Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Februari 2004

 

28-29 februari (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 29-2 zat 1 Grote Zilverreiger op het Beuven/Strabrechtse Heide, 1 ex op de Patersgronden/Valkenswaard, en 9 ex langs de Paaldijk/Soerendonk en op het Soerendonks Goor. Op het Goorven/Mispeleindse Heide verbleef op 29-2 een man Bergeend; die dag zaten voorts 2 ex op de Ringselvennen. Een vrouw Nonnetje zat op 29-2 op de Flaes/Mispeleindse Heide. Op het Beuven waren 8 Grote Zaagbekken (1 man) present op 29-2; die dag waren 4 ex (3 man) aanwezig op de Ringselvennen.
's Avonds 28-2 kwamen 4 Blauwe Kiekendieven (alle vrouw/onv.) slapen op de Cartierheide/Eersel; op 29-2 was een man present op de Strabrechtse Heide. Ten zuiden van Sterksel sloeg een Slechtvalk een Kramsvogel op 29-2.
Drie Kraanvogels pleisterden op 29-2 op een weiland ten zuiden van de Reuselse Moeren, net in België. Op 29-2 waren 214 Wulpen present op de Paardse Heide/Middelbeers. Een Houtsnip vloog op 28-2 over de Cartierheide. Langs de Paaldijik pleisterde op 29-2 een Goudplevier (zie foto). Op Aquabest/Best verbleef op 28-2 een adulte Geelpootmeeuw; op 29-2 zat 1 ex op de Ringselvennen.


Goudplevier - PaaldijkSoerendonk - 29 februari 2004 (Robert Kastelijn)

Langs de Flaes waren 2 IJsvogels aanwezig op 29-2. In Meerhoven/Veldhoven waren 2 paar Kuifleeuweriken (volop zingend) te vinden op 28-2 en 29-2 (zie foto). Een vrouw Grote Gele Kwikstaart pleisterde op 29-2 in Meerhoven. Op de Patersgronden zaten 2 Roodborsttapuiten (man en vrouw) op 28-2. Een man Baardman was op 29-2 te vinden bij de Ringselvennen.


Kuifleeuwerik - Meerhoven/Eindhoven - 29 februari 2004 (Frank Neijts)

Klapeksters waren aanwezig op de Cartierheide (28-2), langs de Goorloop/Boswachterij Hapert (28-2), op de Strabrechtse Heide (29-2), Malpie/Valkenswaard (29-2) en Kranenveld/Soerendonk (29-2).


Appelvink, vrouw zingend - Eindhoven - 29 februari 2004 (Frank Neijts)

 Bij Eindhoven werd op 29-2 een vrouw Appelvink waargenomen; in een park in Eindhoven waren die dag >7 ex present (zowel mannetjes als vrouwtjes volop zingend; zie foto).

 

23-27 februari (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op 23-2 werden 20 Futen geteld op het Beuven/Strabrechtse Heide. Grote Zilverreigers zijn waargenomen op de Flaes/Mispeleindse Heide (1 ex op 23-2), langs de Ir. van Meelweg/Casteren (1 ex op 23-2 en 24-2), op de Keijenhurk/Landschotse Heide (1 ex op 26-2), Beuven (7 ex op 23-2, 5 ex op 24-2), Scheidingsven/Strabrechtse Heide (1 ex op 23-2), Soerendonks Goor (7 ex op 24-2).
Bij Leenderstrijp zaten 20 Wilde Zwanen op 24-2; 's ochtends 24-2 vertrokken 11 ex (2 onv) van het Grafven/Strabrechtse Heide; op 25-2 waren 23 present in de Gastelse Heikant. Op het Beuven verbleven op 23-2 o.a. 80 Grauwe Ganzen, 2 vrouw Nonnetjes en 15 Grote Zaagbekken (4 man). Op de Flaes werden 1 vrouw Nonnetje en 1 vrouw Grote Zaagbek gezien op 23-2. Een man en vrouw Nonnetje verbleven op 24-2 nog steeds op het Soerendonks Goor.
Een man Blauwe Kiekendief was op 23-2 aanwezig op de Strabrechtse Heide; een vrouw verbleef op 24-2 bij de Mispeleindse Heide. Op 24-2 vloog een vrouw Smelleken over Ter Spegelt/Eersel. 
De Paardse Heide was op 26-2 goed voor 290 Wulpen. Op Aquabest was op 23-2 een derde winterkleed Pontische Meeuw present; een adulte vogel zat op 24-2 langs de Zuid-Willemsvaart/Someren-Eind (zie foto).


