Waarnemingen van Vogels in de Kempen
December 2003

 

27-31 december (zaterdag-woensdag)

Grote Zilverreigers zijn gezien bij de Flaes/Mispeleindse Heide (slaapplaats van 8 ex op 27-12 en 7 ex op 30-12), op het Beuven/Strabrechtse Heide (>3 ex op 27-12), in Diepenhoek/Someren-Eind (1 ex op 27-12), langs de Goorloop bij Goorland/Bladel (1 ex op 28-12), bij Leenderstrijp (1 ex op 28-12), op het Soerendonks Goor (2 ex op 28-12, 3 ex waarvan 1 overvliegend op 29-12, 2 ex op 30-12), op de Renheide/Leende (1 ex overvliegend op 28-12), op de Patersgronden/Valkenswaard (1 ex op 29-12), bij de schaapskooi/Soerendonk (1 ex op 29-12, 2 ex op 30-12), op de Landschotse Heide (2 ex vliegend op 30-12), langs de Paaldijk/Soerendonk (1 ex overvl. op 30-12) en bij het Goorven/Mispeleindse Heide (1 ex op 31-12). 
Ten NW van Gastel zaten op 28-12 >4 Wilde Zwanen en 2 Kleine Zwanen; op 30-12 zaten >21 Wilde Zwanen (2 onv.) en 12 Kleine Zwanen (3 onv.) langs de Paaldijk; op 31-12 waren 31 Wilde Zwanen (5 onv.) te vinden langs de Paaldijk en ten NW van Gastel, en 13 Kleine Zwanen (3 onv.) op het Soerendonks Goor.
Op 31-12 werden voor onze streek flinke aantallen overtrekkende Kolganzen gezien en voorts 58 pleisterende vogels bij de Mispeleindse Heide. Langs de Paaldijk verbleven op 27-12, 28-12 en 29-12 resp. 165, ca 80 en ca 75 Toendrarietganzen; op 29-12 was hier bovendien een Kleine Rietgans aanwezig (zie foto).


Kleine Rietgans - Paaldijk/Soerendonk
 29 december 2003 (Roel Verbraak)

Een vrouw Nonnetje en 14 Grote Zaagbekken (4 man) waren op 27-12 present op het Beuven; op 27-12 zaten voorts 11 Grote Zaagbekken (1 man) op 't Tipke/Maarheeze. 
's Avonds 27-12 kwamen 7 Blauwe Kiekendieven (alle vrouw/onv.) slapen op de Cartierheide/Eersel; op 28-12 werd een vrouw gezien in de Weijerkens/Weebosch; op 29-12 was een vrouwkleed vogel present bij het Soerendonks Goor; een vrouwkleed vogel was op 31-12 aan het jagen langs de Laarakkerdijk/Reusel; 's ochtends 31-12 vertrokken 6 ex (alle vrouw/onv.) van de slaapplaats Cartierheide/Eersel. Een onv. Slechtvalk was op 27-12 aan het jagen boven akkers nabij het Zwartven/Hooge Mierde; ook op 31-12 verbleef hier een onv. vogel. 
Op de Paardse Heide/Middelbeers verbleef op 30-12 een groep van ca 300 Wulpen; op 31-12 werden hier 118 ex geteld. Bij de Flaes werden 2 Houtsnippen gezien op 27-12. Op 31-12 vloog een Witgat over het E3-strand/Eersel. Op 't Heike/Netersel waren >4 Goudplevieren aanwezig op 31-12.
Een IJsvogel werd op 27-12 gezien aan de rand van het Kasteelbos Heeze. Op 27-12 werd een Waterpieper gezien bij het Grafven/Strabrechtse Heide. Ca 270 Veldleeuweriken pleisterden op 27-12 te Beleven/Reusel. 


Appelvink, man - Eindhoven - 30 december 2003 (Frank Neijts)

Bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein waren 2 Baardmannen (man en vrouw) present op 27-12. Een Klapekster zat op 28-12 in de Weijerkens/Weebosch; op 30-12 was 1 ex present op Kranenveld/Soerendonk. Op de Paardse Heide zat een Bonte Kraai op 30-12 en 31-12. Op de Paardse Heide werden voorts >7 Noordse Kauwen waargenomen op 31-12; die dag zaten 4 ex bij de Mispeleindse Heide en 2 ex op 't Heike/Netersel.
In een park in Eindhoven verbleven ca 10 Appelvinken op 30-12 (zie foto). Op een zonnebloemakker bij de Reuselse Moeren foerageerden 2 Europese Kanaries op 31-12. In de Coevering/Geldrop waren op 28-12 2 Barmsijzen te vinden. Op 31-12 werd een Kruisbek gehoord bij het Goorven.

