Waarnemingen van Vogels in de Kempen
November 2003

 

29-30 november (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Een Roodkeelduiker was op 30-11 present op de visplas Ekkersweijer/Son. Op 30-11 werden 2 Roerdompen waargenomen op de Visvijvers Bergeijk. Tenminste 6 Grote Zilverreigers waren op 29-11 te vinden op de Strabrechtse Heide (3 ex Beuven, 2 ex Grafven, 1 ex Waschven); die dag zaten 2 ex op het Soerendonks Goor; op 30-11 was 1 ex aanwezig op de Visvijvers Bergeijk en 4 ex op het Soerendonks Goor; op de Flaes/Mispeleindse Heide kwamen op 29-11 en 30-11 resp. 15 en 14 ex slapen.
Ruim 600 Rietganzen (enkele Taiga's, rest Toendra's) evenals een groep van 95 Nijlganzen zaten op 30-11 in Diepenhoek/Someren-Eind. Op 't Tipke/Maarheeze zwommen 12 Grote Zaagbekken (waarvan 2 mannen) op 29-11; op 30-11 werden hier 11 ex (2 man) geteld. 's Avonds 29-11 kwamen 4 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven slapen op de Cartierheide/Eersel; op 30-11 vloog een vrouw over Toterfout/Vessem en was een man aan het jagen in Diepenhoek.


Grote Zaagbek - 't Tipke/Maarheeze - 29 november 2003 (Rene Weenink)

Een IJsvogel zat op 29-11 op 't Tipke; op 30-11 waren losse ex te vinden bij Ekkersrijt/Son en op de Visvijvers Bergeijk. Een Waterpieper verbleef op 29-11 bij het Grafven. Op 29-11 zaten 2 Tjiftjaffen bij het Beuven. Bij het Beuven waren 2 Baardmannen present op 29-11. Op de Strabrechtse Heide werden op 29-11 3 Klapeksters waargenomen. Bij het Groot Goor/Steensel verbleef een Bonte Kraai van 23-11 t/m 30-11. Noordse Kauwen zijn gezien in de Coevering/Geldrop (1 ex op 29-11), bij Vaarle/Nuenen (2 ex op 29-11, 1 ex op 30-11), bij Stepekolk/Mierlo (2 ex op 30-11) en in Diepenhoek (1 ex op 30-11). In een park in Eindhoven waren >13 Appelvinken aanwezig op 30-11.

 

24-28 november (maandag-vrijdag)

Trektellingen

's Avonds 26-11 kwamen 15 Grote Zilverreigers slapen bij de Flaes/Mispeleindse Heide; op 28-11 verbleven 3 ex op het Soerendonks Goor. Op 27-11 waren 11 Grote Zaagbekken (2 man) present op 't Tipke/Maarheeze. 
Een man Blauwe Kiekendief was op 28-11 aanwezig bij het Soerendonks Goor. Bij de Flaes vlogen 5 Houtsnippen op 26-11. 's Avonds 26-11 kwamen 3.000-4.000 Houtduiven slapen in de Bus/Reusel. Een IJsvogel werd op 24-11 gezien bij de Klotputten/Eindhoven; op 26-11 was 1 ex te vinden op de Flaes.

 

22-23 november (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Bijzonder was een onv. Roodkeelduiker die op 23-11 op Aquabest/Best verbleef (zie foto). 's Avonds 22-11 en 23-11 kwamen maar liefst resp. 18 en 15 Grote Zilverreigers slapen in een wilgenbosje aan het Flaes/Mispeleindse Heide; op 22-11 werden voorts 4 ex gezien op het Beuven, 1 ex op het Grafven/Strabrechtse Heide en 3 ex op het Soerendonks Goor; op 23-11 zat 1 ex op de Keijenhurk/Landschotse Heide. Op het Beuven zaten 2 adulte Wilde Zwanen op 22-11. Op Aquabest was een adult vrouw Witoogeend te vinden op 23-11. Een vrouw Grote Zaagbek vloog op 22-11 bij het Flaes; op 't Tipke/Maarheeze verbleef een man op 22-11. 


