Waarnemingen van Vogels in de Kempen
April 2004

 

26-30 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen


Zwarte Ooievaar, Ooievaar en Zwarte Wouw - telpost Beuven-West/Strabrechtse Heide
30 april 2004 (Robert Kastelijn)

Op één vijver van de Visvijvers Valkenswaard zwommen >21 Geoorde Futen op 27-4 (zie foto). Een Roerdomp werd op 27-4 gehoord op de Visvijvers Valkenswaard; op het Beuven/Strabrechtse Heide riepen 3 vogels op 30-4. Op 29-4 verbleef een Zwarte Ooievaar in De Pan/Maarheeze. Het Beuven was op 30-4 voorts goed voor 2 Grote Zilverreigers. Op de Visvijvers Bergeijk zaten 2 Bergeenden op 26-4. 


Geoorde Fuut
- Visvijvers Valkenswaard - 27 april 2004 (Roel Verbraak)

Een adult man Grauwe Kiekendief was op 26-4 aan het jagen op de Strabrechtse Heide (zie foto's); op 28-4 werden hier een adult man en adult vrouw waargenomen. Op 27-4 werd een vrouw Blauwe Kiekendief op Strabrecht gezien. Een Visarend zat op 29-4 bij het Grafven/Strabrechtse Heide. Op 28-4 trok een Rode Wouw over de Strabrechtse Heide; op 29-4 cirkelde een vogel boven de Ringselvennen. Een Zwarte Wouw cirkelde op 30-4 boven het Molenbroek/Vessem (wellicht zelfde vogel als trektelling). Op Strabrecht verbleven op 28-4 voorts 2 Smellekens (man en vrouw). Rond de telpost Beuven-West pleisterden op 30-4 tenminste 14 Boomvalken.


Grauwe Kiekendief, adult man - Strabrechtse Heide - 26 april 2004 (Robert Kastelijn)

Een Zwartkopmeeuw vloog op 26-4 over de Landschotse Heide. De eerste Zwarte Sterns (2 ex) werden op 28-4 op de Ringselvennen gezien. In de Rulse Beemden/Heeze werd op 26-4 een territoriale Houtsnip gezien.
Een vroege Nachtzwaluw werd op 30-4 gezien ten zuiden van het Grafven/Strabrechtse Heide. Heel bijzonder (6de waarneming in de Kempen) waren 2 Bijeneters die op 28-4 op de Strabrechtse Heide pleisterden. Op 26-4 werd een Draaihals gezien op de Strabrechtse Heide; op 30-4 zat 1 ex op de Langakkers/Leende. Twee IJsvogels werden op 26-4 gezien op de Visvijvers Bergeijk. 
In het centrum van Eindhoven werd op 29-4 een nestelend paartje Grote Gele Kwikstaarten waargenomen. Een Noordse Kwikstaart zat op 27-4 op de Strabrechtse Heide. Op 29-4 verbleef een Rouwkwikstaart bij de Razob/Nuenen. Nabij het Beuven pleisterde op 30-4 een Beflijster. Onder Son en Breugel, net ten zuiden van het Wilhelminakanaal, zong op 29-4 een Rietzanger.
Op 27-4 werd een Fluiter gehoord op de Golfbaan Welschap/Eindhoven. Op 26-4 zong in de Kempen een Europese Kanarie.

 

24-25 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen


Rode Wouw - telpost Beuven-West/Strabrechtse Heide
24 april 2004 (Robert Kastelijn)

