Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Maart 2004

 

29 maart - 2 april (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Drie Roerdompen werden op 29-3 gezien/gehoord op de Visvijvers Bergeijk; op 29-3 en 30-3 riep 1 ex op het Beuven/Strabrechtse Heide en op 31-3 en 1-4 werden hier 2 ex gehoord; op 1-4 waren behalve de roepende vogels 2 ex te zien die langdurig boven het Beuven rondcirkelden; op 31-3 werd 1 ex gehoord in het Soerendonks Goor. Grote Zilverreigers zijn gezien op het Berkven/Landschotse Heide (1 ex op 1-4), de Strabrechtse Heide (4 ex op 30-3, 1 ex op 31-3, 5 ex op 1-4, 3 ex overvliegend op 2-4) en het Soerendonks Goor (1 ex op 31-3). Op 1-4 cirkelden 3 Ooievaars over het Eckartdal/Eindhoven; op 2-4 cirkelde 1 ex boven de Ringselvennen.
Op 29-3 zaten 2 Bergeenden op de Visvijvers Bergeijk; op 1-4 en 2-4 verbleven resp. 2 en 4 ex op de Ringselvennen; op 2-4 zaten 2 ex op de Landschotse Heide. Op 2-4 werden 80 Slobeenden geteld op de Ringselvennen. Het Beuven was op 29-3 goed voor >7 Grote Zaagbekken (3 man); op 29-3 zaten 2 ex (1 man) op de Kleine Dommel bij Heeze; op 30-3 werden 3 ex (2 man) op het Beuven geteld en op 31-3 >6 ex (2 man). Het Beuven was op 29-3 goed voor 21 Smienten.
Op 2-4 was een Visarend aan het jagen boven de Ringselvennen. Een adult vrouw Blauwe Kiekendief vloog op 29-3 tussen Netersel en Hulsel; op 29-3 waren 2 man present op de Strabrechtse Heide; een vrouwkleed vogel was op 30-3 aanwezig ten zuiden van de Landschotse Heide; op 31-3 werd op de Strabrechtse Heide een man waargenomen. Bij Budel-Dorplein zat op 1-4 een Slechtvalk.
Boven de Loozerheide/Budel-Dorplein vlogen 10 Kraanvogels op 1-4; op 1-4 trokken voorts 4 ex over het Beuven; op 2-4 vlogen 17 ex over de Strabrechtse Heide (zie foto). Bij de Ringselvennen waren maar liefst 25 Kluten present op 29-3. Op 29-3 zat een Zwartkopmeeuw bij de Ringselvennen; op 1-4 werden hier 2 ex geteld. 


Kraanvogels
- Strabrechtse Heide - 2 april 2004 (Robert Kastelijn)


Op de Visvijvers Bergeijk verbleven 2 IJsvogels op 29-3; op 30-3 zat 1 ex op de Vlasrootvennen/Veldhoven; op 1-4 was 1 ex te vinden bij het Beuven. De eerste Koekoek van dit jaar werd op 2-4 gezien op de Loozerheide. Op 2-4 zat een groep van 15 Waterpiepers (meeste in volledig zomerkleed) in de Goorse Putten/Soerendonk. Bij het Beuven werden op 29-3 een Baardman waargenomen. Op 2-4 werd de eerste Snor van dit jaar gehoord bij de Ringselvennen.
Klapeksters
zijn gezien op de Neterselse Heide (1 ex op 30-3), Landschotse Heide (1 ex op 2-4) en Strabrechtse Heide (3 ex op 29-3, 1 ex op 30-3 en 1-4). Bij Geldrop waren 1-2 Putters te vinden op 30-3. Op 30-3 werden 2 Barmsijzen gehoord op de Strabrechtse Heide. Hier werden op 29-3 en 1-4 resp. 18 en 4 Kleine Barmsijzen waargenomen.