Roodkeelduiker, onvolwassen - Aquabest/Best - 23 november 2003 (Rob Bouwman)

's Avonds 22-11 kwamen 4 Blauwe Kiekendieven (alle vrouwkleed) slapen op de Cartierheide/Eersel; 's ochtends 23-11 vertrok hier bovendien 1 man van de heide. Op 22-11 vlogen 59 Goudplevieren (2 groepen) over de Neterselse Heide. Bij het Flaes vlogen resp. 2 en 3 Houtsnippen op 22-11 en 23-11. Bij het Beuven werden maar liefst 8 Bokjes geteld op 22-11. Een Pontische Meeuw zat op 22-11 langs de Zuid-Willemsvaart.
IJsvogels
werden gezien bij het Goorven (22-11), Flaes (22-11, 2 ex op 23-11), waterzuivering Hapert (23-11), Opwettense Watermolen/Nuenen (22-11) en Beuven (22-11). Grote Gele Kwikstaarten zaten bij Aquabest (23-11) en de waterzuivering Hapert (2 ex op 23-11). Op de Strabrechtse Heide verbleven de nodige Waterpiepers op 22-11 (3 ex Beuven, 6 ex Grafven); op 23-11 vlogen 11 ex over het Flaes en 1 ex over Aquabest. 
Een Klapekster werd op 22-11 gezien op de Neterselse Heide; op 23-11 was 1 ex present op de Cartierheide/Eersel en 1 ex op De Pan/Maarheeze. Op diverse plekken werden Noordse Kauwen gezien (op 22-11: 1 ex Aquabest/Best, 1 ex Wettenseind/Nuenen, 1 ex centrum Geldrop en 3 ex Vaarle/Mierlo; op 23-11: 3 ex nabij Landschotse Heide, 2 ex Vaarle, 3 ex Diepenhoek/Someren-Eind). Op de Mispeleindse Heide waren 2 Goudvinken present op 22-11. In een plantsoen in Eindhoven pleisterden >3 Appelvinken op 22-11; 1 ex vloog over Aquabest op 23-11. Op de Mispeleindse Heide zijn op 22-11 Barmsijzen gehoord. Een Europese Kanarie trok op 23-11 over de Langakkers/Leenderstrijp. Op de Cartierheide werden diverse Kruisbekken gehoord op 23-11.

 

17-21 november (maandag-vrijdag)

Op 17-11 vloog een Grote Zilverreiger over Waalre; die dag waren 3 ex present op het Soerendonks Goor; op 21-11 vloog een vogel op uit de Reuselse Moeren. De adult man Witoogeend was op 17-11 nog steeds te vinden bij Eindhoven (zie foto). 


Witoogeend, adult man - nabij Eindhoven - 17 november 2003 (Rob Bouwman)

Op het E3-strand/Eersel waren 18 Brilduikers te vinden op 20-11. Bij de Strijperheg/Soerendonk was op 17-11 een Smelleken aan het jagen. Een Bonte Strandloper vloog op 17-11 over het E3-strand/Eersel. Een Grote Gele Kwikstaart pleisterde op 17-11 op het terrein van de TU/Eindhoven. Op 17-11 vloog een Waterpieper over het E3-strand.  Bij het E3-strand pleisterden 2 Rouwkwikstaarten op 20-11. Een Klapekster zat op 21-11 op de Cartierheide/Eersel. Over het Beleven/Reusel vloog een Putter op 20-11.

 

15-16 november (zaterdag-zondag)

Trektellingen

De Strabrechtse Heide (Beuven, Grafven) was op 15-11 en 16-11 goed voor 10 Grote Zilverreigers. Op 15-11 en 16-11 was een adulte Wilde Zwaan aanwezig op het Grafven. Bij Eindhoven verbleef op 15-11 en 16-11 nog steeds de adult man Witoogeend (zie foto). Op 16-11 werden 65 Smienten geteld op het Soerendonks Goor. Het Beuven was op 16-11 goed voor 6 Grote Zaagbekken (waarvan 1 man). 
Op 15-11 waren 2 Blauwe Kiekendieven (waarvan 1 man) present op de Strabrechtse Heide; die dag kwamen 's avonds 2-3 ex slapen op de Cartierheide/Eersel. Bij het Beuven/Strabrechtse Heide zaten 5 Bokjes op 15-11. 
Op het Beuven was op 16-11 een IJsvogel te vinden; die dag was voorts 1 ex aanwezig bij de Opwettense Watermolen/Nuenen. In het Citycentrum/Veldhoven waren 3 Kuifleeuweriken present op 16-11. Waterpiepers zijn gezien op het Grafven (5 ex op 15-11, 1 ex op 16-11) en Beuven (2 ex op 15-11, 8 ex op 16-11).x
Vier Baardmannen waren op 16-11 present op het Beuven; die dag waren voorts 3 ex te vinden bij de Ringselvennen. Klapeksters zijn waargenomen op de Landschotse Heide (15-11), Cartierheide (15-11), Strabrechtse Heide (15-11 bij Kiezelven en Grafven) en bij de Ringselvennen (16-11). 
In een park in Eindhoven waren op 16-11 >2 Appelvinken aanwezig. Op de Strabrechtse Heide werd een Goudvink waargenomen op 16-11.