Pontische Meeuw, adult zomerkleed - Zuid-Willemsvaart/Someren-Eind
24 februari 2004 (Rob Bouwman)

Op 24-2 waren 2 IJsvogels aanwezig bij de Flaes. Bij Aquabest foerageerde op 23-2 een Grote Gele Kwikstaart; op 25-2 vloog 1 ex over de TU/Eindhoven. Waterpiepers zijn gezien bij het Beuven (4 ex op 24-2) en bij het Grafven (1 ex op 23-2, 4 ex op 24-2). De Strabrechtse Heide was op 23-2 goed voor 2 Klapeksters; op 23-2 zat voorts 1 ex op de Neterselse Heide.

 

21-22 februari (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op de Visvijvers Bergeijk waren 2 Roerdompen (1 roepend) present op 21-2. Grote Zilverreigers werden gezien in het Rundal bij de Stevert/Steensel (1 ex op 21-2), ten noorden van Borkel (1 ex op 21-2), nabij de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 22-), op de Strabrechtse Heide (8 ex op 21-2, 12 ex op 22-2), op het Soerendonks Goor (3 ex op 21-2, 4 ex op 22-2) en bij de Ringselvennen (5 ex op 21-2).
Bij Leenderstrijp pleisterden op 21-2 43 zwanen waarvan >15 Kleine Zwanen en >22 Wilde Zwanen; op 22-2 werden hier 19 Wilde Zwanen geteld Ten zuiden van de Strabrechtse Heide verbleef op 21-2 een groep van ca 170 ganzen, vnl. Toendrarietganzen met enkele Taigarietganzen en ca 30 Kolganzen.
Op het Beuven/Strabrechtse Heide werden op 21-2 en 22-2 resp. ca 10 en 7 (4 man) Grote Zaagbekken geteld. Twee vrouw Nonnetjes waren op 21-2 present op het Beuven, een man en vrouw zaten op 21-2 en 22-2 op het Soerendonks Goor.
's Avonds 21-2 kwamen 4 Blauwe Kiekendieven (alle vrouw of onv.) slapen op de Cartierheide/Eersel; op 21-2 vloog een man over de Langakkers/Leenderstrijp; op 21-2 en 22-2 vloog een man op de Strabrechtse Heide; op 22-2 was een man aan het jagen boven de Renheide/Leenderstrijp. Op de Loozerheide/Budel-Dorplein zat op 21-2 een Slechtvalk in één van de hoogspanningsmasten.
Op 21-2 werd een Houtsnip gezien op de Cartierheide. Bij sluis 10 langs de Zuid-Willemsvaart verbleef op 22-2 een Pontische Meeuw
IJsvogels werden gezien in het Severijnpark in Gestel/Eindhoven (21-2), bij de Visvijvers Bergeijk (21-2) en in Geldrop (22-2). Op 22-2 zong een Kuifleeuwerik in het Citycentrum van Veldhoven. 
Op 21-2 werden 3 Klapeksters gezien op de Strabrechtse Heide; die dag zat voorts 1 ex bij de Ringselvennen. Bij Nuenen zaten op 22-2 ca 20 Putters; die dag werden voorts 10 ex gezien bij Aalst in een grote groep Vinken (ca 400 ex), Kepen (ca 100 ex) en Ringmussen (ca 100 ex). Een Appelvink werd waargenomen in Geldrop op 22-2.

