Waarnemingen van Vogels in de Kempen
Juli 2003

 

27-31 juli (zondag-donderdag)

Op het Grafven/Strabrechtse Heide verbleven resp. 1 en 2 Grote Zilverreigers op 28-7 en 29-7. Het Soerendonks Goor was op 28-7 en 29-7 nog steeds goed voor een Kleine Zilverreiger. Een Zwarte Ooievaar was op 30-7 te vinden op de Landschotse Heide. Op 30-7 was een onv. Bergeend present op het Kromven/Landschotse Heide. 
Op 28-7 vlogen 2 Wespendieven (1 ex vlinderend) boven de Strabrechtse Heide; op 31-7 waren 5 ex aanwezig bij de Groote Heide/Soerendonk. Een Visarend pleisterde op 27-7 bij de Ringselvennen.
Een Bontbekplevier verbleef op 29-7 op de Landschotse Heide. Op 30-7 was hier een Bonte Strandloper present. Het Withollandven/Landschotse Heide was op 31-7 goed voor 2 Temmincks Strandlopers
Een adulte Geelpootmeeuw was op 27-7 aanwezig bij de Ringselvennen. Op het Beuven/Strabrechtse Heide pleisterde een Visdief op 31-7.
Bij het Soerendonks Goor was op 29-7 een IJsvogel te vinden; op 31-7 zat 1 ex langs De Rijt/Nuenen. Een adult man Rouwkwikstaart zat op 30-7 aan het Withollandven/Landschotse Heide. Op 27-7 werd een Sprinkhaanzanger geringd bij de Ringselvennen. Bij de Ringselvennen werden op 25-7, 27-7 en 31-7 resp. 3, 1 en 3 Rietzangers geringd.

 

19-26 juli (zaterdag-zaterdag)

Op 24-7 werden een man en onvolwassen Woudaap gezien ("locatie 1"). Een Roerdomp werd op 22-7 gezien op de Visvijvers Bergeijk. Een Grote Zilverreiger pleisterde op 22-7 en 26-7 op het Grafven/Strabrechtse Heide. Op 25-7 t/m 28-7 verbleef een Kleine Zilverreiger op het Soerendonks Goor. 
Over de Ringselvennen/Budel-Dorplein vloog op 26-7 een Ooievaar over. Bij het Groot Meer/Vessem werden 2 Zwarte Ooievaars gezien op 20-7.
Op 22-7 verbleef een Visarend op de Ringselvennen/Budel-Dorplein. Een Wespendief cirkelde op 19-7 boven Eersel; die dag vloog een adult man over de Landschotse Heide; op 20-7 werd 1 vlinderende vogel waargenomen boven Groot Braakhuizen/Geldrop, en een man (zie foto) en vrouw boven de Coevering/Geldrop; op 20-7 vloog 1 ex boven de Cartierheide/Eersel en 1 ex boven De Goorloop/Eersel; op 22-7 zat 1 ex bij de Ringselvennen en 1 ex in de omgeving van De Hoort/Budel-Dorplein; op 23-7 verbleef 1 ex op de Landschotse Heide; op 26-7 zat 1 ex op de Leenderheide en vlogen 3 ex over de Ringselvennen. 


Wespendief - adult man - Coevering/Geldrop - 20 juli 2003 (Robert Kastelijn)

Op het Witholandven/Landschotse Heide verbleef op 23-7 een Temminck's Strandloper. Op 18-7 en 26-7 zat een adulte Geelpootmeeuw op de Ringselvennen (zie foto); op 26-7 zat voorts 1 ex bij de Razob/Nuenen. Op 18-7 verbleef een adulte Visdief op de Ringselvennen; op 25-7 zat een vogel op het Soerendonks Goor. 


Geelpootmeeuw - adult - Ringselvennen/Budel-Dorplein - 26 juli 2003 (Robert Kastelijn)

In de Coevering werd op 19-7 een IJsvogel gezien; op 22-7 zaten 2 ex op de Visvijvers Bergeijk. Een adulte Middelste Bonte Specht werd op 20-7 waargenomen in De Goorloop. 
Op 19-7 fourageerde een adulte Buidelmees op Lisdodde bij de Ringselvennen; 2 onvolwassen vogels waren hier op 23-7 te vinden. Bij Valkenswaard werd op 23-7 een Appelvink gehoord. Twee Kruisbekken vlogen op 26-7 laag over Eersel; die dag vlogen 7 ex over Eindhoven.