Het Beuven/Strabrechtse Heide was op 24-4 en 25-4 goed voor resp. 2 en 3 roepende Roerdompen. Op 25-4 verbleef op het Beuven een Grote Zilverreiger; op 24-4 en 25-4 waren resp. 1 en 2 ex aanwezig bij de Ringselvennen. Twee Ooievaars trokken op 24-4 over de Ringselvennen. Op 24-4 waren 3 Bergeenden present op de Landschotse Heide (1 ex op 25-4); 2 ex werden op 25-4 gezien op de Ringselvennen. 
Op 24-4 vloog een Rode Wouw over de A2 t.h.v. Soerendonk; op 25-4 vloog een vogel over de Ringselvennen. Op 25-4 werd een Zwarte Wouw waargenomen op de Cartierheide/Eersel. Een Visarend verbleef op 24-4 bij de Ringselvennen; die dag zat tevens 1 ex op de Visvijvers Bergeijk; op 25-4 trok 1 ex over de Langakkers/Leende. Op 24-4 was een man Smelleken present op de Strabrechtse Heide; op 25-4 was een man bij de Ringselvennen aan het jagen. Op 24-4 vloog een Bontbekplevier over de Ringselvennen. Op de Ringselvennen zat op 24-4 een adulte Dwergmeeuw; op 25-4 werden hier ca 12 vogels gezien
Een Hop werd op 25-4 gehoord op de Cartierheide. Op de Visvijvers Bergeijk werden 2 IJsvogels gezien op 24-4. Een Duinpieper zat op 24-4 op het Kranenveld/Soerendonk (zie foto). Op 24-4 waren 5 Beflijsters te vinden op de Groote Heide/Soerendonk; op 24-4 en 25-4 zat voorts 1 vrouw op de Loozerheide; op de Langakkers/Leende zaten 2 ex op 24-4


Duinpieper
- Kranenveld/Soerendonk - 24 april 2004 (Rob Bouwman)

Op het Beuven werden 4 Rietzangers gehoord op 24-4 en 3 op 25-4; op 24-4 zongen tevens 4 vogels bij de Ringselvennen. Op 25-4 zongen 9 Sprinkhaanzangers op de Cartierheide. Een Grasmus zong op 25-4 in de Strijpse Kampen/Wintelre. Een Klapekster werd op 25-4 gezien op de Strabrechtse Heide. In de Kempen zat op 24-4 een paartje Europese Kanaries; op 24-4 werd voorts 1 ex gezien bij Leende.

 

19-23 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op het Beuven/Strabrechtse Heide zwommen 4 Geoorde Futen op 22-4. Op het Beuven riepen 2 Roerdompen op 22-4; op 23-4 werd hier 1 ex gehoord en voorts 2 ex op de Visvijvers Valkenswaard. Grote Zilverreigers zijn gezien op het Beuven (1 ex op 22-4), bij Leenderstrijp (1 ex op 19-4) en het Soerendonks Goor (1 ex op 19-4, 2 ex op 21-4). Op 19-4 zat een Kleine Zilverreiger bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Twee Ooievaars trokken op 19-4 over de Ringselvennen. Op de Ringselvennen zaten 6 Bergeenden op 19-4 en 9 ex op 20-4; op 23-4 verbleven 2 ex op het Withollandven/Landschotse Heide.  
Een Visarend was op 20-4 boven het Beuven/Strabrechtse Heide aan het jagen; op 23-4 vloog een vogel boven de Loozerheide. Op de Loozerheide/Budel-Dorplein trok op 20-4 een Zwarte Wouw hoog over. Op 20-4 vloog een adulte Slechtvalk over Vaarle/Nuenen. Een Smelleken vloog op 19-4 over de Ringselvennen. 
Bij de Ringselvennen werd op 20-4 een Porseleinhoen gezien. Op 23-4 zaten 2 Steltkluten op het Soerendonks Goor. Op 22-4 werden op de Strabrechtse Heide op twee locaties baltsende Watersnippen gehoord. 's Avonds 21-4 kwamen 95 Regenwulpen slapen op de Landschotse Heide; op 22-4 pleisterden 104 ex in een weiland nabij de Landschotse Heide. Een Bosruiter zat op 22-4 op het Marijkeven/Strabrechtse Heide. Bij de Loozerheide verbleef op 21-4 een 2e zomer Geelpootmeeuw. Op 23-4 werden 2 adulte Zwartkopmeeuwen gezien bij de Ringselvennen
Bij de Ringselvennen (andere locatie dan afgelopen weekend) werd op 19-4 een Draaihals waargenomen; op 20-4 zat 1 ex bij het Grafven/Strabrechtse Heide en ook op 23-4 werd op de Strabrechtse Heide 1 ex gezien. Maar liefst 3 Roodstuitzwaluwen vlogen op 19-4 boven de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 20-4 werden hier 2 ex gezien en op 21-4 en 23-4 nog 1 ex (zie foto). In het centrum van Eindhoven zong op 21-4 een Grote Gele Kwikstaart. Op 20-4 verbleef een 1e zomer Rouwkwikstaart bij Vaarle.