 

16-20 februari (maandag-vrijdag)

Trektellingen

De Visvijvers Bergeijk waren op 16-2 goed voor 3 Roerdompen; op 19-2 werd 1 ex gezien op het Beuven/Strabrechtse Heide. Grote Zilverreigers zijn gezien aan de Flaes/Mispeleindse Heide (4 ex op slaapplaats 's avonds 16-2, 1 ex op 18-2, 3 ex op 20-2), Wurven/Mispeleindse Heide (1 ex op 20-2), Keijenhurk/Landschotse Heide (2 ex op 18-2), in een sloot aan de Ir van Meelweg/Casteren (1 ex op 16-2), op de Visvijvers Valkenswaard (4 ex op 16-2), op de Strabrechtse Heide (8 ex op 19-2, 13 ex op 20-2), op het Soerendonks Goor (2 ex op 16-2) en bij de Ringselvennen (1 ex op 16-2).
Bij Leenderstrijp werden 20 Wilde Zwanen geteld op 16-2. Op een weiland ten zuiden van de Strabrechtse Heide verbleef op 20-2 ca 250 een gemengde groep ganzen waaronder enkele Taigarietganzen
Bergeenden
waren aanwezig op het Goorven/Mispeleindse heide (1 ex op 16-2), de Flaes (man op 18-2) en op het Kromven/Landschotse Heide (2 ex op 18-2). Op de Flaes waren 3 Grote Zaagbekken (alle vrouwkleed) te vinden op 16-2; op 17-2 zaten 4 ex (2 man) op het Kromven/Landschotse Heide; op het Beuven waren 12 ex (6 man) present op 19-2. Op 18-2 en 20-2 was een vrouw Nonnetje op de Flaes te vinden; op 19-2 en 20-2 zat een vrouw op het Beuven. Op het E3-strand/Eersel werden 22 Brilduikers (9 man) geteld op 17-2. Het Beuven was op 20-2 goed voor 8 Grote Zaagbekken (4 man).
Een man Blauwe Kiekendief was op 19-2 en 20-2 te vinden op de Strabrechtse Heide. Op 16-2 was een adult man Slechtvalk aan het jagen boven de Visvijvers Valkenswaard; een onv. man joeg op 19-2 bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide.
Een Scholekster werd op 17-2 gezien op het E3-strand; op 18-2 waren 9 ex present op Aquabest/Best. Bij Eindhoven Airport was op 18-2 een Witgat aanwezig.
Een IJsvogel was op 16-2 aanwezig op de Visvijvers Valkenswaard; die dag verbleven voorts 4 ex op de Visvijvers Bergeijk. Aan de Zandvis in Meerhoven werden 2 Kuifleeuweriken waargenomen op 18-2. Nabij de Mispeleindse Heide verbleven 3 Boomleeuweriken op 20-2. Op 16-2 waren 2 Waterpiepers present aan de Flaes; 3 ex zaten op 19-2 bij het Grafven. 
Een vrouw Roodborsttapuit werd op 20-2 gezien op de Strabrechtse Heide. Op de Paardse Heide/Middelbeers werden op 20-2 2 Noordse Kauwen gezien. Op 19-2 en 20-2 werden 2 Klapeksters gezien op de Strabrechtse Heide. In een park in Eindhoven werden >8 Appelvinken waargenomen op 16-2. Op de Strabrechtse Heide zat op 20-2 een vrouw Goudvink.

 

14-15 februari (zaterdag-zondag)

