Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Januari 2004

 

31 januari - 1 februari (zaterdag-zondag)

Op de Ringselvennen werden 2 Roerdompen waargenomen op 1-2. Grote Zilverreigers zijn waargenomen bij het Platvoetje/Strabrechtse Heide (31-1), langs de Paaldijk/Soerendonk (7 ex op 31-1), op het Soerendonks Goor (2 ex op 1-2), bij de Ringselvennen (1-2) en in Diepenhoek/Someren-Eind (31-1). 
Op 31-1 waren 25 Wilde Zwanen en 4 Kleine Zwanen aanwezig bij Leenderstrijp; op 1-2 werden hier (bij Gastel en op de Renheide) 29 Wilde Zwanen en 33 Kleine Zwanen geteld.


Toendrarietganzen en (2e van rechts) Taigarietgans - Diepenhoek/Someren-Eind
1 februari 2004 (Rob Bouwman)

Op 31-1 waren zeer forse aantallen (wellicht >10.000) ganzen te vinden in Diepenhoek waarvan ca 75% Toendrarietganzen, ca 25% Kolganzen en voorts enkele tientallen Taigarietganzen en 9 Kleine Rietganzen. Op 1-2 waren hier naar schatting 7.000 Toendrarietganzen, 2.000 Kolganzen, >9 Kleine Rietganzen, enkele 10-tallen Taigarietganzen en 1 adulte, ongeringde Roodhalsgans (zie foto) aanwezig. 
Roodhalsgans, adult - Diepenhoek/Someren-Eind - 1 februari 2004
(Rob Bouwman, Frank Neijts)

Een man Bergeend verbleef op 1-2 op de Ringselvennen. Op het Soerendonks Goor waren 2 Nonnetjes (1 man) te vinden op 1-2. Grote Zaagbekken waren aanwezig op 't Tipke/Maarheeze (1 man op 1-2) en de Ringselvennen (man en vrouw op 1-2).
Een vrouwkleed Blauwe Kiekendief pleisterde op 1-2 in de Weijerkens/Weebosch; 's avonds 1-2 kwamen 5 ex (alle vrouw/onv.) slapen op de Cartierheide/Eersel. 
Op 1-2 vloog een Bonte Kraai over de Jeroen Boschlaan/Eindhoven.
Op het Kranenveld/Soerendonk zat op 31-1 een Klapekster; op 1-2 was 1 ex present op de Cartierheide. 

 

26-30 januari (maandag-vrijdag)

Op de Visvijvers Valkenswaard werden 1 Roerdomp en 13 Grote Zilverreigers waargenomen op 26-1. Bij Gastel en Leenderstrijp werden op 30-1 ca 20 Wilde Zwanen en 33 Kleine Zwanen geteld. Diepenhoek was op 30-1 goed voor 4-5.000 ganzen waarvan ca 75% Toendrarietganzen en ca 25% Kolganzen evenals ca 10 Taigarietganzen en 5 Kleine Rietganzen. Een man Bergeend was op 26-1 aanwezig op het Goorven/Mispeleindse Heide. 
De Paardse Heide/Middelbeers was op 30-1 goed voor 350 Wulpen. Op Enode/Nuenen waren 2 adulte Pontische Meeuwen present op 26-1. Op 26-1 waren bij Achtereind/Waalre 3 Waterpiepers te vinden. De Bonte Kraai van de Paardse Heide werd op 30-1 wederom gezien. Op 30-1 zaten ca 20 Putters in Geldrop.