 

27-28 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 28-3 riepen 2 Roerdompen op het Beuven/Strabrechtse Heide en werd 1 ex gehoord in het Soerendonks Goor. Circa 8 Grote Zilverreigers werden op 27-3 geteld op de Strabrechtse Heide; op 28-3 werden hier >6 ex gezien; op 27-3 waren 3 ex te vinden op het Soerendonks Goor; op 28-3 waren 2 ex aanwezig op de Malpie/Valkenswaard, 1 ex bij Driebruggen/Valkenswaard en 2 ex bij de Ringselvennen. 
Het Beuven was op 27-3 goed voor 1 Zomertaling, 6 Grote Zaagbekken (3 man; op 28-3 4 ex waarvan 2 man) en 1 vrouw Nonnetje. Op het Withollandven zaten 2 Bergeenden op 28-3.
Een man Blauwe Kiekendief pleisterde op 27-3 in de Weijerkens/Weebosch; op 27-3 was ook een man aanwezig in de Strijpse Kampen/Wintelre; 's avonds 27-3 vloog een vrouwkleed vogel op de Cartierheide/Eersel . Bij de zinkfabriek/Budel-Dorplein pleisterde op 27-3 een Slechtvalk


Kluten - nabij zinkfabriek/ Budel-Dorplein - 28 maart 2004 (Rob Bouwman)

Bij de zinkfabriek/Budel-Dorplein pleisterde op 28-3 een groep van 11 Kluten (zie foto). Op 28-3 vlogen 14 Goudplevieren over het vliegveld bij Budel. Op 27-3 werd een adulte Zwartkopmeeuw waargenomen bij Budel (zie foto); op 28-3 werden hier 2 adulte vogels waargenomen.


Zwartkopmeeuw, adult
- nabij Budel - 27 maart 2004 (Robert Kastelijn)

Op 27-3 verbleef een IJsvogel bij het Beuven. In de Strijpse Kampen werden 2 Waterpiepers gezien op 27-3; op 28-3 verbleef 1 ex bij de Ringselvennen. Bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide werd een Klapekster gezien op 27-3; op 27-3 zat voorts 1 ex op de Cartierheide/Eersel, 1 ex op het Kranenveld/Soerendonk, 1 ex op de Patersgronden/Valkenswaard, 1 ex op het Kranenveld/Soerendonk en 1 ex op de Loozerheide/Budel-Dorplein; op 28-3 werd 1 ex waargenomen op de Landschotse Heide.


Blauwborst - Groote Heide/Soerendonk - 27 maart 2004 (Rene Weenink)

Een Appelvink trok op 28-3 over de Langakkers/Leenderstrijp. Op de Strabrechtse Heide pleisterden 7 Kleine Barmsijzen op 27-3 en een groep van 22 ex op 28-3.

 

22-26 maart (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op 22-3 waren 7 Geoorde Futen aanwezig bij Valkenswaard. Nabij Valkenswaard werden op 22-3 2 Roerdompen gehoord; op 24-3 werd 1 ex gehoord en een ander ex gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 25-3 en 26-3 riepen hier 2 ex. Grote Zilverreigers waren present op de Visvijvers Valkenswaard (2 ex op 22-3), Strabrechtse Heide (1 ex op 22-3, 6 ex op 24-3, 10 ex op 25-3 en 26-3), Visvijvers Bergeijk (1 ex op 22-3), Soerendonks Goor (2 ex op 23-3), Ringselvennen (1 ex op 25-3 en 26-3), op de Malpie/Valkenswaard (1 ex op 26-3) en langs Aalst-Valkenswaard (1 ex op 26-3). Op 24-3 vloog een Ooievaar laag over Geldrop.
Op de Landschotse Heide werden 3 Bergeenden gezien op 22-3 en 2 op 24-3; op 22-3 waren 2 ex aanwezig op de Visvijvers Bergeijk en op 23-3 waren 12 ex present bij Budel-Dorplein (4 ex hier op 25-3 en 7 ex op 26-3). Het E3-strand/Eersel was op 22-3 goed voor 19 Brilduikers (9 man). Op 22-3 zaten 6 Grote Zaagbekken (2 man) op het Kromven/Landschotse Heide; op 24-3 waren hier 5 ex (2 man) te vinden; 6 ex (2 man) verbleven op 24-3 op het Beuven. Het Beuven was op 24-3 tevens goed voor een vrouw Nonnetje.
Een man Blauwe Kiekendief werd op 24-3 waargenomen op de Strabrechtse Heide. Bij de Ringselvennen vloog op 25-3 een man Bruine Kiekendief.
Op 22-3 waren Kleine Plevieren aanwezig op het E3-strand (1 ex) en nabij Valkenswaard (1 ex). Op het Withollandven/Landschotse Heide zat op 22-3 een Bonte Strandloper. Een Kanoet werd op 23-3 waargenomen bij de Ringselvennen. Het Withollandven was op 23-3 goed voor ca 65 Grutto's, tenminste 12 IJslandse Grutto's (zie foto) en 240 Wulpen. Bij Budel-Dorplein waren 100 Wulpen te vinden op 23-3 en 26-3. Op de Rijtsche Heide/Reusel werd op 24-3 een baltsende Houtsnip gezien.
Bij de Ringselvennen werden 's avonds 26-3 o.a. 1 tweede-zomer Grote Mantelmeeuw, 3 adulte Zwartkopmeeuwen (2 gerinde ex) en 1 adulte Pontische Meeuw geteld.