 

22-26 december (maandag-vrijdag)

Grote Zilverreigers waren aanwezig op de Keijenhurk/Landschotse Heide (1 ex op 26-12 en 27-12, op 27-12 bovendien 1 ex hoog overvliegend), langs het Dalems Stroompje bij de Dalweg/Hapert (1 ex op 25-12), langs de Kleine Beerze bij Hoogeloon (1 ex op 26-12), bij het Soerendonks Goor (1 ex op 24-12, 4 ex op 26-12), het Beuven/Strabrechtse Heide (5 ex op 26-12), bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein (1 ex op 24-12) en in Diepenhoek/Someren-Eind (1 ex op 26-12). 
Langs de Paaldijk/Soerendonk waren Wilde Zwanen (>28 ex waarvan 3 onv. op 24-12, 4 ex op 25-12), Kleine Zwanen (>4 ex waarvan 1 onv. op 24-12, 11 ex op 25-12), ca 150 Toendrarietganzen (24-12) en 2 Kleine Rietganzen (24-12) aanwezig; op 26-12 vlogen 13 Kleine Rietganzen over Eindhoven Airport en zat 1 ex in Diepenhoek. Op 26-12 vloog een groep van ca 350 Rietganzen laag over Netersel. Het Soerendonks Goor was op 25-12 goed voor 144 Grauwe Ganzen


Kleine, Knobbel- en Wilde Zwaan
- Paaldijk/Soerendonk
 24 december 2003 (Rene Weenink)

Op 23-12 was een man Nonnetje te vinden op Aquabest/Best; een vrouw verbleef op 26-12 op het Beuven. Grote Zaagbekken waren te vinden op het Beuven (4 ex waarvan 2 man op 26-12) en 't Tipke/Maarheeze (3 vrouw op 25-12).
's Avonds 23-12 kwamen 10 Blauwe Kiekendieven (1 man) slapen op de Cartierheide/Eersel; op 24-12 kwamen hier slechts 4-5 ex (0-1 man) slapen; op 24-12 vloog een vrouwkleed ex over de Ringselvennen; op 26-12 was een vrouw aanwezig in de Weijerkens/Weebosch, een man langs de Vlaamse Weg/Sterksel en een onv. ex in Diepenhoek. Een Slechtvalk zat op 25-12 op een hoogspanningsmast bij Budel-Dorplein. Op Enode/Nuenen verbleef op 25-12 en 29-12 een adulte Pontische Meeuw.


Baardman, man - Ringselvennen/Budel-Dorplein
 24 december 2003 (Robert Kastelijn)

Een IJsvogel werd op 29-12 gezien bij het Hulsterbroek/Geldrop. Op 25-12 vloog een Grote Gele Kwikstaart over de Langakkers/Leende. Bij de Ringselvennen was een man Baardman present op 24-12 (zie foto). Een Klapekster werd op 24-12 gezien op de Cartierheide. Bij Vaarle/Mierlo zaten >3 Noordse Kauwen op 24-12; op 29-12 was 1 ex aanwezig bij 't Hofke/Eindhoven. Bij Eindhoven Airport verbleef op 26-12 een Putter.

 

20-21 december (zaterdag-zondag)

Grote Zilverreigers zijn gezien op de Flaes/Mispeleindse Heide (5 ex op slaapplaats op 21-12), op een akker bij de waterzuivering Hapert (1 ex op 20-12), op de Patersgronden/Valkenswaard (1 ex op 20-12), langs de Paaldijk/Soerendonk (1 ex op 20-12), op het Soerendonks Goor (1 ex op 20-12, 3 ex op 22-12) en bij de Ringselvennen (1 ex op 20-12 en 22-12). 
Langs de Paaldijk zaten op 20-12 ca 34 Wilde Zwanen (waarvan 4 onv.) en 9 Kleine Zwanen (waarvan 2 onv); op 21-12 waren 3 Kleine Zwanen (1 onv) aanwezig in Diepenhoek/Someren-Eind.
Op 20-12 werden duizenden ganzen pleisterend en overvliegend gezien in Diepenhoek waarvan ca 70% Toendrarietganzen en ca 30% Kolganzen; voorts pleisterden hier enkele Taigarietganzen. Op 22-12 pleisterden in Diepenhoek enkele 100-den ganzen waarvan het merendeel Toendrarietganzen, ca 20% Kolganzen, enkele Taigarietganzen en een adulte Kleine Rietgans (zie foto). Bij de Mispeleindse Heide pleisterden 41 Kolganzen op 21-12. 