Op 14-2 zat een Roerdomp op de Visvijvers Bergeijk. Grote Zilvereigers waren present op de Neterselse Heide (2 ex waarvan 1 hoog overvliegend op 15-2), Keijenhurk/Landschotse Heide (2 ex op 15-2), Strabrechtse Heide (10 ex op 14-2, 9 ex op 15-2) en bij de Ringselvennen (2 ex op 15-2). 
Op 15-2 waren 2 Wilde Zwanen present op het Beuven/Strabrechtse Heide. In Diepenhoek/Someren-Eind waren nog steeds duizenden ganzen te vinden op 15-2 waarvan ca 60% Toendrarietganzen, ca 30% Kolganzen, ca 10% Taigarietganzen en ca 10 Kleine Rietganzen. Op 15-2 waren voorts 150 Toendrarietganzen en 10 Taigarietganzen te vinden op een akker bij het Platvoetje/Strabrechtse Heide. De Roodhalsgans van Diepenhoek was op 14-2 nog steeds present.
Twee Bergeenden waren op 15-2 present op het Kromven/Strabrechtse Heide. Het Soerendonks Goor was op 15-2 goed voor een man Nonnetje; die dag zat voorts een vrouw op het Beuven. Het Beuven was tevens goed voor de nodige Grote Zaagbekken (21 ex op 14-2, 9 ex waarvan 4 man op 15-2).
's Avonds 14-2 kwamen 3 Blauwe Kiekendieven (0 man) slapen op de Cartierheide/Eersel; op 14-2 zat voorts een man op de Strabrechtse Heide; op 15-2 was een vrouw present op de Neterselse Heide en een vrouw op de Patersgronden/Valkenswaard. Een onv. man Slechtvalk verbleef op 15-2 op de Loozerheide; die dag zat voorts een adult man op de Strabrechtse Heide.
De eerste Scholekster van dit jaar werd op 15-2 gezien op Enode/Nuenen. Een Goudplevier zat op 15-2 tussen Kieviten in de Gastelse Heikant. Op de Cartierheide werd op 14-2 een Houtsnip waargenomen. Op de Renheide/Leenderstrijp pleisterde op 15-2 een tweede winter Zwartkopmeeuw.


Grote Bonte Specht - Kranenveld/Soerendonk
 14 februari 2004 (Rene Weenink)

Op 15-2 zat een IJsvogel aan de Karpendonkse Plas/Eindhoven. Langs de Dommel in Eindhoven (t.h.v. Orpheuslaan) werd op 15-2 een Grote Gele Kwikstaart waargenomen; op 15-2 zat tevens 1 ex in een slootje in Diepenhoek.  Waterpiepers zijn op 15-2 waargenomen bij het Grafven (1 ex), Platvoetje (1 ex), een akker nabij het Platvoetje (2 ex) en op de Patersgronden (2 ex).
Klapeksters
zijn gezien op de Landschotse Heide (15-2), Cartierheide (14-2), bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide (15-2) en in De Pan/Maarheeze (15-2). Bij Nuenen waren 4 Noordse Kauwen present op 15-2.
In Eindhoven werden Appelvinken waargenomen op 14-2 (1 ex overvliegend) en 15-2 (ca 8 ex pleisterend in een park). Bij Netersel werden 3 Goudvinken geteld op 15-2. In Eindhoven zijn 2 Barmsijzen gezien op 14-2; op 15-2 was 1 ex te vinden op de Strabrechtse Heide. Op 14-2 werd een groep van 30 Putters gezien ten zuiden van Valkenswaard.

 

9-13 februari (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op 10-2 werd een dode Roerdomp gevonden op de Visvijvers Bergeijk; op 12-2 riep een vogel op het Beuven/Strabrechtse Heide. Grote Zilverreigers zijn gezien op de Landschotse Heide (1 ex op 10-2 en 13-2), het Beuven (2 ex op 11-2 en 12-2), het Grafven/Strabrechtse Heide (1 ex op 12-2), Soerendonks Goor (1 ex op 11-2) en Diepenhoek/Someren-Eind (1 ex op 12-2 en 13-2). 
Op de Renheide/Leenderstrijp werden ca 50 Wilde Zwanen en Kleine Zwanen (ongeveer fifty-fifty) gezien op 10-2; op 11-2 werden hier 26 Wilde Zwanen en 4 Kleine Zwanen geteld; op 11-2 en 12-2 werden 2 Wilde Zwanen waargenomen op de Strabrechtse Heide (Beuven en Grafven). 
Diepenhoek was op 10-2 goed voor ca 150 Rietganzen, 4 Taigarietganzen en 1 Kleine Rietgans (zie foto); op 12-2 en 13-2 werden hier 1000-den Toendrarietganzen en Kolganzen gezien evenals een tientallen Taigarietganzen; op 12-2 was hier voorts een Roodhalsgans aanwezig, op 12-2 en 13-2 resp. 1 en 2 Brandganzen en op 13-2 5 Kleine Rietganzen. 's Ochtends 12-2 vertrokken ca 1.900 Rietganzen van slaapplaatsen op de Strabrechtse Heide.


