Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Augustus 2003

 

30-31 augustus (zaterdag-zondag)

Trektellingen

Op 30-8 werd een Roerdomp waargenomen bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een onv. Zwarte Ooievaar verbleef op 30-8 en 31-8 op de Strabrechtse Heide. Het Grafven/Strabrechtse Heide was op 30-8 en 31-8 goed voor 5 Grote Zilverreigers en 1 Kleine Zilverreiger
Twee Visarenden zaten op 30-8 bij de Ringselvennen; op 31-8 werd hier 1 ex (fanatiek vissend) gezien. Op 30-8 pleisterde een Wespendief op de Landschotse Heide; op 30-8 verbleven 2 ex op de Buikheide/Vessem; op 31-8 vloog 1 ex laag over het Soerendonks Goor. Een onv. Slechtvalk was op 31-8 aanwezig bij de Ringselvennen.
Een zomerkleed Goudplevier zat op 30-8 op het Kromven/Landschotse Heide. Op het Grafven waren 2 resp. 3 Bontbekplevieren aanwezig op 30-8 en 31-8. Op het Kromven verbleven 21 Groenpootruiters op 31-8.
Een zomerkleed Bonte Strandloper pleisterde op 30-8 op de Keijenhurk/Landschotse Heide; op 31-8 zat een zomerkleed vogel op het Kromven. Twee onv. Krombekstrandlopers waren op 30-8 en 31-8 te vinden op resp. het Kranenmeer en Scheidingsven/Strabrechtse Heide. Op 30-8 was een onv. Kleine Strandloper present op het Kromven. Een Grauwe Franjepoot is op 31-8 gezien op de Keijenhurk. 
Een Geelpootmeeuw was op 31-8 aanwezig bij de Ringselvennen (zie foto). Op 30-8 werd een onv. Zwartkopmeeuw gezien bij de Ringselvennen. 


Geelpootmeeuw, adult - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 14 augustus 2003 (Rob Bouwman)

Bijzonder (zeker in het najaar) was een onv. Noordse Stern die op 30-8 en 31-8 bij de Ringselvennen verbleef (zie foto's; klik hier voor info over identificatie).


Noordse Stern, onvolwassen - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 30 augustus 2003 (Rob Bouwman)


Noordse Stern, onvolwassen - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 30 augustus 2003 (Rob Bouwman)

Draaihalzen zijn gezien op de Strabrechtse Heide (30-8 en 31-8) en Loozerheide/Budel-Dorplein (30-8 en 31-8). Bij het Kromven verbleef op 30-8 een Duinpieper. Op 31-8 zat een man Rouwkwikstaart tussen ca 160 Witte Kwikstaarten op de oevers van de Keijenhurk. Bij de waterzuivering Hapert zat een Grote Gele Kwikstaart op 30-8 en 31-8. 


Perzische Roodborst, onv. - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 30 augustus 2003 (Wil Beeren)


Perzische Roodborst, onv. - Budel-Dorplein - 30 augustus 2003 (Rob BouwmanWil Beeren)

Uitermate bijzonder was een onvolwassen Perzische Roodborst die op 30-8 door Wil Beeren werd geringd bij de Ringselvennen (zie foto's); dit is de eerste waarneming in de Kempen en het derde geval voor Nederland! Een onv. Buidelmees was op 30-8 present op het Beuven. Op 30-8 vloog een Ortolaan over de Ringselvennen.

 

25-29 augustus (maandag-vrijdag)

Trektellingen

Het Goorven/Mispeleindse Heide was op 25-8, 27-8 en 29-8 goed voor resp. 51, 54 en 59 Dodaarzen. Op 25-8 zat hier een Geoorde Fuut
Op het Grafven/Strabrechtse Heide verbleven 2 Grote Zilverreigers en 1 Kleine Zilverreiger op 25-8 t/m 27-8. Tenminste 61 Blauwe Reigers werden op 27-8 geteld op de vennen van de Mispeleindse Heide (49 ex op Goorven op 29-8). Een onv. Zwarte Ooievaar viel op 26-8 binnen op de Strabrechtse Heide en was op 27-8 nog aanwezig (zie foto).