Kleine Rietgans, adult - Diepenhoek/Someren-Eind - 22 december 2003 (Robert Kastelijn)

Twee Witoogeenden (man en vrouw) waren op 20-12 present op Aquabest/Best. Op 20-12 verbleven 2 vrouw Grote Zaagbekken op 't Tipke/Maarheeze. 
's Avonds 20-12 kwamen 6 Blauwe Kiekendieven (alle vrouw/onv.) slapen op de Cartierheide/Eersel; op 20-12 was een man aanwezig bij de Buikheide/Vessem; een vrouwkleed ex  was op 21-12 aan het jagen in de Weijerkens/Weebosch. Een Slechtvalk werd op 21-12 gezien in Beleven/Reusel. 
Op 22-12 zat een Scholekster op Ter Spegelt/Eersel. Bij de waterzuivering Hapert werd op 20-12 een Witgat waargenomen. 's Avonds 21-12 waren 2 Houtsnippen te vinden bij de Flaes en vlogen 240 Wulpen over.
Een IJsvogel verbleef op 20-12 bij afgraving 't Tipke; op 22-12 was 1 ex present bij de Ringselvennen. Bij de waterzuivering Hapert waren 2 Grote Gele Kwikstaartesn aanwezig op 20-12; die dag vloog 1 ex over het centrum van EIndhoven. Bij de Ringselvennen was een Baardman aanwezig op 20-12. 
Klapeksters
waren aanwezig op het Kranenveld/Soerendonk (20-12) en bij de Ringselvennen (20-12). Noordse Kauwen zijn gezien bij Wettenseind/Nuenen (3 ex op 20-12), Luchen/Mierlo (5 ex op 20-12), centrum Geldrop (1 ex op 20-12 en 22-12), Kuilerstraat/Someren-Heide (ca 20 ex op 20-12) en Diepenhoek (1 ex op 20-12). 

 

15-19 december (maandag-vrijdag)

Grote Zilverreigers waren aanwezig in een sloot langs de Ir. van Meelweg/Casteren (1 ex op 18-12),  in een weiland bij De Heuvel/Waalre (2 ex op 19-12) en op het Beuven/Strabrechtse Heide (3 ex op 19-12). Een Kleine Zwaan vloog op 18-12 over Best. Op 16-12 werden 17 Brilduikers (7 ad. man) geteld op het E3-strand/Eersel. Op het Goorven/Mispeleindse Heide verbleven 2 vrouw Grote Zaagbekken op 18-12; op het Beuven verbleven 3 ex (1 man) op 19-12.
's Ochtends 15-12 vertrokken 6 Blauwe Kiekendieven (alle vrouw/onv.) van de slaapplaats op de Cartierheide/Eersel. Op 15-12 en 17-12 was een adulte Slechtvalk aan het jagen in Beleven/Reusel. 
Een Grote Gele Kwikstaart foerageerde op 16-12 op platte daken aan de Marconialaan/Eindhoven. Op 19-12 werd een Kuifleeuwerik waargenomen op een klein bedrijventerrein aan de Welschapsedijk in Strijp/Eindhoven. Vier Boomleeuweriken en een vrouw Roodborsttapuit waren op 15-12 te vinden in Beleven. Op 19-12 waren 2 Baardmannen present bij het Beuven. Op 15-12 waren 2 Klapeksters aanwezig op de Cartierheide. Bij de visvijver Reusel verbleven 3 Noordse Kauwen op 17-12. In Eindhoven werden 2 Barmsijzen en 2 Appelvinken waargenomen op 19-12.

