Waarnemingen van Vogels in de Kempen
September 2003

 

29-30 september (maandag-dinsdag)

Trektellingen

Het Beuven/Strabrechtse Heide was op 30-9 goed voor 15 Grote Zilverreigers. Over de Ringselvennen/Budel-Dorplein vlogen 21 Canadese Ganzen op 29-9. Op 29-9 werden 23 Smienten geteld op het Soerendonks Goor.
Een Visarend pleisterde op 29-9 bij de Ringselvennen; op 30-9 zaten hier 2 ex evenals 1 ex op het Beuven. Op 29-9 trok een adulte Zwarte Wouw over de Landschotse Heide. Overtrekkende Wespendieven zijn waargenomen op de Landschotse Heide (29-9) en Strabrechtse Heide (30-9). Over de Bosschdijk/Eindhoven trokken 21 Buizerden in 1 uur tijd op 30-9. Op de Strabrechtse Heide verbleef op 30-9 een adult man Blauwe Kiekendief. Op 30-9 trok een Smelleken over de Strabrechtse Heide. Drie Boomvalken waren op 30-9 present op de Strabrechtse Heide.
Een Bontbekplevier verbleef op 29-9 en 39-9 op het Soerendonks Goor. Op de Strabrechtse Heide werd op 30-9 een Bokje waargenomen. Op het Kromven/Landschotse Heide waren op 29-9 en 30-9 resp. 41 en 45 Zwarte Ruiters aanwezig. Bonte Strandlopers zijn gezien op het Kromven (1 ex op 29-9 en 30-9) en het Soerendonks Goor (2 ex op 29-9, 3 ex op 30-9). Op het Kromven was bovendien de onv. Gestreepte Strandloper nog steeds te vinden op 29-9 en 30-9. Bij de Ringselvennen zat op 29-9 de onv. Noordse Stern.
IJsvogels zijn gezien bij het Klein Meer/Vessem (30-9), Enode/Nuenen (29-9), Soerendonks Goor (30-9) en de Ringselvennen (1 ex op 29-9, 2 ex op 30-9). Drie Grote Gele Kwikstaarten trokken op 29-9 over de Landschotse Heide; die dag vloog 1 ex over Geldrop; op 30-9 trokken 2 ex over de Strabrechtse Heide en pleisterde een vogel in De Kreyenbeek/Valkenswaard. Een Roodkeelpieper vloog op 30-9 over de Strabrechtse Heide. In de Rusthoek/Strabrechtse Heide zat op 30-9 een Klapekster.

 

27-28 september (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 27-9 cirkelde een Ooievaar nabij het NatLab/Eindhoven; die dag vlogen voorts 2 ex bij de Ringselvennen. De Strabrechtse Heide (Beuven, Grafven) was op 27-9 en 28-9 goed voor resp. 11 en 14 Grote Zilverreigers; op 28-9 waren 2 ex aanwezig op de Keijenhurk/Landschotse Heide en 1 ex bij het Soerendonks Goor.
Een Wespendief trok op 27-9 over het Soerendonks Goor; op 28-9 werd 1 ex gezien bij de Goorloop/Boswachterij Hapert. Op 27-9 pleisterden 2 Visarenden op het Beuven/Strabrechtse Heide; op 28-9 werd 1 ex gezien bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Op de Landschotse Heide werd op 27-9 een Slechtvalk gezien. Een Smelleken vloog op 28-9 over Lierop.
Een Goudplevier vloog op 28-9 over de Ringselvennen; op 27-9 verbleef een Bontbekplevier op het Grafven/Strabrechtse Heide. Bij het Beuven werden 3 Bokjes waargenomen op 28-9. Een Houtsnip werd op 28-9 gezien bij de Goorloop. Het Kromven/Landschotse Heide was goed voor leuke aantallen Zwarte Ruiters (37 ex op 27-9, 40 ex op 28-9), een late Bosruiter (27-9), 1 Bonte Strandloper (28-9) en de Gestreepte Strandloper (27-9 en 28-9; zie foto). Op het Soerendonks Goor was op 27-9 korte tijd een adulte Drieteenstrandloper present; op 28-9 zaten hier 2 Bonte Strandlopers.