 

24-25 januari (zaterdag-zondag)

Op 25-1 zat 1 Grote Zilverreiger op de Keijenhurk/Landschotse Heide, 1 ex langs de Run bij Stokkelen/Eersel, 3 ex op het Soerendonks Goor, 1 ex langs de Buulder Aa bij Leende en 1 ex bij de Ringselvennen. 
Op de Renheide/Soerendonk en bij Gastel waren in totaal 28 Wilde Zwanen en 31 Kleine Zwanen (2 onv.) te vjnden op 25-1. Op 25-1 waren 3 Grote Zaagbekken (2 man) te vinden op Ringselvennen/Budel-Dorplein, 2 ex bij Leenderstrijp (man en vrouw overvliegend) en 1 ex (vrouw) op het Soerendonks Goor. Het Goorven/Mispeleindse Heide was op 25-1 goed voor een vrouw Nonnetje; die dag zaten tevens 2 ex (1 man) op het Soerendonks Goor. Op het Soerendonks Goor werden 35 Smienten geteld op 25-1.


Buizerd - Renheide/Soerendonk
25 januari 2004 (Rob Bouwman)

's Avonds 24-1 kwamen 4 Blauwe Kiekendieven (0 man) slapen op de Cartierheide/Eersel; tevens vloog hier een man rond die niet inviel op de reguliere slaapplaats; 's ochtends 25-1 vertrok een man van de Cartierheide; die dag verbleef voorts 1 vrouw op de Patersgronden. Op de Loozerheide/Budel-Dorplein was op 25-1 een Slechtvalk present. 's Avonds 25-1 kwamen 300 Wulpen slapen op het Kromven/Landschotse Heide. In het Beersbroek/Netersel zat op 25-1 een man Smelleken.
Een Turkse Tortel had al vroeg het voorjaar in de kop: op 24-1 werd een aangepikt ei gevonden in Netersel. Bij de Ringselvennen werd op 25-1 een IJsvogel gezien; die dag zat voorts 1 ex in de Kasteeltuin Geldrop. In Geldrop werd op 25-1 een Grote Gele Kwikstaart gezien. Klapeksters waren aanwezig op de Moerbleek/Hooge Mierde (24-1), op de Patersgronden/Valkenswaard (25-1), bij de Ringselvennen (25-1) en op de Loozerheide (25-1). Bij Budel-Dorplein werden 22 Putters waargenomen op 25-1; die dag waren voorts 8 ex aanwezig bij Riethoven.

 

19-23 januari (maandag-vrijdag)

Op 21-1 zat een Grote Zilverreiger in een sloot langs de Ir. van Meelweg/Casteren en 1 ex op het Soerendonks Goor; 's avonds 21-1 kwamen 3 ex slapen aan de Flaes/Mispeleindse Heide; op 23-1 werden 2 ex gezien langs de Run tussen Broekhoven en het Grootgoor/Steensel (naar verluit al ca 1 maand aanwezig), 1 ex langs de Paaldijk/Soerendonk, 1 ex bij de Ringselvennen en 2 ex op het Soerendonks Goor.
Ten noorden van Gastel en langs de Paaldijk verbleven in totaal 30 Wilde Zwanen en 31 Kleine Zwanen op 23-1. Voorts zaten langs de Paaldijk 71 Grauwe Ganzen op 23-1. Ca 350 Kolganzen trokken laag over het E3-strand/Eersel op 20-1. Op 20-1 vlogen diverse groepen Rietganzen over de Postelsedijk/Reusel en zaten 108 ex hier (ca 100 ex op 22-1) aan de grond. In de Diepenhoek verbleven op 23-1 ca 1.500 Rietganzen, 100 Kolganzen en 1 Brandgans (ook op 21-1).
Op 23-1 was een vrouw Witoogeend te zien op de Visvijvers Valkenswaard. De Ringselvennen waren op 23-1 goed voor 6 Grote Zaagbekken (4 man); die dag zat voorts 1 man op "t Tipke/Maarheeze. Op 21-1 was een vrouw Nonnetje te vinden op het Goorven/Mispeleindse Heide; op 21-1 en 23-1 waren 2 ex (1 man) aanwezig op het Soerendonks Goor. 