IJslandse Grutto
- Withollandven/Landschotse Heide
23 maart 2004 (Lex Peeters)

Nabij Valkenswaard waren 3 IJsvogels present op 22-3; die dag zaten voorts 2 ex op de Visvijvers Bergeijk; op 25-3 verbleef 1 ex langs de Witte Loop/Strabrechtse Heide; op het Beuven was op 26-3 1 ex present. Drie Gele Kwikstaarten trokken op 22-3 over het E3-strand. Rouwkwikstaarten werden gezien langs de Paaldijk/Soerendonk (1 ex op 23-3) en op de Renheide/Leenderstrijp (1 ex op 23-3); op 26-3 waren op de Renheide 2 ex te vinden (man en vrouw). Op 26-3 zat een Waterpieper bij het Grafven; die dag zaten voorts >10 ex bij manege Meulendijks/Geldrop.
Op de Strabrechtse Heide werd op 22-3 een vrouw Tapuit waargenomen. De eerste zingende Fitis werd op 23-3 gehoord op de Plateaux/Valkenswaard; op 25-3 zong 1 ex op de Strabrechtse Heide. Heel bijzonder was een Taigaboomkruiper die op 22-3 onder goede omstandigheden werd waargenomen nabij Valkenswaard. Bij het Kranenmeer/Strabrechtse Heide zat op 24-3 een Klapekster; op 23-3 zat 1 ex op de Plateaux; op 26-3 werden 2 ex gezien op de Strabrechtse Heide (bij Marijkeven en bij Grafven) en 1 ex bij de Ringselvennen.

 

20-21 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 20-3 verbleven 54 Futen op de Flaes/Mispeleindse Heide. Op 21-3 riep een Roerdomp op het Beuven/Strabrechtse Heide. Grote Zilverreigers zijn gezien op de Flaes (2-3 ex op 20-3), op een ven vol hondsvissen langs de weg tussen Aalst-Valkenswaard (1 ex op 20-3), op de Strabrechtse Heide (9 ex op 20-3, 6 ex op 21-3), op het Soerendonks Goor (1 ex op 21-3) en bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein (1 ex op 21-3). 
Op 20-3 waren 3 Bergeenden present op de Landschotse Heide; op 21-3 werden hier 2 ex geteld; de Ringselvennen waren op 21-3 goed voor 6 ex. Op het Beuven waren 3 Grote Zaagbekken (2 man) aanwezig op 20-3; die dag zaten tevens 3 vrouwen op de Flaes. Op 20-3 en 21-3 zat op het Beuven voorts een vrouw Nonnetje. Op diverse plaatsen werden pleisterende of overvliegende Tureluurs en Kemphanen waargenomen. Op 21-3 was een Bonte Strandloper present bij de Ringselvennen. 
Op 21-3 was een derde-jaars Geelpootmeeuw te vinden nabij de Razob/Nuenen. Langs de randweg van Budel verbleven 2 adulte Zwartkopmeeuwen op 21-3; die dag waren voorts 3 adulte vogels aanwezig bij de Ringselvennen en vloog 1 adult ex over Gestel/Eindhoven.
Een IJsvogel verbleef op 20-3 aan het Goorven/Mispeleindse Heide; op 21-3 was 1 ex present op het Beuven. Boven de Visvijvers Bergeijk vloog op 20-3 een Boerenzwaluw. Drie Oeverzwaluwen werden gezien op 21-3 boven de Ringselvennen. Een vrouw Rouwkwikstaart zat op 21-3 langs de Paaldijk/Soerendonk. Op 20-3 vloog een Grote Gele Kwikstaart over Eindhoven; op 21-3 verbleven 2 ex bij de Maaijbrug over de Beekloop/Bergeijk. Een Waterpieper verbleef op 20-3 bij het Beuven; op 21-3 werd hier eveneens 1 ex gezien en 8 ex bij het Grafven. Naar verluit zou een vrouw Beflijster zijn gezien nabij het Grafven op 21-3. Op 20-3 zong een Blauwborst bij het Beuven.