Roodstuitzwaluw - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 18 april 2004 (Patrick Palmen)

Bij het E3-strand/Eersel vlogen 9 Beflijsters rond op 19-4; op 20-4 verbleef een vrouw op de Loozerheide en ook op 21-4 zat hier 1 ex; op 23-4 verbleven 3 ex (2 man) bij de schaapskooi Groote Heide/Soerendonk. Bij de Ringselvennen zongen 4 Snorren op 20-4; op 21-4 zongen hier tenminste 5 vogels. Op de Visvijvers Bergeijk zong op 19-4 een Rietzanger; op 19-4 en 20-4 werd tevens 1 ex gehoord aan de Ringselvennen. Sprinkhaanzangers werden gehoord op het Beuven (22-4) en ten zuiden van het Grafven/Strabrechtse Heide (22-4). Bij het Beuven zongen 3 Tuinfluiters op 22-4. In de Collse Zegge/Geldrop werd op 23-4 een Braamsluiper gehoord. Op 20-4 zong een Bonte Vliegenvanger bij het Wolfsven/Reusel; op 22-4 zongen 2 vogels op de Landschotse Heide.


Snor
- Ringselvennen/Budel-Dorplein
22 april 2004 (Rene Weenink)

In Nederwetten zong op 20-4 en 22-4 een Europese Kanarie; op 22-4 was een tweede ex aanwezig Op 20-4 zong een Putter in Nuenen. Nabij Netersel werden op 20-4 2 Goudvinken (man en vrouw) waargenomen; op 23-4 was een man aanwezig bij Nederwetten.


Rietgors - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 20 april 2004 (Rene Weenink)

 

17-18 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Een Geoorde Fuut zat op 18-4 op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op het Beuven werden 4 Roerdompen geteld (waarvan 3 roepend) op 18-4. Op 18-4 zaten 3 Grote Zilverreigers op het Beuven; op 17-4 en 18-4 waren 2 ex te vinden bij het Soerendonks Goor; 1 ex zat op 18-4 bij de Ringselvennen. Op 18-4 trok een groep van 10 Ooievaars over de Ringselvennen.
Een Rode Wouw vloog op 18-4 over de Ringselvennen en, eerder die dag en vermoedelijk een andere vogel - voorts 1 ex over de Loozerheide/Budel-Dorplein. Zowel op 17-4 als 18-4 pleisterde een Zwarte Wouw op de Loozerheide; het betrof twee verschillende vogels! Over Geldrop trok op 17-4 een Visarend; die dag pleisterde 1 ex bij Het Schut/Bergeijk.  Op 17-4 trokken 2 Blauwe Kiekendieven (1 man) over de Ringselvennen. Een vrouw Smelleken was op 17-4 aan het jagen op de Strabrechtse Heide. 
Een eerstejaars Kraanvogel pleisterde op 17-4 op het Marijkven/Strabrechtse Heide (zie foto); die dag cirkelden bovendien 3 ex over Budel-Dorplein; op 18-4 vlogen 2 ex over de Loozerheide.


Kraanvogel, 1e jaars - Marijkeven/Strabrechtse Heide - 17 april 2004 (Rob Bouwman)