Nonnetje - Soerendonks Goor - 21 januari 2004 (Rene Weenink)

Op 23-1 was een man Blauwe Kiekendief te vinden in Diepenhoek. Op 23-1 pleisterden ca 800 Kieviten langs de Paaldijk. Langs de Postelsedijk/Reusel verbleef op 20-1 een Witgat. Bij de Flaes vlogen 3 Houtsnippen op 21-1. 
Op 21-1 vlogen 2 Waterpiepers over de Flaes. Bij Soerendonk werd op 23-1 een Tjiftjaf waargenomen. Twee Baardmannen (man en vrouw) waren op 23-1 te vinden bij de Ringselvennen. 
Op 21-1 verbleef een Klapekster bij het Kruisven/Reusel in agrarisch gebied tussen bos. Op de Paardse Heide/Middelbeers was op 21-1 de Bonte Kraai present.  In Eindhoven werd op 20-1 een Kleine Barmsijs waargenomen. Op 22-1 en 23-1 zaten >2 en 4 Appelvinken in twee verschillende parken in Eindhoven.

 

17-18 januari (zaterdag-zondag)

Drie Grote Zilverreigers zaten op 17-1 op het Soerendonks Goor; die dag verbleef voorts 1 ex op het Platvoetje/Strabrechtse Heide; op 18-1 werd 1 ex achtervolgd door een Havik bij de Keijenhurk/Landschotse Heide, zat 1 ex langs de Goorloop in Goorland/Bladel, 1 ex langs de Run bij Boksheide/Eersel, en waren 9 ex te vinden op het Beuven/Strabrechtse Heide, 2 ex op het Grafven/Strabrechtse Heide, 4 ex bij Soerendonk en 2 ex in Diepenhoek/Someren-Eind. 
Bij Gastel en langs de Paaldijk/Soerendonk werden 26 Wilde Zwanen en 28 Kleine Zwanen geteld op 17-1; 's ochtends 18-1 vlogen 9 Wilde Zwanen op van het Beuven.
In Diepenhoek verbleven op 17-1 ca 3.000 Kolganzen, 800 Toendrarietganzen, >10 Taigarietganzen en 3 Kleine Rietganzen. 's Ochtends 18-1 vertrokken ca 150 Kolganzen en ca 750 Rietganzen van slaapplaatsen op de Strabrechtse Heide. Op 18-1 pleisterden enkele 10-tallen Rietganzen tussen Heeze en Leende. In Diepenhoek waren op 18-1 ca 3.000 Kolganzen, ca 150 Toendrarietganzen, >5 Taigarietganzen, 1 Brandgans, 3 Kleine Rietganzen en 1 Dwerggans aanwezig (zie foto's; discussie over determinatie loopt nog).


Dwerggans
- Diepenhoek/Someren-Eind - 18 januari 2004 (Frank Neijts)


Dwerggans - Diepenhoek/Someren-Eind - 18 januari 2004 (Rene Weenink)

