Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Oktober 2003

 

27-31 oktober (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op 27-10 pleisterde 1 Wilde Zwaan op het Soerendonks Goor. Grote Zilverreigers waren present op de Strabrechtse Heide (8 ex op 27-10, 6 ex op 28-10) en Soerendonks Goor (9 ex op 27-10, 11 ex op 28-10, 1 ex op 31-10).
Een groep van 31 Smienten trok op 27-10 over het E3-strand/Eersel. Op 28-10 werd een man Blauwe Kiekendief gezien op de Strabrechtse Heide. 's Avonds 27-10 kwamen 178 Wulpen slapen op de Keijenhurk/Landschotse Heide. Een adulte Pontische Meeuw was op 31-10 present langs de Zuid-Willemsvaart bij sluis 12.
Circa 2.200 Houtduiven pleisterden op 29-10 langs de Ir. van Meelweg bij Casteren. Bij het Klein Meer/Vessem waren 2 IJsvogels present op 28-10; op 31-10 zat 1 ex bij afgraving 't Tipke/Maarheeze. Op het bedrijventerrein aan de Baltesakker in Woensel/Eindhoven zat een Grote Gele Kwikstaart op een plat dak op 28-10; die dag viel 's avonds 1 ex in bij het Klein Meer. Bij het Waschven/Strabrechtse Heide verbleven 4 Waterpiepers op 27-10; 's avonds 27-10 vielen 2 ex in bij de Keijenhurk; op 28-10 kwam 1 ex slapen op het Klein Meer. Een Kuifleeuwerik werd op 29-10 waargenomen aan de Zandkever/Eindhoven.
Bij Soerendonk en in Diepenhoek/Someren-Eind werden losse Noordse Kauwen gezien op 31-10. Op de Strabrechtse Heide werden 2 Klapeksters waargenomen op 27-10; op 27-10 en 29-10 zat 1 ex op de Landschotse Heide; op de Cartierheide/Eersel werd 1 ex gezien op 29-10 en 31-10. 's Avonds 27-10 vlogen ca 22.000 Spreeuwen over de Landschotse Heide, vermoedelijk op weg naar de slaapplaats Klein Meer; op deze slaapplaats werden 's avonds 28-10 ca 48.000 vogels geteld. Op de Mispeleindse Heide werd een Goudvink waargenomen op 28-10.

 

25-26 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers waren present op de Flaes/Mispeleindse Heide (9 ex op 25-10), Beuven/Strabrechtse Heide (5 ex op 25-10, 6 ex op 26-10), Grafven/Strabrechtse Heide (2 ex op 26-10) en het Soerendonks Goor (9 ex op 25-10, 7 ex op 26-10). Het Soerendonks Goor was op 25-10 goed voor 2 Kleine Zwanen.
Op de Neterselse Heide was op 25-10 een man Smelleken aan het jagen. Drie Bokjes zaten op2 6-10 bij het Beuven. Op het Soerendonks Goor viel een Grote Gele Kwikstaart in op 25-10. 
Klapeksters
zijn gezien op de Mispeleindse Heide (25-10), Cartierheide/Eersel (25-10), Strabrechtse Heide (3 ex op 26-10), Groote Heide/Soerendonk (25-10), Kranenveld/Soerendonk (25-10 en 26-10), bij de Ringselvennen (25-10) en op de Loozerheide/Budel-Dorplein (26-10). In Woensel/Eindhoven pleisterde op 26-10 een groep van 20 Barmsijzen. Op een ma´sakker bij het Kranenveld zat een IJsgors in een groep Veldleeuweriken op 25-10 en 26-10.

 

20-24 oktober (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op de Strabrechtse Heide (Beuven en Grafven) zaten 14 Grote Zilverreigers op 20-10; op 21-10 waren 2 ex present op de Visvijvers Valkenswaard en 1 ex op het Soerendonks Goor; op 22-10 verbleven >9 ex op de Strabrechtse Heide en op 23-10 10 ex; op 23-10 voorts 2 ex op het Soerendonks Goor; op 24-10 zaten 14 ex op het Beuven en waren 11 ex aanwezig op het Soerendonks Goor waaronder een doortrekkende (kort pleisterende) groep van 10 ex (zie foto).