 

13-14 december (zaterdag-zondag)

Op 13-12 is een Roerdomp gezien bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Grote Zilverreigers zijn waargenomen langs de Strijper Aa/Leenderstrijp (1 ex op 13-12), Soerendonks Goor (3 ex op 14-12) en de Ringselvennen (1 ex op 13-12). 
Op 13-12 pleisterden 21 Wilde Zwanen (2 onv.) langs de Paaldijk/Soerendonk. Bij Soerendonk zaten 7 Kleine Zwanen (2 onv.) langs de Paaldijk op 13-12 en 8 ex op het Soerendonks Goor op 14-12. In Diepenhoek/Someren-Eind werden >180 Toendrarietganzen geteld op 13-12. Op 't Tipke/Maarheeze waren 12 Grote Zaagbekken (waarvan 4 man) aanwezig op 13-12. 
's Avonds 13-12 kwamen 6 Blauwe Kiekendieven (1 man) slapen op de Cartierheide/Eersel. Een Witgat werd op 14-12 aangetroffen op een braak terrein in de Hoge Akker/Geldrop.  Op het Groot Meer/Vessem werden 3 Bokjes gezien op 14-12.
Op 13-12 was een Velduil present in Beleven/Reusel. IJsvogels zijn gezien bij de Klotputten/Eindhoven (13-12) en 't Tipke/Maarheeze (13-12). Op 14-12 zat een groep van 11 Boomleeuweriken in Gijzenrooi/Geldrop. Noordse Kauwen waren te vinden in Diepenhoek (1 ex op 13-12) en langs de Kuilerstraat/Someren-Heide (ca 15 ex op 13-12).

 

8-12 december (maandag-vrijdag)

Op 10-12 werden 3 Roerdompen waargenomen bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Op de Keijenhurk/Landschotse Heide verbleven 3 Grote Zilverreigers op 8-12; op 9-12 zaten 4 ex in een sloot bij de Strijperheg/Leende; 2 ex vlogen op 10-12 over de Langakkers/Leende. Een adult vrouw Witoogeend zat op 8-12 en 9-12 op Aquabest/Best; op 10-12 en 12-12 waren hier 2 vrouwtjes present. 
Op 10-12 was een man Blauwe Kiekendief te vinden op de Strabrechtse Heide. Bij de waterzuivering Hapert waren 2 Bokjes aanwezig op 8-12. Witgatjes zijn gezien bij de waterzuivering Hapert (9-12) en Aquabest (10-12 en 12-12).
Op 12-12 pleisterde een Velduil in het Beleven/Reusel. In het Severijnpark in Gestel/Eindhoven werden 2 IJsvogels gezien op 8-12; op 9-12 verbleef 1 ex bij Aquabest en 1 ex bij de waterzuivering Hapert; op 10-12 was 1 ex aanwezig bij de Ringselvennen; op 11-12 was 1 ex aanwezig bij de Genneper watermolen/Eindbhoven. 
Bij de waterzuivering Hapert waren op 8-12 en 9-12 resp. 1 en 2 Grote Gele Kwikstaarten present; op 10-12 zat 1 ex bij Aquabest; op 11-12 pleisterde 1 ex nabij het Severijnpark. Op 8-12 zat een Waterpieper op de Keijenhurk; 1 ex was op 9-12 aanwezig bij de waterzuivering Hapert. Een vrouw Roodborsttapuit was op 12-12 aanwezig in het Beleven.
Klapeksters
zijn gezien op de Strabrechtse Heide (10-12) en op de Malpie/Valkenswaard (10-12). Twee Noordse Kauwen waren op 10-12 te vinden bij Bokt/Nuenen. Een adult winter Sneeuwgors verbleef op 8-12 bij het E3-strand/Eersel. Op 12-12 werden 2 Grauwe Gorzen gezien in Beleven.

 

6-7 december (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers zijn gezien bij het Goorven/Mispeleindse Heide (1 ex op 7-12), de Flaes/Mispeleindse Heide (slaapplaats van 13 ex op 6-12 en 7-12), Beuven/Strabrechtse Heide (12 ex op 7-12), bij de Pieles/Eersel (1 ex op 7-12), op de Patersgronden/Valkenswaard (1 ex overvliegend op 6-12), Soerendonks Goor (7 ex op 6-12, ca 7 ex op 7-12) en Ringselvennen/Budel-Dorplein (3 ex op 7-12).
Het Soerendonks Goor was goed voor 15 Wilde Zwanen (zie foto) en 7 Kleine Zwanen (5 adult, 2 onv.; zie foto). Op 7-12 vlogen 3 Wilde Zwanen over de Ringselvennen. Op 6-12 waren 5 Kleine Zwanen aanwezig op het Groot Meer/Vessem. Op 7-12 zaten op het Soerendonks Goor ca 100 Grauwe Ganzen. Bij Someren-Eind (langs Landbouwstraat en Berkbeliendijk) werden ca 600 Toendrarietganzen geteld op 7-12. Langs de Meirweg bij de Mispeleindse Heide verbleven 38 Kolganzen op 7-12.