Op 17-1 zwommen 2 man Grote Zaagbekken op 't Tipke/Maarheeze; op 18-1 waren 6 ex (3 man) aanwezig op het Beuven en 6 ex op de Ringselvennen. Nonnetjes waren present op het Beuven (vrouw op 18-1) en het Soerendonks Goor (man en vrouw op 17-1, man op 18-1).
Op 18-1 pleisterde een Rode Wouw in het Diessens Broek (winterwaarnemingen zijn uitzonderlijk). Een man Blauwe Kiekendief vloog op 17-1 boven de Cartierheide/Eersel; 's avonds 17-1 kwamen hier 5 ex (0 man) slapen; op 18-1 was een vrouwkleed vogel aanwezig op de Landschotse Heide, een vrouw in de Weijerkens/Weebosch, een man in de Pielis/Luyksgestel, een man boven de Langakkers/Leenderstrijp en een man op de Strabrechtse Heide. Slechtvalken zijn gezien in het Diessens Broek (onv. ex op 18-1) en het Eendengoor/Hooge Mierde (1 onv. jagend op 18-1). 
Bij de waterzuivering Hapert zat op 17-1 een WItgat. Een eerste winter Pontische Meeuw was op 17-1 te vinden bij Enode/Nuenen; die dag waren voorts 1 adulte vogel aanwezig bij het NatLab/Eindhoven en 3 adulte vogels bij de Ringselvennen. 
Op 17-1 was een IJsvogel te vinden op Enode/Nuenen. Bij de waterzuivering Hapert was op 17-1 een Grote Gele Kwikstaart present; op 18-1 zat 1 ex bij de waterzuivering in het Diessens Broek. Waterpiepers zijn gezien langs de Paaldijk/Soerendonk (1 ex op 17-1), in Diepenhoek (1 ex op 17-1), in het Eendengoor/Hooge Mierde (2 ex op 18-1) en bij het Grafven (2 ex op 18-1).
Een Klapekster werd op 17-1 gezien op de Cartierheide; op 18-1 zat 1 ex op Moerbleek/Hooge Mierde, 1 ex bij De Pan/Hapert, 1 ex in de Weijerkens (deze vogel, voor het eerst rond 20 december 2003 gezien, overwintert in agrarisch gebied wat in de Kempen zeer uitzonderlijk is), 1 ex bij het Beuven en 1 ex bij Soerendonk. Op de Paardse Heide/Middelbeers zat de eenzame Bonte Kraai op 18-1.
In een grote groep vinkachtigen in het Eendengoor/Hooge Mierde waren ca 800 Kepen en 450 Groenlingen te vinden. Bij Geldrop werden 1 Putter en 2 Goudvinken waargenomen op 17-1; op 18-1 werd een Goudvink gehoord bij Middelbeers.

 

12-16 januari (maandag-vrijdag)

Een Roerdomp werd op 13-1 gezien bij de golfbaan Welschap/Eindhoven. In de omgeving van Leenderstrijp-Soerendonk-Gastel waren op 15-1 20 Wilde Zwanen en 28 Kleine Zwanen present (zie foto's). Bij Leenderstrijp (Paaldijk) en Soerendonk (Jansborg) zaten op 16-1 o.a. 24 Wilde Zwanen, 6 Kleine Zwanen, 220 Grauwe Ganzen, 30 Kolganzen, 2.660 Toendrarietganzen en >5 Taigarietganzen. Een grote groep ganzen (500-1000 ex) verbleef op 14-1 in het Eendegoor/Hooge Mierde. 


Wilde Zwanen - omg. Soerendonk - 15 januari 2004 (Rob Bouwman)


Kleine en Wilde Zwanen - omg. Soerendonk - 15 januari 2004 (Rob Bouwman)

Op Aquabest/Best verbleef op 14-1 een vrouw Witoogeend. Het E3-strand was op 15-1 goed voor 16 Brilduikers (6 man). Op 16-1 waren 2 man Grote Zaagbekken present op 't Tipke/Maarheeze.
Bij Enode/Nuenen werd een IJsvogel gezien op 14-1; op 16-1 zat 1 ex bij de Langakkers/Leenderstrijp. Bij de waterzuivering in het Diessens Broek zat op 14-1 een Grote Gele Kwikstaart. Twee Waterpiepers vlogen op 14-1 over Nuenen. Op 14-1 werd een Klapekster gezien bij de Landsard/Wintelre. In Eindhoven waren 2 Appelvinken te vinden op 14-1.

 

10-11 januari (zaterdag-zondag)

Op het Beuven/Strabrechtse Heide was op 10-1 een Grote Zilverreiger aanwezig. Bij Soerendonk (Paaldijk, Leenderstrijp, NW van Gastel) waren >27 Wilde Zwanen en >28 Kleine Zwanen (record in de Kempen) te vinden op 11-1.
's Morgens 10-1 vertrokken ca 1.600 Rietganzen van slaapplaatsen op de Strabrechtse Heide. In Diepenhoek/Someren-Eind werden op 10-1 ca 500 Kolganzen, ca 2.500 Toendrarietganzen, >15 Taigarietganzen en 1 Kleine Rietgans geteld; op 11-1 waren hier ruim 5.000 ganzen aanwezig waarvan ca 65% Toendrarietganzen en ca 35% Kolganzen evenals >9 Taigarietganzen.  Op 11-1 waren 740 Toendrarietganzen en 2 Taigarietganzen te vinden in Beleven/Reusel, en ruim 800 Toendrarietganzen en tientallen Kolganzen langs de Paaldijk/Soerendonk.
Op 11-1 zat een vrouw Nonnetje op het Soerendonks Goor. Een vrouw Witoogeend verbleef op 10-1 op Aquabest/Best (zie foto). 


