven de Landschotse Heide. Een vermoedelijk overvliegende Kwartel werd op 18-7 gehoord in Meerhoven/Eindhoven.
Een Bontbekplevier zat op 13-7 op de Keijenhurk. 's Avonds 15-7 kwamen 103 Scholeksters slapen op het Kromven. Op de Landschotse Heide (Keijenhurk en Kromven) en Strabrechtse Heide (o.a. Grafven) verbleven kleine aantallen steltlopers zoals 16 Groenpootruiters op het Grafven op 17-7 en 14 Witgatten op de Keijenhurk op 17-7.
Een IJsvogel verbleef op 13-7 bij de golfbaan Welschap/Eindhoven. Op 13-7 trokken in 40 min. tijd (12:35-13:15 uur) 121 Huiszwaluwen over de Landschotse Heide. Op 13-7 zaten diverse Kruisbekken bij de golfbaan Welschap.

 

5-11 juli (maandag-zondag)

Een Zwarte Ooievaar vloog op 10-7 over de Patersgronden/Valkenswaard; op 11-7 pleisterde 1 ex op het Grafven/Strabrechtse Heide. Het Grafven was op 10-7 voorts goed voor 2 Grote Zilverreigers. Op het Beuven/Strabrechtse Heide verbleef op 10-7 een Kleine Zilverreiger
Op 5-7 zaten 7 Bergeenden op het Kromven en 6 ex op de Keijenhurk/Landschotse Heide. Het Grafven was op 11-7 goed voor een vrouw Pijlstaart; op het Beuven zwommen die dag 4 Smienten.
Een Wespendief vloog op 9-7 laag bij Habraken/Veldhoven; op 7-7 thermiekten 2 ex boven de Langakkers/Leenderstrijp; op 10-7 vloog 1 ex over de Patersgronden; op 11-7 werd een vrouw gezien bij het Soerendonks Goor. Op de Visvijvers Bergeijk werd zowel op 9-7 als 11-7 een Visarend waargenomen.
's Avonds 5-7 kwamen 114 Scholeksters op het Kromven slapen. Een Bontbekplevier verbleef op 8-7 op het Kromven/Landschotse Heide.
Op de Visvijvers Bergeijk werd op 8-7, 9-7 en 11-7 een IJsvogel gezien; op 10-7 zat 1 ex bij Driebruggen/Valkenswaard. Aan het Zandstrand in Meerhoven/Eindhoven zaten 2 Kuifleeuweriken op 11-7. Op 7-7 vloog een groepje Kruisbekken over de Heikant/Veldhoven; die dag vlogen 6 ex over de Langakkers; op 11-7 zaten  2 ex in het Leenderbos en vloog een groep van ca 70 ex over de Patersgronden (vielen in Leenderbos in). 

 

1-4 juli (donderdag-zondag)

Trektellingen

Een Roerdomp werd op 3-7 en 4-7 waargenomen op het Soerendonks Goor. Een paar Woudapen was op 4-7 present bij Budel-Dorplein. Op 1-7 en 4-7 waren 3 Grote Zilverreigers en 1 Kleine Zilverreiger present op het Grafven/Strabrechtse Heide.
De Landschotse Heide was op 2-7 goed voor 12 Bergeenden op het Kromven (waaronder 7 grote jongen) en 1 paar Bergeenden met 3 halfwas jongen op de Keijenhurk. Op het Soerendonks Goor zwommen op 4-7 2 hybride Witoogeend x Tafeleend.
Op de Strabrechtse Heide werden 4 Wespendieven gezien op 4-7. Een vrouw Blauwe Kiekendief verbleef op 4-7 in de Rusthoek/Strabrechtse Heide. Op de Visvijvers Bergeijk verbleven >2 IJsvogels op 3-7. Boven de Keijenhurk vlogen ca 1.100 Gierzwaluwen en 300 Huiszwaluwen op 2-7. Een Grote Gele Kwikstaart foerageerde op 4-7 langs de Zuid-Willemsvaart t.h.v. Otterdijk/Lierop.
Opmerkelijk was een adulte Klapekster op 4-7 in de Kempen (vogel werd ook op 28-6 reeds gezien). Tenminste 20 Kruisbekken verbleven op 1-7 op de Golfbaan Welschap/Eindhoven; op 1-7 en 2-7 vlogen kleine groepjes over Strijp/Eindhoven; op 4-7 zong 1 ex in het Leenderbos.