Gestreepte Strandloper, onv. - Kromven/Landschotse Heide - 26 september 2003 (Rob Bouwman)

Langs de Zuid-Willemsvaart/Helmond werd op 28-9 een Pontische Meeuw waargenomen. Bij de Ringselvennen waren op 28-9 een adulte Geelpootmeeuw en een onv. Noordse Stern (zie foto) present.


Noordse Stern, onv. - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 28 september 2003 (Rob Bouwman)


Op het Soerendonks Goor zat op 27-9 en 28-9 een IJsvogel; op 27-9 zat 1 ex in de Coevering/Geldrop; op 28-9 werden 2 ex gezien bij de Ringselvennen. Een Grote Gele Kwikstaart trok op 27-9 over het Soerendonks Goor. Bij het Beuven werd een Rietzanger waargenomen op 27-9. Op 28-9 werden een Buidelmees en >1 Baardman gehoord bij de Ringselvennen. 
Een Klapekster vloog op 27-9 laag over de Ringselvennen richting ZW. In een parkje in Eersel verbleef op 27-9 een Appelvink. Langs de Goorloop verbleef een Barmsijs op 28-9.

 

22-26 september (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op de Keijenhurk/Landschotse Heide pleisterde op 25-9 een Grote Zilverreiger; op 26-9 zaten 9 ex op het Beuven/Strabrechtse Heide.
Een Visarend was op 25-9 en 26-9 te vinden boven het Beuven. Op 26-9 was een vrouw Blauwe Kiekendief op de Strabrechtse Heide aanwezig. Op 22-9 waren een adult man Slechtvalk en een onv. Roodpootvalk present op de Landschotse Heide. 
Op 22-9 t/m 25-9 waren 2 Bontbekplevieren aanwezig op het Groot Meer/Vessem. Het Kromven/Landschotse Heide was op 22-9 en 23-9 goed voor 49 Zwarte Ruiters; op 24-9 en 25-9 werden resp. 44 en 47 ex geteld en op 26-9 38 ex. Op het Kromven verbleef op 22-9 t/m 26-9 nog steeds de onv. Gestreepte Strandloper. Bonte Strandlopers zijn gezien op de Keijenhurk (1 ex op 22-9 en 25-9) en het Kromven (1 ex op 22-9, 2 onv. op 23-9, 1 ex op 24-9 en 25-9). Op 24-9 zat een Kleine Strandloper op het Soerendonks Goor.
Op 22-9 was een Draaihals present op de Patersgronden/Valkenswaard. Een IJsvogel verbleef op 22-9 op het Klein Meer/Vessem. Grote Gele Kwikstaarten zijn gezien in Woensel/Eindhoven (1 overtrekkend op 24-9) en bij het Kromven (1 overtrekkend op 25-9). Een adult man Engelse Kwikstaart verbleef op 24-9 bij het Soerendonks Goor. Op 26-9 zat een Duinpieper op de Landschotse Heide.
Op de Landschotse Heide waren op 25-9 flinke aantallen Staartmezen aanwezig: >150 ex verdeeld over diverse groepen. Op 22-9 werd een Rietzanger geringd bij de Ringselvennen. 's Avonds 22-9 en 25-9 was de Roze Spreeuw nog steeds te vinden op de spreeuwenslaapplaats aan het Klein Meer (lees hier voor identificatie van onvolwassen Roze Spreeuwen). Op 25-9 vloog een Putter over de Strabrechtse Heide.