Zwarte Ooievaar, onvolwassen - Strabrechtse Heide - 27 augustus 2003 (Rob Bouwman)

Op 25-8 waren 40 Canadese Ganzen (37 ex langs Meirweg op 27-8) en 3 onv. Bergeenden te vinden op het Goorven.
Boven het Scheidingsven/Strabtrechtse Heide cirkelde een Wespendief op 25-8; op 26-8 trokken 3 ex over Lierop, 1 ex over de Strabrechtse Heide en pleisterde 1 ex nabij het Grafven; op 28-8 vloog 1 ex over de Ringselvennen. Een Visarend was op 26-8 aan het jagen boven de Ringselvennen; ook op de Visvijvers Bergeijk was die dag een jagende vogel aanwezig; op 28-8 waren 2 ex te vinden bij de Ringselvennen. Op 25-8 en 26-8 verbleef een man Slechtvalk op de Loozerheide/Budel-Dorplein; op 27-8 vloog een adulte vogel over het Goorven; op 28-8 vloog 1 ex over de Coevering/Geldrop. 
Bontbekplevieren waren aanwezig op het Scheidingsven/Strabrechtse Heide (1 ex op 26-8 en 27-8, 3 ex op 28-8), Grafven (1 ex op 27-8) en Keijenhurk (2 ex op 27-8, 4 ex op 28-8). Op 28-8 zat een zomerkleed Goudplevier op de Keijenhurk.
Het Scheidingsven was op 25-8, 26-8 en 27-8 goed voor resp. 13, 18 en 18 Zwarte Ruiters; op 28-8 waren 12 ex aanwezig op de Keijenhurk. Leuke aantallen Groenpootruiters zijn gezien op de Keijenhurk/Landschotse Heide (23 ex op 26-8, 30 ex op 28-8), Kromven (22 ex op 27-8) en Grafven (ca 25 ex op 26-8). 
Op het Soerendonks Goor zat een winterkleed Kanoet op 26-8 (zie foto). Een adulte Bonte Strandloper was op 25-8 en 26-8 present op het Scheidingsven; op het Grafven zat op 27-8 een adulte vogel; op 28-8 en 29-8 verbleef een zomerkleed vogel op het Kromven. Op 28-8 en 29-8 was een onv. Kleine Strandloper present op het Kromven.


Kanoet, winterkleed - Soerendonks Goor - 26 augustus 2003 (Robert Kastelijn)

Op 26-8 zat een Geelpootmeeuw bij de Ringselvennen; op 28-8 verbleef hier een onv. Zwartkopmeeuw (zie foto). Boven de Ringselvennen waren op 25-8 gedurende een uur 2 Reuzensterns (adulte en onv. vogel) aanwezig. 


Zwartkopmeeuw, onvolwassen - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 28 augustus 2003 (Rob Bouwman)

Tussen het Scheidingsven en Waschven/Strabrechtse Heide zat op 25-8 een Draaihals; op 24-8 en 28-8 werden resp. 1 en 2 ex geringd bij de Ringselvennen. Aan het Goorven zaten 2 IJsvogels op 25-8; op 26-8 waren 2 ex aanwezig bij het Greveschutven/Valkenswaard en 2 ex bij het Soerendonks Goor; op 27-8 werden IJsvogels gezien bij het Flaes/Mispeleindse Heide (3-4 ex), in het Hulsterbroek/Geldrop en de Rulse Beemden/Heeze. 
Engelse Kwikstaarten
zijn gezien op 26-8 bij de schaapskooi Groote Heide/Soerendonk (2 ex) en bij het Grafven (1 ex). Op de Strabrechtse Heide pleisterde een adulte Duinpieper op 27-8. Een Nachtegaal werd op 24-8 geringd bij de Ringselvennen.
Bij de Ringselvennen waren >2 Snorren te vinden op 26-8. Op 28-8 was een onv. Grauwe Klauwier present op de Loozerheide/Budel-Dorplein (zie foto). Bij het Goorven werd een Kruisbek gezien op 27-8.