Grote Zilverreigers - Soerendonks Goor - 24 oktober 2003 (Robert Kastelijn)

Bij Eindhoven/Airport was op 22-10 een adult man Blauwe Kiekendief aan het jagen; op 23-10 zat een 2e kj man op de Strabrechtse Heide; op 24-10 zaten 3 ex (1 tweede kj man) op de Strabrechtse Heide en was een onv. vrouw present op het Kranenveld/Soerendonk. Op de Loozerheide pleisterde een Slechtvalk op 21-10; op 22-10 en 24-10 was een adult man te vinden op de Strabrechtse Heide.
Op de Paardse Heide/Middelbeers verbleven 118 Wulpen en 4 Goudplevieren op 24-10. Een Zilverplevier trok op 20-10 over Eindhoven Airport. Op het Groot Meer/Vessem werden 3 Bokjes opgemerkt op 20-10; op 22-10 en 23-10 zaten maar liefst resp. 14 en 12 ex op het Beuven. Op het Soerendonks Goor verbleven 2 Bonte Strandlopers op 21-10; op 24-10 zat hier 1 ex. Langs de Zuid-Willemsvaart t.h.v. Someren-Eind was op 22-10 en 24-10 een adult winter Pontische Meeuw present (zie foto).


Pontische Meeuw, adult winter - Zuid-Willemsvaart/Someren-Eind - 22 oktober 2003 (Rob Bouwman)

Langs de Provinciale Weg bij Hapert werd op 20-10 een IJsvogel gezien; op 20-10 zat tevens 1 ex bij de Vessemse Vennen; op 21-10 waren >2 ex te vinden op de Visvijvers Valkenswaard; bij de Ringselvennen verbleef op 24-10 een vogel. Bij Aquabest/Best waren 1 Waterpieper en 3 Oeverpiepers (zie foto) present op 20-10; op 22-10 verbleef een Waterpieper op het E3-strand/Eersel en op 23-10 2 ex op het Soerendonks Goor. Op 20-10 vloog een Grote Gele Kwikstaart over de TUE/Eindhoven en voorts 1 ex over Eindhoven Airport; die dag pleisterden 3 ex bij de waterzuivering Hapert; op 22-10 pleisterde 1 ex in de Coevering/Geldrop. 


Oeverpieper - Aquabest/Best - 20 oktober 2003 (Rob Bouwman)

Op de Strabrechtse Heide werden 3 Klapeksters geteld op 20-10; op 22-10 zat 1 ex bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide; op 23-10 waren 3 ex aanwezig in het oostelijke deel van Strabrecht. Twee Noordse Kauwen waren op 24-10 present nabij het centrum van Geldrop.
Bij Eindhoven pleisterden 40 Putters op 20-10; overtrekkers zijn gezien bij Eindhoven Airport (6 ex op 20-10) en bij de Oirschotse Heide (1 ex op 20-10). Een Barmsijs vloog op 20-10 over Eindhoven Airport; op 21-10 vloog 1 ex over de Visvijvers Valkenswaard; 1 ex vloog over het E3-strand op 22-10; op 24-10 verbleven 2 Kleine Barmsijzen bij het Beuven.

 

18-19 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Grote Zilverreigers waren aanwezig op het Goorven (2 ex op 18-10), Beuven/Strabrechtse Heide (13 ex op 18-10 en 19-10), Grafven/Strabrechtse Heide (1 ex op 18-10 en 19-10), Visvijvers Valkenswaard (1 ex op 19-10 en Soerendonks Goor (2 ex op 19-10). Een Bergeend verbleef op 19-10 op het Soerendonks Goor. Op 19-10 werden maar liefst 690 Krakeenden geteld op de Visvijvers Valkenswaard.
Een man Blauwe Kiekendief verbleef in de Rusthoek/Strabrechtse Heide op 18-10; die dag pleisterden voorts 2 ex (man en vrouwkleed) op de Patersgronden/Valkenswaard. Op 19-10 zat een Visarend op het Beuven; die dag was tevens 1 ex aan het jagen boven de Visvijvers Bergeijk. Bij de schaapskooi/Strabrechtse Heide verbleef op 18-10 een Smelleken.
Op de Paardse Heide/Middelbeers zaten 2 Goudplevieren op 19-10. De Landschotse Heide was op 18-10 en 19-10 goed voor resp. 23 en 19 Zwarte Ruiters. Twee Bonte Strandlopers waren present op het Soerendonks Goor op 19-10.
Op de Visvijvers Valkenswaard werden >4 IJsvogels geteld op 19-10; op 19-10 zat voorts 1 ex op de Visvijvers Bergeijk en 1 ex op de Patersgronden. Op 19-10 waren 10-15 Waterpiepers aanwezig bij de schaapskooi/Soerendonk en ca 5 bij het Soerendonks Goor. Bijzonder was een Oeverpieper die op 19-10 pleisterde op Aquabest/Best. Op 18-10 pleisterde een Grote Gele Kwikstaart op een schuurdak aan de Bergmannstraat in Gestel/Eindhoven.
Een Beflijster was present bij de Eindhovense Golf op 19-10. Bij het Beuven zat op 18-10 een Buidelmees. Twee Baardmannen pleisterden enige tijd op de Visvijvers Valkenswaard op 19-10; die dag waren voorts >5 ex present op het Beuven.