Witoogeend, vrouw - Aquabest/Best - 10 januari 2004 (Rob Bouwman)

Op 10-1 vloog een vrouwkleed Blauwe Kiekendief boven de Strabrechtse Heide;op 11-1 joeg een man in Diepenhoek;  s avonds 11-1 kwamen 6 vogels (3 man) slapen op de Cartierheide/Eersel. Een Houtsnip werd op 10-1 waargenomen op de Strabrechtse Heide. Bij Aquabest was op 10-1 een adulte Geelpootmeeuw aanwezig. 
Bij de IJzeren Man/Geldrop zat op 10-1 een IJsvogel. Een Grote Gele Kwikstaart was op 10-1 te vinden bij de Akert in de Coevering/Geldrop. Het Beuven was op 10-1 goed voor 9 Waterpiepers. In het Citycentrum van Veldhoven werden 2 Kuifleeuweriken gezien op 11-1. Een Baardman werd op 10-1 gezien bij het Beuven. 
Bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide werd op 10-1 een Klapekster gezien; op 11-1 was 1 ex present op de Cartierheide, 2 ex op de Oirschotse Heide en 1 ex op het Kranenveld/Soerendonk. Twee Noordse Kauwen werden op 10-1 gezien tussen Heeze en Leende. Op 10-1 waren 2 Putters te vinden oven Eindhoven. Op de Strabrechtse Heide werd een Barmsijs waargenomen op 10-1. Appelvinken zijn gezien in Eindhoven (1 ex op 10-1) en op de Strabrechtse Heide (1 ex overvliegend op 10-1).

 

5-9 januari (maandag-vrijdag)

Op 5-1 werden op de Visvijvers Bergeijk 2 Roerdompen gezien. Grote Zilverreigers zijn waargenomen op de Visvijvers Bergeijk (1 ex op 5-1), Beuven/Strabrechtse Heide (5 ex op 7-1), Grafven/Strabrechtse Heide (1 ex op 7-1) en Soerendonks Goor (4 ex op 7-1). 
Op het Soerendonks Goor waren op 7-1 o.a. 14 Wilde Zwanen (2 onv.) en 13 Kleine Zwanen (alle adult) present. In Beleven/Reusel waren ca 150 Rietganzen aanwezig op 5-1, op 9-1 waren hier 4-500 vogels present; 's avonds 7-1 kwamen ca 1.100 Rietganzen slapen op de Strabrechtse Heide. Het Beuven was op 7-1 goed voor 8 Grote Zaagbekken (5 man). Een Pontische Meeuw werd op 7-1 gezien langs de Zuid-WIllemsvaart bij Sluis 11/Someren. 
Op 5-1 werden op twee slaapplaatsen in de Kempen resp. >13 en >8 Ransuilen geteld. IJsvogels zijn gezien bij Westerhoven (5-1), op de Visvijvers Bergeijk (3 ex op 5-1), bij de Parklaan/Eindhoven (9-1) en bij het Beuven (7-1). Op 7-1 vloog een Grote Gele Kwikstaart over de TUE/Eindhoven. Waterpiepers waren op 7-1 te vinden bij het Beuven (2 ex) en Grafven (1 ex). Bij de Landsard/Wintelre verbleef een Klapekster op 8-1. Op de Strabrechtse Heide verbleven 2 Kleine Barmsijzen op 7-1.