 

10-14 november (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers waren te vinden op de Mispeleindse Heide (>9 ex op 10-11), Keijenhurk/Landschotse Heide (5 ex op 10-11), Pastoorsweijers/Bergeijk (1 ex op 14-11), Strabrechtse Heide (4 ex Grafven op 10-11, 3 ex Beuven en 2 ex Grafven op 13-11) en Greveschutven/Visvijvers Valkenswaard (4 ex op 10-11). 
Op 13-11 verbleef een adulte Wilde Zwaan op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op een vijver bij Eindhoven zat een adult man Witoogeend op 10-11 en 12-11. Het E3-strand/Eersel was op 13-11 goed voor 11 Brilduikers. Op 13-11 vlogen 2 vrouw Grote Zaagbekken over het E3-strand; op 14-11 zwommen 3 vrouwkleed vogels op het Groot Meer/Vessem.
In de Rusthoek/Strabrechtse Heide verbleef een man Blauwe Kiekendief op 10-11; op 13-11 werd 1 ex gezien bij het Beuven; 's ochtends 14-11 vertrok een vrouwkleed vogel van de slaapplaats Landschotse Heide.
Aan de Flaes/Mispeleindse Heide werd op 10-11 een IJsvogel gezien; op 14-11 zat 1 ex op de Visvijvers Bergeijk. Op 10-11 waren 10 Waterpiepers present bij het Grafven; 1 ex pleisterde op 14-11 langs de Keijenhurk. Op 14-11 was een Grote Gele Kwikstaart te vinden bij de Visvijvers Bergeijk. Een man Rouwkwikstaart pleisterde op 13-11 bij het E3-strand.
Op 11-11 werd een Buidelmees gehoord op de Vessemse Vennen. Klapeksters zijn waargenomen op de Landschotse Heide (10-11 en 14-11) en op de Strabrechtse Heide (1 ex Rusthoek op 10-11, 1 ex bij Grafven op 12-11, 1 ex bij Kiezelven en 1 ex bij Grafven op 13-11). Bij de Vessemse Vennen kwamen ca 21.000 Spreeuwen slapen op 11-11. 
Bij Vessem werd een Goudvink gehoord; op 14-11 zaten diverse vogels bij Bergeijk. In een park in Eindhoven zaten 2 Appelvinken op 13-11 (naar verluit waren 4 ex aanwezig). Drie Putters zaten op 12-11 bij Wintelre.

 

8-9 november (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Een groep van 29 Dodaarzen verbleef op 9-11 op het Flaes/Mispeleindse Heide. Grote Zilverreigers waren volop aanwezig en wel op de Mispeleindse Heide (>14 ex op 8-11, 11 ex op 9-11), Keijenhurk/Landschotse Heide (1 ex op 9-11), Strabrechtse Heide (11 ex op 8-11, 9 ex op 9-11) en het Soerendonks Goor (4 ex op 9-11). Op 9-11 waren 2 adulte Wilde Zwanen present op de Keijenhurk en 1 adulte vogel op het Beuven.
Op 9-11 trok een onv. Ruigpootbuizerd over Budel-Dorplein. Een man en 3 vrouwkleed Blauwe Kiekendieven pleisterden op 8-11 in de Rusthoek/Strabrechtse Heide; 's avonds 8-11 kwam een adult man slapen op de Cartierheide/Eersel; op 9-11 was een man op de Strabreechtse Heide te vinden. Bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein was op 9-11 een Slechtvalk aan het jagen.
Een late Groenpootruiter zat op 9-11 op het Kromven/Landschotse Heide. Bokjes waren te vinden op het Groot Meer/Vessem (2 ex op 8-11) en bij het Beuven/Strabrechtse Heide (5 ex op 8-11). Een adulte Geelpootmeeuw werd op 9-11 gezien bij de Ringselvennen.