 

20-21 september (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 20-9 waren 11 Grote Zilverreigers aanwezig op het Grafven/Strabrechtse Heide. Bij de Ringselvennen/Budel-Dorlplein zat op 21-9 een Visarend; op 21-9 was tevens 1 ex present bij het Soerendonks Goor. Bij het Soerendonks Goor werd een Wespendief gezien op 21-9. Op de Strabrechtse Heide was op 21-9 een adult vrouw Slechtvalk aan het jagen.
Twee Bontbekplevieren waren op 20-9 te vinden op de Keijenhurk/Landschotse Heide; op 21-9 zaten 2 ex op het Kromven/Landschotse Heide. Het Kromven was op 20-9 goed voor 46 Zwarte Ruiters; op 20-9 (andere tijd van de dag) werden 52 ex gezien op de Keijenhurk; op 21-9 werden 51 ex geteld op het Kromven.
Op het Kromven en de Keijenhurk pleisterden 4 Bonte Strandlopers op 20-9; op 21 -9 waren in totaal 5 ex (andere dan 20-9) te vinden op de Keijenhurk; op 21-9 was 1 ex te vinden op het Scheidingsven waar tevens een Temmincks Strandloper aanwezig was.. Zeer bijzonder was een onv. Gestreepte Strandloper die op 20-9 en 21-9 werd gezien op het Kromven en de Keijenhurk (zie foto's); de vogel was vermoedelijk op 19-9 al aanwezig; dit is de tweede waarneming in de Kempen. 

 
Gestreepte Strandloper, onv. - Kromven/Landschotse Heide - 21 september 2003 (Rob Bouwman)

Twee Zomertortels vlogen op 21-9 over de Vessemse Vennen. Op 21-9 zat een IJsvogel bij de Vessemse Vennen. Op 20-9 verbleef een Grote Gele Kwikstaart in de Kreyenbeek/Valkenswaard; op 21-9 trok 1 ex trok over het Kromven, 1 ex over de Keijenhurk en 1 ex over de Vessemse Vennen. Op 21-9 vloog een Buidelmees over het Kromven. Bij de Vessemse Vennen werd op 20-9 en 21-9 wederom de onv. Roze Spreeuw gezien.

 

15-19 september (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Op 16-9 verbleven 7 Grote Zilverreigers op het Beuven/Strabrechtse Heide. Op 16-9 pleisterden 2 Visarenden bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein; op 18-9 waren hier 3 ex present (2 adulten en 1 onv.; zie foto); op 19-9 zat 1 ex bij het Beuven. Een Wespendief vloog op 16-9 laag boven de Strabrechtse Heide; op 19-9 werden 2 ex gezien bij de Ringselvennen.


Visarend - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 18 september 2003 (Ran Schols)

De Keijenhurk/Landschotse Heide was op 15-9 goed voor 34 Zwarte Ruiters; op 16-9 waren op de Keijenhurk en het Kromven in totaal 50 ex present; op 17-9 en 18-9 waren resp. 50 en 45 ex present op het Kromven; op 19-9 werden 55 ex geteld op Kromven en Keijenhurk. Op het Kromven pleisterde op 16-9 1 Bontbekplevier; 13 ex waren op 18-9 aanwezig op de Keijenhurk. Bonte Strandlopers zijn gezien op het Kromven (5 ex op 16-9 t/m 18-9, 4 ex op 19-9) en Keijenhurk/Landschotse Heide (2 ex op 18-9). Op de Keijenhurk zaten op 18-9 2 Kleine Strandlopers en een Drieteenstrandloper. Een Kluut werd op 19-9 waargenomen op het Kromven.


Rietzanger - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 17 september 2003 (Ran Schols)

Bij de Visvijvers Landschotse Heide verbleef op 19-9 en 21-9 een IJsvogel; op 19-9 zat voorts 1 ex bij de Ringselvennen. Aan het Kromven/Landschotse Heide pleisterde op 15-9 een Grote Gele Kwikstaart
Bij het Beuven werd op 19-9 een Sprinkhaanzanger waargenomen. Op 18-9 en 19-9 werden resp. 2 en 1 Buidelmezen gezien aan de rand van de Ringselvennen. Hier waren op 17-9 ook 2 Baardmannen te vinden. Bij de Ringselvennen werd een Rietzanger gezien op 16-9; op 17-9 werden hier 2-3 ex gezien (zie foto). Bij de Vessemse Vennen werd op 18-9 en 19-9 een onv. Roze Spreeuw tussen de Spreeuwen opgemerkt!