Grauwe Klauwier, onvolwassen - Loozerheide/Budel-Dorplein - 28 augustus 2003 (Rob Bouwman)

 

23-24 augustus (zaterdag-zondag)

Trektellingen


Ortolaan, man - telpost Strabrechtse Heide - 23 augustus 2003 (Robert Kastelijn)

Op 24-8 werden 44 Dodaarzen geteld op Goorven/Mispeleindse Heide. Op het Beuven/Strabrechtse Heide werd een Roerdomp gezien op 23-8. Een Grote Zilverreiger verbleef op 23-8 op de Keijenhurk/Landschotse Heide; op 23-8 zaten nog immer 2 ex op het Grafven/Strabrechtse Heide; op 24-8 werd hier 1 ex gezien. Op de Keijenhurk pleisterde een Kleine Zilverreiger op 23-8; op 23-8 en 24-8 was de vogel van het Grafven nog steeds present. Op het Goorven waren op 24-8 o.a. 4 Zomertalingen en 3 onv. Bergeenden aanwezig.
Een man Wespendief zat op 23-8 bij het Marijkeven/Strabrechtse Heide (zie foto); op 24-8 werd 1 ex gezien op de Landschotse Heide.


Wespendief, man - Strabrechtse Heide - 23 augustus 2003 (Robert Kastelijn)

Op de vennen van de Landschotse Heide werden op 23-8 en 24-8 resp. 42 en 44 Groenpootruiters geteld; ca 35 ex werden op 23-8 geteld op de Strabrechtse Heide. Een Bonte Strandloper vloog op 23-8 op van de Keijenhurk; op het Grafven verbleef op 23-8 1 ex. Op 24-8 was een Kleine Strandloper te vinden op het Grafven. Op het Kromven/Landschotse Heide zat op 23-8 en 24-8 nog steeds een Steenloper.
Op 23-8 en 24-8 zat een IJsvogel bij het Beuven; op 23-8 was een man present bij het Soerendonks Goor. Bij de Ringselvennen werden een Draaihals en Nachtegaal geringd op 24-8. Aan het Beuven waren ca 100.000 Spreeuwen present in de ochtend van 23-8 (slaapplaats). Het Beuven was op 23-8 voorts goed voor een adult vrouw Buidelmees.

 

1-22 augustus

Trektellingen

Op 13-8 en 16-8 verbleef een onv. Geoorde Fuut op het Soerendonks Goor. Het Soerendonks Goor was op 2-8 goed voor een Roerdomp; op 17-8 werd 1 ex gezien op de Ringselvennen. Een adulte Woudaap werd op 3-8 en 11-8 (man) gezien ("locatie 1"); op 14-8 en 15-8 werden 2 vogels gehoord en op 17-8 werden 2-3 ex gezien ("locatie 3"). 
Op de Landschotse Heide was op 1-8 en 3-8 een onv. Zwarte Ooievaar present (zie foto); op 2-8 vlogen 2 onvolwassen vogels over de Ringselvennen; op 6-8 werd een adulte vogel gezien op de Keijenhurk/Landschotse Heide; op 14-8 (onv. ex) en 15-8 verbleef wederom weer 1 ex op de Landschotse Heide. Een groep van 11 Ooievaars trok op 2-8 hoog over Geldrop. Op 15-8 vloog een Heilige Ibis op van het Soerendonks Goor.


Zwarte Ooievaar - Landschotse Heide - 1 augustus 2003 (Rene Weenink)

De Kleine Zilverreiger van het Soerendonks Goor zat er nog op 1-8, 2-8 en 9-8 (zie foto); op 20-8 en 21-8 werd 1 ex gezien op het Grafven/Strabrechtse Heide. Twee Grote Zilverreigers zaten op 2-8 t/m 21-8 op het Grafven/Strabrechtse Heide. 


Kleine Zilverreiger - Soerendonks Goor - 9 augustus 2003 (Robert Kastelijn)

Het Grafven was op 8-8 goed voor 2 Zomertalingen; op 16-8 en 17-8 verbleef 1 ex op het Soerendonks Goor. Een onv. Bergeend zat op 9-8 op het Withollandven; op 14-8 t/m 19-8 verbleven 2 onv. vogels op de Landschotse Heide.
Twee Wespendieven cirkelden op 2-8 boven de Razob/Nuenen; op 2-8 vlogen 2 ex over bij Groot Braakhuizen/Geldrop; op 4-8 vloog een adult man laag boven de Strabrechtse Heide; op 8-8 verbleef 1 ex ten ZW van Heeze; op 13-8 cirkelden 3 ex boven De Hertgang/De Utrecht; op 15-8 vloog een adult man over het Soerendonks Goor, ook op 16-8 vloog hier 1 ex over; op 16-8 vlogen 5 vogels boven de Landschotse Heide; op 16-8 en 19-8 vloog 1 ex op de Strabrechtse Heide; op 17-8 werden 2 ex gezien boven de Ringselvennen; op 20-8 vloog 1 ex over de Coevering/Geldrop; op 21-8 vloog 1 ex over het Soerendonks Goor en vlogen 2 ex boven de Langakkers/Leenderstrijp. 
Een vrouw Blauwe Kiekendief trok op 2-8 over de Strabrechtse Heide. Op 19-8 vlog een adult man Grauwe Kiekendief over de Strabrechtse Heide (zie foto).