 

15-19 maart (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op 15-3 riep een Roerdomp op de Visvijvers Bergeijk; op 17-3 werd 1 ex gehoord op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 18-3 werd 1 ex waargenomen bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Grote Zilverreigers zijn waargenomen op het Kromven/Landschotse Heide (1 ex op 17-3), de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 15-3), in de Malpiebeemden/Valkenswaard (1 ex overvliegend op 15-3), langs de weg Aalst-Valkenswaard (1 ex op 15-3 t/m 19-3), bij het Greveschutven/Valkenswaard (1 ex op 15-3) en op de Strabrechtse Heide (1 ex op 15-3, 9 ex op 17-3, 10 ex op 19-3). 
Op 15-3 waren 2 Bergeenden present op de Visvijvers Bergeijk; op 17-3 verbleven een man en vrouw op het Withollandven/Landschotse Heide en 3 ex bij de Ringselvennen; op 18-3 en 19-3 zaten 3 ex op de Landschotse Heide. Het E3-strand/Eersel was op 15-3 goed voor 20 Brilduikers (10 man). Op het Kromven/Landschotse Heide zaten 5 Grote Zaagbekken (1 man) op 17-3; op 17-3 verbleven >13 ex (6 man) op het Beuven en op 19-3 werden hier 3 ex (2 man) gezien. 
Op 15-3 waren 2 man Blauwe Kiekendieven present op de Strabrechtse Heide; een vrouwkleed vogel vloog op 17-3 bij de Landschotse Heide; een onv. ex vloog op 17-3 boven de Patersgronden/Valkenswaard; op 19-3 waren 2 ex (1 man) op de Strabrechtse Heide aanwezig. Op 17-3 trok een onv. man Slechtvalk over Gestel/Eindhoven.
Op 17-3 werden de eerste Kleine Plevieren van dit jaar waargenomen, nl. 2 ex op de Landschotse Heide. Maar liefst 13 Kluten vielen op 's ochtends 18-3 in op het Withollandven; 's middags waren de vogels niet meer aanwezig. Op 17-3 waren 2 Kemphanen aanwezig bij de Ringselvennen. Bij het Withollandven zaten ca 15 Bonte Strandlopers op 17-3. In het Kasteelbos te Heeze waren 2 baltsende Houtsnippen present op 17-3. Bij de Ringselvennen waren 4 adulte Zwartkopmeeuwen present op 17-3.
Op 19-3 werd een IJsvogel gezien bij het Grafven/Strabrechtse Heide en 1 ex bij het Beuven. In de Coevering/Geldrop pleisterde op 18-3 een Grote Gele Kwikstaart. Op 17-3 werd de eerste Boerenzwaluw van dit jaar gezien bij de Ringselvennen. 
De eerste Tapuit werd op 18-3 gemeld op het Kranenveld/Soerendonk. Op 18-3 werd de eerste Blauwborst waargenomen aan de rand van het Soerendonks Goor. De eerste zingende Tjiftjaffen werden gehoord vanaf 15-3. 
Op 15-3 verbleef een Klapekster bij het Greveschutven; op 17-3 werd 1 ex gezien op de Landschotse Heide en 1 ex bij het Beuven; op 18-3 was 1 ex te vinden op het Kranenveld; op 19-3 zat 1 ex bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide. 
Op 15-3 zat een groep van 14 Putters bij Geldrop; op 17-3 trok 1 ex over de Landschotse Heide. In een park in Eindhoven zaten >3 zingende Appelvinken op 16-3; op 19-3 vloog 1 ex luid roepend over Tongelre/Eindhoven. Op de Landschotse Heide verbleef een Goudvink op 17-3.