Klapekster, eerste winter - Ponyweide/Soerendonk - 19 oktober 2003 (Rob Bouwman)

Klapeksters zijn waargenomen op de Landschotse Heide (18-10 en 19-10), Cartierheide/Eersel (19-10), het oostelijke deel van de Strabrechtse Heide (2 ex op 18-10, 3 ex op 19-10), op het Kranenveld/Soerendonk (19-10), op de ponyweide/Soerendonk (19-10) en bij de Ringselvennen (19-10). Bij Budel-Dorplein pleisterden 4 Putters op 19-10. Solitaire Barmsijzen vlogen over het Soerendonks Goor (19-10) en de Loozerheide/Budel-Dorplein (19-10).

 

13-17 oktober (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op het Soerendonks Goor zat 1 Grote Zilverreigers op 13-10; op 16-10 verbleven 2-4 ex op het Grafven/Strabrechtse Heide. Op 13-10, 16-10 en 17-10 pleisterde een Visarend bij het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 16-10 was een vrouwkleed Blauwe Kiekendief aan het jagen op de Landschotse Heide. Een Smelleken vloog op 13-10 over de TU Eindhoven; op 14-10 was een vrouw aan het jagen op de Landschotse Heide. 
De Landschotse Heide (Keijenhurk, Kromven) was op 14-10 en 15-10 goed voor 35 Zwarte Ruiters. Op 13-10 zaten 2 Bonte Strandlopers op het Soerendonks Goor; 1 ex was present op 16-10 op het Grafven. Bij sluis 11 langs de Zuid-Willemsvaart/Helmond zat op 17-10 een adulte Pontische Meeuw.
In de Coevering/Geldrop werd een IJsvogel gezien op 14-10; op 16-10 werd 1 ex waargenomen in de kasteeltuin Geldrop en 1 ex in het kasteelbos Heeze; op 17-10 zat 1 ex langs de Witte Loop bij het Beuven. Het Grafven was op 16-10 goed voor 11 Waterpiepers
Op 13-10 werd door Jan Wouters een Bladkoning geringd in Reusel; op 17-10 werd een roepende vogel gezien bij het Beuven. Bij de Ringselvennen waren 2 Baardmannen te vinden op 13-10 en 17-10.
Op de Landschotse Heide was een Klapekster present op 14-10 t/m 16-10, op 17-10 verbleven hier 2 ex; op 16-10 en 17-10 pleisterden resp. 2 en 3 ex op de Strabrechtse Heide. Een Barmsijs zat op 17-10 aan de Juliusstraat/Eindhoven.

 

11-12 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Het Beuven/Strabrechtse Heide was op 11-10 en 12-10 goed voor 8 Grote Zilverreigers; op 12-10 verbleven 4 ex op het Soerendonks Goor. Een Roerdomp werd waargenomen bij de Ringselvennen op 12-10. De eerste Brilduiker van dit najaar werd op 12-10 gezien op Aquabest/Best.
Op het Beuven zat een Visarend op 12-10; op 11-10 en 12-10 zat een vogel bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een man Blauwe Kiekendief was op 12-10 present op de Strabrechtse Heide. 
Op 11-10 en 12-10 pleisterden 32 Zwarte Ruiters op de Landschotse Heide. Een Bonte Strandloper werd op 11-10 gezien op het Grafven; op 12-10 zaten 2 ex op het Soerendonks Goor. Bij Enode/Nuenen verbleef een 2e winter Geelpootmeeuw op 12-10.
IJsvogels zijn waargenomen bij Toterfout/Veldhoven (12-10), Enode (12-10), Rulse Beemden/Heeze (12-10). Beuven (12-10), Patersgronden/Valkenswaard (2 ex op 12-10) en Ringselvennen (1 ex op 11-10, 2 ex op 12-10). Op de Patersgronden verbleef een Grote Gele Kwikstaart op 11-10; die dag zaten voorts 2 ex in tuinen aan de Bergmannstraat in Gestel/Eindhoven. Vijf Waterpiepers pleisterden op 11-10 op het Grafven/Strabrechtse Heide. 
Een man Gekraagde Roodstaart werd op 12-10 gezien op de Landschotse Heide. Op 11-10 waren 2 Baardmannen present op het Beuven. 
Klapeksters
zijn gezien op de Landschotse Heide (11-10 en 12-10), Cartierheide/Eersel (12-10), nabij het Marijkeven/Strabrechtse Heide (1 ex op 11-10, 2 ex op 12-10), op het Kranenveld/Soerendonk (11-10, zie foto) en bij de Ringselvennen (12-10). 