Op 17-4 werden 2 Houtsnippen gezien in Heerendonk/Nuenen. Bij de Ringselvennen waren 2 Zwartkopmeeuwen present op 17-4; die dag werden tevens 2 ex gezien op de Groote Heide/Soerendonk en 2 ex op het Soerendonks Goor. Op de Landschotse Heide pleisterden 2 Velduilen op 18-4.
Bij de Ringselvennen werd op 17-4 en 18-4 een Draaihals gezien. Zeer bijzonder was een Roodstuitzwaluw die op 18-4 boven de Ringselvennen aan het foerageren was. Op 17-4 pleisterde een Duinpieper op de Strabrechtse Heide. Een Grote Gele Kwikstaart zat op 18-4 langs de Dommel in Eindhoven.
Beflijsters
zijn waargenomen bij de Ringselvennen (4 ex overvliegend) en op de Loozerheide (3 ex vertrekkend). Bij Budel-Dorplein werd op 17-4 en 18-4 een Paapje gezien. Op 18-4 zong een Gekraagde Roodstaart op de Landschotse Heide.
De eerste Kleine Karekiet werd op 17-4 gehoord bij de Ringselvennen waar die dag tevens 4 Snorren zongen; op 18-4 werd een Snor gehoord op het Beuven. Op 17-4 en 18-4 werd bij de Ringselvennen een Rietzanger gehoord. Een Buidelmees zat op 17-4 bij de Ringselvennen. Op de Landschotse Heide zong op 17-4 een Klapekster (ook op 18-4 aanwezig). Een Europese Kanarie trok op 17-4 over de Loozerheide. Bij Nuenen werd op 17-4 een Goudvink waargenomen.

 

13-16 april (dinsdag-vrijdag)

Trektellingen

Geoorde Futen waren present op het Beuven/Strabrechtse Heide (6 ex op 15-4 en 16-4), het Grafven/Strabrechtse Heide (2 ex op 16-4) en de Ringselvennen/Budel-Dorplein (2 ex op 14-4). Een Roerdomp werd gehoord in het Soerendonks Goor op 13-4 en 14-4; op 15-4 riep 1 ex op de Visvijvers Valkenswaard. Op 13-4, 14-4 en 16-4 zat een Grote Zilverreiger bij de Strijperheg en het Soerendonks Goor. Bij de Ringselvennen vertrok op 14-4 een Ooievaar. Bij de Ringselvennen werden op 13-4 11 Bergeenden gezien; op 13-4 en 15-4 verbleven 2 ex op de Landschotse Heide. 
Op 15-4 cirkelde een Visarend boven de Visvijvers Valkenswaard; op 16-4 pleisterde een vogel bij de Ringselvennen (zie foto). Een Zwarte Wouw trok op 15-4 over de Ringselvennen; op 16-4 trok 1 ex over de Groote Heide/Soerendonk. Op 13-4 trok een man Blauwe Kiekendief hoog over het Soerendonks Goor; op 15-4 verbleef een vrouwkleed vogel in de Strijpse Kampen/Wintelre. Op de groote Heide werd op 16-4 een adulte Slechtvalk gezien. Een man Smelleken was op 13-4 aan het jagen boven het Kranenveld/Soerendonk; op 14-4 vloog een vogel over Walik/Steensel.


Visarend - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 16 april 2004 (Hennie Lammers)

Op 13-4 waren ca 70 Kemphanen en 1 Drieteenstrandloper aanwezig bij de Ringselvennen. In het Beersbroek/Netersel werd op 15-4 een Houtsnip gehoord. Op 14-4 zat een Bokje op de Landschotse Heide. Bij de Ringselvennen zaten op 13-4 en 14-4 2 Zwartkopmeeuwen; op 14-4 vlogen 2 ex boven het Soerendonks Goor en op 15-4 vlogen 4 ex (2x 2 ex) over de Dijksche Heide/Soerendonk.
Bij Reusel werd op 14-4 een uit gevangenschap ontsnapte Oehoe gezien; in het Eindhovens Dagblad is van dit beest een foto gepubliceerd. Op 15-4 werd een Hop gezien aan de Dertiense Dijk in Diepenhoek/Someren-Eind. De eerste Gierzwaluwen (2 ex) werden op 13-4 gezien boven de Ringselvennen.
Op 13-4 was een IJsvogel present bij de Ringselvennen. Aan de Zandvis in Meerhoven/Veldhoven waren 2 Kuifleeuweriken te vinden op 14-4. Een Grote Gele Kwikstaart trok op 13-4 over de Landschotse Heide. Een man Rouwkwikstaart werd op 13-4 bij de Ringselvennen waargenomen. Op de Strabrechtse Heide werd op 16-4 een Duinpieper waargenomen.
Op de Landschotse Heide viel op 15-4 een man Beflijster in; op 16-4 werden 2 mannen gezien op de Groote Heide (zie foto); op 16-4 was voorts een man aanwezig aan de rand van de Putberg/Soerendonk.