Wilde Zwanen
- Soerendonks Goor - 7 december 2003 (Rob Bouwman)


Kleine Zwaan - Soerendonks Goor - 7 december 2003 (Rob Bouwman)

Bij Eindhoven was op 7-12 nog steeds de adult man Witoogeend te bewonderen. Op Aquabest/Best was een vrouw Grote Zaagbek present op 6-12; die dag verbleven 17 ex (8 man) op 't Tipke/Maarheeze; op 7-12 waren 4 ex (0 man) aanwezig op het Beuven evenals 3 vrouw Nonnetjes.
In de Rusthoek/Strabrechtse Heide vloog op 7-12 een man Blauwe Kiekendief; die dag werd voorts 1 vrouw gezien bij de Ringselvennen; 's ochtends 7-12 vertrokken 4 vogels (alle vrouw/onv.) van de slaapplaats op de Cartierheide/Eersel; 's avonds 7-12 kwamen hier 5 ex (waarvan 1 man) slapen. Op 7-12 was een onv. vrouw Slechtvalk aan het jagen bij het Soerendonks Goor. 
Op 7-12 werd een Witgat gehoord bij het Beuven. Een Houtsnip werd op 6-12 en 7-12 gezien bij de Flaes; op 7-12 werd 1 ex waargenomen bij Budel-Dorplein. Langs de Zuid-Willemsvaart bij Helmond verbleef op 6-12 een Pontische Meeuw; op 6-12 was voorts een 2e winter vogel present bij Enode/Nuenen.
IJsvogels zijn gezien bij de Flaes (7-12), Enode (6-12), Hulsterbroek/Geldrop (6-12), kasteeltuin/Geldrop (6-12) en Beuven (7-12). Bij Aquabest/Best pleisterden op 7-12 een Grote Gele Kwikstaart; op 6-12 werd 1 ex gezien langs De Kade/Eindhoven. Bij het Beuven zaten 2 Baardmannen op 7-12.
Op 6-12 zat een Klapekster op het Kranenveld/Soerendonk; op 7-12 waren 2 ex te vinden op de Cartierheide, 1 ex bij De Pieles/Eersel, 1 ex langs de Vlaamse Weg/Sterksel en 2 ex bij de Ringselvennen. Langs de rondweg t.h.v. de Aalsterweg/Eindhoven werd een Noordse Kauw waargenomen op 7-12; op 6-12 zaten diverse ex in Eindhoven-Oost en verbleef 1 ex in het centrum van Geldrop. In een plantsoen in Eindhoven verbleven >6 Appelvinken op 7-12 (zie foto). Op de Strabrechtse Heide werd op 7-12 een Goudvink waargenomen. 


Appelvinken - Eindhoven - 7 december 2003 (Robert Kastelijn)

Op 6-12 riep een Barmsijs bij het Soerendonks Goor; op 7-12 zat een groep van ca 20 ex in Eindhoven en vloog 1 ex over de Rulse Beemden/Heeze. Een groep van >100 Geelgorzen werd op 7-12 waargenomen bij De Pan/Maarheeze.

 

1-5 december (maandag-vrijdag)

Op 3-12 en 5-12 zat een Grote Zilverreiger op de Landschotse Heide. Langs de Meirweg bij de Mispeleindse Heide pleisterden 52 Kolganzen op 5-12. Bij Eindhoven was nog steeds de adult man Witoogeend te vinden op 1-12. Op 1-12 werden 15 Brilduikers (6 man) geteld op het E3-strand/Eersel. Bij Eenode/Nuenen verbleven 2 Pontische Meeuwen (1ste winter en 2de winter) op 1-12; op 5-12 verbleef 1 ex langs de Zuid-Willemsvaart onder Helmond..
Een IJsvogel werd op 1-12 gezien bij de Langakkers/Leende. Op de Landschotse Heide werd op 3-12 een Klapekster waargenomen. In een plantsoen in Eindhoven waren ca 5 Appelvinken te vinden op 4-12; op 5-12 waren ca 4 ex aanwezig in een ander park in Eindhoven. Bij Middelbeers werden 2 Goudvinken gezien op 3-12; op 3-12 zaten 4 ex bij Eersel. Bij de Witrijt/Eersel werden 2 Kruisbekken gezien op 3-12.