 

13-14 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Roerdompen zijn gehoord op de Visvijvers Bergeijk (13-3), het Beuven/Strabrechtse Heide (13-3) en de Ringselvennen (13-3). Grote Zilverreigers waren te vinden op de Flaes/Mispeleindse Heide ( 2 ex op 13-3), de Paardse Heide/Middelbeers (1 ex op 13-3), de Landschotse Heide (1 ex op 13-3 en 14-3), op de Strabrechtse Heide (4 ex op 13-3, 12 ex op 14-3), langs de weg Aalst-Valkenswaard (1 ex op 13-3), op het Soerendonks Goor (3 ex op 13-3, 6 ex op 14-3) en bij de Ringselvennen (2 ex op 13-3 en 14-3). 
Op het Beuven zaten 7 Wilde Zwanen op 14-3 (betrof andere vogels dan vastgesteld bij trektelling); 1 ex was aanwezig op het Soerendonks Goor op 14-3. Een man Bergeend zat op 13-3 en 14-3 op het Kromven/Landschotse Heide op 13-3 werden voorts 2 ex gezien bij Budel-Dorplein. Op 13-3 verbleef een vrouw Nonnetje op de Flaes; op 13-4 en 14-3 was een vrouw aanwezig op het Beuven; op 14-3 zaten 3 ex op het Soerendonks Goor. Op het Beuven zwommen 5 Grote Zaagbekken (3 man) op 13-3.
Blauwe Kiekendieven zijn waargenomen op de Cartierheide/Eersel (1 vrouw/onv. slapend op 13-3), Strabrechtse Heide (man op 13-3, man en vrouw op 14-3) en bij Budel-Dorplein (man op 13-3). Op 13-3 was een Slechtvalk aan het jagen op de Strabrechtse Heide (ook op 14-3; adulte vogel) en pleisterde 1 ex op de Loozerheide. 
Op 13-3 trokken 15 Kraanvogels over de Paardse Heide. De Paardse Heide was op 13-3 goed voor 9 Goudplevieren; op 13-3 trokken voorts 20 ex over de Ringselvennen; op 14-3 vlogen bij Budel-Dorplein 4 ex over. Twee Kluten zaten op 13-3 bij de Loozerheide. Op de Cartierheide vloog een roepende Houtsnip op 13-3; op 14-3 werd een baltsende vogel waargenomen in het Nuenens Broek. Op 13-3 waren 2 Bokjes aanwezig op het Groot Meer/Vessem. Bij de zinkfabriek/Budel-Dorplein zaten 85 Wulpen en 38 Scholeksters op 14-3. Bij Budel-Dorplein zaten 2 Zwartkopmeeuwen (één met kleurring) en een derde kalenderjaar Pontische Meeuw op 14-3.
Een IJsvogel werd op 13-3 waargenomen op de Visvijvers Bergeijk, op 15-3 zaten hier 3 ex; op 13-3 zat 1 ex in De Pan/Maarheeze. Op 13-3 werd een Grote Gele Kwikstaart gehoord bij de waterzuivering Hapert. Waterpiepers waren present bij manege Meulendijks/Geldrop (>15 ex op 13-3) en bij het Grafven/Strabrechtse Heide (>6 ex op 13-3). 
Een Tjiftjaf werd op 14-3 gezien bij de Visvijvers Bergeijk. Klapeksters zijn gezien op de Cartierheide (13-3, het kranenveld/Soerendonk (13-3 en 14-3), De Pan/Maarheeze (13-3), Landschotse Heide (14-3) en Strabrechtse Heide (2 ex op 14-3). Op 13-3 werden 2 Noordse Kauwen waargenomen op de Paardse Heide. Een man Goudvink werd op 13-3 gezien bij Maarheeze.