Beflijster, man - Groote Heide/Soerendonk - 16 april 2004 (Rob Bouwman)

Op 13-4 was een Baardman present bij de Ringselvennen. Snorren werden gehoord bij het Soerendonks Goor (1 zangpost op 14-4) en bij de Ringselvennen (1 zp op 14-4 en 15-4, 2 zp op 16-4). De Loozerheide/Budel-Dorplein was op 13-4 goed voor 1 Sprinkhaanzanger; op 14-4 werd 1 ex gehoord bij de Ringselvennen. Klapeksters zijn gezien op de Landschotse Heide (13-4 t/m 16-4), het Kranenveld (13-4 en 14-4) en op de Loozerheide (13-4). Bij het Starkriet/Someren pleisterde op 16-4 een Europese Kanarie.

 

10-12 april (zaterdag-maandag)

Trektellingen

Geoorde Futen zijn gezien op de Ringselvennen/Budel-Dorplein (1 ex op 10-4) en het Beuven/Strabrechtse Heide (4 ex op 12-4). Op het Beuven riepen 2 Roerdompen op 10-4 en 3 vogels op 11-4; op 11-4 werden 3 ex gehoord op de Visvijvers Bergeijk; op 12-4 werd 1 ex gehoord op de Visvijvers Valkenswaard. Grote Zilverreigers zijn waargenomen op het Beuven (2 ex op 10-4, 11-4 en 12-4) en bij Driebruggen/Valkenswaard (1 ex overvliegend op 12-4). Een Ooievaar trok op 12-4 over Leenderstrijp. 
Op 11-4 waren 6 Bergeenden present op de Ringselvennen; die dag was voorts een paar aanwezig op de Visvijvers Bergeijk; op 12-4 zaten 3 ex op de Landschotse Heide. 
Een Rode Wouw trok op 11-4 over de Ringselvennen; ook op 12-4 vloog hier 1 ex over. Op de Loozerheide/Budel-Dorplein werd op 11-4 een vrouw Blauwe Kiekendief gezien. Een Slechtvalk was op 12-4 aan het jagen bij Budel-Dorplein.
Over de Ringselvennen cirkelden op 11-4 4 Kraanvogels over. Op 12-4 trok een Goudplevier over de Strabrechtse Heide en pleisterde een Groenpootruiter bij het Waschven/Strabrechtse Heide. Zwartkopmeeuwen waren aanwezig langs de randweg Budel (1 ex op 11-4) en de Ringselvennen (2 ex op 11-4).
Op 10-4 en 12-4 was een IJsvogel present op het Beuven; op 11-4 werd 1 ex gezien bij de Ringselvennen en 3 ex op de Visvijvers Bergeijk. Op 10-4 was een vrouw Rouwkwikstaart aanwezig op de Renheide/Soerendonk. Een zomerkleed Waterpieper zat op 11-4 bij de Ringselvennen. 
Bij de Ringselvennen werd op 11-4 een zingende Sprinkhaanzanger gehoord. Op de Landschotse Heide zat een Klapekster op 10-4 en 12-4; op 12-4 zat voorts 1 ex in de Rusthoek/Strabrechtse Heide. Bij Budel-Dorplein zat op 11-4 een Putter. In Eindhoven werd op 12-4 een foeragerende Barmsijs gezien.

 

5-9 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Een Geoorde Fuut zat op 5-4 op het Beuven/Strabrechtse Heide, op 9-4 waren hier 2 ex present; op 9-4 verbleven 5 paren in de Reuselse Moeren. Op 5-4 riepen 2 Roerdompen op het Beuven; op 8-4 en 9-4 werd 1 ex gehoord in het Soerendonks Goor. Op 8-4 en 9-4 waren resp. 5 en 1 Grote Zilverreigers te vinden bij het Soerendonks Goor. Bergeenden waren aanwezig op het Withollandven/Landschotse Heide (3 ex op 5-4, 1 ex op 9-4) en de Ringselvennen (4 ex op 7-4). 
Een Smelleken trok op 5-4 over het Beuven; op 9-4 pleisterde een man bij Molenbroek/Vessem. Op 9-4 verbleven 245 Wulpen op het Withollandven. Bij de Ringselvennen werden op 7-4 48 Scholeksters, 8 Zwartkopmeeuwen en 140 Kleine Mantelmeeuwen geteld. Een 4e jaars Geelpootmeeuw was op 8-4 aanwezig nabij de Razob/Nuenen. 