Grauwe Kiekendief, ad. man - Strabrechtse Heide - 19 augustus 2003 (Robert Kastelijn)


Een adult vrouw Slechtvalk was op 21-8 aan het jagen boven de Loozerheide/Budel-Dorplein. Op 16-8 t/m 19-8 pleisterde een onv. Roodpootvalk op de Strabrechtse Heide (zie foto's).


Roodpootvalk, onv. - Strabrechtse Heide - 16 augustus 2003 (Robert Kastelijn)


Roodpootvalk, onv. - Strabrechtse Heide - 19 augustus 2003 (Rob Bouwman)

Op het Soerendonks Goor zat op 15-8 en 16-8 een Goudplevier (zie foto); op 16-8 verbleef 1 ex op het Kromven. 


Goudplevier - Soerendonks Goor - 15 augustus 2003 (Robert Kastelijn)

Op 1-8 verbleef een Bonte Strandloper op het Withollandven/Landschotse Heide; op 14-8 en 20-8 zat een vogel op het Grafven. Twee Temmincks Strandlopers waren op 14-8 present op de Landschotse Heide (Zie foto); op 18-8 en 19-8 was 1 ex te vinden op het Grafven. 


Temmincks Strandlopers - Withollandven/Landschotse Heide - 14 augustus 2003 (Frank Neijts)

Op het Kromven zat op 14-8 t/m 18-8 een onv. Steenloper (zie foto). Een adulte Krombekstrandloper pleisterde op het Kromven op 17-8 t/m 19-8. Op 19-8 waren op de Landschotse Heide >36 Groenpootruiters te vinden; op 19-8, 20-8 en 21-8 werden resp. 32, >25 en 25 Groenpoten geteld op het Grafven.


Steenloper - Kromven/Landschotse Heide - 18 augustus 2003 (Robert Kastelijn)

Een Jager spec. (Kleine of Kleinste) trok op 15-8 over de Landschotse Heide. Bij de Ringselvennen vloog op 2-8 en 3-8 een adulte Geelpootmeeuw rond; op 17-7 zaten hier 2 ex en op 18-8 3 ex; op 14-8 was een adulte vogel aanwezig. 
Een IJsvogel werd op 2-8 gezien nabij Groot Braakhuizen; op 3-8 zat 1 ex aan het Withollandven; op 5-8, 15-8 en 20-8 werd 1 ex gezien in het Hulsterbroek/Geldrop; op 10-8 en 16-8 was 1 ex te vinden bij de waterzuivering Hapert; op 11-8 zat 1 ex bij het Soerendonks Goor; op 17-8 waren 2 ex present op de Visvijvers Bergeijk; op 19-8 werd 1 ex gezien bij Brandevoort/Mierlo-Hout; op 21-8 zat 1 ex bij de Ringselvennen. Een Hop werd op 5-8 waargenomen in Gijzenrooi/Eindhoven. 
Op 19-8 pleisterde een onv. Duinpieper op de Strabrechtse Heide (zie foto). Nabij het centrum van Geldrop pleisterden 2 Grote Gele Kwikstaarten op 12-8. Op 14-8 was 1 ex aanwezig in het centrum van Eindhoven; bij de waterzuivering Hapert zat 1 ex op 16-8.


Duinpieper, onvolwassen - Strabrechtse Heide - 20 augustus 2003 (Rob Bouwman)

Op 3-8 werd een adulte Cetti's Zanger gezien bij de Ringselvennen. In de periode 1-8 t/m 31-8 werden 14 Sprinkhaanzangers en 51 Rietzangers geringd bij de Ringselvennen. Vanaf 20-7 waren regelmatig 2 onv. Buidelmezen aanwezig bij de Ringselvennen; op 10-8 waren er 3 vogels present.