Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juni

 

21-30 juni (maandag-woensdag)

Op de Mispeleindse Heide (Goorven en Flaes) werden 26 adulte Geoorde Futen geteld op 27-6 waarvan 3 ex op nest. Op 21-6, 25-6, 28-6, 29-6 en 30-6 werd een Woudaap gehoord (locatie 4). Op 26-6 en 27-6 werd een Roerdomp gezien op het Soerendonks Goor; op 27-7 vloog 1 ex over het Grafven/Strabrechtse Heide; eind juni was 1 ex present op de Visvijvers Bergeijk. Een Kleine Zilverreiger zat op 26-6 en 27-6 op het Grafven; op 27-6 was voorts 1 ex aanwezig op het Soerendonks Goor. Het Grafven was goed voor 2 Grote Zilverreigers op 26-6 en 3 ex op 27-7. 
Het Soerendonks Goor was op 23-6 goed voor 75 Grauwe Ganzen. Op 27-6 was een groep van 28 Canadese Ganzen present op de Flaes/Mispeleindse Heide. Op het Soerendonks Goor verbleven 2 onv. hybride Witoogeend x  Tafeleend op 26-6; op 27-6 werd hiervan 1 ex waargenomen.
Een Wespendief cirkelde op 20-6 boven de Patersgronden/Valkenswaard; op 20-6 cirkelden 2 ex boven het Leenderbos; op 26-6 waren 7 ex (korte tijd als groep bijeen) present ten N van de Strabrechtse Heide; op 27-6 vlogen 2 ex bij het Grafven; op 28-6 vlogen 2 ex over Driebruggen/Valkenswaard. Op 25-6 cirkelde een Zwarte Wouw laag boven Franse Hoef/Bladel. Een Visarend verbleef op 29-6 op de Visvijvers Valkenswaard.
Rond het Grafven riepen op 25-6 3 Kwartels; op 29-6 riep een vogel langs de Ir. van Meelweg/Vessem. Op het Grafven was op 26-6 een Bontbekplevier present; op 27-7 betrof het 2 ex. Op 28-6 pleisterde een adulte Zwartkopmeeuw tussen Waalre en Valkenswaard.
Een IJsvogel werd op 21-6 gezien op de Visvijvers Bergeijk; op 25-6 zat 1 ex op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 26-6 was 1 ex te vinden op het Soerendonks Goor; 2 ex waren op 29-6 te vinden op de Visvijvers Bergeijk; op 30-6 was een vogel tegen een raam gevlogen in Budel-Dorplein (beest heeft het overleefd).
Een Goudvink werd op 27-6 gezien op De Utrecht. Kruisbekken zijn waargenomen in Reusel (7 ex overvliegend op 28-6), bij Groot Terkooyen/Bladel (5 ex op 22-6), Hapertse Heide (15 ex op 22-6), Woensel/Eindhoven (3 groepen van ?, 19 en 10 ex overvliegend op 26-6), De Wielewaal/Eindhoven (2 ex op 26-6), Golfbaan Welschap/Eindhoven (>10 ex op 24-6), Patersgronden (6 ex overvliegend op 20-6) en Grafven (2 ex overvliegend op 25-6).

 

19-20 juni (zaterdag-zondag)

Een adult zomer Kleine Zilverreiger verbleef op 19-6 op het Soerendonks Goor (zie foto). Op 19-6 werd een vrouw Woudaap gezien. 


Kleine Zilverreiger - Soerendonks Goor - 19 juni 2004 (Frank Neijts)

Een Wespendief verbleef op 19-6 bij de Ringselvennen, die dag vlinderde 1 ex op de Buikheide/Vessem; op 20-6 vloog 1 ex boven het Beersbroek/Netersel, waren 2 ex present bij Knegsel, 2 ex (1 ex vlinderend) boven de Buikheide en 2 ex op de Strabrechtse Heide. Een Kwartel riep op 20-6 in Rietven/Vessem.
Op het Grafven verbleven 16 Witgatten en 1 Zilverplevier op 19-6. Een groep van 385 Kleine Mantelmeeuwen pleisterde op 19-6 bij Budel-Dorplein. 
Op 20-6 zat een IJsvogel in het Hulsterbroek/Geldrop. Op de Buikheide/Vessem werden 10 Kruisbekken waargenomen op 19-6.

 

14-18 juni (maandag-vrijdag)

Op 14-6 werd een Roerdomp waargenomen op het Soerendonks Goor; op 15-6 werd 1 ex gezien op de Visvijvers Bergeijk. Een Grauwe Gans met 1 jong zat op 17-6 op de Keijenhurk/Landschotse Heide. Het Kromven/Landschotse Heide was op 15-6 goed voor een paar Bergeenden met 1 groot jong en op 17-6 voor 1 paar met 6 middelgrote jongen. 
Wespendieven
zijn gezien op de Kroonvense Heide/Bladel (1 ex op 14-6), de Landschotse Heide (2 ex op 17-6), de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 15-6) en bij het Soerendonks Goor (1 ex op 14-6). Kwartels werden gehoord in het Diessens Broek (2 ex op 14-6) en in het Beleven/Reusel (2 ex op 14-6).
Op 17-6 waren ca 420 Gierzwaluwen boven de Keijenhurk aan het jagen. Op de Visvijvers Bergeijk werd op 15-6 een IJsvogel waargenomen. Een Grote Gele Kwikstaart werd op 18-6 gehoord in het centrum van Eindhoven; op 15-6 vloog 1 ex over de TU Eindhoven. In Meerhoven/Eindhoven waren Kuifleeuweriken present aan de Zandkever (zingend) en het Zandstrand (2 ex op 20-6).
Een Europese Kanarie zong op 15-6 in een dorp in de Kempen. Op 14-6 vloog een groep van >20 Kruisbekken over De Kievit/De Utrecht; op 15-6 vlogen 12 ex over Aquabest/Best..