 

6-10 oktober (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op 10-10 verbleef een Visarend op het Beuven/Strabrechtse Heide. Het Kromven/Landschotse Heide was op 7-10 goed voor 37 Zwarte Ruiters en 1 Bonte Strandloper; op 10-10 verbleven 2 Bonte Strandlopers op het Kromven. Een Bokje pleisterde op 10-10 aan het Beuven.
Een IJsvogel werd op 10-10 waargenomen bij de waterzuivering Hapert. Op 7-10 pleisterde een Grote Gele Kwikstaart aan de Keijenhurk/Landschotse Heide; de dag vloog 1 ex over de TUE/Eindhoven; op 10-10 zaten 3-5 ex bij de waterzuivering Hapert. In Meerhoven/Eindhoven zaten 2 Kuifleeuweriken op 8-10. Bij het Grafven/Strabrechtse Heide zat op 10-10 een Klapekster.

 

4-5 oktober (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Ca 15 Grote Zilverreigers waren op 4-10 op de Strabrechtse Heide aanwezig (pendelend tussen Beuven en Grafven; >10 ex op 5-10). Een Visarend zat op 4-10 op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 5-10 werd 1 ex gezien bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een 2e jaars Blauwe Kiekendief pleisterde op 4-10 op de Strabrechtse Heide. Op 4-10 en 5-10 was een onv. man Slechtvalk aan het jagen op de Strabrechtse Heide. Op 5-10 vloog een Smelleken over het Soerendonks Goor.
Op 5-10 waren 83 Zwarte Ruiters aanwezig op de Landschotse Heide (Keijenhurk en Kromven). De onv. Gestreepte Strandloper was op 4-10 en 5-10 nog steeds present op het Kromven. Op 4-10 was een Bonte Strandloper te vinden op het Beuven; op 5-10 zaten hier 2 ex; op 4-10 en 5-10 werden resp. 10 en 9 ex waargenomen op het Soerendonks Goor. 
Op 4-10 en 5-10 zat een IJsvogel bij de Ringselvennen; bij het Soerendonks Goor was op 5-10 1 ex te vinden. Op 5-10 vloog hier een Grote Gele Kwikstaart over. 
Een Buidelmees zat op 4-10 bij het Beuven. In de Rusthoek/Strabrechtse Heide was een Klapekster aanwezig op 4-10 en 5-10; op 4-10 en 5-10 was voorts 1 ex aanwezig op de Landschotse Heide (vermoedelijk twee verschillende doortrekkers); op 5-10 zat 1 ex op het Kranenveld/Soerendonk.

 

1-3 oktober (woensdag-vrijdag)

Trektellingen

Een Roerdomp werd op 3-10 gezien bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Het Grafven/Strabrechtse Heide was op 1-10 en 2-10 goed voor maar liefst resp. 20 en >11 Grote Zilverreigers; op 3-10 was 1 ex te vinden op het Talingven/Mispeleindse Heide.
Op het Beuven/Strabrechtse Heide verbleven 2 Visarenden op 2-10; op 3-10 zat 1 ex bij de Ringselvennen. Op 1-10 trok een groep van 4 Wespendieven over de Strabrechtse Heide. Een 2e jaars Blauwe Kiekendief verbleef op 1-10 op de Strabrechtse Heide. Een Smelleken trok op 1-10 over de Strabrechtse Heide; een vrouw was op 2-10 present bij de Landschotse Heide.
Een Bontbekplevier verbleef op 3-10 op het Soerendonks Goor. Op 2-10 waren 74 Zwarte Ruiters present op de Landschotse Heide (42 ex op Kromven op 1-10). Op het Kromven/Landschotse Heide zat op 1-10 t/m 3-10 nog steeds de onv. Gestreepte Strandloper. Twee Bonte Strandlopers pleisterden op 1-10 op het Grafven; op 3-10 waren 9 ex present op het Soerendonks Goor. Op 3-10 werd een adulte Geelpootmeeuw waargenomen bij de Ringselvennen.
Op 3-10 zat een Rietzanger bij de Ringselvennen. In de Rusthoek/Strabrechtse Heide was een Klapekster aanwezig op 1-10; op 3-10 zat 1 ex op de Mispeleindse Heide. Op een maisakker bij het Withollandven/Landschotse Heide zat een groep van ruim 2.800 Vinken (waartussen o.a. 10-tallen Kepen en ca 40 Geelgorzen)