 

8-12 maart (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers zijn gezien aan een ven langs de weg Aalst-Valkenswaard (1 ex op 8-3 t/m 12-3), op de Strabrechtse Heide (5 ex op 9-3, 2 ex op 12-3), bij het Soerendonks Goor (1 ex op 10-3) en de Loozerheide/Budel-Dorplein (1 ex op 9-3 en 12-3). 
's Ochtends 9-3 vertrokken 3 Wilde Zwanen van het Beuven/Strabrechtse Heide; op 12-3 vertrokken 's ochtends 4 ex van het Beuven en 7 ex van het Grafven. Op 12-3 in de ochtend vertrokken voorts 77 Toendrarietganzen van het Grafven.
Het E3-strand/Eersel was op 11-3 goed voor 22 Brilduikers (9 man). Een man Nonnetje zat op 12-3 op het Soerendonks Goor. Op het Beuven zaten 2 Grote Zaagbekken (1 man) op 12-3.
Een Slechtvalk vloog op 9-3 laag boven Eindhoven; op 12-3 verbleef een adulte vogel op de Loozerheide. Op 10-3 waren 78 Wulpen aanwezig op de Loozerheide/Budel-Dorplein.


Kramsvogel - Paaldijk/Soerendonk - 11 maart 2004 (Rene Weenink)

Op 8-3 en 9-3 was een IJsvogel aanwezig in De Pan/Maarheeze; op 8-3 werd 1 ex gezien bij de Vlasrootvennen/Veldhoven; op 11-3 vloog 1 ex over het Beatrixkanaal bij De Hurk/Eindhoven; op 12-3 zaten 2 ex bij Driebruggen/Valkenswaard. Drie Waterpiepers verbleven op 12-3 bij het Grafven. Op 8-3 zat een Klapekster op de Landschotse Heide; op 11-3 verbleef 1 ex op het Kranenveld/Soerendonk. In Eindhoven foerageerde op 9-3 en 10-3 een groep van 18 Kleine Barmsijzen.

 

6-7 maart (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 6-3 riepen 2 Roerdompen op de Visvijvers Bergeijk; op 7-3 werd hier 1 ex gehoord; op de Ringselvennen werd 1 ex gezien op 6-3. Grote Zilverreigers werden gezien op de Mispeleindse Heide (4 ex op 6-3), in het Beersbroek/Netersel (1 ex op 6-3), op de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 6-3 en 7-3), in de Dommelbeemden bij Veldhoven (1 ex op 6-3), op de Strabrechtse Heide (3 ex op 7-3), op de Visvijvers Valkenswaard (2 ex op 7-3), langs de Paaldijk/Soerendonk (2 ex op 7-3), op het Soerendonks Goor (1 ex op 6-3 en 7-3) en de Ringselvennen (2 ex op 6-3 en 7-3).


Grote Zilverreiger
- Ringselvennen/Budel-Dorplein - 7 maart 2004 (Rob Bouwman)