 

12-13 juni (zaterdag-zondag)

Op de Strabrechtse Heide werd op 13-6 een 1e zomer Kwak waargenomen. Een Woudaap riep op 13-6 ("locatie 1"). Op het Beuven/Strabrechtse Heide verbleven 3 Grote Zilverreigers op 13-6.
Wespendieven zijn gezien in Moerbleek/Reusel (1 ex op 13-6), in het Beersbroek/Netersel (1 ex op 13-6), op de Cartierheide/Eersel (1 ex op 13-6), in het Leenderbos/Valkenswaard (4 ex cirkelend op 13-6), in het Kleine Dommeldal bij Heeze (1 ex op 12-6) en in het Kasteelbos Heeze (1 ex op 12-6). Op de Strabrechtse Heide riepen 5 Kwartels op 13-6; die dag riep voorts 1 ex in het Rietven/Vessem.. 
IJsvogels
waren present langs de Kleine Dommel in Heeze (1 ex op 12-6) en in het Kasteelbos Heeze (1 ex op 12-6). In het Kasteelbos Heeze zong op 12-6 een Grote Gele Kwikstaart
Op 12-6 vlogen 86 Kruisbekken verdeeld over 5 groepen over nabij Heeze en pleisterden 4 ex in het Kasteelbos aldaar; op 13-6 vlogen 8 ex over Moerbleek, werden in De Utrecht op twee plekken vogels gehoord en vlogen 2 ex over de Oostelbeerse Heide.

 

7-11 juni (maandag-vrijdag)

Op 8-6 werd een Roerdomp gehoord op de Visvijvers Bergeijk; op 10-6 werd 1 ex gezien op het Soerendonks Goor. Op het Kromven/Landschotse Heide zat een paar Bergeenden met >5 pulli op 9-6. 
Boven de Achterste Most/Netersel waren 2 Wespendieven aan het vlinderen op 11-6. Een baltsende Houtsnip werd op 8-6 gezien bij de Kempervennen/Valkenswaard. 
Op 8-6 waren 4 IJsvogels present op de Visvijvers Bergeijk. Over de Langakkers/Leenderstrijp vlogen 23 Kruisbekken op 8-6, 18 ex op 9-6 en 3 ex op 10-6 (voorboden van een influx?).

 

1-6 juni (dinsdag-zondag)

Trektellingen

Een eerste zomer Kwak zat op 6-6 aan de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Op 7-6 was een Roerdomp te vinden aan de Ringselvennen. Op 6-6 werd een paar Woudapen gezien ("locatie 2"); op 7-6 werd hier 1 ex waargenomen. Bergeenden waren present op het Withollandven/Landschotse Heide (paar met jongen op 6-6), Soerendonks Goor (2 paar op 2-6), nabij fabriek Budel-Dorplein (9 ex op 2-6) en de Ringselvennen (4 paar met in totaal ca 25 jongen op 2-6; 14 ex waarvan 1 paar met pulli op 5-6).
Op 2-6 vloog een Slangenarend (donkere fase) tussen Helmond en Lierop. Wespendieven zijn gezien op de Landschotse Heide (1 ex op 1-6), het Beersbroek/Netersel (1 ex op 1-6), Moerbleek/De Utrecht (1 ex vlinderend op 1-6), Beleven/Reusel (1 ex op 1-6), Buikheide/Vessem (2 ex op 5-6), Coevering/Geldrop (2 ex rondvliegend op 1-6), Strabrechtse Heide (4 ex vlinderend op 6-6), Ringselvennen (3 ex op 5-6) en Loozerheide (2 ex op 5-6, 4 ex op 6-6). Op 2-6 en 5-6 pleisterde een Visarend op het Beuven/Strabrechtse Heide.
Op 1-6 riep een Kwartel in Beleven; op 5-6 werd 1 ex gehoord op de Strabrechtse Heide waar op 6-6 2 ex riepen. Een Bontbekplevier was op 2-6 aanwezig op de zandafgraving bij Budel-Dorplein. Nabij de zinkfabriek Budel-Dorplein verbleef op 6-6 een Steenloper. Op 5-6 pleisterde een Bonte Strandloper bij de Ringselvennen. Bij de Ringselvennen zaten 2 Zwartkopmeeuwen (1e zomer) op 5-6 en 2 ex (adulten) op 6-6. Op 6-6 vloog een onv. Dwergmeeuw boven het Beuven.
Op 6-6 werd een IJsvogel gezien aan de Ringselvennen. In het Kasteelbos Heeze werd op 6-6 een onv. Grote Gele Kwikstaart waargenomen die gevoerd werd door een adulte vogel. Een paar Kuifleeuweriken met 2 bedelende jongen zat op 6-6 aan de Zandrijk in Meerhoven/Eindhoven.