Klapekster, adult - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 9 november 2003 (Rob Bouwman)

Een Waterpieper zat op 8-11 bij het Grafven/Strabrechtse Heide; op 9-11 werd 1 ex gezien op de Keijenhurk. Op 9-11 werden 2 Grote Gele Kwikstaarten waargenomen bij de waterzuivering Hapert.
Klapeksters
waren aanwezig op de Mispeleindse Heide (8-11 bij Goorven), Landschotse Heide (8-11 en 9-11), Cartierheide/Eersel (9-11), Groote Heide/Heeze (9-11 nabij Van Tuijlhoeve), Strabrechtse Heide (8-11 bij Marijkeven, 4 ex op 9-11 nabij Marijkeven en Grafven), Laagveld/Leenderbos (9-11) en Ringselvennen (1 ex op 8-11, 2 ex op 9-11; zie foto); in totaal werden 11 verschillende vogels gezien (werkelijk aantal zal wellicht 15-20 ex zijn omdat bijv. Oirschotse Heide, Groote Heide/Soerendonk en delen van de Mispeleindse/Neterselse Heide en Strabrechtse Heide niet bezocht zijn).
Op 9-11 verbleef een Noordse Kauw bij de Coevering/Geldrop. Op de Strabrechtse Heide werd op 8-11 en 9-11 een Goudvink waargenomen. Een Barmsijs vloog op 9-11 over de Ringselvennen.

 

3-7 november (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers waren te vinden op het Beuven/Strabrechtse heide (1 ex op 5-11), Grafven/Strabrechtse Heide (1 ex op 5-11) en Soerendonks Goor (4 ex op 6-11). Een Wilde Zwaan vloog op 5-11 over de Strabrechtse Heide. Op het Kromven/Landschotse Heide werd op 6-11 een man Bergeend gezien.
Begin november (datum onbekend) vloog een Rode Wouw over de Landschotse Heide. Op 6-11 joeg een Slechtvalk op de Landschotse Heide. Drie Bonte Strandlopers waren op 3-11 aanwezig op de Keijenhurk/Landschotse Heide. Op 3-11 en 6-11 waren resp. 2 en 3 Bokjes aanwezig op het Kromven/Landschotse Heide. 
Op 5-11 waren 2 IJsvogels te vinden op de Visvijvers Bergeijk; op 6-11 zat 1 ex bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Bij de afgraving bij Budel-Dorplein werd op 3-11 een Oeverpieper gezien. Op 5-11 verbleven 15 Waterpiepers bij Budel-Dorplein. 
Bij de Ringselvennen waren >10 Baardmannen aanwezig. Een Klapekster pleisterde op 5-11 nabij het Grafven; op 6-11 zat 1 ex op de Landschotse Heide. Bij Budel-Dorplein was de Sneeuwgors nog steeds present op 3-11.

 

1-2 november (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op de Flaes/Mispeleindse Heide waren 7 Grote Zilverreigers present op 1-11 en 2-11; op 2-11 werden 5 ex waargenomen op het Soerendonks Goor en maar liefst 18 ex op het Beuven/Strabrechtse Heide. De Mispeleindse Heide (Goorven en Flaes) was op 1-11 goed voor 120 Nijlganzen.
's Avonds 1--1 kwam 1 vrouw of onv. Blauwe Kiekendief slapen op de Landschotse Heide; in de Rusthoek was op 2-11 een man present evenals een adult vrouw Slechtvalk.
Op 1-11 werd een Bokje waargenomen op de Cartierheide/Eersel; op 2-11 waren 2 ex present bij het Beuven. Drie Bonte Strandlopers waren op 2-11 te vinden op het Kromven.


Sneeuwgors, vrouw - Budel-Dorplein - 2 november 2003 (Roel Verbraak)


Sneeuwgors, vrouw - Budel-Dorplein - 2 november 2003 (Rob Bouwman)

IJsvogels zijn waargenomen aan de Flaes (1-11) en de Visvijver Reusel (1-11). Bij de waterzuivering Hapert verbleef op 2-11 een Grote Gele Kwikstaart; die dag zaten voorts 2 ex op platte daken in Woensel-west/Eidnhoven. 
Een Klapekster zat op 2-11 op de Landschotse Heide; die dag werden voorts 3 ex geteld op de Strabrechtse Heide. Op de Paardse Heide/Middelbeers werden 6 Noordse Kauwen geteld op 2-11. Bij Budel-Dorplein was een vrouw Sneeuwgors present op 2-11 (zie foto's). In Woensel/Eindhoven werd op 2-11 een Barmsijs waargenomen.