 

1-4 januari (donderdag-zondag)

Op de Visvijvers Bergeijk verbleef op 1-1 een Roerdomp. Grote Zilverreigers zijn waargenomen op de Flaes/Mispeleindse Heide (3 ex op 3-1), de Keijenhurk/Landschotse Heide (1 ex op 3-1), Visvijvers Bergeijk (1 ex op 1-1), bij Leenderstrijp (2 ex op 1-1, 8 ex op 3-1) en op het Soerendonks Goor (2 ex op 1-1 en 3-1). Een vrouw Witoogeend zat op 2-1 op Aquabest/Best.
Op 1-1 pleisterden ca 620 Rietganzen (w.o. Taigarietganzen) in Beleven/Reusel (in nacht van 31-12/1-1 gearriveerd); op 2-1 waren ca 200 ex present waaronder >40 Taigarietganzen; op 3-1 vloog hier een kleine groep Rietganzen rond; op 4-1 waren hier 340 ex present waaronder 9 Taigarietganzen
In Diepenhoek/Someren-Eind waren op 1-1 ca 2.800 ganzen aanwezig waarvan ca 80% Toendrarietganzen en ca 20% Kolganzen; voorts diverse Taigarietganzen, 1 Kleine Rietgans en 1 Brandgans; op 2-1 vloog een Brandgans in een groepje van 7 Rietganzen over Someren.
's Avonds 3-1 kwamen 6 Blauwe Kiekendieven (1 man) slapen op de Cartierheide/Eersel; op 3-1 was een vrouw aan het jagen in Beleven en vloog een vrouwkleed vogel rond in Diepenhoek; op 4-1 joeg een man bij Eindhoven Airport en (wellicht zelfde vogel) een man in Meerhoven/Veldhoven; op 4-1 voorts een vrouw in De Pan/Hapert en een man op de Strabrechtse Heide. Op 2-1 verbleef een Slechtvalk in Diepenhoek. Een vrouw Smelleken werd op 3-1 gezien in de Biezegoren/Netersel.
Een Witgat verbleef op 2-1 en 3-1 bij de waterzuivering Hapert; op 3-1 vloog 1 ex over de Biezegoren. Op 3-1 vloog een Houtsnip over de Cartierheide. Op 3-1 vlogen twee groepen Wulpen (samen ca 190 ex) over de Landschotse Heide; die dag werden voorst 220 ex gezien op de Paardse Heide/Middelbeers.
Een groep van ca 3.000 Houtduiven vloog op 2-1 over Someren richting ZW. IJsvogels zijn gezien in het Beersbroek/Netersel (3-1), de Biezegoren (3-1), bij een vijver aan de Broekweg/Veldhoven (4-1), langs de Zuid-Willemsvaart bij Stadt van Gerwen (3-1), bij Enode/Nuenen (2-1), bij de Volmolen/Waalre (3-1) en op de Visvijvers Bergeijk (2 ex op 1-1). 
Aan het Stratumseind/Eindhoven waren 2 Grote Gele Kwikstaart (1 ex volop zingend) present op 2-1; 1 ex zat op 2-1 en 3-1 bij de waterzuivering Hapert; op 4-1 was een vogel present langs het Eindhovens Kanaal in Tongelre/Eindhoven. Deze waterzuivering was op 2-1 voorts goed voor 1 Waterpieper.
Op 2-1 werd een Klapekster gezien bij de Grote Cirkel/Reusel; de speciale Klapekstertelling van VWG De Kempen op de Strabrechtse Heide op 3-1 leverde 5 ex op; op 3-1 zat voorts 1 ex op de Cartierheide. Op 3-1 was een Bonte Kraai present op de Paardse Heide. Noordse Kauwen zijn gezien bij het Genneperpark/EIndhoven (1 ex op 1-1), langs de Kuilerstraat/Someren-Heide (>18 ex op 1-1) en in Diepenhoek (1 ex op 3-1). Op een zonnebloemakker bij Nuenen zaten ca 250 Groenlingen en >200 Ringmussen op 3-1. In Eindhoven werd op 1-1 een Appelvink waargenomen.