 

13-14 september (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 13-9 en 14-9 zat een Grote Zilverreiger op de Keijenhurk/Landschotse Heide; 4 vogels waren op 13-9 en 14-9 present op het Grafven/Strabrechtse Heide; op 14-9 was een vogel present bij de Ringselvennen. 
Een Rode Wouw vloog op 14-9 hoog boven de Mispeleindse Heide. Visarenden zijn gezien in de Biezegoren/Netersel (13-9 rondvliegend), op het Beuven/Strabrechtse Heide (13-9 en 14-9), Soerendonks Goor (13-9 overtrekkend) en de Ringselvennen (2 ex op 13-9, 3 ex op 14-9; zie foto's). Een Wespendief verbleef op 13-9 op de Landschotse Heide; die dag trok tevens 1 ex over het Soerendonks Goor. Twee Slechtvalken waren op 14-9 te vinden op de Loozerheide/Budel-Dorplein. Op 13-9 trok een vrouw Smelleken over Netersel.

 
Visarend, geringd ex - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 14 september 2003 (Rob Bouwman)

Een Zilverplevier pleisterde op 13-9 op het Soerendonks Goor (zie foto). Op de Keijenhurk/Landschotse Heide zaten 2 Bontbekplevieren op 13-9. Op 14-9 was het Grafven goed voor 37 Zwarte Ruiters. De Drieteenstrandloper van de Landschotse Heide verbleef op 13-9 op de Keijenhurk. Op de Keijenhurk was op 13-9 voorts een Bonte Strandloper present. 


Zilverplevier - Soerendonks Goor - 13 september 2003 (Roel Verbraak)

Aan het Flaesven/Mispeleindse Heide zat een IJsvogel op 14-9; die dag zaten tevens 2 vogels bij Brandevoort/Mierlo-Hout en 1 ex op de Visvijvers Bergeijk. Een Draaihals was op 13-9 nog steeds te vinden bij de Ringselvennen; op 14-9 werd 1 ex gezien bij Brandevoort. 
In de omgeving van de Biezegoren pleisterden ca 2.500 zwaluwen op 13-9 waarvan 80% Boerenzwaluwen. Op 14-9 trokken 4 Grote Gele Kwikstaarten over de Ringselvennen; op 13-9 pleisterde een vogel op de Patersgronden/Valkenswaard.
Bij de Ringselvennen werden Rietzangers (2 ex op 13-9, 1 ex op 14-9) en een eerste winter Waterrietzanger op 13-9 en 14-9 gezien (zie foto, klik hier voor info over identificatie). Buidelmezen zijn gezien bij het Beuven (13-9) en de Ringselvennen (14-9). Bij het Beuven/Strabrechtse Heide werd op 14-9 de eerste Klapekster van het najaar gezien.


Waterrietzanger, eerste winter - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 14 september 2003 (Rob Bouwman)

 

8-12 september (maandag-vrijdag)

Vier Grote Zilverreigers verbleven op 10-9 t/m 12-9 op het Grafven/Strabrechtse Heide; op 10-9 werden hier ca 50 Blauwe Reigers geteld. Een onv. Zwarte Ooievaar pleisterde op 10-9 op de Keijenhurk/Landschotse Heide. Op het Kromven/Landschotse Heide pleisterden 44 Nijlganzen op 9-9. 
Op 8-9, 9,9, 11-9 en 12-9 werden resp. 2, 1, 3 en 1 Visarenden gezien bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein (zie foto); op 11-9 en 12-9 was een vogel aan het vissen op het Beuven/Strabrechtse Heide. Bij de Ringselvennen werd op 11-9 een Wespendief gezien.


Visarend, 2 verschillende adulten - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 11 september 2003 (Robert Kastelijn)

Op de Keijenhurk zat op 8-9 een Zilverplevier. Bontbekplevieren zijn gezien bij Budel-Dorplein (11-9), op het Grafven (11-9 en 12-9) en op het Kromven/Landschotse Heide (2 ex op 12-9). Bij het Kranenmeer/Strabrechtse Heide zat op 12-9 een groep van 27 Zwarte Ruiters.
De Keijenhurk was voorts goed voor een onv. Kanoet (8-9 en 9-9; op 9-9 ook op Kromven gezien) en een eerste winter Drieteenstrandloper (8-9 t/m 10-9; op 11-9 en 12-9 op het Kromven; zie foto) aanwezig. Bij Budel-Dorplein was op 11-9 een Bonte Strandloper present; op 12-9 verbleef een vogel op het Kromven. Twee onv. Krombekstrandlopers verbleven op 8-9 op het Scheidingsven/Strabrechtse Heide.