Rouwkwikstaart, vrouw - Renheide/Soerendonk - 6 april 2004 (Rob Bouwman)

Op de Renheide/Soerendonk zat op 6-4 een vrouw Rouwkwikstaart (zie foto); op 8-4 pleisterde een vrouw nabij de Razob. Op 9-4 pleisterden 2 Waterpiepers bij manege Meulendijks/Geldrop. Een Beflijster verbleef op 5-4 bij het Grafven/Strabrechtse Heide. Op 5-4 werd een Paapje waargenomen op de Patersgronden/Valkenswaard. Op de Strabrechtse Heide werd op 5-4 een Goudvink waargenomen.

 

3-4 april (zaterdag-zondag)

Trektellingen


Zwarte Wouw - telpost Beuven-West - 3 april 2004 (Robert Kastelijn)

Een Geoorde Fuut verbleef op 3-4 op het Beuven/Strabrechtse Heide; die dag waren voorts 10 ex present in de Reuselse Moeren. Een Roerdomp werd op 3-4 gehoord in het Soerendonks Goor; op de Visvijvers Bergeijk werden 3 roepende vogels vastgesteld. Op de Strabrechtse Heide waren op 3-4 ca 15 Grote Zilverreigers te vinden; op 4-4 werden hier 4 vogels geteld; 1 ex was aanwezig op de Landschotse Heide op 3-4; op 3-4 en 4--4 zaten resp. 1 en 2 ex op het Soerendonks Goor; bij de Ringselvennen verbleef 1 ex op 4-4. Op 4-4 vloog een Ooievaar over de Ringselvennen.
Een Brandgans zat op 3-4 op de Keijenhurk/Landschotse Heide. Op 3-4 waren 4 Zomertalingen (2 man) present op het Beuven en 2 ex (1 man) op het Soerendonks Goor; op 4-4 werden 2 ex (1 man) op het Beuven geteld. Op de Visvijvers Bergeijk zaten 2 Bergeenden van 2-4 t/m 4-4; op 4-4 waren 4 ex present op het Ringselven.
Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief was op 4-4 aanwezig in de Strijpse Kampen/Wintelre. Op 4-4 waren 37 Scholeksters en 223 Wulpen aanwezig op de Paardse Heide/Middelbeers. Langs de randweg Budel zaten 5 Kleine Plevieren op 3-4 (zie foto).


Kleine Plevier - randweg Budel - 3 april 2004 (Rob Bouwman)

Op 3-4 verbleef een Koekoek bij de Ringselvennen. Bij het Beuven was op 3-4 een IJsvogel aanwezig; bij Bergeijk waren 2 paren aanwezig. Vanaf 3-4 werden de eerste Boompiepers waargenomen (zingend ex, en overtrekkende vogels op de trektelposten). Nabij de Beekloop bij de Visvijvers Bergeijk verbleven 2 Grote Gele Kwikstaarten op 4-4. Op de Renheide/Soerendonk waren 4 Rouwkwikstaarten (waaronder 1 adult man) present op 3-4 en 4-4.
Klapeksters zijn gezien op de Landschotse Heide (3-4 en 4-4, op 3-4 zingend), de Strabrechtse Heide (3 ex op 4-4), de Groote Heide/Soerendonk (4-4 nabij schaapskooi), het Kranenveld/Soerendonk (4-4) en op de Loozerheide/Budel-Dorplein (4-4). Op 3-4 werd een Kleine Barmsijs gezien bij Waalre. Bij Vessem werd een Goudvink gehoord op 3-4.

 

Kijk op het maart-overzicht voor de waarnemingen van 1 en 2 april.