Kleine Rietgans
- Diepenhoek/Someren-Eind - 10 februari 2004 (Rob Bouwman)

Het Kromven/Landschotse Heide was op 10-2 en 13-2 goed voor 2 Bergeenden; op 9-2 waren 3 ex present op het E3-strand/Eersel. Nonnetjes waren te vinden op het Beuven (1 vrouw op 11-2 en 12-2) en op het Soerendonks Goor (1 man en 1 vrouw op 11-2). Op 11-2 en 12-2 werden resp. 8 (4 man) en 5 (2 man) Grote Zaagbekken gezien op het Beuven. Op het E3-strand waren 20 Brilduikers (8 man) te vinden op 9-2.
De Visvijvers Bergeijk waren op 10-2 goed voor 2 IJsvogels. Bij het Beuven pleisterden 3 Waterpiepers op 12-2. Op de Strabrechtse Heide waren 6 Kleine Barmsijzen present op 12-2.

 

7-8 februari (zaterdag-zondag)

Op 7-2 zaten 8 Grote Zilverreigers op de Strabrechtse Heide; op 7-2 en 8-2 verbleven resp. 3 en 1 ex bij het Soerendonks Goor; in Diepenhoek/Someren-Eind was op 8-2 1 ex te vinden. 
Op de Renheide/Leenderstrijp werden 24 Wilde Zwanen en 22 Kleine Zwanen gezien op 7-2; op 8-2 werden hier 22 Wilde Zwanen geteld; in Diepenhoek verbleven 4 Wilde Zwanen op 8-2. In een weiland bij de Visvijvers Bergeijk pleisterden 3 Kleine Rietganzen op 8-2. Het Beuven/Strabrechtse Heide was op 7-2 goed voor 8 Grote Zaagbekken (2 man).
's Avonds 7-2 kwamen 5 Blauwe Kiekendieven (1 man) slapen op de Cartierheide/Eersel; op 7-2 werd voorts een man gezien in Diepenhoek/Someren-Eind. Diepenhoek was op 7-2 ook goed voor een man Slechtvalk


Klapekster - Kranenveld/Soerendonk - 7 februari 2004 (Rene Weenink)

Klapeksters zijn waargenomen op de Cartierheide (7-2), Strabrechtse Heide (7-2) en het Kranenveld/Soerendonk (7-2; zie foto). Op 7-2 werd een Noordse Kauw waargenomen in Diepenhoek. Bij Someren-Eind werden 45-50 Putters gezien op 8-2.

 

2-6 februari (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers zijn gezien langs een slootje aan de Ir. van Meelweg/Casteren (1 ex op 4-1), op de Neterselse Heide (1 ex op 4-2), op het Beuven/Strabrechtse Heide (1 ex op 6-2) en op het Soerendonks Goor (3 ex op 4-2). Op de Renheide/Leenderstrijp verbleven 53 zwanen waarvan ca de helft Wilde Zwanen en de helft Kleine Zwanen.
Aan de Zandvis in Meerhoven/Eindhoven waren 2 paar Kuifleeuweriken (beide mannen zingend) aanwezig op 3-2. Klapeksters waren aanwezig op de Neterselse Heide (4-2), Cartierheide (4-2) en het Kranenveld/Soerendonk (4-2). Een Barmsijs vloog op 3-2 over Hapert; op 4-2 zat  een groep van 12 Grote Barmsijzen in Eindhoven.

 

1 februari (zondag)

Kijk op het januari-overzicht voor de waarnemingen van 1 februari.