Drieteenstrandloper, onv. - Keijenhurk/Landschotse Heide
9 september 2003 (Robert Kastelijn)

Een IJsvogel zat op 8-9 op de Keijenhurk; op 9-9- was een vogel present bij het Soerendonks Goor. Draaihalzen zijn gezien bij de Ringselvennen (8-9, 9-9, 11-9 en 12-9) en op de Loozerheide/Budel-Dorplein (8-9). Op 12-9 vloog een Duinpieper over bij het Kranenmeer/Strabrechtse Heide.
Op 9-9 werden 2 Rietzangers waargenomen bij de Ringselvennen; op 11-9 werd hier 1 ex geringd en een Snor gehoord. Een Ortolaan vloog op 9-9 over de Keijenhurk.

 

6-7 september (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Het Goorven/Mispeleindse Heide was op 6-9 goed voor 43 Dodaarzen. Op het Grafven/Strabrechtse Heide verbleven 3 Grote Zilverreigers, 1 Kleine Zilverreiger en 3 Zwarte Ooievaars (zie foto) op 6-9 en 7-9. 


Zwarte Ooievaar, adult - Grafven/Strabrechtse Heide
6 september 2003 (Rob Bouwman)

Bij de Ringselvennen pleisterde op 7-9 1 Wespendief en trokken 2 ex over. Op 6-9 en 7-9 waren 2 Visarenden present bij de Ringselvennen. Een adult vrouw Slechtvalk pleisterde op 6-9 in de Rusthoek/Strabrechtse Heide (zie foto); die dag trok voorts 1 ex over Someren. Op de Strabrechtse Heide pleisterden ca 12 Boomvalken op 7-9.


Slechtvalk, ad. vrouw - Rusthoek/Strabrechtse Heide
6 september 2003 (Rob Bouwman)

Op het Grafven waren 3 Bontbekplevieren (6-9 en 7-9), 18 Zwarte Ruiters (6-9), Bonte Strandlopers (3 ex op 6-9, 2 ex op 7-9) en 2 onv. Krombekstrandlopers (6-9 en 7-9; op 7-9 ook op Scheidingsven waargenomen) present. Het Scheidingsven/Strabrechtse Heide was op 6-9 en 7-9 goed voor resp. 16 en 30 Zwarte Ruiters. De onv. Kanoet was op 6-9 nog steeds te vinden op het Kromven/Landschotse Heide. Langs de randweg van Budel zaten 2 Geelpootmeeuwen op 7-9.
Op 6-9 werden 2 Draaihalzen gezien op de Strabrechtse Heide; op 7-9 waren 2 ex aanwezig bij de Ringselvennen (zie foto). IJsvogels waren present op de Patersgronden/Valkenswaard (6-7) en de Ringselvennen (7-9). 


Draaihals - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 7 september 2003 (Rob Bouwman)

Twee Grote Gele Kwikstaarten trokken op 6-9 over de Ringselvennen; die dag pleisterde 1 ex langs de Tongelreep op de Patersgronden. In de Rusthoek verbleven 4 Duinpiepers (3+1 ex) op 6-9.
Een Nachtegaal werd op 7-9 geringd bij de Ringselvennen. Bij de Ringselvennen werden 3 Rietzangers en 1 Snor waargenomen op 7-9; die dag werd hier voorts een Sprinkhaanzanger geringd..