 

12-18 juli (zaterdag-vrijdag)

Op 17-7 werden 2 Geoorde Futen geteld op het Goorven/Mispeleindse Heide. Woudapen werden op 12-7 in twee gebieden gehoord ("locaties 1 en 2"); op 18-7 werd 1 ex gehoord ("locatie 3"). Op 12-7 was een Roerdomp aanwezig op de Visvijvers Bergeijk. Een Grote Zilverreiger pleisterde op 15-7 bij Brandevoort/Helmond (zie foto). Op het Kromven/Landschotse Heide zat een paar Bergeenden met 1 bijna volgroeid jong op 17-7.


Grote Zilverreiger - Brandevoort/Helmond - 15 juli 2003 (Arjen Crooijmans)

Wespendieven zijn waargenomen ten zuiden van Valkenswaard (1 ex laag vliegend richting N-zijde Malpie op 12-7), boven de Patersgronden/Valkenswaard (1 ex laag cirkelend op 12-7), op de Strabrechtse Heide (3 ex op 12-7), boven de Meelakkers/Heeze (2 ex, waarvan 1 vlinderend, op 13-7) en bij Hapert (1 ex op 16-7). Op 16-7 cirkelde een vrouw Grauwe Kiekendief boven de Landschotse Heide. Een Zilverplevier verbleef op 17-7 op het Withollandven.
Een IJsvogel was op 12-7 present op de Patersgronden; die dag waren 2 ex aanwezig op de Visvijvers Bergeijk; op 15-7 was 1 ex present op het Withollandven/Landschotse Heide; op 18-7 waren 5 ex present bij Bergeijk.. 
Bij de Ringselvennen/Budel-Dorplein was op 12-7 (voor het derde achtereenvolgende jaar) een Cetti's Zanger present; op 18-7 werden hier 2 ex gezien (waarvan >1 onv. ex). Een Rietzanger werd op 14-7 gezien bij de Ringselvennen.
Bij de Ringselvennen zaten op 12-7 3 onv. mannen Baardmannen; op 13-7 werd hier 1 onv. man gezien. Op 14-7 en 18-7 waren 2 onv. Buidelmezen aanwezig bij de Ringselvennen. Over Bladel vlogen 4 Sijzen op 18-7.

 

7-11 juli (maandag-vrijdag)

Op het Goorven/Mispeleindse Heide werd op 11-7 (slechts) 1 Geoorde Fuut geteld. Op 9-7 werd een man Woudaap gezien ("locatie 1"); op 10-7 riepen 3 vogels ("locatie 2"). Een Grote Zilverreiger pleisterde op 9-7 op het Grafven/Strabrechtse Heide. Op het Withollandven/Landschotse Heide zat op 7-7 een Bergeend; op 9-7 was een paar met 1 jong aanwezig op het Kromven/Landschotse Heide. 
Op 7-7 cirkelde een Wespendief boven de Galgeberg/Strabrechtse Heide; op 9-7 vloog 1 ex over op de Strabrechtse Heide. Een Kwartel werd op 9-7 gehoord ten zuiden van de Oirschotse Heide. 's Avonds 10-7 kwamen 85 Scholeksters slapen op het Withollandven.
Aan het Wilhelminakanaal tussen Best-Oirschot verbleef op 7-7 een IJsvogel; op 11-7 werd 1 ex gezien op de Vlasrootvennen/Veldhoven. Op 8-7 en 10-7 zong een Kuifleeuwerik in Meerhoven/Eindhoven; op 10-7 was >1 jong aanwezig (tweede broedsel). 


Kuifleeuwerik - Meerhoven/Eindhoven - 3 juni 2003 (Robert Kastelijn)

Opvallend vroeg (of wellicht broedvogel of overzomeraar?) was een Paapje op 7-7 aan de oostrand van de Landschotse Heide. Bij de Ringselvennen werd op 11-7 een Baardman gehoord.

 

1-6 juli (dinsdag-zondag)

Twee roepende Woudapen waren op 6-7 nog steeds present ("locatie 3"). Wespendieven zijn gezien op de Landschotse Heide (1 ex overvliegend op 1-7), nabij de Razob/Nuenen (1 vlinderend op 5-7), bij Geldrop (1 overvliegend op 6-7) en op de Strabrechtse Heide (1 overvliegend op 6-7). Op het Withollandven/Landschotse Heide pleisterde een Bontbekplevier op 1-7. 
Geelpootmeeuwen
waren te vinden op Enode/Nuenen (adult op 2-7) en bij de Razob/Nuenen (adult ex en derde zomer vogel op 2-7, 2 adulten en derde zomer op 3-7, 1 adult en derde zomer op 4-7); de Razob was op 4-7 bovendien goed voor een tweedejaars Zwartkopmeeuw


Geelpootmeeuw - Razob/Nuenen - 4 juli 2003 (Rob Bouwman)

Een IJsvogel zat op 1-7 op het Berkven/Landschotse Heide; op 6-7 werd een vogel gezien nabij de Visvijvers Bergeijk.