Langs de Paaldijk/Soerendonk waren 20 Wilde Zwanen en 16 Kleine Zwanen present op 6-3. Op de Ringselvennen verbleef op 6-3 en 7-3 een Bergeend. Op 7-3 vloog een groep van 15 Pijlstaarten over Budel-Dorplein; die dag pleisterden 23 ex op de Visvijvers Bergeijk. Op het Soerendonks Goor zat een vrouw Nonnetje op 6-3; die dag zat voorts 1 vrouw op de Flaes/Mispeleindse Heide. Grote Zaagbekken zijn gezien op de Flaes (vrouw op 6-3) en de Visvijvers Valkenswaard (vrouw op 7-3).
Een vrouw Blauwe Kiekendief was op 6-3 aanwezig langs de Paaldijk; 's avonds 6-3 kwamen 5 ex (alle vrouw/onv.) slapen op de Cartierheide/Eersel. Een Slechtvalk pleisterde op 7-3 bij Budel-Dorplein. Op 6-3 vloog een Kraanvogel over de Buikheide/Vessem. 
Langs de Strijperdijk/Soerendonk zaten 2 Goudplevieren op 6-3; op 6-3 vlogen 12 ex richting NW over de Flaes. Bij Budel-Dorplein werden op 7-3 de eerste Grutto's van dit jaar waargenosmen. Een Bonte Strandloper verbleef op 7-3 bij Budel-Dorplein.
Op 6-3 zaten 2 IJsvogels langs de Flaes en 1 ex bij het Talingven/Mispeleindse Heide; op 7-3 werden 2 ex gezien op de Visvijvers Bergeijk en 1 ex bij de Ringselvennen. Over het Goorven/Mispeleindse Heide vloog op 6-3 een Waterpieper; die dag zaten 2 ex bij manege Meulendijks/Geldrop Op 6-3 waren 2 Kuifleeuweriken te vinden in Meerhoven/Eindhoven. Een Klapekster was te vinden op 6-3 bij de Ringselvennen; op 7-3 werden 2 ex gezien op de Strabrechtse Heide en 1 ex bij de zinkfabriek/Budel-Dorplein.

 

1-5 maart (maandag-vrijdag)

Trektellingen

In de omgeving van het Beatrixkanaal/Eindhoven verbleef op 3-3 een Roerdomp; op 2-3 riep een vogel op de Visvijvers Bergeijk. Op het Beuven waren 8 Grote Zilverreigers aanwezig op 1-3; op 1-3, 2-3, 3-3 en 5-3 zat 1 ex langs een ven aan de weg Valkenswaard-Leende; op 2-3 werd 1 ex gezien op het Grafven/Strabrechtse Heide; op 4-3 was 1 ex te vinden bij de Ringselvennen; op 5-3 was 1 ex aanwezig langs de Ir. van Meelweg/Casteren en zaten 4 ex op de Strabrechtse Heide.
's Morgens 1-3 vertrokken 7 Wilde Zwanen van het Beuven; 's ochtends 5-3 vertrokken 4 ex van het Beuven. Van het Grafven vertrokken 's morgens 5-3 60 Rietganzen.
Leuke aantallen Pijlstaarten waren aanwezig op het E3-strand/Eersel (15 ex op 2-3) en de Visvijvers Bergeijk (26 ex op 2-3). Op 2-3 was een man Bergeend te vinden op het Goorven/Mispeleindse Heide. Het E3-strand was op 1-3 goed voor 26 Brilduikers (11 man); op 2-3 werden hier 25 ex geteld en op 4-3 23 ex (waarvan 11 man). Op het Beuven waren 14 Grote Zaagbekken (6 man) te vinden op 1-3. 
Op de Strabrechtse Heide werd op 1-3 een man Blauwe Kiekendief waargenomen. Een adulte Slechtvalk zat op 4-3 op een hoogspanningsmast bij Budel-Dorplein; op 5-3 was een adulte vogel aanwezig op de Renheide/Soerendonk. De Renheide was op 5-3 voorts goed voor een Goudplevier. Een derde winter Pontische Meeuw zat op 4-3 op Aquabest.
In Eersel werd op 2-3 een Kerkuil gezien. Op 2-3 was een IJsvogel aanwezig op de Visvijvers Bergeijk. Bij Manege Meulendijks/Geldrop zaten 2 Waterpiepers op 1-3; op 5-3 werden 2 ex gezien bij het Grafven. Een Grote Gele Kwikstaart zat op 3-3 bij de waterzuivering Hapert. Een groep van 10 Baardmannen werd op 1-3 gezien bij het Beuven. 


Appelvink
- Eindhoven - 4 maart 2004 (Rob Bouwman)

Op de Strabrechtse Heide werden 3 Klapeksters gezien op 1-3; op 2-3 zat hier 1 ex bij het Waschven; op 5-3 werden er 2 ex geteld. 
Op 3-3 en 4-3 verbleven ca 10 Appelvinken in een park in Eindhoven (zie foto). In Eindhoven waren 5 Kleine Barmsijzen te vinden op 1-3.


Sijs - Eindhoven - 1 maart 2004 (Frank Neijts)