 

1-5 september (maandag-vrijdag)

Trektellingen

 
Zwarte Ooievaar en Ooievaars - telpost Landschotse Heide - 5 sep. 2003 (Lex Peeters)

Een Roerdomp werd op 2-9 gezien op de Visvijvers Bergeijk; op 5-9 was 1 ex aanwezig bij het Soerendonks Goor. 's Avonds 2-9 trokken 5 Purperreigers over tussen Hulsel en de Mispeleindse Heide; een onv. vogel pleisterde op 5-9 bij het Soerendonks Goor (zie foto). 


Purperreiger, onv. - Soerendonks Goor - 5 september 2003 (Frank Neijts)

Het Grafven/Strabrechtse Heide was goed voor diverse Grote Zilverreigers (3 ex op 1-9, 4 ex op 2-9, 3 ex op 5-9), 1 Kleine Zilverreiger (1-9, 2-9 en 5-9) en Zwarte Ooievaars (1 onv. op 1-9, 1 ad. en 1 onv. op 2-9, 1 ad. en 2 onv. op 5-9); op 5-9 thermiekte een Zwarte Ooievaar boven de Mispeleindse Heide. Op de Landschotse Heide werden 50 Nijlganzen geteld op 4-9.
Een Visarend pleisterde enige tijd op het Grafven op 1-9; op 2-9 was een vogel aanwezig bij de Visvijvers Bergeijk; op 4-9 en 5-9 waren 2 adulte vogels te vinden bij de Ringselvennen; op 5-9 werd een ex gezien bij het Flaes/Mispeleindse Heide. Op 4-9 en 5-9 was een Wespendief aanwezig op de Landschotse Heide; op 3-9 werd 1 ex gezien op de Loozerheide.
Op 1-9, 2-9 en 3-9 waren resp. 3, 5 en 2 Bontbekplevieren present op de Keijenhurk/Landschotse Heide; op 1-9 zaten er 3 op het Scheidingsven/Strabrechtse Heide; op 2-9 waren 3 ex aanwezig op het Grafven en 1 ex op het Beuven; op 5-9 zat 1 ex op het Grafven. Op het Kranenmeer/Strabrechtse Heide verbleven 22 Zwarte Ruiters op 1-9; op 3-9 zaten 17 ex op het Kromven/Landschotse Heide. 


Kanoet, onv. - Kromven/Landschotse Heide
4 september 2003 (Lex Peeters)

Het Scheidingsven was op 1-9 goed voor 2 Bonte Strandlopers (adult en onv.); op 2-9 waren 9 ex aanwezig op het Beuven; 3 ex waren op het Grafven te vinden op 5-9. Twee onv. Krombekstrandlopers verbleven op het Scheidingsven op 1-9 en 2-9; op 5-9 was 1 adult present op het Grafven. Een onv. Kanoet was op 3-9, 4-9 en 5-9 te vinden op de Keijenhurk (zie foto). Een Kleine Strandloper zat op 5-9 bij het Soerendonks Goor. De onv. Grauwe Franjepoot van de Keijenhurk was op 2-9 nog steeds present (zie foto). Op de Ringselvennen was op 4-9 nog steeds de Noordse Stern aanwezig.


Grauwe Franjepoot, onv. - Keijenhurk/Landschotse Heide - 2 september 2003 (Rob Bouwman)


Grauwe Franjepoot, onv. - Keijenhurk/Landschotse Heide - 2 september 2003 (Frank Neijts)

Maar liefst 4 verschillende Draaihalzen werden op 1-9 waargenomen op de Strabrechtse Heide; op 3-9 zat 1 ex op de Loozerheide; op 5-9 was een vogel present bij de Ringselvennen. Aan de Flaes/Mispeleindse Heide waren 4 IJsvogels aanwezig op 2-9; die dag werden voorts 2 ex gezien bij de Visvijvers Bergeijk. 
Een Grote Gele Kwikstaart vloog op 1-9 over het Kromven. Bij het Grafven was op 1-9 een Engelse Kwikstaart present. Bij het Beuven werd op 5-9 een Nachtegaal gezien. Rietzangers zijn gezien bij het Beuven (5-9) en de Ringselvennen (2 ex geringd op 1-9, 4 ex geringd op 4-9); op 1-9 werd een Sprinkhaanzanger geringd bij de Ringselvennen.